Klausimai ir atsakymai apie būstų renovaciją (0)

SMS kreditas

Efoto.lt, Laimono nuotr.

Efoto.lt, Laimono nuotr.

Spalio pradžioje Aplinkos ministerijoje įvyko ministerijos, Būsto energijos taupymo agentūros ir renovaciją finansuojančių bankų atstovų susitikimas su paskirtais daugiabučių namų renovacijos projektų administratoriais iš visos Lietuvos.

Susitikimas buvo suorganizuotas po to, kai viešumoje pasirodė nepagrįstų spekuliacijų renovacijos finansavimo ir administratorių atsakomybės klausimais.

Aplinkos viceministrė Daiva Matonienė pasidžiaugė, kad renovacija sėkmingai juda į priekį.

„Artėja šaltasis metų laikas, faktiniai daugiabučių atnaujinimo darbai iš dalies sustos, bet pats procesas – ne. Renovacija pereina į pinigų skolinimosi etapą. Iki pavasario bankai turės suteikti finansavimą, tuomet bus galima pradėti pirkimo darbus, pavasarį statyti pastolius ir jau kitą žiemą pasitikti atnaujintame, šiltesniame ir taupesniame name“, – sakė viceministrė.

Renovacijos projektų administratoriai uždavė du tuzinus klausimų apie renovacijos finansavimą, skolų išieškojimą, finansinę atsakomybę ir darbų vykdymą.

Eil. Nr.

Klausimas

Atsakymas

1.

kodėl yra nurodyta, kad palūkanų ir kredito atidėjimas galimas iki 30 mėnesių, tačiau banko sutartyje kredito atidėjimas yra, o palūkanų – nėra.

 

Kol vyksta darbai, kreditavimo sutartyje numatyta kredito ir palūkanų mokėjimo atidėjimo galimybė. Palūkanos atidedamos, bet jos skaičiuojamos ir apmokamos pagal atskirą grafiką. Konkretus palūkanų ir (ar) kredito atidėjimo terminas nurodomas, atsižvelgiant į gyventojų susirinkimo priimtą sprendimą.

 

2.

kaip pasirenkamas finansinis tarpininkas: laisvai ar reikalingas viešasis pirkimas? Finansinis tarpininkas pasirenkamas laisvai iš EIB konkurso būdu atrinktų finansinių tarpininkų, kadangi visų finansinių tarpininkų siūlomos finansavimo sąlygos yra vienodos. Gali skirtis kredito suteikimo sąlygos, kurios nėra apspręstos teisės aktų.

3.

kodėl lengvatinis kreditas neteikiamas projektavimo darbams? Kredito teikimas projekto ar jo dalies parengimui yra numatytas teisės aktuose ir yra galimas. Tačiau šiuo metu imti kredito nereikia, nes iki 2015 m. spalio 1 d. 100 procentų išlaidų, skirtų projektui ar jo daliai parengti apmokamos arba kompensuojamos biudžeto lėšomis. Nuo 2015 m. spalio1 d. bus padengiama 50 % šių išlaidų, kitai daliai gali būti imamas kreditas iš Finansinio tarpininko.

 

4.

ar bendrija gali imti kreditą? Kreditą gali imti bendrojo naudojimo objektų valdytojas (bendrija, JVS įgaliotas asmuo, bendrojo naudojimo objektų administratorius) gyventojų vardu arba bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės energinio efektyvumo didinimo programos administratorius savo vardu gyventojų naudai.

5.

kas mokės ir iš kokių lėšų bus mokamos baudos už vėlavimus? Buto ar kitų patalpų savininkas privalo laiku sumokėti įmokas už atliktus renovavimo darbus. Administratoriai už gyventojų neatsiskaitymą ir vėlavimus iš savo lėšų nemokės nei baudų, nei delspinigių. Baudas už pradelstus mokėjimus turėtų sumokėti naudos gavėjas, t. y. buto ar kitų patalpų savininkas. Tačiau administratorius yra atsakingas už įmokų, delspinigių ir kitų mokėjimų surinkimą iš buto ar kitų patalpų savininkų.

6.

jei teismas priteis baudas ar delspinigius, kas turės išieškoti pinigus? tai turės padaryti projektą įgyvendinantis administratorius

7.

kodėl per CPO pirkimai yra su projektavimu? Šiuo metu CPO elektroniniame kataloge galima įsigyti pastatų modernizavimo darbus su projektavimu ir be projektavimo paslaugų. Užsakymo formavimo metu vartotojas lentelėje prie kiekvieno perkamų modernizavimo darbų etapo gali nurodyti perkamų darbų projektavimo techninę užduotį ir specifikaciją. Visi vartotojo nurodyti duomenys, įvykus pirkimui, tampa neatskiriama rangos sutarties dalimi, kurios įvykdymą užtikrina tiekėjas, kurio pasiūlymas CPO elektroniniame kataloge pripažįstamas laimėjusiu. Toks pastatų modernizavimo darbų pirkimo būdas efektyvesnis, nes perkant modernizavimo darbus kartu su projektavimu išvengiama papildomo pirkimo organizavimo ir atskirų pirkimo sutarčių administravimo išlaidų. Kadangi projektavimas ir statybos rangos darbų įgyvendinimas yra susiję, vartotojui atlikus atskirus jų pirkimus dažnai kyla projektuotojo ir rangovo sutartinių įsipareigojimų suderinamumo, jų atsakomybės atskyrimo ir sutartyse nenumatytų, papildomų paslaugų ar darbų pirkimo problemų. Šiuo metu formuojamas naujas CPO katalogas, kuriame bus atskirti projektavimo ir statybos darbai.

 

8.

dėl baudų dėl nefinansinių įsipareigojimų vykdymo ar nevykdymo. Banko siūlymas yra, kad administratorius per 20 dienų privalo įregistruoti sutarties sudarymo faktą Nekilnojamojo turto registre. Nevykdymas užtraukia baudą. Norėtųsi, kad sutartyje būtų konkretizuojamas baudų taikymas Baudos taikomos siekiant užtikrinti tinkamą administratoriaus prievolių vykdymą. Teisės aktai nenumato, kad sutartis būtų registruojama, tad bankas tokios baudos šiuo metu netaikytų. Bankas tik siūlo, kad sutartys būtų įregistruojamos, kadangi tik įregistravus kredito sutartį būtų žinoma ar konkretus namas turi paėmęs kreditą. Tas yra svarbu buto pardavimo ar kitokio perleidimo atveju.

9.

pavedimo sutartyje administratoriui be kitų įsipareigojimų yra numatyta kredito gražinimas, kredito apskaita ir kita. Apmokėjimas už šį darbą nenumatytas Administratoriui tai yra didelė našta. Siekiant palengvinti administratoriams šį uždavinį yra parengta finansų valdymo kompiuterinė programa. Šią programą po dviejų savaičių planuojama pristatyti visuose regionuose ir apmokyti administratorių finansininkus.

 

10.

ar galioja Audito ir apskaitos tarnybos išaiškinimas ir kada bus galima susipažinti su kitų finansinių tarpininkų sutartimis? Audito ir apskaitos tarnybos išaiškinimas yra 2012 metų, jis yra galiojantis. Jei dėl kokių nors priežasčių būtų reikalingas kitas, manoma, kad galima būtų paprašyti, kad pateiktų naują. Dėl sutarčių su kitais finansiniais, tai jos artimiausiu metu bus paruoštos ir pristatytos administratoriams.

11.

ar galima trumpesniam nei 10 ar 20 metų laikotarpiui imti paskolą ir kaip elgtis, jei name bus gyventojų, kurie išmokės paskolą iš karto, ar greičiau nei numatyta?

 

Paskolą imti trumpesniam laikotarpiui galima, paskolos terminas priklauso nuo gyventojų priimto sprendimo. Jei bus norinčių grąžinti anksčiau, palūkanos už grąžintą dalį nebus skaičiuojamos. Taip pat nebus taikomas išankstinio kredito grąžinimo mokestis

12.

kaip bus tokiu atveju, kai teismas priteisia skolą, administratorius pateikia antstoliui, o antstoliai neišieško? Kas tokiu atveju padengia administratoriaus išlaidas? Vadovaujantis teisės aktais, jei anstolis nevykdo savo pareigų, jam galima taikyti administracinę atsakomybę. Administratorius yra atsakingas už tinkamą anstolio priežiūrą ir, reikalui esant, privalo imtis veiksmų. Taip pat skolų išieškojimui ieškoma centralizuoto sprendimo.

 

13.

kaip bus atlyginta už pažymų išėmimą iš Registrų centro? Tokios pažymos bankams yra reikalingos, kadangi finansiniai tarpininkai turi žinoti kiekvieno buto savininką statusą: ar tai nėra verslo subjektas, kadangi verslo subjektams paramos teikimui taikomi ES reglamentų nustatyti de minimis reikalavimai. Aplinkos viceministrė papildydama šį atsakymą, pažadėjo tartis su VĮ ,,Registrų centras“, kad mokestis už išrašus nebūtų imamas

14.

dėl naudos gavėjo asmens duomenų rinkimo Vadovaujantis Asmens duomenų įstatymu, finansinis tarpininkas turi teisę gauti naudos gavėjo asmens duomenis

15.

ar bus keičiama galiojanti sutartis, kadangi administratorius jau turi pritarimą 13 namų renovacijai, o sutartyje daug punktų, kuriuose yra painiavos su sąvokom ir kitų dalykų, kuriuos reikėtų derinti?

 

dėl sutarčių buvo gauta daug pastabų, taip pat jas dar galima teikti apie dvi savaites, vėliau jos bus apibendrinamos ir galimai sutartys kažkiek bus koreguojamos. Visos šalys pritaria, kad bendradarbiavimas būtų pagrįstas geranoriškumu, atsižvelgiant į tai, kad yra svarbu sudaryti sutartis ir pradėti renovaciją kuo greičiau.

 

16.

kas padengs administratoriams išlaidas, susijusias su lėšų surinkimu? Išlaidas, susijusias su pradelstų mokėjimų surinkimu, privalo atlyginti skolininkas. Kaip buvo minėta, ieškoma sprendimų sukurti centralizuotą skolų išieškojimą.

17.

kiek naudos gavėjai turės mokėti už renovaciją, kai kreditas imamas 20 metų ir grąžinimas vykdomas iš sutaupytų už šilumą lėšų? Preliminarios gyventojų investicijos nurodomos investiciniame plane. Įvykus projekto parengimo ir rangos darbų konkursams investicijos patikslinamos, kartu patikslinamas jų paskirstymas kiekvienam buto ar kitų patalpų savininkui. Su EIB pradedama ruošti stalo knyga „Nuo idėjos iki rakto“, kurioje bus stengiamasi aprašyti kaip inicijuoti namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimą, taip pat ir finansų valdymą. Ši knyga turėtų pasirodyti metų pabaigoje ar ateinančių metų pradžioje. Bet kuriuo atveju, pagrindinis indikatorius dėl investicijų sumos yra investicinis planas bei investicijų paskirstymas kiekvienam butui.

18.

ką reiškia Šiaulių banko sutartyje sąvoka ,,tinkamai atliekami darbai“. Vykdant namo renovaciją šilumos sunaudojimas turi būti sumažintas bent 20 procentų, tai ar tinkamai atliekami darbai yra susieti su šilumos suvartojimu, ar tas tinkamas darbų atlikimas yra suvokiamas kitaip? Tinkamai atlikti darbai yra laikomi tokie darbai, kurie atitinka tokių darbų kokybės reikalavimus, ir sumažina šilumos sunaudojimą, kaip numatyta techniniame projekte. Atlikus darbus, bankui pateikiamas atliktų darbų perdavimo priėmimo aktas, kurį pasirašo rangovas, užsakovas (administratorius) ir techninis prižiūrėtojas, kurie yra atsakingi už atliktų darbų kokybę. Bankas pagal šiuos aktus atsiskaito tiesiogiai rangovui. Projekte numatomos energinį efektyvumą didinančios priemonės ir įvertinama koks energijos sutaupymo procentas bus pasiektas įgyvendinus šias priemones ir parengiamas Energinio naudingumo sertifikatas prieš projekto įgyvendinimą. Įgyvendinus projektą parengiamas energinio naudingumo sertifikatas ir apskaičiuojamas sutaupytos energijos skaičiuojamasis dydis. Nuo pasiektų skaičiuojamųjų energijos sąnaudų sumažinimo dydžio priklauso Valstybės paramos dydis. Jei darbai atlikti nekokybiškai ir/arba nepasiekiamas tinkamas energinis efektyvumas, darbai laikomi netinkamais ir turi būti taisytini.

19.

kokie santykiai susiklostytų jei projekto vykdymo administratoriumi būtų paskirtas ne namo bendrojo naudojimo objektų administratorius, o pagal pavyzdinę pavedimo sutarties formą, savivaldybės programos administratorius, nes bendrojo naudojimo objektų administratorius turi kontroliuoti kaip projekto vykdymo administratorius atlieka jam pavestą darbą, o mokesčio už tą darbą nėra numatyta? Įstatyme yra numatyta atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo administravimui skirtas valstybės paramos dydis. Projekto įgyvendinimo administravimo išlaidos apmokamos biudžeto lėšomis, t.y. ne daugiau kaip 0,35 Lt./ kv. m./ mėn. Jeigu projekto įgyvendinimas pavedamas ne bendrojo naudojimo objektų valdytojui, o savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui, tarp bendrojo naudojimo objektų administratoriaus ir savivaldybės paskirto programos įgyvendinimo administratoriaus sudaroma paslaugų teikimo sutartis, kurioje numatomi abiejų šalių įsipareigojimai ir apmokėjimas už paslaugas.
  ar galios naujai priimti teisės aktai, jei jau bus pasirašyta su banku sutartis, kadangi dar neaiškus klausimas dėl skolų išieškojimo? skolų išieškojimo klausimas yra sprendžiamas, todėl ir tiems administratoriams, kurie jau pasirašė sutartis su bankais, galios priimta skolų išieškojimo tvarka. Jei bus reikalinga, sutartis bus patikslinta, atsižvelgiant į priimtus teisės aktus.

20.

ar už renovaciją bus mokama tik šildymo sezono metu, ar visus metus ir kaip bus su apmokėjimu, kai gaunama kompensacija už šildymą? apmokėjimo tvarka nepasiturintiems yra nustatyta teisės aktais. Nepasiturintiems gyventojams apmokamas kreditas ir palūkanos, taip pat kitos išlaidos susijusios su projekto parengimu ir jo įgyvendinimu. Investicijų išmokėjimo tvarka turi būti numatyta kreditavimo sutartyje, įmokos bus paskirstytos kiekvienam mėnesiui .

21.

neaiškus Šiaulių banko sutarties 12.3 punktas, kuriame numatyta butų savininkų įsipareigojimas turtu. Įstatyme nustatyta, kad draudžiama nukreipti išieškojimą, jei tai yra vienintelis šeimos būstas į būstą išieškojimas negali būti nukreiptas, jei tai yra vienintelis šeimos turtas, tačiau jei be būsto gyventojas turi kito turto, tai į jį gali būti nukreiptas išieškojimas.

22.

Kas nutiks, jei po namo atnaujinimo nebus pasiektas efektas? Investicijų plane numatytas energinio efektyvumo efektas turi būti pasiektas, jei yra tinkamai įgyvendintos numatytos renovacijos priemonės, kadangi investicijų plano rengėjas įvertina namo būklę, pasiūlo reikiamas įgyvendinti priemones, nustato jų parametrus, atlieka paskaičiavimus, techninis projektas užtikrina šių priemonių techninių sprendimų įgyvendinimą. Įvertinami kuro kainų pokyčiai.  Jeigu klaidos bus projekte, atsakomybė teks projekto rengėjui, jeigu bus nekokybiškai atlikti darbai – atsakys rangovas ir techninis prižiūrėtojas. Dėl to visi šie proceso dalyviai turi turėti civilinės atsakomybės draudimą.

23.

kodėl finansinių tarpininkų sutartyse minima valstybės parama tik 15 % ir nėra numatyta 25 %? Konkrečios valstybės paramos sumos sutartyje neįvardintos, kadangi tai apspręsta teisės aktuose. JESSICA lėšomis apmokama 15 % investicijų, tenkančių energinį efektyvumą didinančioms priemonėms, todėl ši valstybės paramos dalis minima sutartyje.

 

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Visi įrašai | Žymos: , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: