XIX a. Vilniaus miesto plano kopija, naudota tyrimui. Fot. S. Samsonas. LNM