107600_5

Lietuvių mokslo draugijos komitetas (1911–12, Jonas Vileišis sėdi pirmas iš dešinės) | Marijos ir Jurgio Šlapelių namo-muziejaus nuotr.