JORĖ – pirmosios pavasario žalumos šventė

Apie Jorę

Jorė – gamtos atbudimo, pirmosios pavasario žalumos šventė. Šioje šventėje siekiama senąsias kalendorinės didžiosios pavasario šventės tradicijas pritaikyti prie nūdienos žmogaus gyvenimo sąlygų.

Jorės apeigos

Jorės šventėje atliekami apeiginiai veiksmai skirti bendruomenės ir tautos galių telkimui. Svarbiausi iš jų: protėvių vėlių pagerbimas, įšventimas į romuvius, apeigos skirtos Žemynai ir Perkūnui, apeiginės vaišės.

Jorės maldos

Visus Jorės šventės apeiginius veiksmus lydi tariamos maldos žodžiai. Dažniausiai juos taria šventės iškilmėms vadovaujantys vaidilos, o švenčiantieji šiuos žodžius kartoja.