M. Kundrotas. Daugiaveidė tiesa (96)

Marius Kundrotas | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Marius Kundrotas | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Vieną kartą vaikystėje kaimynų mergaitei pasakojau, kad Leninas žudė vaikus. Ji energingai pasukiojo pirštą prie smilkinio ir sušuko: – Leninas?! Tuomet pasakiau apie caro Nikolajaus II-ojo šeimą. Reakcija liko tokia pat ugninga: – Ir labai gerai padarė! Nenorėjo, kad jo vaikai būtų carais!

Dabar stebint reakcijas į pasisakymus apie Europos Sąjungą ir Rusiją, šeimos vertybes ir iškrypimus prieš akis iškyla naivus tos mergaitės veidas ir nuoširdus pasipiktinimas. Dažnai pasisakymai prieš tai, kuo tikima, sulaukia to paties vertinimo: kvailystė! Kuo mažiau turima informacijos, kuo menkiau ji apmąstyta, tuo labiau linkstama drabstytis tokiais vertinimais. Visa, kas išeina už savų žinių rato, atrodo kvaila.

Žinoma, faktai apie Leniną, kurio valia žudyti vaikai, sunkiai išsiteko pasakojime apie jo gerumą. Sovietų ideologija ir istorijos interpretacija daugiausiai grįsta melu. O kas gi yra tiesa? Iš pirmo žvilgsnio tiesa yra arba jos nėra. Deja, tiesa labai retai būna vienareikšmė ir paprasta.

Tiesa tai, jog dalis lietuvių žudė žydus. Tiesa tai, jog dalis žydų žudė lietuvius. Tiesa tai, jog dalis lietuvių žydus gelbėjo. Tiesa tai, kad holokaustas buvo, ir tai, kad juo spekuliuojama, iš jo darant politiką ir net verslą. Tiesa tai, kad egzistuoja priešiškas požiūris į kitas tautas, ir tai, kad jis dirbtinai paišomas ten, kur tėra pagarba ir meilė savo tautai visų kitų tautų kontekste.

Ukraina šiandien kovoja su Rusijos imperialistais už savo teisę būti. Šalia ginkluotos kovos vyksta informacinė. Rusų propaganda skelbia rusus, ukrainiečius ir baltarusius viena tauta, kurią skaldantys europiečiai ir amerikiečiai. O kas vyksta kitoje pusėje?

Ukrainiečių propagandoje siekiama atsieti Maskvos Rusiją nuo Kijevo Rusios ir susieti su Aukso Orda. Užmirštant, kad iš Aukso Ordos kilo Krymo Chanatas, kurio palikuonys dabar ištikimai remia Ukrainą. Žeminant Aukso Ordą, kaip aziatinį blogį, svetimkūnį, priešą, drauge žeminami savi piliečiai ir sąjungininkai. O tiesa ta, kad Maskvos Rusija gimė iš Kijevo Rusios nuoskalos, suvešėjusios Aukso Ordos globoje. Ukraina, kad ir kaip stengtųsi tapatintis su Kijevo Rusia, tėra jos palikuonė, kurios gimimui turėjo įtakos tiek Lietuva, tiek Lenkija, o iš dalies ir Austrija su Vengrija.

Teisėtai gerbiant ukrainiečių patriotines jėgas užmirštama, jog dalis jų kartu su maskoliais dalyvavo Padniestrės atplėšime nuo Moldovos, tikintis, jog šis kraštas bus priskirtas Ukrainai. Žinoma, siekiant pateikti dabar vykstantį karą kaip amžino Kijevo ir Maskvos konflikto išraišką, dažną faktą tiesiog patogu užmiršti. Kaip ir tai, kad pirmasis ukrainiečių valstybinis darinys – Zaporožės Sečė – kūrėsi Maskvos globoje, o pagrindinis priešas tuomet buvo Lenkija.

Propagandoje tiesa dažnai pateikiama tik iš dalies ir supaprastintai. Savas visuomet geras ir teisus, o priešas visais atvejais – niekšas ir melagis. Ir dar: priešas visuomet tas pats. Prisimenate Orvelą? Okeanija kariauja su Eurazija. Okeanija visada kariavo su Eurazija.

Vienąsyk pasirinkus sakyti tik dalį tiesos, paskiau tenka kovoti su kita jos dalimi. Žmonės, regintys skirtingas Mėnulio puses, tampa priešais, nors visumos kontekste jie vienodai teisūs. Tai ypač matyti, kai vienoje pusėje kritikuojama Europos Sąjunga ar Jungtinės Amerikos Valstijos, kitoje pusėje – Rusija. Dažnai tiek viena, tiek kita tiesos pusė atmiežiama melu. Galiausiai lieka tik melas, nes atmiežta tiesa paprasčiausiai liaujasi būti tiesa.

Ar pateisinamas melas vardan tiesos arba tiesiog – dėl kilnaus tikslo? Sunku pasakyti. Galbūt. Bet tada dingsta teisė piktintis, kai priešinga pusė daro tą patį, irgi manydama, jog dėl kilnaus tikslo. Dar daugiau, lieka atviras klausimas – ar turime teisę reikalauti žmonių aukotis, gyventi ir mirti dėl to, kas tėra dalinė tiesa, tiesos ir melo mišinys arba tiesiog melas?

Vienas didvyriškiausių ir kartu – prieštaringiausiai vertinamų istorijos epizodų Lietuvoje – partizaninis karas. Jo vertinimai svyruoja nuo bekompromisinio garbinimo iki visiško dergimo. Tiesa tai, jog daugybė Lietuvos sūnų ir dukterų pasirinko kovoti, kentėti ir žūti vardan Tautos ir Tėvynės laisvės. Bet naivu manyti, kad visą kovą sudarė didvyriški Kalniškės ir Merkinės mūšiai.

Galima vertinti įvairiai, bet kovota ne tik su karinėmis ir represinėmis okupantų struktūromis. Gal netgi dažniau partizanų sankcijų sulaukdavo civiliai – komjaunimo sekretoriai, pionierių vadovės, kolūkių pirmininkai. Ar partizanai turėjo teisę bausti civilius kolaborantus? Tikriausiai taip. Bet vargu, ar beginklių šaudymas įsipaišo į didvyriškumo katalogą. Veikiau tai buvo sunki būtinybė, siekiant pakirsti okupacinę sistemą.

Deja, lietuvių, ypač kaimo atmintyje, ši istorinė patirtis sukelia skirtingus prisiminimus. Be kita ko, prisimenamos sankcijos už paprasčiausias vakarones. Tai reiktų aiškinti ne tiek grynosios etikos, kiek žmogiško supratimo kontekste. Įsivaizduokite, Jūs – partizanas, kovojantis ir besiaukojantis už Lietuvą. Ištisus mėnesius sėdite drėgnoje žeminėje, artrito išsukinėtais sąnariais. Jūsų draugai žūsta, kankinami, vienas išduoda kitą. Žuvusiųjų kūnai guli aikštėse – išdraskyti, išniekinti. Jūs telaukiate, kada ateis Jūsų eilė. O čia kažkas šoka ir linksminasi…

Ar galime užtikrinti, kad visos partizanų bausmės buvo teisingos? Kad išvengta melagingų kaltinimų, o gal net asmeninių sąskaitų suvedinėjimo? Nežinia, bet kare pasitaiko visko. Dar kita vertus, galima klausti, ar kiekvienas, pokario metais vaikščiojęs po mišką su ginklu, buvo partizanas. Pirmajame atkurtosios Lietuvos dešimtmetyje klestėjo „tulpinių“ ir „daktarų“ gaujos. Ar verta manyti, kad anksčiau banditų nebuvo?

Faktas, jog turime griežtai skirti partizaninį judėjimą nuo kriminalinių elementų, o taip pat – judėjimą nuo galimų pavienių piktnaudžiavimo atvejų. Pastaruosius turime bent suprasti. Iš tikrųjų, tiesa nėra nei vienareikšmė, nei paprasta.

Baikime tuo, kuo pradėjome. Lietuva tarp Rytų ir Vakarų.

Tiesa, kad Amerika pernelyg įsijautė į pasaulio policininkės vaidmenį. Tiesa net ir tai, kad šiandien jai vadovauja globalistinės, libertarinės jėgos. Ir vis dėlto lygiai taip pat tiesa, jog Lietuva suinteresuota stipria Amerika, stabdančia Rusijos imperializmą.

Tiesa, kad Europos Sąjunga verčiama valstybe Lietuvos suverenumo sąskaita, iš ten plinta libertarinis diktatas, primetinėjama homoseksualizmo propaganda ir masinė imigracija. Bet tiesa ir tai, jog didžioji dalis Europos jau daugiau, nei pusę amžiaus gyvena be karų. Ar jau vien tai nėra didžiulis laimėjimas? Be to, Europos Sąjunga iš tiesų daug investavo į Lietuvos kelius ir infrastruktūrą apskritai. Ne vienas lietuvis pradėjo sėkmingą verslą iš jos investicijų. Ir kartu masė lietuvių paliko Lietuvą, atsivėrus sienoms. Kainos Lietuvoje praktiškai pasiekė Europos lygį, tuo tarpu algos ir pensijos taip ir liko posovietinės.

Tiesa, kad Rusija priešinasi vienpolio pasaulio kūrimui, tik vargu, ar derėtų tai perdėti – lygiai taip pat jam priešinasi Kinija, Indija ir islamo pasaulis. Tiesa, kad Rusija gana sėkmingai stabdo libertarizmo plėtrą, bet ar tikrai priimtinesnis despotizmas, kur žudomi režimo kritikai ir oponentai, o pats režimas vykdo imperinę ekspansiją prieš kitas šalis ir tautas?

Tiesa, kad Lietuvai teko sunkus uždavinys išsilaikyti, atsakant tiek į Rytų, tiek į Vakarų iššūkius, o taip pat – sprendžiant vidines problemas, kaip oligarchinis valstybės užvaldymas, suvešėjęs biurokratizmas, korupcija, socialinė atskirtis, dorybių ir tapatybių irimas. Šiame lauke logiškiau atrodo rinktis Vakarus, nes juose vis dar vyksta diskusija dėl tolesnio civilizacijos kelio. Nors ir kaip ją stengiamasi užgniaužti, bet Rusijoje tai jau užgniaužta. Vis dėlto liekant Vakaruose, būtina rasti savą bei orų kelią juose būti.

Išvados gali būti įvairios. Tik jas darantis būtina žinoti ir pripažinti tiesą – tokią, kokia ji yra. Vienos pusės iškėlimas, kitos dangstymas, vienos balinimas, kitos juodinimas – tai kelias į niekur. Pasaulyje ir taip per daug melo. Tad kovojant už tiesą svarbu ir likti joje. Nuosekliai ir garbingai.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .

96 komentarai

 1. Albinas Vaškevičius:

  Mariau,
  Ačiū už puikų straipsnį.

 2. Arūnas:

  Autorius visada stengiasi išlikti objektyvus, vadinasi, sąžiningas. Ir jam tai sekasi.

 3. Juozas:

  Puikus straipsnis. Tik… kažkas iš didžiųjų yra pasakęs ” Tragedija ten, kur susitinka dvi tiesos”

 4. Raigerdas:

  Gerbiu Marių Kundrotą už sugebėjimą objektyviai analizuoti įvairius tikėjimus, bet kalbėdamas apie TIESĄ, deja, jis pasakė nemažai netiesos. Vyras jis galvotas ir net išmintingas, tačiau apie tiesą kalbėdamas jis yra neteisus. Man apmaudu, kad dažnas žurnalistas ar net mokslininkas, taip ir nesugebėjo siekti gilesnių žinių, kad pasidomėti, kas yra ta tiesa. Bet iš kitos pusės paėmus, tai yra kartu ir pelninga bausmė mūsų tautai, kad jos šviesiosios galvos iki pat šiolei niekaip nesugeba išsiaiškinti, kas yra tiesa, ir kam ji reikalinga. Arogancija ir nenoras mokytis iš klaidų tapo mūsų mokslininkams “normalia” etikos norma. Todėl virš 90 procentų lietuvių paprasčiausiai nežino, kas yra ta tiesa. Matyt, jiems jos ir nelabai reikia. Todėl jiems nieko nebelieka, kaip vartoti tą žodį TIESA buitine prasme arba kaip pakaitalą tokiems žodžiams, kaip faktas, teisybė arba net teisumas. Tik, kas mane stebina, kad mūsuose laikoma už normą rašyti apie tiesą net tada, kai tu nežinai, kas tai yra. Todėl TIESA tampa nuvalkiota, aptriušusi, nors ji yra milijardus kartų vertingesnė už bet kokį net patį didžiausią ar brangiausią deimantą pasaulyje.

 5. dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Pažinimas yra beribis, o tiesa nepasiekiama. Į tą patį reiškinį ar daiktą žiūrėdami iš įvairių pusių matysime skirtingus paveikslus. Žmogus mato ne vien akimis, tačiau labiausiai smegenimis, o jos pas kiekvieną skirtingos. Ponas Kundrotas išdėstė tik savo individualų supratimą apie tiesą, todėl jam nepaprieštarausi, tegu tą supratimą tokį turi šiandien, nes rytoj apie tą patį supratimas gali būti visai kitoks, kai apie tai sužinos daugiau. Apie tą patį dalyką supratimas, o tai ir yra individuali tiesa, kinta laike ir skirtingose aplinkybėse.
  Bet visgi M. Kundrotas iš kur žino: “Tiesa tai, jog dalis lietuvių žudė žydus.” Gal pats dalyvavo, gal jo tėvai dalyvavo? Kaip čia taip ėmė ir tėškė, kaip tiesą? Ar iš vanagaitės apkerėjimus gavo? Va taip, taikiai su žydais 600 metų sugyveno, o štai Kundrotas sako… žudė? Čia yra išmtinai siaurakatiškas, neįvertinantis propagandos ir faktinių aplinkybių teiginys. Jei tau Rainių miškelyje išpjauna lytinius organus ir sukiša į burną, tai atsakomoji reakcija karo metu reiškia, kad “žudė žydus” ar žudė nusikaltėlius prieš žmogiškumą, banditus? Kaip čia Kundrotai su tiesa? O Lietuvos partizanai ar rusus žudė ar okupantus, koloborantus? Gynybinė reakcija nėra žudymas, o tik gynimasis nuo žudiko.

  • pensininkas:

   Man patinka Ramanausko mastysena. O Kundroto straipsnis panašus į pamokslą nuo kalno. Gavai į žandą, atsuk antrą. Stebiuosi: straipsnyje nebėra puolami vatnikai. Kas žino, ar žmogus vatnikas, ar beretininkas.

  • Marius:

   Čemodan-vokzal-Moskva 😉

   • Apie save rašai – kokios partijos sąrašuose esi?

    • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

     O tą Mariau, kad SĄRAŠAI yra antikonstituciniai. Tokių Konstitucijoje nėra. Taigi jei išrinks kas nors…. priesieksite Konstitucijai, kurią iš karto ir SULAUŽYSITE. Tai reiškia, kad Jūsų žodis, Jūsų garbė, Jūsų protas jau parsidavęs Valstybės išdavystei, Jūs būsite valdžioje NETEISĖTAI. Ar tai nekelia tamstai susirūpinimo? Čia tamstos kgbistinis triukas, kad laikymasis LR Konstitucijos yra tarnavimas “oligarchams” nepadės. Nes laikymasis Konstitucijos yra tarnavimas Valstybei, tai padorumas, ištikimybė, teisinės valstybės kūrimas. Nėra dabar svarbesnio klausimo kaip teisėtos valdžios formavimas ir tas įmanoma tik GRIEŽTAI prisilaikant LR Konstitucijos 55 str. reikalavimų. Čia tas dalykas, kai apsimetate nesuprantą apie ką kalbu, nepadės išvengti fakto, kad siekdamai tapti Seimo nariais ir nesilaikydami Konstitucijos tampate NUSIKALTĖLIAIS prieš Valstybę. Šiuo komentaru laikau, kad tamsta esi ASMENIŠKAI įspėtas, reiškia neši pilną asmeninę atsakomybę už savo veikimą ir neveikimą. Kadangi esi vienas iš Tautininkų partijos vadų, tai laikau, kad Tautininkų partija yra įspėta, supažindinta ir nešą pilną atakomybę už savo veikimą ir neveikimą, jei eis į rinkimus laužydami ir trypdami LR Konstituciją. Nesupratimu ką darote neatsipirksite. Tas pats lygia dalimi liečia visas partijas, visus Seimo narius, nes jie YRA INFORMUOTI tiesiogiai emailais ir per publikuotus straipsnius. Nuo atsakomybės NEPABĖGSITE. Tyčiniams Konstitucijos laužytojams, Valstybės niekintojams bus surasta tinkama vieta Lietuvos istorijoje. Tai va, čia yra tokio rimtumo atsakymas į tamstos klausimą: O ką?

 6. Dronas:

  Puikus straipsnis. Tiesa noreciau papriestatauti del Rusijos ir libertarizmo priespriesos. Siaip priespriesos nera. Visai nera. Stai, kad ir naujasis Lietuvos darbo kodeksas, Rusijoje panasus, jau senai gyvuoja. Todel jeigu vertint istatymu, visuomenes, verslo ir valdzios visuma, Rusija kaip tik, nugalejusio libertariniu gaivalo atspindys.

 7. Diedas:

  Autoriaus mintis,kad pasaulį reikia priimti tokį koks jis yra, labai priimtina. Tiesa yra tai, ką matai savo akimis.
  Bet bet pasakėlė apie gėjus, jų propagandą ir atsilikusios Rusijos teikimas kaip atsvaros vakarų Pasauliui, labai primena vienodas Kremliaus stumdomų politikierių giesmeles.
  Apie pabėgėlius giesmelė irgi iš Kremliaus bokštų.
  Į Lietuvą atvažiavo keli ar keliasdešimt musulmonų,kurie čia ilgai neužsiliks. Atsibastėliams iš Rusijos, Ukrainos ir Baltarusijos pernai išduota virš devynių tūkstančių darbo leidimų. Dar keli tūkstančiai gavo leidimus gyvent.
  Tas pats Vokietijoje. Gyvą Sirijos karo pabėgėlį retas kuris mate, o rusų kalbą išgirsi kur bepasisukęs. Vienoje įstaigoje,šalia vokiškų, teko matyti formuliarus rusų kalba. Jų ten milijonai ir toliau plūsta.
  Tautininkai to nemato.
  Kodėl?

 8. Diedas:

  Kodėl liberalizmas pateikiamas kaip negatyvus dalykas?
  Vakarų Europa liberali, leidžia egzistuoti daug kam,bet kiekviena šalis gerbia savo istoriją, puoselėja tradicijas, čia tvirtos šeimos, skyrybų ir nesantuokinių vaikų žymiai mažiau negu Lietuvoje ar propagandistų aukštinamoje Rusijoje.
  Iš straipsnio supratau,kad problema gėjų paradas.
  Jeigu nepatinka į jį galima ir neit.
  Ar problema tame,kad vakaruose iškrypėlių nespardo ir nemuša beisbolkėm kaip Maskvoje?
  Jei šiandien Lietuvoje kažkas pradės daužyt iškrypėlius, kas garantuotas,kad tie patys rytoj nepradės šaudyt tautininkų?

  • Arūnas:

   Noriu atsiliepti į paklausimą: “Kodėl liberalizmas pateikiamas kaip negatyvus dalykas?” Nebuvau ir nesu partijos nariu, bet turiu savo neigiamą požiūrį į lietuviškąjį liberalizmą (su kitokiu man neteko susidurti). Tai priklauso nuo pažiūrų ir vertybinio nusistatymo. Visų pirma mano neigiamas požiūris į liberalizmą yra tai, kad jis atmeta tradicines vertybes: tautiškumą, dorą, šeimą, atjautą.
   1. „Gal tautininkai ir prieš liberalius darbo santykius?“ Gal, bet aš tai prieš liberalius darbo santykius Lietuvoje, ne todėl, kad lietuviai turėtų „dirbti senų komunistpalaikių privatizuotuose fabrikuose už 400 eurų ir bijoti būti išmestam“, bet todėl, kad prie liberalių darbo santykių, dirbęs už 400 eurų, iš darbo gali dar greičiau būti išmestas liberalių darbdavių, o liberalų veikėjas A. Stašaitis teigė: “Gali žmogus mirti iš bado, bet aš jam duonos nepaduosiu, jei jis pats nesugeba pinigo pasidaryti“. Liberalai nurodo kiek pinigų jiems reikia, ir , kaip pasakė garsusis liberalas E. Masiulis, tik durniai gali dirbti už 5000 litų.
   2. Jeigu teigiate, kad Vakarų Europoje dar yra tvirta šeima, tai ne dėl liberalų, o dėl tradicines vertybes išpažįstančių žmonių. Man nepriimtina, kai liberalai nori Lietuvoje įteisinti šeimą iš bet kokių sugyventinių, ne todėl, kad aš kiščiausi į jų gyvenimą (tegul jie gyvena kaip nori), bet todėl, kad tai įteisinus įstatymiškai nuvertinama šeima kaip sveika valstybės ląstelė ir iškreipiama jos sąvoka.
   3. Teisingai supratote, kad liberalų mėgiama ir skatinama gėjų veikla, o man -„problema gėjų paradas“. Tai tik viena iš problemos dalių, nes ji siejasi su tolesniu seksualinės laisvės ar seksualinio palaidumo demonstravimu. Netoli nuo to yra vieša mastrubacija, ekshibicionizmas ir panašios seksualinės išraiškos formos. Siūlote „Jeigu nepatinka į jį galima ir neit“, tai reiškia gėjų mažumai leisti viešai daryti tai, kuo šlykštisi dauguma ! piliečių
   4. Tautiškumas liberalų požiūriu yra smerktinas dalykas, nes jie yra „pasaulio piliečiai“, todėl tokiais nori matyti visus, o visi veiksmai puoselėti lietuvybę liberalų yra trukdomi, jei tik pajėgia. Tautinę valstybę liberalai ir antifa vertina panašiai. Liberališka kryptis yra keliagubos pilietybės suteikimas, mišrių santuokų propagavimas, darbo jėgos importas, multikultūrinės Lietuvos sukūrimas, lietuviško raidyno pritaikymas atvykėliams. Liberalėjimą perima ir kitos partijos, ir, kaip pastebėjo politologas Vytautas, jei atgavus nepriklausomybę iš žodžių junginio “Lietuvos Respublika” būtų reikėję atsisakyti vieno žodžio, tai būtų atsisakyta Respublika, o dabar visais būdais siekia atsisakyti Lietuvos. Net ir Lietuvos radijas nesulaukė savo 90- mečio liberalų dėka buvo perkrikštytas į LRT, nes žodis LIETUVA juos erzina
   TODĖL LIBERALAI MAN NEPATINKA

   • Dronas:

    Abu jus neturit supratimo apie liberalizma. Jus kaip nors giliau pasidomekit situo reikalu. Vienas iskart supras, kad nuo visokiu “liberalizavimu”, kada tai naudinga labai siauram zmoniu ratui, beje likusiu visuomenes nariu saskaita, liberalizmo pradininkai grabe vartosi. Ka ten vartosi, sukasi kaip sraigtas. Antras turetu suprast, kad nuo visu situ leftistiniu nesamoniu, jie sukasi ne ka maziau. Ir viena, ir kita, su liberalizmu, turi mazokai rysio, o ne retai daugelis situ dalyku, liberalizme yra tiesiog smerkiama. Beje, liberalizmas grazus dalykas popieriuje, bet kada pradedama igyvendinti ten, kur susiduria zmoniu puikybe, savi siauri tikslai, nieksiskumas ir kvailyste, ten sitas reikalas prastai veikia. Juo labiau, tai issigimsta i kazka, ka verta pamirst ir kuo greiciau. Aplamai, jokia gryna teorija, negali buti igyvendinta jokioje stambesneje visuomeneje, nes ten kur du zmones, trys nuomones ir keturi vienas kitam priestaraujantys tikslai. Todel kazkas visada bus nuskriaustas. Demokratijos esme tame, kad nuskriausta bus santykinai nedidele pilieciu dalis. Taciau visa kita, tarnaus likusiu pilieciu gerovei ir klestejimui. Dabar tai verciama aukstyn kojom ir gryztama prie savotiskos kastu ar greiciau feodalines santvarkos. Kada yra “elitas”, o apacioje kapanojasi visi kiti, kurie gyvena pagal “elito” primestas taisykles, kurios beje tam “elitui” netaikomos ir kurios labai retai atitinka placiosios visuomenes tikslus, bei poreikius. Lietuvoje tai labai pastebima, beje naujasis DK negalioja valdininkam, yra apie ka pamastyt? Kuo toliau, tuo labiau tai ryskeja ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio fone, Rusijoje, tai beveik igyvendinta. Man tokie dalykai ne prie sirdies. Pasaulyje mazeja to, kaip cia pasakius tikrojo liberalizmo, kuri pakeicia leftistinis nusvaigimas ir neoliberalus meslas, kurie su liberalizmu ir juo labiau – demokratija, beveik neturi nieko bendro. Tuo paciu mazeja demokratijos, pakeiciant ja itakingu grupiu valdzia. Pavadinciau si laikotarpi, naujaisiais tamsiaisiais amziais, tikiuosi, kad “amziais” tai netaps ir baigsis siokiu tokiu atgimimo laikotarpiu. Jeigu ne, tada turesim atkurta feodalizma ar kazka panasaus, tik kitu pavadinimu, bet esme bus ta pati.

    • Arūnas:

     Aš ir sakiau, kad ” turiu savo neigiamą požiūrį į lietuviškąjį liberalizmą (su kitokiu man neteko susidurti).” Ir Jūs teisingai pastebite, kad nuo lietuviškų liberalų “liberalizmo pradininkai grabe vartosi.” Rašote, kad “Beje, liberalizmas grazus dalykas popieriuje,” beje, kaip ir marksizmas, bet nuo jo praktikos mūsų tautos kančios sunkiai apskaičiuojamos. O paskaityti apie visas politines teorijas ir jų kūrėjus yra įdomu, nes dažniausiai (oi, tik ne visada !!!) prie rašomojo stalo jas kuria idealistai. TAI TODĖL MAN LIETUVIŠKAS LIBERALIZMAS IR NEPATINKA.

 9. Diedas:

  Gal tautininkai ir prieš liberalius darbo santykius?
  Teko sutikti trisdešimtmetį prancūzą gyvenantį netoli Paryžiaus. Jis darbus keičia kaip kojines. Ilgiau kaip pusę metų reti kur išdirba.
  Paklausiau kodėl?
  Jam reikia naujovių.
  Žmogus nebijo išeiti kitur, nes žino,kad darbo yra užtektinai, visur gaus gerą algą ir socialines garantijas.
  Kur liberalizmas ir laisva rinka,ten konkurencija ir darbo rinkoje.
  Ar pagal tautininkus tai yra blogai?
  Ar pagal juos yra gera sena nusistovėjusi tvarka dirbti senų komunistpalaikių privatizuotuose fabrikuose už 400 eurų ir bijoti būti išmestam,nes kitur būsi nereikalingas?

  • Dronas:

   As noreciau pasidomet, tamsta kada nors buvo likes be darbo? Rimtai taip likes, kad nera kur prisiglaust ir est savaite nera, vendeneliu gyvas? O man teko, zmogui reikia garantiju, kada tave metys is darbo ir siulys dirbti uz 300 eu arba dvest is bado, niekur tu nedingsi, dirbsi. Arba dvesi. Pasakos apie tukstancius nauju darbo vietu, liks pasakom, galu gale ir dabar “darbu” pilna, NET uz 300 eu ar maziau. Prie tokiu liberalizmu ir pusiau feodalines darbdaviu samones, kada nera realiu svertu juos paveikti arba nubausti (poveikio priemone), jokiu garantiju negali buti. Kodel visi isleke i uzsienius dirbti? Tik del atlyginimu? Nebutinai, taip tai labai svarbu, zmogus turi matyt savo darbo vaisius, o ne amzinai isgyvent. Turi matyt judejima i prieki, o ne trypciojima vietoje, kuris panasus i stovejima akivare, kada is paskutiniu stengiesi nenuskest. Lietuvoje, darbo praradimas, daznai gana katastrofiskas dalykas, santaupu turi labai retas, o jeigu nera savo busto, kas labai liecia jaunas seimas ir aplamai jaunus zmones, tai tikra prapultis. O be darbo arba skoliniesi ir dumi i uzsieni, arba eini dirbt uz 300, ko neuzteks nei nuomai, zmogiskam gyvenimui. Jau nekalbant apie tai, kad isigysi savo busta, kas kuriant seima, yra esminis dalykas. Trumpai tariant, sitas naujasis DK, nieko gero neatnes zmonem, juo labiau valstybei, nes valstybe praras ir tuos pasitikejimo likucius. Kai kas gerai is to pralobs, bet likusi visuomenes nepajus jokio pagerejimo. Apibendrinant, smuks zmoniu gyvenimo kokyes lygis, atsiras daugiau itampu visuomeneje, dides skurdas, neviltis ir nepasitikejimas valstybe, jau nekalbant apie tai, kad neskubes kurti seimu ir gimdyt vaiku. Na kokie gali but vaikai, kada stumdaisi nuomuojamam buste, o darbdavys tave bet kada gali istrenkt lauk? Socialines rupybos nebus. nematu cia nieko gero. beje, visu situo, kremlius mus vanos per visus sonus. Nes reikia atmint, jog valstybes jega, jos nariu tikejimu ta valstybe. Naujaji Dk, laikai kremliaus projektu, kuris ses nepasitenkinima visuomeneje, kels itampas, duos rimtus svertus kremliui, iskelt visokio plauko “gelbetojus” ir pasinaudot visuomenes nepasitenkinimu. Trumpai tariant sitas dalykas kenkiantis Lietuvos valstybingumui. Nenuostabu, kad uolus kremliaus tarnai, ji taip stume. Ir aplamai, ne valstybe ir jos pilieciai turi tarnaut verslui ir “rinkai”, kad ir kas tai bebutu, bet atvirksciai. Jeigu tai nera i nauda Lietuvos pilieciam, tai meslas ir kenkejiska veikla.

   • Diedas:

    Arūnas aprašė komunistinines baisybes ir viską pritaikė liberalams.
    Gerai pamenu kai mokykloje aiškino,kad prie komunizmo šeimų nebebus, viskas bus bendra, vaikų auginti nereikės, tuo užsiims vaikų fabrikai,kuriuose naują kartą auklės profesionalūs pedagogai, nes šeima visai ne komunistiškas individualus dalykas. Šeimoje gali kilti smulkiaburžuazinės pagundos turėti kažką daugiau už kitus. Ir t.t. ir t.t.
    Dronas viską išverčia į darbo kodeksą apie kurį nė trupinėlio neišmanau, negaliu ginčytis geras jis ar blogas.
    Realybė tokia, kad trys ketvirtadaliai Pasaulio nori gyventi kaip Europoje arba Europoje ir visokiausiais būdais į ją veržiasi. O Lietuvoje Kremliaus propagandistai sistemingai klykia,kad sočiai, turtingai garantuotai gyventi yra blogai, nes taip gyvena tik pederastai.
    Kas keisčiausia, paskaičius komentarus, matosi, kad buka propaganda gerai veikia.

    • Diedas:

     Dronui Įdomu ar kada nors buvau netekęs darbo. Aišku buvau. Žlugus imperijai aplamai nežinojau kam esu reikalingas. teko verstis atsitiktiniais ir ne visada legaliais uždarbiais. Būdavo taip, kad nežinojau ar šeima rytoj turės valgyt.
     Vėliau turėjau savo kromelį,kurį Vagnorius tiesdamas kilimą Maximai ir naikindamas Lietuvos smulkujį verslą, nušlavė nuo žemės paviršiaus.
     Bet kaip bebuvo, nė karto nestenėjau, nesiskundžiau likimu, vaikai nė karto neišgirdo dejuojant.
     Ir dabar, man ir pusei mano šeimos Lietuvoje vietos nėbėra,
     Ir gerai, nereikia už duonos kąsnį vergauti komunistų fabrikuose.
     Gyvenu sočiai ir oriai. Labai trokštu,kad kiekvienas lietuvis taip gyventų ne tik vakaruose bet ir savo namuose.
     Mes verti gero gyvenimo.
     Bet tai pasiekti nelengva, nes kiaulės komunistai ir kitoki politikai įsikibę traukia atgal į rusišką liūną.

    • Arūnas:

     Diede, dar kartą perskaitykit Arūno komentarą, kur apie šeimą yra tik viena eilutė ir ne “Arūnas aprašė komunistinines baisybes ir viską pritaikė liberalams.” Lietuvos liberalų šeimos politiką skleidžia Kuodytė. E. Masiulis pasakojo apie tautinę politiką, Šimašius apie dorą, o Gentvilas apie ekonomiiką. Ir visa tai man laaabai nepriimtina

 10. Straipsnis silpnas – J.Ramanausko komentaras geresnis.
  Bet tiesa yra pasiekiama:
  1. niekuo nekaltus žydus žudė ne lietuviai, o nusikaltėliai;
  2. pokariu lietuvius žudė ne partizanai, o banditai,nes partizano priedermė – ginti lietuvius.
  Pavyzdys tam turėtų būti J.Žemaitis – Vytautas, kuris, netgi esant bendražygių įtarimams, kaip buvo parodyta filme per LRT, bet nesant įrodymų, paleido asmenį, kuris, visgi, užvedė ant jų enkavedistus, po ko partizanai vos ne vos išsigelbėjo.
  Nes partizano veiklos esmė – auka Lietuvai, o ne savo skūros gelbėjimas;
  4. JAV negali būti prilyginama Lietuvos visų laikų priešui Rasiejai, nes JAV mus gelbėja, o ta – tik ir žiūri kaip mus sukramčius.
  Ir pederastai čia ne prie ko –
  niekas Lietuvos diskusijoje su iš ES ar JAV sklindančiais prašymais neengti homoseksualų nesugeba pakalbėti iš esmės:
  1. tikrų homoseksualų gimsta tik 1 vaikinas iš milijono (Delfi skelbtas austrų mokslininkų tyrimas);
  2. širšalą kelia ne homoseksualai, o homoseksualistai, besislepiantys po žydišku žargoniniu žodžiu gėjai, kurie į tai nusiorientavo palaidu gyvenimu ir yra JAV nuo tos priklausomybės (skelbiama, kad JAV toks yra kas 12 – as vyras) sėkmingai gydomi (geriausias gydymo būdas -gydymas elektros šoku);
  3. homoseksualai neina į gėjų akcijas, apie tai parašo internete, o seimo narys, save įvardijantis homoseksualu, R.Žilinskas jų organizacijas pavadino UAB’u, veikiančiu tik dėl materialinės naudos (“Lietuvos gėjų lyga siekia galios ir pinigų”).
  O štai ką apie tai yra pasakęs pasaulio bokso sunkaus svorio čempionas T.Furis:
  „Pasikeisiu lytį ir galėsite mane vadinti Tysina. Jūs manote, kad tai normalu? Transseksualai yra gamtos klaidos. Palaukite dar dešimt metų ir galėsite užsiimti lytiniais santykiais su savo šunimis ir katėmis. Valstybė greitai tai įteisins. Mums visiems plauna smegenis ir prie to labiausiai prisideda žydai. Pasižiūrėkite, kam priklauso visi bankai, televizijos stotys ir žiniasklaida. Viskas žydų rankose.“
  http://www.sportas.lt/naujiena/207853/v-klicko-reikalauja-t-fury-diskvalifikacijos-tokius-zodzius-istarti-galetu-tik-a-hitleris
  4. niekas niekada Lietuvoje prieš paradus nepaprašė homoseksualistų pateikti pažymų, įrodančių, kad jie, būk, homoseksualai, kai, tuo tarpu, JAV kasmet vyksta buvusių gėjais eisenos, parodančios kaip viskas yra iš tikrųjų;
  5. niekas Lietuvoje neengia tikrų homoseksualų.

 11. Marius:

  Kalbama apie kultūrinį libertarizmą. Dėl ekonominio Jūs teisus. Tiesa, ten ekonomika veikiau primena oligopoliją. O Ramanauskui siūlau pasidomėti tokiomis pavardėmis kaip Impulevičius. Banditų buvo ir tebėra įvairiose tautose. Panašu, kad Ramanauskas šiame straipsnyje rado save, kur kalbama apie propagandą, savų balinimą, svetimų juodinimą, naivų mergaitės veidą ir tikėjimą, kad Leninas myli vaikus 🙂

  • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

   Matau, kad ponas Marius yra apsvaigęs, vanagaitės propagandinių bezdalų prisiuostęs. Varinėja globalistinę propagandą, o tautinininku save laiko. Koks išverstaskūriškumas? Patys savo balsais komunistą lyderiu išsirinko, o kitiems leniną bando primesti. Ponas Mariau, ar esi aklas ar visiškai DURNAS, pasižiūrėk į savo tekstą. Visa tavo teksto struktūra yra juodai- baltai dažymas, tai pats siauriausias intelektas įmanomas. Konkrečiai rašai: “Ar galime užtikrinti, kad visos partizanų bausmės buvo teisingos?” Tai čia ir yra dvipoliario mąstymo , juodai balto matymo, pavyzdys. Aha, partizanai baudė, a tai juk galėjo kai kurios bausmės buti blogos. Tuoj sukeliama abejonė, tuoj siekiama valatkiškai – valkatiškai arba jurgeliškai nedelsiant APŠMEIŽTI, nematant didžiulo KALNO, partizaninės laisvės kovos reikšmės Lietuvos Valstybei. Rado, mat papėdėje kažkokią šiukšle, gal solovjovo dirbtines gaujas persirengusias partizanais, o priima už tikrus.
   Kai skaičiau tamtos tekstą…. visiškai aiškiai pasirodei, kaip ne pilnai spėjęs perskaityti filosofijos įvadą, gal net buvai atsivertęs vieną Aristotelio veikalo puslapį.
   Pasižiūrėk, jei dar neaklas, pagalvok, jei dar turi smegenų, čia tavo dvipoliario, juodo balto mąstymo pavyzdžiai iš teksto: “Tiesa tai, jog dalis lietuvių žudė žydus. Tiesa tai, jog dalis žydų žudė lietuvius. Tiesa tai, jog dalis lietuvių žydus gelbėjo.” Gal sugebėsi suprati, kad tamstos teiginiai yra PROPAGANDINIS MELAS. Dar tokių mėšlinų teiginių sunku kur nors surasti….. Tau aiškiai sakau, lietuviai su žydais Lietuvos žemėje 600 metų taikiai sugyveno, o pagal tavo iškrypėlišką teiginį turime…. pamatė kai kurie lietuviai kai kurį žydą ir sau ima ir nužudo, vien dėl to, kad tas yra žydas. Na taip NEBUVO, niekada niekas iš lietuvių nežudė nė vienos kitos tautos atstovo tik dėl tos priežasties, kad tas yra kitos tautos. NIEKADA. Aišku, jeigu tau tarpduryje įkišę sulaužo tavo rankos pirštus, pademonstruoja nežmonišką sadizmą, tada ką, atsakyti negalima ir atsakymas nepriklauso nuo tautybės, supratai? Ar supratai juodai balto mąstymo apologete? Lietuviai ne žydus gelbėjo, o ŽMONES patekusius į didžiulę bėdą. O tai, kad jie buvo žydai, tai antraeilis ar net trečiaeilis dalykas. O šiap, tai pagal Marių, kuris atmeta svarbiausias įvykių aplinkybes, turime, kad pamatęs lietuvis žydą ir iš karto jį gelbėja, kai tas to nė neprašo. Matydamas, kad ponas Marius būdamas visgi PRIMITYVU kitaip ir pasielgti negali….. kitus primityvais tuo pat apšaukia, nes kito kelio kaip save išaukštinti jau nebeturi. Žemesnio lygio nėra, išskyrus vienmatį mąstymą ir visišką nemąstymą.

   • pensininkas:

    Jonai. Puikiai. Pritariu. Marius sukurtas tam, kad rašyti. Gali ir kitaip parašyti. Mes gelbėjom žmones papuolusius į bėdą, ir tautybė buvo nesvarbi.

   • Ramus:

    Tai kad viskas atvirkščiai. Autorius pateikia daugiamatę tikrovę, o tu viską pieši juodai baltai, straipsnyje tai puikiai pavaizduota šiais sakiniais:
    “Propagandoje tiesa dažnai pateikiama tik iš dalies ir supaprastintai. Savas visuomet geras ir teisus, o priešas visais atvejais – niekšas ir melagis. Ir dar: priešas visuomet tas pats.”
    Partizanų judėjimas čia kaip tik įvardintas didvyrišku, o tu užsiimi demagogija, Ramanauskai. Ir dėl tų žydų – ar žudyti vaikai irgi buvo nusikaltėliai? Pasidomėk, asiliuk, istorija. Nes autorius politikos ir istorijos mokslus baigęs, o tu kokius, apsišaukėli daktare? Ieškojau istoriko ar politologo vardu “Jonas Ramanauskas”. Nėra tokio. O kas dėl Garliavos, tai ten stovėjo tavo lygio primityvai, visą pasaulį suskirstę į kedofilus ir pedofilus. Štai tokie lengvai įtiki bet kokiomis sąmokslų teorijomis, ar tai būtų pedofilai, ar partijos, ar globalistai, ar marsiečiai. Primityvai ir kovoja su partiniais sąrašais. Nes jiems pašnibžda sisteminių partijų agentai, kuriems partinių sąrašų naikinimas bus labai naudingas. Juk visose vienmandatėse laimės tik jų kandidatai.

    • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

     Labai silpnai, labai. Kokiame brude gyveni, kad taip kalbi? Toks tamstos teiginys: “Primityvai ir kovoja su partiniais sąrašais. Nes jiems pašnibžda sisteminių partijų agentai, kuriems partinių sąrašų naikinimas bus labai naudingas. Juk visose vienmandatėse laimės tik jų kandidatai.” parodo, kad proto neaptikta. Jei partinėms gaujoms būtų naudinga naikinti sąrašus, jie būtų senai panaikinti, deja yra viskas atvirksčiai ką kalbi. Tai ir klausiu, kokiame brude gyveni, kad iki tokių nesamonių prisigalvoji.

     • psichiatras:

      Negali panaikinti, nes alternatyvios partijos protestuotų. Bet jei tai bus pateikta kaip Tautos valia, kurią imituos tavo tipo debiliukai, tuomet panaikins. Ir jiems tai bus labai patogu, tik tokiems debiliukams tai per sunku suprasti. Gal parašyk savo disertacijos temą, trolių “daktare”?

 12. Marius:

  Rašydamas puikiai žinojau, kad primityvesniems žmonėms šis straipsnis bus per sunkus 🙂 Jiems reikia juodai-balto mąstymo, kaip Garliavoje ir iš esmės – visoje propagandoje. Šis tekstas iš esmės – antipropagandinis. Ramanausko intelektu įsitikinau, kai jis reikalavo uždrausti partinius rinkiminius sąrašus, kas pasitarnaus tik dviems sisteminėms partijoms ir Bradausko tipo oligarchams, o “tikro lietuvio” komentarai nuolat mirga žinutėmis, kaip komunistai dirbo Lietuvai, o partizanai maišomi su banditais. O Diedo bandymai iš Rusijos blogumo išvesti liberalizmo gerumą atspindi tą patį vienmatį, juodai-baltą mąstymą. Putinizmas blogai. Ir liberalizmas šiuolaikine forma – blogai. Taip, liberalūs darbo santykiai, suteikiantys visas teises tik darbdaviui, atimant jas iš darbininko – blogai. Ir pederastų propaganda – blogai. Dar yra klausimų?

  • Taip ir buvo – komunistai dirbo Lietuvai ir ant gatavo atėjo “patriotai”, kurie griovė Lietuvą.
   O kad reikėjo ir tada taip elgtis, sakė ir S. Geda legendinėje kalboje “Mieli lietuviai ir kitos išdidžios tautos!”:
   https://www.youtube.com/watch?v=gzKS9Bb8SZc

  • Kemblys:

   Šauniai, Mariau, joji ant kgb’biukų arklio:
   ,,Ar galime užtikrinti, kad visos partizanų bausmės buvo teisingos? Kad išvengta melagingų kaltinimų, o gal net asmeninių sąskaitų suvedinėjimo? Nežinia, bet kare pasitaiko visko. Dar kita vertus, galima klausti, ar kiekvienas, pokario metais vaikščiojęs po mišką su ginklu, buvo partizanas. Pirmajame atkurtosios Lietuvos dešimtmetyje klestėjo „tulpinių“ ir „daktarų“ gaujos. Ar verta manyti, kad anksčiau banditų nebuvo?”

   Jauni žmonės skaitys ir nesusigaudys, kad ‘tiesos’ ieškotojas siūlo jiems pauostyti Pasipriešinimo Kovų Dalyvių autus – ,,Nežinia, bet kare pasitaiko visko.”
   Karo nebuvo, buvo pasipriešinimas rusams ir jų pakalikams lietuviams. Rusai neva nešė komunizmo vėliavą, kurią dabar patys išmetė į šiukšlyną. Vardan ko tada rusai ir lietuviškos komunistinės išgamos žudė, trėmė, prievartavo lietuvius?

   • Kemblys:

    Dar pamiršau atkreipti dėmesį, kad Marius Kundrotas sugretino Pasipriešinimo Kovų Dalyvius su „tulpinių“ ir „daktarų“ gaujomis!!!

    • Dronas:

     Komunistai samoningai visus nusikaltimus kuriuos dare paprasti nusikalteliai, stengesi suversti partizanam. Kuo labai mikliai naudojasi kremliui dirbantys padugnes. Bet, yra vienas paprastas atsakymas. Nieko sito, niekada nebutu buve, jeigu ne okupacija. Stai taip paprastai. Nereikejo griaut ir grobt Lietuvos ir nebutu ka kaltinti. Todel kaltininkai, visada sedejo kremliuje ir jie ta puikiai zino, o visa kita tai tik pasekmes. As neabejoju, jog dalis partizanu paluzo, neabejoju, jog jie dare klaidas, kas savaime suprantama tokioje padetyje, neabejoju, kad buvo isdaviku ir nusikalteliu, kurie dangstesi partizano vardu. Ir tikrai zinau, jog nemaza dalis nusikaltimu, buvo vykdoma paciustribu, su tikslu sunaikint parama partizanam. Kas del sugretinimo, tai tiesiog atkreipiamas demesys, jog po karo slaistesi nusikalteliai ir ju nusikaltimai buvo priskiriami partizanam. Tai buvo daroma visikai samoningai, kremliaus nurodymu, su tikslu juodinti partizanus visuomenes akyse. Tiesa dar reiketu atkreipt demesi, jog daugelis banditu, noriai ejo tarnat i stribus, kremliui buvo reikalingi tokie “vertingi kadrai” su neeiline ir gilia patirtim. Kokia tai buvo patirtis, manau aiskint nereikia? Lietuvoje pasigendu aiskaus ivardinimo kas yra kas ir juo labiau, aiskaus viso sito priezasciu ir pasekmiu rysio aiskinimo. Istorija palikta siauram nusimanaciu zmoniu ratui, kurie uzsisklende savyje. O visos kitos “zinios”, gyvenancios placiosios visuomenes galvose, gandu lygyje, kuriu nemaza dali skleidzia kremlius per savo vietininkus Lietuvoje, kuriu deja, uztenka. Ir niekas nieko nedaro, jeigu Suomiai apie ziemos kara, mokina mokyklose nuo mazu dienu, be dviprasmybiu ir nutylejimu, tai pas mus, apie partizanus uzsimenama siek tiek. Ir tiesa pasakius, tas vaikas kuri sito mokina, nieko taip ir nesupranta, nei kas del sito kaltas, nei kodel tai vyko. Tai svietimo beda. Didele dalis ziniu kurias pateikia mokykloje apie partizanus, suvedama i teigini, jog tai buvo, nelabai stengiantis paaiskint kas yra partizaninis karas, kokiom baisio salygom jis vyko ir kodel.

   • Karas buvo – kas kita, kad ne visi lietuviai kariautojai buvo partizanai.

    • Dronas:

     Ir ka? Daugelis stribu buvo tikri nusikalteliai ir savo nusikaltimus verte partizanam, Daugelis nusikalteliu padarytu ziaurumu, kuriu be abejo buvo, kremliaus nurodymu, suveret partizanam. Tai kuo cia deti TIKRi partizanai? Nori pasakyt, jog ju buvo gerokai maziau? Meluoji, ju buvo daug. Ka dar nori pasakyt? Kad i partizanus ejo nusikalteliai? Meluoji! Pas partizanus buvo grieztos taisykles ir tokie veikejai ten nepatekdavo. Partizanai padare skaudziu kalidu, partizanu vadu darydami nusikaltimus dengesi nusikalteliai ir stribai. Taciau tai ne kiek nesumenkina milziniko partizanu indelio i Lietuvos istorija. Nie kiek nesumenkina ju pasiaukojimo ir didvyriskumo. Atvirksciai, tai tik pabrezia, koks purvas buv NKVD-MGB ir kokie padugnes ir nieksai ten dirbo.

     • Meluoji tu:
      prie gal 10m. Bernardinuose tai svarstėm su istorikais, kurių duomenimis per 1944 – 1953m. miškuose pabuvojo apie 200 000 lietuvių, svarstėm kodėl taip nieko doro nebuvo nuveikta. Ogi todėl, kad daugumai ne laisva Lietuva rūpėjo, o sava skūra. Tikrų partizanų buvo labai ir labai mažai. O dar iki 1949m.vasario 16d. miškiniai oficialiai deklaravo, kad terorizuoja gyventojus, kada tiems gyventojams patys nieko kaip išgyventi pasiūlyti negalėjo.

   • Marius:

    Ne sugretino, o kaip tik atskyrė. Tik ar kembliams tai suprasti? Gal geriau ginčykis su “tikru lietuviu”, kuris būtent gretina partizanus su banditais. Kiek žinau iš bendrų pažįstamų, šis asmuo dirbo sovietų represiniuose organuose. Tai va su juo ir ginčykis – čia tavo lyga 🙂

  • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

   Na tamsta Mariau, čia mane užkabinai, oi užkabinai. Visas tamstos straipsnis yra AFIORA. Straipsnį pavadinai “Daugiaveidė tiesa”, o straipsnio turinyje visą laiką matai tik DVI spalvas, juoda ir balta. Jei jau partizanai baudė, tai kai kurios bausmės juk turėjo būti neteisingos. Kokį mazuto šaukštą įdrebi į šventą dešimtmetį trukusį lietuvių pasipriešinimo judėjimą okupantui? Grynas kgbistinis propagandistas, kur tokių metodų išmokai?
   Toks Mariaus sakinys “Jiems reikia juodai-balto mąstymo, kaip Garliavoje ir iš esmės – visoje propagandoje.” parodo, kad Marius yra iš esmės bedvasis. Garliavoje žmonės gynė mažą iškrypėlių nuskriaustą vaiką, tai sielą turintys žmonės ir tas kas iš jų tyčiojasi yra NIEKŠAS, gal dar nedabaigtas niekšas, tačiau tai esmės nekeičia. O toliau dar gražiau.
   Pasirodo tokia Mariaus “aukščiausiojo intelekto” mintis: “Ramanausko intelektu įsitikinau, kai jis reikalavo uždrausti partinius rinkiminius sąrašus,…..” Iš tokios Mariaus minties darytina išvada, kad Marius yra NELOJALUS Lietuvai, priklauso partinei antilietuviškai, antivalstybinei gaujai ir taip yra todėl, kad PARTINIAI SĄRAŠAI YRA ANTIKONSTITUCINIAI ir čia jokio ryšio nėra su Ramanausko intelektu, nes LR Konstitucija nenumato partinių sąrašų ir privalomai reikalauja tiesiogia ir lygia teise rinkti visus 141 Seimo narius. JOKIŲ SĄRAŠŲ. Partijos, kurios sudarinėja sąrašus veikia pagal partijų suokalbio būdu sau susigalvotą amžinai išlikti valdžioje įstatymą ir iš esmės yra NUSIKALTĖLĖS PRIEŠ VALSTYBĘ. Drąsiai poną Marių, kaip tautininkų ideologą, antivalstybininką, antikonstitucininką nurašau į ŠIUKŠLŲ dėžę. Konstitucinės nuostatos yra PRIVALOMOS visiems piliečiams, visoms partijoms ir tik komunistinės išperos jas gali ignoruoti, nes tai skiriamoji riba tarp teisinės ir neteisnės VALSTYBĖS. Todėl šitokios aukščiausios Mariaus nesąmonės negaliu praleisti. Savo alala “intelektą” tegu pasilieka savo partinės gaujos mulkinimui. Tie kurie laisva valia nepaklūsta LR Konstitucijai yra NELOJALŪS Lietuvos Valstybei. Ar supratai, Mariau?
   Kviečiu, dar nesugadintus tokios iškrypėliškos ideologijos, tautininkus pridėti visas pastangas, kad Lietuvoje ateinantys rinkimai vyktų be partinių sąrašų. Tai moralinė pareiga, atsakomybė prieš Valstybę ir Tautą.

   • psichiatras:

    Aiškinu, ką reiškia juodai baltas mąstymas. Tai – pasaulio skirstymas į absoliutų gėrį (kuris visada – gėris) ir absoliutų blogį (atitinkamai). Juodai baltą mąstymą puikiai išduoda dažni emocingi kategoriškumai, kaip žodžiai “iškrypėliškas”, “afiora”, “suokalbis”, “niekšas” (didžiosiomis raidėmis). Ir polinkis į sąmokslų teorijas, kas čia jau pastebėta. Apskritai, Jonai, jau akivaizdu, kad tamstai baigėsi vaistukai. Sugrįžk. Priglausime.

    • Kemblys:

     Neprisišauk ligos, ‘psichiatre’.

    • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

     Girdėti kgbistų argumentai. Jie laikas nuo laiko kartojasi. Ginčytis neverta, kai matau, kad nepajėgus suvokti. Jei partijos eis į rinkimus sąrašais, taps Lietuvos išdavikais. LR Konstitucijos privaloma laikytis laisva valia.

     • psichiatras:

      Konstitucija kalba tik apie laisvus, lygius ir tiesioginius rinkimus. Tokie gali būti ir sąrašais. Tik debiliukams, gyvenantiems savo kliedesių pasaulyje, tai prieštarauja. Ko nori Mergaitė, Joniuk?

      • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

       Psichiatras, pasirodo yra KVAILYS. Irodau, kad dabartiniai rinkimai yra NELYGŪS. Imkime konkrečiai, Linas Balsys išsikėlė pats save ir iš rinkėjo gali gauti tik vieną tiesioginį balsą, o rinkėjas jam turi teisę duoti tik vieną balsą. Labai konstituciška, lygiai ir tiesiogiai.
       Imkime Andrių Kubilių, kuris yra vienmandatėje ir sąraše. Tai A.Kubilius iš vieno rinkėjo gali gauti vienmandatį balsą, vieną netiesioginį daugiamandatį ir vieną tiesioginį reitingavimo balsą. Taigi A.Kubilius iš vieno rinkėjo gali gauti tris balsus, vienas iš jų netiesioginis, kadangi daugiamandatis balsas yra skiriamas ne tiesiogiai A.Kubiliui, o visam sąrašui. Taigi vienodi LR piliečiai L.Balsys ir A.Kubilius turi ne tris kart besiskiriančius balsus. Tai ar vienas lygu trim psichiatre? Ar čia A.Kubiliaus atveju yra tiesiogiai ir lygus rinkimai palyginus su Linu Balsiu rinkimai? O juk visi prieš įstatymą turi būti lygūs, lygiomis teisėmis.
       Pasakysiu laba paprastai, jei partijos eis į ateinančius rinkimus su sąrašais, jos taps NUSIKELTĖLĖMIS prieš Valstybę.
       Taip, kad tamstos kgbistiniai triukai kartu su mariuku… NEPADĖS.

       • psichiatras:

        O kas trukdo Balsiui gauti tuos tris balsus? Sąlygos visiems lygios. Kas nori, tas jomis pasinaudoja. O visi trys balsai yra tiesioginiai, nes balsuojama be tarpininkų. Kitaip, negu Amerikoje kad prezidentą renka partijų deleguoti rinkikai. Tai ir reiškia tiesioginį balsavimą, kad kiekvienas rinkėjas pats balsuoja už vienmandatinį kandidatą, už sąrašą ir dar jame reitinguoja.

        • Sąrašai yra nesąmonė ir čia J.Ramanauskas yra teisus:
         1. kada balsuoji už kokį vieną iš sąrašo, tai negali reitinguoti kitų sąrašų – gaunasi, kad tu balsuoji už tą partiją, kada žymiai geriau būtų, jei galėtum iš sąrašų išsirinkti tik geriausius;
         2. kurios dabartinės partijos,esančios sąrašuose ir kviečiamos į Jakilaičio forumus per LRT (kas garantuoja jų patekimą į seimą dėl matomumo) yra tos, kur dirba visuomenės daugumai?
         Nei vienos. O patekę į seimą, jos išsidalija milijonus valstybės teikiamų lėšų, kada kitoms partijoms ir jų kandidatams tokiu būdu patekti į seimą nėra jokių galimybių, kas suponuoja, jog valdo visąlaik tie patys ir jokių teigiamų poslinkių atsitikti tiesiog negali.
         Kad taip yra parodė Brex’itas, kur paprasta liaudis tyčia balsavo prieš, nors pats buvimas ES, ypač neturtingoms šalims, yra naudingas, kas kita, kad ten yra blogio, pvz. valkatų (kitaip emigrantų) srautai ir visas su jais besivelkantis “tolerantinis” brudas, kuris netinka JOKIOS ŠALIES ETNINIAMS GYVENTOJAMS.

        • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

         Psichiatas klausia: “O kas trukdo Balsiui gauti tuos tris balsus? ” Atsakymas: Antikonstitucinis rinkimų įstatymas. Seimui, kiekvienam Seimo nariui jau yra nusiųstas Rinkimų įstatymo projektas, kuriame pašalinti Konstitucijos 55 str. pažeidimai. Tačiau nei Seimas, nei jo nariai visiškai į tai nereaguoja tuo įrodymami, kad yra tyčiniai nusikaltėliai prieš Valstybę, įrodydami, kad jie be jokių skrupulų laužo Konstitucij ir kuria NETEISINĘ Valstybę. Suprantama, teisinės valstybės jiems nereikia, nes gali tekti sėdėti ne Seime, o cypėje. Panašiai kaip su masiulioku.

 13. markas:

  Įspūdis toks: lyg ir teisus autorius, lyg ir neteisus. Perskaičius peršasi išvada, kad vienos tiesos kaip ir nėra… O paprastam žmogui, manau, svarbiausia žinoti vieną tiesą. Šiaip, manau, tik elitui privalu suvokti tikrąją tiesą ir visas plonybes su tiesų daugialypiškumu. Gi paprastiems, nemąstantiems pakaks vienos iš aukščiau pametėtos tiesos.

 14. Diedas:

  Dėl Rusijos ir vakarų pasaulio vertinimo.
  Ponas Mariau, mano jaunystė prabėgo Rusijoje, turiu ten giminių ir prieš keleta metų lankiausi.
  Dabar dirbu Olandijoje.
  Gyvenimas išmokino tikėti ne kažkieno pasakomis, paskaityta rašliava ar televizijos reportažais.
  Tiesa yra tai ką pats mačiau ar patyriau.
  Nė už ką nenorėčiau, kad pas mus ateitų rusiška netvarka, nekultūra ir viską persmelkusi korupcija. Nenoriu rusiškos algos ir kainų. Netrokštu girdėt, kad dėl kerojančio bardako kalta Amerika ir vakarai. Net jaunystės prisiminimai iš tų laikų nekelia nostalgijos jausmo.
  Tai šalis iš kurios bėga kas tik turi galimybių.
  Noriu gyventi Lietuvoje, bet turėti vakarietišką alga ir socialines garantijas, sotų ir garantuotą rytojų, didelę trobą ir kas keli metai naują mašiną.
  Man netrukdo gėjai, nes aš jų paraduose ir klubuose nesilankau ir man nerūpi kas su kuo ir kiek kartų ką padarė.
  Galėčiau parašyti dešimtis palyginimų kas Rusijoje blogai, o pas mus gerai.
  Visa bėda, kad Lietuva maža ir silpna. Šio metu, kai pasaulis agresyvėja, turime prie kažko glaustis.
  Su kuo geriau ir arkliui aišku. Bet gausėja veikėjų (ir tarp tautininkų)bandančių parodyti viską atžagariai.

 15. O gal, ponulis, surašė tokį prorasiejinį straipsnelį dėl to, kad jau įsipaišė į prorasiejinės partijos sąrašą? 🙂

 16. Marius:

  Tai kad straipsnis kaip tik antikremlinis 🙂 Tik va, dalis komunistų, nuolankiai dirbusių Maskvai, dabar paskui Brazauską perbėgo į vakarietiškų kosmopolitų pusę ir savo nykioje propagandoje bet kokią kritiką Vakarų problemų atžvilgiu melagingai interpretuoja kaip darbą Maskvai. Toks ir protelis: juodai-baltas pasaulis. Tai vadinama politiniu daltonizmu.

  • Kemblys:

   Jei jau aiškini, Mariau, savo straipsnį, tai paaiškink šią pastraipą:
   ,,Tiesa, kad Rusija priešinasi vienpolio pasaulio kūrimui, tik vargu, ar derėtų tai perdėti – lygiai taip pat jam priešinasi Kinija, Indija ir islamo pasaulis. Tiesa, kad Rusija gana sėkmingai stabdo libertarizmo plėtrą, bet ar tikrai priimtinesnis despotizmas, kur žudomi režimo kritikai ir oponentai, o pats režimas vykdo imperinę ekspansiją prieš kitas šalis ir tautas?”

  • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

   Mariau, kas komunistą išsirinko savo lyderiu? Ar tik ne tautininkai? Ką, nesuradote nepartinių, gal tokių Lietuvoje nėra?

   • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

    Jei nebuvo komunistu, tai tada atsiprašau. Matomai buvo LSDP, kuri susijungė su komunistais ir vėl pasidarė LSDP. Taigi kaip ir buvo prisijungęs prie tų, kur buvo komunistais. Čia tą ir turiu omenyje, kad nepartinis tai tas, kas nebuvo komunistu.

  • Marius:

   Audrius Rudys buvo socialdemokratas. Nepartinis partijos lyderis – skamba tikrai linksmai 🙂 O pastraipa reiškia tai, apie ką ir visas straipsnis. Kad tiesa – daugiaveidė. Rusijos problemos įvardytos aiškiai, pasirinkimas – taip pat. Protingas supras, o kvailiams yra kiti leidiniai ir kiti autoriai 😉

 17. Lietuva lietuviams:

  Su tokiu “vicepirmininku ideologijai” LTS negali daug pasiekti.

 18. Marius:

  Linksma stebėti, kokie oponentai čia susirinko 🙂 Sovietų kolaborantas, tapęs jevrosojūzininku. Paranoidinis šizofrenikas, kariaujantis su akademine retorika, kuriam laisvės kovotojų ir nusikaltėlių atskyrimas reiškia jų sutapatinimą. Susireikšminęs vatnikas, manantis, kad visi straipsniai privalo būti apie jį ir jo koloradinius draugelius. Pasimaišęs marginalas, siekiantis Lietuvoje sustiprinti oligarchinę santvarką ir įsitikinęs, jog daro priešingai. Išties, kai tokie oponentai, darosi linksma. Bet ilgainiui pamažėle nusibosta. Norisi rimtų diskusijos partnerių, kurie bent suprastų, apie ką kalbama. Ačiū Dievui, čia yra ir tokių. Su jais mielai padiskutuosiu savo Feisbuko paskyroje ar kitoje abipusiai priimtinoje informacinėje erdvėje. Ačiū supratusiems ar bent mėginusiems tai daryti 😉 Iki.

  • pensininkas:

   Nedaug trūksta iki Sigito Martinavičiaus lygio nusiristi.

   • dr.Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

    Visą laiką stebėdavausi, kai balsuodavau išimtinai tik už tautininkus, kaip čia yra, nepalaiko tautinės idėjos? Dabar suprantu, jie turi ideologą Marių. Perbėgusį vaduką iš LSDP, sąmoningai skaldantį tautą. Berods mano balsavimas ir agitavimas už tautininkus pasibaigė, nes jie išreiškė aiškią, aktyvią nuostatą PRIEŠ LR Konsituciją, prieš Lietuvą kaip teisinę valsybę. Linkiu jiems koalicijoje surinkiti 0,0001 balsų.

  • Lietuva lietuviams:

   Dar pridėkime savus juodinantį, svetimus balinantį “daugiaveidį” vice-ideologą, kuris skalambija apie savo tautiečių blogybes kaip koks agresyvus homoseksualistas ir dergiasi kaip vatnykas. Linksmuoliui gėjui Kundrotui viso labo norisi rimtų partnerių. Kad karjerą padėtų daryti abipusiai priimtinoje tiesoje?

  • mintis:

   Gal geriau susilaikyti, neprasivardžiuoti,nesinervuoti ir tai demonstruoti,o ugdyti išmintį?

 19. Diedas:

  Marius neužsiimančius saviplaka lietuvius sulygina su tamsuoliais matančiais tik juoda ir balta. O save priskiria prie gudresnių.
  Geriau aš būsiu tamsuolis matantis juoda ir balta, bet nedvejodamas galėsiu rėžti į akis,kad myliu savo Tėvynę ir gerbiu visus kovojusius už jos laisvę, negu menkysta bučiuojantis myžalais aptaškytus kerzus.
  Istorija kartojasi.Kaip ir po karo, visomis vaivorykštės spalvomis matantys pasaulį chameleonai keičia skūrą į raudoną,patinkančią Kremliui ir dergia Lietuvą ir lietuvius net išsijuosę. Tikriausiai tai labia apsimoka, nes vyksta lenktynės kas labiau apibjauros.
  Įdomu kai vadinsis naujieji skrebai, komsomolo sekretoriai ir kolūkio pirmininkai?
  Gal jau plačiai pasaulį matančios partijos turi žinių už kokias nuodėmes ir kur veš naujieji tvarkdariai.

 20. Arūnas:

  taigi, Mariaus aprašyta tema aktuali, nes tiek daug komentarų ir iš visų pusių. Todėl straipsnis geras

  • Lietuva lietuviams:

   Jis dėl komentarų skaičiaus ir rašo, tuo pačiu griaudamas LTS palaikymą visuomenėje. Dar daugiau komentarų, ir iš visų pusių, būtų jei savo partiją demaskuotų kaip nacius arba prisipažintų žydru. Būtų geri straipsniai, a ne?

 21. Rikis:

  Kam prasčiokui tiesa? Jam reikia tikėjimo. Pasakų, veikiančių jausmus. Apie išprievartautą mergaitę. Partines gaujas. Vagis valdžioje. Visu tuo reikia tikėti, lyg pats būtum stovėjęs su žvake ar pagavęs už rankos. Kitaip juk pasaulis griūna. Jei toks žmogus tiki partizanais, jie turi būti skaidrūs, be jokių klausimų, tiesiog angelai su sparneliais. Lygiai taip pat galima tikėti “liaudies gynėjais”. O koks skirtumas?
  Dar galima tikėti gerutėle, viską išsprendžiančia Europos Sąjunga, arba atvirkščiai – globalistų sąmokslu ir didvyriškai jam besipriešinančiu Putinu.
  O čia kažkas ateina ir griauna tikėjimą, kelia kažkokius klausimus. Sunku, labai sunku. Bet yra sprendimas. Jau rasta priežastis, kodėl tautininkams taip prastai sekasi. Užteko surasti vieną žmogų, kuriam dėl vienos ar kitos priežasties jaučiama antipatija. Kažkas ją jaučia dėl to, kad šis žmogus pasisako prieš vatnikus, kažkas – dėl to, kad pasisako prieš nacius, kažkas – kad vartoja per daug tarptautinių žodžių ir apskritai per sudėtingai mąsto.
  Nebarstykite perlų kiaulėms – dar sakoma. O tai jos tuos perlus sutryps ir jus pačius sudraskys. Nesimokote iš pasaulinės klasikos, autoriau. Žiū, dar teks sušukti kaip Sokratui: aš dūstu.

 22. Valė:

  Įdomiai pateikti faktai, verčia susimąstyti.

 23. mintis:

  Filosofos likimas lūdnas:ji neatliko savo istorinio vaidmens, nerado,neišgrynino gėrio ir blogio apibrėžimo.Be abejo buvo nuolat trukdoma dirbantiems mokslininkams.Neturint pamato-blogio ir gėrio apibrėžimo, aiškiai nesuvokiant kas yra blogis ir gėris atsiranda chaosas.Ant gėrio sampratos pamato vykdant valstybinė statybą ir rezultatas taptų deklaruojama siekiamybė-visuomeninis gėris. Nestatant pastato ant tvirto pamato,statant ant prarajos,viskas ten ir nugarma ir Tiesa taip pat.Mes jos nežinome,tikrosios,nežino jos ir Marius tik išsako savo prielaidas.Todėl vaizduotė ir sukuria kelias ir gali visą tuziną sukurti-tų prielaidų ir vadinti pagal norą “tiesomis” ar kaip kitaip.
  Padėtis liūdna:filosofai galimai perėjo į praktinį įvykių aprašymą,ar paprognozavimą-tapo politologais.Polotologai galimai šnekėtojais”taip kaip reikia”-prisitaikymas prie gyvenimo aplinkybių.
  Taip kad nėra vilties sulaukti nuoširdžiam filosofų triūse gimusio viso ko pamato:gėrio ir blogio apibrėžimo,kuris būtų pamatas tarpvalstybiniam,tarpžmogiškam bendravime ir kūryboje.To labiau,kad atsiranda ir terminai gėrį ir blogį suplakti į kokteilį,kad ribos tarp jų išplauktų.Vienas iš jų”tolerancija”,pakeitęs jau daug kieno sąmonėje lietuvišką gražų žodį “pakantumas”.”Pakantumas” brėžia ribas,žodyje “tolerancija”jos lyg išnyksta.
  Pritariu J.Ramanausko minčiai.Reiktų rinkti į seimą tik asmenybes tvirtas,išmintingas ir žinančias kas yra atstovavimas Lietuvos žmonėms-rinkėjams ir netinginčias tai daryti.Sąrašinių ,neatstovaujančių konkrečiai rinkimų apygardai,mano nuomone reiktų atsisakyti ir seimo narių kiek yra vienmadatininkų vietų dabar Lietuvai per akis.Kas iš tokio seimo nario-sąrašinio apie kurio darbą seime nei girdėjai nei jo matei.Automatinis,kažkam galimai,nurodžius balsavimas galimai tolygu pasirašymui 3 kryžiukais kažkada kai žmonės rašyti nemokėjo.O kam nebus “šansas patekti”,kodėl žmonėms turėtų rūpėti,jei žmonės jam iki šiol nerūpėjo ?

 24. Visiems komentatoriams noriu pateikti toki pavyzdi: karta vienas indenas turejo liudyti teisme ir ant Biblijos prisiekti sskyti tiesa ir tik tiesa. Tada jis pasake: as nezinau, kas yra tiesa, bet galiu tik pasakyti ka maciau. Taigi, pries komentuodami ir samprotaudami apie Tiesa gerai pagalvokite, ka rasote. Pontijus Pilotas irgi norejo zinoti, kas yra tiesa, bet Jezus Kristus jam to nepaaiskino.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: