Jorės giesmės

PULKUN, PULKUN BRALIŪKAI, PULKUN

Pulkun, braliūkai pulkun.
Pulkun, braliūkai pulkun.
Pulkun, pulkun bralūkai,
Susirinkit braliūkai, pulkun.
Pulkun, pulkun bralūkai,
Padėk Dieve, pulkun.
Pulkun, pulkun bralūkai,
Kelutį keliauti pulkun.

Pulkun pulkun, broliukai, pulkun („Kūlgrinda“):

JORJA GERAS VAKARAS

Jorja geras vakaras
Jorja, paimk raktus
Jorja, atrakink žamį
Jorja, išlaisk žolalį
Jorja, žolalį šilkinį
Jorja, raselį meduotų
Žolalė bus dėl arklalių
Raselė bus dėl veršelių

Jorja, geras vakaras („Kūlgrinda“):
JORI, ŠILDYK ŽEMĮ

Jori, šildyk žamį
Jori, palaisk rasų
Jori, palaisk žoly
Jori, nežanytas
Jori, apsižanyk
Nėra po man mergų
Tiktai viena rožė
Ir ta daeži auga
Tuinu aptaisyta
Vandeniu aplaista
Rūtom apsodinta
Tuinų palaužysiu
Vandenį išlaisiu
Rūtelas išrausiu
Rožį sau paimsiuI

Jori, šildyk žamį („Kūlgrinda“):

RYČIAU ROTŲ

Ryčiau rotų dobylio
Įriedėja dobilio. Iriedėja dobylio
Ta(ė)vo [močias/bralia/sėsias] dvoran dobilio, Ta(ė)vo dvoran dobylio,
Ir patykau dobilio ir patykau dobylio
Tatušėlį [motušėlį/braluželį/sėserėlį] dobilio tatušėlį [motušėlį/braluželį/sėserėlį] dobylio
Pasveikynau dobilio Pasveikynau dobylio
Laba diena dobilio Laba diena dobylio
Tatušėli [motušėla/braluželi/sėserėla] dobilio, tatušėli [motušėla/braluželi/sėserėla] dobylio

Ričiau rotų („Kūlgrinda“):
ŠALY KELIO JOVARAS STOVĖJO

Šaly kelio jovaras stovėjo
Slaunasai žolyne rugeli
Iš pašaknų skambantys kankleliai
Slaunasai žolyne rugeli
Per vidurį dūzgiančios bitelės
Slaunasai žolyne rugeli
Viršūnėlėj sakalo vaikeliai
Slaunasai žolyne rugeli
Ir atjoja brolelių pulkelis,
Slaunasai žolyne rugeli
Prašom sustot, jaunieji broleliai,
Slaunasai žolyne rugeli
Pažiūrėkit sakalo vaikelių,
Slaunasai žolyne rugeli
Paklausykit dūzgiančių bitelių,
Slaunasai žolyne rugeli
Paklausykit skambančių kanklelių
Slaunasai žolyne rugeli
Dėl tėvelio skambantys kankleliai,
Slaunasai žolyne rugeli,
Dėl močiutės dūzgiančios bitelės
Slaunasai žolyne rugeli
Dėl brolelio sakalo vaikeliai,
Slaunasai žolyne rugeli

Šaly kelio jovaras stovėjo („Kūlgrinda“):
OI KALNAS KALNAS

Oi kalnas kalnas, oi kalnas kalnas, kalnalis aukščiausias
Oi an to kalno, oi ant to kalno, ąžuolas stovėjo
Po tuoj ūžuolu, po tuoj ažuolu, ugnelė žibėjo
Ugnelė žibėjo, ugnelė žibėjo, mergelės kalbėjo
Gabija ugnela, Gabija ugnela, ugnela švenčiausia
Tu man padėkie, tu man padėkie darbelius nudirbtie.
Gabija ugnela, Gabija ugnela, ugnela švenčiausia,
Tu man padėkie, tu man padėkie, kelalį keliautie!

Oi kalnas kalnalis („Kūlgrinda“):
DIJŪTA KALNALI, DIJŪTA KALNALI

Dijūto kalnali, dijūto kalnali,
Dijūto kalnali, dijūto kalnali…

Dijūta kalnali („Kūlgrinda“):
DŪNO, DŪNO UPĖ

Dūno upė lylio, gilus ažerėlis
Dūno upė lylio, tamy ažarėly
Dūno upė lylio, plauko untinėlis
Dūno upė lylio, ir mano brolalis
Dūno upė lylio, gilus ažerėlis
Dūno upė lylio, tamy ažerėly
Dūno upė lylio, plauko daug žuvelių
Dūno upė lylio, ateis ribokėlis*
Dūno upė lylio, išgaudys žuvelas
Dūno upė lylio, daug yra žuvelių

*arba žuvėjėlis

Dūno upė („Kūlgrinda“):

Dūno upė („Trys keturiose“):

DEGA UGNELĖ

Dega Ugnelė tūta tūta
Dega Gabija…
Piliakalnely
Aukštajam kalnely
Gabija Ugnele
Užkurta žibėkie
Užgobta gobėkie
Žeme Žemynėle
Mes tavo vaikeliai
Saule motinėle
Mes tavo dukrelės
Mėnuo tėveli
Mes tavo sūneliai
Žvaigždės sesiulės
Mes jūsų sesiulės
Gabija Ugnele
Sukurta žibėkie
Sugobta gobėkie
Stiprinki mumis
Sujunkie mumis
Žeme Žemynėle
Labinki mumis
Laime lėmėjėla
Laiminki mumis.

Dega ugnelė („Kūlgrinda“):
DIDYSIE MŪSŲ

Didysie mūsų Dievaitie mūsų
Didysie mūsų Perkūne mūsų
Savo stiprybe savo galybe
Sujunkie mumis stiprinki mumis
Didysie mūsų Dievaitie mūsų
Didysie mūsų Perkūne mūsų
Ąžuolo jėgom Ąžuolo galiom
Sujunki mumis stiprinkie mumis
Didysie mūsų Dievaitie mūsų
Didysie mūsų Perkūne mūsų
Ugnies šviesybe Ugnies galybe
Sujunki mumis stiprinkie mumis

Didysie mūsų… („Kūlgrinda“):
Jorė | Apie Jorę | Jorės apeigos | Jorės Giesmės | Jorės maldos | Jorė spaudoje | Kur dar švenčiama Jorė