Ieško

1. Romuvos apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ priima naujus narius

Romuvos apeigų folkloro grupė „Kūlgrinda“ kviečia jaunus žmones, dainuojančius ar grojančius, į bendrą ratą. Naujų narių priėmimas vyks lapkričio 5 dieną, trečiadienį, 18 val. Lietuvos technikos bibliotekos rūsio salėje (šv. Ignoto 6).

Kas yra kūlgrinda? Nežinantiems pranešame, kad tai akmenimis grįstas slaptas kelias po vandeniu, per pelkę ar ežerą, kuriuo mūsų protėviai eidavo klaidindami savo priešus – kryžiuočius. Žinantieji pasiekdavo sausumą, nežinantieji – nuskęsdavo.

Sykiu tai ir apeigų, įšventinimo kelias – paslaptingas, nelengvas, bet prasmingas. Kviečiame tave rinktis šį kelią, kurį jau einame daugiau nei dvidešimt metų ir kurio rezultatais (kompaktinėmis plokštelėmis, parengtomis programomis) dalijamės su Lietuvos, Europos ir pasaulio bendruomenėmis.

Kulgrinda-K100
„Kūlgrinda“

Kūlgrinda – tai kelias, grįstas žiniomis, protėvių pasaulėjauta, teorija ir praktika.

Tai senolių patyrimo ir jaunatviškos jėgos dermė.

Tai energija, kuri sustiprina ir sujungia.

Ateikite, laukiame,

„Kūlgrindos“ vadovė Inija Trinkūnienė

Tel. 867674057, inija@romuva.lt

2. Padėkite rasti!

Latvių studentų dovana 1932 m.

1932 m. latvių studentai Vytauto Didžiojo universitetui padovanojo lentą su užrašu MŪS VIENO KOPĒJS GARS UN VIENAS ASINIS („mus vienija bendra dvasia ir vienas kraujas“). Apačioje – LATVIJAS STUDENTI 1932. Po užrašu yra liaudies ornamento – Aušros medžio – fragmentas. Ši lenta iki pat karo puošė VDU aulą A. Mickevičiaus g. 37 esančiuose rūmuose (dabar  KTU). Vėliau ji dingo, ir mums nepavyksta rasti net žinių apie jos likimą. Labai prašytume žinančius atsiliepti ir pranešti mums.

VDU Letonikos centras

MŪS VIENO KOPĒJS GARS UN VIENAS ASINIS (‘mus vienija bendra dvasia ir vienas kraujas’). Apačioje – LATVIJAS STUDENTI 1932.
Dingusi lenta

Latviešu studentu dāvana 1932. g.

1932. g. latviešu studenti Vītauta Dižā universitātei uzdāvinājuši plāksni ar uzrakstu MŪS VIENO KOPĒJS GARS UN VIENAS ASINIS. Apakšā – LATVIJAS STUDENTI 1932. Zem teksta – Austras koka fragments. Šī plāksne līdz pat karam greznojusi VDU aulu Kauņā A. Mickeviča ie. 37 esošajā ēkā (tagad  Kauņas Tehnoloģijas Universitātes īpašums). Vēlāk plāksne pazudusi, un mums neizdodas sameklēt pat ziņas par tās likteni. Lūgtu atsaukties tos, kas kaut ko zina, un paziņot mums.

VDU Letonikas centrs

Pastabos 11

 1. Raigardas says:

  Įsigysiu Peterburgską armoniką DALIMS. T: 869073507, 8 5 2456610

 2. Marčius says:

  Sveiki, gal kas žino kur būtų galima rasti N.Vėliaus “Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai” pirmą tomą ?
  Dėkui už informaciją.

 3. Žemaitis says:

  Džiaugiuosi Jūsų energingumu ir kūrybingumu, išmanumu: per dainą ir šokį įtraukiant daugiau tautiečių ir į mūsų senąją AISČIŲ religiją. Drauge džiaugdamasis pergyvenu, kad visi Jūs lyr ir išpažįstate esant Visatos ir pasaulo Tvėrėją, bet atsiribodami nuo jo , garbiante Perkūno, Žemės, ir kitus dievus, tiesiog nesuvokdami, kad visko ir visų gamtos reiškinių atsiradimas priklausė ir priklauso nuo VIENINTELIO PASAULIO UR VISATOS TVĖRĖJO – DIEVO. BE TVRĖJO – NIEKO NEBŪTŲ. Dėl to Jūs negerbiate ir senojo, Aisčių palikto KALENDORIAUS SKAIČIUOJAMŲ 7522METŲ NUO PASAULIO SUTVĖRIMO. O tai niekieno kito, o TIK MŪSŲ AISČIŲ VERTINGIAUSIAS TOLIMŲJŲ TŪKSTANTMEČIŲ PRAEITIES PALIKIMAS, NURODANTIS MŪSŲ TAUTOS AMŽIŲ ŽEMĖS PLANETOJE PO PASKUTINIOJO LEDYNMEČIO IR TVANO. Ir tai vienas seniausių kalendorių visoje ŽEMĖS žmonijoje. Tik mūsų tauta skaičiuojas tokį amžių, nes mūsų tauta buvo atgabenta ir apgyvendinta Žemės planetoje po Tvano būtent tuo metu. Aisčių skaitlingosios gentys gyveno nuo Vyslos ligi Urali kalnų, Nuo Baltijos jūros ligi Juodosios, Mūsų kalnedorius išsilaikė net ŽYDIŠKOS KATOLIKSŲ INVAZIJOS METAIS LIGI PAT 1700 METŲ, kai kiti – rytinių slavų iimperatorius Petras I-sis, pataikaudamas Vatikanui, uždraudė vartoti slavams ir lietuviams savuosius senuosius kalendorius. Lietuvos DK kalendoriaus 7037 metai buvo įrašyti Pirmajame Lietuvos DK statute. Ir nei vienas Lietuvos valdovas ir niekada jų neatšaukė. KOdėl mes nematome, kad žydų rabinai ir judėjų bažnyčia su visa turtingąja žydų tauta skelbiasi gyveną savo tautos 5774 metus. O gi todėl, kad ždų tauta išsaugojo savąją judėjų religiją ir savuosius tautinius ŠVENTIKUS – RABINUS, vienijančius ir ginančius tautą ir jos istorinį palikimą. O kai mes dar nesugebėjome atkurtis savąją KRIKŠČIONIŠKĄJĄ (KURI ABSOLIUČIAI SKIRIASI NUO KATOLIKSŲ) religiją ir SAVŲJŲ KRIVIŲ IR VAIDILUČIŲ, VAIDILŲ MOKYKLŲ SU FUNDAMENTALIU teologiniu, astrologiniu ir oratoriniu IŠSILAVINIMU, todėl ir neturime, kas gintų ir saugotų mūsų istorinį- religinį paveldą. Jau laikas suformuoti Aisčių senosios religijos pagrindinę teoriją, ir sklebti ją, nešti į Aisčių palikuonis, kaip tikrai savą, vienijusią aisčių kalbines gentis į vieną ir vieningą, galingą lietuvių tautą. Visiems Aisčių senosios religijos garbintojams- kartu ir Pasaulio Tvėrėjo garbintojams, siūlau pasiklausyti nepakartojamai svarbaus ir būtinai reikalingo slavų tautas vienijančio susirinkimo, vykusio Maskvos Lužnikų stadijone 2011 metais, kad viską įdėmiai išklausę, suvoktume per slavų troškimą vienytis ir burtis, atnaujinti savąją Imperiją, SAVOSIOS DABARTINĖS LIETUVIŲ TAUTOS IŠSAUGOJIMO UŽDAVINIUS IR DARBUS. SVETAINĖS ADRESAI: http://youtu.be/Dj60NJYaUws ; IR http://youtu.be/V2yNO99MKlM. Įsiklausykite į iškankintos slavų tautos ŠAUKSMĄ, JIS VISAI ATITINKA MŪSŲ TAUTOS SKAUSMAMS IR ŠAUKSMUI. tik mes jau nebe tokie dideli, nebe tokie galingi, nors sieloje, tikriausiai, galingesni už slavus . Ir tuomet mes suvoksime dabartinės rytinės slavų tautos troškimus, ir privalėsime pergalvoti savo Tautos išlikimo IŠSAUGOJIMO NUO SUNAIKINIMO PLANUS, KAD IŠ TIKRO IŠLIKTUME. Ir svarbiausia: VISA ATSAKOMYBĖ KRINTA TIK ANT MŪSŲ AISČIŲ PALIKUONIŲ PEČIŲ, MŪSŲ SKUBAUS ORGANIZUOTUMO IR NEDELSIAMO VEIKSMINGUMO: nes mūsų – AISČIŲ PALIKUONIŲ – LIETUVIŲ SUNAIKINIMO LAIKRODĖLIS JAU PALEISTAS nuo 1988 metų, TIKSLIAU nuo 1970 , kai Jale universiteto Politolgijos katedroje žydelių profesorių buvo pradėtas kurti TSRS sugriovimo lietuvių – PRADININKŲ rankomis projektas. Geriausios visiems kloties – dideliame ir labai svarbiame mūsų LIETUVIŲ TAUTOS GELBĖJIMO REIKALE- DARBUOSE. MANO NUOŠIRDUS PRAŠYMAS: KIEKVIENAS ROMUVIETIS PIRVALO ATSIVESTI PO DU- TRIS NAUJUS PRIJAUČIANČIUS LIETUVAIČIUS Į MŪSŲ BENDRIJĄ, JUOS NUOŠIRDŽIAI APMOKYTI, ITRAUKTI IR KIEK VĖLIAU PAKARTOTI NAUJŲ NARIŲ KVIETIMĄ GEOMETRINĖS PROGRESIJOS KELIU : VIENAS + 3 ARBA dar geriau 5-ki. Tik augdami ir didėdami, mes tapsime galingesniais ir vieningesniais, mes galėsime atlikti tuos kilniusius Tautos gelbėjimo darbus. Laikas ir Pasaulio juodųjų jėgų ELITOS TURTUOLIAI negailestingai rengiasi mus sunaikinti, todėl TIK MES IR TIK MES PATYS PRIVALOME ORGANIZUOTI SAVIGINYBĄ, DĖL IŠLIKIMO.
  SU TVĖRĖJO PALAIMA, SU 7522 LIETUVIŲ TAUTOS METAIS, NUOŠIRDŽIAI JŪSŲ ALGIRDAS.

 4. Nijole says:

  ieskau Daivos Palakauskienes, buvusios Paminklu Restauravimo Instituto folklorinio ansamblio vadoves. Zinancius prasau atrasyti. Daiva, atsiliepk !

 5. Algis says:

  Nera

 6. Roku laisvalaikio sale says:

  Sveiki,

  Darbuojuosi Kauno rajono Rokų laisvalaikio salėje bei kultūros centre. Čia turime labai nuostabias patalpas, koncertinę erdvę, lauko terasą bei didelę pievą, aplinkui gyvena daug įvairaus amžiaus žmonių, kurie norėtų daugiau įvairesnės kultūrinės veiklos, daugiau sužinoti ir išbandyti save, prisidėti prie įvairių iniciatyvų, puoselėti lietuviškumą bei tradicijas – čia šiame krašte nykoka šiais klausimais… Taigi, jei kas iš čia besilankančių žmonių turėtų minčių dėl bendradarbiavimo (koncertų, parodų, susitikimų, edukacinių veiklų, įvairių pristatytų ir tt.) ir norėtų juos įgyvendinti Kauno rajone Rokuose – labai prašome susisiekite, labai norėčiau bendradarbiauti su visais aktyviais žmonėmis! Lauksiu jūsų laiškų – rokai.kultura@gmail.com

 7. jUOZAS says:

  Noreciau daugiau suzinoti apie antivirusines kaukes 3M KN95-FF2 KAIP JOMIS NAUDOTIS IR JU EFEKTYVUMAS

  • Žemyna says:

   🙂 Po prosjbe trudiaščichsia: 🙂
   „Ką reikia žinoti apie respiratorius: ką reiškia žymėjimas FFP1, FFP2 ir FFP3?”
   – 15min.lt/gyvenimas/naujiena/sveikata/ka-reikia-zinoti-apie-respiratorius-ka-reiskia-zymejimas-ffp1-ffp2-ir-ffp3-1028-1285650?copied

  • Žemyna says:

   – ignara.eu/apsaugos-priemones/kvepavimo-taku-apsaugos-priemones/respiratoriai/ffp2.html
   – paliesiausklinika.lt/koronavirusas/apsaugine-veido-kauke-respiratorius-kn95-ffp2/
   Čia tik maža dalis iš anksčiau Google rastų duomenų. Dabar gal ir daugiau yra

 8. Dijana says:

  Sveiki
  Gal reikalingas daruotoja. Lietuvių mokyklai Layvijoje
  Esu lietuvė. Gyvenu Latvijoje, Ryga.
  Dijana
  2818935

 9. Neringa says:

  Laba diena, gal kas nors padėtų išsinuomoti būstą Ežerėje ar Ruboje.Dėkoju.867058289

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *