Seimas linkęs uždrausti prekybos tinklams dirbti per šventes (1)

Seimas | alkas.lt, A.Rasakevičiaus nuotr.

Seimas | alkas.lt, A.Rasakevičiaus nuotr.

Seimas po svarstymo pritarė Ekonomikos komiteto patobulintam naujos redakcijos Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo  įstatymo projektui Nr. XIIP-2694(2).

Šiuo teisės aktu siekiama išsamiau reglamentuoti poveikio priemonių taikymo ūkio subjektams projektams procesą,  riboti didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių rinkos galios panaudojimą ir užtikrinti tiekėjų ir didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių interesų pusiausvyrą.

Šis įstatymas nebūtų taikomas didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių ir tiekėjų, kurių bendrosios pajamos paskutiniais finansiniais metais yra didesnės kaip keturiasdešimt milijonų eurų, santykiams.

Numatoma, kad Konkurencijos taryba prižiūri, kaip mažmeninės prekybos įmonės laikosi šio įstatymo reikalavimų, atlieka pažeidimų tyrimus, nagrinėja bylas dėl šio įstatymo pažeidimo ir taiko šiame įstatyme nustatytas sankcijas; įvertina žemės ūkio ir maisto produktų (pagal Vyriausybės patvirtintą maisto produktų sąrašą) kainų struktūrą tarp žemės ūkio veiklos subjektų, perdirbėjų ir mažmeninės prekybos įmonių ir nustačius faktus, kai prekybos įmonių kainų dalis iš žemės ūkio ir maisto produktų pardavimo viršija daugiau kaip 5 procentus žemės ūkio veiklos subjektams ir perdirbimo įmonėms tenkančių pajamų, reikalauja iš mažmeninės prekybos įmonių pagrįsti pajamų padidinimą. Nustačius tai, kad mažmeninė prekybos įmonė nepagrįstai padidino kainas, atliekamas pažeidimo tyrimas ir taikomos įstatyme numatytos sankcijos; atlieka šio įstatymo įgyvendinimo stebėseną ir teikia Vyriausybės paskirtai teisinio reguliavimo stebėseną koordinuojančiai institucijai šio įstatymo įgyvendinimo stebėsenos pažymą; atlieka kitas šiame įstatyme nustatytas funkcijas.

Įstatyme siūloma įtvirtinti, kad Konkurencijos taryba, atlikdama šiame įstatyme nustatytas funkcijas, turi teisę duoti privalomus nurodymus mažmeninės prekybos įmonėms, tiekėjams, kitiems asmenims ir viešojo administravimo subjektams pateikti dokumentus, tarp jų ir tuos, kuriuose yra komercinių paslapčių, ir kitą informaciją, reikalingą šiame įstatyme nustatytoms jos funkcijoms atlikti; apklausti asmenis, susijusius su tiriamais mažmeninės prekybos įmonių veiksmais, gauti iš šių asmenų rašytinius parodymus, kviesti atvykti duoti parodymų į pažeidimo tyrimą atliekančio įgalioto pareigūno tarnybines patalpas;

Svarstymo metu pritarta siūlymui mažmeninės prekybos įmonėms drausti dirbti švenčių dienomis, kurios yra numatytos Darbo kodekso 162 straipsnyje.

Taip pat pritarta siūlymui mažmeninės prekybos įmonėms drausti didinti pajamų dalį iš žemės ūkio ir maisto produktų pardavimo (pagal Vyriausybės patvirtintą maisto produktų sąrašą) daugiau kaip 5 procentus, lyginant su žemės ūkio veiklos subjektams  ir perdirbimo įmonėms tenkančiomis pajamų dalimis bei užtikrinti didesnį nei 1 procento nusidėvėjimo koeficientą daugkartinei tarai ir/ar paletėms.

Plenarinio posėdžio metu nutarta papildyti ir Konkurencijos tarybos funkcijas, numatant, kad ši institucija atliktų prevencinius mažmeninės prekybos įmonių sudaromų sutarčių patikrinimus ir duomenis apie tokius patikrinimus teiktų Vyriausybės paskirtai teisinio reguliavimo stebėseną koordinuojančiai institucijai kartu su šio įstatymo stebėsenos pažyma.

Po svarstymo projektui pritarė 50, prieš balsavo 4, susilaikė 35 Seimo nariai.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , .

1 komentaras

 1. “tiekėjų ir didelę rinkos galią turinčių mažmeninės prekybos įmonių interesų pusiausvyrą”
  (besiverčiančioms didelę rinkos galią turinčioms įmonėms)…ankstesn.

  “PRIEŽIŪRA”
  (KONTROLĖ)…ankstesn.

  ” 11) sutartyje nustačius fiksuota pinigų suma išreikštą komercinę nuolaidą, nesusietą su prekių pardavimu, kokybe, logistika (prekių paskirstymu ir pristatymu), prekių pardavimo skatinimu ir (ar) kitomis prekių pirkimo ir pardavimo sąlygomis, bei pareikalavus priimti neparduotas maisto prekes (kurių nedraudžiama grąžinti pagal šios dalies 7 punktą), už kurias buvo gauta fiksuota pinigų suma išreikšta komercinė nuolaida, atsisakyti grąžinti tiekėjui šioms grąžintoms maisto prekėms proporcingai tenkančios fiksuota pinigų suma išreikštos komercinės nuolaidos dalį.”
  (…) naujas skirsn.

  ” priežiūros institucija, jos funkcijos ir teisės”
  (kontrolės institucija)

  “teisinio reguliavimo stebėseną koordinuojančiai institucijai šio įstatymo įgyvendinimo stebėsenos pažymą”
  (…) …naujas

  “atlikdama šiame įstatyme nustatytas funkcijas, turi teisę”
  (…) …naujas

  “ir kitą informaciją, reikalingą šiame įstatyme nustatytoms jos funkcijoms atlikti”
  (…) …naujas

  “ir tiekėją identifikuojančių duomenų”
  (…)..nauj. intarp.

  “tarybos sprendimu – ekspertai, specialistai ir kiti asmenys”
  (…) …naujas

  “Pareiškimo atlikti pažeidimo tyrimą pateikimas”
  (…) …naujas IR ITIN ITIN ĮDINGU žodžiu

  “Pareiškėjas, norėdamas inicijuoti pažeidimo tyrimą, Konkurencijos tarybai turi pateikti rašytinį pareiškimą atlikti pažeidimo tyrimą (toliau – pareiškimas)”
  (…) …atnaujinta //nevykusiai, – po “zajavke” užuot skelbiant, prašant, pradedant …”inicijauja” :)//

  “paskirtai teisinio reguliavimo stebėseną koordinuojančiai institucijai”
  (…) … atnauj.

  *****
  Ką gi, džiugiai su PRIEŽIŪRA už palūkaninį skolinį “kontrol” pradėjusi,
  aišku ant “interes” palūkaninio greituko įmesto kluptelėjus išsyk (užuot poreikius ar lūkesčius TARUS)
  toliau
  jau kaip įsiėdę, – ant
  “fiksacijų”
  “funkcijų”
  “koordinacijų:
  su
  “identifikuojančių eks-pertų, specializorių , – kaip sovietų “specnadzor” vėl užsirauta siūlyme, sumanyme, teikime
  atnaujimui, na
  “suprožektuojamuoju” pa-REIŠKIMU;
  reiškiasi juk, – pasirodo, viešai pasireiškia kokia tai dvasia šventoji (žinotina Šv.mergelės ar kitu įvardu)…

  Pareiškimas.. skamba, lyg aš, – naujo prekybos tinklo savininkas, vadovas ar vadovė, skelbiu ir teikiu save asmeniškai
  į… kokius PREZIDENTUS.

  Taigi, bent puiku, kad pakasynos nusimato “kontrol” skoliniui. Valio, valio, valio,
  – turėsim bent grįžusią savą – P R I E Ž I Ū R Ą !

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: