Ketvirtasis_ministru_kabinetas._Fourth_Ministers_cabinet_of_Lithuania

Ketvirtasis Lietuvos Ministrų kabinetas, Kaunas 1919. Iš kairės sėdi: Justinas Zubrickas, Juozas Paknys, Petras Leonas, Ministras Pirmininkas Mykolas Šleževičius, Antanas Merkys, Jonas Vileišis; stovi – Aleksandras Stulginskis, Jokūbas Šernas, Voldemaras Vytautas Čarneckis, Tadas Petkevičius | wikipedia.org, lietuvos Nacionalinio muziejaus nuotr.