Jorės maldos

Jorės maldos

Jorės apeiginė duona | visitaukstaitija.lt nuotr.
Jorės apeiginė duona | visitaukstaitija.lt nuotr.
MALDA TARIAMA DALINANT APEIGINĘ DUONĄ

Pasidalinkime šventa duona,
pasveikinkime vieni kitus.
Darnos, Skalsos ir Šviesos –
kiekvienam ir visiems šioje Žemėje linkime.
Telaimina Mus Laima,
testiprina Perkūnas,
tegloboja Žemyna,
tebūnie Darna.

Jorė | Alkas.lt, V. Daraškevičiaus nuotr.
Jorė | Alkas.lt, V. Daraškevičiaus nuotr.
MALDA DIDIESIEMS DIEVAMS

Garbusis Praamžiau,
suteik Įkvėpimo ir Valios mums,
kad didžiausias kliūtis įveiktumėm.

Galingasis Vėlinai,
suvienyk mus su vėlių galybę,
kad per didžias tautos šaknis savo prigimtį apreikštumėme.

Didysis Perkūne,
siųsk Gyvasties ir Galios mums,
kad šviesiausias mintis įkūnytumėm.

Didžioji Laima,
globok ir laimink mūsų šeimas
ir šviesius mūsų darbus.

Tebūnie Darna.

Jorė | Romuvos nuotr.
Jorė | Romuvos nuotr.
MALDA GABIJAI

Dėkojame Tau Didžioji Gabija,
kad saugai mus nuo šalčio ir tamsos viešpatijos.
Kad skaisčiais spinduliais ir jaukia šiluma šildai mūsų kūnus ir sielas.
Skaisčioji Gabija, 
sutelk ir suvienyk mus
su gyvaisiais ir mirusiaisiais,
su žmonėmis ir Dievais.
Perduok mūsų maldas ir aukas mūsų Dievams ir protėviams.
Šiandien atbundančios Jorės dieną širdingai Tavęs prašome.

MALDA ŽEMYNAI

Dėkojame Tau Pramote Žemyna,
kad laikai mus nešioji,
kad priimi mus ir užkloji.
Dėkojame Tau už pirmuosius daigus ir aruodų turtus.

Garbioji Pramote Žemyna,
gausink mūsų derlių,
stiprink sveikatą,
daugink gyvybę.
Šiandien atbundančios Jorės dieną širdingai Tavęs prašome.

MALDA SAULEI

Dėkojame Tau, Šviesioji dangaus šeimininke, Saule,
kad kasdien nepailsdama sukuri šį Pasaulį,
kad skleidi mums savo šilumos, palaimos ir gyvybės sroves.
Saule, brandink ir grūdink mūsų žemės vaisius ir mūsų kūnus.
Sujunk savo spinduliais mūsų visų širdis.
Pripildyk šilumos ir šviesos mus,
kad tamsoje Tavęs laukdami nepaklystumėm.

Šiandien atbundančios Jorės dieną širdingai Tavęs prašome.

Jorė | Apie Jorę | Jorės apeigos | Jorės Giesmės | Jorės maldos | Jorė spaudoje | Kur dar švenčiama Jorė