Jorė 2013

Plakatas


Plakatas A3 [pdf]

Lankstinukas

Lankstinukas [pdf]

Pirmoji Jorės diena. Balandžio 27 d.

11-16 val. Talka šventvietėse.
16-20 val. Apeiginė pirtis.
20-22 val. Paskaita Dangaus šviesulių stebykloje.
22 val. Vakaronė Etnografinėje sodyboje.

Antrojo Jorės diena. Balandžio 28 d.

10.30 val. Didžiojo apeiginio Viralo katilo užkaitimas.
11 val. Sueiga Senovinėje Dangaus šviesulių stebykloje. Vaidilos prakalba. Romuvos Krivio sveikinimas.
11.30 val. Šventinė eisena į Kulionių piliakalnį.
12 val. Apeigos piliakalnyje skirtos protėvių Lietuvos kūrėjų ir gynėjų pagerbimui.
Įšventimas į Romuvius. Lietuvos Karžygių pasirodymai.
14 val. Aukuro įkūrimas Dangaus stebykloje. Apeigos skirtos Gabijai, Žemynai, Perkūnui, Praamžiui.
14.30 val. Joriukų palabinimas (apeiga skirta palaimiti visus turinčius vardus su šaknimi Jor- Jar- Jur-).
14.45 val. Akmenų aukojimas Perkūno šventovei.
15 val. Šventinio Jorės viralo ragavimas. Suneštinės Vaišės, Joručių ridenimas. Jorės kiaušinienės kepimas. Supimasis. Šokimas lenton.
15.30 val.
Linksmybės darnoje su atgimstančia gamta. Šokiai. Žaidimai.

Jorė

 

APEIGOMS TURĖKITE:

1.      Savo valstybės, krašto, savo bendrijos vėliavą (politinių partijų vėliavas paliekame namuose).
2.      Akmenį(is) iš Jums brangių vietų, skirtą(us) Perkūno šventovei.
3.      Žvakių (1- Perkūno šventovei, 2-Protėvių vėlėms Kulionių piliakalnyje).
4.      Margučių ridenimui, kiaušinių – kiaušinienei…
5.      Žalvarinį papuošalą – įšventimui į Romuvius.
6.      Gėrimų ir maisto suneštiniam šventiniam stalui.
7.      Lėkštę ir šaukštą apeiginiam viralui valgyti.

 

 

V. Daraškevičiaus  nuotraukos:

G. Brazauskaitės ir A. Rasakevičiaus nuotraukos:

 
Viešas Vaidilų ratas Dangaus Stebykloje 2013 04 27 d.  (Alkas.lt, G.Brazauskaitės video):
Vakaronė prie laužo 2013 04 27 d.  (Alkas.lt, Guostės Vaiškūnaitės video):

 

Jorės apeigos 2013 04 28 d. (Alkas.lt, A.Rasakevičiaus video):
Spaudoje
  1. Romuviai protėvių apeigomis pasitiko Jorę (nuotraukos, video) // www.alkas.lt, 2013 04 29

  2. Senojo baltų tikėjimo tęsėjai kviečia semtis galių iš Jorės (nuotraukos, video) // www.alkas.lt, 2013 04 23

  3. Į Jorės šventę – kelionė „Joribusu“ (nuotraukos) // www.alkas.lt, 2013 04 12

  4. Jotvingių ir prūsų pavasario sutikimo šventė Ožkiniuose (video) // www.alkas.lt, 2013 05 13

Jorė | Apie Jorę | Jorės apeigos | Jorės Giesmės | Jorės maldos | Jorė spaudoje | Kur dar švenčiama Jorė