Z. Vaišvila. Ką reiškia britų NE Europos Sąjungai? (26)

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt nuotr.

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt nuotr.

72% Jungtinės Karalystės piliečių dalyvavo ketvirtame šios šalies istorijoje referendume ir dauguma jų pasakė NE Europos Sąjungai. Kodėl?

Vakarų ir Lietuvos „elito“ nusišnekėjimas šiuo klausimu parodė, kokia jiems skausminga ši demokratijos pamoka. Tačiau melo kojos trumpos – jei vykstant Škotijos referendumui dėl galimo Jungtinės Karalystės sugriovimo buvo kaltinama Rusija, tai dabar Rusija kaltinama „dėl įtakos JK piliečiams“, o Škotija raginama pagąsdinti JK galimu atsiskyrimu. Tad apsispręskite, demagogai, ką Vladimiras Putinas remia – JK ar Škotiją? Tik prieš atsakydami, gerai pagalvokite, nes Rusijos ir JK santykiai toli gražu nėra draugiški. Vieni kitų diplomatus šios šalys nuolat varo lauk iš savų šalių.

Todėl meluoti reikia nors šiek tiek profesionaliau. Jei norite ką nors Europos Sąjungoje kaltinti dėl bendrininkavimo su Rusija, tai pradėkite nuo Vokietijos. Ne tik dėl Šiaurės srauto-2, bet ir dėl 2015 m. vokiečių įmonių 1,78 mlrd. EUR, 2016 m. pirmojo ketvirčio 1,1 mljd. EUR tiesioginių investicijų Rusijoje. Taip apeinamos sankcijos, o mes, turtingoji Lietuva, keikiame Rusiją ir perkame iš jos strateginio partnerio Vokietijos 88 „Box-erius“ už dvigubą šiuolaikinio tanko kainą. Norite suprasti logiką? Nebalsuokite Seimo rinkimuose už „elitą“ aptarnaujančius klapčiukus ir sužinosite atsakymus į rūpimus klausimus.

JK parlamento Bendruomenių rūmai, interneto svetainėje paskelbę „akciją“ britams balsuoti dar kartą, turėtų būti nedelsiant paleisti – kiek kartų reikės to paties referendumo!? Kuris gi referendumas tuo pačiu klausimu bus tikras – pirmas, antras, trečias ar penkioliktas?

„Elitas“, pasikabinęs ant krūtinės lenteles „demokratija“ ir „europinės vertybės“, nebenori žinoti pamatinių sąvokų. Sudarykite „Europinių vertybių“, o ne spekuliuokite tuo abstrakčiai. Demokratija – tai liaudies, ne „elito“ valdymas. Noras atsisakyti referendumų, forsuotai kuriant vieningą valstybę Europos Sąjungą, nėra naujiena. Nepavykus prastumti vieningos ES valstybės Konstituciją, „elitas“ nusprendė apeiti nacionalinėse konstitucijose įtvirtintą suvereno teisių gynimą referendumu – 2007 m. gruodžio 17 d. buvo pasirašyta Lisabonos sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, kuria Sutartis dėl Europos Sąjungos pakeista taip, kad ES tapo vieningu juridiniu asmeniu. Nuo tada ES valstybių narių vadovai pasirašo tokias sutartis, o šalių parlamentai, neklausdami savo tautų nuomonės, jas ratifikuoja ir jų pagrindu priima „konstitucinius“ įstatymus. Taip ir Lietuvos Seime prieš kiekvieną tokį veiksmą vyksta teisininkų neviešinama diskusija – ar šį kartą Lietuvos Respublikos Konstituciją pažeisime daug ar nelabai? Gal šį kartą užsimerkime ir manykime, kad nelabai daug pažeidėme. Ir taip dar kartą, dar kartą, dar kartą… Už šiuos kartus mūsų „elitui“ ES „elitas“ ir moka taip vadinama ES parama. Tik iš kur atsiranda šie ES paramos fondai? Tai – ne tik mūsų mokami narių mokesčiai. Didžiąją dalį sudaro importo mokesčiai, kurie nebepatenka į mūsų biudžetą. Ir dar cukraus akcizas, ir mokestis už Jungtinės Karalystės narystę ES…

Negana to, negrįžtamai ES šalys savo suvereno teises perdavinėja viršvalstybinėms institucijoms, visų pirma Europos Centriniam Bankui, Europos Stabilumo fondui. Jau baigiama centralizuoti biudžetų priėmimo procedūra, bankų ir finansų sistema, kuriama bendra europrokuratūra, pasienio apsauga, sistema dėl organizuoto ir privalomo neteisėtų imigrantų perkėlimo šalims. Lisabonos sutartimi numatyta ir bendra kariuomenė, vadovaujama Gynybos agentūros, bendra ES pilietybė, prie kurios pratina ne tik identiški pasai, bet ir ES teisės aktai.

Jei mažai apie tai Lietuvoje kalbame, tai nereiškia, kad šie procesai nevyksta. ECB, įjungęs euro spaudinimo mašiną, siūlo naiviems europiliečiams iki 20 metų euroobligacijas, padengtas nelikvidžiais aktyvais. Spaudinant niekuo nepadengtų po 80 mlrd. EUR kas mėnesį prognozuoti šių aktyvų nuvertėjimą po 20 metų tikrai nesunku. Reklamuojant tokias „šaunias“ investicijas, ECB jau atvirai giriasi savo viršvalstybiniu statusu. Todėl kolegos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės nario ir ekonomisto, politologijos dėtytojo A. Medalinsko samprotavimai, kad „Brexito“ proga reikėtų Europos Sąjungai apsispręsti, ar eiti federalizvimo keliu, deja, tėra baimė, visų pirma, pačiam su prisipažinti, kad mus ten jau veda ir tai daro forsuotai. Reikia skaityti ES sutartis, o ne apgaudinėti save iliuzijomis. Vienos valstybės darymas vyksta forsuotai ir atvirai, viešai deklaruojant ES valstybių panaikinimą. Kitaip ir būti negali – vienas juridnis asmuo yra vienas, o ne 28-i.

Todėl Briuselis ne dėl gražių akių akių, o dėl siekio forsuotai įgyvendinti šį vienos vlstybės darymą, ragina Jungtinę Karalystę nedelsti ir pradėti derybas. Kad netrukdytų, nes viena valstybė daroma, visų pirma eurozonos pagrindu, kurioje Jungtinės Karalystės nėra, tačiau trukdyti šiam procesui ji gali. Ji didelė ir įtakinga, trečia didžiausia ES ekonomika.

Angela Merkel taip pat nenori skaityti ES sutarčių – išstojanti šalis gali dėl nieko nesusiderėti per dvejus tam skirtus metus. Tačiau pasibaigus šiems dvejiems metams, ES sutartys automatiškai nustoja galioti valstybei, kuri prieš dvejus metus oficialiai kreipėsi į ES dėl išstojimo. Tačiau JK turi pradėti šį procesą, t.y. įjungti laiko skaitliuką. Deivido Kamerono vilkinimas pradėti šį procesą paraiškos pateikimu yra didelė nepagarba JK piliečiams.

Priminsiu, kad Lietuvos Respublika, 1990 m. kovo 11 d. paskelbusi Nepriklausomybės atkūrimą, išgyveno ne tik be paramos, bet ir ekonominės blokados sąlygomis, TSRS karinių veiksmų salygomis. Ir kodėl gi mes, Vytautai Landsbergi, verkiame, kad Jungtinė Karalystė neišgyvens?

Tačiau kodėl tie britai tokie „neatsakingi“ ir nusprendė elgtis kitaip nei „elitas“?

Minimi pabėgėliai, kuriuos reikia vadinti teisiškai teisingai –organizuotu nelegalų perkėlimu į ES. Minimas ir ES biurokratizavimas, nacionalinių parlamentų ignoravimas.

Tačiau šis klausimų ratas atsirado ne per vieną dieną, ne per vienerius metus. Visų pirma, įvyko neteisėta karinė invazija į Afganistaną, vėliau – į Iraką, Siriją. Dar gi ir į Libiją, Jemeną. Ir visur D. Britanijos „elitas“ pripėdavo drauge su JAV, Prancūzijos, Europos Sąjungos, NATO šalių „elitu“. Tai kam gi ta Jungtinių Tautų Organizcija, jei jos sutikimų tokio masto ir trukmės karinėms operacijoms nebereikia? Prieš tai dar buvo ir Jugoslavijos, t.y. Europos dalies, bombardavimas be JTO pritarimo. Vaidinama demokratija, „pamiršus“ šios sąvokos vertimą iš graikų kalbos. Ir net ginklu eksportuojama ši „demokratija“. O dar ir Ukrainos galvos skausmas prisidėjo!

Negi manote, kad D. Britanijos pilietis, kaip ir Lietuvos pilietis 2012 m. spalio 14 d. referendume, nenorėjo pasakyti savo šalies „elitui“ – NE? Juk supranta ir britai, kad jų „elitas“ Sirijon drauge su JAV, Prancūzija ir Ko (beje, Lietuva taip pat šioje šlovingoje kampanijoje jau svarsto Seime kariuomenės siuntimą į Iraką) be JTO sankcijos ir Sirijos valdžios sutikimo (jai prieštaraujant) ne tik pasiuntė lėktuvus, bet jau ir įkurdino spec. pajėgas. Negi manote, kad britai nesupranta, kad ir imigrantų klausimas yra ir jų šalies „elito“ dėka liejamas sirų kraujas, ir kad karinės kampanijos kainuoja, ir kad atsakyti už šiuos visus karus teks ne tik morališkai, bet ir teisiškai, finansiškai?

Kokio velnio 2011 metais lįsta į Siriją, kodėl pradėtas šis karas? Nekartosiu savo ankstesnių paaiškinimų, kad Sirijos nelaimės prasidėjo dėl to, kad 2011 m. Sirija sutartį dėl dujotiekio į Europą per Turkiją tiesimo pasirašė su Iranu ir Iraku, bet ne su Kuveitu ir Saudo Arabija.

Todėl ir prireikė pakeisti nedemokratišką Prezidento B. al-Asado režimą!

Palyginkime „demokratiškųjų“ JAV ir Europos Sąjungos supratimą ir Sirijos supratimą apie referendumus. Demokratiška JK, tikiuosi, nesielgs kaip savo laiku ES, vertusi balsuoti dėl Lisabonos sutarties ratifikavimo airius tiek kartų, kiek reikės, kad ES „elitui“ reikiamas rezultatas būtų pasiektas! Ar atsimename dar tai, kad nedemokratiškoje Sirijoje 2012 m. įvyko referendumas, kurio metu buvo patvirtinta nauja Sirijos Konstitucija, kurioje buvo nustatyta, kad Prezidentas negali būti renkamas daugiau kaip dviem kadencijoms, ir panaikintas Konstitucijos straipsnis dėl vadovaujančio vienos partijos vaidmens valstybėje ir visuomenėje panikinimo. Ir vistiek „demokratiškiems“ Vakarams tai netiko. Reikėjo bet kokia kaina nuversti Prezidentą B. al-Asadą, pasirašiusį netinkamą sutrtį dėl dujų tiekimo. Beje, 2014 m. B. al-Asadas dar kartą išrinktas Sirijos Prezidentu.

Vakar Turkija atsiprašė Rusijos dėl numušto lėktuvo ir pavadino Rusiją Turkijos draugu. Panašu, kad tam tarpininkavo Izraelis, puoselėjantis per Siriją ir Turkiją tiekti savo Viduržemio jūroje išgaunamas 2009 m. atrastas gamtines dujas. Pažiūrėsime.

Tačiau jau senai laikas keisti Lietuvos užsienio politiką. Centijos valdovė buvo solidesnė – iki lojančio šunyčio vaidmens savo valdomos šalies nenuleido. Atrodė, kad mūsų užsienio reiklaų ministras L. Linkevičius susiprato, paskelbęs, kad reikia gerbti britų pasirinkimą. Kada Lietuvos valdžia gerbs mūsų tautos pasirinkimą? Po „Brexit“ išskrido L. Linkevičius į JAV. Nemanau, kad dėl dalyvavimo diskusijose apie žurnalistų darbą. Svarbesnis bus V. Nuland perduotų instrukcijų klausimas.

Baigdamas priminsiu prieš penketą metų tuometinio Irano vadovo Didžiojo ajatola S. Ali Hoseini Chamenei (آیت الله سید علی حسینی خامنهای) perspėjimą, kad JAV vadovaujamos koalicijos dėl Sirijos valdžios pakeitimo kampanija sukels pražūtingas pasekmes ne tik Vidurio Rytams, bet ir Europos Sąjungai, visiems Vakarams. Tačiau Vakarų neoliberališkas „elitas“ į tai nekreipė jokio dėmesio.

Tačiau britų piliečiai į tai dėmesį atkreipė.

Tad, mieli Lietuvos piliečiai, šių metų spalyje visi kaip niekad aktyviai dalyvaukime Lietuvos Seimo rinkimuose ir nė vienas nebalsuokime už mus valdžiusį ir nuvaldžiusį „elitą“.

Kategorijos: Akiračiai, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , .

26 komentarai

 1. Bent viena žinia (na “frazė”, moksliukai elitiniai pasidžiaugtų..”skambia fraze”, užuot Žinios) visai tvirta iš visų čia pabertų regis priedangai gaujos, ar šaikos banditiškosios Seime; – tai apie Persijos-Lietuvos ilgametį, šimtmečius vykusį (tikėtina iki pat 1795 m. nelaimės) prekybinį kultūrinį bendradarbiavimą, jo šaknis, giluminius klodus, persų valdovų pagarbą Lietuvos Karaliams, Irano vadovo Didžiojo ajatolos paminėjimas. Smagu, kad priešistorinę atmintį gaivint mėginama ir tokiu būdu, pagirtina. Juk vikingai apie persus, Bagdadą ir Babiloną iš mūsų sužinoję, ir verslui (tuometiniam) Dnepro baseino gijomis, vandens keliais šiuolaikiškiausiomis (anų laikų) priemonėmis, savais laivais
  pervilktais aukštupiu keliaudavę apsiprekinti į tuo Rytus piečiau (ir Persiją), net samdęsi sargybai, kaip Vytautas vėliau samdęs savo gyvasčiai apsaugot totorius.
  Todėl, įpynimą “Afganistanu, vėliau – į Iraku, Sirija. Dar gi ir į Libija, Jemenu. Ir visur…” painiavą rezgamą eile
  f a k t o l o g i š k ų nuokraipų (ypač po tos, visai šiuolaikiškos, – įsivaizduoki, net vakar, o ne kokiais 1016 m. kai vikingų karalius buvo ir visų britų (beveik), o tuo labiau Anglijos karalius, deja ir mūsų galingų galingiausios prekybos (sykiu su kuršiais, prūsais sudarytos) sostinę Semboje Kaupą nusiaubęs, – pergalės prieš nugalėtoją Angliją /čia futbole, nes nugalėtoja tai sprendimu savam referendume, nes SPRENDIMĄ turi, o tai jau jų pergalė/)
  įtarti galime aiškia, painia bei gryn viršsavireklamine Z.V. priedanga-uždanga Butkevičiaus- Gapšio/Graužinienes/Mazuronio-Pakso, jų 55000 banditiškosios posovietinės politikitos naudų sau armijos pasaugai, pasaugai “kapitalo politinio”, įvaizdžius kaip toje pasakoje “veidrodėli veidrodėli” pasakyk.. kas ????
  U Ž D Ū M I N A N T.

  Kadangi žinom, kad Zigmas tikrai žino, kur 55-ia tūkstantinės gaujos išrinktieji yra padarę grubią, nedovanotiną, bei niekaip nenuslepiamą pražangą, savotišką nusikaltimą (kas banditiškumo įvardo požymiui atliepia ir net nenuginčinėjama, o vien n u t y l i m a), tai tuo ir dar aštriau kyla klausimas.
  KODĖL ZIGMAS TYLI?

  Tyli susičiaupęs, susigūžęs.
  Kodėl skelbia pliekia, net išsijuosęs
  varinėja “į Afganistaną, vėliau – į Iraką, Siriją. Dar gi ir į Libiją, Jemeną. Ir visur”
  kad tik nebūtų paliesta postbolševikizmo bastiono LSDP+DP+TT “atstovybė”
  Priesaikas mums visiems sulaužiusiųjų asmenyje.
  Negi Zigmai manote, kad mes visi visi be išlygų mulkiai, ir savu cit, breksit (rašosi deja “brexit”), – RŪKSIT, ką kažkas jau dergia žinskleidiškai (“ruexit”) tempdami visą britų sandraugos ketvertuką, ant būsimai-galimai-privalomai susivienijimui neišvengiamos kazokiškos-Lukašenkiškos Baltarusijos-Ukrainos-Rusijos sangrąžos
  (verslo, – išgyvenimui sangrąžos) …jei bus sutrukdyta bei vilkinama Ukrainos įėjimas į didžiausio pasaulio teroristų trisdešimtuką, iš ten pasitraukiant (bet dar nepareiškus to DE FACTO) Jungtinei Karalystei, pliekdamas visa ir visur (“Afganistaną, vėliau – į Iraką, Siriją. Dar gi ir į Libiją, Jemeną. Ir visur…” ) užtušuosite, jau net žodį SLĖPSIT
  …nusikaltimą įvykdytą 2014-01-24 apvilkt, išgrynint mėginti reik dėl paties (na tiek neaiškaus veikimo paskatų) apie kurį žinote aiškiai detaliai, ir NIEKO, kaip Signataras, kaip esamas (dar vis) Sąjūdžio, ir net jo Iniciatyvinės grupės narys, NIEKO nesiimate, kas bent Jos Aukščiausioji Prakilnybė Lietuvos Respublikos Prezidentė deramą apkaltą (dėl Priesaikos sulaužymo) pradėtų, nušalindama banditiškąjį gaujos ar tiesiog šaikos postbolševikinės elementą iš būsimųjų Seimo rinkimų (į buvusios LTSR AT būdelės patalpas) kelio.

  AR …VARNAS VARNUI AKIES NEKERTĄS??
  Kaip suprast, – Zigmai.

  Pr.:
  o teroristai esame visi, visa kol kas dar šių 28-ių ES šalių gauja, su JAV ir Kinija terorizuodami-naikindami ateities kartoms atmosferą. Nuožmiai.
  Tad vien dėl to sveikinimus Jungtinės Karalystės piliečiams, Jos Aukščiausiajai Prakilnybei, britų valdovei, Karalienei Elžbietai II galime siųst. Kad garbingą sprendimą gebėjo priimt, ir pasaulio ateities naikinime, deguonies išteklių (“resursų”) atmosferoje išdeginime anglimi, jos viendeginiais, dvideginiais, – užmėtant būsimųjų kartų kartoms BŪTINO IŠGYVENIMUI DEGUONIES atsargas iš po žemių bei požemių anglim, nafta, duja, užleis vietą trisdešimtuke kokia Rusijai ar Indijai.. jei kas dar gali suskaičiuot bent iki Marakešo-16, kuri valstybė prisijungs prie teroristės Lietuvos (su kitais 28) …Zigmai, – štai čia TAVOJI TEMA… “Ž A L I A”.

  Būk drūtas vyras.

 2. Dronas:

  Zigmuli, o ko tu sneki kaip is kremliaus natu? Tie irgi labai del asado sielojasi, nors man kaip ir kitiem Lietuvos pilieciam, ant sito veikejo tiesa sakant nusispjaut, gali jie ten nors uz bambu tampytis. Bet tu kazkodel viska varai kaip is “metodyka dlia raboti s naselenijem”. Zigmai, zigmai, po kiek parsidavei? Tiesa, tu kaip buvai “komsomolcas” lenino anukas, tokiu ir likai, bet matau paskutiniu metu prakutai, labai uolus tapai.

  • laukvystya:

   O po kiek tu parsidavei eurokolhozo pirminkams ir eurokumunistams? Tik keista, kad vadini kitus komsamolcais, nes kalbėsena pačio: – tikro bolševikinio eurokolhoznykokomsamolco. O Vaišvla viską teisingai parašė. Jei gali parašyk geriau.

  • JUOZAS:

   tam, kad kaltinti Z.Vaišvilą dėl jo pastabų apie Sirijos karą(faktiškai- užpuolimą) reikia turėti bent elementarų supratimą apie įvykių chronologiją ir priežastis. Jums, gerbiamasis, buvo smulkiai sukramtyta ir pateikta informacija, bet, jei nesugebat net perskaityti, tuomet verčiau patylėtumėte. Zigmas , taupydamas laiką, dar ne viską išsakė : globaliame pasaulyje vyksta įtakos zonų perdalijimas, ir į kiekvieną Vakarų postūmį Rusija atsako savo veiksmais: be Sirijos užpuolimo nebūtų buvę precedento užgrobti Krymą. Sutikite, buvo labai keista, kad Vakarai taip ramiai priėmė tą biaurų faktą. Mūsų šaliai reikalingas stabilumas ir ramybė, tik tuomet galėsime kad ir lėtai augti, o bet kokie karai ir krizės dirba tik globalistų ir supermonopolijų naudai

 3. Petras:

  Vis tiek atsiduoda kremliniais pelėsiais. Kodėl Vaišvila nutyli, jog ir Maskva lindo į Siriją? Ir dar su kasetinėmis bombomis! Ir visas tekstas yra toks, tarsi būtų nurašytas nuo Rusijos ambasadoje parengto juodraščio.

  • Zigmas Vaišvila:

   O kas tu, Petrai, esi, jei žinai Rusijos ambasadoje parengtus juodraščius? Paskelbk juos – demaskuosi ir Rusiją, ir Zigmą Vaišvilą.

   • Kemblys:

    Keistas jūsų atsakymas.
    ‘Petras’ juk rašė: ,,…tekstas yra toks, tarsi būtų nurašytas…” – TARSI BŪTŲ.

    • tai ne?:

     TARSI “Petras” būtų matęs tuos juodraščius…
     Sunku su teksto suvokimu?

     • Kemblys:

      Čia jūs, Zigmai, atsakinėjate nepasirašinėdamas?

      • Dronas:

       IP adresas bent jau kitas, nors visko gali but. Be to, naujasis “mesijas”, turi sava palaikymo komanda. Ir net nekeista, jog sitie veikejai, kazkodel pasizymi kremliui naudingais pasisakymais ir putimu “reikiama” kryptimi.

       • Pikc:

        Galima kabinėtis, kiek nori, bet dėl vieno punkto Petras teisus – Rusijos aktyvus dalyvavimas Artimųjų Rytų “kibiše” (o ir ne tik ten ;)) yra “mandagiai nutylėtas”. 😉
        Kiekvienos pusės propagandos tikslas yra kuo juodžiau nupaišyti priešininką (šiuo atveju – “amerikosų (ir apskritai Vakarų) imperelistus”) ir kuo balčiau – save. Čia nieko naujo. Taigi, norint susidaryti pusėtinai objektyvų vaizdą, reikia “filtruoti” – pvz. tokio tipo tekstuose į viską, kas rašoma apie Rusiją, galima nekreipti dėmesio, tuo tarpu Vakarų kritika dažnai turi bent kažkiek pagrindo. Atitinkamai, visokių euroentuziastų tekstuose “info” apie Vakarus galima laisvai praleisti, bet Rusijos kritika dažnai turi bent kažkiek pagrindo. Manyčiau, taip. 🙂

  • JUOZAS:

   supratau, kad Petriukas blogai mokėsi mokykloje , nieko nežino apie istoriją ir jam didelė naujiena, kad Sirija jau bent 50 metų yra sudariusi draygystės ir bendradarbiavimo sutartis su Rusija(anksčiau SSSR) .Taigi strategiškai iki šiol ji buvo Rusijos įtakos zonoje, be to, manau, neprieštarausi, kad sutarčių reikia laikytis? Nesu Rusijos mylėtojas, bet karas, inicijuotas Artimuosiuose Rytuose(be Sirijos -dar Irakas, Libija ir kiti mažesni konfliktai) mums visiškai nenaudingi. Jie tik dirbtinai sukėlė naftos kainas pasaulyje , nuskurdino silpnesnes šalis( ir Lietuvą) , sudarė galimybes pralobti supermonopolijoms ir Rusijai, padarė ją itin agresyvią. Agresyvią, nes ji tapo turtinga, be to, buvo, kaip minėjau, pažeista jos įtakos zona. Prie to dar prisidėjo pabėgėlių problema, terorizmas ir t.t.

 4. Perkūno Paukštis:

  Vatikaninė religija Europai užnešė savo hebrareliginę bacilą : atseit visa Pasaulio liaudis yra broliai, sesės.
  Galima sakyt, viskas prasidėjo nuo prakeiktos hebrareliginės teologinės “globa-lizacijos”. Globa viso pasaulio valkatoms – Jeziaus pavyzdžiu.

 5. patiko:

  Puikus analitinis straipsnis. Pagarba Vaišvilai.

 6. LosAngeles:

  ES is ekonomines bendrijos virto neaisku kuo, neaisku kieno valdomu, neaisku kam tarnaujanciu… Autorius mini kas valdo, gal but tai ir tiesa. Bet kokiu atveju musu valdzia tera tik ‘lojantis suniukas’, kantriai laukiantis kaulo ir uz ji pasiruoses ‘atidirbti’. Pats straipsnis labai taiklus ir tiesiai i centra: britams jau atsibodo ‘elito’ nevarzomas besarmatiskas melas ir siautejimas. Vat jie tai ir pasake, musu gi ‘nepriklausoma’ ziniasklaida ir ‘vegeliski ekspertai’ mato tik ‘populistus, Rusijos itakotus, nesusipratusius, nesupratusius, proto neigalius’ ir pan.. O tauta pasinaudojo savo teise, ir butu labai gerai, jei pradeto darbo biurokratai/demagogai neuzklampintu. Is viso to kazkas gali gautis

 7. Pikasas:

  Emigravusiųjų iš Lietuvos dėl ekonominių ir socialinių priežasčių ateitis bus įvairi. Susitraukiant verslui ir dėl to netekusiems darbo teks ieškoti kelių į tas šalis, kurios panašų verslą pratęs. Europos Sąjungos lyderiai puikiai supranta, kad referendumu britai šovė sau į koją. Kai kurie netgi siūlo paskubinti kirsti per esamus verslo ir kitus ryšius. Kai pas vienus laisva darbo rinka traukiasi, tai pas kitus pučiasi.Aršiausi aiškina, kad žaizdos gydyti net nereikia. Atseit, tegul ji nukraujuoja. Kiti visokius vaistus siūlo, aiškindami, kad ir šlubčiodama Anglija yra protingų britų sala, tad žaizda užgis. Britai , save pasidrąsindami , aiškina, kad jie ir su viena koja gali kamuolį paspirti. Na, nežinau… kai net abejomis žaidžiant nepasisekė… “Brexit” ir tiek… Jungtinėje Karalystėje britų dauguma susipainiojo referendumo iniciatorių demagoginių pažadų jūroje. Dabar tuos blefus slepia net jų skleidėjai. Šalies gyventojai sužinojo, kad kai kurie jų politikai dėl politinių tikslų jau išmetė per langą 40-ies milijardų svarų. Ir tai dar nepaskutinė suma. ES lyderių tarpe kai kas jau rankas trina, kad skubiai išmetus britus, jų pačių biznis suklestės. Bet tai “dičkių” svajos. Išskyrus labiau balansuojančias A.Merkel kalbas. Pažvelkite kaip ES socialdemokratai užpuolė Vokietijos kanclerę… ir daug kas taps aiškiau. ES vis dar 28 valstybės ir net vienai iškritus iš komandos, ne visos privalo spardyti į gulinčią. Gali gautis net visiškai kitas variantas. Jei “dičkiai” ilgai vaidins labai įsižeidusius, tai “mažės” gali tuo pasinaudoti santykius su JK kiek įmanoma išsaugodami. Grįžtant prie imigrantų temos verta suprasti, kad emocijų iškrova prieš milijoną ten esančių lenkų ar pan. išsikvėps. Uždarbis krentant svarui į neaiškaus gylio prarają trenks per uždarbius, bet ne katastrofiškai. “Pavidoliai” Baltijos krante dėl to gali nusivilti… Kiti gali ieškoti būdų, kaip užpildyti JK verslo susitraukimą savo produkcija. Mums tiks Anglijos svarai ir sumažėjusia verte.

  • Pikc:

   Vakar po ilgos pertraukos teko nelaimė kokias 20 sekundžių matyti kažkurį iš lietuviškai transliuojamų masinės dezinformacijos TV kanalų. O, brol – visiškas “back to the USSR”! 😀 Reziumė: Britanijoj faktiškai nacizmas, imigrantus visur persekioja, tuoj pradės skersti (jau beveik ir skerdžia). Kruvini lenkai stambiu planu, neaiškios lyties būtybė ((C) Edma) virkauja, kad dabar pikti britai jį/ją/tai deportuos į Prancūziją… Vienžo, apokalipsė, armagedonas, ragnariokas, holokaustas beigi šiaip svieto pabaiga! Ai, ir dar britai iš bado mirs. 🙂 Nuo paskutinio karto (prieš kokį pusmetį – ten tada smegenų plovimas dėl nelegalų “ant bangos” buvo) niekas nepasikeitė – įsijungęs TV iškart gauni srutingą pigios dezos dušą. Ir kas itin piktina, tai kad žmonės laikomi nemąstančiais idiotais, kurie nekramtę ryja bet kokį iš teleko (ir ne tik) pumpuojamą š…

   LABAI smagus vieno pažįstamo mini-feljetonas kaip sykis ta tema:
   “Anglijoje gyvenantys lietuvaičiai!
   Ar jūsų ten neskerdžia neonaciai gatvėse kaip rašo mūsų spauda, ar aptarnauja pardėse, ar liko bent skatikas ant duonos galutinai sugriuvus Britanijos ūkiui? Kaipgi jūs ten dabar, tokioje apokalipsėje?
   O pas mus BVP auga lyg ant mielių, atlyginimas didėja stabiliai kas tris mėnesius, darbo vietų – milijonas, gali į kiekvieno direktoriaus kabinetą duris tiesiog koja atidarinėti. Žodžiu, rojus. Gyvenk tik ir dauginkis!” (V. Michalovskis)

   O dabar pabandom iš šalies pasižiūrėti į oficialiai vykdomą “dezinfo-isteriją” ir pagalvoti – jei jau taip elgiamės, tai ar turime teisę smerkti sovietinės propagandos veiksmus tuo metu, kai Lietuva ir Baltijos šalys SAVO “exit” darė? Nes juk užtenka sukeisti sajūzų pavadinimus ir JK pakeisti Lietuva – ir gausim praktiškai identišką vaizdelį. 😉

 8. lietuvis:

  sako, Zigmą nuo laiptų stumtelėjo prez. patarĖJAS…

 9. Diedas:

  Rašliava kaip tikro partinio demagogo.
  Sovietiniais laikais komsomolcai klykavo kad dėl visko kalti “priešai”, arba “jie” Dabar neaisškios kilmės baubas įvardyjamas kaip “elitas”
  Žmonės turi pavardes. Gaujos susibūrę į partijas turi pavadinimus. Reikia konkrečiai įvardyt kas tas “elitas”
  Cyptelta ant šito nukaršusio bejėgio senelio Lanzbergio, ir viskas. Tarytum jis turi kokią nors įtaką.
  Komsomolcų mada, tauzyt niekus ir pult tuos, kurie pasipriešint negali ir atkirčio neduos.

 10. Kiemsargis:

  Tai nukrito Zigmas nuo laiptų … Visokių minčių kyla…

 11. Bartas:

  Lietuvaičiai, ko jūs bezdat dėl Anglijos. Anglių galima nusupirkti ir pas kaimynus.
  Mano sūnus (atostogauja Tėvų žemėje) ramus, o dirba Anglijoj. Uždaviau klausimą , kas dabar bus. Jis , (ramus kaip belgas) – nieko . Dirbsiu ir uždirbsiu pinigus, kaip ir iki apklausos. Viskas. O Lietuva ( nuo karščio ar dar nuo ko ) pučia burbulus . Atrodo pasaulio pabaiga. Nemyžkit į kelnes. Jie turi savo “svarus”, savo karalienę, savo “britų sąjungą” ar kaip ten ją. Dar , jie gyvena už “kanalo” – Lamanšo. Jie ne Europą. Taip , kad Briuselio “junkeriai, šmunkeriai , bunkeriai” Anglų Karalieniai nenurodinės kokio dydžio burokus galima pardavinėti Europoje. Anglija ne Lietuva. Ką nori , tą daro . Va tep.

 12. Vi:

  Visiškai palaikau Z. Vaišvilą. Viskas, kas vyksta Lietuvoje kliedesiai, paremtyi vieno “didžiojo” poltiko marazminiais svaičiojimais apie JAV galybę.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: