Jorė 1996

Spaudoje
  1. A. Meilus. Dangaus šviesulių stebykla // Vilnis, 1996 11 22, Nr.92(5945).
  2. T. Kontrimavičius. šalia Observatorijos – astronominė stebykla // Lietuvos rytas, 1996 11 23, Nr.276(1800).
  3. L. Tarvydienė. Dangaus šviesulių stebyklos modelis // Utenis, 1997 07 26, Nr.19.
  4. D. Statkuvienė. Kaip lietuviai stebėjo dangų, kai nebuvo teleskopų // Kauno žinios, 1999 08 31, Nr.82 (188).
  5. J. Vaiškūnas. Molėtų krašto muziejaus etnografinė sodyba ir senovinė dangaus šviesulių stebykla // Lietuva: šeimos enciklopedija, Kaunas, 2005, p. 323.
Jorė | Apie Jorę | Jorės apeigos | Jorės Giesmės | Jorės maldos | Jorė spaudoje | Kur dar švenčiama Jorė