Z. Vaišvila. Seimas nagrinėja antikonstitucinį Lietuvos išvalstybinimo paspartinimo įstatymą (video) (15)

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt nuotr.

Zigmas Vaišvila | Alkas.lt nuotr.

Birželio 3-4 dienomis šventėme Sąjūdžio 30-metį, sakėme gražias kalbas. Tik Vytauto Vyšniausko kalba Seime iškrito iš gražaus šventinio konteksto. Seimo pirmininkui Viktorui Pranckiečiui teko tautai paaiškinti, kad jaunuolis be reikalo skundėsi Lietuvos padėtimi, kad jis pats turi galimybę kurti Lietuvą.

Šventės išvakarėse nepastebėjome, kad dvigubos pilietybės įteisinimo pretekstu gegužės 31 d. Seimas per 20 minučių priėmė nagrinėjimui (už – 70, prieš – 5, susilaikė – 26) Lietuvos Konstitucijai prieštaraujantį Referendumo įstatymo 7 straipsnio pakeitimo projektą, kuriuo Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos vadovas Ramūnas Karbauskis, Ministras pirmininkas Saulius Skvernelis ir Socialdemokratų darbo partijos vadovas Gediminas Kirkilas siūlo atsisakyti reikalavimo, kad norint pakeisti bet kurį Konstitucijos pirmojo skirsnio „Lietuvos valstybė“ straipsnį per referendumą už jį turėtų balsuoti daugiau kaip pusė visų rinkimų teisę turinčių piliečių. Šį reikalavimą siūloma sumažinti iki ne mažiau kaip trečdalio visų balso teisę turinčių Lietuvos piliečių balsų. Tik dėl nuostatos, kad Lietuvos valstybė yra nepriklausoma demokratinė respublika, siūloma palikti reikalavimą tokį Konstitucijos pakeitimą laikyti priimtu, jeigu tam pritarė ne mažiau kaip 3/4 (75%) balso teisę turinčių piliečių.

Priminsiu, kad už Konstitucijos priėmimą 1992 m. spalio 25 d. referendume balsavo 1 447 334 rinkėjų (56,75% rinkėjų iš bendro 2 549 952 visų rinkėjų skaičiaus) iš jame dalyvavusių 1 919 073 rinkėjų (75,26% visų balsavusių rinkėjų). Pvz., skaičiuojant referendumo rezultatus pagal 2016 m. Seimo rinkimų rinkėjų skaičių (2 514 657), referendume turėtų dalyvauti ne mažiau kaip pusė jų (1 257 329), o sprendimui priimti, jeigu jam pritartų ne mažiau kaip 1/3 rinkimų teisę turinčių piliečių, užtektų 838 219. Manau, kad toks referendumo sprendimas, priimtas vieno trečdalio Lietuvos Respublikos piliečių, neatspindėtų visų mūsų piliečių valios ir negali būti laikomas Lietuvos Tautos, kuriančios Lietuvos valstybę, tikrąja valia (Konstitucijos 2 straipsnis). Tai ne tik mano nuomonė, bet ir Seimo Teisės departamento išvada, nesutinkanti su šiuo antikonstituciniu įstatymo projektu.

Arvydo Juozaičio birželio 4 d. kalba Seime – tai rūpestis naikinama valstybine lietuvių kalba. Tačiau A. Juozaitis nepastebėjo, kad gegužės 31 d. Seimas nagrinėjimui priėmė šį įstatymo projektą, griaunantį ne tik valstybinės kalbos egzistencijos, bet ir visus Lietuvos valstybės organizavimo įtvirtinimo pagrindus – Tautos suverenitetą, konstitucinę santvarką, teritorijos vientisumą, pilietybę, valstybinę kalbą, sostinę ir valstybės simbolius, pačios Konstitucijos keitimo tvarką, įtvirtintą jos XIV skirsnyje „Konstitucijos keitimas“, bet kurį kitą Konstitucijos straipsnį, bet kurį kitą įstatymą ar įstatymo nuostatą.

Lietuvos Konstitucijos pirmasis skirsnis „Lietuvos valstybė“ liko vienintelis mūsų valstybės suverenumo garantas, kurį pakeisti nebuvo išdrįsta net po Lietuvos stojimo į Europos Sąjungą referendumo, kuriame už šį stojimą balsavo tik 57%, bet ne privalomi 75% visų balso teisę turinčių Lietuvos piliečių. Tokiu būdu dvigubos pilietybės Konstitucijoje įteisinimo pretekstu (12 straipsnio keitimu) šis įstatymo pakeitimas gali tapti pagreitinto Lietuvos valstybės išvalstybinimo įrankiu. Apie mūsų valstybės išvalstybinimą Seime kalbėjo V. Višniauskas ir V. Radžvilas. Tačiau būtina ne tik kalbėti, bet ir stebėti Seimo darbą, reaguoti į jį. Taip Sąjūdis ir jo iškelti deputatai, remiami  žmonių, dirbo 1988-1990 m. – Atgimimo metais.

Seimo nariai balsavo (tik TS-LKD nė vienas narys nebalsavo už šį projektą, dėl ko konservatorių partiją reikia pagirti), nors Seimo Teisės departamentas paaiškino, kad visos Konstitucijos nuostatos yra tarpusavyje susijusios, sudaro vieną darnią sistemą, Konstitucijos pirmajame skirsnyje „Lietuvos valstybė“ įtvirtintos nuostatos lemia visų kitų Konstitucijos nuostatų turinį ir prasmę, Konstitucijos XIV skirsnyje įtvirtintą jos keitimo tvarką ir yra vienodai privalomos visiems teisės subjektams (Konstitucijos 6 ir 7 straipsniai); visos minėtose Konstitucijos skirsniuose įtvirtintos vertybės yra saugomos vienodai (išskyrus aptartas išimtis dėl referendumų, kurių sprendimai priimami trimis ketvirtadaliais balso teisę turinčių Lietuvos piliečių balsų, žr. Konstitucinio Teismo 2014-07-11 d. nutarimą) ir gali būti keičiamos tik ta pačia tvarka (referendumu).

Nei vieno Konstitucijos skirsnio ar jame įtvirtintos nuostatos negalima išskirti ir keisti ją mažesniu rinkėjų balsų skaičiumi, t.y. taikyti žemesnį jų apsaugos standartą ar kitą keitimo standartą. Tai užtikrina Lietuvos piliečių referendume priimtos Konstitucijos ir visos teisinės sistemos stabilumą, Konstitucijos teksto vientisumą, joje įtvirtintų vertybių apsaugą, Lietuvos valstybės prisiimtų įsipareigojimų vykdymą, geopolitinę orientaciją ir kt. Todėl projekte siūlomas įtvirtinti vienodas referendumo rezultatų nustatymas dėl visų Konstitucijos nuostatų keitimo ir įstatymo keitimo (priėmimo) bei kitų, su teisėkūra nesusijusių klausimų, sprendimo sudaro prielaidas paneigti Konstitucijos viršenybės principą, Konstitucijos pirmojo skirsnio reikšmę visam Konstitucijos tekstui, sumažinti Konstitucijos apsaugos standartus (Konstitucijos XIV skirsnis), iškreipti 1992 m. spalio 25 d. referendume daugiau kaip pusės visų rinkėjų balsų išreikštą Tautos valią ir neatitinka teisinės valstybės ir atsakingo valdymo konstitucinių principų. Tokia išvada grindžiama Konstitucinio Teismo doktrina.

Visa tai Seimo nariams buvo žinoma, bet jie balsavo už šio įstatymo projekto priėmimą nagrinėjimui. Beje, tokiu būdu būtų sukurtas precedentas ateityje Referendumo įstatyme įtvirtinti žemesnę rinkėjų balsų normą referendumo sprendimams priimti ir taip dar labiau sumažinti Konstitucijos apsaugos standartus.

Kreipiuosi į Seimo narius R. Karbauskį, pradėjusį dešimtmečiais įsišaknijusios korupcijos mūsų valstybėje atskleidimo būtiną darbą, S. Skvernelį ir G. Kirkilą, nuoširdžiai prašau atsiimti šį įstatymo projektą. Konstitucijos apsaugą sugriauti galima greitai, atkurti bus sunkiau, ir pasekmės gali būti labai skaudžios.

Ir nesvarbu, kokiu pretekstu tai daroma. Jei diskutuojame dėl dvigubos pilietybės, tai, visų pirma, būtina susitarti ne tik dėl klausimo sprendimo formos (numatoma tokia teisė Konstitucijoje ar nenumatoma), bet ir dėl turinio, t.y kaip užtikrinamos dvigubą pilietybę turinčio Lietuvos piliečio ne tik teisės, bet ir pareigų vykdymas. Dabartinė situacija ir toks Referendumo įstatymo keitimas ne tik griauna Konstitucijos pagrindus, bet ir veda į mūsų išeivijos ir Lietuvoje gyvenančiųjų supriešinimą. Bet kuri kategoriška nuomonė (A. Juozaičio ar V. Radžvilo – ne, Ž. Pavilonio ar V. Ušacko – taip) nėra šios problemos sprendimas. Jei darbais, bet ne žodžiais ir ne priešprieša siekiame valstybės ir tautos išlikimo, negalime beatodairiškai tiek prarasti išvykusius, kuriuos išvykti iš Lietuvos skatino ir toliau skatina visos mūsų valdžios, tiek priešpastatyti likusius Lietuvoje išvykusiems, leidžiant turėti kelias pilietybes, bet neužtikrinant piliečio pareigų vykdymo.

Tačiau tai – jau kitos diskusijos dalykas. Šiandien būtina sustabdyti šį Referrndumo įstatymo pakeitimą, kurio projektą Seimo nariai R. Karbauskis, S. Skvernelis ir G. Kirkilas, manau, pateikė Seimui, visapusiškai neįvertinę galimų pasekmių.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Vaizdai ir garsai, Vaizdai protui, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

15 komentarų

 1. Politikoje teisinė nekompetencija akivaizdi. Antai, neseniai Energetikos ministras teisėtais vilniečių interesais į kompensacinę kainą už šildymą sumokėjo šilumos tiekėjui Kaune, kad kauniečiams teiktų šilumą kompensuojama kaina. Ir tai atlikus teigiama, kad čia trečiųjų asmenų – vielniečių interesai į kompensacinę kainą už šilumą nepažeisti.

 2. diskusijai:

  Pirma, dėl referendumo procentų mažinimo ir dėl to Konstitucijos išprievartavimo klausimų nekyla.
  Antra. Gerbiamas Zigmai, kas yra antra pilietybė? KAIP ji atsiranda? KAIP žmogus, turintis prigimtinę pilietybę, mūsų atveju-Lietuvos, tampa kitos šalies piliečiu (na, prarasdamas LT pilietybę)? Juk ne iš dangaus dalinama ta, kita pilietybė, jos reikia PRAŠYTI kitos šalies ir prisiekti (ar kažkaip panašiai)? Ar ne? Tai ką tai reiškia? Ar čia iš vis yra prasminga diskutuoti “dvigubos” klausimu? Ar ne lygiai tas pats būtų diskutuoti, reikia ar nereikia LT įteisinti daugpatystę ? Nesakykit, vyrukai, tikrai būtų neblogas variantas, ir skyrybų nebereiktų… 🙂
  Suprantu, kas ir kaip esat “pakabinti” dvigubosios klausimu, bet realiai tokio klausimo neturi būti- suaugę žmonės, prieš žengdami dviprasmiškus žingsnius pasitraukimui iš Lietuvos, privalo MĄSTYTI GALVOS smegenimis, o ne… … … Kas tuos žmones prievartauja (verčia) palikti LT? 1)Valdžia (jos sprendimai) ir “neįmanomas” gyvenimas Lietuvoje ? Tokiu atveju, žmogus bėgantis nuo tokio “prievartautojo” nebeturėtų norėti prievartautojo pilietybės šalia valstybės-gelbėtojos pilietybės. 2) jei tas “prievartautojas” verčiantis LT pilietį(-ę) palikti Lietuvą , tarkim, konkretus asmuo, esantis kitoje valstybėje, tai tada reiktų gerai permąstyti (irgi, būtent, Viršutiniais- galvos smegenimis) , ar nereiktų tokį “prievartautoją” pasiųsti toli toli ir likti savo Tautos Valstybėje su savo Tėvų pilietybe….

  • Žemyna:

   Bet tamsta pamąstyk, koks dviveidės pilietybės patogumas!
   Pvz., priėmus šį įstatymą ir iki tobulų pagerinus mūsų santykius su strategine kaimyne, kokio ketvirtadalio ar trečdalio LT teritorijos gyventojai be ilgų mąstymų ir trukdžių tampa dviveidžiais piliečiais – kaip patogu, kaip naudinga! Kaip palengvėja kaimynės pastangos pabaigti taisyti tų žemių gyventojų tautybę, kaip netrukdomai ir neakivaizdžiai ji priartėja prie galutinių savo tikslų…

  • Zigmas Vaišvila:

   Sutinku. Jūs parašėte daug sveikų minčių diskusijai dėl dvigubos pilietybės. Šia spaudos konferencija norėjau pasakyti du dalykus, Svarbiausias – stumiama antikonstitucinė pataisa. Antra – niekas iš esmės nediskutuoja dėl dvigubos pilietybės.

   • dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

    Citata: “Antra – niekas iš esmės nediskutuoja dėl dvigubos pilietybės.”. Ponas Zigmai Vaišvila, diskusija daugiau ar mažiau jau vyksta apie 15 metų. O tau vis dar niekas nediskutuoja. ABSOLIUTI gėda tamstai. Daug žmonių apie tai rašo, gal kokių 40 straipsnių pats parašiau taip pat. Ir vis dar niekas? Tavo video išsakyta pozicija dėl dviejų pilietybių yra GĖDINGA, nekvalifikuota ir antikonstitucinė. Tai valdžią kaltini antkonstitucingumu, kas yra TIESA, o pats taip pat elgiesi antikonstituciškai. Kam tarnauji studente?

    • Zigmas Vaišvila:

     Dėl to ir nesate Seime, kur priiminėjami sprendimai. Parodykite tokią diskusiją Seime. O šiaip jūsų pataloginė neapykanta mano asmeniui neturėtų peržengti užgauliojimo ribų. Tai nepadės skaitytojų įtikinti jūsų argumentais, veikiau priešingai. Pagarbiai.

     • dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

      Tai sakote “pataloginė neapykanta Jūsų asmeniui”. Visiška NESĄMONĖ, miražas. Sprendžiu apie žmogų ir įvardinu jeigu reikia tik PAGAL DARBUS, pagal išsakytas pozicijas. O Jūsų asmuo kaip po toks visiškai nedomina, kelio man neperbėgote, o mintys DOMINA, nes jos išsakomos viešoje erdvėje. Neturiu autoritetų, visus vienodai “tarkuoju”, jeigu matau, kad reikia. Ir A.Juozaitis su savo nesąmonėmis yra ištarkuotas. Jeigu Tamsta pastebėjai, tai tamstos priešininkai yra D.Grybauskaitė, V.Landsbergis ir t.t. ir jie yra taip ištarkuoti, kad Tamstai iki jų labai toli. Tai pasiskaityk mano straipsnius apie paminėtus asmenis ir pamatysi, kad čia pasakyti žodžiai tamstos adresu yra labai kuklūs.
      Tai viena klausimo pusė.
      Seime nesu ir ten nebūsiu, nes ir nenoriu ir tikrai neišrinks ir net kandidatuoti nesinori pagal ANTIKONSTITUCINĮ Seimo rinkimų įstatymą, kurį priėmė signatarai ir pasirašė V.Landsbergis 1992-07-09. Kaip balsavai?
      Tai dar nespėjote atsipeikėti kokią ŽALĄ atnešėte Lietuvai sugriaudami jos teisinius demokratinius pagrindus? Kas darosi? Iš kokios peklos išlindote? Valdžia Lietuvoje nelegitimi, visi 7 Seimai antikonstituciniai. Pats esi apie tai informuotas, man taip pranešė berdos iš B3 grupės.
      O tamsta dabar kalbi apie antikonstitucingumą, kas yra tiesa, tačiau esant SUGRIAUTIEMS teisiniams Valstybės pamatams.
      Rekomenduoju savo 2017-03-11 straipsnį “Okupuota nepriklausomybė”
      http://www.ekspertai.eu/okupuota-nepriklausomybe91670

      Kaip žinome iš Tamstos spaudos konferencijų, tuo klausimu ABSOLIUTI TYLA, kaip iš Seimo, taip iš Prezidentų, visų prezidentų, tuo būdu jie tampa rezidentais.
      Seime, tikrai ne mažiau 3 kartus, buvo diskutuojama PLB ir Seimo nariai dėl dviejų pilietybių. speciali komisija yra. Keturis kartus buvo kreipiamasi tuo klausimu į LR KT. Vėl parašiau ne vieną straipsnį apie tai. Suprantama, vėl ABSOLIUTI tyla, kuri įrodo, kad žengiama tuo pačiu ANTIKONSTITUCINIU keliu, griaunat Lietuvos valstybę.
      Tamsta aiškiai parodai, kad to klausimo nei žinai, nei supranti, nei kada nors domėjaisi. Pasibaisėjau Tamsta. Žiauru, kokias nesąmones kalbi, atrodo, kad grynai pasamdytas kgb agentas, pagal tamstos POZICIJĄ sprendžiu, kaip koks studentas.
      Matomai reikia apie tai parašyti straipsnelį “Pilypas iš kanapių apie dvi pilietybes”. Apsidairei išlindęs iš kanapių ir nieko nepamatei, gal apsvaigęs buvai? Negalima, kad tokia dviejų pilietybių tema būtų vykdoma antikonstitucinė PROPAGANDA.
      Tai visų LR piliečių konstitucinė teisė. Neskaičiavau, bet gal 40 straipsnių tuo klausimu tikrai bus, tikrai daugiau.
      Taigi tamsta Zigmai Vaišvila daryk išvadas. Stok Konstitucijos pusėje, tuo labiau, kad Konstitucijos 12-as straipsnis įgalina išspręsti VISAS dviejų pilietybių problemas ir tikrai jokio referendumo NEREIKIA, nereikia ir tų “kartelių” žemyn nuleidinėti.
      Tas dviejų pilietybių klausimas yra patekęs į neeilinių AERISTŲ, šarlatanų rankas, mirtinių Lietuvos priešų rankas.
      Atsimink elementarų dalyką, kad dviejų pilietybių klausimas yra ne tamstos, mano ar kitų NUOMONĖS klausimas, o LR Konstitucijos interpretavimo, supratimo klausimas.
      LR KT tuo klausimu veikia kaip ŠARLATANAI. Atsakingai sakau, straipsniai tai rodo, LR KT ir Seimas apie tai yra INFORMUOTI, tačiau girdėti nieko nenori.
      Taigi ponas Zigmai Vaišvila, čia nieko asmeniško, visiškai nieko asmeniško. Galiu tais klausimais susikauti su bet kuo, nes esu tai giliai ir plačiai išstudijavęs.
      Pastudijuok pats save…. nesugebi ištarti “dvi pilietybės”, vis kalbi apie “dvigubą pilietybę”. Tai sau ir atsakyk, ar “dviguba pilietybė” yra viena dviguba pilietybė ar visgi dvi pilietybės?
      Konstituicija kalba apie LR ir kitos valstybės pilietybes, vadinasi apie dvi pilietybes, o ne apie vieną dvigubą. Tai ar LR KT, Seimai, visuomenė ir A.Juozaitis, spauda pagaliau išmoks ištarti du lietuviškus: dvi pilietybės. Ir trumpiau ir aiškiau ir lietuviškai ir pagal gramatiką. O tas verstinis terminas yra išverstas netinkamai : dvoinoje graždanstvo, double citizenship. Saugokime lietuvių kalbą, pačia gražiausią kalba visame pasaulyje.

   • diskusija dėl diskusijos:

    Jei pritarsim 100 proc teisingam komentatoriaus “diskusijai” nuomonei, tai realiai diskusija net nereikalinga, nes ir taip viskas savaime aišku. Tokios diskusijos turėtų užsibaigti šeimų viduje – per patriotinį auklėjimą, bet kai šiandien pas vyresniuosius galvose įsigali visokios tolerancijos ir panašios globalistinės nesąmonės, tai tokius išsilakstymo padarinius bei pilietybių kolekcionavimo norus ir turim…

    • dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

     “Tokios diskusijos turėtų užsibaigti šeimų viduje….”. Tos diskusijos turi užsibaigti, kai tik LR Konstitucijos 12-as straipsnis bus PILNAI įgyvendintas. O kol kas iš jo TYČIOJAMASI. Taigi antikontitucininkai ima viršų, nes jie yra valdžioje.

 3. Žemyna:

  Turint galvoje, kad SS jau pagerino LT ir PL santykius (taip pats neseniai pranešė ir pasigyrė), o dabar rengiasi juos padaryti pavyzdiniais (t. y., образцово-показательnais), Seimui privalomai palaiminus, nuo dabar jis pats spręs, katrie mūsų Konstitucijos straipsniai „ne tokie” ir taisys tuos, katrie jam ar kaimynei(!) nepatinka, nes trukdo jai siekti savo tikslų Lietuvoje? Juk ne šiaip partijų vadai atsiveda su savimi į Seimą talentingų balsuotojų chorus? Jie mintinai žino savo pareigą balsuoti pagal dirigento lazdelę, jei nori ir kitą kadenciją likti vado sudaromuose sąrašuose?

 4. O tuo tarpu mažytėje Latvijoje...:

  Latvijoje siūloma privačiose aukštosiose mokyklose drausti dėstyti rusų kalba 🙂
  Musėt mūsų pietinė kaimynė dar ir už Latvijos rytinę baisesnė, kad vyrams taip nedrąsu, kad tokius keistus įstatymo projektus teikia?

 5. Zigmas Vaišvila:

  Šis straipsnis yra ne diskusija dėl dvigubos pilietybės, o dėl šio preteksto naudojimo Konstutucijos keitimui sumažinti balsavimo barjerą. O diskusijos dėl dvigubos pilietybės būtinos. Dėl mano nuostatų, daktare, galėsite mane negailestingai kritikuoti, kai šias nuostatas paskelbsiu. Gražaus savaitgalio.

  • dr. Jonas Ramanauskas joramlt@yahoo.com:

   Ponas Signatare Zigmai Vaišvila, jau esate esmines nuostatas dėl dviejų pilietybių paskelbęs. Tos nuostatos yra senai ŽINOMOS, nes taip vadinami “inteligentai” jas jau skleidžia ilgą laiką ir vis tas pačias, kurias ir pats išdėstei. Jos visos atrodo, kaip iš “spergalkos”. Visų tų nuostatų esmė yra viena: kad būtų paneigta tai, kad LR Konstitucijos 12-am straipsnyje yra įtvirtinta. Tai yra Jūs visi inteligentai, nepaprastai mandagiai, kultūringai išniekinate Konstituciją ir taip save kultūringais pristatote NEŽINANTIEMS, kitaip tariant “makaronus ant ausų” kabinate, o dar kitaip tariant skleidžiate PROPAGANDĄ, kurią galima priskirti ir prie kgb propagandos. O kokią struktūrą toji kgb propaganda turi? O tokia pačia kaip ir gebelso propaganda, tokia pačia struktūrą turi kaip ir bet kokia propaganda: MELO ir TIESOS mišinys, kas yra visumoje MELAS. Konkrečiai tamstos, o ir Seimo teisininkų pozicija dėl rinkimų barjero nuleidimo yra visiškai teisinga, tai tikrai antikonstituciška ir labai kenksminga Lietuvos valstybei. Tai prie šios labai teisingos pozicijos PRIKERGĖTE savo nesąmones apie dvi pilietybes. Galite save tame video pasitikrinti. Apie detales vėliau. Čia reikalinga ilgas aiškinimas, nes propaganda yra sukonstruota labai efektingai taip, kad kovoti prieš lietuvių tautą, Konstituciją ir LR piliečius. Kada man ką kritikuoti, jau spręsiu tikrai pats. O jeigu iš tikro pageidautumėte “susikauti” tuo klausimu spaudoje, tai su didžiausiu malonumu. Būtent ginčuose gali ir gimti TIESA. Ačiū.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: