12 Gedimino papėdėje-3000-3000

Groja „Sutartinė“, solo Pranas Tamošaitis. Iš kairės: Romualdas Monkelevičius, Antanas Žemaitis, Regina Tamošaitienė, Irena Balčytytė | Šeimos nuotr.