18a-3000-3000

VI Pasaulinio jaunimo ir studentų festivalio metu, Maskva, 1957 m. Iš dešinės sėdi Regina Tamošaitienė, Pranas Tamošaitis | Šeimos nuotr.