Lenkijos kariuomenės 41-ojo Suvalkų pėstininkų pulko minosvaidininkai užtaisę vokiškus 250 mm kalibro minosvaidžius. 1920 m.