Sajausko_tiesesnisKovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, 15 val. Istorinėje Prezidentūroje Kaune vyks prof. Stanislovo Sajausko knygos „Prienų kraštas. Iš praeities į dabartį“ pristatymas. Knyga išleista „Naujojo Lanko“ leidykloje. Pristatyme dalyvaus autorius, istorikas dr. Mindaugas Balkus, leidyklos direktorius Tautvydas Majauskas. Knyga skirta Lietuvos Nepriklausomybės 100-mečiui. Leidinys gausiai iliustruotas Prienų krašto fotografijomis, istoriniais dokumentais ir šiuolaikinėmis fotografijomis, nušviečiančiomis Prienų ir svarbiausių  šio krašto miestų bei gyvenviečių (Birštono, Išlaužo, Aukštadvario, Balbieriškio, Stakliškių, Veiverių, Šilavoto, Nemajūnų) gyvenimą nuo XIX a. vidurio iki mūsų dienų.

Ypatingas knygos akcentas – šio krašto žmonės,  dvasiškai kėlę, auklėję visuomenę, kovoję už Lietuvos laisvę (partizanai, tremtiniai, Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos leidėjai). Su Prienų kraštu susiję Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras vysk. Justinas Staugaitis, Pal. arkivyskupas Teofilius Matulionis, Šv. Romos kardinolas Vincentas Sladkevičius, arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, prel. Mykolas Krupavičius, Juozas Vilkutaitis-Keturakis, Pietų Lietuvos srities partizanų vadas Sergijus Staniškis-Litas, Laisvės Kovotojai Karžygiai Juozas Lukša-Daumantas, ir Kazimieras Pyplys-Mažytis, solistas Antanas Kučingis ir kiti Lietuvai ištikimai tarnavę ir aukojęsi visuomenės, kultūros ir meno asmenys, kilę nuo  Prienų krašto. Gausu iliustracijų, susijusių su Prienų „Žiburio“ gimnazija ir jos įkūrėju, ilgamečiu direktorium kan. Peliksu Martišium.

Knyga išleista kolekcininko Rimanto Vidmanto Samuičio lėšomis, pasitelkiant jo ikonografinį rinkinį, partizanės Antosios Kurtinytės Meckelienės-Liepos išsaugotą partizaniškų fotografijų albumą, taip pat Prienų kraštotyros muziejaus ir Marijampolės Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus fondus.

Nepriklausomybes-diena