16 Su Lietuva-3000-3000

Su ansamblio veteranais. Sėdi iš kairės: P. Stepulis, E. Kolokauskienė, J. Lingys, E. Gužinskaitė, J. Švedas, E. Monkelevičienė, E. Pilypaitis, H. Gužinskaitė, J. Gudavičius. P. Tamošaitis pirmas iš dešinės trečioje eilėje. 1960 m. | Šeimos nuotr.