85aa Su laurais-3000-3000

Dainų šventė, dainų diena. Iš dešinės: P. Tamošaitis, Algirdas Vyžintas. 1990 m. | Šeimos nuotr.