Blogeris Zeppelinus. Įvadinė LTV rinkimų laida. O gal biudžetinės teležvaigždės Ritos Miliūtės užgaidų koncertas? (31)

Blogeris ZeppelinusVakar vakare žiūrėjau LTV rinkiminę laidą, kurioje dalyvavo visų VRK užregistruotų į rinkimus politinių partijų vadovai ir atstovai.

Ji vadinasi „Rinkimai 2012. Įvadinė rinkimų laida per LTV“ ir vyko nuo 21:15 iki 23:15 val. Įsijungiau televizorių nuo pusės laidos, bet ir to pakako, kad pakraupčiau.

Ne nuo politikierių postringavimų, saldžių pažadų ir demagoginių pašnekėjimų. Tame nebūtų nieko nei naujo, nei įdomaus. O nuo to, kad ši laida sudarė ponios Ritos Miliūtės ….asmeninio benefiso įspūdį.

Tokio atvirai ir įžūliai demonstruojamo laidos vedėjos susireikšminimo, neprofesionalumo bei šališkumo net įsivaizduoti negalėjau.

Kiek suprantu, rinkimų laidos vedėjos darbas šiaip jau yra sudaryti sąlygas tam, kad skirtingų politinių partijų atstovai atskleistų programines nuostatas ir jų realizavimo galimybes visiems rinkėjams.

Atrodytų, kas gali būti paprasčiau: užduodi visiems dalyviams tą patį klausimą, kuris gali šviesti ir ant lentos bei leidi kiekvienai partijai dėl jo pasisakyti, kontroliuojant, kad visiems laiko tektų vienodai ir kad kiti dalyviai nelįstu su pertraukinėjimais, komentarais bei riksmais, kol kalba konkurentas.

Tikrai nesudėtingas darbas, nereikalaujantis nei aukštojo universitetinio išsilavinimo, nei kažkokių ypatingų sugebėjimų, o tik tvarkingumo, elementarios logikos supratimo, šiokio tokio griežtumo bei objektyvumo.

Dalyvavimas debatuose, politikų pasisakymų turinio komentavimas bei jų vertinimas tikrai neįeina į tokių laidų vedėjo pareigas.

Juolab, į tas pareigas nepatenka įžūlus nurodinėjimas, ką turi kalbėti politikas, atsakydamas į jam užduotą klausimą. Tai yra to politiko reikalas, ką jis nori viešai pasakyti siūloma tema savo rinkėjams – nes siekia gauti jų balsą, o ne įtikti kažkokiai piktaveidei šmaikštašiknei iš valdiškos televizijos.

Nes rinkiminės laidos vedėjas nėra nei politinio proceso dalyvis, nei labai jau būtinas tarpininkas tarp žiūrovo ir politikų.Rita Miliūtė

Aš esu rinkėjas ir žiūrovas ir esu pajėgus pats nuspręsti, kaip vertinti vieno ar kito politiko pasisakymus bei poziciją. Ir vedėjos-telesuflerės, nurodančios – kam ploti, o kam baubti – man visiškai nereikalingos.

Deja, bet net toks ne itin sudėtingas laidos formatas pasirodė neįkandamas mūsų valdiškos televizijos žvaigždei.

Atvirai sakant, nelabai suprantu, pagal kokius kriterijus ši miela moteris neperseniausiai buvo išrinkta profesionaliausia visuomeninės televizijos kanalų LTV ir LTV2 žurnaliste?

Kame pasireiškia tas profesionalumas? Kokioje srityje? Nes šią laidą ji vedė gėdingai neprofesionaliai, net buvo šlykštu žiūrėti.

Juk biudžetinė telediva Rita Miliūtė akivaizdžiai kenčia nuo to, kas vadinama „žvaigždžių liga su kraštutinio narcisizmo ir savimylos komplikacijomis“.

Ir ganėtinai sunkia, o gal net ir nebepagydoma didybės manijos forma.

Diagnostika nesudėtinga, nes simptomai labai jau ryškūs ir eilę metų stabiliai stebimi net neginkluota akimi.

Tokio totalaus susireikšminimo ir nuoširdaus įsijautimo į „pagrindinės“aidmenį ten, kur to daryti nederėtų, galėtų pavydėti net ir kai kurie Konstitucinės Dvasios pranašai.

Žiūrėjau laidą ir negalėjau patikėti savo ausimis, girdėdamas, kaip įsijautusį į „pagrindinės Lietuvos politikos žinovės ir kritikės“ vaidmenį TV vedėja pati DALYVAUJA politikų diskusijose, pertraukinėja juos per pusę sakinio, laido blondiniškus komentarus, šaiposi iš jai nepatinkančių pažiūrų atstovų ir kitaip realizuoja savo psichologinius kompleksus šimtų tūkstančių žiūrovų akyse.

Kai kada netgi gailėjausi, kad nesėdžiu toje salėje ir neturiu galimybės pasakyti besielgiančiai, kaip šmaikštašiknė kaimietė gegužinėje, vedėjai:

„– Miela ponia Rita, mes atėjome čia ne pas Tamstą į svečius ar tardymui, o pristatyti SAVO RINKĖJAMAS programines nuostatas. Ir visai neprivalome paisyti Jūsų nusišnekėjimų ir eikvoti žiūrovų laiką Tamstos pliauškalams bei postringavimams.

Palikime vertinti mūsų žodžius RINKĖJAMS, o ne abejotinos kompetencijos televaidmenų atlikėjams. Todėl gal būkite maloni užčiaupti savo dailią burnytę, nepertraukinėti kalbančio ir išsitenkančio jam skirto laiko ribose politiko bei per kvailokus komentarus ir sofistinius dalyvių pasisakymų reziumavimus neįsitraukti į debatus oponento vaidmenyje.

Nes Jūs, miela Rita, nedalyvaujate rinkimuose.

Atitinkamai, ta ne itin išmintinga nuomonė, kurią Tamstelė čia visiems primygtinai brukate, neturi jiems jokios reikšmės ir tik atima laiką iš tikrųjų dalyvių bei riboja žiūrovų galimybes išgirsti tai, ką jiems nori pasakyti politikai.

Žinokite savo vietą, miela Rita ir dirbkite savo, o NE MŪSŲ darbą.

Skaitykite iš popierėlio visiems vienodus klausimus, sekite chronometražą, išjunginėkite mikrofonus pertraukinėtojams ir nutaisiusi giliamintišką veido išraišką klausykitės atsakymų, nuduodama vaizdą, kad kažką suprantate energetikoje, ekonomikoje, socialinėje apsaugoje, darbo rinkoje ar užsienio politikoje.

Aktorinių gabumų Jums netrūksta, todėl bent tai turėtu pavykti, jeigu jau tiesiog laidas vesti sekasi sunkiai.

Ačiū už dėmesį ir atsiprašau žiūrovų už pavogtą iš jų laidos vedėjos naudai laiką.“

Atvirai sakant, niekaip negaliu suprasti – nejaugi LTV vadovai patys nemato, kad jų teležvaigždę ištiko žiauri profesinė deformacija?

Juk ji nuolat bando demonstruoti laidų dalyviams, profesionaliems politikams ar specialistams savo pranašumą ir tariamą kompetenciją valstybės valdymo srityse.

Kai tuo tarpu mes visi puikiai suvokiame, kad tų įsivaizduojamų savybių pas ją nėra ir negali būti dėl objektyvių priežasčių. Nes ilgus metus ponios Ritos darbas buvo visai kitoks – gerai atrodyti, sklandžiai skaityti telesuflerio tekstą ir įtaigiu balsu uždavinėti klausimus tiems, kas kažką išmano ar turi praktinės patirties.

Atrodyti kompetetinga, užduodant klausimus ir būti kompetetinga tuo klausimu yra du skirtingi dalykai.

Čia kaip talentas įtaigiai suvaidinti širdies chirurgą ir gebėjimas atlikti širdies operacijas. Nėra komiškesnio vaizdo, kaip iš vaidmens nesugebantis išeiti aktorius…

Todėl visiškai pakaktų, kad rinkiminėje laidoje jos vedėja ir pademonstruotu SAVO SRITIES kompetencija VEDANT TV laidą, o ne bandytų pilnateisio politinio proceso dalyvio teisėmis žaisti rinkiminius žaidimus ir varžytis su politikieriais dėl žiūrovų prielankumo.

Deja, būtent tos kompetencijos ir neišvydome ponios Ritos laidoje. O išvydome nevykėlę politikierę, atvirai demonstruojančia savo politines simpatijas/antipatijas ir bandančią primesti jas žiūrovams.

Nevienodas klausimo formulavimas, nukrypimo nuo jo atsakant toleravimas/netoleravimas, politiko atsakymą šaržuojančios reziume, pertraukinėjimas ant pusės žodžio, numušant kalbėtoją nuo minties, nevykę ir greičiau kvailoki, nei šmaikštūs vedėjos komentarai – visi šie būdai buvo pademonstruoti laidos metu.

Nežinau, ką jautėsi atstovaujanti ponia Rita, bet man, kaip žiūrovui, labai norėjosi, kad ji pagaliau išjungtų savo sąmojo bei išminties fontaną ir užsičiauptų. Nes kai aš norėsiu pasiklausyti ponios Miliūtės postringavimų, aš įsijungsiu jos autorinių monologų laidą, jei tokia yra ar bus.

O šiuo atveju aš tenorėjau išgirsti – kaip skirtingų partijų atstovai atsako į tuos pačius klausimus, kad savarankiškai susidaryti apie juos SAVO nuomonę.

Ir ponia vedėja, savo kvailokais komentarais, šmaikščiais pliauškalais, nemandagiais pertraukinėjimais, karikatūriniais apibendrinimais, įsitraukimais į debatus, savo nuomonės dėstymais ir to pačio klausimo skirtingais formulavimais begaliniais kartojimais PAVOGĖ kokį ketvirtadalį laidai skirto laiko.

Apibendrindamas šį emocingą postą, iškart galiu pranešti laidoje dalyvaujantiems politikams:

nei vienas iš jūsų negaus mano balso, jei nesugebėsite suvaldyti situacijos su įsisiautėjusia valdiška teležvaigžde.

Kodėl turėčiau patikėti, kad jūs išvesite Lietuvą iš krizių, jei nesate pajėgūs pastatyti į vietą susireikšminusios biudžetinio telekanalo pažibos?

O LTV vadovams būtų ne pro šalį pagalvoti – ar ne laikas šiek tiek sustiprinti apsilpusias dėl klaikios profesinės deformacijos laidų vedėjų gretas?

Nejaugi negalima pasamdyti vesti rinkiminę laidą žmogaus, kuris supranta savo funkciją ir paskirtį? Ir svetimose vestuvėse ar laidotuvėse neužsėda jaunosios vietos ir nesiropščia į karstą, atgulti greta nabašniko?

Gal eksperimento tvarka pakvieskite vesti Rinkiminę LTV laidą na, kad ir Andriaus Užkalnio asistentę, kol ji dar nespėjo susirgti liga, pačiame jėgų žydėjime pakirtusia Ritą Miliūtę?

Blogiau nei vakar, tikrai nebus. Garantija 100%

————————————————————————–
Pagrindiniai Ritos Miliūtės rinkimų laidos vedimo ypatumai. Trumpa suvestinė

 • aktyvus laidos vedėjos įsitraukimas į politikų debatus diskutuojančios pusės vaidmenyje;
 • nuolatinis dalyvio pasisakymo pertraukinėjimas, akivaizdūs bandymai numušti nuo dėstomos minties;
 • politiko atsakymo išsamus ir ilgai trunkantis komentavimas, dėstant nelabai kam įdomią ir rinkimų požiūriu visiškai nereikšmingą savo nuomonę;
 • vedėjai nesimpatiško politiko atsakymą šaržuojantys ir sukvailinantys reziume;
 • reklamos įjungimas nesimpatiškam politikui pradėjus atsakinėti į klausimą, nebesuteikiant žodžio po jos;
 • nesimpatiškų politikų atsakymų turinio neigiamas komentavimas ir vertinimas;
 • „šmaikščios“ replikos jai nesimpatiškų politikų pasisakymams;
 • reikalavimas iš nesimpatiškų politikų, kad jie pateiktų atsakymą į atviro tipo klausimą būtent tokia forma, kokios pageidauja vedėja, o to nepadarius – bjauriai tai pakomentuojant. Simpatiškiems politikams leidžiama atsakymus formuluoti, kaip jiems patogiau ir be jokių papildomų kvailų komentarų;
 • žodžio suteikimas/nesuteikimas dalyviams pagal asmenines vedėjos simpatijas;
 • nevykęs ir nevienodas klausimų formulavimas. Nesupratimas, kad į plačiai formuluojamus klausimus neįmanomas kompetetingas ir pagrįstas 1-2 min. trukmės atsakymas;
 • pašaipus balso tonas ir paniekinančios intonacijos, kreipiantis į nesimpatiškus politikus. Artimi patyčioms jų vertinimai.
Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė, Žiniasklaida | Žymos: , , , , , , , , .

31 komentaras

 1. Rytas:

  Manau, kad ponia Rita atliko užduotį labai gerai. Parodė, kad VISOS partijos taip pat ir naujos, yra nykios, sisteminės ir visiškai VIENODOS. Naujos partijos NIEKUO nesiskiria nuo senų. Netgi Venckienė buvo parodyta kaip sistemos teisininkė ir tiek, BEJE TYLINTI IR NENUSIMANANTI APIE KITUS VALSTYBINIUS REIKALUS. Mano pažįstami, kurie dar galvojo eiti balsuoti už ULL, kurie dar kažko tikėjosi iš Už Lietuvą Lietuvoje, jau kraunasi lagaminus. Pasakė ačiū, pamatėme 18 rubuiliukų mažiau ar daugiau aršiai besistumdančių prie lovio.
  O viltis buvo, kad pvz. numerio traukime ULL buvo su tautiniais rūbais (sistemiška, tai su kaklaraiščiu), programa taip pat lyg ir netradicinė.
  Tikėkimės, daugiau į tokius spastus ULL nepateks, nors dalis nusivylusių rinkėjų vėl NUSIVYLĖ.

 2. Rytas:

  Apie tai, kad nežaisti pagal sistemos taisykles sakė ir Radžvilas (įrašas Alke yra).

 3. Rytas:

  Tikiuosi, šiandien nepasiduosite laidos vedėjo bandymams sukiršinti su respublikonais arba kai jis skaitys jūsų programos prieštaravimus, netikslumus, o kalbėsite

 4. Rytas:

  o kalbėsite apie SAVO PROGRAMOS ESMĘ IR SISTEMINIŲ PARTIJŲ IŠSIGIMIMĄ.

 5. Romas:

  Visiškai pritariu straipsniui. Sugebėjau pažiurėti laidą tik 10 min. ir perjugiau į kitą kanalą.

 6. tikras lietuvis:

  Na, vedėja tai jau visai nuvažiavo į lankas.

 7. tikras lietuvis:

  Beje, Juknevičienė irgi elgėsi kaip kiaulė – normaliai savo tiesas dėstančiam Paleckiui vietoj to, kad solidžiai oponuoti, užsiėmė kiemo vaikūzų ar apsisnarglėjusių kaimo mergelkų užsiėmimais.
  Dar bjauriau elgėsi nei, kad renginio vedėja.
  Panašu, kad visas bobas reikia išvaikyti, nes rinkimai – ne turgus (kuriose jos parsiduoda ir vis teka už kito vyro), o rimtas dalykas.

  • Juknevičienė ne nesusitvardė ir ne vaikėziškumas joje pabudo, o labai sąmoningai nepraleido progos suvaidinti ryžtingą kovą dėl vertybių. 4 metus darius ką kita, pats laikas tokiai demonstracijai.

   • Nagi:

    Tomukai ar nuo seniai tu konservatorių priešų tapai? Manai su tautininkais lengvai prarybinti Į Seimą. Aš manu priešingai, į Seimą jus nepapulsite, nes negausite ne vieno mandato, kas už jūs gali balsuoti? Pasiskaitykite savo draugų rašytus komentarus, ar tai rašo juos inteligentiški išsilavinę žmonės kurie turi ką pasakyti tautai,.

 8. Lrytas TV rodys krepšinį ne 19 o 21 val. Nežiūrėkit Songailos ir ULL tuo metu???:

  L. ryto TV turėjo transliuoti rungtynes nuo 19 val. tarp Lryto ir Žalgirio, bet transliacija nevyksta. Nuo 21 val. parodys vaizdo įrašą. Nežiūrėkit Už Lietuvą Lietuvoje ir Songailos per LTV, žiūrėkit krepšinį per Lrytas TV. Prie sovietų tai jau mes matėm.

 9. Vytautas:

  vedėja parodė kandidatų menkumą, nesugebėjimą tinkamai reaguoti į klausimus, sugebančius berti tik mintinai išmoktus tekstus. Net Zuokas, negavęs pasiruošto klausimo, pradėjo šūkauti, net seilės dribo.

 10. Rytas:

  Reikia protestuoti. Kas leido tam DVARO politologui Laučiui komentuoti per pasisakymus. Tegul komentuoja rytoj.

 11. Zebedenas:

  šaunuolė Rita, tikra profesionalė, pamatėm kiek šiukšlių veržiasi i seimą.

 12. Kaip jis drįsta??:

  Iš kur tiek bjaurumo pas Laučių. Nori prisiūti, kad ULL irgi klano dalis. Akiplėšiškumas nežabotas. Jeigu pats klaninis plopatologas, tai nereikia kitų prie to klijuot.

 13. Vytautas:

  ULL prisistatymą labai sugadino socdemas.

 14. Kaip jis drįsta??:

  Iš kur tiek bjaurumo pas Laučių. Nori prisiūti, kad ULL irgi klano dalis. Akiplėšiškumas nežabotas. Jeigu pats klaninis plopatologas, tai nereikia kitų prie to klijuot. Kas jam davė teisę nuspręsti kas sisteminis, o kas ne? Apie save tegul kalba. Parašiau laišką su protestu lrt.

 15. Kaip jis drįsta??:

  “Šok su manimi” vertina toks pajacas Smoryginas. Tai čia kažką panašaus sugalvojo tik vietoj Smorygino Laučius sėdi. Čia toksai slaptas pasityčiojimas iš Lietuvos.

 16. Vaidilosvainis:

  Dauguma komentarų- ne į temą. Ryškiai reikia moderatoriaus…

  O miliutės su jakelaičiais- žurnalistų iš mažosios raidės- laidų po fiasko su Lukašenka aš tiesiog nebežiūriu,- neverti jie tokios garbės. Kartu su visomis Lietuvos TV kanalų “žiniomis”. Ir kam jos reikalingos, jei viską (ir geokai objektyviau) galima rasti internete. Zapomnite mano žodžius,- po kakių 20dzešimc mecų nibudit ni TV, ni kino,- adin splašnoj internet…

 17. suomis:

  Viskas yra daug paprasčiau, matyt ponia vedančioji, prieš laidą buvo paragavusi brendžio ant drąsos. 😉

 18. Esmė labai paprasta:

  „Tai, kas šiandien yra vadinama rinkimais, yra paprasčiausias parinkimas. Parinkimas tų, kurie galėtų tęsti politiką, kuri patvirtinta Seime ir su juo bendradarbiaujančiose institucijose“, – tikino R.Ozolas.

  O panelė Rita tik aktyviai “atidirbinėjo” savo valdišką algą ir įvairius “priedus”, kuriuos jai nustato ir suteikia “bendradarbiaujančios institucijos”. 🙂

  P.S. Štai ką parašiau dar prieš keletą metų:

  Sovietinės valdžios šulai puikiai suprato, kad politinę valdžią įmanoma išlaikyti tik nuskurdinant komunistinės valdžios priešininkus ir perduodant turtus jos šalininkams. Ką sėkmingai ir daro jau virš 20 metų (nuo 1987 metų).

  Žemės “reforma”, o iš tikro vertingų žemių, miškų ir vandenų perdavimas “labiau nusipelniusiems” yra tik dalis gerai suplanuoto “prichvatizacijos” proceso (dar 1987-88 metais, pradėjo nuo “valstiečių ūkių” ir komjaunimo kooperatyvų).

  Tikslas akivaizdus – prieškario savininkų sluoksnio ekonominio pagrindo sunaikinimas ir komunistinio-kagėbistinio sluoksnio praturtėjimas.

  Lietuvą (ir kitas posovietines valstybes) nuo 1990 metų valdančios partijos, tiksliau jų “elitas” bei tą “elitą” palaikantys ir finansuojantys asmenys, turi aiškius tikslus – tai visų pirma asmeninės gerovės užtikrinimas sau ir savo palikuonims, jų turtų saugumą užtikrinant besąlygišku tarnavimu JAV bei Vakarų Europą valdantiems oligarchams.

  Juk šis valdančiųjų partijų “elitas” iš tikrųjų yra ta pati sovietinė-komunistinė-kagėbistnė nomenklatūra bei jų atžalos, kurios irgi jau įsitvirtino pagrindiniuose valstybiniuose postuose.

  Labai pamokantis pavyzdys Lietuvoje yra Kūrių klanas – sūnus “paveldėjo” tėvo prieš tai užimamą postą, visai kaip kokioje komunistinių “chanų” valdomoje Vidurinės Azijos respublikoje.

  Dabar jau ne paslaptis, jog būtent toks buvo sudarytas susitarimas tarp Gorbačiovo šalininkų sovietinėje nomenklatūroje bei JAV ir Vakarų Europos finansinio-ekonominio-politinio elito: Gorbačiovo klanas “įveda” SSSR kapitalizmą, o jo klanui (įskaitant ir vietinių sovietinių respublikų nomenklatūrą) sudaromos sąlygos sparčiam praturtėjimui, būtent jiems tampant tais kapitalistais, kartu garantuojant besąlyginį šitų naujai įgytų turtų neliečiamumą bei indulgenciją už visus sovietmečiu padarytus nusikaltimus.

  Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse yra 120 straipsnis “Kolaboravimas”:

  “Lietuvos Respublikos pilietis, okupacijos ar aneksijos sąlygomis padėjęs neteisėtos valdžios struktūroms įtvirtinti okupaciją ar aneksiją, slopinti Lietuvos gyventojų pasipriešinimą arba kitaip talkinęs neteisėtai valdžiai veikti prieš Lietuvos Respubliką, baudžiamas laisvės atėmimu iki penkerių metų.”

  Tačiau šitas straipsnis dar nė karto nebuvo pritaikytas buvusiems Kompartijos šulams. Kodėl?

  Todėl, kad po įvairias partijas, sąjūdžius, frontus ir kitas organizacijas išsibarstę padorūs žmonės (nacionalistai, tautininkai, patriotai … ) dar nepribrendo tam, jog būtina susivienyti į vieną didelę nacionalistų (tautininkų, patriotų … ) partiją, kuri galėtų valdyti Lietuvą.

  Taigi, teks palaukti, kol nacionalistai, tautininkai, patriotai, kiti padorūs žmonės bei visa Tauta pribręs…

  O iki tol Tautą ir toliau mulkins bei lups su “lazda”, kurios viename gale sėdi “kairieji” socialdemokratai, o kitame gale – “dešinieji” konservatoriai, na ir dar krūvelė įvairių kitų tos “lazdos” viduryje. O juos visus jungia ir vienija komunistinė bei kagėbistinė praeitis ir baimė, jog už Lietuvių Tautai padarytus nusikaltimus teks atsakyti.

  Ta “lazda” yra ideali angliškai-amerikoniška “demokratija” – kas beateitų į valdžią – “lazda” vis ta pati, o ir “laiko” (finansuoja) ją ta pati “plaukuota” ranka su nelietuvišku pavadinimu.

 19. Pakankamai tiksliai apibūdinta ši susireikšminusi ir pasikėlusi asaba. Šiaip aš išjungiu šį kanalą, kai tik ekrane pamatau Miliutę arba Pumprickaitę. Labai gaila, tačiau taip vadinamas visuomeninis transliuotojas, anaiptol neatlieka savo misijos. Jis tarnauja tiktai savo ponams. Kita vertus, man keista, kodėl politikai tokie nedrąsūs? Kodėl tik vienas Zuokas kiek nusodino šią panelę?

 20. Zebedenas:

  Jeigu kandidatas durns kaip bato aulas, prie ko čia Rita.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: