E. Grakauskas. Pirmosios Vyriausybės santykiai su Aukščiausiąja Taryba (I)

Vietoje įvado Per visą atkurtos lietuvių Tautos valstybingumo periodą besitęsianti ir pagreitį įgaunanti šiuolaikinės istorijos įvykių bei faktų iškraipymo veikla jau antrą dešimtmetį skatina nelikti nuošalėje, reaguoti į istorinės tiesos nuostatų ignoravimą, ginti praeities – Sąjūdžio laikų ir jo, Lietuvos valdymo periodo – valstybingumo atkūrimo darbų moralinius, ekonominius, teisinius ir politinius pagrindus. Jau 20 metų, … Tęskite E. Grakauskas. Pirmosios Vyriausybės santykiai su Aukščiausiąja Taryba (I) skaitymą