Jorė 2015

Plakatas

Lankstinukas

Pirmoji Jorės diena. Balandžio 25 d.

11-16 val. Talka šventvietėse.
16-20 val. Apeiginė pirtis.
19-21 val. Senoviniai žaidimai.
21 val. Vakaronė – Šokiai.
24 val. Naktinis žygis.

Antrojo Jorės diena. Balandžio 26 d.

10.30 val. Didžiojo apeiginio Viralo katilo užkaitimas.
11 val. Sueiga Senovinėje Dangaus šviesulių stebykloje. Vaidilos prakalba.
11.30 val. Šventinė eisena į Kulionių piliakalnį.
12 val. Apeigos piliakalnyje skirtos protėvių Lietuvos kūrėjų ir gynėjų pagerbimui.
Įšventimas į Romuvius. Lietuvos Karžygių pasirodymai.
14 val. Aukuro įkūrimas Dangaus stebykloje. Apeigos skirtos Gabijai, Žemynai, Perkūnui, Praamžiui.
14.30 val. Joriukų palabinimas (apeiga skirta palaimiti visus turinčius vardus su šaknimi Jor- Jar- Jur-).
14.45 val. Akmenų aukojimas Perkūno šventovei.
15 val. Šventinio Jorės viralo ragavimas. Suneštinės Vaišės, Joručių ridenimas. Jorės kiaušinienės kepimas. Supimasis. Šokimas lenton.
15.30 val. Linksmybės darnoje su atgimstančia gamta. Šokiai. Žaidimai.
17 val. Po apeigų Etnografinės sodybos pirkioje įvyks pašnekesys „Romuva ir dvasinis tobulėjimas: tarp Vakarų ir Rytų tradicijų“. Baltiškos dvasinės patirties kelio krypties ieškos prof. Audrius Beinorius, dr. Dainius Razauskas, Gintaras Songaila, Jonas Vaiškūnas, Inija Trinkūnienė, prof. Vacys Bagdonavičius, Rimvydas Budrys ir kiti.

Vaizdo įrašai:

Spaudoje

  1. Lietuvos Romuva kviečia į gamtos atbudimo šventę – Jorę (nuotraukos, video) // www.alkas.lt, 2015 04 16 
  2. Senojo baltų tikėjimo tęsėjai šventė pirmosios pavasario žalumos šventę – Jorę (nuotraukos, video)  //www.alkas.lt, 2015 04 27
  3. Lietuvos Romuva kviečia į gamtos atbudimo šventę – Jorę //www.kauno.diena.lt, 2015-04-16
  4. Jorė Kulionyse // www.aukuras.lt, 2015 04 21
  5.  Jorė: (re-)konstrukcija ar tradicijų tąsa? // www.istorija.lt, 2015
  6. Lietuvos Romuva kviečia į gamtos atbudimo šventę – Jorę // www.slaptai.lt, 2015 04 16
  7. Kulionyse almėjo Jorė // www.vilnis.lt, 2015 04 27
  8. JORĖ Šilainėje // www.punskas.pl, 2015 05 10
Jorė | Apie Jorę | Jorės apeigos | Jorės Giesmės | Jorės maldos | Jorė spaudoje | Kur dar švenčiama Jorė