A. Patackas. Apie debesų keleivius (28)

Algirdas Patackas | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Algirdas Patackas | Alkas.lt, J.Vaiškūno nuotr.

Jaunas karys nori žūti už tėvynę;
patyręs karys nori ją apgint
(iš Daliaus Stanciko teksto „Apie drąsą ir patirtį“)

Šiame teisingame ir literatūriškai efektingame priešpastatyme trūksta keleto žodžių – turėtų būti taip:

Jaunas karys nori žūti už tėvynę, jei to prireiks;
patyręs karys nori ją apgint, ir, jei prireiks, paaukoti gyvybę

Be šių papildymų anas radikalus sakinys gresia tapti tik literatūrine priemone priešpriešos išryškinimui ir iškraipo kario priesaiką.

Kur slypi literatūrinio varianto pavojus?

Paimkime pavyzdį kiek iš toliau – Lietuvos pripažinimas nepriklausoma valstybe. Pirmoji, kaip žinia, tai padarė Islandija. Yra du požiūriai – pavadinkime juos romantišku ir ciniškai-pragmatišku. Pagal pirmąjį Islandija yra drąsi šalis, o jos užsienio reikalų ministras Hanibalsonas – didvyris. O pragmatiškasis variantas skambėtų taip – kai Vakaruose subrendo, įgijo persvarą nuomonė, kad pats laikas, nors ir šiek tiek rizikuojant, pradėti atsargiai demontuoti SSSR, buvo pasirinkta mažytė Islandija, NATO šalis, esanti toli nuo SSSR, kuri nelabai galėjo islandų žvejus pagąsdinti – juk neuždrausi gaudyti silkes. Realus rezultatas – byrančiai SSSR nesugebėjus adekvačiai atsakyti ( tik pusei metų buvo nutraukti diplomatiniai santykiai) sumanymas pavyko, abu variantai tarsi susilygino.

O galėjo ir nepavykti… Kaip jaustųsi ciniškoji pusė, kas jai beliktų? Ogi sudužusi gelda ir apmaudas. Tuo tarpu aniems, debesų plaukiotojams, kokie mes buvome Sąjūdžio metais, liktų tai, kas vadinama tiesos momentu – liktų ilgiems laikams, liktų amžinai, liktų kaip liudijimas, kad „žmogumi buvęs“.

Toks, beje, buvo ir Hanibalsonas, irgi debesų keleivis, kaip teigia Bronius Genzelis, gyvenęs su jo broliu aspirantų bendrabutyje Maskvoje. Pragmatiškasis variantas galėjo pavykti ir sugyventi darnoje su romantiškuoju dėka šios asmenybės.

Iš esmės tai kalba apie kūną ir dvasią. Vėlgi pradėkime iš toliau. Štai prezidento Valdo Adamkaus teiginys: „Kiekvienam žmogui sveikata yra aukščiausia vertybė, svarbiausia sritis. Gali turėti milijonus, būti turtingiausias, bet jei nebus sveikatos, visa, kas tave supa, tampa labai nereikšmingu dalyku“ (pabraukta mūsų). Skamba keistokai, turint omeny,jog kalba buvęs prezidentas ir kad jam kilo sveikatos problemų dar prezidentavimo metais…

Štai ką reiškia kūno, fizinės tavo apraiškos kultas. Ir ne tik kūno, bet ir sveikatos, ir pagaliau gyvybės. Vardan šios materialistinio pasaulio išpažįstamos ir garbinamos trejybės aukojama viskas – aukojama tiesa, garbė ir laisvė.

1940 m. paskutiniame dar nepriklausomos Lietuvos ministrų posėdyje, šie, anot Daliaus Stanciko, „patyrę kariai“, kuriems „be drąsos būtinas strateginis mąstymas“, jų tarpe – vyriausias ginkluotųjų pajėgų vadas, strategiškai viską apmastę prisiminė turintys turtus, kūnus ir sveikatas, jau nekalbant apie gyvybes, ir pasidavė priešui be šūvio, dar apnuodydami Lietuvos istoriją žema išdavyste – Skučo ir Povilaičio išdavimu sovietams.

Taip ir šiais laikais – tie patys du variantai. Rinkimės, bet turėdami omeny pralaimėjimo galimybę, labai realią, ir kas po to išlieka.

Dalius Stancikas visiškai teisus, klausdamas, ar deklaruojantis drąsą galės ją paliudyti ryžtu atiduoti gyvybę – jis pats, kiek žinoma iš biografijos, tai yra padaręs – tarnavęs savanoriu muitinėje, pavojingiausiame tuo metu jaunos valstybės poste. Tai kodėl dabar, būdamas jau patyręs karys, šįkart spaudos frontuose, iš ginklų arsenalo išjungia drąsą?

Taip, drąsa ir laisvė gali pareikalauti aukščiausios kainos. Tokie buvo dauguma anų laisvės triumfo meto „patyrusiųjų“. Vieni paaukojo gyvybes – Dudajevas, Jenderbijevas, Gamsachurdija, kitų atžvilgiu Viešpats ar likimas pasitenkino ryžtu.

Rūstieji laikai grįžta. Turtas, kūnas, sveikata, gyvybė… Nieko nėra netvaresnio šioje ašarų pakalnėje. Ir nieko nėra tvaresnio debesijose nei tiesa, garbė ir laisvė.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Visi įrašai | Žymos: , , , , , .

28 komentarai

 1. Kemblys:

  Algirdas Patackas:
  ,,teksto, literatūriškai efektingame, radikalus, literatūrine, literatūrinio varianto, romantišku ir cinišku, ciniškasis variantas, rizikuojant, demontuoti, Realus rezultatas, adekvačiai, variantai, ciniškoji, momentu, aspirantų, problemų, fizinės, kultas, strategiškai, sovietams, deklaruojantis, realią, biografijos, frontuose, arsenalo, triumfo……………”.

  Algirdas Patackas:
  ,,Tuo tarpu aniems, debesų plaukiotojams, kokie mes buvome Sąjūdžio metais, liktų tai, kas vadinama tiesos momentu – liktų ilgiems laikams, liktų amžinai, liktų kaip liudijimas, kad „žmogumi buvęs“.”

 2. lietuvis:

  po nesenu savo pareiskimu Patackas man neatrodo nei protingas nei izvalgus,nors kvailiu pavadinti irgi negaliu gal greiciau eiliniu susisvarbinusiu pilieciu

  • Arūnas:

   skruzdėlei dramblys taip pat gali atrodyti per didžiu

  • Raigerdas:

   Keista, kam tu iš viso skaitai gerbiamo Algirdo Patacko straipsnius, jeigu tu jų nesupranti? Skaityk rusiškus straipsnius apie Staliną, apie Leniną ir “nepobedimūjų ir nesokrūšymujų krasnujų Armijų” ir ten komentuok, ir ginčykis su Putino propagandistais. O dabar lendi prie tokių straipsnių, kurių prasmės nesupranti. Geriau paskaityk “Bydlos” ne nuomonę apie Lietuvą, o šnypštimą apie tai, kaip viskas Lietuvoje blogai.
   Nors parašiau šitą komentarą kitam komentatoriui, bet matau, kad jis idealiai atitinka ir tavo mentalitetą. Kokie jūs ruspropagandistai esate vienodi, lyg visi būtumėte iš vieno inkubatoriaus:
   “Tarp kitko, štai tau šioks toks pasakojimas, kuris panašus į anekdotą, apie burbeklius iš “Gyvulių ūkio”. Apsigyveno viename kaime 2 paršai, pabėgę iš “Gyvulių ūkio”. Pabėgo tai pabėgo, bet įpročiai, “išugdyti Gyvulių ūkyje”, pabėgo kartu su jais. Štai mato kaimynas veda asilą, o ant asilo sėdi žmona:“Matai”,- sako paršas nr.1, – “Jis eina pėsčiomis, o žmona sėdi ant asilo. Ar čia vyras? Čia tikrai ne vyras. Matosi iš karto, kad jis yra po žmonos padu”. Grįžta vyras jau ant asilo, o žmona eina šalia asilo. Tą dalyką pamatęs, paršas nr.2 ir sako:“Ateik, ateik pažiūrėk. Tu matai, vyras sėdi ant asilo, o vargšė žmona, priversta eiti pėsčiomis. Na, jau tikra vergė”. Kitą dieną, pamatė paršai nr.1 ir nr.2, kaip vyras su žmona eina šalia asilo, ir nr.1 iš nuostabos net sužviegė:“Ar tu matai? Jie abu eina pėsčiomis, vietoj to, kad jotų ant asilo. Tas vyras, aš manau, tikras asilas”. Paršas nr.2 jam pritardamas kriuktelėjo:“Gerai dar, kad nesugalvojo tą asilą užkrauti tai moteriai ant pečių, tai būtų juoko visiems kaimynams”. Paršas nr.1 jam ir atsako:“Ale, dar pamatysi. Tas vyras visko gali prisigalvoti”. Grįžta vyras su žmona abu jodami ant asilo. Tą dalyką pamatęs paršas nr.2, kad suspigo, kad pradėjo žviegti, kad net ant pievos parkritęs negalėjo susilaikyti iš juoko. Paršas nr.1, atšuoliavęs ir klausia:“kas nutiko?” O paršas nr.2 ir sako jam:“Tu tik pažiūrėk, ką tas vyras-asilas sugalvojo. Jis ne tik žmoną pasodino ant asilo, bet ir pats sugalvojo ant jo joti! Tu tik pažiūrėk, kaip eina tas vargšas asilas. Jis visas šlitiniuoja, jo kojos linksta. Nu, abu jie tikri gyvuliai. Ar galima taip kankinti vargšą asilą?” Paršas nr.1 apstulbęs kriuktelėjo:“Einam parašysim ant jų skundą, kad jie abu yra gyvūnų kankintojai”.

  • Raigerdas:

   Dar papildomai prie ankstesnio komentaro. Kadangi tu pritari JEDINSTVO idėjoms Lietuvoje, o, gal būt, net persikrikštijusiesms iš JEDINSTVOS į “Būkime vieniengi”, tai ir paaiškink, ką jūs geresnio padarėte Lietuvoje per tuos 20 metų. Per visą tą laiką užsiimti tik kenkėjiška veikla, na tikrai reikia būti trenktam. Daugiau nei 20 metų kenkti Lietuvai. Na, tu gal esi jaunas ir tau šiek tiek virš 20, bet vis vien stebina ta idiotišką KGB veikla, kurios tikslas – sugriauti kapitalizmą. Kaip galima griauti neturint NAUJO PROJEKTO?, – tai čia tikrai būtų klausimas. Bet tiek komentatorius “lietuvis”, tiek, neva, “žemaičių ir lietuvių interesus atstovaujanti” kenkėjų brigada iš “Būkime vieningi” turi tą NAUJĄ PROJEKTĄ, kuris vadinasi CCCP «Святая Соборная Справедливая Россия», kurio tikslas susigrąžinti buvusias Rusijos imperijos teritorijas. Šį projektą įgyvendina KOB (lietuviškai tai būtų „Visuomenės Saugumo Koncepcija”). Todėl jų burbėjimas yra tikslingas erzelynės kėlimas Lietuvoje, kad paskiau galima būtų padaryti taip, kaip buvo padaryta Kryme, banditiškais metodais atplėšiant jį nuo Ukrainos. Todėl gerbiamas A. Patackas yra jiems priešas, kadangi pasisakė prieš TERORIZMĄ. Bet manau, su laiku mes vis gi turėtume priimti įstatymus, kurie apribotų šių “lietuviškų” (nors iš tikrųjų jie įgyvendina Rusijos interesus) moralinių teroristų veiklą Lietuvoje, nes jokios naudos valstybei jų veikla neduoda. Tai, kam valstybė turi palaikyti tokias organizacijas, užsiimančias ardomąja veikla Lietuvoje, prisidengiant Visuomeninės Organizacijos statusu?

 3. Perkūno Paukštis:

  Tikro religinės kančios garbintojo pamokslas apie kančios garbinimą.

 4. tampax'as:

  bičiuliai, neburnokit, tai rodo tik jūsų piktumą Advento metu, jums dar toli iki Patacko, nebent savo itin svarbų asmenį slepiat už slapyvardžio…

 5. Gerbiamas Patackas:

  Yra tikras idealistas,deja gyventi ir auginti vaikus reikia ant zemes.Kaip jis nemato,kad tie ,kuriuos jis uzstoja atstovauja kita-materialistu puse? Tenka liudnai nusisypsoti…Gerbiamo Patacko ginamieji nuvede Lietuva i labiausiai emigruojancios ir atsilikusios salies vieta,nors patiems yra labai gerai ir jie nenukentes uz savo ,,drasa”.O gal cia reikia juodai pajuokauti-kartais Drasa tera vaizduotes trukumas?

  • stasys:

   Realybėje nėra jokių KITŲ materialistinių pusių ,..taip kaip neegzistuoja jokia kita kuri butų kitokia tai kuria mindote kiekviena diena savo kojomis.. kas reiškia ..kad bandote kurti tai ko nėra . Autorius niekur nėra išreiškęs savo pritarimo esamai politinei sistemai,..o tik aiškiai pasisakęs kad nereikia maišyti politikos ..su palietiškumų …kai suplakama tai kas nedera, o gaunamas skonis tampa sunkiai apibudinamas . Žodžių reikšmės prie bet kokių politinių variacijų turį likti vienodos. ..priešingų atvejų pasiklystume ir mes patys.BRAVO .. tik ta simbolizuoja. Bent pagal mane.

 6. Raigerdas:

  Labai džiugu, kad gerbiamas Algirdas Patackas išlieka ištikimas “Šviesos kariams”. Ir kuo greičiau Lietuvoje ateis “Šviesos karių” pergalė, tuo geriau bus net tiems, kurie save sugeba suvokti, tik kaip sveiką arba sergantį mėsos gabalą, kaip antai įvyko su buvusiu Lietuvos Prezidentu V. Adamkumi:”Štai prezidento Valdo Adamkaus teiginys: „Kiekvienam žmogui sveikata yra aukščiausia vertybė, svarbiausia sritis. Gali turėti milijonus, būti turtingiausias, bet jei nebus sveikatos, visa, kas tave supa, tampa labai nereikšmingu dalyku“ (pabraukta mūsų)”. Ir visiškai teisingai rašo gerbiamas A. Patackas, kad “Turtas, kūnas, sveikata, gyvybė… Nieko nėra netvaresnio šioje ašarų pakalnėje. Ir nieko nėra tvaresnio debesijose nei tiesa, garbė ir laisvė”. Super!!! Labai džiugu tai girdėti iš Seimo nario lūpų!!!

 7. Kažin:

  Lygiai, kaip dabar nieko nedaroma dėl baisios emigracijos, taip pat elgėsi tarpukariu ir Smetonos valdžia ta prasme, kad nėjo tada vaduoti Lenkijos užgrobto Vilniaus, atgauti prarastos Lietuvos. Matyt, kaip tada buvo valdžiai būti valdžioje svarbiausia, taip ir dabar yra…

 8. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Manyciau, kad po savo opuso “Bravo…” A.Patackas siekia nusiplauti savo kaltes. Jei megtu tiesa, tai tiesiai sviesiai tai pasakytu, kad suklydo del liaupsiu melagei, komunisitinei partskolai, ideologinei priesei…
  Visgi kazkoks simptomatines ligos pozymis, jei ponas Adamkus taip pasake, kaip ie elgesi: “Štai prezidento Valdo Adamkaus teiginys: „Kiekvienam žmogui sveikata yra aukščiausia vertybė, svarbiausia sritis. Gali turėti milijonus, būti turtingiausias, bet jei nebus sveikatos, visa, kas tave supa, tampa labai nereikšmingu dalyku“ (pabraukta mūsų). Skamba keistokai, turint omeny,jog kalba buvęs prezidentas ir kad jam kilo sveikatos problemų dar prezidentavimo metais…”. Kiek atsimenu pona Adamku i prezidentus stume LKP CK instruktorius R.Ozolas!!! Ka pristume, ta ir turejome. Negaliu pamirsti jo opuso apie Z.Ilgausko pilietybes. Tikras ozolas komunistpalaikis. Kaip komunistpalaikis pasake, kad Lietuva be lietuviu, taip ir Lietuvos valdzia soka pagal sia muzika. Kad Lietuvoje neliktu pilies gyneju!
  Bet i panasu A.Rudzio opusa…. A.Patackas pasisake : “Tiksliai…” Kas reiskia… nusispjauti tai kas parasyta LR Konstitucijoje. Nuomone auksciau!

 9. Ona Voveriene:

  Ačiū, gerbiamas ALGIRDAI.
  Kaip mums reikalingi Jūsų išmintingi ir pamokantys straipsniai. Žaviuosi Jumis, Jūsų kantrybe ir Jūsų giliomis mintimis. Nekreipkite dėmesio į kitaip mąstančius. Jie turi teisę kitaip mąstyti. JUk prof. Fransuaza Thom rašė, kad mūsų visuomenė sunkiai serga. Nepagydomai. Reikia laukti, kol ta visa karta išmirs. O Jūsų tekstai tikrai išliks. Gaivins mūsų atmintį ir mūsų sielas. Nuoširdžiausiai ačiū JUms. Rašykite mums. Su nuoširdžiausia pagarba Ona Voverienė, Vilnius, 2014.11.30

 10. dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

  Citata: “Paimkime pavyzdį kiek iš toliau – Lietuvos pripažinimas nepriklausoma valstybe. Pirmoji, kaip žinia, tai padarė Islandija. Yra du požiūriai…………”
  Tai cia jeigu laikytis TIESOS kriterijaus, tai pirmoji Lietuvos nepriklausomybe pripazino MOLDAVIJA! Galime sakyti, kad sovietines respublikos pripazinimas nebuvo svarbus tarptautiniu mastu, bet juk nuo TIESOS tai visgi nereiketu pabegti. Reiktu suprasti, kad net sovietu Moldavijos Auksciausioji taryba visgi ismaste savarankiska sprendima. Jeigu taip pasiziureti tai ir LTSR Auksciausioji taryba paskelbe Lietuvos nepriklausomybe ir taip is LTSR pavirtome LR, o AT pavirto AT-Atkuriamuoju Seimu, toks pereinamasis procesas. Tai kodel rasau sita komentara. Ogi todel, kad TIESOS, SAZININGUMO, DOROS vardan…. NEREIKIA uzmirsti ir is istorijos istrinti FAKTO, kad Lietuvos nepriklausomybe pirmoji PASAULYJE pripazino Moldavija! Labai malonu kalbeti apie Islandija, tai tikrai buvo ISPUDINGAS momentas, o Moldavija, kazkaip nereikmingai tada pasirode, gal del informacines blokados, gal kaip. Taciau is Moldavijos pirmumo atimti NEREIKIA! Gal reiktu taip sakyti, kad pirmoji is sovietiniu respubliku Lietuvos nepriklausomybe pripazino Moldavija. Ir kalbant apie morales, tiesos, saziningumo dalykus…. to NEVALIA pamirsti, kalbant apie Lietuvos pripazinima. Kodel A.Patackas sita fakta nutylejo? Gal galetu atsakyti budamas pats signataru? Buciau dekingas, gal ir kitu butu dekingi. Juk tarnaujame TIESAI. Gal neuzsidarys nuo komentatoriu, kaip tai megsta daryti toksai donskis.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: