M.Kundrotas. Lietuva Lietuvoje. Naivi pretenzija ar ateities perspektyva? (317)

Marius Kundrotas | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Marius Kundrotas | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Seimo rinkimų rezultatai mažai ką nustebino savo kryptimi, bet daug ką pribloškė mastais. Galima klausti – kiek Lietuvos liko Lietuvoje? Žinoma, šį klausimą sieti vien su šiuo vardu pasivadinusios koalicijos likimu būtų pernelyg pretenzinga ir tiesiog įžūlu. Vis dėlto kai kurios tendencijos – kur kas bendresnės, o Nacionalinio susivienijimo „Už Lietuvą Lietuvoje“ ir kitų lietuviškų tautinių jėgų padėtis – savotiškas indikatorius. Šią padėtį lėmė dvi aplinkybių grupės – subjektyvios ir objektyvios priežastys.

Pirma objektyvi priežastis – skirtingos politinių jėgų startinės galimybės. Biudžetinės partijos, iškilusios turtingų rėmėjų dėka, po to pasiskirstė mokesčių mokėtojų pinigus, visoms kitoms jėgoms užkirsdamos kelią gauti finansavimą tiek iš rėmėjų, tiek iš biudžeto. Skirtingos finansinės sąlygos lėmė skirtingas galimybes plėtoti veiklą, vykdyti agitaciją – televizijos ekranuose, laikraščiuose, plakatuose daugiausiai mirgėjo biudžetinės partijos ir jų kandidatai.

Antra priežastis – masinis balsų pirkimas ir klastojimas. Alternatyvios politinės jėgos, savo veiklą grindžiančios doros principais, sau to leisti tiesiog negalėjo, o jei ir būtų leidusios – išsyk būtų atsirėmusios į finansines ir jų sąlygotas administracines problemas.

Trečia priežastis – biudžetinių partijų formuojama Vyriausioji rinkimų komisija ir amžinasis jos pirmininkas iš garsios Vaigauskų šeimos. Biudžetininkai žinojo, ką pasiskirti. Masiniai pranešimai apie balsų pirkimą, klastojimą ir kitus rinkimų įstatymo pažeidinėjimus VRK, o ypač – jos pirmininko dėmesio praktiškai nesulaukė.

Aptarus pagrindines objektyvias priežastis, tenka žvilgtelti ir į subjektyvias. Jos vargiai būtų nulėmusios bendrą rinkimų kryptį, bet tikrai žymiai sąlygojo mastus. Pasibaigus rinkimams savikritiškas žvilgsnis – būtinas, jei apskritai siekiama žengti kur nors toliau.

Pirmas veiksnys – nacionalinės koalicijos margumas. Ją sudariusios jėgos ne tiek papildė, kiek anuliavo viena kitos ideologiją ir potencialą. Sudarinėjant bendrą programą, remtasi tuo, kas jungia šias – tokias skirtingas – partijas, nuo tautinės dešinės iki socialdemokratinės kairės. Rezultatas – tokia bendra programa, kad po ja, išskyrus atskiras išlygas, galėjo pasirašyti kas antra partija, tiek iš sisteminio, tiek iš antisisteminio fronto.

Šis koalicinis margumynas, net neskaitant programų, atitinkamai veikė rinkėjų nuostatas: vienos partijos rinkėjai negalėjo sau leisti balsuoti už koaliciją, kurioje matė kitą, sau priešingą partiją. Galima iki valiai kaltinti rinkėjus stereotipais ar strateginio mąstymo stoka, bet rinkimuose į jų nuomonę verčiau atsižvelgti. Sudėjus 2 ir -2 rezultatas – anaiptol ne 4.

Antras veiksnys, iš dalies susijęs su pirmuoju – pačios koalicijos išskirtinumo stoka. Dorovinių vertybių plotmėje teko konkuruoti su konservatyviuoju Tėvynės sąjungos sparnu, švelniais eurokritiniais akcentais – su „Tvarka ir teisingumu“, antikorupciniais ir antiklaniniais akcentais – su „Drąsos keliu“, o antiatomine pozicija dubliuota Valstiečių ir žaliųjų sąjunga. Galiausiai – pačios tautinės jėgos taip ir nesugebėjo suformuoti bendro sąrašo ir net susitarti dėl vienmandačių apygardų: vieni prieš kitus žengė Nacionalinis susivienijimas, „Jaunoji Lietuva“, iš dalies į tą pačią nišą taikė Respublikonų partija.

Dėl ko dvi pastarosios jėgos pasirodė dar prasčiau, lėmė dar keletas veiksnių. „Jaunoji Lietuva“ sugebėjo pateikti aiškesnę poziciją bent jau Europos Sąjungos klausimu, dar prieš įstojimą užėmusi griežtą euroskeptinę poziciją. Vis dėlto demonstratyvus vieno lyderio eksponavimas sudarė įspūdį, jog už jo nestovi jokia komanda. Respublikonų partija taip pat suformulavo aiškesnę poziciją Europos Sąjungos klausimu, tačiau jos lyderiui pritrūko politinės retorikos gebėjimų ir patirties – jei patirtimi nelaikysime bėgiojimo per skirtingas politines stovyklas, kas rinkėjams tapo greičiau minusu, nei pliusu.

Iš tautinių jėgų Nacionalinis susivienijimas subūrė gausiausią ir geriausiai pasirengusią komandą, dėl to geriausiai ir pasirodė. Jeigu, žinoma, guostų skirtumas promilėse.

Dar vienas subjektyvus veiksnys, galimai paveikęs Nacionalinio susivienijimo partijų rodiklius – savęs pateikimas per neigimą. Tautininkų sąjunga ne vieno apžvalgininko akimis tapo Lenkų rinkimų akcijos alter ego, Socialdemokratų sąjunga savo veiklos tikslu pavertė kovą su Socialdemokratų partija, Tautos vienybės sąjunga – su Darbo partija, o Centro partija – su liberalais. Ši taktika aiškiai nepasiteisino – rinkėjams norėjosi išgirsti, ką darys save pateikiančios partijos, o ne kokie blogi jų priešininkai. Jei ši taktika ką nors ir mobilizavo – tai kritikuojamų partijų elektoratą: bent jau Lenkų rinkimų akcijos atveju tai – beveik akivaizdu.

Apibendrinant rinkimų rezultatus tenka pripažinti, jog Lietuva Lietuvoje – pralaimėjo. Ne tik Nacionalinio susivienijimo asmenyje. Tėvynės sąjungoje susitelkę patriotai, subūrę dalį doroviškai ir tautiškai mąstančio elektorato, nuvedė jį į liberalų glėbį. Dabartinė Tėvynės sąjunga vadovybės ir bendros konjunktūros lygyje – liberalų partija, konservatyvusis sparnas joje išstumtas į opoziciją, jei ne išvis marginalizuotas. „Jaunoji Lietuva“ ir respublikonai, panūdę žengti atskirai nuo susivienijimo, gavo dar mažiau už jį.

„Drąsos kelias“, susibūręs vienos šeimos tragedijos pagrindu, rinkimus laimėjo, bet be aiškios ideologijos vargiai pasiūlys konceptualius sprendimus, o išblėsus šios tragedijos įspūdžiams jo greičiausiai laukia Arūno Valinsko partijos likimas. Dėl „Tvarkos ir teisingumo“ – apskritai sunku kalbėti, kiek jos retorikoje tikro patriotizmo, o kiek – populistinių deklaracijų: ši partija per ilgai siejosi su rusiška oligarchija ir lenkiškais šovinistais, o lemtinguose balsavimuose Europos Parlamente dažnai užimdavo kompromisines pozicijas. Pridurkime rengiamą koaliciją su Darbo ir Socialdemokratų partijomis, ir pasekmės – aiškios.

Naujasis Seimas išrinktas už alaus pūsles, klastojamais balsais, iškreiptos politinės konkurencijos sąlygomis, stokojant žinių ir supratimo apie tai, kas yra kas. Šįsyk Lietuva Lietuvoje – pralaimėjo. Drauge pralaimėjo Respublika. Kas toliau?

Nacionalinėms jėgoms lieka du keliai. Pirmas – radikalizuoti savo pozicijas, aiškiau išsiskiriant bendrame politiniame fone. Antras – jungtis į tikrą tautišką, o ne vaivorykštinę politinę sąjungą, blogiausiu atveju – naują koaliciją, geriausiu – į vieną partiją. Čia būtų vietos mažiausiai trims iš Nacionalinio susivienijimo partijų, „Jaunajai Lietuvai“, respublikonams, o galbūt ir patriotiniam Tėvynės sąjungos sparnui. Tiesą sakant, tautinės stovyklos telkimasis ir aiškesnė politinė identifikacija – puikiai suderinami.

Jei šie politiniai sprendimai bus įgyvendinti bent iš dalies – galima tikėtis, jog artimiausiuose rinkimuose Lietuva grįš į Lietuvą. Žinoma, drauge pakeitus objektyviąsias sąlygas, tačiau tai gali padaryti tik aiškiai identifikuota ir gerai organizuota jėga. Jos uždavinys bus radikalios sistemos permainos. Baltoji revoliucija.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , .

317 komentarų

 1. tikras lietuvis:

  Pritariu – visoms sudėtinėms junginio Už Lietuvą Lietuvoje dalims jungtis į vieną partiją ir išdirbti geriausią ekonominę programą.
  Naujos partijos pavadinimas galėtų būti Už Lietuvą Lietuvoje.

  • Kurti būtina ne Tautininkų partiją, o vieną gausią Tautos partiją. Ir esminis jungiamasis šios partijos požymis visiems jos nariams turi būti Lietuvybė. O visi kiti požymiai – antraeiliai. Tik tada pavyks pasiekti geresnių rezultatų. Lietuvos rinkimų įstatymai yra tyčia sukurti taip, kad kurti rinkimines partijų koalicijas yra visiškai nenaudinga.

   • tikras lietuvis:

    O kas yra lietuvybė?
    Jei esi komandos, kuri vadinasi Lietuva, narys – plauki toje valtyje, tai esi lietuvis, o jei nori identifikuotis ne lietuviu, tai tokius visada mesdavo per bortą, nes tada, kada visi tvarkingai irkluoja į priekį, tie “kitokie”, aišku kaip dieną, dirbs priešingai.

    • tikras lietuvis:
     2012 10 16 18:12

     O kas yra lietuvybė?
     ———————————————-

     Lietuvybė – Lietuvių Kalba, Tarmės, Tautosaka, Tradicijos, Kultūra, Paveldas, Istorija, Lietuvių Raštas, Lietuvių Etninės Žemės, Lietuvių Tauta, Nepriklausoma Lietuvos Valstybė….

     • tikras lietuvis:

      Nesek senų pasakų: lietuvių tauta kadaise susidarė iš įvairių susibėgėlių.
      Tas pats yra ir dabar: jei dirbi Lietuvai – esi lietuvis, jei ne – viso gero, lipk iš valties.
      O pagal tavo išaiškinimą būtų – jei jau gimei lietuvių šeimoje, tai gali, kad ir parduoti Lietuvą, bet vis tiek būsi lietuvis.
      Čia jau, žinai, atsiduoda žydomasonyste.
      Prisipažink geruoju (prisipažinsi – mažiau gausi). 🙂

      • tikras lietuvis:

       Pats sakei: Lietuvoje yra tik viena tauta – lietuvių.
       Todėl nebesiblaškyk.

      • tikram lietuviui:

       Nemaišyk tautybės su (tautiniu) patriotizmu.Visiškai sutinku su Žygeiviu,kad lietuvis gali būti ne tik patriotas,bet ir savo tautos (tuo pačiu ir Lietuvos) išdavikas.O lietuvių tauta atsirado ne iš kadaise susibėgusių įvairių tautų mišinio,bet iš dalies,jau išnykusios,prūsų tautos.Prūsams (vakariniams baltams) išsiplėtus į Rytus,dėl savo labai silpno tarpusavio komunikavimo Rytuose susikūrė lietuvių tauta su savita lietuvių kalba.Analogiškai susikūrė ir latvių tauta.Taigi lietuvių ir latvių tautų pirminiai protėviai yra išmirusi prūsų tauta.Tuo paaiškinamas ir lietuvių bei latvių kalbų panašumas į senivinę prūsų kalbą.

       • tikras lietuvis:

        Nusišnekėjai visai – ar žinai, kad lietuvių (baltų) kalba yra beveik ta pati indoeuropiečių kalba?
        Iš čia – lietuviai (baltai) yra tie indoeuropiečiai, kurie liko prie senųjų šaknų, o kiti patraukė savais keliais – keitėsi.
        Tas pats yra ir su tais, kurie iškeliauja iš Lietuvos – jie patampa anglais, rusais, airiais ir dar kuo.
        Taigi lietuvis – tai tik tas, kuris gyvena Lietuvoje ir jai dirba.
        Kas gyvena čia nuo amžių, bet vis žvalgosi į kitas šalis, tas yra ne lietuvis ir tevažiuoja ten, kur jam bus geriau.
        Lietuva = lietuviai, lietuviai = Lietuva, t.y. jie vienas be kito neegzistuoja.
        O Žygeivis pasakoja senas sovietines tiesas, gautas per sovietinių mokslų studijas istorijos fake.

     • Nenusikalbėk – ir pats puikiai žinai, kiek daug netgi “grynų” lietuvių yra išsigimėliai kosmopolitai.

      Dėl darbo Lietuvai – sutinku, bet tik tada, jei tas darbas padeda Lietuvai suklestėti ir svarbiausia – jei nepadeda aktyviai, tai bent jau nekenkia Lietuvybei (nes jei kenkia, tai toks darbas yra kenkėjiškas, o ne lietuviškas)..

      • tikras lietuvis:

       O aš ką sakau – jei nedirba Lietuvai (= dirba žydomasonams, pvz.), tai nėra ir lietuviai, nes lietuviai nuo amžių yra sąjungos (bendrijos), kuri vadinasi Lietuva, nariai (lietus – lieta – kaip nulietas – lietuviai – Lietuva).
       Ar jau pamiršai istoriją?
       Grįžk į T.Baranausko tinklapį ir pasikartok – paskui pas mane ateisi egzamino laikyti. 🙂
       P.S. nežinau ar praleisiu. 😉

      • tikras lietuvis:

       P.S. tikras lietuvis ne tas būtinai, kurio tėvai – seneliai proseneliai ir pan. buvo vien lietuviai, o tas, kuris išlaiko Lietuvą gyvą, nes nebus Lietuvos – nebus ir lietuvių.
       Štai dėl ko tautos pagrindinis požymis yra teritorija – čia kaip sriubos puodas, kur, kas bepakliūtų, vis tiek bus įvirtas į vidaus visumą.
       Taigi: kažkada gentys išlikusių tikrųjų indoeuropiečių tam, kad apsiginti nuo išsigimusių (su vilkais maišyti šunes, beje, puola savus – šunis) indoeuropiečių, dar turėtoje teritorijoje susivienijo tikslu išgyventi, išlaikė turėtą nuo amžių kalbą (lietuvių – baltų) ir moralę (papročius – tradicijas).
       Išliko ne bet kas, o tik KAIP NULIETI – antiek tvirti. Štai kodėl jų bendija – sąjunga pasivadino LIETUVA (kaip nulietų vyrų kraštas).

       • Pažvelk į Prūsiją – štai tau labai konkretus “teritorijos” pavyzdys ir joje jau seniai išnykusios Prūsų tautos.

       • Tikram lietuviui:

        Mano giliu įsitikinimu,žymiai svarbiau yra išlaikyti lietuvišką kultūrą.Jeigu prarastume savo lietuvišką kultūrą ir kalbą,tai ir Lietuva mums,kaip lietuviams,prarastų savo prasmę.Nepriklausoma Lietuva visų pirma yra reikalinga palaikyti lietuvišką kultūrą ir savimonę.Požiūrį,kad svarbiausia yra Lietuvos valsybė,bet ne jos žmonių lietuviška kultūra,kad svarbiau yra žmogaus lietuviška kilmė,bet ne kokia kalba jis mąsto ir kalba,dažnai skleidžia Lietuvos lenkai,siekdami Lietuvoje įtvirtinti lenkiškumą.Mąstant pagal tokius lenkų vertybinius kriterijus,nesunkiai galima prieiti išvadą,kad,buvusi Žečpospolita,Lietuvai,kaip valstybei,yra labai geras pavyzdys.Tačiau juk tai yra nesamonė!!!

 2. Pastebėjimas:

  Autorius nepaminėjo labai svarbios Tautininkų pralaimėjimo priežasties – socialinės gerovės gerinimo planų nebuvimo.
  Žmonėms, kurie balsavo už populistus darbiečius, tvarkiečius ir socdemus – reikėjo aiškiai pasakyti:
  – nusavintas pensijas grąžinsime per 2 metus.
  – minimalią algą padidinsime iki 1599 litų per 2-3 metus.
  – namus renovuosime su 75 proc. valstybės parama.
  – jaunoms šeimoms už 3 vaiką skirsime 35000 litų vienkartinę išmoką.
  – turtuolius apmokestinsime griežtais progresiniais mokesčiais.
  – pažabosime prekybos monopolistus: uždrausime dirbti sekmadieniais.
  Štai apie ką reikėjo kalbėti, o ne apie rūtų darželius, Dunojėlį, kokie blogi oponentai, tegyvuoja trispalvė ir vyties vėliava…
  Žmonės iš prigimties yra Lietuvos patriotai, bet valdžia turi tą patriotizmą skatinti kiekvieną šeimai naudingais DARBAIS, o ne patriotiškais ŽODŽIAIS. Tik tuomet rinkimuose jie stovės mūru už TĖVYNĘ, kurioje gera gyventi.

  • zemaiciu zydas:

   Kam zadeti tokias nesamones jei zinai kad nepadarysi? Kniaziniai prilojo, bet tai ten viskas aisku, jie bet ka pazades uz mandata…:)

   • Getautas:

    O man ULL programa labai patiko. Juk šiuo metu svarbiausia yra sustabdyti emigraciją, kurią lemia žmonių socialinio nesaugumo jausmas. Mūsų programoje, ko gero LSDS dėka atsirado daug punktų, kurie juos įgyvendinus žmonėms ir būtų suteikę tą saugumo jausmą. Mes agitacijos metu programą taip ir pristatinėjome: teigėme, kad ekonominė socialinė programos dalis yra socialistinė, o kultūrinė, vertybinė, švietimo dalis – tautininkiška.

    • suomis:

     Būtent. Teisingai galvoji. O Marius čia briedus varo.

    • Marius:

     Džiugu, gerbiamas Getautai – mūsų požiūriai beveik sutampa. ULL programa tikrai nebuvo prasčiausia iš galimų, bet galėjo būt ir geresnė. Kai kurie fundamentalių permainų akcentai – švietimo, geopolitikos, teisės, sveikatos apsaugos srityje – išbraukti jau TS lygmenyje, taip kad ULL partnerių atsakomybė čia minimali. Dėl to ir rašau, kad pirmasis ir antrasis veiksniai susiję tik iš dalies: kai kurie akcentai jau siūlyti ULL lygmeniu ir ten atmesti.
     Problema ne ta, kad programa būtų bloga. Pats aktyviai dalyvavau TS programos kūrime ir stebėjau ULL programos kūrimą. Daugeliui jos teiginių pritariu, o kai kurių autorius esu pats. Problema ta, kad ši programa daugeliu aspektų per daug panaši į kitų, ypač – sisteminių partijų programas. Totalios finansinės ir informacinės blokados sąlygomis yra tik vienas būdas konkuruoti – radikalus išskirtinumas (jei nepainiosime radikalumo su kvailu ekstremizmu). Kuo greičiau tai suprasime, tuo greičiau atsitiesime.

     • Getautas:

      Ar sisteminės partijos siūlė įsteigti valstybinį prekybos centrą? Tai galėjo tapti mūsų išskirtinumo ženklu. Manau, vietoj radijo laidų reikėjo sukurti paprastą TV klipą tokiu scenariju: Songaila trenkia kumščiu į stalą ir sako: mes įsteigsime valstybinį prekybos centrą, kad sumažėtų kainos, mes sustabdysime darbo santykių liberalizavimą, kad darbdaviai nesityčiotų iš darbuotojų, mes priversime prekybos tinklus pirkti vietinę produkciją, kad padaugėtų darbo vietų, mes padidinsime daugiabučių namų atnaujinimo rėmimo procentą iki 75, kad pajudėtų namų renovavimas ir sumažėtų šilumos kaina, mes sumažinsime PVM maisto prekėms, kad daugiau būtų nuperkama lietuviškų produktų, mes sustabdysime lėšų švaistymą abejotinos vertės projektams…
      O radikalumas, manau, yra gerai tik tarprinkiminiu laikotarpiu. rinkimų metu reikia atrodyti solidžiai.

      • Getautas:

       Dar Songaila TV klipe turėjo paskyti: mes įvesime progresinius mokesčius, kad sumažėtų socialinė atskirtis, mes pasodinsime Tomaševskį, kad pagaliau būtų sustabdytas pseudolenkų tyčiojimasis iš Lietuvos valstybės,…

      • Marius:

       Taip, Getautai, valstybinis prekybos centras ir nacionalinės produkcijos pirmenybė buvo perliukai, kuriuos su gerbiamu Rudžiu šiaip taip prastūmėm. Bet tokių perliukų galėjo būti daugiau. Rezultatai rodo, kad jų neužteko.

       • Getautas:

        Neužteko ne perliukų, bet pinigiukų reklamai. Paskaitykit Uspaskicho programą – visiškas liberastinis niekalas.

        • tikras lietuvis:

         Gal Uspaskio sėkmė yra ta, kad jis – ne rašytojas, bet laiku išmetė gerą kozerį -minimumas ir visa kita aukštyn?

         • Getautas:

          Laiku ir pakankamą skaičių per dieną išmetė labai brangiai apmokamos reklamos gamybos įmonės sukurtus TV klipus apie “tautos gelbėtoją” batką. Beje, kodėl Uspaskis nesifilmuoja serialuose – būtų labai geras aktorius, gal net į Holivudą patektų. Tie Viktoro klipai netgi labai panašūs į Stalino laikų propagandą: Stalinas pasakė: “žit stala luče, žit stala veselej” ir visa salė atsistojusi euforijoje ploja ir šaukia “bravo”.

          • tikras lietuvis:

           Deja, pripažinkime, kad jis savo ekonomikos išmanymu perspjovė visus kitus.
           O norint laimėti, reikia būti geresniam valstybės reikalų išmanyme bei mokėjime dirbti – nepakanka pasiskelbti “didesniu” patriotu už kitus.

          • Getautas:

           Aplenkė visus kitus ne ekonomikos išmanymu, bet marketingo išmanymu, aktoriniais sugebėjimais ir pinigų, skirtų politinei reklamai bei balsų pirkimui, kiekiu. Tikras lietuvi, ar tik nepriklausai Upsachio partijai, kad taip tiki jo makroekonomikos išmanymu?

          • tikras lietuvis:

           Nesu jokioje partijoje ir jokiomis tikybomis neužsiimu, o sakau kas yra reikalinga praktiškai, nes sapnų žmonėms nereikia.

          • NETURITE LYDERIO:

           Gerbiami tautininkai,

           NETURITE LYDERIO, kuris pasakė ŽODĮ ir viskas aišku, tai yra BUS PADARYTA. Turite daug dirbantį daug projektų parašantį lyderį, bet kas tais projektais patikėjo?Programa daug geresnė už kitų partijų, bet jeigu ir žinoma, tai įgyvendintojų ir galimo įgyvendinimo nieks nematė (nebent Čekučio 18 punktų?) ir nieks nepatikėjo.

  • Amelija:

   Gal truputėlį apie biudžeto sandarą išmanai? Ar tik šiaip sau meluoti siūlai?

 3. Deja, akivaizdu, jog pasiūlytų sprendimų neužteks.

  Būkime realistais – rinkėjai Lietuvoje (kaip ir visame pasaulyje) iš tikrųjų yra minia, lengvai valdoma masinės informacijos priemonių pagalba.

  Ir tie, kas valdo masinės informacijos priemones, pasinaudoję jau seniai žinomomis “technologijomis”, nesunkiai “sudirbs” rinkėjų akyse bet kokią partiją ar kitą politinę jėgą bet kurioje pasaulio valstybėje.

  Kaip tai daroma, pvz. Prancūzijoje, siūlau paskaityti tikrai neblogą straipsnį:

  Politinių etikečių klijavimas: ar toli Lietuva nuo Prancūzijos?
  http://www.patriotai.lt/straipsnis/2012-10-12/politiniu-etikeciu-klijavimas-ar-toli-lietuva-nuo-prancuzijos

  2012-10-12 13:30
  Skomantas Vilkauskas

  ———————–

  Esminė politinė dabarties (o ir senesnių laikų) problema, mano nuomone, yra tai, kad nei kaip geru pavyzdžiu pateikiamose, Skandinavijos valstybėse, nei tuo labiau pas mus, realios diskusijų demokratijos politiniuose debatuose nėra ir panašu, kad niekada ir nebuvo, kadangi nuo valdančiųjų “elito” (ir vadinamosios “sisteminės pozicijos”, ir vadinamosios “sisteminės opozicijos”) absoliučiai finansiškai ir politiškai priklausanti žiniasklaida – įskaitant ir taip vadinamą “visuomeninę” – leidžia viešai pareikšti tik tas nuomones bei idėjas, kurios iš esmės neprieštarauja tam tikram “oficialiojo isteblišmento” nustatytam “šablonui” (pas mus jis vienas, Rusijoje – kitas, o Skandinavijos šalyse – dar kitoks).

  Visi, kas bando peržengti nustatyto “šablono” ribas, tiesiog grubiai nutildomi (įskaitant ir policinės bei teisminės prievartos mechanizmus) arba – dažniausiai – netgi arti neprileidžiami prie masinės viešos žiniasklaidos, o “sisteminiai” politikai niekada su jais viešai nediskutuoja – jie diskutuoja tik su tais, kas laikosi jų pačių nustatyto “šablono” rėmų.

  Tai ypač akivaizdu Seimo rinkimų kampanijų metu televizijose – netgi ir viešojoje TV visada partijos iš anksto parenkamos taip, kad diskutuotų tik “tokie su tokiais”, o ne su “marginalais”.

  Ne kartą per pastaruosius 20 metų teko matyti, kaip netyčia viešoje erdvėje (TV ar radijo laidose) atvirose diskusijose “susidūrę” būtent su tais, kas išeina už “oficialiojo isteblišmento” nustatyto “šablono” ribų, “oficialieji” politikai ir kiti vieši asmenys tiesiog gėdingai pabėgdavo iš laidos.

  Todėl visuomenėje pamažu vis auga atotrūkis tarp “oficialiojo isteblišmento” ir “marginalių masių” tarpe vyraujančių nuomonių.

  Šito “nesusikalbėjimo” rezultatas irgi lengvai prognozuojamas – galų gale netgi “taikioje” Norvegijoje nežinia iš kur atsiranda koks nors “breivikas” ir ima sprogdinti bei šaudyti “oficialųjį isteblišmentą” ir netgi jo atžalas.

  Akivaizdu, kad tokių “ekscesų” tik daugės – ir Vakarų Europoje, ir pas mus, nes visai nepanašu, jog “oficialusis isteblišmentas” netgi bandytų ką nors keisti viešojo informavimo srityje savanoriškai, atsisakydamas jam palankių “šabloninių rėmų”.

  Seniau tokiais atvejais “marginalams” telikdavo kurti kokius nors pamfletus ar rašyti slaptus atsišaukimus ir po to juos nelegaliai platinti masių tarpe, kol galų gale įvykdavo revoliucija.

  Tačiau šiuo metu jau yra dar vienas ypač reikšmingas faktorius, kuris vis aktyviau “išmuša pagrindą” iš po bet kurio “oficialiojo isteblišmento” kojų – vis labiau plintantis internetas sudarė nuostabią galimybę “marginalioms masėms” tiesiog nebekreipti dėmesį į oficialiojo isteblišmento nustatytus “šabloninius rėmus” ir skleisti savo idėjas tiesiogiai į mases, be to tai galima daryti labai operatyviai, greitai, masiškai ir efektyviai.

  Kaip tik todėl ne tik atvirai diktatūrinėse ar “arti diktatūros esančiose” valstybėse, bet ir vadinamose demokratinėse valstybėse “oficialiojo isteblišmento” griežtu reikalavimu jau visu galingumu pradėti kurti ir taikyti labai įvairūs interneto cenzūravimo mechanizmai.

  Europos Sąjunga čia irgi jokia ne išimtis – čia irgi be ilgų diskusijų ir gana slapta jau ruošiami specialūs teisiniai dokumentai, kurie leis bet kokią svetainę uždaryti be teismo sankcijos ir ištrinti bet kokią informaciją, jei ji peržengia tam tikro nustatyto “šablono ribas” – o ką trinti nuspręs tam tikri, valdžios paskirti, “cenzoriai” (beje, Lietuvos viešose svetainėse ši “praktika” jau seniai yra plačiai taikoma – ir “Delfi”, ir kitose “oficiozinėse” svetainėse be jokių paaiškinimų trinami daugybė komentarų, kurie tikrai nepažeidžia jokių nustatytų įstatymų, tačiau tiesiog peržengia “neoficialių rėmų” ribas, o patys komentatoriai neretai be jokių perspėjimų yra užblokuojami).

  Plačiau skyriuje:

  Propaganda ir kontpropaganda. Masių nuomonės apdorojimas. Spec. tarnybų veikla Internete
  http://lndp.lt/diskusijos/viewforum.php?f=123

  Temoje:
  Jievrosojuze norima įvesti interneto cenzūrą
  http://lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?f=123&t=9558

  (straipsnis rusų kalba – išverstas iš lenkų kalba paskelbto straipsnio
  To koniec wolności w internecie!?
  http://niezalezna.pl/33189-koniec-wolnosci-w-internecie )

 4. Rimas:

  Šis politinis junginys patyrė fiasko
  1. ne dėl to už ką buvo “UŽ” bet todėl, kad buvo “PRIEŠ” antisisteminį judėjimą “Lietuvos sąrašas”
  2.dėl “ozolų” ir “medelinskų” noro lyderiauti, likusiems partneriams palaikius tą beprotišką idėją.
  3.dėl proto: jei jo nėra, tai ir strategija neprotinga(švelniai tariant)
  Ir visa tai PAKENKĖ LIETUVAI, jos demokratijos raidai.

  • Rimai, arba tu esi koks nors tolerastas-liberastas, arba visai bukas, jei nesupranti esmės…

   Lietuvai reikia ne liberastinės demokratijos, o Lietuvybės!

   P.S. Ir kaip tik tavo giriamas Kuolys yra atsakingas už tai, kad Pietryčių Lietuvoje Lietuvybė buvo visai sunaikinta per pastaruosius 20 metų, o Lenkybė suklestėjo.

   • Amelija:

    Tamsta esi atgyvena, jokios pseudotautinės idėjos lietuvių nesutelks, nes ketvirtadalis jų patyrė gyvenimo pasaulio bendruomenėje tikrovę. Nacionalizmas yra miręs, paistalai apie deives ir dievaičius tedomina poniutes, sėdinčias namuose, kuriuose TV rodo pasaulio įdomybes, ir jūsų kliedesiai apie kažkokią senovę, kažkokius neva dievus kelia tik juoką. Ypač skaniai žvengia aukštąjį mokslą studijuojantis jaunimas. Etnokultūra jiems yra laukinės praeities rekonstrukcija, daug nuobodesnė už Napoleono kėlimosi per Nemuną ties Kaunu atkūrimą. Kapiec šitai politinei marginalų šaikai, kapiec ne ketveriems metams, o amžiams. Išliks skinai, kurie tarpuvartėse žudys kitos rasės studentus, lakstys aplink Seimą su vėliavomis – bet jų procentas toks pat, kaip ULL laimėjusių šituose rinkimuose. Su kuomi ir sveikinu.

    • tikras lietuvis:

     Na, va ir išsidavei: tau Lietuva – buvus nebuvus.
     Toliau augink anūkus anglijoms, kol Lietuva išputės.

     • Amelija:

      Anglijoms, Pranūzijoms, JAV – bet ne vištų pešti, o dalyvauti ES ir NATO plėtros srtategijos formavime, Artimųjų Rytų konflikto malšinime. Mano anūkai yra Lietuvos elitas, gimnazijas baigę su trim šimtais balų iš tiek pat galimų, jų nuotraukos buvo pirmuose dienraščių puslapiuose, bet jie nuo dešimtos klasės dirba, išlaiko save ir spjauna į visokias nacistines idėjas, nes savo ateitį projektuoja į ES struktūras. Labai jiems pritariu, nes esu LDK gerbėja, važinėjam po Lietuvą, ieškodami Didžios Valstybės ženklų, o tie neopagonių paistalai mums dzin, nes esam katalikai, lietuviai, valstybininkai.

      • tikras lietuvis:

       Katalikai yra eiliniai religiniai sapnuotojai – nei kiek ne geresni, o dar blogesni už tuos, kurie atkūrinėja tai kas buvo iki krikščionių.

       Tai, kad kažkas kažką pasieks kitose šalyse, Lietuvos nešildo, todėl Lietuvai pati nieko gero neatneši.
       Kuo čia giriesi?
       Kokie čia dar naciai – kur tu čia randi kokius tai nacius?
       Aiškiai persiėmei žydomasonų terminologija ir veiki prieš Lietuvą, kaip ir tavo numylėti konserveriai, kurie, tik vieninteliai, leido pederastų maršą, kurie, tik vieninteliai, atėmė iš žmonių pinigus, o po to juos taksavojo į kairę ir į dešinę,kurie, tik vieninteliai, per kadenciją priskolino ant visuomenės daugumos galvos beveik 40 mlrd. lt (10 – Sodrai, 30 – biudžetui), ir t.t., ir pan.

      • Daugminas:

       Kažkodėltai LDK ir esamos ES struktūros yra viena kitai prieštaraujantys dalykai… Jeigu savo ateitį projektuoja į ES struktūras, tai kam kaip tada viešina LDK atkūrimą?

       • tikras lietuvis:

        LDK buvo klaidingai sukurta sąjunga, nes sąjungą kūrę maskoliai visus savus suvienijo rusakalbiškumu, griežta centralizacija, dėl ko ir laimėjo, o LDK su savo bardaku (nei vienos – lietuvių – kalbos nebuvo įvesta, nei vienos – lietuvių – kultūros nebuvo įteigta, nei vienos centralizuotos struktūros nebuvo skurta) išputėjo.

      • Amelijai

       Štai mano interviu 2004 m. vasario mėn. ištrauka
       (viskas, ką tada pasakiau, jau pasitvirtino):

       “- Kaip jūs manote, ar, įstojus į Europos Sąjungą, nebus tokių pačių problemų, kaip Sovietų Sąjungoje?

       – Ne manau, o esu įsitikinęs, kad bus žymiai blogiau, negu buvo Sovietų Sąjungoje.

       – Prašome argumentuoti jūsų atsakymą.

       – Lietuvos istorija akivaizdžiai įrodo, jog lietuviai praranda savo kalbą ir etninę kultūrą, susidūrę su Vakarų įtakomis. Praeityje tai buvo germanizavimas ir polonizavimas, dėl kurių lietuviai prarado savo (ir kitų baltų ) etnines žemes: didžiąją dalį Mažosios Lietuvos, Palenkę (buvusią Galindiją), beveik visas jotvingių gyventas žemes, visą Prūsiją, beveik visą Rytų Lietuvą.

       Buvusių lietuvių palikuonys šiuo metu yra tapę lenkais ir vokiečiais. Mokslininkai yra apskaičiavę, kad vien tik Mažosios Lietuvos lietuvių, jeigu jie nebūtų nutautėję, palikuonių būtų apie šešis milijonus. Dar daugiau yra lenkų, kurių protėviai buvo lietuviai, prūsai, jotvingiai ir galindai. Iš kitos pusės, surusėjusių lietuvių yra labai mažai. Tai daugiausia 1863 m, sukilimo dalyvių ir Pirmojo pasaulinio karo pabėgėlių, likusių Rusijoje, palikuonys.

       – O kaip jūs manote, kodėl taip atsitiko?

       – Nuo Romos imperijos laikų Vakarų Europa buvo ekonomiškai žymiai geriau išsivysčiusi, todėl natūralu, kad Lietuvos elitas (aukštuomenė) stengėsi pamėgdžioti Vakarų diduomenę, perimdama ne tik ginklus, aprangą, papuošalus, bet ir papročius bei kalbą. Diduomenės pėdomis sekė ir jų pavaldiniai, kadangi tai buvo naudinga ir ekonomiškai, ir prestižo požiūriu.

       Manau, jog mirtiną smūgį lietuvybei sudavė prievartinis krikščionybės įvedimas, fiziškai sunaikinant dvasinį Lietuvių Tautos elitą – krivius ir vaidilutes bei juos parėmusius bajorus.

       Ne veltui dvidešimtame amžiuje Lietuvos Valstybę atkūrė ne elito (diduomenės ir bajorų), o valstiečių palikuonys, išsaugoję lietuvių kalbą. Atvirkščiai – sulenkėjusių bajorų palikuonis Pilsudskis ne tik atkūrė Lenkijos valstybę ir kariuomenę, bet ir pasiuntė kitą sulenkėjusį bajorų palikuonį Želigovskį užkariauti Lietuvą. Analogiški procesai vyksta ir dabar.

       Naujasis Lietuvos elitas, išaugęs iš prichvatizacijos metu praturtėjusios sovietinės ir Sąjūdžio nomenklatūros bei banditų, sugebėjusių legalizuoti nešvarų kapitalą, savo atžalas siunčia mokytis į Vakarų prestižinius universitetus.

       Manau, kad taip šiuo metu yra aktyviai sodinamos sėklos, iš kurių ateityje išaugs nauji pilsudskiai ir želigovskiai. Deja, išvažiuoja ne tik naujieji turtuoliai. Statistika rodo, kad jau dabar apie trys šimtai tūkstančių lietuvių yra išvykę uždarbiauti į Vakarus, o ten gimę jų vaikai jau sunkiai kalba lietuviškai.”

    • lietuvis:

     Suvok, antilietuviška kekšele, kad kosmopolitizmas laikinas dalykas ir jį pribaigs arba vietiniai nacionalistai (kai žmonės jau tikrai pajaus, kad juos kaip tautą žudo) arba, visiškai degradavus valstybei, įšorės jėga, t.y. okupantai. Čia pasakytina ir apie Lietuvą ir apie Europą apskritai, kur savo tvarką greitai gali įvesti musulmonai.
     Ir tolerancija tokioms kekšėms pasibaigs.

 5. Jau labai seniai rašau, kad padėtis Lietuvoje kardinaliai pasikeis tik tada, kai visoje Europoje (o ir Rusijos imperijoje) prasidės rimti įvykiai – o jie jau įsisiūbuoja, ir šio proceso nesustabdys jau niekas…

  Štai šiems būsimiems įvykiams mes ir turime labai rimtai ruoštis, vienytis bei varyti atitinkamą propagandą – visų pirma jaunimo tarpe.

  —————————

  Kita išvada irgi akivaizdi – ir ją aš jau labai seniai esu pateikęs:

  būtina sukurti masinę didelę Tautos partiją, apjungiant visus, kam svarbi būtent Lietuvybė (nuo pačių kairiųjų iki pačių dešiniųjų; nuo anarchistų iki monarchistų).

  Ir tai padaryti būtina ne prieš keletą mėnesių iki rinkimų, o prieš kelis metus – ir po to reguliariai dirbti ir internete, ir gatvėse, o tada ir per TV nori nenori parodys, ir spauda rašys…

  —————————

  Trečia išvada

  Palyginant istoriškai – su rinkimais po Nepriklausomybės Atkūrimo 1918 m., už tautininkus juk irgi balsavo labai mažai – ir jie net nepakliuvo į Seimą.

  Bet juk tada gana greitai padėtis pasikeitė.

  O istorija, kaip žinia, juda spirale….

  Prisiminkime kaip Smetonos “diktatūra” išgelbėjo nuo išnykimo Lietuvių Kalbą ir Lietuvių Tautą, aš jau nekalbu apie Nepriklausomą Lietuvos Valstybę – tai yra kaip tik tai, ko labiausiai nekenčia visokie išverstaskūriai, šūdlenkiai ir liberastai-tolerastai.

  P.S. Beje, perversmą įvykdė ne Smetona ir tautininkai, o Lietuvių Tautos Didvyrio Povilo Plechavičiaus vadovaujami jauni karininkai-savanoriai, kurie po to valdžią patys perdavė Antanui Smetonai, kaip pirmajam Lietuvos Valstybės Prezidentui.

  Ir Lietuva po to vos per kelis metus tapo iš žydiškai-rusiškai-lenkiško užkampio tikra Lietuvių Tautos Valstybe.

  Tada ir ekonomiškai suklestėjo – ir netgi dabartiniams “valdžios šungrybiams” paliko ne vieną toną aukso.

  Skirtingai nei dabartiniai “valdžios kurmiai”: socdemai – konservai – liberastai, kurie kuo toliau, tuo į gilesnes skolas klampina Lietuvą.

  Tačiau svarbiausia, kad tada Lietuvių Tautos jaunimas, tinkamai tautiškai auklėjamas, užaugo tikrais savo Tautos ir Valstybės patriotais – ką ir akivaizdžiai įrodė Didžiajame Lietuvių Tautos Sukilime 1941 m. birželio 22-28 d., išvadavęs iš okupantų sovietų ir Kauną, ir Vilnių, ir didesnę dalį Lietuvos bei nuosekliai išnaikinęs tūkstančius parsidavėlių, Lietuvos Valstybės išdavikų ir Lietuvių Tautos priešų.

  • Rimas:

   “…prasidės rimti(?) įvykiai….būtina sukurti masinę…”
   Va tokie demagogai ir žlugdo.
   Ar ne laikas tamstelei pas daktariuką?
   ..
   Lietuvos žmonių pilietinė kultūrinė ir tautinė mintis negali būti imama urmu, Tai ilgas sunkus moralinis kelias žingsnelis po žingsnelio atkovojant kiekvieną prarastą moralinės teritorijos lopelį.
   Ir aišku atsižadant atsitiktinių pakeleivių- bepročių.

   • Rimai, aš juk ir nekviečiu šiandien pat “daryti revoliuciją”. 🙂

    Tačiau man visiškai akivaizdu, kad ši revoliucija įvyks – ir prasidės ji tikrai ne Lietuvoje…

    Tačiau tai, kad ir mes būsime į tai įtraukti – nei kiek neabejoju, nes taip būdavo per visas europines-azijines revoliucijas bei sukilimus ir kitus “sąmyšius” per pastaruosius 2000 metų, pradedant dar nuo gotų žygių…

    Štai tam lemiamam momentui aš ir siūlau labai intensyviai ruoštis, nes kitaip ir vėl, kaip 1918-20 m. “verksime”, kada kas nors ir vėl pagrobs mūsų žemių gabalą, nekalbant apie kitas problemas.

    • auto:

     Dar nei viena revoliucija niekam nieko gero neatnešė. Pradedant Prancūzija, baigiant dabartinėm rytų šalyse. Dažniausiai po revoliucijos skraiste slepiasi kažkieno gerai užmaskuoti interesai. Ir pasinaudojant sukurstytos masės psichoze, vienus siurbėles pakeičia kiti, o nukenčia tie, kas tą revoliuciją vykdė + upės kraujo nieko dėtų žmonių. Todėl nereikia čia skiest jokių zeitgeistų. O dabar dėl tautininkų pralaimėjimo. Visų pirma, geriau pralaimėt kelius mūšius, negu patį karą. Antrą, nei vienas kūdikis negali arti žemės. oJokia partija normaliom sąlygom per metus negali tapti valstybės lydere, jeigu veikia sąžiningai ir teisėtai. Bet tai nereiškia, kad negali apskritai. Tiesiog reikia konrečios pastovios subalansuotos pozicijos ir nuoseklaus nepertraukiamo darbo. Lietuva pavargusi šalis. ir žmonės dauguma nuo gyvenimo joje pavargę. Todėl vien šūkiais apie meilę savo šaliai nieko nesuviliosi. Juo labiau kad prieš rinkimus visi tą šalį labai myli, netgi lenkai. Apie padarytas klaidas nediskutuosiu. geriau apie mano viziją, kaip po kokių 8-12 metų būtu galima tapti valdančiąja partija valstybėje. Čia komentatoriai daug kalba apie agitacines klaidas, įvaizdį ir pan. Tačiau mano nuomone, jie žiūri į savo nosies galą, bet netoliau. Yra viena gera gėrimo reklama, kur skamba vienas labai teisingas posakis. ,,Įvaizdis dar ne viskas. Troškulys yra viskas.” Nepamirškime, kad valstybę pirmiausia sudaro žmonės. Ir valdžia reikalinga tam, kad tiems žmonėms valstybėje būtu gyventi geriau. Pasitelkus šiuolaikines technologijas, galima sukurti tobulą įvaizdį apie save, bet deja. Įvaizdis dar ne viskas… Šiandien mūsų žmonės ištroškę. Ištroškę teisingumo. Ištroškę dėmesio. Galu gale ištroškę pragyventi kaip normalūs žmonės. Nebesulaukdami atsakymo savo šalyje, dauguma masiškai bėga. Kiti slepiasi alus pūslėje ar dar kur. Ir nereikia žmonių vadint nei pusliniais, nei runkeliniais, nei kitaip nepagarbiai. Dažnai pas mus pamirštama, kad ir seimo narys, ir verslininkas, ir puslinis, ir runkelinis iš žmogaus padarytas. Manau kad Lietuvai užtenka partijų, kurios nori priversti žmones kažkur eiti, ar kažkokiais tapti. Reikia partijos ir valdžios, kuri savo žmonėms nebūtu abejinga. Kuriai priimant sprendimą, kiltu klausimas ne apie tai, ar po to juos vėl išrinks, bet apie tai, kaip tai atsilieps jos valdomiems žmonėms. Ar yra šiandien Lietuvoje tokia partija? Manau kad nėra. Kaip įvardija Marius ,,niša” šiuo metu laisva. Todėl tautininkai turi puikia galimybę ją užimti. Kaip to pasiekti? Manau kelias paprasta, bet ilgas ir nelengvas. Norintiems jau kitoje kadencijoje sėdėti seime, turbūt visiškai nepriimtinas. Bet manau, vienintelis teisingas. Pirmiausia reikalinga aiški strateginė partijos programa ir pozicija. Ne tik ideologiniais, bet ir socialiniais, ekonominiais klausimais. Antra, jokių kompromisų su neaiškiomis politinėmis jėgomis ir asmenybėmis. Kaip buvo teisingai pastebėta, kam patinka partijos nuostatos, tie visada gali užeiti ir tapti nariais. O dirbtinai lipdomos koalicijos paslėpė pačią partiją nuo rinkėjų akių. Rezultate ne tik pralaimėti rinkimai, bet ir visiškai nepristatyta visuomenei partija kaip tokia. Trečia, turi būti aiškios moralinės nuostatos, kurių partijos nariai turi laikytis. Čia ko gero būtu reikalingas partijos vidaus etikos kodeksas, už kurio nuostatų pažeidimus būtu taikoma vidinė partinė atsakomybė. Ketvirta- partijai reikalingas ryškus lyderis, taip sakant, veidas. Galima filosofuot kaip nori, bet žmonės pas mus balsuoja ne kiek už partijas, kiek už jų lyderius. Kiti gal net partijos pavadinimo gerai nežino, bet balsuoja ,,už Paksą”, ,,už Kubilių” ar už ,,Uspaskichą”. Tokia tiesa. Taigi, tai būtu mano nuomone pagrindinės taisyklės, kurių laikantis būtu galima sukurti komandą, galinčią eiti į valdžią. Dabar kokia strategija to ėjimo? Mano nuomone, reikia pradėti ne nuo seimo, bet nuo vietos savivaldų. Žmonėms reikia, kad kažkas jais rūpintūsi, spręstu problemas, rodytų dėmesį. Ir geriausia parodyti, kad partijai rūpi žmonės, dirbant kuo arčiau jų. Reikia kurti partijos skyrius miestuose, rinkti į juos gerbiamus visuomenės žmones, sugebančius dirbti, o ne tik kalbėti, eiti į savivaldybių rinkimus, dirbti tarybose, su laiku, laimint merų ir administracijos direktorių vietas. Ir aišku, vengti skandalų, korupcijos, ne žodžiais, bet darbais parodyti, kad žmonės iš tiesų rūpi. Tik tokiu būdu bus iškovotas geras vardas ir pasiektas populiarumas. Tada į seimą bus galima eiti ne tik pagal sąrašą, bet ir per vienmandates apygardas…
     Turbūt mano siūlomas kelias daugumai atrodo utopinis, kitiems per ilgas, bet manau, teisingas. Aišku, jeigu rūpi Lietuvos žmonės, o ne seimo lovys….

  • Žygeiviui:

   Žygeivi jei tokie kaip tu kliedintys ir apie žemių perdalijimą svaigstantys sujunginės nuo kairės iki dešinės visus ir dar anarchistus prijungs kas už tokį šūdo pyragą balsuos? Ką tu čia kliedi išvis per nesamones? Negana dabar sąjungos tautininkų su komunistais visokiais ir liberaliais prietrankom? Kai tokie sujungėrai įlenda į politika užtai nei vienų rinkimų ir nelaimim. O tu toliau pezėk ir rašinėk vadindamas tai kova už Lietuva

   • Anonime, gal visų pirma prisistatyk?

    Štai tada ir padiskutuosime – kai bus aišku, su kuo aš iš tikro diskutuoju.

    Nes labai jau daug “anoniminių mokytojų” bando aiškinti, kaip čia Lietuviams toliau gyventi, kad tik kokie šūdlenkiai ar dar kas nors nesupyktų…

  • Amelija:

   Kiek išsimokslinusio Lietuvos jaunimo pažįsti? Mūsų šeimos išsilavinę jaunuoliai veikia Lietuvos konservatorių lygoje – keturi asmenys. Jiems įdomesnis Čerčilis negu Smetona. Jie anglų kalba rašo straipsnius į politologijos žurnalus D. Britanijoje. Jie myli Lietuvą ir linki jai sėkmės. Praėjusį šeštadienį dalyvavau su anūkais vienos įstaigos jubiliejuje. Tarp pagerbimo kalbų ir apdovanojimų vyko koncertiniai pasirodymai. Išėjo vadinamasis etnografinis ansambli, ir dvyliktokas sako “Ko jie čia staugia?” – sakau, yra ir tokia kultūra. “Kultūra ar chaltūra?”. Ką atsakyt? Laukiniu balsu rėkia darželio auklėtoja, kuri tą patį dvyliktoką vaikystėje per pietų miegą klupdydavo kambario kampe iškeltomis rankomis, nes jis “nenorėjo miegoti”. Rupūže, galvoju pati sau viena, tu su savo rankšluosčiu apvyniota galva skini laurus Lietuvos konkursuose, bet aš žinau, kokia šiukšlė tu esi, pagerbtoji neopagonių ir etnokultūrininkų tarpe. Kaip mano tėtelis sakydavo, tegul tave šikančią sutraukia… Stebina kitkas – jauni žmonės, patyrę psichologinę ir fizinę prievartą, tiems iškrypėliams atleidžia, nes tolesnis jų ugdymas vyko katalikiška dvasia, su Dievo meile ir atlaidumu. Gal mano pasisakymas ne į temą, bet noriu pasakyti: lietuvybę, toleranciją, meilę artimajam ugdo ne tik užsiciklinę “baltai”, bet ir katalikai, apskritai dori žmonės.

   • G pavardės nesakysiu:

    Amelija – tamstos komentarai kupini katalikiškos dvasios, dievo meilės ir atlaidumo :-D. Jums į rankas kalašnikovą, kryžių ir – į Palestiną! Pažintų netikėliai dievo malonę 😀 . Ir ratams lengviau paliktų.

    • tikras lietuvis:

     Tokios amelijos ir šaudė žydus bei niekuo nekaltus valstiečius pokaryje.
     Aiški banditka. 😉

     • Amelija:

      Mielasis, mūsų šeima gelbėjo žydu, nuvažiuok į Izraelį, rasi medelį su mano tėvų pavarde…

      • tikras lietuvis:

       Na, matai – pati prisipažinai, kad esat už kosmopolitus. 😉
       Koks dar Izraelis Lietuvai gali būti draugas, kada anų parlamento pirmininkas mūsų seime Lietuvą išvadino žydšaudčių valstybe?
       Jei gerą žmogų gelbėjai, tai taip ir turi būti, betgi dabar varai visai priešingą politiką – tokią, kuri Lietuvą paleis vėjais.
       Todėl laikas nusistatyti prioritetus: LIETUVA – TIK LIETUVIAMS, o visi, kurie augina anūkus anglijoms, tie nėra lietuviai.
       Amen ir taškas.

      • G pavardės nesakysiu:

       Kaip supratau iš ankstesnio komentaro tamstos anūkai Artimųjų Rytų konflikte irgi jau pasiryžę kažką gelbėti :-D. Na gal patys nesiteps rankų (kur jau ten su tokiu išsilavinimu :-D), bet šimtą kitą tautiečių tai su malonumu ten nusiųstų krauju pasitaškyti.

  • Amelija:

   Nueik pas psichiatrą – senukams dabar konsultacija nemokama.

  • Amelija:

   Tai bedarbių profkinių ieškai

 6. Vanduo:

  Nors ir buvo abejonių, galop visgi nusprendžiau balsuot “Už Lietuvą Lietuvoje”. Labiausiai stabdė ta visa neaiški košė malošė nr.10, smulkiausiom raidelėm sukišta į rinkimų biuletenį, bet jau ką darysi. Išrinkau 5 tautininkus, pareitingavau. Patekt į Seimą šansų buvo nedaug, bet tikiuosi, kad pasimokę iš klaidų, kitą kartą būsim gudresni. Būtinas daug trumpesnis, aiškesnis sąrašas ir daugiau jokių nesąmoningų koalicijų.

 7. atsipeikėkim, kas per komentarai:

  “- pažabosime prekybos monopolistus: uždrausime dirbti sekmadieniais.” Jūs ką nors apie “žvėries ženklą” girdėjote?

  Kada bus įvestas “sekmadienio” įstatymas – prasidės teroras ir inkvizicija. Pagalvokime, kokiomis sąlygomis Graikijai pateiktas ultimatumas dėl 6 darbo dienų savaitės.

  Pasaulis slenka link represinės sistemos. To nemato tik tie, kas balsuoja už mėsą su sviestu, Vatikano melu suvilioti žmogeliai ir piktojo tinklan įtraukti vargšai. Yra vienas išsigelbėjimas tiktai – Dievo Sūnus Jėzus. Tam suprasti, tereikia paskaityti paties Jėzaus žodžius ir pagalvoti ką jie reiškia Tau asmeniškai. Be religinių doktrinų ir traktatų. Linkėjimai

 8. lietuvis:

  Tai kiek vis tik narių toje jūsų koalicijoje buvo, jei tik 12 tūkst. balsavo, o gal patys nariai netikėjo savo partija?

 9. SB:

  Žygeivi, visi rimti įvykiai per pusantro šimto metų vyksta tik su atitinkamų labai rimtų jėgų finansavimu.
  Dar nei viena “revoliucija” neprasidėjo be pasaulinių banksterių klanų valios.
  O štai viena “išrinktoji” tauta be jokių revoliucijų per susitelkimą, savitarpio pagalbą, vieningos tautinės ideologijos – religijos išpažinimą puikiai gina savo šovinistinius interesus visame pasaulyje ir labai sėkmingai perėmė visų vakarų pasaulio tautų ir valstybių kontrolę.

 10. SB:

  Visas revoliucijas laimėjo jų finansuojama ir apginkluojama pusė. Šie klanai valdo 90 proc. kapitalo ir 90 proc. ginklų pramonės. Revoliucijos tik jiems naudingos, tiap jie pilnai išžudo savo oponentus. Ar tokio likimo nori Europos patriotams ir tautininkams?

  • Nesikartosiu – skaityk aukščiau mano atsakymą Rimui. 🙂

  • Amelija:

   Gražu būtų… Bet katras iš šitų komentatorių sutiktų už tos tvoros stovėti? Bijau, kad reikėtų statyti bergždžią ožką…

   • tikras lietuvis:

    Abudu jūs su antitalibu (ar tas pats asmuo) esate prieš visuomenės daugumą, todėl laikas (kiti sako – dievas) jūsų sapaliones sumals į miltus, o Lietuva vėl žydės.
    O jums – tešneka jūsų anūkai angliškai, nes jau jūs – nebelietuviai.
    Tautininkai jau nuo pavadinimo pasirinkimo darė klaidas, bet jie, bent jau su koalicija, atspindinčia visuomenės daugumos interesus, siekė gėrio, kada jūsų numylėti konserveriai kiekvienąkart Lietuvą įvaro į baisiausias skolas.
    Vieno ko jiems trūko – ekonominės programos ir apie tai , vėlgi, jiems sakiau nuo pat pradžių.
    Štai Uspaskis visus nupirko labai paprastu teiginiu – minimumą (ir atitinkamai visas kitas pajamas) pakelti yra įmanoma, reikia ir būtina.
    Ar tai buvo paslaptis tautininkų aljansui, o gal jie neturi ekonomistų?

    • Marius:

     Ūkinę programos dalį rengė ekonomistas ir signataras Audrius Rudys, ten ir apie minimumus, ir apie mokesčių sistemas prirašyta. Užeikite į http://www.ull.lt – gal tos programos neskaitėte? Kitas klausimas, kad Uspaskichas daugiau buvo girdimas. Čia jau objektyvi problema…

     • Mariau, koalicijos ekonominė programa ir kitos jos dalys buvo tikrai neblogos – ir netgi daug geresnės, nei vadinamųjų “sisteminių” partijų.

      Tačiau nebūkime naivūs – argi absoliuti Lietuvos rinkėjų skaito kokias nors partijų programas?

      Jie žiūri TV ir balsuoja už tuos, ką jiems kasdien ten rodo. O kaimuose balsuoja už tuos, ką jiems nurodo seniūnai.

      Ir tik šūdlenkiai labai vieningai balsuoja tik už savus, nors jų absoliuti dauguma tikrai jokių programų ir akyse nematė.

      Pasižiūrėk į skaičius, pvz. Vilniaus-Šalčininkų apygardoje… – 67 procentai visų galiojančių biuletenių už šūdlenkių partiją.

      Vilniaus – Trakų – 41 procentas.

      Netgi Vilniuje įvairiose apygardose – 14-15 procentų.

      O tai reiškia, kad praktiškai vos ne visi vietiniai šūdlenkiai atslinko į rinkimus ir balsavo tik už Akcja Wyborcza Polaków na Litwie.

      Štai iš ko būtina mokytis Lietuviams, kaip reikia palaikyti savus.

      Ir kol to nepasieksime, nepadės jokios – net pačios geriausios – programos.

     • tikras lietuvis:

      Betgi nesudomino liaudies, o Uspaskio – sudomino.
      Ar nebus Uspaskio tiesiog geresnė?
      Dėl ko ir sakau, kad ekonominę programą reikia atidirbinėti visąlaik, dieną naktį ir kalti liaudžiai – tada jie arba priims, arba ne.
      Jei taip nedarai, tai po to ir gaunasi, kad tos programos kaip ir nėra – dar turėkim omenyje, kad programa turi būti ne bet kokia, o geriausia – tik tada bus šansai laimėti.
      Ir jei kaskart tautininkai šneka tik prieš kažką (Songaila – prieš “lenkus”, Žygeivis – apie tai, kad pokariu miškinių nužudytieji visi buvo blogi, kai tiesa yra kitokia ir anie visi turi gimines, kuriems, aišku, tokios kalbos tautininkams jokių pliusų tikrai neprideda ir pan.) , o ne apie svarbiausią – ne apie ekonomiką, tai visiems aišku, kad jiems ekonomika, matyt, tiesiog nerūpi.

   • Daugminas:

    katalikams, neopagoniams ir Emilijai siūlau paskaityti straipsnį: http://teiwas.eu/2012/09/kas-yra-baltai/
    Manau lietuviams reikia daugiau šviesuoliško mąstymo.
    Deja, Anglija nėra grynai šviesuoliška. Ten štai atvažiaves Sadhguru auklėja anglus tikrojo gyvenimo. apie tai paskaityke čia: http://www.sadhguruinlondon.com/
    Žmonės kabinasi į gyvenimą beveik visjoe Europoje. Tačiau ateitis priklauso nuo baltiškojo šviesuiliškumo.

 11. Ku Klux Klan:

  Nėra svastikos, nėra informacijos sklaidos. Tautininkai patys sau uždarė programos skleidimo duris. Per svastiką buvo galima pasakyti ypač daug, nes visi raudoni, žydai ir pederastai klyktu ir linksniuotu, tuo pasinaudodami tautininkai galėjo labai plačiai paskleisti savo programą ir pažiūras. Beto, tautininkams reikalingas kitas lyderis, energingas, agresyvus ir neieškantis žodžio kišenėje…

  ———
  Ku Klux Klan

 12. landsbergistai nežino, kas yra tautininkai:

  Šiais laikais Seimo kėdės tik perkamos. Dideliu kiekiu reklamos. Dideliais pinigais. Patriotizmo, atsakomybės , į kurią žmonės sugebėjo susikoncentruoti 1990 metais, nėra jau seniai. Tiesa, likęs mažas procentas fanatizmo. Landsberginio fanatizmo. Save laikantys dideliais “patriotais” ir VISKĄ žinantys landsbergistai, su kurių keletu teko pakalbėti, net ir paskutinėmis savaitėmis didžiai nustebo, kad yra Lietuvoje kažkie tautininkai. Net perklausė, kas čia tokie, ir kuriai politinei pusei priklauso, kokie žinomi žmonės (suprask- kasdien kalbantys per TV, ar bent jau “šokantys ir dainuojantys”) jiems priklauso ir ką tokio ypatingo yra padarę Lietuvai. Net ir pateikusi visą informaciją, sulaukiau verdikto: “tai kad jų NIEKUR nesimato”… Juokas pro ašaras- nebe apie Lietuvą reikia kalbėt, laikas eit šokt, kiaušinienės kept pas Beatą arba bent įsidarbint kokioj nors “farų” laidoje… Deja, belieka taikytis prie likusių Lietuvoje persiformavusio mentaliteto…

 13. G.P.:

  Norėčiau šiek tiek pakomentuoti p. M.Kundroto straipsnį.

  Nežiūrint visų objektyvių aplinkybių (informacinė blokada, pinigų stygius ir t.t.), reiktų pirmiausia pripažinti ir savo klaidas. Mano nuomone, jos tokios:
  A) Ėjimas į rinkimus koalicijos formatu, kas automatiškai užkelia būtinų balsų “kartelę” iki septynių procentų. Pasimokykime iš Tomaševskio – jie nedarė koalicijos, o į savo sąrašą pritraukė kitų partijų žmonių (Prunskienės ir rusų marginalų).
  B) Neteisingas koalicijos partnerių pasirinkimas. Dar prieš pusmetį šiame tinklapyje rašiau, kad geriausi koalicijos (bendro sąrašo) partneriai – tai Karbauskio “valstiečiai”. Daug bendro yra su jų programa – pirmiausia dėl žemės NEpardavimo užsieniečiams ir t.t. Bet tuomet tautininkų vadai išsigando, kad reikės konkuruoti dėl sąrašo vietų su karbauskininkais ir atsisakė. Rezultatas koks? O gi NULIS.
  C) TINGINYSTĖ. Taip. Būtent tinginystė ir “išponėjimas”. Jeigu neturi pinigų, reiškia turi dirbti trigubai. Reikia “eiti į žmones”, pasistatyti vagonėlį turguje, lipti ant bačkos ir .t.t Tu turi būti MATOMAS. Štai Lazdynuose (Vilniuje) bolotiravosi K.Uoka. Ką ir kada aš apie jį sužinojau ar išgirdau? O gi paskutinę dieną į dėžutę buvo įmestas lapelis. Ir tai VISKAS. Atsiverskite vrk.lt puslapį ir pažiūrėkite, kiek ULL stebėtojų buvo apylinkėse. Skandalas. Jų praktiškai nebuvo. Reiškia iš ULL buvo “pavogta” (nusukta) mažiausiai keli tūkstančiai balsų skaičiavimo procese. Aišku, tas nebūtų išgelbėję nuo kracho, bet tinginystės įrodymui to pakanka. Dar daugiau: tiek tautininkų, tiek ir ULL interneto svetainės rinkimų kampanijos metu tiesiog piktybiškai “miegojo letargo miegu”. Į jas užeiti buvo GĖDA.
  D) Daugelis tautininkų iki šiol negali priimti tokios “erezijos”, kad taip vadinamos demokratijos sąlygomis rinkimai – tai marketingo procesas. Aš nekenčiu marketingo, bet irgi turiu pripažinti, kad politika VISADA buvo, yra ir bus MARKETINGAS. O vienas iš geriausių tokio marketingo vadovėlių – tai Machevelio “Valdovas”. Kas neskaitėte – rekomenduoju. Pagaliau ir Vytautas Didysis buvo tobulas politinio marketingo specialistas – pradedant totorių pritraukimu, baigiant bajorų iškėlimu ir valstybės dvarų jiems dalinimu. Šiandien jis būtų vadinamas populistu 🙂
  Kas sugalvojo ir palaimino tokių apsurdiškų audioklipų transliaciją per radiją? Turiu galvoje tuos, kur Songailos balsas aiškina: “…Rinkėjau, šį kartą tavo balsas neprapuls… Taikyk į dešimtuką…”. Kokią ŽINIĄ neša įi reklama? O sukosi gi tie klipai pakankamai gausiai. Per tiek transliacijų buvo galima, paleidus kokius penkis audio reklamos variantus, “sukalti” esmines “vinis”. Bet to nepadaryta. Ir tie negausųs finansai paleisti vėjais. Ar buvo kūrybinės diskusijos, kaip TEISINGAI informuoti rinkėją? Ar ULL yra bent kelios protaujančios marketingo specialistų “galvos”?

  Tai tiek trumpai…

  Ką daryti? Pritariu Žygeiviui, kad reikalingas pastovus kasdienis darbas. Pasakysiu ereziją: Kovo 11-osios eitynės, kuriose jau daug metų pats dalyvauju, yra žymiai mažesnis žygdarbis, negu dalyvavimas rinkimų stebėtoju per rinkimus. Mokykimės iš lenkų – Tomaševskio elektoratas yra visiškai apgailėtinas, bet dėka darbštumo ir pasišventimo ši partija per keliolika metų (skaudu man tai pripažinti) padarė stebuklą.
  Antras momentas. Tautininkams reiktų ieškoti partnerystės su Karbauskio valstiečiais. Tai gyvybinga jėga, o ir programiškai artima. Kokia tai bus partnerystė – šiandien anksti kalbėti. Bet ta linkme reiktų sutelkti dėmesį.

  • toli ir iki 5:

   Ką reiškia 7 ar 5 proc , jei neįmanoma net 1proc.pasiekti? Tiesiog žmonės akivaizdžiai prieštarauja tautinėms jėgoms. Jie renkasi bolševikus- ir raudonuosius, ir naujuosius- globalistus kosmopolitus.

   • tikras lietuvis:

    Visai ne – žmonės renkasi ekonomines idėjas, kurių tautininkų aljansui aiškiai pritrūko.

    • Getautas:

     Idėjų nepritrūko – jau vien ką reiškia valstybinio prekybos centro įkūrimas. Tik tos idėjos nebuvo pristatytos per TV reklaminių klipų pagalba.

      • tikras lietuvis:

       Kas čia tas valstybinis prekybos centras rinkos ekonomikoje?

       • Getautas:

        Įsivaizduok: miestelyje yra 3 prekybos centrai: 2 privatūs ir 1 valstybinis. Privačių centrų savininkai susitaria pakelti kiaušinių kainas, kad gautų didesnį pelną. Valstybinio centro direktorius atsisako tai padaryti, nes nustačius, kad jis sutarė tokį susitarimą, jis bus atleistas iš darbo. Kad nebūtų piktnaudžiavimų, tokio prekybos centro stebėtojų taryba galėtų būti sudaroma ne tik iš ministerijų, savivaldybių atstovų, bet ir iš vietinių bendrijų atstovų. Be to valstybiniame prekybos centre galėtų būti taikomi ir antkainių dydžių apribojimai.

        • tikras lietuvis:

         Nelabai ką sukelsi – žmonės neturi pinigų.

        • Rūta:

         Toks tamsta ir ekonomistas, jei manote, kad kainos kyla dėl sukčiaujančių kapitalistų susitarimų. Karteliniai susitarimai yra draudžiami ir be valstybinių parduotuvių. Tačiau vietoje šitų svaigalų geriau parašykite formulę, kaip padaryti, kad valstybinis geredarių prekybos centras dirbtų pelningai ir nebūtų biudžetui nuostolingas? Turint omeny, kad prekybos centrų tokia specifika, kad jų pelno marža yra iš tiesų labai maža, jie laimi tik ant apyvartos dydžio. Juk, kodėl, pvz. visos lojalumo kortelės – tai žaidimas su taškais, akcijom ir kitais “privalumais”, vietoje to, kad suteiktų, pvz. 5 proc. nuolaidą? O dėl to, kad tai centrui tiesiog neapsimokėtų, jis jautrus kainų svyravimui. Prekybos centrai atsiskaito su tiekėjais su dviejų mėnesių atidėjimu, tačiau kaina priklauso ne nuo jų, o nuo tiekėjų. Tuo tarpu bet kuris, ragavęs ekonomikos (arba verslo), žino, kas per velniava yra kainų reguliavimas. Tai grįžimas į sovietmetį. Nes tokiam geradarių pigių kainų prekybos centrui greitai reiktų ir valstybinių mėsinių, pieninių ir kitų kombinatų, kur irgi kaina būtų nustatyta partijos. O jau iš kur jų nuostolius finansuoti, jei valstybės skolą, kaip suprantu, visi labai žada mažinti?

         • tikras lietuvis:

          Taigi, kad taip.

         • Getautas:

          Ko jums rūpi tie prekybos tinklų pelnai? ar tik nebūsite vieno iš jų direktorė? Niekam ne paslaptis, kad mažmeninės prekybos rinka Lietuvoje yr monopolizuota ir Konkurencijos tarnyba iki šiol buvo visiškai bejėgė ką nors tuo klausimu nuveikti. Tad reikia ieškoti kių būdų, kaip kovoti su monopolijomis. O valstybinis mažų kainų prekybos centras nebūtų nuostolingas, nes mažos kainos pritaruktų daugiau pirkėjų.

          • tikras lietuvis:

           Nušneki:
           jei kurie tinklai pardavinėtų brangiai, t.y. žymiai viršydami minimalų pelną, tai greitai juos išstumtų kiti.

          • G pavardės nesakysiu:

           Ne viskas čia taip paprasta. Sutinku, kad mažmeninės prekybos rinka monopolizuota (net nežinau ar galima ją vadinti mažmenine – tiek didmeninės prekybos tinklai, tiek priklauso tiems patiems savininkams). Prieš daugiau nei dešimtį metų, kai rinkoje dar buvo žymiai daugiau smulkiųjų prekybininkų, kainos „Vilniaus prekybos“ centruose buvo 15-25% didesnės, negu kad jų gi pačių urminėje prekyboje, didesniam kiekiui dar keletą % galima nusiderėti buvo – taigi realus didžiųjų prekybos centrų antkainis manau ne mažiau 30% yra… Iš kitos pusės – grįžti prie valstybinių prekybos centrų… Atleiskite – jau dėkui tokios laimės.

  • auto:

   Pritariu dėl visko, išskyrus Karbauskį. Kiek stebiu jo politinę karjerą, tai jis visada buvo tik ,,kalbėtojas”, o be to, stambus verslininkas. Ir jo partijos įžvelgiu siurų interesų gynimą. Ir tas žemės nepardavimas užsieniečiams, tai tik tam, kad ją galėtu supirkti nekontroliuojami stambūs ūkininkai, kuriems apart jų pačių pelno, niekas daugiau nerūpi. Nematau didelio skirtumo tarp maximos vadovo ir kelis tūkstančius ha valdančio lietuvio ūkininko. Abu jie pretenduoja būti monopolistais, tik antrasis siauresne prasme.

 14. Galindas:

  Apie jokias koalicijas Tautininkų sąjungai dabar nereikia galvoti, o reikia dirbti ir ruoštis kitiems rinkimams, jau greitai savivaldos rinkimai.
  Tai turi daryti TS, skelbti įvairius reikalvimus Seimui: dėl partijų kūrimosi įstatymo pakeitimo, dėl partijų finansavimo iš biudžeto ir pan. Rengti eitynes, Tautai priminti tautiškas vertybes neužmirštant konkrečių socialinių- ekonominių dalykų. Dabar galima ir ženklą pakeistim, įvedant svastiką, tuomet priešininkai – bolševikiniai išperos pradės pulti ir tuo pačiu mus išreklamuos.

 15. Galindas:

  Apie jokias koalicijas Tautininkų sąjungai dabar nereikia galvoti, o reikia dirbti ir ruoštis kitiems rinkimams, jau greitai savivaldos rinkimai.
  Tai turi daryti TS, skelbti įvairius reikalvimus Seimui: dėl partijų kūrimosi įstatymo pakeitimo, dėl partijų finansavimo iš biudžeto ir pan. Rengti eitynes, Tautai priminti tautiškas vertybes neužmirštant konkrečių socialinių- ekonominių dalykų. Dabar galima ir ženklą pakeisti, įvedant svastiką, tuomet priešininkai – bolševikiniai išperos pradės pulti ir tuo pačiu mus išreklamuos.

  • G.P.:

   Ko mažiausiai reikia – tai svastikų. Ir nepasakokite apie baltų paveldą bei kitus savaime suprantamus irgi žinomus dalykus. Tiesiog politikoje kartais reikia išminties bei sugebėjimo viską daryti savo laiku ir savoje vietoje.

   • Ku Klux Klan:

    Tautininkų simbolika privalėjo būti (likti) tokia, kokia ji buvo prieškary, t.y. su svastikos ženklu, būtent ta simbolika būtu sukėlusi didelę visų šiukšlių audrą ir dėmesį, tokiom aplinkybėm būtu įmanoma skleisti visas savo tiesas ir reklamuoti idėjas, programą ir pan.. Reikėjo šoko terapijos, deja, vadai pabūgo ir čia padarė didelę klaidą, nes šansą prarado. Su svastika garsas apie tautininkus nuvilnytu per visą jervosojuzą ir nuvilnytu betkokiu atveju.
    Dabargi, svastikos ir nereikia, nes šaukštai jau po pietų, juokingai ir atrodytu, Momentas prarastas, galimybe nepasinaudota, o rinkimuose nepasiektas net 1 procentas. Paleckininkai ir tie daugiau balsų surinko. Manyčiau, jog susivienijimas ULL yra politinis lavonas ir vertas būti išardytu. Viską reikia pradėti nuo pradžių, deja, daug kur galiu tik pritarti žydaitei Amelijai, nors ir skaudu iš jos tai girdėti….
    ——–
    Ku Klux Klan

 16. Daugardas:

  pamiršt tą koaliciją! reikia jungtis su centristais išsaugant savo pavadinimą, spirti Buškevičiui į šikną ir jungtis su JaunaLietuviais. Viešai nedemonstruot (tačiau nepamiršti) savo radikalumą. Laikinai pamiršti savo išdidumą ir eiti į sekančius rinkimus Valstiečių sudėtyje. požiūriai mūsų panašūs, tik valstiečiai kiek nuosaikesni. Vienijimasis vyko, tačiau ne su tais kuom reikėjo. Pasikartosiu kol esam jauna partija reikia lįsti į kitų partijų sąrašus, užsitarnavus tinkamą pasitikėjimą jau bus galima ir savarankiškai gyvent

  • Ku Klux Klan:

   “…reikia lįsti į kitų partijų sąrašus, užsitarnavus tinkamą pasitikėjimą jau bus galima ir savarankiškai gyvent…”

   taip elgiasi tik pydarai…

   ———–
   Ku Klux Klan

  • suomis:

   Daugardai. Čia pats visiškus vėjus paistai.

  • auto:

   Pasirinkus tokį kelią, tos kitos partijos greitai tautinikus suvalgys, pritraukdamos pirma veikliausius ir gabiausius siūlydami greitesnes politinės karjeros perspektyvas, o pati tautininkų partija taip ir liks mažai kam žinoma. Nepamirškite, kad rinkimai, ne tik kova dėl mandatų, bet ir gera partijos reklama. kaip ją vykdyt, jeigu tokios partijos apskritai rinkimų sąraše nebus.

 17. Amelija:

  Gavot ko verti, ir Karbauskis taip pat. Pamiegokit dar dešimt metų, gal tada užaugs nauja jūsų marginalų karta su kerzo batais, kuri prižadės miestų aikštėse kart lenkus, žydus, musulmonus (žinoma, rusus – ne). Juk runkeliams reikia kraujo, nedelskit, nacių ideologija tai pateisina. Neilgai liko laukt.

  • Ku Klux Klan:

   Norite tamsta iš Ku Klux Klan darbą atimti? Beto, nacių ideologijoje buvo ir teigiamų dalykų, tarp kitko, Kubilius taip pat kalbėjo apie “tatūralią atranką” pamenat? beto, nacizmas, tai žydų įdeologija, o žydas lietuviui-priešas. taip kad apie nacizma daugiau nebekalbam…
   ———
   Ku Klux Klan

  • lietuvis:

   Pupyte, politikams nieko nedarant, būtent toks scenarijus ir šviečiasi, kadangi Tautos kantrybės ribos nebegalinės, ir, kai nusibos oligarchų klanų, šūdlenkių, iškrypėlių ir kitų atmatų nebaudžiami siautėjimai, Tauta pati imsis teismo.

  • lietuvis:

   O kuo Karbauskis užkliuvo? Nors aišku: juk irgi užsiminė apie tautiškumą, taigi išvada – nacis… O dargi pasisako prieš “konservų” atominį-atkatinį projektą.

  • Pikc:

   Man diskusijos su visokiais tolerast-liberast-raudonikiais kažkuo primena bokso varžybas, kai vienas priešininkas suprakaitavęs daužo ant sienos paties nupaišytą oponento karikatūrą, o kitas pasimetęs stovi jam už nugaros. 🙂 Tai va, su šita (šituo?) Amelija – kaip tik toks atvejis. Kažkos neadekvatus asmuo…
   Beje, dar vienas įdomus punktelis: kai tik pradedama kalbėti apie lietuvių tautiškumą (jei norite, galite vadinti nacionalizmu) – viršminėta fauna (beje, dauguma – lietuviai) tuoj pat išsitraukia šakes, deglus ir su putomis iš nasrų puola “nacius-fašius”, bet kai nesąmones daro svetimtaučiai – net ne nacionalistai, o šovinistai, nesigirdi nė cyptelėjimo – atseit, viskas gerai. Ko tada nekovojat? Savų tautiečių nacionalizmas blogai, o svetimų – gerai? Čia kažkokiais kompleksais ar dar kokiais sutrikimais kvepia… 🙂

 18. prasau:

  organizuokit mitinga del rinkimo rezultatu anuliavimo, ar bent DP isbraukimo. Juk akivaizdu, kad visus du1kina…tereikia pasakyt ka zmonems daryt ir juos mobilizuot

 19. prasau:

  ta prasme jei jau patys nepatekot, tai bent tiek del Lietuvos padarykim.

 20. Aha:

  Svarbiausia veržtis prie lovio, kitų variantų pas silpnapročius nerasta 😀

 21. Ugnelė:

  Dėl rinkimų rezultatų , manau, nėra ko pergyventi. Tiesiog reikia padaryti tam tikras išvadas ir keliauti toliau. Truputėlį per anksti eita į rinkimus. Lietuvybės idėja turi kilti iš gelmių, o jeigu ten, giliau teieškoma duonos ir žaidimų, nieko nebus. Nors atvirai pasakius, šiuo metu, bent jau Kaune, tautiškumas pamažu, bet užtikrintai keliasi iš letargo miego, To negalima nepastebėti. Svarbiausia dabar yra puoselėti tą tautiškumo kryptį, kuri eina per pliusą , t.y. remiasi garbingomis mūsų tradicijomis, pagarba savo kalbai, kultūrai, o tuo pačiu pagarba ir kitoms tautoms ir jų kultūroms. Nieko nepasieksime, o netgi ir sužlugdysime lietuvybės atsigavimą, jei skleisime neapykantą kitokiems. Labai svarbu skirti savigarbą nuo savęs per didelio aukštinimo, pagarbą kitoms tautoms nuo parsidavimo. Solidus požiūris į bendražmogiškus dalykus, garbingumas, dora tuo pačiu padės tautininkams kitų akyse tapti solidžia partija, nes šiuo metu tiek žiniasklaidoje, tiek eiliniai piliečiai įvardija šį judėjimą kaip marginalus.

  • tikras lietuvis:

   Iš pat pradžių jiems buvo sakoma, kad plikas tautiškumas nieko nelaimės – reikia geriausios ekonominės programos.
   Tuo labiau reikia ne kuriems čia įsisąmoninti, kad tautininkų pagrindas – ne tie, kurių seneliai, giminaičiai pleškino žydus, pokaryje valstiečius ar buvo išvežti – anie balsuoja už konservatorių partiją.
   Tautininkų pagrindas turi būti visuomenės dauguma, kuriai lietuvybė – savaime suprantamas ir neatimamas komponentas gyvenime bei politikoje, bet tam, kad visas tas idėjas išlaikyti, reikia, visų pirma, pastatyti ekonomiką ant tinkamų bėgių.
   Be to, agituodami už “drąsiečius”, savaime agtavote prieš tautininkus – ką ir parodė rinkimai.

 22. Žalias:

  Būtų smagu, jei tautininkai jungtųsi su žaliaisiais 🙂 Geros dienos!

 23. Pensininkas:

  Nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Reikia vienytis į vieną kumštį, į vieną partiją Už Lietuvą Lietuvoje, Lietuvos sąrašo ir Ekspertų eu ir gal būt (?) Drąsos kelio pagrindu. Pradžiai, rytoj spalio 17 d., ateikime 18 val. su žvakutėmis į Daukanto aikštę Vilniuje.

 24. Rytas:

  2011 metų kovo mėnesį savivaldos rinkimuose už centro partiją balsavo 19 tūkst., už socialdemokratų sąjungą 11 tūkst., o dabar už 4 partijas – 12 tūkst. Kažkas negerai?

  • lietuvis:

   “Sistema” suskaičiavo taip, “kaip reikia”.
   Bet vis dėlto akivaizdu, kad koalicijos idėja žlugo. Norint visuomenės akyse atrodyti teisingumo gynėjais, reikėjo sukurti aukos įvaizdį (kaip Venckienė). Socialdemokratinę idėją neišprususių žmonių akyse vis dar laiko nusavinę tie patys oligarchiniai “socdemai”. O ant Lietuvybės daugumai nusispjaut. Nusispjaut, kad “nepriklausomos” Lietuvos pietrytinėje dalyje vyksta polonizacija, nes niekas to nemato ir būtent lenkus laiko aukomis. O kosmopolitinis jaunimėlis aukomis laiko ir pederastus. O moralines vertybes teigia ginančios dauguma partijų.
   Ir nėra prasmės jungtis nei prie visiškai moraliai bankrutavusių konservų, nei prie vienadienių “drąsiųjų” nei tuo labiau liberastų “Lietuvos sąrašo”. Kai kurie nuosaikieji galėtų prisijungti prie valstiečių.
   O šiaip reikia atkurti Tautininkų partiją ir žymiai radikalesnę. Būsimoji valdžia tikrai sukurs nacionalistams darbo, nes pederastizacija, polonizacija ir eurofederalizacija vyks pilnu tempu. Taigi reiktų nuolat rengti protestus, mitingus ir kitas žiniasklaidos norom nenorom nušviečiamas akcijas.

 25. VOX:

  Keletas pastebėjimų…….
  ULL rinkimuose surinko 12700 balsų ( 0,94 % ) vadinasi net ne visi koalicijos nariai prabalsavo už savo atstovaujamas
  partijas ( bendras narių skaičius apie 20 000 ). Tai reiškia, kad sąrašai yra netikri arba žmonės juose seniai praradę ryšį su centriniais partijų organais.
  Rinkimai parodė, kad tautininkai neturi charizmatiškų lyderių, debatų metu sugebančių pateikti tautinę ideologiją ir ją argumentuotai apginti.
  Politinės provokacijos su svastikomis ir antisemitinėmis karikatūromis atgrąsė visus mąstančius potencialius mūsų šalininkus.
  Priešrinkiminiame periode pasigesta komunikacijos tarp TS Tarybos bei eilinių jos narių. Rinkimų strategija parodė visišką jos vykdytojų neprofesionalumą.

  • tikras lietuvis:

   Taip tai taip, bet, turint omenyje:
   1. visišką lėšų neturėjimą, kad tinkamai pristatyti savo idėjas;
   2. tinkamos ekonominės programos neturėjimą;
   3. ne kurių tautininkų, tame tarpe paties Songailos, triūbavimą “drąsiečių” naudai, rodant visuomenei jų, o ne savo kozerius,
   tai rezultatas dėsningas.

   Beje, konserveriai po antro rato su libsąjūdiečiais turės apie 40 mandatų, kas yra nulis, nes reikia 71.
   Taip, kad jie, be mandatų, daugiau nieko nelaimėjo – galės tik triukšmą kelti ir visokias nesąmones daryti, o jokios įtakos sprendimams neturės.

   Kad taip tautininkams bus sakiau iš karto:
   1. netinkamas partijos pavadinimas, svastikos – pan. probanditiniai – piemeniški kvailiojimai (kad ir kovo 11 eisena – kodėl joje negalėtų dalyvauti visų Už Lietuvą Lietuvoje partijų ar sudėtinių dalių, jei bus viena tokia partija, atstovai? Tai įduotų visai kitokį skambesį eisenai, netgi palikus tą patį šūkį – Lietuva Lietuviams, kurį geriau būtų pervadinti į LIETUVA – TIK LIETUVIAMS!, t.y. komandos, kuri vadinasi Lietuva nariams, kas pritrauktų visus, kuriems Lietuva – ne tuščias žodis) atgraso tuos, kuriems lietuvybė – ne tuščias žodis;
   2. neturėjimas geriausios ekonominės programos, kurią labai primityviai, bet labai efektyviai pademonstravo Uspaskis (pakelti minimumą, o kartu ir visas kitas išmokas, seniai galima, laikas, reikia) – kur jų ekonomistai, kur galvos?

   Klausimas – ką daryti?
   Pirmiausia reikia keisti kursą:
   1. sujungti visas koalicijos partijas į vieną (gali būti iš pradžių, pvz., tokios sekcijos partijoje, kurios atstovautų – socialdemokratines, tautines ir kt. idėjas, kurios partijos mąstu būtų suderinamos) ir pavadinti Už Lietuvą Lietuvoje;
   2. dirbti kasdieną ekonominėje srityje – tam reikia gerų specialistų, kurie neis pas tokius, kurie elgiasi nesolidžiai ir piemeniškai;
   3. kada ateis kiti rinkimai, tada visiems turi būti aišku, kad geriausiai žino kaip pakelti Lietuvą partija Už Lietuvą Lietuvoje ir tada rinkimai bus visai kitokie.

  • Ku Klux Klan:

   “…Politinės provokacijos su svastikomis ir antisemitinėmis karikatūromis atgrąsė visus mąstančius potencialius mūsų šalininkus…”

   Negi tamsta nori pasakyti, jog už ULL balsavo tik nemąstanti piliečių dalis?
   Galinio ir Pankos “provokacijos” čia niekuo dėtos, atvirkščiai, tai atkreipė dėmesį ir sudarė galimybę kalbėti, o kaip ji buvo išnaudota ar neišnaudota, čia jau kitas dalykas. Uspaskichui svastika nesukliudytu laimėti rinkimus, beja Pakso erelis irgi kažkam labai jau kliuvo, bet kaip matom “mąstantys” susitaikė su tuo…

   TS taryba aplamai ignoravo eilinių naujų narių iniciatyvą, “dirbo” tik “sena sava chebra” ji ten kažką kurpė, kažką kūrė, kažką būrė, jungėsi, tarėsi ir va pribūrė…mat juos velniai, žalia rūta…
   ———–
   Ku Klux Klan

   • Rytas:

    Su Panka viskas gerai. Gavo 1,3 proc. , tai yra daugiau nei susivienijimas. Bet jeigu būtų atstovavęs kokiems nors konservams, tai būtų gavęs 15 proc. ar daugiau, nes jie turi savo rinkėją, o ULL tokio rinkėjo (ateis bet kokiu oru) neturi. Jį reikia išsiugdyti.
    Žinau bent 2 močiutes, kurios verkė kai tą mergaitę ėmė 240 policininkų, bet kai reikėjo balsuot vistiek balsavo už TS-LKD.

  • Amelija:

   Va čia ir esmė. Bet paaiškink tu ją svaigstantiems… Durnių valtis, padėk, Dieve, krantą pasiekt, gal pasitars ir apsigalvos…

  • ULL rinkimuose surinko 12700 balsų
   ——————————————————-

   Galima mąstyti ir kiek kitaip… 🙂

   Žinant, kad už “Lietuvą Lietuvoje” balsavo tik tvirtai tikintys Lietuvybės idėjomis, šis skaičius yra labai neblogas – juk tai dvi pilnakraujės divizijos tikrų Lietuvių-patriotų.

   Tereikia juos apmokyti ir apginkluoti, ir jokia vietinė antilietuviška jėga jų neįveiks.

   Deja, žinant kokios gausios antilietuviškos jėgos sutelktos mūsų pasieniuose, šių dviejų divizijų nepakaks.

 26. Iš miškų:

  Nesuprantu, tai jei ULL idėjos ir siekiai jums yra artimi tai reikėjo ir balsuoti, o dabar galima suprasti, kad, va, aš juos palaikau, bet per debatus blogai šnekėjo, to nepasakė, ano nepaminėjo… Žodžiu, jei saldainio popieriukas neblizga, tai nebesvarbu ir pačio saldainio skonis.
  Nejau reikėjo Songailai tik ir svaigti apie atlyginimų kėlimą iki kokių 3000, pensijų padidinimą kokius 3 kartus ir kitas nesąmones, kad juos pastebėtų?
  Čia problema ne idėjų ir programos paruošime, bet pačių rinkėjų mentalitete. Ta nostalgija planiniams laikams ir smegenų plovimui tokia gaji…

 27. Irmantas:

  Pritariu G.P.
  Nepritariu svastikai. Suprantu, kad tai pagoniškasis baltų paveldas, žinau apie teismo sprendimą šiuo klausimu, tačiau pastaraisiais šimtmečiais Lietuva yra krikščioniška šalis ir pagoniškų dalykų propagavimas tautai netiks (tiks tik alternatyviosios muzikos gerbėjams ar senosios pagoniškosios kultūros, istorijos tyrinėtojams, o tai – nedidelis rinkėjų būrys .. juk neturime tikslo atversti lietuvių į pagonybę?:) … tai palikime svastikas specialiems renginiams – visokiems senosios archeologijos festivaliams ir metalo ar folkroko koncertams 🙂 Reikia surinkti GERĄ KOMANDĄ – partijos branduolį – dorus, išmintingus, patriotiškai nusiteikusius ir charizmatiškus žmones, ir – būtinai įvairių sričių tikrus profesionalus, specialistus – kalbininkus, istorikus, menininkus, ekonomistus, žemės ūkio, pramonės, švietimo, sveikatos srities specialistus – autoritetus. Netgi informacinių technologijų ir rinkodaros specialistus … Visu, kurie gali būti naudingi bendram labui … Jie galės būti šaukliai ir kviesti, burti, telkti aplink save žmones – tuos, kam ne vis tiek ta Lietuva 🙂 Kiti žmonės – kurs strategiją kaip skleisti efektyviai žinią. Be jokių išsišokimų, be radikalizmo. Tik daryti viską kultūringai ir išmintingai. Nereikia savęs pateikti kaip kokių Breivikų 🙂 Tai atstumia žmones. Save reklamuot per darbus (ne per TV šokių ar dainų projektus, ne per skeryčiojimąsi už tvoros, žygiuojant gėjams 🙂 – paimti tokią taktiką, kaip daro Romerio universitetas, viešoje erdvėje jau senokai nustelbęs Vilniaus universitetą (atsiprašant kur tik ką išgirsi per radiją diskutuojant ar per TV kokiame “labas rytas” – visur tas Romeris vos jau ne kaip koks keiksmažodis 🙂 Padaryti patriotiškai nusiteikusių žmonių apklausas – dėl ko jiems labiausiai skauda širdį, kai galvoja apie Lietuvą, lietuvių tautą, mūsų kalbą ir kultūrą? Kokie jų norai, lūkesčiai? Kiek tokių aplamai dar yra? Reikia veiklos, kuri darytų žmonėms įspūdį … Maironio metai? Labdariniais pagrindais renginiai, parodos, koncertai apie Maironį .. ir šalia – aiškiai Tautininkai. Kasmetinis populiarus gyventojų tarpe festivalis, kur visiems miela kartu su vaikais, giminaičiais ir bičiuliais – vėl tautininkai … Mokslinė diskusija aktualia Lietuvai tema – vėl tautininkai. Konkursai, viktorinos ar dar bala žino kas – tautininkai, tautininkai ir dar kartą tautininkai :)) Tuomet apie juos nežinoti, nepastebėti bus neįmanoma 🙂 Ir ta žinia tautai turi būti maloni, asocijuotis su kažkokiu ilgai lauktu, seniai pamirštu gėriu, kad kiekvienas pasakytų – aš pats būtent to jau seniai norėjau, laukiau, apie tai pagalvodavau, buvau išsiilgęs .. o čia žiūrėk tu man – kažkas lygiai taip pat jaučia, galvoja ir – padarė :))) Renginių, akcijų – žadinančių lietuvio tautinę savigarbą (be jokios paniekos kitataučiams, be jokios priešpriešos), kad visuomenė pagaliau pagalvotų – gal gana iš įpročio barstytis pelenais galvą ir jaustis mažaverčiais, kai vien tik kažkoks pseudoekspertas iš užsienio mus pakritikuoja ar pašiepia, sumenkina … Duoti atkirtį, kai tą galima padaryti … (ar kas nors žino kaip baigėsi lietuvių nacio sirgaliaus istorija su teisėsauga per Londono olimpiadą? Juk purvo visa Lietuva gavo net keleriems metams į priekį .. ar pelnytai? ) … Ir vien ant folkloro ar paradų į plačius vandenis partija neišplauks – būtinai reikia praktikų išmanančių apie valstybės valdymą. Atvirai pasakysiu – peržiūrėjęs ULL kandidatų sąrašą – aš jame neatradau asmenybių, kurios galėtų suformuoti sėkmingą vyriausybę, į eilinius seimo narius – taip, o į ministerijų vadovus – vargu bau … Va nuo ko reikia pradėt … Sutelkti asmenybes, kurios galėtų duoti rimtą konkurencinę kovą dabartiniams veidams politinių debatų TV ekranuose ….:) Sėkmės tautininkai.

 28. Pikc:

  Manau, pagal Mariaus straipsnį, bus pirmas variantas tikrai, o antras – galbūt. Naivaus idealizmo tikrai buvo – galbūt buvo tikima, kad žmonės yrya tautiškai susipratę patriotai, kurie tiesiog neturi už ką balsuoti, bet kai tik atsiras tautinė-patriotinė partija, visi iškart puls už ją balsuoti net be jokios reklamos. Taip nebūna. Praktiškai prieš pat rinkimus sudaryta koalicija, apie kurią nelabai daug kas išvis žino, daug šansų negali turėti – ypač turint omenyje, kad praktiškai nebuvo vykdoma jokia viešųjų ryšių kampanija. Be to, kaip rodo praktika, politikoje apskritai vien gražiais idealais toli nenueisi – akivaizdu, kad manipuliavimas masėmis, smegenų p[lovimas, tušti, bet patrauklūs pažadai veikia kur kas sėkmingiau. Tai nereiškia, kad reikia perimti tokią taktiką, bet pagalvoti yra apie ką. Šiaip, virš manęs parašęs komentatorius daug kur teisus – reikia būti matomais.

 29. Kažin:

  Geriau prisipažintumėte, kad buvote pavedžioti už nosies ir tiek. Kol to nesuprasite, nieko iš jūsų nebus. Sisteminės partijos ir visada suras, kas pavedžiotų tokius “aktyviuosius” už nosies…

 30. Ona Voveriene:

  Spalio 14 diena – unikali visoje Lietuvos istorijoje. Pažiūrėkite šios dienos ” Respubliką”, suprasite, kodėl unikali. Visa Lietuva paversta Kedainių imperijos kniaziaus autais. Lietuvos Lietuvoje nebeliko. Visu šimtu procentų realizuotas M. Suslovo projektas: “Lietuva bus – tik be lietuvių” Ir be reikalo Marius sako, kad nereikia kalbėti apie tuos 12 000, balsavusių už “Lietuvą Lietuvoje”. reikia tik taip kalbėti, kad balsavę už okupacinės militaristinės valstybės rezidentą – yra tik jo autai, o balsavę – už komunistus, kurių ideologijos pagrindinis principas: “surask priešą ir jį sunaikink”, yra potencialūs Lietuvos išdavikai. Už juos balsauojantuys – jau ne lietuviai, o tikri susloviečiai. Gėda! Ir vargas, Tau Lietuva! Kai tavo vaikai, tave išdavė!
  Besimelsdami ekonomikai ir Mamonai. Manau, pa2iu artimiausiu laiku turi b8ti surengtas suvažiavimas arba konferencija ir vadai turi atsistatydinti. geriausiu atveju atsinaujinusioje partijoje pasiimti projektus, kuriuos galėtų sėkmungai ir drąsiai realizuoti. be laikraščio nieko nebus. Partija turi turėti savo tribūną. Elektroninio laikraščio nepakanka. Pritariu, kad partija turi radikalėti. nei vienos nuolaidos rusams ir lenkams, buvusiems mūsų okupantams. Nei vienos nuolaidos ištižėlaiams ir skaldytojams, tokiems, kaip “Jaunoji Lietuva”. Reikalauti lūzerio Buškevičiaus atsistatydinimo, o jo partijos eilinius kviesti į savo gretas. negi, Jūs, jaunieji, sutiksite su tuo, kad visa Lietuva jau paversta baudžiauninkais ir autais, uostančiais kniaziaus kojas? Pagarbiai.
  Ona Voverienė, Vilnius, 2012.10.16.
  P.S. Ne visi ir lenininiai šūkiai buvo blogi. Visiškai pasiteisina: “kas ne su mumis – tas prieš mus”. O kas prieš mus, tas ir prieš Lietuvą. Tai – šventa. O.V.

 31. Marija:

  Man suprantama ir priimtina ULL programa. Balsavau už šią partiją ir tikiu, kad jos veikla bus platesnė ir žinomesnė.Tikrai, ji mažai save reklamuoja, matyt, užgožia ją rėkiantys ir populizmą propaguojantys politiniai dariniai. O juk žmonės pasiilgo tautinį savitumą, orumą ir garbę saugančių politikų.Nusibodo priklūs svetimas vertybes peršantys veikėjai, pataikaujantys pseuodoekspertų žeminančioms nuomonėms. Labai noriu, kad tautininkai dominuotų visur kur tik įmanoma:renginiuose, mokyklose, įvairiuose susibūrimuose protingai, oriai, tolerantiškai ,be radikalių šūkių.Žmonės tikrai supras ir palaikys, tad noriu širdingai palinkėti tautininkams sėkmės, ypač. gerb.G.Songailai ( už jį ir balsavau, ir balsuosiu).

 32. Antanas S.:

  Blogai, jei ir toliau bus mąstoma kaip straipsnio autoriaus, tautinės idėjos ir toliau bankrutuos. Ir būtent dėl tokio mąstymo – labai dėsningas rezultatas. Tautiškumo vilkimas į homofobijos, neorių baimių, nepasitikėjimo artimu ir kaimynu rūbą tik taip ir galėjo pasibaigti. Būtų smagu, kad pamąstytumėte apie naująją lietuvybę, apie lietuvybę ir lietuvį naujame, globaliame pasaulyje, apie kompromisus, apie išlikimo globaliame pasaulyje kainą. Tautai pirmiausia reikia pozityvios vienijančios idėjos. Ar sugebėsite ją pasiūlyti? Taip pat viena iš didžiųjų klaidų – tikrų šiuolaikinių lietuvių atstūmimas ir rėmimasis 19 amžiaus zirzliais, nors būtent tie šiuolaikiniai, įtraukti į tautinį darbą, galėjo kalnus nuversti. Didžiausia kvailystė tautinę idėją priešinti su visokias tolerastais, kosmopolitais, komunistais, lenkais ir kt. Tautinė idėja yra virš viso to. Tiek vienos orientacijos, tiek kitos, tiek lietuvis, tiek lenkų kilmės lietuvis, tiek tautinikas, tiek liberalas, tiek socialistas – visi jie gali būti arba geri lietuviai, arba blogi, arba stiprinti mūsų valstybę, arba ją silpninti. Todėl tik tautinė, valstybinė idėja juos visus, tokius skirtingus ir tegali suvienyti. Bet ji turi būti pozityvi, pakanti, vienijanti, atvira, meilę spinduliuojanti. Linkiu suprasti tai tiek Songailai, tiek Birbilui, tiek kitiems broliams lietuviams. Bet ar sugebėsite? Kažin ko abejoju…

  • Pikc:

   Vajė, kaip viskas sumalta. Bet, reik pasakyt, mintys įdomios:
   a) “Didžiausia kvailystė tautinę idėją priešinti su tais, kurie jos nuoširdžiai neapkenčia”.
   b) “Kaip galima nepasitikėti kaimynu, kai jų prezidentas kalba apie Lietuvos teritorijų lenkiškumą, kurį karo metais įrodinėjo Armija Krajova – arba kitu kaimynu, kurių prezidentas SSSR subyrėjimą (taigi, ir mūsų išsilaisvinimą) vadina didžiausia 20 a geopolitine katastrofa?”
   c) “Kuo “lenkų kilmės lietuvis” Tomaševskis ar socialistas Paleckis – blogi lietuviai?”
   d) “Kas geriau suvienys neokomunistus, neojedinstvininkus, mankurtus-kosmopolitus, jei ne tautinė idėja?”
   Beje, iškilo ir pora klausimų:
   1) Kokie turėtų būti tie “kompromisai” vardan “išlikimo globaliame pasaulyje”?
   2) Kas yra tie “tikrieji šiuolaikiniai lietuviai” ir kas – “19 amžiaus zirzliai”?
   Galiausiai, pastaba: vartoti faunos iš punkto a) leksikoną (“homofobija”), kalbant apie tautiškumą – kažkoks oksiumoronas 🙂

 33. Antanas S.:

  O Voverienės tekstas – apskritai košmaras. Tai tiesiog etalonas, kaip diskredituoti idėją ir atstumti rinkėjus. Gaila partijos, kurios gretose tokie veikėjai.

 34. Perskaičiau visas diskusijas – ir čia, ir kitur, ir darau išvadą, jog gyvenimo realybė yra tokia: vieną galingą Tautos partiją sukurti – bent jau kol kas – mums nepavyks. Pernelyg didelis “nuomonių išsibarstymas” kai kuriais esminiais klausimais.

  Deja, Lietuviai ne kokie nors beraščiai šūdlenkiai iš Pavilnio kaimų – ir dar “nepriaugo” iki tikro Lietuviško tautinio solidarumo, kada Lietuvybė kiekvienam Lietuviui yra aukščiau visokių kitų reikalų.

  Vadinasi yra tik viena išeitis – reikia kurti dvi partijas: “nuosaikiųjų tautininkų” ir “radikaliųjų nacionalistų” (tinkamus “marketinginius” pavadinimus dar reikia sugalvoti).

  Ir žinoma, po to tarpusavyje nesirieti, o tyliai ir sėkmingai bendradarbiauti.

  ——————————-

  “Nuosaikieji” tegu kuria rimtas moksliškai pagrįstas ekonomines ir kitokias programas, veda rimtas diskusijas su rimtais žmonėmis, rašo įvairius rimtus straipsnius į laikraščius bei žurnalus, skelbia juos interneto svetainėse ir kitais pan. “nuosaikiais” būdais “renka taškus” ir nuosaikių rinkėjų balsus.

  O “radikalieji” galės rengti įvairias triukšmingas viešas akcijas įvairiomis progomis (o jų pas mus tikrai daug) – ir su baltiškom svastikom, ir su aktyviais nacionalistiniais šūkiais (pvz. “Lietuvą – Lietuviams. Lietuviai – Lietuvai”) ir pan. Ir per rinkimus surinkti būtent tą elektorato dalį, kuri būtent tokių dalykų trokšta ir juos palaiko.

  Į “nuosaikiųjų tautininkų” partiją vertėtų susijungti tam tiktai daliai tautininkų sąjungos narių, centristams ir tautiniams socdemams. taip pat patraukti ir kitus mulkių partijų “vadus” bei aktyvistus (pvz. Respublikonų ir kt.), bei bandyti bendradarbiauti su Valstiečių ir žaliųjų sąjungos lyderiais.

  Į “radikaliųjų nacionalistų” politinę legalią partiją vertėtų susijungti tiems, kas iš tikro yra radikalių pažiūrų ir “aktyvių veiksmų” šalininkai – pradedant “radikaliuoju” tautininkų sąjungos sparnu (pvz., Ričardas Čekutis ir kiti) ir baigiant Mindaugo Murzos-Gervaldo ir jo sukurtos Lietuvių Tautos Sąjungos šalininkams. Čia galėtų prisijungti ir Buškevičius su “Jaunąja Lietuva”, bet bijau, kad jis iki savo gyvenimo galo “vaikščios vienas”.

  Na o būsimi rinkimai po to parodys, kiek kuri partija gaus rinkėjų balsų – ir “nuosaikieji”, ir “radikalieji”…

  • Amelija:

   Labai nuoširdžiai prašau paaiškinti, ką reiškia žodis “šūdlenkis”. Lauksiu atsakymo kuo greičiau.

  • Marius:

   Aiman, Žygeivi – nežinau, prie kurių dėtis 🙂 Nei Murzos “radikalumas”, nei kokio Leškevičiaus “nuosaikumas” – be jokio priešiškumo jų asmenybėms – man nepriimtinas. Ką patarsi?

   • Mariau, o kas tas Leškevičius – kiek žinau, jis kažkoks “konservininkas”, neperėjęs į Tautininkų sąjungą? 🙂

    Tai jis juk visai ir ne tautininkas.

    ——–

    Gana nuosaikus tautininkas – tai juk tu pats. 🙂

    O aš galėsiu būti gana radikalus nacionalistas.

    Tuo labiau, kad mano senas draugas Mindaugas jau sugrįžo į teisingą lietuviškojo tautiškumo kelią iš tų ideologinių klystkelių, kur buvo nuvingiavęs.

    Be to visokie anarcho-pederastai vis tiek mane kitaip kaip “naciu” ar “fašiu” nevadina, o man jau atsibodo tuščiai jiems aiškinti “kas yra kas”, ir kokie skirtumai tarp “nacių” ir ‘fašių”, tarp “nacionalistų” ir “nacių”, ir t.t. …. 🙂 🙂 🙂

    • Marius:

     Tai ir mane jie atitinkamai vadina 🙂 Aiman – naciams aš per nuosaikus, anarchistams – per radikalus 🙂 Įdomu, kuo viena ir kita pasireiškia?

     • Tai “marketinginiu” požiūriu rinkimuose jau visai nebesvarbu – svarbu, kokį įvaizdį jau turi. 🙂

      Taigi, nori nenori – teks jo laikytis, nes kitaip daugiau kaip 0,5 – 0,8 procentą surinkti bus sunku.

      O jei rimtai, tai, matyt, tikrai reikia kažką panašaus daryti kaip aš siūlau, nes rinkimų rezultatai aiškiai rodo, kad “masiniams” Lietuvių rinkėjams reikia visiško “ideologinio aiškumo”.

      Ir todėl kol kas sujungti visus tautininkus – “nuo anarchistų iki monarchistų, nuo socialistų iki konservatorių” – tikrai nepavyks, o jei ir pavyktų – tai balsuotojai žiūrės ne “savus” sąraše ieškodami, o kaip tik “svetimus” ryškindami.

      Deja, žodžiai apie Tautos Vienybę kol kas tėra gražus lozungas. Dar nepriaugome iki to…

      P.S. O štai mažaraščiai Pavilnio šūdlenkiai ne tik priaugo, bet ir “peraugo” – jų vieningumo balsuojant “už savą” (nesvarbu kokios “spalvos” ir ideologijos) mums reikia tik pavydėti. 🙁

    • lietuvis:

     Kad Murza visuotinai laikomas klounu ir iš jo tyčiojamasi, kai Tautininkų bijoma, jie puolami (tik prieš rinkimus ignoruojami), juos stengiamasi apdergt. Prie klouno įvaizdžio dar prisideda “nacionalisto” vedybos su rusaite. Ir apskritai, ką jis naudingo nuveikęs?

     http://www.youtube.com/watch?v=L4jUekaHH6U

     • Rinkimuose visiškai nesvarbu, ką tu asmeniškai galvoji apie Mindaugą Murzą-Gervaldą.

      Ir ar tai tiesa, ar ne visai. 🙂

      Svarbu tai, kad vienintelį kartą, kai jis dalyvavo savivaldybių rinkimuose Šiaulių mieste 2002 m., jis (jo oficialiai vadovaujama partija LNDP) gavo 4 vietas, ir buvo trečia pagal dydį politinė jėga Šiauliuose.

      http://www3.lrs.lt/rinkimai/2002/savivaldybes/rezultatai/rapgpl_1397.htm

      Ir pasižiūrėk, kiek balsų gavo vien tik Šiaulių mieste – 5207.

      Tai yra, beveik pusę to, ką dabar visa keturių partijų koalicija surinko visoje Lietuvoje.

      O juk nuo tada nemaža dalis rinkėjų dar labiau “suradikalėjo”.

      • Gintaras:

       Žygeivio aprašytas scenarijus įvyko šiais rinkimais- nuosaikiais tapo konservatoriai, o ultromis -ULL, arba bent jau kai kas iš ULL labai stengėsi tokiais pasirodyti 🙂

       • O kokiuose rinkimuose konservatoriai buvo radikalūs – nuo pat Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) partijos įkūrimo 1992 m.? 🙂

        P.S. Beje, o ką reikia pats terminas “radikalus” dabartinėse Lietuvos sąlygose?

        Nes, pvz., 1988-1989 m. (vos ne iki pat Kovo 11 d.) netgi kalbėti (ir dar viešai) apie Nepriklausomybę buvo ypatingai radikalu – ir tai tada darė tik Antano Terlecko vadovaujama Lietuvos Laisvės Lyga ir dar kelios nežymios grupės.

 35. Irmantas:

  Ne triukšmo reikia, o – išminties ir kultūros bei kompetencijos. Ne Murzos (apsaugok Dieve:), o tokių kaip Justinas Marcinkevičius ir Z.Zinkevičius :))).

  • Deja, mūsų realybė yra tokia – vieniems rinkėjams reikia Marcinkevičiaus, o kitiems Gervaldo.

   Ir kiekvienam neišaiškinsi, kad iš esmės nei Justino Marcinkevičiaus, nei Mindaugo Murzos-Gervaldo mintys nesiskiria.

   —————————-

   Justinas Marcinkevičius: Žodžiai Lietuvai

   Šaltinis – http://alkas.lt/

   – Šiandien esame labai atviri viso pasaulio įtakoms. Ar lietuvybė – lietuvių kalba, tautosaka, tradicijos – atsilaikys?

   – Tai, ką Jūs pavadinote įtakomis, aš pavadinčiau imperializmu: jis puola, spaudžia mūsų kalbą, nacionalines tradicijas, mes nuolankiai paklūstame, mes jau lyg ir gėdijamės savo istorijos, papročių ir tradicijų, lietuviškumo… Kad tik greičiau atsikračius tų nelemtų tautinių savybių ir patirčių, kad tik greičiau tapus tais Vakarais, mėgdžiojančiais, bet – Vakarais.

   Justinas Marcinkevičius

   ——————————-

   LIETUVIŲ TAUTOS SĄJUNGOS (LITAS) pagrindiniai dokumentai
   http://www.ltsajunga.lt/?cat=149

   LIETUVIŲ TAUTOS SĄJUNGOS

   POLITINĖ PROGRAMA

   1. Tauta – pamatinė vertybė.

   2. Lietuva – nepriklausoma tautinė Valstybė.

   3. Lietuvių Tauta – Lietuvos Valstybės branduolys.
   Valstybė – Tautos namai, šventa visų Lietuvių žemė, Tėvynė ir tvirtovė.
   Valstybė sudaro sąlygas pasaulio Lietuviams grįžti į Tėvynę.

   4. Tautos gyvenimas Valstybėje grindžiamas Tautos vienybės, garbės, tvarkos, teisingumo, meilės darbui dvasia.

   5. Tautiškoji ideologija – Tautos išlikimo, vienybės, garbingumo, vystymosi ir gerovės pamatas.

   6. Teisę į Lietuvos Valstybės pilietybę turi kiekvienas Lietuvis bei kiti asmenys įstatymo nustatyta tvarka.
   Asmenys, neturintys Lietuvos pilietybės, Valstybėje gyvena svečių teisėmis.
   Svečiai privalo gerbti Lietuvių Tautą ir laikytis įstatymų.
   Pilietybės suteikimo ir netekimo tvarką nustato įstatymas.
   Užsieniečių imigracija ribojama.

   7. Kiekvienas pilietis privalo būti ištikimas Valstybei, jos santvarkai ir tarnauti Tautos gerovei.
   Valstybė sudaro sąlygas kurtis gausiam ir stipriam viduriniajam sluoksniui.
   Valstybė piliečiams sudaro lygias sąlygas mokytis, dirbti, kurti ir tobulėti.
   Padėtį visuomenėje lemia piliečio nuopelnai Tautai.

   8. Teisingas žmogus – garbingos Tautos pagrindas.
   Valstybėje veikia Lietuvių teisė.
   Nuosavybė ir turtas, įgytas nusikalstamu būdu, atitenka Valstybei.
   Tautai padarytiems nusikaltimams senaties terminas netaikomas.
   Tautos interesams kenkiančios sutartys panaikinamos.
   Prieš įstatymą visi piliečiai lygūs.

   9. Tvarka – darnaus ir tikslingo Tautos gyvenimo pagrindas.
   Valstybė kovoja su visų rūšių nusikalstamumu, ypač su papirkinėjimu, kyšininkavimu ir spekuliacija.
   Už sunkius ir organizuotus nusikaltimus baudžiama mirties bausme.
   Valstybė užtikrina piliečių ir turto saugumą.

   10. Šeima – Tautos gyvybinio paveldo tesėja.
   Tautos pamatas – sveika, tvirta, Lietuviška šeima.
   Valstybė saugo ir globoja šeimą, vaikystę, motinystę ir tėvystę.
   Vaikas – brangiausias Valstybės turtas.
   Valstybė teikia visokeriopą paramą daugiavaikėms šeimoms.
   Tėvų pareiga – mokyti vaikus būti Lietuviais ir auklėti, rodant asmeninį Lietuviško gyvenimo pavyzdį, ruošti juos Tautai naudingam darbui, auginti juos ištikimais ir garbingais Valstybės piliečiais, iki pilnametystės juos išlaikyti.
   Vaikų pareiga – gerbti tėvus, globoti juos senatvėje, tausoti jų palikimą.

   11. Kilnus jaunimas – šlovingos Tautos ateities pagrindas.
   Valstybė auklėja jaunimą Lietuviškumo dvasia, sudaro sąlygas mokytis, kurti šeimą, dirbti, ugdyti gabumus ir kūrybinę galią.
   Valstybė iš pagrindų pertvarko švietimo sistemą.
   Švietimo tikslas – gerai parengti pareigingą ir supratingą, Tautai naudingą Valstybės pilietį.
   Mokslo tikslas – patenkinti Tautos gyvybinius poreikius.
   Valstybė remia mokslą ir naujausius mokslinius atradimus.
   Valstybėje visų lygių mokslas nemokamas.

   12. Tautos sveikata – Valstybės reikalas.
   Valstybė iš pagrindų pertvarko sveikatos apsaugos sistemą.
   Valstybė kovoja ne tik su ligos pasekmėmis, bet ir su jos priežastimis.
   Gydymo įstaigose piliečiams teikiama nemokama pirminė medicinos pagalba, konsultacija, gydymas ir reabilitacija.
   Valstybė rūpinasi Tautos dvasios ir kūno stiprinimu, masine kūno kultūra ir sportu.

   13. Tautinė kultūra – Tautos savigarbos pagrindas.
   Kultūros tikslas – stiprinti Tautos gyvybines jėgas.
   Valstybė saugo Tautos paveldą, remia tautinės kultūros vystymą, šiaurietiškų vertybių atgimimą, Lietuviškų tradicijų, literatūros, meno ir kitų kultūros paminklų bei vertybių apsaugą ir gausinimą.

   14. Gamta – Dievo kūrinys ir visuotinis gyvenimo pagrindas.
   Žmogus – Gamtos dalis.
   Kiekvienas žmogus privalo saugoti Gamtą ir tausoti jos turtus.

   15. Darbas – Tautos dvasinių ir medžiaginių vertybių kūrėjas, žmogiškojo gyvenimo pagrindas, kiekvieno Lietuvio garbė ir šventa pareiga.
   Pilietis Tautos ir savo gerovę kuria tik darbu.
   Valstybė sudaro sąlygas darbo vietoms kurti.
   Darbo užmokesčio dydį lemia Tautai naudingo darbo kiekis ir jo kokybė.
   Valstybė rūpinasi, kad visi dirbantieji turėtų geras sąlygas darbui ir poilsiui.

   16. Tiesa ir teisingumas – Tautos vienybės pamatas.
   Valstybė skatina pilietį rūpintis savimi ir savo šeima.
   Valstybė rūpinasi piliečiais senatvės, ligos, nelaimingų atsitikimų ir kitais įstatymų numatytais atvejais.
   Valstybė laiduoja senatvės pensiją, užtikrinančią orų pragyvenimo lygį.

   17. Ekonomika privalo tarnauti Tautai.
   Ūkinės veiklos tikslas – sukurti medžiaginę Tautos gerovę.
   Valstybė pripažįsta valstybinę, visuomeninę ir asmeninę nuosavybę.
   Lietuvoje visi Gamtos turtai priklauso Tautai.
   Valstybinės reikšmės objektai yra tik Valstybės nuosavybė.

   18. Valstybė kuria stiprų Tautos ūkį, visapusiškai patenkinantį Tautos poreikius ir Valstybės nepriklausomybę.
   Žemės ūkis ir pramonė – svarbiausios Tautos ūkio šakos.
   Valstybė saugo vidaus rinką nuo kontrabandos, importą reguliuoja įstatymais.

   19. Žemė – valstybingumo pagrindas.
   Valstybė įgyvendina žemės reformą, atitinkančią Tautos poreikius.
   Valstybė remia ūkininkus ir kitas Tautai naudingas ūkininkavimo formas.

   20. Valstybė remia ir skatina Lietuviškų prekių gamybą, gaminių eksportą, sudaro sąlygas plėtotis smulkiajam ir vidutiniam verslui.

   21. Bankas yra tarpininkas tarp fizinių ir juridinių asmenų.
   Valstybė kontroliuoja banko veiklą.
   Bankas vadovaujasi ne pelno principu, jis teikia paskolas, susijusias su parama jaunoms šeimoms, būstui ir verslui, skirsto tarptautines lėšas iš įvairių fondų.
   Visas Lietuvoje esantis kapitalas tarnauja Tautos ūkio vystymui.

   22. Valstybė bendradarbiauja ir palaiko draugiškus ryšius su Europos bei pasaulio valstybėmis visose Lietuvai naudingose srityse.
   Valstybė gina ir globoja savo piliečius pasaulyje visomis turimomis priemonėmis.
   Valstybė niekam neleidžia kištis į savo vidaus reikalus.
   Valstybės užsienio politika gina Tautos interesus ir sudaro palankias sąlygas europietiškos Europos sukūrimui.

   23. Valstybė kovoja prieš šovinizmo, kosmopolitizmo, materializmo ir kitas antilietuviškas ideologijas, ardančias Tautos vienybę, kenkiančias jos išlikimui ir gerovei.

   24. Ryšių ir masinės informacijos priemonės – valstybinės reikšmės objektai.
   Propaganda, kenkianti Tautos vienybei, jos dvasinei ir fizinei sveikatai – draudžiama.

   25. Valstybė pripažįsta tikėjimo laisvę.
   Religijos ir tikėjimai, keliantys grėsmę Tautos dvasinėms, dorovinėms vertybėms – draudžiami.

   26. Valstybei ir jos santvarkai ginti sukurta stipri Tautos kariuomenė.
   Valstybės gynimas ir tarnyba kariuomenėje – šventa kiekvieno Lietuvio garbė ir pareiga.

   27. Tautos pareiga – turėti gerą valdžią.
   Gera valdžia – būtina sąlyga Tautos vienybei, Valstybės galiai sukurti ir išsaugoti.
   Gervaldija tarnauja Tautai.
   Valstybės valdymas ir veikla grindžiama stiprios centrinės valdžios, asmeninės atsakomybės, pagarbos vadovams pagrindais.

   Šią programą Lietuvių Tautos Sąjungos vadovai įsipareigoja įgyvendinti.

   ———————————

   P.S. Tačiau kosmopolitų valdoma žiniasklaida sugeba bet ką iškreipti ir pateikti taip, kaip jiems atrodo naudingiau.

   • Amelija:

    Briedas. Ar tamsta geri tečia savaitė, ar ką tik pavartojai?

    • tikras lietuvis:

     Kiekvienas sprendžia pagal save. 🙂

    • Lietuvis:

     “Amelija”, jūs bandote save vaizduoti išsilavinusia asmenybe, tačiau iš tiesų atstovaujate į praeitį nueinančią dualistinę pasaulėžiūrą ir religiją – ekskliuzyvistinę, tradicinę katalikybę (jūsų beatodairiškas savo katalikiškumo priešpastatymas “pagonybei” liudytų, kad jūs atstovaujate tradicinę katalikybę, nors iš tiesų galima ir kitokia, tolerantiška katalikybė, kokios aš ir pats laikausi). XXI amžiaus pradžioje laikytis pasaulėžiūros ir religijos – primityvumo, o ne išsilavinimo požymis. Apsidairykit plačiau, išeikit iš savo geto ir pamatysit, kad kad daugybė žmonių jau mąsto kitaip – jie įžvelgia prasmę visame kame, o ne vien tik vienam siaurame būties aspekte. Jie vadovaujasi holistine pasaulėžiūra. Tik tokia pasaulėžiūra turi ateitį. Ir kaip tik jūsų taip nekenčiami “pagonys” sąmoningai ar nesąmoningai jūs laikosi. Siūlau jums nespjaudyti į tai, ko jūs iš tiesų nepažįstate.

     • Amelija:

      Ačiū, pasidomėsiu. Ligšiol žinojau tik holistinę mediciną, kuri iš esmės remiasi žmonių mulkinimu.

      • Ku Klux Klan:

       Holistinė medicina yra viskas, ko mums reikia
       Šiandien jau net ir modernioji medicina patvirtina: 70% visų žinomų ligų kyla dėl negatyvių minčių. Šiai grupei priklausančios ligos vadinamos psichosomatinėmis, ir jos yra didžiausias galvos skausmas visai sveikatos apsaugos sistemai.
       Kartais užtenka kelių dienų, kad pakilęs stresas atvertų skrandžio opą. Kartais užtenka kelių metų, kad išsivystytų diabetas ir širdies ligos. Jau nekalbant apie blogą savijautą, kritusį darbingumą ir džiaugsmo trūkumą. Gydytojai ir mokslininkai vieningai sutaria šiuo klausimu ir patvirtina, kad mintys tiesiogiai veikia organų veiklą ir viso organizmo būklę.
       Senovinė medicina yra holistinis gydymo būdas, nes rūpinasi ne tik žmogaus fiziniu kūnu, bet ir psichika, ir gyvenimo būdu. Tokiu būdu galima pašalinti ligos priežastį ir išvengti jos pasikartojimo. Modernioji medicina, priešingai, gydo ligos pasekmes — kūno negalavimus, todėl labai dažnai po kiek laiko ligos atsinaujina, nes iš tiesų taip ir nėra išgydomos.
       Čia atsiskleidžia viena didžiausių paslapčių — mūsų mintys gydo.
       ra užfiksuota įvairių įdomių istorijų, pasakojančių apie žmones, kurie sunkiai sirgo ir išgydė save mintimis, nors gydytojai jau buvo praradę tikėjimą. Viena iš tokių įspūdingų istorijų yra apie Morris Goodman, kuris 1981 m. pateko į savo pilotuojamo lėktuvo avariją ir nebegalėjo išgyventi, nes buvo neatstatomai pažeistas jo stuburas ir trūko diafragma. Šio žmogus gyvybę palaikė kvėpavimo aparatas, o vienintelis judesys, kurį buvo įmanoma atlikti, tebuvo mirksėjimas akimis. Tačiau šis žmogus žinojo minčių galią ir jau po kelių dienų stebuklingai regeneravo savo diafragmą, todėl galėjo kvėpuoti savarankiškai. Taip pat jis sąmoningai atstatė savo pažeistas stuburo smegenis ir pradėjo judinti visas galūnes. Gydytojai negalėjo suprasti, kas vyksta, nes taip tiesiog “nebūna”. Po kelių mėnesių Morris Goodman iš naujo pradėjo vaikščioti ir galiausiai pilnai pasveiko. Ir tai tik vienas atvejis iš daugybės, kurie vyksta aplink mus. Mintys ne tik susargdina kūną, bet ir padeda jam pasveikti nuo nepagydomų ligų.
       Sunkiai pagydomų ligų priežastys kitu kampu

       Įdomu tai, kad senovinis ajurvedos mokslas apie sveikatą ne tik patvirtina psichosomatinių ligų egzistavimą, bet ir pateikia sąrašus konkrečių ligų, kurias sukelia konkrečios charakterio savybės. O nuo ko gi dar, jeigu ne nuo charakterio, priklauso mintys?

       Štai keletas pavyzdžių, kurie gali atskleisti tavo arba tavo giminaičių ligų priežastis:
       Pavydas sukelia onkologinius susirgimus, silpnina imuninę sistemą.
       Kerštingumas sukelia nemigą ir gerklės ligas.
       Išeities iš situacijos neradimas sukelia plaučių ligas.
       Neprincipingumas sukelia chronines ligas, infekcijas ir odos ligas.
       Kategoriškumas sukelia cukrinį diabetą, migreną ir uždegimus.
       Melas sukelia alkoholizmą, grybelinius susirgimus ir silpną imunitetą.
       Agresyvumas sukelia skrandžio opą, padidėjusį rūgštingumą, atsiranda karpos.
       Uždarumas sukelia šizofreniją ir inkstų ligas.
       Žiaurumas sukelia epilepsiją, astmą, mažakraujystę.
       Konfliktiškumas sukelia skydliaukės padidėjimą.
       Apatija sukelia cukrinį diabetą.
       Nepastovumas sukelia nevaisingumą.
       Įžeidinėjimai sukelia cukrinį diabetą ir širdies ligas.
       Nerimas sukelia virškinimo sutrikimus, širdies ir odos ligas.
       Gobšumas sukelia onkologines ligas, nutukimą ir širdies ligas.

       Įdomu tai, kad užtenka išgydyti savo charakterį ir atitinkamos ligos negrįžtamai pasitraukia. Ypač svarbu tai žinoti kenčiantiems nuo tokių ligų kaip cukrinis diabetas ir vėžys, prieš kuriuos šiuolaikinė medicina neturi vaistų.
       3 būdai gyventi sveikai ir jaustis išties gerai

       Teks padirbėti su savimi, bet ši investicija atsipirks su kaupu. Štai 3 per tūkstantmečius patikrinti būdai:
       Pradėk stebėti savo mintis. Kiekvieną vakarą skirk 5 minutes ir užrašyk, kaip tą dieną jauteisi. Prisimink, su kokiomis situacijomis susidūrei ir kokias emocijas patyrei. Kokias blogas tavo charakterio savybes tai atskleidžia? Ką ketini padaryti rytoj, kad pradėtum tobulėti ir pakeistum tą charakterio savybę? Visa tai užrašyk raštu. Tai būtina.
       Stenkis daugiau galvoti apie dalykus, kurie tave džiugina. Tai pozityvaus mąstymo stebuklas. Kai susitelki į dalykus, kurie tau patinka, patenki tarsi į kitą vibracijų dažnį ir kūnas iškart sveiksta. Dar daugiau, gėrio tavo gyvenime ims daugėti, nes realybe virsta viskas, apie ką tu galvoji, netgi problemos, kurias apmąstai. Sutelk dėmesį į tau patinkančius dalykus ir stebėk, kaip viskas ims keistis.
       Išbandyk meditaciją. Meditacijos metu kūnas ir protas nepaprastai gerai pailsi ir gydo save. Plačiau apie meditaciją skaityk straipsnyje Kaip įgauti Einšteino intelektą ir važinėti nuosavu Ferrariu ramiai sėdint ant sofos.
       Nes liga yra ne kas kita, kaip kūno signalas apie neteisingą (o tiksliau, tau nenaudingą) gyvenimo būdą. Iš pradžių ji pasireiškia kaip nerimas, baimė ir negatyvios mintys. Ir tik tada, jeigu su savimi nedirbama, kūnas pasiunčia stipresnį signalą, kad tikrai atkreiptum dėmesį ir susimąstytum, ką darai ne taip.

       Vien tam, kad savo gyvenime paliktum tik naudingus dalykus. Nes viskas, kas iš tiesų naudinga tau, visada naudinga ir kitiems.

       http://virsmai.lt/pasakojimai/2012/2/17/holistine-medicina-ir-15-ligas-sukelianciu-charakterio-savybiu

 36. Tegul saulė Lietuvoj tamsumas prašalina:

  Lietuviams fašos nepatinka ir niekada nepatiks. Skaldykitės, junkitės, vienykites, darykit ką norit, bet už fašus niekad niekas nebalsuos. Lietuviai jau geriau balsuos už kvailas populistines partijas, negu už Paleckius ar Kundročius su Pankom. Sorry 🙂

 37. Irmantas:

  Te neužsigauna Žygeivis ar Murza, bet man pastarasis simpatijų nekelia … nenoriu užgauti, bet stokoja išsilavinimo ir dar atrodo šiek tiek … ligotai. Kareiviu būti gal ir tiktų, bet vadu – niekada. Kelia asociacijas su Breiviku ar Hitleriu … nemanau, kad to Lietuvai reikia.
  Kas parašyta aukščiau – gal ir gražu, bet parašyta ne tik tai … pvz. dar ir tokie dalykai:

  Vado valia – aukščiausias įstatymas.(????)
  Lietuviui garbė brangesnė už gyvybę.(čia sutikčiau, bet tai tik lozungas…)
  Mūsų jėga vienybėje.(visų jėga vienybėje)
  Būk drausmingas – drausmė tvarkos ir pergalės pagrindas (o proto nebereikia?).
  Būk doras ir narsus – tiesa tavo pusėje (o kas sprendžia – kieno tiesa? Breivikas ar Hitleris taip pat jautėsi teisūs).
  Būk pavyzdžiu savo tautiečiams (koks pavyzdys man būtų Murza?).
  Mąstyk ką sakai – daryk ką pasakei (mokykliniais laikais aš taip pat rinkau protingus pasisakymus ir juos užsirašinėjau … tik štai neįdėjau į internetą – jis tokios išminties ir taip pilnas :).
  Su visais elkis taip, kaip jie to nusipelno (čia jau ir teisėjo funkcijas sau priskyrėme?).
  Mūsų priešas yra Lietuvos priešas, o Lietuvos priešas yra tavo priešas (ar verta kitaip galvojančius nei mes tapatinti su visos Lietuvos priešais?).
  Išdavikas blogesnis už priešą (sutinku :).
  Šeimą kurk tik su savo rasės atstovu (neturiu komentarų … o rasė – tai čia turima omenyje – indoeuropiečiai?.. šiukštu nepamilk juodaodžio ar kokio tailandiečio? …jau juokinga :).
  Išpažink tik savo protėvių Arijų religiją (kas tai? … diktatas?).
  Toliau:
  LIETUVIŲ TAUTOS SĄJUNGOS

  TRUMPOJI PROGRAMA

  Minimum: oligarchijos pašalinimas, tautinės-demokratinės respublikos atkūrimas, neteisėtai įgyto turto nacionalizacija, žemės grąžinimas tikriesiems savininkams, bedarbystės panaikinimas.

  Maksimum: gervaldijos įtvirtinimas, Tautos suvienijimas, išstojimas iš Europos Sąjungos, stiprios nepriklausomos Lietuviškos valstybės sukūrimas, pasaulinės diktatūros nuvertimas.

  Gal pasakysiu ir riebiai … tačiau – man tai panašiau į statybininko su šautuvu sindromą, kuomet tas pasijaučia mesijumi …. neduok dieve tokiam valdžią ….

  • Irmantai, čia ir esmė:

   – visi žmonės nėra vienodi. kaip tik todėl ir reikia turėti arba vieną Tautos partiją su gana savarankiškomis frakcijomis (taip būtų geriausia – ir tokiu atveju frakcijų galėtų būti ir daugiau nei dvi),

   – arba dvi atskiras partijas (ne daugiau, nes kitaip balsai per rinkimus visai išsibarstys) – “nuosaikią” (visų pirma savo įvaizdžiu) ir “agresyvią” (irgi visų pirma savo realiu įvaizdžiu).

   Tačiau reikia labai aiškiai suprasti, kad labai konkretų įvaizdį “liaudies” akyse jau seniai yra susikūrę (tiksliau – jį jau sukūrė mūsų “objektyvioji žiniasklaida”) visi žymesni tautinio sparno aktyvūs žmonės.

   Todėl “liaudžiai” vis tiek nieko jau nepaaiškinsi ir visiems teks derintis prie šio įvaizdžio. 🙂

  • Beje, Irmantai, o kur tu radai LTS Programoje tokius žodžius kaip “pasaulinės diktatūros nuvertimas” ir pan.

   LIETUVIŲ TAUTOS SĄJUNGOS

   SUTRUMPINTOJI PROGRAMA

   1. Tautos vienybė

   Tautinės sąmonės stiprinimas; Tautinė mokykla; Tautinė kultūra.

   2. Gervaldijos įtvirtinimas

   Valdžia geriausiems; Gerovės valstybė; Bendra gerovė aukščiau asmeninės naudos; Oligarchinės diktatūros pašalinimas; Seimo narių ir biurokratinio aparato sumažinimas.

   3. Stiprios Lietuviškos valstybės sukūrimas

   Nacionalinės gamybos skatinimas; Importo pakeitimas Lietuviškais gaminiais; Imigracijos ribojimas; Lietuvai naudingų energijos rūšių vystymas; Strateginių objektų nacionalizacija ir neteisėtai įgyto turto konfiskacija; Skurdo panaikinimas.

   4. Visuotinis teisingumas

   Galimybių lygybė; Visų lygybė prieš įstatymus; Korupcijos likvidavimas; Senaties termino už Tautai padarytus nusikaltimus netaikymas; Mirties bausmės sugrąžinimas.

   5. Asmeninė atsakomybė

   Pirma pareigos, paskui teisės; Atsakomybės stiprinimas, tvarkos didinimas.

   6. Garantuotas darbas ir teisingas atlyginimas

   Minimalaus ir maksimalaus atlyginimo skirtumas 5-7 kartai; Progresyviniai pajamų mokesčiai; Senatvės pensija – 70% gauto vidutinio darbo užmokesčio.

   7. Nemokamas mokslas ir gydymas

   Kokybiškas išsilavinimas; Kova su ligos priežastimis; Sveiko gyvenimo būdo propagavimas.

   8. Žemė tik ją dirbantiems Lietuvos piliečiams

   Žemės grąžinimas tikriesiems savininkams; Vidaus rinkos apsauga; Teisingos žemės ūkio gaminių supirkimo kainos.

   9. Išstojimas iš Europos Sąjungos

   Briuselio diktatūros panaikinimas; Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas.

   10. Tautinių Europos Valstybių Sandrauga (TEVS)

   Europietiškos Europos sukūrimas; Bendro gynybinio bloko sudarymas.

   • Amelija:

    Nevartok tiek kanapių, pagailėk sveikatos…

    • tikras lietuvis:

     Tau pačiai su galva netvarkoj – jis tiesiog spausdina oficialų tekstą, gal ir klaidingą, nes rinkėjui reikia trumpai ir aiškiai pasakyti ką ir kaip darysi, kad būtų geriau, o ne “komunizmo” kūrimo programas dėstyti.
     Tokios programos gali būti kaip siekiamybė, bet rinkimuose jos, ko gero, bevertės – rinkimuose rinkėjui reikia konkrečių veiksmų plano (labai paprasto, kad kiekvienas abelis suprastų, ir aiškaus).
     Žinia, tokie dalykai – ne kiekvieno nosiai.
     Net ne kiekvienas teoretikas tai gali padaryti, todėl reikia tokių žmonių partijoje, kuriems verslo vingrybės būtų kasdieninė duona.
     Jei nėra senių, tai verbuokime jaunus, bet jie tol čia neis, kol bus, kaip sako Amelija, nors koks nepadorumo kvapas, pasireiškimas ir pan. – seniai sakiau, kad reikia baigti tuos vaikiškus žaidimus su:
     1. lietuvių šeimoje gimusių išskirtinumu (nes Lietuvoje yra tik viena tauta – lietuvių, todėl, kadangi čia – Lietuva, visi, kurie dar neperėmė lietuviškos tvarkos – nesulietuvėjo, turi būti sulietuvinti, o kam tai nepriimtina, tas tegul rieda į pasaulį eldoradų ieškoti kitur; lietuvinimas čia – integravimasis, o ne draudimas su seneliais ar giminaičiais kalbėti kokia nori kalba);
     2. svastikomis, skinų ir pan. žaislais ir t.t., ir pan.,
     o patapti normalia visuomenės daugumos partija, kuriai tiktų pavadinimas Už Lietuvą Lietuvoje, kas jungtų savyje:
     – lietuviškumą (nes čia – Lietuva ir niekaip kitaip būti negali), todėl to, kaip savaiminio dalyko, be reikalo kaišioti nereikia, nes, pvz., visi žinom, kad duonos pagrindinis daiktas yra miltai, bertgi apie juos beveik niekada nešnekama.
     Tokiai partijai sukurti tiktų visas koalicijos partijas įjungti į vieną kaip sudėtines dalis, atspindinčias įvairias nuomones.

    • Amelija,

     tu taip aršiai keiki, jog man netgi tapo įdomu, kurios būtent šios, Mindaugo Murzos-Gervaldo įkurtos ir vadovaujamos politinės organizacijos (Lietuvių Tautos Sąjungos), nuostatos tau ypač nepatinka?

     Ir kodėl nepatinka?

     Gal nepatingėsi ir išsamiau paaiškinsi?

     Man tikrai įdomu.

     P.S. Beje, jei tai tavo “teisėtą įniršį” nors kiek apramins, tai informuoju, jog aš nesu LTS narys ir LTS programų sudaryme visiškai nedalyvavau, o tik jas čia pateikiau iš oficialaus LTS puslapio http://www.ltsajunga.lt/ 🙂

   • leitis:

    Pirma pareigos, o paskui teisės..O gyvenimo duotybė žmogui pirma pareiga, o paskui teisė?…

   • Kruminukas:

    Ar gydeisi?Visa diena tik nesamones rasineji ir savo problemas demonstruoji…

 38. Ruoškimės naujiems rinkimams.
  Man vienas ekstrasensas pasakė, kad šis naujai išrinktas Seimas bus paleistas net nepradėjus jam dirbti.

 39. Goda:

  Prastam šokėjui ir kiaušiniai trukdo – taip galiu atsakyti i Kundroto paaiškinimus, kodėl pralaimėjo tautininkai.

  Nereikia ieškoti sąmokslo teorijų, labiau išsilavinusiam rinkėjui tautininkai nepasirodė kompetentingi, ypač ekonominiais klausimais, kurie yra esminiai – per paskutinius debatus Songaila atrodė nepadaręs namų darbų.

  Iš kitos pusės, jausmais besivadovaujantis rinkėjas pasitiki stipriu charizmatišku lyderio – o to taip pat nėra ULL.

  Sutinku dėl koalicinio margumyno. Tokia politinių jėgų mišrainė darsyk parodė nekompetenciją. Dešiniosios pakraipos rinkėjams žodis “socialistinis” kelia alergiją. Kieno sumanymu buvo sudaryta koalicija su “soc”? Va čia ir ieškokite konspiracinių teorijų – gal tai tiesiog sėkminga tautininkų neutralizacijos operacija?

  Be to, tautininkai prieš rinkimus flirtavo su DK. Ar tai irgi buvo sėkminga tautininkų neutralizacijos operacija? O gal sėkminga DK subsidijavimo rinkėjų balsais operacija? O gal abi?

   • tikras lietuvis:

    Yra geresnių.
    O šitas dar ir klaidina, nes:
    niekas jokios ULL programos nežinojo, nes, kaip teisingai pastebėjo KKK, niekas jos ir nepristatė (neatsirado sugebančių, matyt).
    Bet, jei paskaityti, tai, kaip matome, buvo galima rasti ten Paleckio teiginiams per LRT TV vykusius debatus identiškų (ar panašių) dalykų (pvz., valstybinės parduotuvės), kas yra visiška nesąmonė rinkos ekonomikos sąlygomis.

 40. Marius:

  Politologinė pamokėlė kosmopolitams 🙂 1972 m. įsteigtas prancūzų Tautinis frontas – Front national – dvyliką metų buvo absoliutūs marginalai, rinkę ašaras. O po to – žast – ir patapo ketvirta pagal šalininkų skaičių politine jėga, dar po kiek laiko – trečia. Atsikūrusi Tautininkų sąjunga dar neturi nei metų, taip kad viskas dar prieš akis. Klaidų padaryta – be abejo – bet manau, jos bus greit ištaisytos.

  • Pikc:

   Bet kur per tiek laiko nusirito Prancūzija? Beje, prancūzai vis tiek socialistams valdžią atidavė, tai nelabai ko ir pasimokė…

   • Marius:

    Jei ne idiotiška mažoritarinė rinkimų sistema, kur liberalai antrame ture sutaria su komunistais, Nacionalinė asamblėja atrodytų gerokai kitaip 🙂

    • Tai ir įrodo, kad valdžioje sėdintys ir didžiuosius turtus valdantys kosmopolitai visada sumodeliuos tokią rinkimų sistemą bei tvarką, kurios dėka tautinės jėgos valdžios vis tiek negaus – ir Prancūzijoje, ir pas mus.

     Neįmanoma laimėti karą, kada turi kariauti pagal savo priešų parašytas taisykles.

     Kurias priešas, pajutęs, kad gali pralaimėti, tuoj pat atitinkamai “patobulina”.

     Reikia tai labai aiškiai suprasti, ir neturėti naivių vilčių – rinkimų pagalba mes kada nors geriausiu atveju galime tik gauti šiokią tokią opozicinę įtaką, bet tikrai mums neleis gauti realią valdžią ir valdyti Valstybę.

     O jei vis tik įvyktų stebuklas ir mes gautume daugumą Seime, tai mus tuoj pat “suvalgytų” (kaip, pvz. Paksą) – greičiausiai, kokiu nors Konstitucinio teismo spėriai priimtu atitinkamu sprendimu. 🙁

     P.S. Vengrija čia yra tik labai reta išimtis. Ir todėl labai įdomu, kaip jiems seksis išlaikyti valdžią.

     • tikras lietuvis:

      Vengrų per daug negirk – jie norėjo suvadovauti Slovakijoje savo “tautiečiams”, ale, slovakai buvo kietesni už lietuvius: kada Lenkijos prezikas Lietuvoje važinėja pas vietos “lenkus” kada tik panorėjęs, slovakai Vemgrijos preziko iš viso per sieną nepraleido ir tiek žinių!
      Manau, kad ir Kamarauskui reikia uždaryti pravažiavimą.
      Beje, kamar’auskas nuo žodžio uodas?
      Gal su pletniku čia reikia veikti? 🙂

  • Gintaras:

   Kad pataptų IV -a jėga reikėjo tokiu sąlygų kaip imigrantų , kurie “pagrobė” prancūzų darbo vietas, reikėjo ekonominiu sukretimu, kurie privertė daliai rinkėjų nusisukt nuo tradiciniu partijų, reikėjo anglofobiskos isterijos ir t.t. Lietuvoje buvo ekonominiai sukretimai , buvo rusofobines nuotaikos (tiesa, mažesnes nei 2008), taciau deja nebuvo imigrantų, kurie atimtų lietuvių darbo vietas- tokiose sąlygose nacionalistines partijos neturėjo dirvos savo ideologinės nuostatas puoselėti.

   • Kol kas buvo tik pusė milijono emigrantų iš Lietuvos – ir būtent tų, kurie labiausiai ir buvo nepatenkinti esama padėtimi Lietuvoje …

    O užsienio imigrantų plūstelėjimas dar tik artėja. 🙁

    • P.S. Finansinė ir ekonominė katastrofa (ir ne tik Lietuvos) taip pat, deja, jau visai arti.

     Užtenka pasižiūrėti į benzino ir kitų degalų kainų kilimo dinamiką pastaruosius porą metų – nors nei Lietuvos, nei pasaulinė ekonomika iš esmės neauga, taigi ir benzino suvartojimas taip pat neauga, tačiau jo kaina auga ypač sparčiai.

     O tai reiškia, kad pasaulinėje rinkoje ypač staigiai auga niekuo nepadengtų pinigų masė ir artėja neišvengiama pasaulinės finansinės sistemos katastrofa.

  • Rūta:

   Kas bent kiek su Prancūzija pažįstamas, tas žino, kas per debilų šaika yra tas “Front national” ir koks yra tipinis jų rinkėjo paveikslas. Tūlas emigrantas tikrai labiau prie širdies.

 41. leitis:

  Nesivarginkinkt dėl Tautininkų partijos, ji neturi ateities, bent artimiausiu metu. Tautininkų ideologija sukurta Tarpukariu, iš jos kilo partija. Ištakos-nacionalinis atgimimas, Daukanto iš senovės prikeltos (sukurtos) pagonių pasaulėžvalgos liekanos, atkeliavusios iki šių dienų ir daugelio garbinamos.Tie laikai jau praeityje. Rinkimai dar kartą parodė, kad laimi susiformavusios per dvideštimtmetį tradicinės politinės partijos, patinka mums tai ar ne.

  • tikras lietuvis:

   Pritariu.
   Bet tik dėl to, kad tam “tautiškumui” yra suteikiama pernelyg siaura prasmė, dėl ko visuomenės daugumai, kuri tik tiek ir težino apie šią partiją, tai yra nepakankama, kad galėtų balsuoti, nes iš partijų tikimąsi, kad jos išspręs visuomenei reikiamas problemas, kas ir yra svarbiausia lietuviams, kaip Lietuvos tautai, o ne mėrių metų pasakos apie “partizanus” (ir pan.), kurie daug “kovojo”, tik nieko neiškovojo, išskyrus jų palikuonims ir pan. visokias lengvatas (nepelnytas), kurias vėlgi turi apmokėti visuomenės dauguma.

 42. Tikrai vienos šeimos pagrindu? Vadinasi, esmingų permainų teisėsaugoje siekis yra vienos šeimos siekis. Jeigu taip, tai mums amen. Balsų pirkimas buvo neišvengiamas. Yra pirkėjas, bet neužmirškite ir pardavėjo. Dviejų partijų 22 m. valdymas sutvėrė tokią socialinę santvarką, kurioje rinkėjų žiūros laukas susiaurėja iki gyvybinių reikmių tenkinimo. Toks ir buvo jų socialinis eksperimentas, į kurį turi teisę ne tik bolševikai. Kokios dar ten, atleiskite, ideologijos. Dar 4 metai tokios socialinės politikos ir liks rezervatas.Socialinė atskirtis, emigracija, monopolijų įteisinta baudžiava ir šitame konktekste norime, kad žavėtusi mūsų tyrąją ideologija? Šalin naivumas. Esame tam tikra politinė sekta ir nėra tame jokio blogio. Ėjus į rinkimus su valstiečiais arba Drąsa galima buvo tikėtis poros mandatų. Jokios čia kaltės niekieno nei asmeniškos, nei kolektyviškos nėra. Valstybė, tauta naikinama tokiais tempais, kad net stebėtis nebėra jėgų. Ramiai laukime kol ši politinė sistema save nualins galutinai ir pradės byrėti.

  • tikras lietuvis:

   Ar tikslas yra į gerai apmokamas kėdes atsisėsti, ar dirbti Lietuvai, kad ji neišputėtų?

   Jei norima dirbti Lietuvai, tai to niekas iš norinčių atimti negali.
   O su “drąsiečiais” buvo aiškiai pralošta – visai neaiškų reikalą palaikant balsai buvo uždirbti jiems, o dėl to patys, o kartu ir visuomenės dauguma, kuriai reikėjo partijos, kuri dirbtų jai, palieko ant ledo.
   Tuo labiau, kad sakiau iš anksto – kažką pasiekti bus galima tik su geriausia ekonomine programa.
   Tačiau jos nebuvo, kai, tuo tarpu, Uspaskis, kadangi n metų versle, tuose reikaluose plaukioja kaip žuvis ir staigiai pagavo reikalo esmę – dėl ko ir buvo apdovanotas balsais.
   Ir autorius teisingai sako: reikėjo ne tiek sakyti kas blogai (tą visi ir taip žino), o kaip padarysi, kad būtų gerai.
   Va, šito kaip tik ir nebuvo.

  • Gintaras yra teisus – laukti dar 10 ar 20 metų ir tikėtis, kad “liaudis” įgaus lietuvišką sąmoningumą, ir galų gale kosmopolitinių oligarchų valdomuose “demokratiniuose rinkimuose” nubalsuos už Lietuvybę, paprasčiausiai jau nebėra prasmės, nes per tą laiką Lietuvių Tauta bus sunaikinta galutinai.

   Ir pasaulio, ir Lietuvos istorija rodo, jog istoriją į priekį “stumia” tik labai negausus aktyvių žmonių būrys – ne daugiau kaip 3-5 procentai nuo visos populiacijos, o visa likusi “liaudies dauguma” tik pasyviai slenka paskui nugalėtojus – įvairių interesų politinių grupių vidinės kovos tų 3-5 procentų tarpe.

   Todėl manau, kad greta kokios nors masinės “rinkiminės” Tautos partijos būtina jau dabar kurti ir radikalią tvirtą politinę organizaciją, pavadinant ją, pvz.:

   Lietuvos Laisvės ir Lietuvybės gynėjų sąjūdis “Naujasis Žalgiris”,

   tokiu būdu neįvardijant atvirai, bet labai aiškiai “tarp eilučių” duodant suprasti, kokiam tikslui bus skirta ši organizacija – nelaukiant, kol Lietuvių Tautą ištiks galutinis demografinis emigracinis kolapsas dėl antitautinės valdžios politikos, ir Lietuviai sudarys mažumą Lietuvoje.

   P.S. Beje, esu pakankamai tvirtai įsitikinęs, kad sekančių Seimo rinkimų greičiausiai jau nebebus – Europoje ir pasaulyje vykstantys ir vis spartėjantys geopolitiniai bei demografiniai procesai jau gana greitai kardinaliai pakeis esamą “status quo” padėtį, ir kaip to pasekmę – valstybių politines santvarkas bei valstybių sienas….

   Ir jei mes tiems neišvengiamiems geopolitiniams pokyčiams nebūsime tinkamai pasiruošę, tai ir vėl kaip 1918 m. turėsime vargti, viską kurdami “nuo nulio”.

   • zemaiciu zydas:

    Ne, su Velniu kauliukais nepazaisi. Kiek Jus galit kurti kazkokias organizacijas, keitalioti ju pavadinimus? Paziurekit is esmes. Valdzia gyvena i skola. Tai nereiskia kad Vyriausybe istasko ar nusisavina lesas, tai reiskia, kad Vyriausybes aparatas, iskaitant ir socialinius fondus, sveikatos prieziura ir svietima, isleidzia daugiau pinigu negu ju surenka is mokesciu moketoju. Aisku dalis biudzetiniu pinigu iskeliauja ir i privacias saskaitas, per korupcija, bet tie, kas tas lesas gauna valdo sali netgi nebudami seime ar vyriausybeje. Nera, nebera legalaus demokratinio budo jais atsikratyti. Rinkimus pralaimesite, o jeigu laimesite, su jumis bus susidorota. Organizacijos, ideologijos, programos maziausiai rupi zmogui kuris jau yra iki gyvenimo galvos praskolintas. Jam reikia pinigu cia ir dabar. Orumas – nebe vertybe seniai seniai. Nereikia kurti oficialiu organizaciju – ju kurimas tik atima laika, pinigus ir energija. Ir atima tiek, kad nebelieka jos veiklai, esmei. Sudarykite sarasa tautiskai nusiteikusiu Lietuvos autoritetu. Sukvieskite i sueiga. Kurkit manifesta. Bendra. Kam reikalinga ta partija? Itraukit jaunima. Suorganizuokit zygi. Pakvieskit protingus zmones zygio metu pabendrauti, padiskutuoti. Tokia veikla sviecia ir augina jums rinkejus, padeda zmonems susivokti. Ir reikalui esant turesit ryztinga laisves kovotoju lyga. Reikia dirbti darba jeigu jau yra taip blogai kaip sakote. Daug ir sunkiai, neatlyginamai, metodiskai dirbti. As manau Jums pritartu visa eile zymiu lietuvybe ispazystanciu zmoniu – menininku, mokslininku, ju tikrai yra ir nemazai. Ir jie yra protingi. Nepasikuklinsiu pasakyti – protingesni nei Jus ir as. Neuztenka to, kazkas turi visa tai organizuoti. Mano akimis tai yra ko siandien labiausiai reikia. Dirbti…

    • O jūs man atsakykite – ir ką mes to “autoritetų žygio” pasekmėje, jūsų nuomone, turėsime?

     Dar vieną “Programą” ir kelias “Rezoliucijas”?

     P.S. Beje, net neabejoju, jog apie jį net nebus užsiminta jokiuose TV kanaluose. nebent Delfi ir Lietryčio etatiniai “rašeivos” kokią nors eilinę nesąmonę, kaip ir visada, sukurps.

     Jūsų žiniai, diskutuojame visais šiais klausimais su visais įmanomais “autoritetais” dar nuo tada, kai ir Sąjūdis nebuvo įkurtas, o šitų teorinių diskusijų realius rezultatus šiandien matome akivaizdžiai – dabar po 25 metų reali Lietuvybės padėtis daug blogesnė nei tada – giliu sovietmečiu, nes nebeliko ir to masinio tikėjimo šviesia Lietuvybės ateitimi, kuris tada buvo – ypač kuriant Sąjūdį.

     Reikia atvirai prisipažinti, kad mus – tuometinius Sąjūdžio “juodadarbius” – “juodai išdūrė” KGB kruopščiai parinkti ir vėliau dar papildomai atsijoti “lyderiai”, pasinaudoję mūsų tuometiniu politiniu naivumu, šviesiu tikėjimu, kad “visi sąjūdiečiai yra tikri Lietuviai-patriotai” ir nuoširdžiai siekia būtent Lietuvybės atgaivinimo, bei suskaldę mus įvairiomis “juodosiomis technologijomis” – ir galų gale tikruosius tautininkus-patriotus nustūmė į “politinę paraštę”.

     Ir dar paskaitykite, ką aš aukščiau parašiau:

     “Todėl manau, kad greta kokios nors masinės “rinkiminės” Tautos partijos būtina jau dabar kurti ir radikalią tvirtą politinę organizaciją, pavadinant ją, pvz.:

     Lietuvos Laisvės ir Lietuvybės gynėjų sąjūdis “Naujasis Žalgiris”,
     tokiu būdu neįvardijant atvirai, bet labai aiškiai “tarp eilučių” duodant suprasti, kokiam tikslui bus skirta ši organizacija – nelaukiant, kol Lietuvių Tautą ištiks galutinis demografinis emigracinis kolapsas dėl antitautinės valdžios politikos, ir Lietuviai sudarys mažumą Lietuvoje.”

     • zemaiciu zydas:

      Kaip cia neissipletus. As sakau, kad vietoj to jog vienyti politikus, vertetu daugiau demesio skirti tautiskai propagandai. Matau dvi problemas. Viena yra ta kad paprasti zmones is tiesu isivaizduoja jus kaip nepilnavertiskumo kankinamus neofasistus. Antra, jusu programa aiskiai liudija kad jus atitruke nuo tikroves. Ty – nesuprantat dabar vykstanciu socialiniu procesu esmes. Jus privalote apsisviesti. Yra zmones kurie mielai Jums padetu. Todel as siulau pirmiausia iki galo sukurti, subrandinti ideologija, ir Tada placiai ir garsiai ja paskelbti. Tai mano akimis yra esminis reikalas – pasiruosimas.

      • Problema visiems yra visiškai akivaizdi – Lietuvių Tauta nyksta tiesiog akyse, o Lietuvos Valstybės įvairios kosmopolitinės valdžios, keisdamos viena kitą, vis besąlygiškiau tampa valdomos ir priklausomos nuo įvairių išorės jėgų Rytuose bei Vakaruose, o taip pat nuo vietinių kosmopolitinių-oligarchinių ir jievrofilinių-pederastinių klanų, kurie yra akivaizdžiai antilietuviški…

       Tačiau visų pirma gal paaiškintumėte, kas yra tie “mes” ir kas tie “jūs”? 🙂

       Nors tai esmės nepakeis, kadangi bet kuriuo atveju akivaizdus faktas – “nesubrandinome” nei “mes”, nei “jūs” per praėjusius 22 metus, vadinasi reikia keisti iš esmės ne tik taktiką, bet ir strategiją.

       P.S. O kažką dar “brandinti”, panašu, jog jau nebėra laiko… 🙁

       • zemaiciu zydas:

        Matau paciam skaudu del to kas vyksta? Kaip iprasta tokiose situacijose, paklausiu, kiek toli nueitumete, ka paaukotumet, kad viskas imtu keistis? As zinau, tai gali nuskambeti kaip buliaus sudas. Bet cia ir gludi pati Esme. Privalome nusimesti isdiduma, arogancija. Ir klausytis…:)

    • G pavardės nesakysiu:

     Aš irgi galvoju, kad rinkimų laimėjimas nieko nepadėtų tautinių idėjų skleidime. Kad ir turint 71 vietą – manau prasidėtų skaldymas, viliojimas, kiršinimas, žiniasklaidos puolimas… Valinsko likimas vienžo. Antra vertus, valstybės valdymas – ne kopūstų srėbimas. Kas ten toks sakė, kad viską lemia kadrai? Mano galva – trūktų kompetencijos (jokiu būdu nenoriu pažeminti konkrečių žmonių) sąrašo apačioje. O dar vyriausybės formavimas – prisikvietus į ją etatinių valdininkų nieko bendro neturinčių su tautine savimone – sabotažas neišvengiamas, Juolab ir kurstytojų atsirastų neabejotinai. Dirbti su tauta reikia, auginti savimonę… Gal ir kvailai galvoju, bet mano nuomone dabar TS turi duoti konkrečius nurodymus skyrių vadovams:
     – Petras iš Balbieriškio? Išsiaiškini iki naujų metų kas tavo teritorijoje prijaučia tautinėms idėjoms iš mokytojų, menininkų, sportininkų, bibliotekininkų ir t.t. Perkalbi su kiekvienu asmeniškai. Kas gali ir nori dirbti – tegu kuria sporto klubus, literatų, informatikų, šaulių ir t.t būrelius. Jaunuomenės auklėjimas juose – tautine dvasia. Kaip tą dvasią patraukliai jaunimui perteikti – čia jau TS viršūnėlių galvos skausmas, jie turi išdirbti metodiką. Po kokių dešimt metų atsiras ir pastovus elektoratas, bent jau mano galva… Ir – nereikia jokios neapykantos kitataučiams (žydams ypač) kurstyti, o mokyti mylėti savo tautą, savo kaimyną (kad ir Uspaskichui balsą pardavusį – reikia duoti jam galimybę susivokti savyje pirmiausia, po to smerkti). Va tokios ateities aš noriu :-D.

     • zemaiciu zydas:

      Ooo ziurek turiu bendraminti! Negali buti! 😀 Is tikro butent apie tai as ir kalbu. Ir ne tik. Vadai irgi turi issigydyti karstine, ir prasiverti akiracius. Netgi jeigu kaip Zygeivis sako, matematiskai mes ir isnykusi tauta, niekas mums netrukdo kurti lygiagrecia tauta – ir tada skaiciai pradeda igauti truputi kitas reiksmes, ir tu augini turta kuris skaiciais apskritai sunkiai skaiciuojamas, ir jokiomis intrigomis jo nesunaikinsi…:)

     • Mūsų istorija jau parodė, kad tokioje beviltiškoje situacijoje yra tik vienas teisingas kelias…

      Bet tam būtina ir tinkama geopolitinė padėtis. Ir mano nuomone ji greitai kaip tik tokia ir bus.

 43. zemaiciu zydas:

  DU SIMTAI! DU SIMTAI!!!

 44. Beta:

  Visada balsavau ir balsuosiu už LSDS, bet manau jiems jau laikas keisti taktiką. O konkrečiai: prisijungti prie LSDP ir sprogdinti juos iš vidaus. Maždaug taip kaip Puteikis daro su TS-LKDP. Jau kiek galima lindėti užkulisiuose? O kitaip juk per sisteminius neprasimuši. Šiek tiek gudrybės. Tik gal Akstinavičius tam per švelnus ir per inteligentiškas? Linkienę reikia paleisti į priekį?

 45. Rimas:

  Alkui
  Toks nuostabus tautinės ir kultūrinės minties tinklaraštis nesusitvarko su bepročių komentarais.
  Gerbkite save, tautą, neleiskite save diskredituoti, brangieji.
  Sėkmės jūsų sunkiame ir atsakingame darbo bare.

  • Visų pirma, kiek žmonių – tiek ir nuomonių. 🙂

   Ir antra – mums priešiškų ideologijų atstovų mums reiškiama kritika ir netgi atviras tyčiojimasis iš mūsų nesėkmių – irgi labai naudingas, kadangi verčia pasitemptti, o kai kada ir apmąstyti tokius klausimus, į kuriuos gal būt ir neatkreiptume dėmesį.

   P.S. Bendras dėsnis – “Ramioje kūdroje net ir vanduo pašvinksta”. 🙂

 46. Kas yra kairė ir kas yra dešinė:

  Straipsnio autoriui paprieštarausiu,kad tautiška ideologija yra stipriai dešinė,o socialdemokratai yra stipriai kairė.Šiose dviejose pasaulėžiūrose tikrai nėra natūralių priaštaravimų.Prieštaravimai gali būti tik dirbtiniai.Tautinė ideologija yra tautinės valstybės palaikymas,kas reiškia valstybę sukūrusios (šiuo atveju lietuvių) tautos iškėlimą prieš vėliau importuotas į šią valstybę tautas.Argi tokioje pasaulėžiūroje yra prieštaravimas socialinės atskirties mažinimo politikai?! Mano nuomone,būtent,jeigu norima tarnauti ne tik tautos daliai,bet visai tautai,tuomet labai gerai atitinka tautininkų ir tautiškai nusiteikusių socialdemokratų derinys.
  P.S.Tautinė ideologija ekonomine prasme tikrai nereiškia ekonominį liberalimą ir yra labiau kairioji nei dešinioji arba,blogiausiu atveju,neutrali.Prisiminkime Vokietijos istoriją…..

  • zemaiciu zydas:

   As nezinau, gal Jums pasirodys paradoksalu, bet siuolaikine liberali demokratija valstybiniu ekonomikos valdymu bei paties valdymo aparato dydziu, ko gero lenkia netgi sovietine sistema. Kiek kartu valstybes kurios dirbtinai reguliuoja ekonomika turi subankrutuoti, kad jums taptu aisku, kad kisimasis I rinkas yra ju zlugdymas? Protekcionizmas, vyriausybinis reguliavimas iskraipo naturalius santykius, sukuria salygas atsirasti rinkos monopolijoms, sukuria kapitalo nebalansa, susaisto nacionalini biudzeta su privaciu, sukuria salygas atsirasti junginiams, taip vadinamiems “too big to fail”, kurie kaip ekonominiai augliai tempia istisas nacijas I dugna. Valstybiu kisimasis I ekonomika visada baigiasi ju zlugimu. Ziurekite kas vyksta EU. Ji vos laiko galva virs vandens. Ir labai panasu kad tuoj nuburbuliuos…

   • Negali būti Valstybė laikoma tautiška, jei joje dalis Tautos badauja.

    Todėl tam tikra socialinė parama tiems, kam ji iš tikrųjų būtina, Tautinėje Valstybėje yra privaloma.

    O dėl Valstybės aktyvaus kišimosi į ekonomiką, tai šitai visada buvo, yra ir bus – bet kurioje pasaulio valstybėje.

    Klausimas tik vienas – kokio lygio turi būti tas “kišimasis” – tiksliau sakant, ūkio subjektų tam tikra “priežiūra” ir jų tarpusavio santykių reguliavimas.

    Bei, žinoma, kokia turi būti mokesčių politika ir surinktų mokesčių paskirstymas.

    Deja, iki šių dienų taip niekas pasaulyje ir nesukūrė “auksinio recepto” ką, kada ir kaip daryti. 🙁

 47. Istorikas:

  Susipažinau su komentarais ir man susiklostė vaizdas, iš dalies sutampantis su Žygeivio nuomone, nors sprendimus aš matyčiau kiek kitus. Mano nuomone nedaug kas iš komentatorių iki galo suvokia žmogaus prigimties subtilumus bei lietuvių tautos dabartinės būsenos tragikos gylį. Manau, kad daugelis komentatorių nesuvokia, kodėl Lietuvoe lenkai balsuoja už Lenkų rinkimų akciją, o rusai savo ruožtu taip pat už kiek galima prosusiškesnes partijas, o lietuviai savo ruožtu – už partijas, žadančias aukštesnį pragyvenimo lygį. Nesuvokima, kad žmogaus prigimtyje esama siekio susilieti su kažkuo didesniu, didingesniu nei pats esti. Rusija ir Lenkija galingos valstybės, galingos tautos, turinčios imponuojančią istoriją, kultūrą, milžiniškus mokslo, meno , kultūros pasiekimus. O kas ta Lietuva lenkų, rusų ir ,deja, jau nemažos dalies lietuvių akyse? Tai kažkokia neaiški tauta ir valstybė, atsiradusi iš kaimynų malonės, neturinti nieko savo, nes tai ką ji laiko esant savu – pav. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė juk eilinių paprastų žmonių akimis žvelgiant – tiek, kiek jie gali išskaityti iš juiers pateikiamų vadovėlių – neatsiejamia susijsi su Lenkija ir Rusija. Aš skubu. Čia daug būtų galima pakalbėti. Pav. ką Alkas siūlo, kokį mato lietuviškumą – XIX a. valstiečių kultūra pristatoma kaip lietuvių kultūra. Juk tai absurdas. Ką tai gai patraukti. Juk eina kalba apie savimonės klausimus. Eina kalba apie apie kas yra lietuviškumas apskritai. O kalbama apie rinkimes konsteliacijas ir manoma, kad tai išgelbės situaciją. Negi nesuvokiama, kad XXI amžiaus pradžioje atsidurta visiškai nauoje situacijoje kai iš esmės kiekvienas žmogus gali rinktis savo tapatybę. Kuriam galui žmogus, kurio pase parašyta kad jis lietuvis, turi laikytis to lietuviškumo, jei tas lietuviškumas siejamas tik su cepelinais, XIX a. valstiečių kultūra arba iš kitos pusės su LDK kultūra, kas tiesiogiai verda savanorišką polonizavimąsi. Gerbiami komentatoriai, kuriems brangus lietuviškumas, negi jūs nesuvokiate, kad tokios „Amelijos“ jus mukdė ir murkdys, jeigu jūs nesuvoksite kokie gilūs ir esminiai turi būti sprendimai dėl pačios savimonės.Primityviai mąsto tie, kurie mano, kad situaciją pakeias vien ekonominiai pažadai. Socialiniai poreikiai – dar ne visi žmogaus poreikiai. Dar yra ir pažinimo, saviraiškos poreikiai. Deja, dabartinis lietuviškumas taip pat jų nepatenkina. Naujasis lietuvių tautinis identitetas turi būti kuriamas baltiškuoju pagrindu, tačiau įvertinat tai, kad mes įžengiame į kosminį amžių. Tik tada jūs tokioms „Amelijoms“ turėsite ką pasakysit, jei atsistosit ant holistinės pasaulėžiūros pagrindo (o baltiškoji pasaylęėžiūra, kaiop ir visos senosios – yra holistinė). Tik tada primityvus krikščioniškas, o taip pat pozityvistinis ir liberalistinis dualizmas bus galutinai palaidotas. Mes galim sukurti tautą, kuri būtų atvira savo praeičiai ir ateičiai, kuri pasiūlytų savo nariams visą žmoniškosios primgties gylį atitinkančias saviraiškos galimybes.

 48. Istorikas:

  Reikalinga nauja tautos istorija, nauja ideologija, kuri paatsakytų į klausimą iš kur kur mes atėjome (kokia mūsų kilmė), kas mes esame ir kur mes einame (ko mes siekiame). Kas yra mūsų ir kas ne mūsų. Kur mūsų teritorija ir kur ne mūsų. Kas mūsų didvyriai ir kas mū9sų išdavikai ir t.t. Reikia parašyti tokią tautos istorijąč ir ideologiją, reikia ją padaryti prieinama kiekvienam potencialiam lietuviui. Štai kas mano manymu dabar yra aktualiausia, o ne naujų riniminių koalicijų sudarinėjimas. Atsipeikėkim vieną kartą – juk iškilo klausimas dėl pačos tautos likimo ir ne dėl 2012 m. rinkimų rezuktatų, bet dėl apskritai dėl tautos nebenoro gyventi. Būtent, mūsų tauta nebenori gyventi kaip tauta. Ar mes dar galim prikelti joje tą norą? Nežinau. Nežinau todėl, kad pasaulis siūlo daug didingesnių dalykų nei dabartinis lietuviškumas. Tai pasiūlykim tokį tautiškumą dėl kurio būtų verta padėti galvą.

  • G pavardės nesakysiu:

   Istorija tegali būti tokia kokia ji yra – ne nauja ar sena. Lietuvių Tautos, Lietuvos Valstybės istorijoje nematau nieko gėdingo. Alkas.lt ragina pažinti ne XIX amžiaus valstiečių kultūrą, o tūkstantmetę Lietuvių Tautos kultūrą, kuri ir išliko tos valstietijos dėka. O XIX amžiuje būtent iš valstietijos kilusių šviesuolių dėka atgimė ir Valstybė. Tai ką tamsta siūlote (nukirsti lietuvybę maitinančią šaknį) – valdantieji labai sėkmingai įgyvendina. Ameljia – labai puikus nutautėjimo pavyzdys. Tik jei viduramžiais bajorijai nutautėti prireikė šimtmečių, tai Amelijos anūkams dvidešimt metų pakako, kad lietuviškos giesmės taptų „laukinių stūgavimais“.

   • G pavardės nesakysiu:

    Dėl rinkiminių koalicijų – pritariu.

    • zemaiciu zydas:

     O sakykit, Jums paskutiniu dvieju desimtmeciu arba sio menesio Lietuvos istorija taip pat neatrodo gedinga?

     • G pavardės nesakysiu:

      Nežinau ką atsakyt.. Gal vistik 20 metų laikotarpis per mažas, kad vertinti. Nes jeigu pridėsim dar keletą metų (1987-1991) – tai jie didingi ir unikalūs… O ką gali žinoti kas atsitiks per ateinančius penkerius metus? Atsakysiu taip: klaidų ir ieškojimų metas, o kad vertinti kaip istorijos periodą – tai jau bus mūsų palikuonių užduotis.

      • zemaiciu zydas:

       As galvoju kad butent naujaja istorija ir galima vertinti tiksliau, kadangi jeigu ne pats ja nugyveni, tai isgirsti is pirmu lupu. O 20 metu nera toks jau mazas laikotarpis. Tuo tarpu senaja istorija prisimenam tik is rasytiniu saltiniu kurie yra visi kazkieno asmenines interpretacijos.Jeigu imti mano asmenine patirti, ka as girdejau is senoliu, tai Lietuvos istorija yra kupina gedingu dalyku. Mano poziuriu bent jau. Vienok, kaip sake istorikas, as esu pozityvistas. As skirstau tiesa I dvi kategorijas. Viena yra Tiesa, o kita – mokslui patogi Tiesa. As netikiu I objektyvia tiesa apskritai. Todel jeigu as rasyciau Lietuvos istorija Tautininkams, as rasyciau patogia Tiesa. Propaganda. Nes as pats noreciau, kad mano vaikai tokia Lietuvos istorija studijuotu mokykloje.

  • Istorikas:
   2012 10 18 15:35

   Reikalinga nauja tautos istorija, nauja ideologija, kuri atsakytų į klausimą iš kur kur mes atėjome (kokia mūsų kilmė), kas mes esame ir kur mes einame (ko mes siekiame). Kas yra mūsų ir kas ne mūsų. Kur mūsų teritorija ir kur ne mūsų. Kas mūsų didvyriai ir kas mūsų išdavikai ir t.t. Reikia parašyti tokią tautos istoriją ir ideologiją, reikia ją padaryti prieinama kiekvienam potencialiam lietuviui.
   ————————————————————————————–

   Štai šioms Istoriko mintims pritariu besąlygiškai.

   P.S. Kaip tik todėl šiuos klausimus jau seniai ir intensyviai nagrinėju bei tyrinėju, o taip pat renku bei sisteminu labai įvairią informaciją iš įvairiausių šaltinių ir talpinu mano tvarkomoje svetainėje:

   Nacionalistas – Tautininkas – Patriotas – Žygeivis – Laisvės karys (Kalba – Istorija – Tauta – Valstybė) “Diskusijų forumas” ir “Enciklopedija” (elektroninė virtuali duomenų bazė)
   http://lndp.lt/diskusijos/index.php.

 49. Istorikas:

  Lietuvos ir lietuvių tautos istorija tikrai yra didinga. Klausimas kitas – kiek tas mūsų istorijos vaizdas, kurį matome savp vadovėliuose, istorijos sintezėse ir pan. tą didingumą atskleidžia. Dėl XIX a. valstiečių kultūros vertinmo. Visiškai sutinku su komentatoriumi ” G pavardės nesakysiu”, kad mūsų tauta ir išliko tos valstietijos dėka. Juk ir mūsų balstiškąją praeitį galime rekonstruoti daugeliu atvejų tik iš valstietiškojo. liaudies paveldo. Klausimas kitas: ar lietuvių tautos kultūra tapatintina su valstiečių kultūra. Kas galų gale yra didesnė vertybė – ar tas iš liaudies kultūros išseparuotas baltiškasis palikimas, ar pati ta valstietiškoji kultūra? Kas saugotina ir plėtotina: ar baltiškasis palikimas ar liaudies kultūros formos, susiklosčiusios baudžiavos sąlygomis? Ar polka – tai lietuviškumo pasireiškimas? Man susidaro įspūdis, kad Alke esama nemaža tokių, kurie linkę tautos kultūrą sutapatinti su valstiečių kultūra. Jei taip, su tuo niekaip negalėčiau sutikti. Taigi, niekas nesiruošia nukirsti lietuvybę maitinančių šaknų. Tik nereiktų tautinės priespaudos metais susiklosčiusių kultūrinių formų laikyti autentišku lietuviškumo pasireiškimu. Galbūt mano komentare galėjo užkliūti frazė “kurti tautą”? Ką gi, mūsų lietuvių situacija nelengva, netgi labai sunki ir atsižvelgiant į tai kiek reikia nuveikti, gal vis dėl to pateisinčiau žodžio “kurti” naudojimą.

  • Kęstutis:

   Gerai, kad jungiasi naujos pajėgos (Istorikas)… Pritariu Žygeiviui, istorikui, Mariaus straipsnis laiku ir vietoje. Man šiaip artimesnė ŽŽ nuomonė, kai jis pasiūlė surinkti iškiliausius tautos žmones, kažko Žygeiviui nepatiko, o man atrodo, kad dabar tai geriausias kelias. Paaiškinsiu, nors ir netvirtinsiu, jog tai vienintelis teisingas kelias… Prieš kokius 1,5 metų kreipiausi į Alko redakcija su straipsniu – įdėja. Pgr. mintis – surinkti garbingiausius Lietuvos žmones, įkurti visuomeninį susiėjimą – Lietuvos Garbės Tarybą, minty turėjau – Lietuvos Išminčių Tarybą. Garbės Tarybos pagrindiniai uždaviniai būtų 1. Sukurti Lietuvių Tautos išlikimo principus 2. Prižiūrėti dabartinės valdžios veiklą 3. Šviesti ir telkti tautą. Toliau, mažosios Garbės Tarybos galėtu kurtis ir miestuose, miesteliuose ir t.t. Pagrindinė mintis – Tautai turi vadovauti geriausi tautos atstovai. Jei šios minties nesugebėsime įgyvendinti, bus kaip buvo. Pritariu ir TL, kad turi būti stipri ekonominė programa. Bet tikrai visiškai netinkamas šiai dienai tas ekonominis modelis, kuris tiko prieš 200 metų ir kurį siūlo dabartiniai ekonomistai – laisva rinka, mano nuomone visiškas šššššššššššš… Turčiai turtėja, vargšai dar labiau skursta (santykinai), žemės naudmenys senka, taip gyvenant žmonija neturi galimybės pragyvent šioje planetoje nei 100 metų. Galėsim šia tema vėliau ir prasiplėst. Toliau. Aišku Alko redakcija atmetė straipsnį, kaip netinkama, nors aš ir nesitikėjau, kad spausdins (nesu rašytojas, esu skaitytojas :)), bet galvojau bent naujomis mintimis sudominsiu… Ir kažkur po pusės metų šį valstybės valdymo modelį panaudojo Islandai. Išrinko garbingiausius 25 nepartinius tautos atstovus referendumo priežiūrai, paskelbė referendumą, pasikeitė konstituciją, teisia buvusį premjerą…
   http://www.sarmatas.lt/11/revoliucija-apie-kuria-visi-nutylejo/
   Nesakau, kad nužiūrėjo nuo manęs :), paprasčiausiai tai taip aišku – principas, kad šalį turi valdyti, arba priimti svarbiausius sprendimus – geriausieji tautos atstovai, yra esminis.

   • Pati idėja įdomi: “surinkti garbingiausius Lietuvos žmones, įkurti visuomeninį susiėjimą – Lietuvos Garbės Tarybą, minty turėjau – Lietuvos Išminčių Tarybą.”

    Problema kita – kas tą “surinkimą” atliks, ir kaip nustatys, kas yra “išminčius”, o kas “nelabai”? 🙂

    Kitaip sakant, vertėtų visų pirma apibrėžti aiškius kriterijus.

    Atskira problema – ir pati rimčiausia ta, kad nemaža dalis atrinktų “išminčių’ atsisakys būti vienoje “kompanijoje” su kitais “išminčiais”.

    Deja, realybė būtent tokia. ::(

    P.S. Ne “išminčiai”, bet įvairių Lietuvių tautinių organizacijų ir judėjimų atstovai bei aktyvistai jau seniai yra susibūrę Lietuvių Tautiniame Centre (LTC) (nuo Romualdo Ozolo iki Ričardo Čekučio; nuo tautinių socialdemokratų iki “skinų” atstovų).

  • Istorikui:

   Perskaitęs komentarus,esu sužavėtas jūsų giliu mąstymu ir įžvalgumu.Pagarba jums už tai! Ypač teisingas jūsų požiūris į lietuvišką kultūrą.Labai teisingai rašote,kad lietuviams reikia kurti modernišką kultūrą ant baltiškos kultūros pagrindų,paimant iš praeities kultūros tik tai,kas yra baltiškos kilmės.
   P.S. 20-ojo amžiaus pradžios lietuviškasis patriotizmas buvo tampriai susietas su lietuviškos kultūros puoselėjimu.Jeigu to nebūtų buvę,būtų netgi labai abejotina,kad šiandien pasaulyje dar būtų Lietuva su savo lietuviška kalba ir kultūra.Manau,kad ir šiais moderniais laikais lietuviškojo patriotizmo „varomoji jėga“ gali būti tik lietuviškos su baltiškomis šaknimis kultūros puoselėjimas ir tik tokiu atveju istorijos bėgyje galėsime išliksime lietuviais su savo suveneria valstybe.

 50. Šančiai:

  Čia vis rašnėja toks veikėjas , pasivadinęs ,,tikras Lietuvis”..Manau, kad tikras tai tikrai ,bet rusas arba koks paleckiokas: ,smarvė iš tarp eilučių tvoskia ,kad nęt nosi riečia, atidžiai paskaitykit ,visi.

  • “Būkim biedni, bet teisingi”… 🙂

   Kadangi Tikrą lietuvį žinau kaip nuluptą 🙂 ir jis mano svetainėje jau nemažai metų rašo savo įvairias mintis bei gana dažnai mane pakeikia, kai aš su jomis nesutinku, tai sąžiningai garantuoju, kad Tikras lietuvis iš tikro yra lietuvis (pats tikriausias). 🙂

   O jo “prokomunistinis požiūris” į kai kuriuos istorinius klausimus (ypač pokarinius), mano nuomone, yra susijęs su jo šeimos istorija.

   Plačiau apie jo pažiūras čia:

   “Kas yra kas” svetainėje ideologiniu požiūriu
   http://lndp.lt/diskusijos/viewtopic.php?f=1&t=5375

   • tikras lietuvis:

    Ko tu jam aiškini – aiškus probanditinis elementas ir nedamušta kontra.
    Va, kaip tik dėl tokių pažiūrų, esančių ne kuriuose “tautininkuose”, niekas tautininkų ir memėgsta.
    Laikas jums pavirsti į žmones – kitaip balsų negausite niekada.
    Beje,
    ką ten rašei apie mano šeimą?
    Visuomenės dauguma nematė bandituose nieko gero, su jais stengėsi neturėti reikalų ir neapsiriko – banditai ne Lietuvą vadavo, ką būtų darę, jei būtų buvę partizanai, o užmušinėjo valstiečius.
    Štai istorikų surinkti duomenys:
    miškiniuose 1944 – 1953m. laike pabuvojo apie 200 000 žmonių, iš jų žuvo tik 20 000, kai jie nužudė (ne tikrieji partizanai, kurių miškuose buvo labai ir labai mažai, o banditai) – 30 000 lietuvių valstiečių, gyvenusių pamiškėse.
    Taip, kad, Žygeivi,
    jei esi iš banditų, tai vis dar banditų giesmes giedi?
    Todėl niekas niekada nebalsuos už tautininkus, nes tos giesmės – ne lietuvių, o banditų.
    Štai koks buvo tikras kelias:
    http://www.youtube.com/watch?v=gzKS9Bb8SZc&feature=related
    Kaip tik tokios taktikos tais laikais laikėsi visuomenės dauguma, tame tarpe ir mano šeima.
    O banditai užsiiminėjo kitkuo (bet jie buvo mažuma ir jų nepalaikė visuomenės dauguma), dėl ko jie buvo išbubinti.
    Nepavyks jų palikuonims ir vėl pajungti visuomenės daugumos savo valiai – dauguma jų palikuonių balsuoja už konservkrikdeminius, kuriuos visuomenė ir vėl numetė į šiukšlyną.

  • tikras lietuvis:

   Tai tu tas, neadekvatus, kuris stiklines mėto, nes nieko įrodyti nesugeba?
   Užsidėk ledą ant galvos.

 51. Zemaičių žydui:

  tu rašai apie pataikavimą sistemai, tai juk visuomet nuvertus vieną sistemą, ateina kita. Ir tu nori pasakyti, kad nauja sistema bus geresnė, reikia prisiminti spalio revoliuciją, gal tuomet atsivers akys.
  Baimės neturi būti, tiesiog reikia elgtis protingai ir su sąžine.

  • zemaiciu zydas:

   Sistema vadinama bet kokia monopoline politika. Taip iprasta. Tokia politika kuriai nera alternatyvos arba atsvaros. Siandien Lietuvoje pro-eurosajungine, globalistine politka yra monopoline. Jinai neturi realios opozicijos. Jos nereikia nuversti, is jo reikia timti puse jos galiu ir atiduoti opozicijai. Kuomet yra atsvara, gryzta savireguliacija, kurios siandien sociumas nebeturi. Siandien yra savivale. Turi buti veikianti institucija ir ja stebinti institucija, kuri yra reali gresme veikianciosios viespatavimui. Dar tai vadinama jegos balansu. As nekvieciu nieko versti kaipo ideologijos. Idejos nesunaikinsi. Galias reikia perskirstyti. Sazine politikoje yra prostitute. Parodija. Suo turi tureti priziuretoja. Dabar suo pasileides ir daro ka nori. Blogai…

 52. Aras:

  Sąjungai “Už Lietuvą Lietuvoje” palinkėčiau: daugiau vienybės, daugiau akcentuoti socialinius aspektus, daugiau pliekti valdžią, daugiau sveiko populizmo ir modernių šokiruojančių idėjų.

  • NETURITE LYDERIO:

   Gerbiami tautininkai,

   NETURITE telkiančio LYDERIO, kuris pasakė ŽODĮ ir viskas aišku, tai yra BUS PADARYTA. Turite daug dirbantį daug projektų parašantį lyderį, bet kas tais projektais patikėjo? Programa daug geresnė už kitų partijų, bet jeigu ir žinoma, tai įgyvendintojų ir galimo įgyvendinimo nieks nematė (nebent Čekučio 18 punktų?) ir nieks nepatikėjo. Programa nepatikėjo net patys tautininkai.Kiek žinau dalis tautininkų balsavo už Drąsos kelią, o pavieniai tautininkai ir už TS-LKD. Reiškia NEĮTiIKINTI net savi. Beje jie nedalyvavo ir rinkimų kompanijoje.

   • Taip, problemų tautinio spektro jėgų tarpe – labai įvairių – yra daug. Ir jas Lietuvoje įmanoma išspręsti – vienais ar kitais būdais.

    Tačiau yra viena esminė ir Lietuvoje neišsprendžiama “problema” – ne tik Lietuvą, bet ir visą pasaulį šiuo metu valdo įvairių “spalvų” ir “atspalvių” kosmopolitai.

    Lygiai taip pat, kaip prieš Antrąjį pasaulinį karą daugumoje valstybių valdžioje buvo įvairių “spalvų” ir “atspalvių” tautininkai (nacionalistai), bet po karo padėtis kardinaliai pasikeitė.

    Ir dabar tam, kad padėtis kardinaliai pasikeistų, taip pat turi įvykti pasaulinio lygio bei masto “sukrėtimas”.

    Šiuo metu bet kam, įdėmiai stebinčiam pasaulinės finansų sistemos ir ekonomikos “perturbacijas” bei migracinius-demografinius procesus, akivaizdu, jog toks “pasaulinis sukrėtimas” sparčiai artinasi.

    Klausimas tik vienas – kas šį kartą nugalės šio “pasaulinio sukrėtimo” pasekmėje?

    Nes pasaulinių ideologinių jėgų, pretenduojančių į nugalėtojus po būsimojo “pasaulinio sukrėtimo”, šiuo metu toli gražu jau ne dvi (kosmopolitai – tautininkai (nacionalistai)), ir netgi ne trys, o žymiai daugiau – prie kosmopolitų, tautininkų (nacionalistų) ir pasaulinio islamo besąlygiškos pergalės jau siekiančių jėgų, reikia pridurti ir Kiniją su jos “atskiru keliu”, bei budistus, kurių tarpe irgi jau kyla judėjimai, panašūs į pasaulinį “Al-Kaidos” “tinklą” ir atitinkamą pasaulinio dominavimo ideologiją; o patyrinėjus įvairius procesus, vykstančius Indijoje, Brazilijoje ir kitose pasaulio dalyse, rasime ir dar bent kelių pasaulinių ideologijų bei judėjimų sparčiai augančias užuomazgas…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: