Žymos archyvas: Miško brolis

Lietuvos partizano Jurgio Krikščiūno-Rimvydo 100-ųjų gimimo ir 70-ųjų mirties metinių minėjimo programa PUNSKE (0)

Miško brolis Jurgis-Krikščiūnas-Rimvydas

PROGRAMA (Lenkijos laiku), (+1 val. bus Lietuvos laiku)

2019 m. gruodžio 13 d. (penktadienis)

12.00 val. – filmo „Baladė apie Rimvydą ir Žaibą“ projekcija Punsko lietuvių kultūros namuose, Kovo 11-osios g. 17, Punskas (ul. 11 Marca 17)

13.30 val. – Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir jo adjutanto Vytauto Prabulio-Žaibo pagerbimas žuvimo vietoje Šlynakiemyje

2019 m. gruodžio 14 d. (šeštadienis)

KONFERENCIJA (Punsko valsčiaus svetainė)

8.30 val.   – dalyvių registracija

9.00 val.   – konferencijos atidarymas

9.10 val.   – Kęstutis Subačius Metraščio TERRA JATWEZENORUM 11 tomo pristatymas

9.30 val.   – Justinas Sajauskas Lietuvos-Lenkijos pasienio lietuvių partizanai: Sigitas Kajokas-Kovas, Kostas Kubilius-Meška, Julius Mielkus-Lubinas 

9.50 val.   – Knygos „Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir jo artimieji“ sutiktuvės. Knygos sudarytojos Ritos Pauliukaitienės žodis

Punsko LKN teatro „Kregždė“ montažas

10.30 val.   – kavos pertrauka

10.50 val.   – Sigitas Birgelis  Jurgio Krikščiūno-Rimvydo adjutantas Vytautas Prabulis-Žaibas

11.10 val.   – dr. Bronius Makauskas Tarp heroizmo ir išdavystės. Okupaciniai refleksai pokario Sūduvoje

11.30 val.   – Laisvi pasisakymai

11.45 val.   – „Tėviškės aidų“ (vad. Gediminas Kraužlys) koncertas

12.00 val.   – Išvykimas į Šlynakiemį

12.20 val.   – Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir jo adjutanto Vytauto Prabulio-Žaibo                      pagerbimas žuvimo vietoje Šlynakiemyje

2019 m. gruodžio 15 d. (sekmadienis)

8.00 val. – šv. Mišios už Šlynakiemyje žuvusius Lietuvos partizanus: Jurgį Krikščiūną-Rimvydą ir Vytautą Prabulį-Žaibą

14.30  val. – Jurgio Krikščiūno-Rimvydo ir Vytauto Prabulio-Žaibo pagerbimas   Suvalkų kapinėse (Bakałarzewska g.)

15.30 val. – šv. Mišios už žuvusius Jurgį Krikščiūną ir Vytautą Prabulį Suvalkų Švč. Jėzaus Širdies bažnyčioje (T. Kościuszki g. 58)

Kviečiame dalyvauti!

Punsko „Aušros“ leidykla