Venas iš dokumentų kur minimas skautas A. Ramanauskas