Žyma: Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos (VATŽŪM)