J. Vaiškūno bibliografija

Molėtų krašto muziejus | Jono Vaiškūno publikacijos

Nuo 1996 m. „Lietuvos ryte“ žvaigždėto dangaus reiškinių apžvalgos. Paskelbta virš 300 rašinių.

Knygos

 1. Vaiškūnas J., Vaiškūnienė D. Žiūroniuko nuotykiai, [iliustravo Dovydas Stonkus]. – Vilnius : Dominicus Lituanus, 2009 (Kaunas : Aušra). – 53, [1] p. : iliustr. – Tiražas [1500] egz. – ISBN 978-9955-811-08-4

Straipsniai knygose

 1. J. Vaiškūno straipsnis leidinyje: Baltoji knyga / sudarė V.V.Landsbergis, Vilnius: Dominicus Lituanus, 2008-2009, ISBN kodas: ISBN 978-9955-81-104-6

Mokslo straipsniai

 1. Вайчикаускас В.В., Вайшкунас Й. С., Жижин Г.Н., Малдутис Э. К., Яковлев В.А. Автоматизированный спектрометр поверхностных электромагнитных волн (АСПЕВ) дальнего ИК и ИК диапазонов / Препринт, Вильнюс, 1987.
 2. E.K.Maldutis, V.V.Vaičikauskas, J.S.Vaiškūnas, G.N.Žižin, B.A.Jakovlev. Tolimosios IR srities paviršinių elektromagnetinių bangų temperatūrinė gesimo priklausomybė BaTiO3 ir SrTiO3 segnetoelektrikuose. Rinkinys: Lazeriai ir netiesinė optika. Redaktorius E.Maldutis. Vilnius, 1987, 322 – 326 psl.
 3. E.K.Maldutis, V.V.Vaičikauskas, J.S.Vaiškūnas, G.N.Žižin, B.I.Silin, V.A.Jakovlev. Tolimosios IR srities ir IR srities paviršinių elektromagnetinių bangų sąveika su plieno paviršiaus mikro nelygumais. Pranešimo, skaityto YII-oje visasąjunginėje konferencijoje Nerezonansinė optinės spinduliuotės ir medžiagos sąveika, tezės. L., 1988, 320 psl.
 4. Vaiškūnas J. Apie žvaigždžių simboliką baltų pasaulėžiūroje // Liaudies kultūra.1991. Nr. 2. p. 35-37.
 5. Vaiškūnas J. Saulės ir Mėnulio simbolika baltų pasaulėžiūroje // Senovės baltų simboliai.-    V., 1992. p.131-149.
 6. Vaiškūnas J. Sodas ir Visata // Liaudies kultūra. 1992. Nr.4. p.26-30.
 7. Vaiškūnas J. Ar pažino senoliai žvaigždes? Sietynas.Jo išvaizda,vardas ir judėjimas // Liaudies kultūra. 1993. Nr.2. p.19-23.
 8. Vaiškūnas J. Apie žvaigždes Kražių apylinkėse // Kražiai / Lietuvių katalikų Mokslų akademijos ir Lietuvių kraštotyros draugijos leidinys. -V. -K., 1993. p.330-340.
 9. Vaiškūnas J. Ar pažino senoliai žvaigždes? Sietynas dainose.Sietynas sakmėse. // Liaudies kultūra. 1994. Nr.1. p.16-20.
 10. Vaiškūnas J. Senųjų kosmologinių vaizdinių atspindžiai Rytų Lietuvos verpstėse // Ornamentikos raida Rytų Lietuvoje / “Nalšios” muziejaus ir Lietuvos kultūros paveldo mokslinio centro konferencijos “Ornamentikos raida Rytų Lietuvoje pranešimų tezės.- Vilnius, 1994. p.15-16.
 11. Vaiškūnas J. Žinios apie dangaus šviesulius // Lietuvninkų kraštas. Kaunas, 1995. p.694-708.
 12. Vaiškūnas J. Litauische Sternkunde // Proceedings of the Second SEAC Conference Bochum, August 29th – 31st, 1994 / Edited by prof. W.Schlosser.-Astronomisches Institut der Ruhr-Universität. 1996. p.139-149
 13. Vaiškūnas J. Kai kurie archeoastronominiai Rasos šventės aspektai //Liaudies kultūra. 1997. Nr.2. p. 20-21
 14. Vaiškūnas J. Liaudies žinija – svarbi etnokultūros tyrimų šaka // Etninė kultūra atkurtoje Lietuvos Respublikoje (Lietuvių etninės draugijos ir Vilniaus etninės veiklos centro organizuotos konferencijos medžiaga). Vilnius, 1997. p.68-70.
 15. Vaiškūnas J. Rasos ir Saulėgrįža // Ramuva, Nr.4, Red. D.Kaukėnas, Vilnius, 1998, p.27-32.
 16. Вайшкунас Й. Звёздное небо литовцев // Древняя астрономия: небо и человек, Москваб 1998, с. 51-55.
 17. Vaiškūnas J. Žinios apie Mėnulį Gervėčių apylinkėse // Liaudies kultūra. 1998. Nr.5. p.5-9.
 18. Vaiškūnas J. Pleiades in Lithuanian ethnoastronomy // Actes de la V-eme Conférence Annuelle de la SEAC Gdansk 1997, Ed. T.Mikocki, Institut d’Archéologie de I’Université de Varsovie, Musée Maritime Central, Warszawa – Gdansk, 1999. p. 225-237.
 19. Vaiškūnas J. Etnoastronomia litewska // Etnolingwistika, T.11, Red. J.Bartmińsky, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, 1999, s. 165-173.
 20. Vaiškūnas J., Lovčikas S. (1999) Lithuanian Folk Knowledge of the Moon // Ancient times, modern methods  / Ed. F. Stanescu,”Lucian Blaga” University, Sibiu, p. 129-139.
 21. Vaiškūnas J. Did there exist the baltic zodiac? // Esteban C. & Belmonte J.A. (ed.) Astronomy and Cultural Diversity, Santa Cruz de Tenerife: Organismo Autónomo de Museos y Centros. Cabildo de Tenerife, 2000, p. 319-325.
 22. Vaiškūnas J. Birth and celestial bodies in Lithuanian and Latvian tradition // C.Ruggles, F.Prendergast, T.Ray (ed.) Astronomy, Cosmology and Landscape, Dublin, Ireland, September 1998, OcarinaBooks, Leicester, 2001, p.158-166.
 23. Vaiškūnas J. Dvaras ir kosmosas: dvaro vaizdinys lietuvių tautosakoje // Lietuvos dvarasi: praeitis, dabartis, perspektyvos / Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus ir Kauno dailininkų paramos fondo konferencijos tezės.- Žemaitkiemio dvaras, 2002. p.6-8.
 24. Vaiškūnas J. Žinios apie dangaus šviesulius Pelesos bei Ramaškonių apylinkėse // Lydos krašto lietuviai. Kaunas: Poligrafija ir informatika. 2002. T.1, p. 373-386.
 25. Vaiškūnas J.  Some aspects of Lithuanian folk observations of the sun during the summer solstice period // Calendars, Symbols, and Orientations: Legacies of Astronomy in Culture / Edit. M.Blomberg and ather, Uppsala, 2003. 
 26. Vaiškūnas J. Dangaus šviesulių stebėjimas ir laiko skaičiavimo praktika lietuvių etnokultūroje // Laikas lietuvio sąmonėje / Konferencijos skirtos Klaipėdos laikrodžių muziejaus XX-mečiui pranešimų tezės, Klaipėda, 2004, p. 20-22.
 27. Вайшкунас Й. Народная астрономия белорусско-литовского пограничья // Балто-славянские исследования. XVI. Москва, 2004, с. 168-179. 
 28. Vaiškūnas J. Archaiškojo pasaulėvaizdžio atspindžiai lietuviškų verpsčių puošyboje // Simpoziumas Kitas laikas, Kulionys, 2004, p.19-23.
 29. Vaiškūnas J. Etninė kultūra švietimo ir žiniasklaidos institucijų veikloje // Etninė kultūra. Etninės kultūros globos tarybos informacinis leidinys 2004, Vilnius, 2005, p.69-74.
 30. Vaiškūnas J. Verpstė ir visata // Liaudies kultūra. – 2005, Nr. 1, p. 28–45.
 31. Vaiškūnas J. Verpstė ir visata // Liaudies kultūra. – 2005, Nr. 2, p. 20–34.
 32. Vaiškūnas J. Observation of celiastial bodies and timing practice in Lithuanian folk culture // Sołtysiak A. Time and astronomy in past cultures / Abstracts of conference “Time and astronomy in past cultures, Torun, March 30th – April 1st 2005”, Torun, 2005, p. 41-42.
 33. Vaiškūnas J. Dangaus šviesulių stebėjimas ir laiko skaičiavimo praktika lietuvių etnokultūroje // Laikas lietuvio sąmonėje. Mokslinės konferencijos vykusios 2004 m. rugsėjo 17 d. pranešimų medžiaga, Klaipėda, 2005, p. 23-71.
 34. Vaiškūnas J. Žmogaus ir dangaus šviesulių santykis lietuvių tradicinėje kultūroje // Žmogaus samprata tradicinėje kultūroje. Konferencijos medžiaga, Vilnius  2005, p. 9-20.
 35. Vaiškūnas J. Representations of an Ancient Cosmovision on Lithuanian Distaffs // Cosmic Catastrophes, Proceedings of the European society for Astronomy in Culture (SEAC), ed. M.Koiva, I.Pustylnik, L.Vesik, Tartu 2005, p. 195-206. 
 36. Vaiškūnas J. Observation of celiastial bodies and timing practice in Lithuanian folk culture // Time and astronomy in past cultures, ed. A.Sołtysiak, Warszawa – Toruń, 2006.
 37. Vaiškūnas J. The Moon in Lithuanian Folk Tradition  // Folklore / An Electronical Journal of Folklore, Vol. 32, 2006
 38. Vaiškūnas J. Saulės išvadavimo mito ir ritualo rekonstrukcijos galimybės archeoastronominių duomenų kontekste  // Perspectives of Baltic Philology / Abstracts, Poznań, 2007, p. 50.
 39. Vaiškūnas J. Ursa Major in Lithuanian folk tradition // Archaeoastronomy in Archaeology and Ethnography, Papers for the annual meeting of SEAC (European Society for Astronomy in Culture) held in Kecskemét, Hungary in 2004, British Archaeological Reports,  Series 1647, Oxford, 2007.
 40. Vaiškūnas J. Some Peripheral Forms of the Mediterranean and Oriental Zodiac Traditions in Heathen Lithuania // Astronomy & Cosmology in Folk Ttraditions and Cultural Heritage / Abstracts of the 15th Annual Meeting of the European Society for Astronomy in Culture and VIIIth Oxford International Conference on Archaeoastronomy and Astronomy in Culture, Klaipėda 2007, p. 92.
 41. Vaiškūnas J. On Possible Astronomical Significance of Lithuanian Autumn Goat Ceremony // Lights and Shadows in Cultural Astronomy, ed. Mauro Peppino Zedda and Juan Antonio Belmonte, Isili, Sardinia, 2007. 
 42. Vaiškūnas J. Some Peripheral Forms of the Mediterranean and Oriental Zodiac Traditions in Heathen Lithuania //  Astronomy and Cosmology in Folk Traditions and Cultural Heritage / Archaeologia Baltica, Vol. 11, ed. J.Vaiškūnas, Klaipėda: Klaipėda University Press, 2008.
 43. Vaiškūnas J. Buvome dešimtmečius trunkančio stebuklo amžininkai // Vladimiras Toporovas ir Lietuva / Sudarė Algirdas Sabaliauskas, Jolanta Zabarskaitė. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008-2009, p. 187-200.
 44.  

