LTC: pilietiškumo apraiškos Lietuvoje slopinamos policinėms valstybėms būdingais metodais (14)

Šiandien, liepos 18 d. Lietuvių tautinis centras išplatino pareiškimą „Dėl žmogaus teisių padėties ir politinio persekiojimo Lietuvoje“. Skelbiame šį pareiškimą:

Lietuvos žiniasklaidai reiškiant „gilų susirūpinimą“ dėl opozicijos atstovų suėmimų Baltarusijoje, čia pat, „demokratinėje“ Lietuvos Valstybėje, vyksta panašūs procesai, akivaizdžiai rodantys, kad nuo „baltarusiškosios demokratijos“ modelio mažai tesiskiriame. Tik, skirtingai nei kaimyninės šalies atžvilgiu, Lietuvoje demokratijos pažeidimai piktybiškai ignoruojami.

Liepos 13 d. Vilniaus rajono valdžiai bei jos klapčiukams švenčiant gėdingai pasibaigusį Armijos krajovos žudikų surengtą „Vilniaus krašto išvadavimą“, vietinė policija pademonstravo neeilinį uolumą – suėmė ir 6 valandas tardė Lietuvių Tautinio Centro (LTC) narius: Mindaugą Pukštą ir Paulių Peciulevičių.

Jokie suėmimo motyvai ir net jų teisinis statusas suimtiesiems nebuvo paaiškinti, konfiskuoti jų asmeniniai daiktai, mobilieji telefonai, namuose atliktos kratos, paimti kompiuteriai ir akivaizdžiai bandyta (o gal ir tebebandoma?) jiems „prisiūti“ kokią nors bylą pagal senas ir vis dar gajas sovietinės milicijos tradicijas.

Primename tai jau pamiršusiems, kad LR Konstitucija garantuoja:

– Žmogaus laisvė neliečiama. Niekas negali būti savavališkai sulaikytas arba laikomas suimtas (20 str.);

– Žmogaus būstas neliečiamas (24 str.);

– Žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti (25 str.).

Apie „žmogaus teises“ šiuo atveju juokinga net užsiminti – LTC narių suėmimo motyvų, kratų ir poėmių prasmės mes nežinome ligi šiol. Mindaugui Pukštai tik buvo nerišliai paaiškinta, kad šioje byloje jis esąs „liudytojas“ (įdomu, nuo kada liudytojų namuose atliekamos kratos?), o Paulius Peciulevičius – „įtariamasis“, mat jo kišenėse policininkai aptiko baisaus „nusikaltimo“ įrodymus – tris humoristinius lipdukus…

Iš policininkų retorikos lyg ir aiškėja, kad P.Peciulevičius ketino juos „masiškai platinti“ ir tuo teoriškai galėjo pasipiktinti AK žudikų garbintojai. Būtent, pasipiktinti jie tik „galėjo“, nes abu jaunuoliai buvo sulaikyti dar už gero kilometro nuo renginio vietos.

Pagal įstatymais nustatytą kratos ir poėmio teisinio reglamentavimo tvarką, pareigūnas, pradėdamas kratą ir poėmį, privalo paskelbti nutartį ar nutarimą dėl kratos ar poėmio, po to pareikalauti atiduoti nutartyje ar nutarime nurodytus daiktus ar dokumentus arba nurodyti besislapstančio asmens buvimo vietą.

Be to laikinasis sulaikymas, kratos ar poėmiai yra prievartos priemonės, taikomos nusikaltimą padariusiems asmenims.

Tačiau šiuo atveju kratos buvo atliekamos be jokių objektyvių priežasčių, nenurodant ko ieškoma, liaudiškai tariant, „profilaktiškai“. Iš esmės, už siekį realizuoti savo konstitucines teises – reikšti įsitikinimus.

Niekuo nepagrįstas Lietuvių Tautinio Centro narių persekiojimas, tai neabejotinas siekis šantažuoti ir įbauginti ne tik šiuos jaunuolius, bet ir visą tautiškai nusiteikusią Lietuvos visuomenės dalį, reiškiančią savo įsitikinimus, nesutampančius su nuolat primetamomis kosmopolitinėmis vertybėmis.

Bet kurioje normalioje valstybėje toks įvykis būtų tiesiog neįsivaizduojamas, o jeigu jau nutiktų – tikrai sutelktų visuomenės ir žiniasklaidos dėmesį.

Pas mus gi – spengianti tyla, mat net ir patyrę teisininkai tokiu „teisėsaugos“ pareigūnų elgesiu ar veiksmais nesistebi, demonstruodami, kad mūsų šalyje vyrauja tik stipresniojo teisė: savo šalies piliečių atžvilgiu politinius susidorojimus vykdanti policija gali bet ką ir bet kada suimti, surakinti antrankiais, iškratyti, laikyti areštinėse, konfiskuoti daiktus…

Lietuvos pilietis tokiais atvejais tiesiog neturi į ką kreiptis – gausios vadinamosios „žmogaus teisių gynimo“ organizacijos Lietuvos patriotų žmonėmis, matyt, nelaiko.

Veikdama pagal principą „tegul tik būna žmogus, o bylą jam sukurpsime“, Lietuvos policija akivaizdžiai politizuojasi, pataikaudama Lenkų rinkimų akcijos veikėjams, viešai aiškinantiems, kad būtent lietuviai turi integruotis į „lenkišką“ Vilniaus kraštą…

Visi aukščiausieji šalies vadovai nuolat skatina Lietuvos visuomenės pilietiškumą, kviečia aktyviai reikšti savo įsitikinimus ir dalyvauti visuomeninėje veikloje, tačiau tikrovėje matome, kad bet kokios pilietiškumo apraiškos mūsų šalyje slopinamos tik policinėms valstybėms būdingais metodais, aklai pataikaujant netgi prieš Lietuvos Valstybę atvirai agituojantiems Lenkų rinkimų akcijos politikieriams.

Lietuvių Tautinis Centras, siekdamas atkreipti visuomenės ir žiniasklaidos dėmesį į mūsų šalyje vis dažnėjančius apgailėtinus politinių represijų faktus, viešina tokius valdžios pareigūnų neteisėtus veiksmus bei elgesį, ir reikalauja nedelsiant nutraukti LTC narių atžvilgiu kurpiamas bylas bei grąžinti neteisėtai konfiskuotus daiktus.

Minėtiems policijos veiksmams vadovavusio Vilniaus raj. policijos pareigūno ir kitų atsakingų asmenų pareigos ir pavardės visų pirma turėtų būti paskelbtos viešai, o dėl jų neteisėtų veiksmų turi būti pradėtas tarnybinis tyrimas, nes tokia šių pareigūnų antikonstitucinė savavališka veikla negali būti toleruojama teisinėje valstybėje.

Lietuvių Tautinio Centro Taryba

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

14 komentarų

 1. Pataisykite pareiškimą – per klaidą į BNS buvo nusiųstas senesnis variantas.

  Patikslintas pareiškimas (ypač dėl policijos pareigūnų atsakomybės) čia:

  Lietuvių Tautinio Centro pareiškimas dėl žmogaus teisių padėties ir politinio persekiojimo Lietuvoje
  2011-07-18
  http://www.tautos-balsas.lt/straipsniai/politika/87-lietuviu-tautinio-centro-pareiskimas-del-zmogaus-teisiu-padeties-ir-politinio-persekiojimo-lietuvoje

 2. Jonas:

  Virš visko. Ginamas antikonstitucinis lenkų šovinistų rujavimas. Kiek dar Konstitucijos nepaisantys vyriausybininkai padlaižiaus lenkų šovinistams ir darys gėdą Lietuvos valstybei bei jos žmonėms? Gal Vidaus reikalų ministerijoje visiški avigalviai sėdi?

 3. Giedrionas:

  Vau, kokios emocijos…
  Jei valstybė gina lietuvių šovinistus, kodėl ji neturėtų gint lenkų šovinistų? Gi anys iš to pačio molio drėbti. Jei valstybė griebs už ragų lenkus, tai netrukus ateis eilė ir lietuvių veikėjams- visokiems čekučiams, čeponiams, kundrotams ir kitiems “tikriems” lietuviams.
  O mentai tai aišku, kad nesąmonių prikrėtė. Susidaro įspūdis, kad jų vadai dar bukesni už nacionalistus. Galėjo leist palot vieniems ant kitų, iki muštynių vis tiek nebūtų priėję. Jei kas nori rimtos nacionalizmo (nacizmo) profilaktikos, tai ne nuo to galo griebt reikia.

  • Matyt, jau pamiršai, kad gyveni Lietuvių Tautos sukurtoje Valstybėje.

   Pasiskaityk Konstituciją.

   P.S. Šovinistas yra tas, kas gviešiasi į kitos tautos etninę-istorinę žemę.

   Lietuviai nesigviešia į Krokuvą ir Krokuvos apylinkes, taip kaip lenkai ir pseudolenkai – į Vilnių ir Vilniaus apylinkes… 🙂

  • Lietuvos Valstybės esminė paskirtis yra tarnauti Lietuvių Tautai – tam Tauta ir sukūrė savo Valstybę, o ne susidėjo su lenkais ar rusais…

   Niekada to nepamiršk, “Giedrionai”.

   • Giedrionas:

    Lietuvos valstybės esminė paskirtis yra laikyt už trumpo pavadžio šios šalies gyventojus, verčiant juos dirbti ir kurti pridėtinę vertę, kurią nusavina ir išsidalina verslo ir politikos elitas, kurio valdoma valstybė stengiasi sudaryti kuo geresnes sąlygas šitam procesui. Lietuvos valstybę kūrė ne tauta ir net ne šios šalies gyventojai. Ją kūrė kunigaikščiai, didžiūnai ir kitos elito šiukšlės. Ką kūrė, tą ir sukūrė. Visais Lietuvos valstybės egzistavimo laikais paprasti žmonės lenkė nugaras, gadinosi sveikatą, sunkiai sudurdavo galą su galu ar net atiduodavo gyvybes, o elito pašlemėkai maudėsi prabangoje. Ir visada buvo sakoma, kad aukštuomenė sunkiai dirba vardan Lietuvos, ar, kaip dabar mėgstama sakyti, vardan tautos interesų. Nėra jokių tautos interesų, nes niekada niekas jais nesidomėjo ir nesiaiškino. Visada koks nors gudročius ar gudročių grupė prisiskirdavo sau tautos interesų išraiškos galią ir tada manipuliuodavo jais kaip patogiau ir naudingiau. Tokia moterytė Grybauskaitė vapa apie tautos interesą turėt savo AE, kuriai kurą pirksim iš rusų (australų, kanadiečių), babkes už statybą atiduosim japonams ir lietuvių aferistams, naudosime energiją trigubai brangesne kaina nei galėtume gauti, o po 20 metų (iš tikro- žymiai greičiau) turėsim uždaryti ir saugoti 100 000 metų. Klebonėliai vapa apie tautos interesą uždrausti abortus ir neįformintas santuokas. Tautininkai vapa apie tautos interesą neleist lenkų autonomijos, homoseksualių santuokų ar tautos interesą imtis griežtų priemonių prieš rusus, lenkus, austrus ir kas dar ten priešų eilėje stovi. Aš tik vieno norėčiau- žaiskit savo žaidimus savo smėlio dėžėje, t.y. bent jau kalbėkit apie tautininkų ar nacionalistų interesus, o ne apie visų Lietuvos žmonių interesus. Žmonės skirtingi ir jų interesai nu žiauriai skirtingi. Niekada to nepamiršk, “Žygeivi”.

    • Giedrionas:

     “Aš tik vieno norėčiau- žaiskit savo žaidimus savo smėlio dėžėje, t.y. bent jau kalbėkit apie tautininkų ar nacionalistų interesus, o ne apie visų Lietuvos žmonių interesus. Žmonės skirtingi ir jų interesai nu žiauriai skirtingi.”
     ————————————

     Ko tu nori – tai tavo asmeninis reikalas (nors tavo norai akivaizdūs – visų pirma prisikimšti savo pilvą, o po to dar ko nors…). 🙂

     Ko nori “visi Lietuvos žmonės”, tai yra liaudis – irgi yra šitos liaudies reikalas.

     Tačiau lietuviui liaudis tai ne Tauta.

     Čia tik “rusakalbiams”, dėka jiems “įkalto” imperinio mentaliteto ir amžino užguitumo, nuo senų laikų nebeliko skirtumo tarp “tautos” ir “liaudies” – todėl dabar jie žino tik sąvoką “narod”, į kurią verčia ir “liaudis”, ir “tauta”…

     O aš kalbu apie Lietuvių Tautos gyvybinius interesus – ko tu, būdamas kosmopolitiniu “raudonuoju”, niekada nesuvoksi.

     Beje, lygiai taip pat tu nesuvoki, koks yra skirtumas tarp Lietuvių Tautos Valstybės ir vienos ar kitos Lietuvos valdžios.

     Juk “marksistui-anarchistui” bet kokia valdžia yra blogis, o bet kokia valstybė jam yra suprantama kaip žodžio “valdžia” absoliutus sinonimas.

     Lietuvių Tautos Valstybę sukūrė, o po to tris kartus atkūrė prarastą Nepriklausomybę ne kokia nors valdžia, o būtent Lietuvių Tauta (bet tikrai ne liaudis – tavo minimi “visi Lietuvos žmonės”).

    • tikras lietuvis:

     Nusišneki, vaike, – visuomenės daugumos interesai yra ir juos dera atspindėti, o tie, kurie turi galią, privalo tuos interesus įgyvendinti.
     Mūsų tikslas yra tam tuos valdžios atstovus pastūmėti.
     Kai kam, pvz., tamstai, geriau būtų, kad visuomenės daugumos interesai būtų atmetami?

 4. Jonas:

  Iš kur tas “vau”. Juk ne šuo esi.

 5. Nagi:

  Tai laisvai Lietuvoje dabar esantys kgbešninkai ims pilti purvo komentarus ant visų Lietuvos vadovų ir tautos. Na tokie suskiai kaip save įvardija “Kęstas” ir į jį panašūs Kaip jiems gerai kad Lietuvoje tas yra leidžiama, niekas jiems netrukdo ir nebaudžia. Jei būtų kitaip kaip kad yra svečiose normaliose valstybėse, jei jie gerą parą būtų skandinami ir vis negalėtų nuskęsti, matytumėte kaip visi tie Lietuvos šnipai įgautų kultūros ir liktų daug mandagesni. Dabar kgbešnikai ką nori tą ir daro Lietuvoje, dirba taip kaip liepia jiems Maskva pagal visas instrukcijas, kaip nedirbs, jei prokurorai Lietuvoje kai kurie su jais išvien dirba. Prisiminkite E Kusaitės bylą ir prokurorą J Laucių.

 6. tikras lietuvis:

  Būtina paskelbti asmenų, kurie juos sulaikinėjo, tardė, darė kratas, pavardes – labai gali būti, kad jie pažeidė įstatymą, nes be pagrindo tai darė, todėl reikės reikalauti, kad jie būtų iš pareigų pašalinti.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: