Renginiai kraunami

« Visi Renginiai

  • Šis renginys jau įvyko.

VI – asis tarptautinis žygis „Lietuvos himną giedosiu Punske“

2019-07-06 07:00 - 21:30

2019 07 06 Lietuvos himną dainuosiu PunskeVI – JO TARPTAUTINIO ŽYGIO „LIETUVOS HIMNĄ GIEDOSIU PUNSKE“ NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS

1. Žygio „Lietuvos himną giedosiu Punske“ (toliau žygis) nuostatai (toliau nuostatai) nustato žygio tikslus ir uždavinius, organizavimo tvarką ir žygio taisykles.
2. Žygyje dalyvauja visi norintys be jokių apribojimų, galintys įveikti 30 km arba 12 km atstumą pėsčiomis.
3. Kiekvienas dalyvis žygio metu pats atsako už savo nešamus asmeninius daiktus. Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 16 m. atsako juos lydintieji suaugusieji. Jaunuoliai iki 18 m PRIVALO turėti tėvų sutikimą.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Žygio tikslai:
4.1. Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą su Punsko krašto lietuviais.
4.2. Ugdyti visuomenės pilietiškumą, bendruomeniškumą, kelti jos sąmoningumą.
5. Žygio uždaviniai:
5.1. Supažindinti žygio dalyvius su įsimintinomis vietomis, kraštovaizdžiu, krašto istorija.
5.2. Su Punsko lietuviais kartu sugiedoti Lietuvos himną, puoselėti kultūros ir istorines tradicijas;
5.3. Skatinti aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą;
5.4. Tobulinti asmens fizinį ir psichologinį pasirengimą.

III. PROGRAMA IR ORGANIZAVIMAS

6. Žygio organizatoriai: M. Lietuvininkas, V. Aleknavičius, Punsko valsčius.
7. Žygis vyks 2019 m. liepos 6-ąją dieną:
7.1. Atvykimas, registracija, žygio atidarymas liepos 6 d. Atvykstantieji iš vakaro turi turėti stovyklavimo inventorių: palapines, miegmaišius, savo maistą.
7.2. Žygis liepos 6 d.:
7.2.1. Dalyvių registracija ir startas, Kalvarija, Dariaus ir Girėno g. 49 -7:00- 9:30 val.
7.2.2. Žygio atidarymas : 9:30- 10 val. Prieš žygį veiks Kalvarijos krašto muziejus, įrengtas restauruotame caro laikų arklių pašte, stovėjusiame prie kelio Sankt Peterburgas- Varšuva. (Lietuvoje yra tik trys tokie išlikę paštai)
7.2.3. Startas: 10 val.
7.2.4. Pietūs Sangrūdoje,. Programa- 13:30.
7.2.5. Startas iš Sangrūdos 15 val.,
7.2.6 Žygeivių sutiktuvės ties Lietuvos siena – 17 val. Lietuvos laiku.
7.2.7. Susitikimas su punskiečiais.
7.2.8. Lietuvos himno giedojimas: 21 val.
7.2.9. Meninė programa.
7.2.10. Grįžimas namo. Iš Punsko bus autobusas, kuris, jei dalyvių bus nedaug, parveš visus namo, kitu atveju parveš automobilių vairuotojus, kurie juos galės nusivaryti į Punską.
7.2.11 Punske norintiems bus sudarytos sąlygos nakvoti, ryte aplankyti Prūsų gyvenvietę.

8. Registracija į žygį:
8.1. Dalyviai imtinai iki 2019 m. liepos 4 d. registruojami el. pašto adresu mindaugas.liet@gmail.com :
8.2. Laiško pavadinimas- „REGISTRACIJA“!
Pavardė, vardas el. paštas, telefono nr., miestas, gimimo data, atsakomybę už sveikatą prisiimu pats/i. Komanda siunčia bendrą sąrašą.
8.3. Galutinė dalyvių registracija vyks, Kalvarija, Dariaus ir Girėno 49, liepos 6 d. Visi žygio dalyviai galutinės registracijos metu PRIVALO pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmenys iki 18 m. privalo turėti ligonių kasų išduotą tarptautinio sveikatos draudimo kortelę.
9. Dėl sienos kirtimo procedūrų, žygis vyksta kolona.
10. Registracijos metu dalyviai gaus žygio korteles su pavardėmis, kurios bus reikalingos atsižymėti kontroliniuose punktuose .

11. Organizatoriai sudarys sąlygas asmens higienai palaikyti ir suteiks pirmąją medicininę pagalbą.
12. Visa informacija apie žygį skelbiama starto vietoje.

IV. ŽYGIO TAISYKLĖS

13. Žygio dalyviai privalo:
13.1. Žygio metu su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nes bus žygiuojama į kitą valstybę; NETURINTIEMS ASMENS DOKUMENTO ŽYGIUOTI NEBUS LEIDŽIAMA
13.2. Laikytis žygio nuostatų;
13.3. Laikytis bendrosios etikos normų, nepažeisti žmogaus teisių ir laisvių, būti drausmingais, tausoti gamtą ir aplinką;
13.4. Žygio metu laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų, komanda privalo turėti bent 2 šviesą atspindinčias liemenes.
13.5. Nedelsiant informuoti organizatorius apie pasitraukimą iš žygio;
13.6. Žygio metu tausoti savo sveikatą, esant būtinybei kreiptis į medikus;
14. Žygio dalyviams draudžiama:
14.1. Įveikiant pasirinktą atstumą, naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis ir bėgti;
14.2. Skleisti politinę propagandą;
14.3. Šiukšlinti ir pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles, gamtos apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus;
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:
15. Žygio kortelė bus ir diplomas žygio dalyvavime.
16. Žygio partneriai- Lietuvos Karių Kūrėjų Sąjungos V. Kudirkos Marijampolės skyrius, Kalvarijos viešoji biblioteka, Vaikų ir jaunimo klubas „Arka“, Choras „Sonantem“.
17. Papildoma informacija el. paštu arba tel 868506971.
18. Nuostatai gali būti taisomi!

Informacija

Data:
2019-07-06
Laikas:
07:00 - 21:30
Renginys kategorijos:
,
Renginys žymos:
, ,

Vieta

Dalyvių registracija
Dariaus ir Girėno g. 49
Kalvarija, Lietuva
+ Google žemėlapis

____________________________________________________________

Nuorodos į renginių skiltis kitų institucijų tinklapiuose:

LIETUVOS MOKSLININKŲ SĄJUNGOS RENGINIAI
VILNIAUS UNIVERSITETO MOKSLO RENGINIAI
KLAIPĖDOS UNIVERSITETO MOKSLINIAI RENGINIAI
LIETUVOS LITERATŪROS IR TAUTOSAKOS INSTITUTO RENGINIAI

____________________________________________________________

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO RENGINIAI
MENŲ SPAUSTUVĖS RENGINIAI

MOLĖTŲ KRAŠTO MUZIEJAUS RENGINIAI

____________________________________________________________

Skelbimus apie renginius siųskite, skelbimų redaktoriui Albinui Vaškevičiui:
Albinas Vaškevičius