Atiduoti į spaudą mokslo straipsniai

 1. Klimka L. Vaiškūnas J. Apie žvaigždes ir kalendorių // Punsko ir Seinų krašto liaudies astronomijos medžiagos rinkimo 1989 m. ekspedicijoje rezultatai/ Straipsnių rinkinį rengia Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas. Vilnius.
 2. Vaiškūnas J. Žinios apie dangaus šviesulius Griškabūdžio apylinkėse // Griškabūdis/ leidykla “Versmės”, red. V.Baltrušaitis.

Recenzijos

 1. Vaiškūnas J. Dausų beieškant // Liaudies kultūra. 1991, Nr. 5, p. 30-31. Rec. kn.: Beresnevičius G. Dausos: pomirtinio gyvenimo samprata senojoje lietuvių pasaulėžiūroje. – V., 1990.
 2. Vaiškūnas J. Senojo tikėjimo vingiais // Šiaurės Atėnai. 1997 05 03. Nr.17(361). Rec. kn.: Beresnevičius G. .Baltų religijos reformos. – V., 1995.
 3. Vaiškūnas J. Aukojimas ir pasiaukojimas arba kaip apjuodinti baltus // Liaudies kultūra.  2003, Nr 4, p. 78.
 4. Vaiškūnas J. Nuo mitologinių vaizdinių link baltų religinės sistemos rekonstrukcijos  // Rytai-Vakarai: komparatyvistines studijos V, Vilnius, KFMI l-la, 2007, p. 77-86.

Redaguoti leidiniai

 1. Astronomy and Cosmology in Folk Traditions and Cultural Heritage. Abstracts of the 15th Annual Meeting of the European Society for Astronomy in Culture and VIIIth Oxford International Conference on Archaeoastronomy and Astronomy in Culture, Klaipėda, 2007 (kartu su V.Vaitkevičium).
 2. Astronomy and Cosmology in Folk Traditions and Cultural Heritage / Archaeologia Baltica, Vol. 11, Klaipėda: Klaipėda University Press, 2008.

Metodinė medžiaga

 1. Liaudies astronominių žinių klausimynas / Sudarė Vaiškūnas J. – Vilnius, 1989.
 2. Liaudies astronomijos žinių rinkėjo klausimynas / Sudarė Vaiškūnas J. – Vilnius, 1989.
 3. Vaiškūnas J. Liaudies astronomija laukia tyrinėtojų // Atspindžiai. 1990. Nr. 21 (26), p. 4.

Populiarūs straipsniai

 1. Klimka L., Vaiškūnas J. Senieji matai // Mokslas ir gyvenimas. 1988, Nr.9, p.28-30.
 2. Klimka L., Vaiškūnas J. Svorio matai // Mokslas ir gyvenimas. 1988, Nr.10, p.34-36.
 3. Vaiškūnas J. Tarsi viskas kuriama iš naujo // Universitetas Vilnensis. 1989. Gruodžio 22 d. Nr. 28.
 4. Vaiškūnas J. Pavasario lygiadienis // Vilnis. 1992. Kovo 24 d. Nr. 23-24.
 5. Vaiškūnas J. Lygiadienis, grįžta pempės ir gandrai // Tiesa. 1992. Kovo 20 d. Nr.55.
 6. Vaiškūnas J. Tyliai skleidžiasi Visatos žiedas… // Tiesa. 1992. Balandžio 18 d.
 7. Vaiškūnas J. Kupolės arba Rasos šventė // Tiesa. 1992. Birželio 24 d. Nr. 122
 8. Vaiškūnas J. Žiemos dangus // Tiesa. 1992. Gruodžio 29 d. Nr.253.
 9. Vaiškūnas J. Mūsų kalendorius. Kovas. Balandis.// Vilnis (Molėtai). 1993 kovo 30.    Nr.23(5576).
 10. Vaiškūnas J. Verpstėse užkoduotas Pasaulis // Jaunimo gretos. 1994. Nr.5. p.15.
 11. Vaiškūnas J. Paslaptingosios Valiulio akmens mįslės // Tiesa. 1994. Birželio 25.
 12. Vaiškūnas J. Mėnulio Ramybės jūroje // Mokslas ir gyvenimas. 1994 spalis. Nr. 10. p. 4-5.
 13. Vaiškūnas J. Pasaulis yra šviesa // Vilnis (Molėtai).1994. Gruodžio 31(157).
 14. Vaiškūnas J. Etnokosmologijos centras // Utenos krašto žinios. 1995. Sausio 11. Nr.3
 15. Vaiškūnas J. Mėnulio kalendorius 1995 metams // Utena, “Indros” leidybos centras, 1995.
 16. Vaiškūnas J. Kai nebuvo Velykų ,kas prisikėlė ? // Utenos krašto žinios. 1995. Balandžio 15.Nr.30.(184).
 17. Vaiškūnas J. Etnokosmologijos centras kaupia informaciją // Žvaigždė (Švenčionys). 1995 gegužės 24, Nr.40 (6361).
 18. Vaiškūnas J. Lietuvių liaudis apie žvaigždes // Mokslas ir gyvenimas. 1995. Nr.11-12. p.8-10.
 19. Vaiškūnas J. Kai nebuvo Velykų // Šiaurės Atėnai. 1995.Balandžio 15. Nr.15(259).
 20. Vaiškūnas J. Žinios apie dangaus šviesulius Gervėčių apylinkėse // Utenos krašto žinios. 1995. Sausio 18. Nr.5 (159).
 21. Vaiškūnas J. Šviesios Kalėdų žvaigždės // Utenos apskrities žinios. 1995 gruodžio 23. Nr.65.
 22. Vaiškūnas J. Rugpjūtis // Utenos apskrities žinios. 1995 rugpjūčio 02.
 23. Vaiškūnas J. Rugpjūtis // Žvaigždė (Švenčionys).1995 rugpjūčio 09. Nr.62 (6383).
 24. Vaiškūnas J. Rugsėjis // Utenos apskrities žinios. 1995.
 25. Vaiškūnas J. Spalis // Žeimenos krantai (Švenčionys). 1995 spalio 07. Nr.43.
 26. Vaiškūnas J. Lapkritis // Utenos apskrities žinios. 1995 lapkričio 01. Nr.50.
 27. Vaiškūnas J. Gruodis // Utenos apskrities žinios. 1995.
 28. Vaiškūnas J. Lapkritis // Žeimenos krantai (Švenčionys). 1995 lapkričio 08. Nr. 21(6408).
 29. Vaiškūnas J. Sausis // Utenos apskrities žinios. 1996 sausio 03. Nr.01(68).
 30. Vaiškūnas J. Vasaris // Žeimenos krantai (Švenčionys). 1996 vasario 31. Nr.9.(6431).
 31. Vaiškūnas J. Kovas // Utenos apskrities žinios. 1996 kovo 02. Nr.18(85).
 32. Vaiškūnas J. Velykos – Naujųjų metų pradžia // Utenos apskrities žinios. 1996 balandžio 02.Nr.18(95).
 33. Vaiškūnas J. Balandis // Utenos apskrities žinios. 1996 balandžio 10. Nr.29(96).
 34. Vaiškūnas J. Gegužė // Utenos apskrities žinios. 1996 gegužės 04. Nr.36(103).
 35. Vaiškūnas J. Kurie žvaigždynai matyti gegužės nakties danguje // Lietuvos rytas. 1996 05 11. Nr.109(1634).
 36. Vaiškūnas J. Birželis // Utenos apskrities žinios. 1996 birželio 12. Nr.45(112).
 37. Vaiškūnas J. Birželis (tęsinys) // Utenos apskrities žinios. 1996 birželio 15. Nr.46(113).
 38. Vaiškūnas J. Artėja Rasos – trumpiausios vasaros nakties šventė // Lietuvos rytas. 1996 birželio 15. Nr.139.
 39. Vaiškūnas J. Kas matyti Lietuvos danguje Rasos šventės naktį? // Lietuvos rytas. 1996 birželio 22. Nr.145(1670).
 40. Vaiškūnas J. Kas matyti danguje liepos mėnesį // Utenos apskrities žinios. 1996 07 17. Nr.57(124).
 41. Vaiškūnas J. Liepa // Utenos apskrities žinios.1996.
 42. Vaiškūnas J. Liepa // Žeimenos krantai(Švenčionys).1996.
 43. Vaiškūnas J. Rugpjūtis // Utenos apskrities žinios.1996.
 44. Vaiškūnas J. Rugpjūtis // Žeimenos krantai(Švenčionys).1996.
 45. Vaiškūnas J. Lietuvių liaudies žinios apie žvaigždes // Romuva. 1997. Nr.3. p. 34-38.
 46. Vaiškūnas J. Kalėdų šviesa // Vilnis 1997 gruodžio 23. Nr. 101-102.
 47. Vaiškūnas J. Mergelė – balandžio dangaus vidurnakčio karalaitė // Lietuvos rytas, 1998 04 15, Nr.85(2219).
 48. Vaiškūnas J. Gimtis ir dangaus šviesuliai // Utenos apskrities žinios.1998 04 25, Nr.32(307).
 49. Vaiškūnas J. Danguje Sietynas šviečia – sausą orą arba lietų kviečia // Lietuvos rytas, 1998 07 11.
 50. Vaiškūnas J. Rugpjūčio mėnuo tiesia paukščiams žvaigždžių taką // Lietuvos rytas, 1998 08 08, Nr.183.
 51. Vaiškūnas J. Kulionyse baigėsi kūrybinė stovykla // Vilnis, 1998 08 18, Nr. 64(6124).
 52. Vaiškūnas J. Žalios lankos, baltos avys, Šiaurės Atenai, 1998 11 21, Nr. 42(436).
 53. Вайшкунас Й. Музей этнокосмологии в Литве // Балто-славянские исследования. 1997. Москва, 1998, с. 615-616.
 54. Vaiškūnas J. Sausis pasibaigs “žydrojo Mėnulio” užtemimu // Lietuvos rytas, 1999 01 14, Nr.10.
 55. Vaiškūnas J. Vasario nakties danguje – ryškiausių planetų jungtis //Lietuvos Rytas. 1999 m. vasario 10 d.
 56. Vaiškūnas J. Ryškiausi kovo žvaigždynai – Liūtas ir Grįžulo Ratai // Lietuvos Rytas. 1999 m. kovo 15 d.
 57. Vaiškūnas J. Balandis žada daug įdomių reginių nakties danguje // Lietuvos Rytas. 1999 m. balandžio 8 d.
 58. Vaiškūnas J.Balandžio danguje viešpatauja Venera ir Marsas // Utenos apskrities žinios, 1999 04 17, Nr.29(407).
 59. Vaiškūnas J. Šviesiausios žvaigždės šviesiausiame birželio danguje // Lietuvos Rytas. 1999 m. birželio 12 d.
 60. Vaiškūnas J. Grįžtančios Sietyno žvaigždės lietaus šią vasarą nežada // Lietuvos Rytas. 1999 m. liepos 14 d.
 61. Vaiškūnas J. Rugpjūčio naktys – tinkamas metas stebėti žvaigždes // Lietuvos rytas, 1999 08 17.
 62. Vaiškūnas J. Etnografinė ekspedicija Labanore // Labanoro takais, 1999 06-08, Nr.1.
 63. Vaiškūnas J. Kulionių piliakalnis // Labanoro takais, 1999 06-08, Nr.1.
 64. Vaiškūnas J. Kuriamas Liaudies astronomijos muziejus // Labanoro takais, 1999 06-08, Nr.1.
 65. Vaiškūnas J. Tarp žvaigždžių – ir dvi kometos // Lietuvos rytas, 1999 09 14.
 66. Vaiškūnas J. Rugsėjo nakties danguje ryškiai švyti keturios planetos // Lietuvos rytas, 1999 09 14.
 67. Vaiškūnas J. Kalėdų šviesa // Labanoro takais, 1999 09-12, Nr.2.
 68. Vaiškūnas J. Kalėdų šviesa // Žalioji Lietuva, 1999 09, Nr.21 (115).
 69. Vaiškūnas J. Sugrįžtančios Sietyno žvaigždės lietaus nežada // Utenos apskrities žinios, 1999 07 24, Nr.57(436).
 70. Vaiškūnas J. Tūkstantmečio pabaiga: tikrovė ir prietarai // Labanoro takais, 1999 09-12, Nr.2.
 71. Vaiškūnas J. Lietuvos dvasia miškuose // Žalioji Lietuva, 1999 09, Nr.15(109).
 72. Vaiškūnas J. Lietuvos dvasia miškuose // Utenos apskrities žinios, 1999 09 04, Nr.69 (448)
 73. Vaiškūnas J. Lietuvos dvasia miškuose //Labanoro takais, 1999 06-08, Nr.1.
 74. Vaiškūnas J. Gruodis // Žalioji Lietuva, 1999 11 Nr.20(114).
 75. Vaiškūnas J. Šį spalį Jupiteris – ryškiausias per dvylika metų // Lietuvos rytas, 1999 10 14.
 76. Vaiškūnas J. Žvaigždėtasis spalio dangus // Utenos apskrities žinios, 1999 10 23, Nr.38(462).
 77. Vaiškūnas J. Lapkričio mėnesį numatomi net dveji žvaigždžių lietūs // Lietuvos rytas, 1999 11 10.
 78. Vaiškūnas J. Lapkričio nakties danguje švyti gintarinis Jupiteris // Lietuvos rytas, 1999 11 13.
 79. Vaiškūnas J. Iš kur kyla praradimų grėsmė? // Vilnis (Molėtai), 1999 12 10, Nr.96(6249).
 80. Vaiškūnas J. Kūčių naktį žvaigždės rodo ir kitų metų derlių // Lietuvos rytas, 1999 12 11.
 81. Vaiškūnas J. Sausis // Žalioji Lietuva, 2000 sausis Nr.1(117).
 82. Vaiškūnas J. Sausio nakties danguje įvyks ir Mėnulio užtemimas // Lietuvos rytas, 2000 01 06.
 83. Vaiškūnas J. Neįmintos Valiulio akmens mįslės // Žalioji Lietuva, 2000 sausis Nr.2(118).
 84. Vaiškūnas J. Ką saugo parkai? Regioniniai parkai svajonė ir realybė // Labanoro takais, 2000 sausis-balandis, Nr. 3.
 85. Vaiškūnas J. Kai nebuvo Velykų // Labanoro takais, 2000 sausis-balandis, Nr. 3.
 86. Vaiškūnas J. Visiškas Mėnulio užtemimas tarp ryškiųjų sausio žvaigždžių // Utenos apskrities žinios, 2000 01 15, Nr.4(486)
 87. Vaiškūnas J. Vasario naktimis galima pamatyti penkias planetas // Lietuvos rytas, 2000 02 10.
 88. Vaiškūnas J. Pavasario nakties danguje telkiasi planetų paradas // Lietuvos rytas, 2000 03 04.
 89. Vaiškūnas J. Balandžio vakarais danguje žibės planetų telkinys // Lietuvos rytas, 2000 04 06.
 90. Vaiškūnas J. Jorės šventė dangaus šviesulių stebykloje // Vilnis, 2000 04 28, Nr.34(6289).
 91. Vaiškūnas J. Saulės spinduliuose slypi nematomas planetų paradas // Lietuvos rytas, 2000 05 06.
 92. Vaiškūnas J. Regioniniai parkai: Svajonė ir realybė // Žalioji Lietuva, 2000 05, Nr. 9(125).
 93. Vaiškūnas J. Birželio nakties danguje – tik ryškiausios žvaigždės // Lietuvos rytas, 2000 06 10.
 94. Vaiškūnas J. Liepos nakties danguje – mažiausias metų mėnulis // Lietuvos rytas, 2000 07 08.
 95. Vaiškūnas J. Liepos danguje – nauja kometa // Molėtų žinios, 2000 07 18, Nr. 37. 
 96. Vaiškūnas J. Saulės aktyvumas drumsčia Žemės ramybę // Respublika, 2000 07 21.
 97. Vaiškūnas J. Saulės aktyvumas drumsčia Žemės ramybę // Molėtų žinios, 2000 07 25, Nr. 39.
 98. Vaiškūnas J. Rugpjūtį papuošia krintančių žvaigždžių blyksniai // Lietuvos rytas, 2000 08 10.
 99. Vaiškūnas J. Atminties archeologija. Etnografinei ekspedicijai Čiulėnų krašte pasibaigus // Vilnis, 2000 09 05, Nr. 70 (6325).
 100. Vaiškūnas J. Rugsėjo danguje žiba Jupiteris, Saturnas ir Sietynas // Lietuvos rytas, 2000 09 14.
 101. Vaiškūnas J.  Spalio danguje galima išvysti ryškųjį Fomalhautą // Lietuvos rytas, 2000 10 14, Nr. 242.
 102. Vaiškūnas J. Tamsiajame lapkričio danguje gausu įvairių reginių // Lietuvos rytas, 2000 11 11.
 103. Vaiškūnas J. Gruodžio danguje – ryškiausi žiemos žvaigždynai // Lietuvos rytas, 2000 12 12.
 104. Vaiškūnas J. Kas mūsų laukia peržengus trečio tūkstantmečio slenkstį? // Vilnis, 2000 12 29, Nr. 103-104 (6358-6359).
 105. Vaiškūnas J. Sausio danguje įvyks įspūdingas Mėnulio užtemimas // Lietuvos rytas, 2001 01 06. 
 106. Vaiškūnas J. Naktinio dangaus puošmena vasarį – ryškioji Venera // Lietuvos rytas, 2001 02 10.
 107. Vaiškūnas J. Kovo pabaigoje pasirodys ir Aušrinė, ir Vakarinė // Lietuvos rytas, 2001 03 10.
 108. Vaiškūnas J. Balandžio naktimis Saturnas slėpsis, Marsas ryškės // Lietuvos rytas, 2001 04 12.
 109. Vaiškūnas J. Jorė 2001 Kulionyse // Molėtų žinios, 2001 05 01, Nr.33.
 110. Vaiškūnas J. Gegužės naktų puošmena – raudonoji Marso planeta // Lietuvos rytas, 2001 05 09.
 111. Vaiškūnas J. Mildos diena Kulionyse // Molėtų žinios, 2001 05 15.
 112. Vaiškūnas J. Trumpas birželio naktis puoš raudonoji Marso planeta // Lietuvos rytas, 2001 06 09.
 113. Vaiškūnas J. Liepos naktimis žvaigždžių ir planetų tik daugės
   // Lietuvos rytas, 2001 07 07.
 114. Vaiškūnas J. Rugpjūčio naktys vilioja krintančiomis žvaigždėmis // Lietuvos rytas, 2001 08 16.
 115. Vaiškūnas J. Ryškiosios rugsėjo žvaigždės rodo rudens pradžią // Lietuvos rytas, 2001 09 11.
 116. Vaiškūnas J. Spalio danguje – Aušrinės ir Merkurijaus susitikimas // Lietuvos rytas, 2001 10 09.
 117. Vaiškūnas J. Šiaurės pašvaistė Lietuvos danguje // Lietuvos rytas, 2001 10 23.
 118. Vaiškūnas J. Lapkričio danguje – žiemos dangaus žvaigždės // Lietuvos rytas, 2001 11 03.
 119. Vaiškūnas J. Gruodžio danguje – daug astronominių įvykių // Lietuvos rytas, 2001 12 08.
 120. Vaiškūnas J. Pirmosios pavasario žalumos šventė “Jorė’ 2002” Kulionyse // Muziejininkystės biuletenis, 2002, Nr.2.
 121. Vaiškūnas J. Sausio dangų puoš trys planetos ir Šienpjoviai // Lietuvos rytas, 2002 01 05, 3 (3357).
 122. Vaiškūnas J. Vasario danguje – įspūdingi astronominiai reiškiniai // Lietuvos rytas, 2002 02 09, 33 (3387).
 123. Vaiškūnas J. Kaip internacionalistas tyrė Romuvą arba Ignas pranoksta Teodorą // Šiaurės Atėnai, 2002 02 15.
 124. Vaiškūnas J. Pavasario danguje bus matyti ir naujai atrasta kometa // Lietuvos rytas, 2002 03 05, 78 (3432).
 125. Vaiškūnas J. Pavasario danguje įspūdinga kometa // Vilnis 2002 ………
 126. Vaiškūnas J. Viešnia iš XVII amžiaus // Vilnis, 2002 04 05.
 127. Vaiškūnas J. Balandžio danguje matyti ryškios planetos ir kometa // Lietuvos rytas, 2002 04 06, 78 (3432).
 128. Vaiškūnas J. Gegužės danguje – retai matomas planetų karavanas // Lietuvos rytas, 2002 05 04.
 129. Vaiškūnas J. Birželio danguje – ryškiausių planetų susitikimas // Lietuvos rytas, 2002 06 01. 124 (3468).
 130. Vaiškūnas J. Į nakties dangų grįš Sietynas ir Saturnas // Lietuvos rytas, 2002 07 10, 156 (3510).
 131. Vaiškūnas J. Saulės gražinimo ritualas ir zodiako ženklai // Šiaurės Atėnai, 2002 07 20, Nr.27(613).
 132. Vaiškūnas J. Zodiako ženklų atvaizdai ant senovinio kaušo // Šiaurės Atėnai, 2002 07 27, Nr.28(614).
 133. Vaiškūnas J. Rugpjūtis džiugins žvaigždžių gausumu ir meteorais // Lietuvos rytas, 2002 08 06, 180 (3534).
 134. Vaiškūnas J. Tarp rugsėjo dangaus žvaigždžių slypės ir kometa // Lietuvos rytas, 2002 09 07, 207 (3561).
 135. Vaiškūnas J. Tarp ryškėjančių žvaigždžių slypės nauja kometa // Utenos diena, 2002 09 11, 73 (190).
 136. Vaiškūnas J. Spalio danguje – krintančių žvaigždžių strėlės // Lietuvos rytas, 2002 10 05, 231 (3585).
 137. Vaiškūnas J. Kitą savaitę Žemę užklups krintančių žvaigždžių liūtis // Lietuvos rytas, 2002 11 16, 266 (3620).
 138. Vaiškūnas J. Žiemos danguje – ryškios planetos ir meteorų strėlės // Lietuvos rytas, 2002 12 07, Nr. 284 (3638).
 139. Vaiškūnas J. Kalėdų šviea // Klaipėda, 2002 12 22, Nr. 299 (16 253) /šeštadienio priedas Klaipėdos apskričiai “Vakarai”.
 140. Vaiškūnas J. Tarp sausio žvaigždynų – keturios planetos ir kometa // Lietuvos rytas,  2003 01 04 
 141. Vaiškūnas J Vasario danguje žvaigždžių rato ašimi taps Saturnas // Lietuvos rytas, 2003 02 11.
 142. Vaiškūnas J. Geriau pažinti kovo dangaus žvaigždes padės Mėnulis // Lietuvos rytas, 2003 03 08.
 143. Vaiškūnas J. Kovo danguje – reta galimybė išvysti ir asteroidą // Lietuvos rytas, 2003 03 26.   
 144. Vaiškūnas J. Balandžio danguje – didžiausia šiemet Mėnulio pilnatis // Lietuvos rytas, 2003 04  05. 
 145. Vaiškūnas J. Gegužės danguje bus galima išvysti net tris užtemimus // Lietuvos rytas, 2003 05 03. 
 146. Vaiškūnas J. Birželio danguje švies tik pačios ryškiausios žvaigždės // Lietuvos rytas, 2003 06 07. 
 147. Vaiškūnas J. Liepos danguje – tik ryškiosios žvaigždės ir Marsas // Lietuvos rytas, 2003 07 05. 
 148. Vaiškūnas J. Rugpjūčio danguje – labai ryškus Marsas ir meteorai  // Lietuvos rytas, 2003 08 09. 
 149. Vaiškūnas J. Rugpjūčio danguje spindi nepaprastai ryškus Marsas // Lietuvos rytas, 2003 08 23. 
 150. Vaiškūnas J. Rugsėjo danguje pasirodys Jupiteris ir Merkurijus // Lietuvos rytas, 2003 09 06. 
 151. Vaiškūnas J. Tarp spalio žvaigždžių – trys planetos ir meteorai
   // Lietuvos rytas, 2003 10 04. 
 152. Vaiškūnas J. Etnografinėje sodyboje lankėsi garsus norvegų astronomas // Vilnis, 2003 10 07, Nr.80(6642).
 153. Vaiškūnas J. Lapkritį – žvaigždžių lietus ir Mėnulio užtemimas // Lietuvos rytas, 2003 11 08. 
 154. Vaiškūnas J. Gruodžio danguje – penkios planetos ir meteorų lietus  // Lietuvos rytas, 2003 12 06.
 155. Vaiškūnas J. Sausio danguje – ir nauja kometa // Lietuvos rytas, 2005 01 05.
 156. Vaiškūnas J. Lapkričio danguje išryškės ir blausiausios žvaigždės // Lietuvos rytas, 2004 11 06.
 157. Vaiškūnas J. Gruodžio danguje – penkios planetos ir meteorų lietus // Lietuvos rytas, 2004 12 08.
 158. Vaiškūnas J. Perkūnas vėl atrakino Dangų ir Žemę: Jorė ir apeigos Kulionių pilies gynėjams // Lietuvos muziejai, 2004 m. Nr. 1.
 159. Vaiškūnas J. Sausio danguje – trys planetos // Lietuvos rytas, 2004 01 10.
 160. Vaiškūnas J. Vasario danguje švies žvaigždžių ir planetų paradas  // Lietuvos rytas, 2004 02 07.
 161. Vaiškūnas J. Kovo naktimis danguje nusidrieks planetų karavanas // Lietuvos rytas, 2004 03 06.
 162. Vaiškūnas J. Iš balandžio dangaus jau traukiasi žiemos žvaigždynai  // Lietuvos rytas, 2004 04 06.
 163. Vaiškūnas J. Kulionių etnografinėje sodyboje darbavosi menininkai // Lietuvos muziejai, 2004, Nr. 4.
 164. Vaiškūnas J. Etninės kultūros sklaidos problemos Lietuvos valstybinių švietimo ir žiniasklaidos institucijų veikloje // Kultūros laikas / Kultūros laikraštis Utenos apskričiai, 2004 balandis, Nr. 1.
 165. Vaiškūnas J. Šį vakarą – Mėnulio užtemimas  // Lietuvos rytas, 2004 05 04.
 166. Vaiškūnas J. Birželio danguje – itin retas astronominis reiškinys  // Lietuvos rytas, 2004 06 05.
 167. Vaiškūnas J. Į naktinį liepos dangų sugrįš Sietynas ir Aušrinė // Lietuvos rytas, 2004 07 10.
 168. Vaiškūnas J. Žvaigždėtas rugpjūčio dangus žada meteorų lietų  // Lietuvos rytas, 2004 08 07.
 169. Vaiškūnas J. Rugsėjo danguje ryškės žvaigždžių spiečiai ir ūkai  // Lietuvos rytas, 2004 09 04.
 170. Vaiškūnas J. Spalio danguje ryškės planetos ir rudens žvaigždynai // Lietuvos rytas, 2004 10 09.
 171. Vaiškūnas J. Lapkričio danguje išryškės ir blausiausios žvaigždės // Lietuvos rytas, 2004 11 06.
 172. Vaiškūnas J. Gruodžio danguje – penkios planetos ir meteorų lietus // Lietuvos rytas, 2004 12 08.
 173. Vaiškūnas J. Sausio danguje – ir nauja kometa // Lietuvos rytas, 2004 01 05.
 174. Vaiškūnas J. Tarp ryškių vasario žvaigždžių slypės blyški kometa  // Lietuvos rytas, 2005 02 05.
 175. Vaiškūnas J. Žiemos žvaigždės traukiasi, vasaros – dar neskuba // Lietuvos rytas, 2005 03 05.
 176. Vaiškūnas J. Balandis – žiemos žvaigždynų pasitraukimo mėnuo // Lietuvos rytas, 2005 04 09.
 177. Vaiškūnas J. Laikas ir astronomija praeities kultūrose // Vilnis, 2005 05 03, Nr.35(6805).
 178. Vaiškūnas J. Gegužės naktimis danguje pirmiausia nušvis Jupiteris // Lietuvos rytas, 2005 05 07.
 179. Vaiškūnas J. Birželio danguje – tik pačios ryškiausios žvaigždės // Lietuvos rytas, 2005 06 04.
 180. Vaiškūnas J. Liepos danguje išsiskirs Vasaros trikampis ir Jupiteris // Vilnis, 2005 07 01, Nr.52 (6822).
 181. Vaiškūnas J. Naktiniame liepos danguje – ir smūgio į kometą žybsnis // Lietuvos rytas, 200 07 02.
 182. Vaiškūnas J. Tarp ryškiųjų rugpjūčio žvaigždžių – ir nauja planeta // Lietuvos rytas, 2005 08 06.
 183. Vaiškūnas J. Tamsusis rugsėjo dangus pradžiugins žvaigždžių gausa // Lietuvos rytas, 2005 09 03.
 184. Vaiškūnas J. Rugsėjo dangus džiugins žvaigždžių gausa // Vilnis, 2005 09 06, Nr.71 (6841).
 185. Vaiškūnas J. Molėtų krašto muziejaus etnografinė sodyba ir senovinė dangaus šviesulių stebykla // Lietuva: šeimos enciklopedija, Kaunas, 2005, p. 323.
 186. Vaiškūnas J. Senovės lietuvių zodiako ženklai // Lietuva: šeimos enciklopedija, Kaunas, 2005, p. 324.
 187. Vaiškūnas J. Spalio danguje – Saulės užtemimas ir ryškus Marsas // Lietuvos rytas, 2005 10 01.
 188. Vaiškūnas J. Lapkričio danguje švytės Marsas ir meteorų strėlės // Lietuvos rytas, 2005 11 05, Nr.257 (4521).
 189. Vaiškūnas J. Ilgiausiomis naktimis žėrės ryškūs dangaus šviesuliai // Lietuvos rytas, 2005 12 03, Nr. 281 (4545).
 190. Vaiškūnas J.  Sausio danguje ryškiausiai švies Saturnas ir Marsas // Lietuvos rytas, 2006 01 07 Nr. 5 (4572).
 191. Vaiškūnas J. Mes buvome dešimtmečius trunkančio stebuklo amžininkais.  Šviesiam Vladimiro Toporovo  (1928.VII.5 – 2005.XII.5) atminimui // Kultūros laikas / Kultūros laikraštis Utenos apskričiai, 2005 gruodis, Nr. 3 (8).
 192. Vaiškūnas J.  Buvome dešimtmečius trunkančio stebuklo amžininkai. Šviesiam Vladimiro Toporovo (1928.VII.5-2005.XII.5) atminimui // Literatūra ir menas, 2006 01 13, Nr. 2(3078).
 193. Vaiškūnas J.  Vasario danguje žibės pati ryškiausia šiemet Aušrinė // Lietuvos rytas, 2006 03 04.
 194. Vaiškūnas J. Pavasario danguje – iškeliaujančios žiemos žvaigždės ir Saulės užtemimas // Vilnis, 2006 03 03, Nr.3 (6890).
 195. Vaiškūnas J.  Kovo danguje – žiemos žvaigždės ir Saulės užtemimas // Lietuvos rytas, 2006 03 04.
 196. Vaiškūnas J.  Rytoj – Saulės užtemimas // Vilnis, 2006 03 28.
 197. Vaiškūnas J. Galimybė stebėti Saulės užtemimą – ir Lietuvoje // Lietuvos rytas, 2006 03 29.
 198. Vaiškūnas J. Aukštaitija turės savo krašto herbą ir vėliavą // Kultūros laikas / Kultūros laikraštis Utenos apskričiai, 2006 kovas, Nr. 1 (9), p.3.
 199. Vaiškūnas J. Jorė skelbia pavasarį // Kultūros laikas / Kultūros laikraštis Utenos apskričiai, 2006 kovas, Nr. 1 (9), p.6-7
 200. Vaiškūnas J. Senovinė dangaus šviesulių stebykla // Kultūros laikas / Kultūros laikraštis Utenos apskričiai, 2006 kovas, Nr. 1 (9), p.18-19.
 201. Vaiškūnas J. Aukštaitija turės krašto herbą ir vėliavą // Žeimenos krantai, 2006 04 01,  Nr. 24 (7459).
 202. Vaiškūnas J.  Balandžio dangus atsisveikina su žiemos žvaigždynais // Lietuvos rytas, 2006 04  01.
 203. Vaiškūnas J. Jorė skelbia pavasarį // Žeimenos krantai, 2006 04 0 29,  Nr. 32(7467).
 204. Vaiškūnas J. Kasnakt vis šviesesnis gegužės dangus slėps žvaigždes ir mirštančią kometą // Lietuvos rytas, 2006 05 06.
 205. Vaiškūnas J. Tarp gegužės žvaigždžių pasirodys ir mirštanti kometa // Žeimenos krantai, 2006 05 06,  Nr. 34 (7469).
 206. Vaiškūnas J. Birželio naktimis švies tiktai ryškiausios žvaigždės // Lietuvos rytas, 2006 06 03.
 207. Vaiškūnas J. Tarp liepos nakties žvaigždžių – Sietynas ir meteorai // Lietuvos rytas, 2006 07 01.
 208. Vaiškūnas J. Rugpjūčio danguje – ryškios žvaigždės ir meteorai // Lietuvos rytas, 2006 08 05.
 209. Vaiškūnas J. Rugsėjo danguje – Mėnulio užtemimas ir Urano planeta // Lietuvos rytas, 2006 09 02.
 210. Vaiškūnas J. Tarp spalio žvaigždžių – meteorai ir nauja kometa // Lietuvos rytas, 2006 10 07.
 211. Vaiškūnas J. Lapkričio danguje – Leonidai ir smaragdinė kometa // Lietuvos rytas, 2006 11 04.
 212. Vaiškūnas J. Gruodžio dangaus puošmena bus Orionas ir Geminidai // Lietuvos rytas, 2006 12 05
 213. Vaiškūnas J. Tarp ryškiųjų sausio žvaigždžių sužibs šviesi kometa // Lietuvos rytas, 2007 01 06.
 214. Vaiškūnas J. Vasario nakties danguje nušvis Vakarinė ir Merkurijus // Lietuvos rytas, 2007 02 0
 215. Vaiškūnas J. Visiškas Mėnulio užtemimas bus matomas ir Lietuvoje // Lietuvos rytas, 2007 03 03
 216. Vaiškūnas J. Balandžio dangų papuoš Vakarinė ir meteorų žybsniai // Lietuvos rytas, 2007 04 07
 217. Vaiškūnas J. Gegužės danguje įvyks Saturno planetos užtemimas // Lietuvos rytas, 2007 05 10
 218. Vaiškūnas J. Birželio danguje švytės tik ryškiausios žvaigždės // Lietuvos rytas, 2007 06 09
 219. Vaiškūnas J. Birželio danguje – ryškiausios žvaigždės ir sidabriškieji debesys // Žeimenos krantai, 2007 06 13, Nr. 44.
 220. Vaiškūnas J. Ar suliepsnos Rasos šventės ugnys mūsų širdyse? // Žeimenos krantai, 2007 06 23, Nr. 47.
 221. Vaiškūnas J. Nakties dangų valdys Jupiteris // Lietuvos rytas, 2007 07 07
 222. Vaiškūnas J. Rugpjūčio naktų dangų papuoš krintančios žvaigždės // Lietuvos rytas, 2007 08 04
 223. Vaiškūnas J. Rugsėjo naktimis dangų valdys net keturios planetos // Lietuvos rytas, 2007 09 01. 
 224. Vaiškūnas J. Spalio mėnesį tarp žvaigždžių nušvis ir nauja kometa // Lietuvos rytas, 2007 10 06
 225. Vaiškūnas J. Dar neapsimestinė mirtis // Žeimenos krantai, 2007 10 31, Nr. 82.
 226. Vaiškūnas J. Tarp lapkričio žvaigždžių – naujai sužibusi kometa // Lietuvos rytas, 2007 11 03
 227. Vaiškūnas J.  Paslaptingoji kometa spindės ir gruodžio danguje // Lietuvos rytas, 2007 12 08
 228. Vaiškūnas J. Šaltame sausio danguje galima išvysti net dvi kometas // Lietuvos rytas, 2008 01 05 
 229. Vaiškūnas J. Žvaigždžių dieną grįžta Šviesa // Žeimenos krantai, 2008 01 05, Nr. 1.
 230. Vaiškūnas J. Tarp sausio žvaigždžių – net dvi kometos // Žeimenos krantai, 2008 01 09, Nr.2.
 231. Vaiškūnas J. Vasario danguje užtems Mėnulis // Lietuvos rytas, 2008 02 06.
 232. Vaiškūnas J. Mėnulis užtems // Lietuvos rytas, 2008 02 19.
 233. Vaiškūnas J. Naktiniame kovo danguje – pavasario ženklai // Lietuvos rytas, 2008 03 01.
 234. Vaiškūnas J. Balandžio rytais Jupiteris pavaduos Aušrinę // Lietuvos rytas, 2008 04 05.
 235. Vaiškūnas J. Žiemos žvaigždynus keis vasaros žvaigždės // Žeimenos krantai, 2008 04 09, Nr. 25 (7658).
 236. Vaiškūnas J. Gegužės naktimis danguje – Saturnas ir Marsas // Lietuvos rytas, 2008 05 03.
 237. Vaiškūnas J. Tarp gegužės žvaigždžių sužibs ir Merkurijus // Nalšios žinios, 2008 05 06, Nr. 34(245).
 238. Vaiškūnas J. Tarp gegužės žvaigždžių vakarais išsiskirs Saturnas, rytais – Jupiteris // Žeimenos krantai, 2008 05 07, Nr. 32 (7665).
 239. Vaiškūnas J. Birželio danguje spindės tik ryškiausios žvaigždės // Žeimenos krantai, 2008 06 07, Nr. 41 (7674).
 240. Vaiškūnas J. Birželio dangų puoš sidabriškieji debesys // Lietuvos rytas, 2008 06 14.
 241. Vaiškūnas J. Tarp liepos žvaigždynų švies tik Jupiteris // Lietuvos rytas, 2008 07 05.
 242. Vaiškūnas J.Liepos danguje – viešpataus Jupiteris // Žeimenos krantai, 2008 07 09,Nr. 49 (7682).
 243. Vaiškūnas J. Kai medžiai kalbėjo // Baltijos miškai ir mediena, 2008 Nr. 7 (45).
 244. Vaiškūnas J. Rugpjūtis džiugins užtemimais ir meteorais // Lietuvos rytas, 2008 08 05.
 245. Vaiškūnas J. Rugpjūtis džiugins užtemimais ir krentančiomis žvaigždėmis // Žeimenos krantai, 2008 08 09, Nr. 58 (7691).
 246. Vaiškūnas J. Ryškios rugsėjo žvaigždės skelbs rudenį // Žeimenos krantai, 2008 09 06, Nr. 65 (7698).
 247. Vaiškūnas J. Rugsėjo danguje švies ir dirbtinė žvaigždė // Lietuvos rytas, 2008 09 06.
 248. Vaiškūnas J. V. Stundys: Noriu prisiimti daugiau atsakomybės // Žeimenos krantai, 2008 09 20, Nr. 69 (7702). 
 249. Vaiškūnas J. Spalio danguje žybčios įspūdingieji orionidai // Lietuvos rytas, 2008 10 04.
 250. Vaiškūnas J. Tarp spalio žvaigždynų – trys planetos ir meteorai // Žeimenos krantai, 2008 10 08, Nr. 74 (7707).
 251. Vaiškūnas J. Ką rinksimės – dabartinę padėtį ar permainas? // Žeimenos krantai, 2008 10 22, Nr. 78 (7711).
 252. Vaiškūnas J. Dvasinės stiprybės šaltinis // Baltijos miškai ir mediena, 2008 Nr.11 (33).
 253. Vaiškūnas J. Gruodžio danguje išsiskirs Venera-Vakarinė // Žeimenos krantai, 2008 12 03,  Nr. 89 (7722).
 254. Vaiškūnas J. Gruodžio danguje švytės Venera // Lietuvos rytas, 2008 12 06.
 255. Vaiškūnas J.  Kaip atsinaujina Pasaulis // delfi.lt 2008 12 29.
 256. Vaiškūnas J. Šventieji medžiai // Baltijos miškai ir mediena, 2008 Nr. 12 (50).
 257. Vaiškūnas J. Sausio danguje – didžiausias Mėnulis // Lietuvos rytas, 2009 01 06.
 258. Vaiškūnas J. Sausio danguje – Šienpjoviai, Venera ir didžiausias Mėnulis // Žeimenos krantai, 2009 01 07, Nr. 1 (7730).
 259. Vaiškūnas J. Puolusieji // Šiaurės Atenai, 2009 02 06, Nr.927.
 260. Vaiškūnas J. Vasario danguje neįprasta kometa // Lietuvos rytas, 2009 02 07.
 261. Vaiškūnas J. Užgavėnės – gyvybės atsigavėjimo šventė // www.delfi.lt 2009 02 24.
 262. Vaiškūnas J. Kovo danguje dominuos Saturnas // Lietuvos rytas, 2009 03 03.
 263. Vaiškūnas J. Kovo danguje dominuos Saturnas // Vilnis, 2009 03 03, Nr.17(7185).
 264. Vaiškūnas J. Tarp balandžio žvaigždžių sušvis ir Merkurijus // Lietuvos rytas, 2009 04 03
 265. Vaiškūnas J. Velykų ženklai skelbia gyvybės atbudimą // www.delfi.lt, 2009 04 11
 266. Vaiškūnas J. Birželio danguje išsiskirs Saturnas // Lietuvos rytas, 2009 06 03.
 267. Vaiškūnas J. Liepos danguje Saturnas keis Jupiterį  // Lietuvos rytas, 2009 07 08.
 268. Vaiškūnas J. Rugpjūčio dangų puoš kometų dulkės // Lietuvos rytas, 2009 08 04.
 269. Vaiškūnas J. Danguje ryškės žvaigždynai // Lietuvos rytas, 2009 09 12.
 270. Vaiškūnas J. Spalio danguje – net penkios planetos // Lietuvos rytas, 2009 10 03.
 271. Vaiškūnas J. Lapkrityje – ryškės Marsas, o Leonidai pažers meteorų // Lietuvos rytas, ….
 272. Vaiškūnas J. Vėlės laukia mūsų // www.delfi.lt, 2009 10 31
 273. Vaiškūnas J. Lapkričio danguje – šviesėjantis Marsas // Lietuvos rytas, 2009 11 07.
 274. Vaiškūnas J. Gruodžio danguje ryškūs meteorai ir dalinis Mėnulio užtemimas// Lietuvos rytas, 2009 12 03             
 275. Vaiškūnas J. Ryškūs meteorai ir Mėnulio užtemimas // Lietuvos rytas, 2009 12 14.
 276. Vaiškūnas J. Kalėdų išmintis // www.delfi.lt, 2009 12 26
 277.  
 278.  

 

Skaitmeniniai leidiniai ir Internetinės publikacijos

 1. Vaiškūnas J. Lithuanian Ethnoastronomy // Antology of Lithuanian Ethnoculture, Vilnius 1998.
 2. Vaiškūnas J. Jorė 1997 – 2005 / Kompaktinė plokštelė, Vilnius 2005.
 3. Baltoji anketa. Jonas Vaiškūnas: “Jokie įstatymai nepadės, jei išsižadėsime…” // http://http://www.bernardinai.lt
 4. Vaiškūnas J. The Moon in Lithuanian Folk Tradition  // Folklore / An Electronical Journal of Folklore, Vol. 32, 2006

Inernetinė Publicistika

 1. Vaiškūnas J. Laisvė gimti, pirkti ir mirti // www.delfi.lt 2006 11 30
 2. Vaiškūnas J. LRT komercijos spąstuose // www.delfi.lt 2006 12 08.
 3. Vaiškūnas J. Atskleidęs baltų kultūros galias // Literatūra ir menas 2006 12 22, Nr. 47(3123), p. 8, 23.
 4. Vaiškūnas J. Tepražysta Kalėdų rožė // www.delfi.lt 2006 12 24.
 5. Vaiškūnas J. Kaip perskaitysime Kalėdas? // www.lrytas.lt 2006 12 24.
 6. Vaiškūnas J. Ant ko stovi Vilniaus Katedra? // www.delfi.lt 2007 01 22.
 7. Vaiškūnas J. Kokią tapatybę įgysime XXI amžiuje? // www.delfi.lt 2007 01 30.
 8. Vaiškūnas J. Kas siekia nacionalinę pilietybę paversti butaforija? // www.delfi.lt 2007 02 14.
 9. Vaiškūnas J.Ar susigrąžinsime vėliavą su Vyčiu //  www.delfi.lt  2007 02 23.
 10. Vaiškūnas J. Dievas ar Velnias – lietuvio sielos gelmėj? // www.delfi.lt 2007 03 22.
 11. Vaiškūnas J.Pavojai iš kitų civilizacijų braunasi į Lietuvą // www.delfi.lt 2007 03 30.
 12. Vaiškūnas J. Lietuvių kalba – valstybės ar privatus reikalas? // www.delfi.lt 2007 04 20.
 13. Vaiškūnas J., Landsbergis  V. V. Ar apginsime lietuvių kalbą nuo lietuvių kalbos komisijos? // www.delfi.lt 2007 05 29.
 14. Vaiškūnas J., Landsbergis V.V. Ar Seimas sugebės apginti Valstybinę kalbą? // www.delfi.lt 2007 06 12.
 15. Vaiškūnas J. Ar suliepsnos Rasos šventės ugnys mūsų širdyse? // www.delfi.lt 2007 06 23.
 16. Vaiškūnas J. Paveldo niokojimas pažadino visuomenę // www.delfi.lt 2007 08 27.
 17. Vaiškūnas J. Dar neapsimestinė mirtis // www.delfi.lt 2007 11 01.
 18. Vaiškūnas J. Kas valdo mūsų automobilius? //  www.delfi.lt 2007 11 16.
 19. Vaiškūnas J. Sostinės centre – privati valda ar miesto aikštė // www.delfi.lt 2007 11 23.
 20. Vaiškūnas J. Kokiam Dievui prisiekė Konstitucinis Teismas?// www.delfi.lt 2007 12 13.
 21. Vaiškūnas J. Kai žvaigždininkai buvo karaliais // www.delfi.lt 2008 01 06
 22. Vaiškūnas J. Piktnaudžiavimas svetimžodžiais žlugdo gimtąją kalbą // www.delfi.lt 2008 01 18.
 23. Vaiškūnas J. Turime išsiaiškinti su lietuviais // www.delfi.lt 2008 01 23.
 24. Vaiškūnas J. Kas valdo mūsų valdžią?  // www.delfi.lt 2008 02 27.
 25. Vaiškūnas J. Lietuvos įvaizdis – ar drąsa neįklimps prisitaikėliškume?  // www.delfi.lt 2008 02 27.
 26. Vaiškūnas J. Ar apginsime Lietuvą nuo paveldo graužikų? // www.delfi.lt 2008 03 19.
 27. Vaiškūnas J. Kur dingo kario dvasia? // www.delfi.lt 2008 04 07.
 28. Vaiškūnas J. Partizaninis kinas! // www.delfi.lt 2008 04 14.
 29. Vaiškūnas J. Lisabonos sutartis – laisvas apsisprendimas ar vedybos iš reikalo? // www.delfi.lt 2008 04 24.
 30. Vaiškūnas J. Ar Lietuvos suverenitetas vis dar priklauso tautai? // Baltijos kelias, 2008 05 30, Nr. 3(68).
 31. Vaiškūnas J. Kai pražysta paparčio žiedas // www.delfi.lt 2008 06 23.
 32. Vaiškūnas J. Apie paparčio žiedą // www.delfi.lt 2008 06 25.
 33. Songaila G., Vaiškūnas J. Lisabonos sutartis: per greitai sutinkame // www.delfi.lt 2008 04 29.
 34. Vaiškūnas J. Kinija priartėjo, Tibetas nutildytas // www.delfi.lt 2008 08 29.
 35. Vaiškūnas J. V.V.Landsbergio dokumentika: Tibeto dvasia ir kraujas // www.delfi.lt 2008 09 04.
 36. Vaiškūnas J. Ar tautos nuomonė dėl atominės elektrinės žalinga valstybei? // www.delfi.lt 2008 09 17.
 37. Vaiškūnas J. Baltų vienybė // www.delfi.lt 2008 09 22.
 38. Vaiškūnas J. Ar visi Seimo nariai atsisakys Seimo nario algos? // www.lrytas.lt 2008 10 01.
 39. Vaiškūnas J. Etnokosmologija sieks priartinti mus prie Visatos // www.delfi.lt 2008 10 11.
 40. Vaiškūnas J. Vėl Vėlinės // www.delfi.lt 2008 11 02.
 41. Vaiškūnas J.  Kaip atsinaujina Pasaulis // www.delfi.lt 2008 12 29.
 42. Vaiškūnas J. Puolusieji // www.balsas.lt 2009 01 28.
 43. Vaiškūnas J. Puolusieji // Šiaurės Atenai, 2009 02 06, Nr.927.
 44. Vaiškūnas J.Jubiliejiniai  zuikiai// delfi.lt, 2009 03 06.
 45. Vaiškūnas J. Daktarai, giltinės ir nemokamas gydymaswww.delfi.lt, 2009 04 03
 46. Vaiškūnas J. Sapnas-daina ar tuščias pataikavimas publikai? // www.delfi.lt, 2009 05 18
 47. Vaiškūnas J. Valdžiai – krizė, žmonėms – sunkmetis // www.delfi.lt, 2009 09 05
 48. Vaiškūnas J. Europos čempionatas 2009: lietuviai sugrįžta? // www.delfi.lt, 2009 09 26
 49. Vaiškūnas J. Konservatoriai plius Uspaskichas: ar po tylos nereiks bylos? // http://blog.delfi.lt/vaiskunas, 2009 10 29
 50. Vaiškūnas J. Lėks galvos ar užpakaliai? // www.delfi.lt, 2009 10 29
 51. Vaiškūnas J. Pavardžių rašyba: ar vilkas bus sotus, o avis sveika? // www.delfi.lt, 2009 11 09
 52. Vaiškūnas J. Ar turėtume sutikti su lenkiška strateginės partnerystės abėcėle? // www.delfi.lt, 2009 11 16
 53. Vaiškūnas J. Nematomas krepšinis // www.delfi.lt, 2009 11 23
 54. Vaiškūnas J. Slaptas ČŽV kalėjimas – buvo // www.demokratija.eu, 2009 12 16.
 55.  
 56.  
 57.  

Kūriniai vaikams

 1. Vaiškūnas J., Vaiškūnienė D. Ką Žiūroniukas pamatė Mėnulyje // Laimiukas, 2006, Nr.1, p. 32-33.
 2. Vaiškūnas J., Vaiškūnienė D. Kaip Žiūroniukui Sietynas pavasarį parodė // Laimiukas, 2006, Nr.2, p. 32-33. 
 3. Vaiškūnas J., Vaiškūnienė D.  Kaip Žiūroniukas išvydo šokančią Saulę // Laimiukas,  Specialus atostogų numeris, p. 32-33.
 4. Vaiškūnas J., Vaiškūnienė D. Kaip Žiūroniukui Paukščių taku išlydėjo gerves // Laimiukas, 2006, Nr.3, p. 32-33.
 5. Vaiškūnas J., Vaiškūnienė D. Kaip Žiūroniukui atrado Saulės dovanas // Laimiukas, 2006, Nr.4, p. 32-33.
 6. Vaiškūnas J., Vaiškūnienė D. Žiūroniukas matuoja gaidžio žingsnį // Laimiukas, 2007, Nr.1, p. 34-35.

Apie J.Vaiškūną

 1. Vadimova I. Neobycznaja nauka archeoastronomija // Sovetskaja molodjozh, 1989, Nr. 118 (11276) /rusų kalba/.
 2. Gražys R. Paslaptingosios verpstės // Vilnis, 1994 10 14, Nr. 81(5732).
 3. Kaziela V. Maldos į Mėnulį – Paryžiuje./ J. Vaiškūno ir S. Lovčiko interviu po SEAC 95     konferencijos Sibiu // Diena, 1995 spalio 10.
 4. Kaziela V. Astronomija kultūroje / S. Lovčiko ir J. Vaiškūno interviu // Utenos apskrities     žinios, 1995.
 5. Vengrytė A. Du daktarai iš Molėtų Transilvanijoje grafo Drakulos nematė // Vilnis (Molėtai).1995 rugsėjo 10. Nr.72 (5824).
 6. Meilus A. Dangaus šviesulių stebykla // Vilnis, 1996 11 22, Nr.92(5945).
 7. Kontrimavičius T. šalia Observatorijos – astronominė stebykla // Lietuvos rytas, 1996 11 23, Nr.276(1800).
 8. Ką sako Molėtų žvaigždės // Kauno diena. 1997 01 04, Nr.2(15029).
 9. Tarvydienė L. Dangaus šviesulių stebyklos modelis // Utenis, 1997 07 26, Nr.19.
 10. Kaziela V. Tėvų mirtis ir Mėnulis nulemia vaikų likimą // Lietuvos žinios. 1998 10 09, Nr. 103.
 11. Šulija N. Kalėdų dovana – lietuvių Zodiakas pagaliau tapo realybe. Lietuvis iššifravo Baltarusijoje rasto apeiginio kaušo piešinius // Ekstra, 1998 12 21-27.
 12. Samušytė J. Po šventųjų paveikslais lietuviškas Zodiakas // Vakarinės naujienos, 1999 sausio 26.
 13. Statkuvienė D. Kaip lietuviai stebėjo dangų, kai nebuvo teleskopų // Kauno žinios, 1999 08 31, Nr.82 (188).
 14. Joninės – visų šventė. Kaip švenčiate Jūs? // Molėtų žinios, 2000 06 23.
 15. Narbutas I. „Internacionalisto“ atsakymas // Šiaurės Atėnai, 2002 03 09.
 16. Gaižutienė L. „Kosmoso medis“ – Jorės žalumoje  // Vilnis, 2002 04 16.
 17. Vilkaitė J. Jorė Kulionyse // Molėtų žinios, 2002 04 23.
 18. Gaižutienė L. Kulionyse sklandė senojo baltų tikėjimo dvasia // Vilnis, 2002 04 23.
 19. Bareikis J. Muziejininkų “konferencija” // Molėtų žinios, 2002 05 21, Nr. 38 (219).
 20. Profesinę dieną minėjo muziejininkai // Vilnis, 2002 05 21, Nr. 39 (6499).
 21. Pasaulio mokslininkai tiria žinių apie Visatą atbalsius kultūroje // Vilnis, 2002 09 17, Nr. 72(6532).
 22. Aukštaitis V. Utenos krašto verpstėse – Visatos modelis // Utenos apskrities žinios, 2002 09 24, Nr. 112(799).
 23. Vitkūnas M. Molėtų vaidila muziejuje atskleidžia kosmoso paslaptis // Valstiečių laikraštis, 2004 gegužės 29, Nr. 42(8337).
 24. Mintį pakišo ekskursantai // Vilnis, 2004 11 16, Nr. 90(6757).
 25. Kulvietienė E. Gamtos “gurmanai” // Edita, 2005 birželis, Nr. 6(72), p. 61-62. 
 26. Griciūtė L. Trapus prisilietimas prie praeities // Vilniaus žinios, 2005 birželio 24, Nr. 25(1274).
 27. Pasaulio archeoastronomai suvažiuos į Klaipėdą // www.tunyla.lt , 2007 07 18.
 28. Duotaitė I. Klaipėdoje – naujausi archeoastronomijos atradimai // Vakarų ekspresas, 2007 07 20.
 29. Visockienė M. Etnoastronomo sodyba // Šiaulių kraštas, 2008 11 13.

Interviu

 1. Archeoastronomija, Etnoastronomija: pradžia / Dalios Rastenienės pokalbis su Jonu Vaiškūnu ir Saulium Lovčiku // Liaudies kultūra. 1996. Nr.1. p.1-6.
 2. Kaziela V. Lietuvių ir latvių mokslininkai tyrinėjo šventuosius akmenis. // Utenos apskrities  žinios. 1996 rugpjūčio 10.
 3. Giedraitis L. Vaikštantys vandeniu // Liaudies kultūra, 2000, Nr. 4.
 4. Červokienė D. Žvaigždžių lietus // Kauno diena, 2002 08 10, Nr.184 (16734).  
 5. Krivio institucijos tąsa // Liaudies kultūra, Nr.1, 2003, p.12-20.
 6. Čeliauskaitė R. Apie laiką – iš įvairių pozicijų // Vakarų ekspresas, 2004 09 18.
 7. Vaitkevičiūtė R. Kas žvaigždyną pavadino Grįžulo Ratais? // 1000 ir vienas klausimas (Lietuvos žinių priedas), 2005 04 01, p. 4.
 8. Romuva. Гутарка з Ёнасам Вайшкунасам // Druvis. Almanach Centru Etnakasmalogiji, No 1, 2005, p. 155-157.
 9. Pasaulio archeoastronomai atranda Lietuvą // Kultūros laikas / Kultūros laikraštis Utenos apskričiai, 2005 spalis, Nr. 2 (7), p.7-8.
 10. Jokie įstatymai nepadės, jei išsižadėsime… / Į Baltosios anketos klausimus atsako kraštotyrininkas Jonas VAIŠKŪNAS iš Molėtų //  Lietuvos žinios, Nr. 230 (11567), 2006 10 07.
 11. Kulvietienė E. Dangaus ir žemės ženklai // Būrėja, 2006 gruodis, Nr.12, p.4-5.
 12. Jablonskaitė D. Pasiklydę tarp švenčių: Joninių ir Rasų kontrastai // Savaitraštis „Panorama“
  2007 birželio mėn. 23 d.  ir  www.delfi.lt  2007 06 23.
 13. Žiemytė I. Paskui dangiško laikrodžio rodyklę // Vakarų ekspresas, 2007 07 28
 14. Baronienė N. Tautinio tapatumo ieškodami neužmirškime, kad esame baltai // Laikas, 2007 08 3-9, p. 8

 J.Vaiškūno darbų recenzijos, komentarai, atgarsiai

 1. Baškytė R. Regioniniai parkai: svajonė ir realybė: Mintys, perskaičius J.Vaiškūno “Regioniniai parkai: svajonė ir realybė” (“Žalioji Lietuva”, 2000 m. Nr10) // Žalioji Lietuva, 2000 birželis. Nr.11 (127).
 2. Gugevičiūtė G. Eglė žalčių karalienė: sugrįžimo mitologija // Lietuvos scena, 2006/3, p.12-14.
 3. Girdzijauskaitė A. Pamąstymai po pirmosios „Versmės”  2007 01 18 // Kultūros barai, 2006/12
 4. Juškevičius B. Eglei…” – 60 metų // Durys (laikraščio “Klaipėda” priedas), 2006 11 08
 5. N.Vasiliauskaitė. Tautos nuomonė? // www.delfi.lt, 2008 09 24.

Kai kurie interviu ir pokalbiai TV bei Radijo laidose

 1. 2006 balandžio 14 d. LTV2 laida “KASDIENYBĖS AITVARAI”: Kokie ženklai mus dar tebeveikia?
 2. 2006 spalio 6 d. LTV2 laida  “KASDIENYBĖS AITVARAI”: Apie erotiką literatūroje, tradicinėje kultūroje ir šiuolaikinio gyvenimo labirintuose.
 3. 2006 m. lapkričio 06 d.  „Žinių radijo“ pokalbių ir ginčų laida „RAKTAS”: Kodėl G. Beresnevičiaus mirties aplinkybių tyrimas kelia tiek neaiškumų?
  Parsisiųsti laidos įrašą: www.ziniur.lt/get_file.php?file=747
 4. 2006 m. lapkričio 25 d. „Žinių radijo“ pokalbių laida „AVILYS”: Ar dar gyva senoji baltiškoji kultūros tradicija?
  Parsisiųsti laidos įrašą:  www.ziniur.lt/get_file.php?file=846
 5. 2006 m. gruodžio 30 d. „Žinių radijo“ pokalbių laida „AVILYS”: Ką mums pasakoja lietuviškas Zodiakas?
  Parsisiųsti laidos įrašą:  www.ziniur.lt/get_file.php?file=1021
 6. 2007 m. vasario 24 d. „Žinių radijo“ pokalbių laida „AVILYS”: Apie dvasingumo paieškas
   Parsisiųsti laidos įrašą: www.ziniur.lt/get_file.php?file=1292
 7. 2007 m. birželio 02 d.  „Žinių radijo“ pokalbių laida „AVILYS”:  Ar tikrai tauta jau atgyveno?
  Parsisiųsti laidos įrašą:  www.ziniur.lt/get_file.php?file=1776
 8. 2007 m. rugpjūčio 28 d.  „Žinių radijo“ pokalbių ir ginčų laida „RAKTAS”:  Kas išties gresia Lietuvos kultūros paveldui?
  Parsisiųsti laidos įrašą: www.ziniur.lt/get_file.php?file=2283
 9. 2007 m. lapkričio 8 d. „Žinių radijo“ pokalbių ir ginčų laida „RAKTAS”: Ar Lietuvoje užtikrinamos lygios galimybės visoms religinėms bendruomenėms?
  Parsisiųsti laidos įrašą: Atsisiųsti_1108_visas.mp3
 10. 2007 m. gruodžio 12 d. LTV2 laida “GYVENIMO RATU”: Ugnies magija.
  Parsisiųsti laidos įrašą: Atsiųsti (124.4 Mb)
 11. 2008 m. gegužės 8 d. “Žinių radijo” laida “Dienos klausimas”: Ar pasirašydami Lisabonos sutartį supratome, ką pasirašome?
  Parsisiųsti laidos įrašą: www.ziniur.lt/get_file.php?file=4267 
 12. 2008 m. birželio 20 d.  „Žinių radijo“  laida „PRIE PIETŲ STALO”: Pokalbis su etnologu J.Vaiškūnu.
  Parsisiųsti laidos įrašą:  www.ziniur.lt/get_file.php?file=4682 
 13. 2008 m. rugsėjo 20 d. LTV laida “POŽIŪRIS”
  Parsisiųsti laidos įrašą: www.lrt.lt/save_podcast.php?file=http://media2.lrt.lt:8811/media/ltv/20080920_1500_poziuris_s1.mp4 
 14. 2008 m. rugsėjo 24 d. „Žinių radijo“ pokalbių laida „AVILYS”: Ar kultūra taps šiandieninės Lietuvos gyvenimo šerdimi?
  Parsisiųsti laidos įrašą: www.ziniur.lt/get_file.php?file=5574
 15. 2008 gruodžio 27 d. LRT radijo “Klasika” laida “Ryto rasa krito” Pokalbis – apie lietuvišką Zodiaką, 1 dalis.
  Klausyti  radijo laidos įrašo: www.lrt.lt/archyvas/?channel=234939&section=2&filter=2420988&record=3664482_1230354000
  Parsisiųsti laidos įrašą: 
  www.lrt.lt/save_podcast.php?file=http://media1.lrt.lt:8811/media/Klasika/20081227_0700_ryto_rasa_krito_s1.mp3
 16. 2009 sausio 03 d. LRT radijo “Klasika” laida “Ryto rasa krito” Pokalbis – apie lietuvišką Zodiaką, 2 dalis.
  Klausyti  radijo laidos įrašo: www.lrt.lt/archyvas/?channel=234939&section=2&filter=2420988&record=3664482_1230958800
  Parsisiųsti laidos įrašą: 
  www.lrt.lt/save_podcast.php?file=http://media1.lrt.lt:8811/media/Klasika/20090103_0700_ryto_rasa_krito_s1.mp3