Žymos archyvas: Vytautas Knašys

„Atspindžiai“: Kas sugriovė Lietuvos kolūkius? (video) (0)

Alkas.lt nuotr.

Kažkada okupuotoje Lietuvoje būta kolūkių. Tai tokia prievartinė valstiečių buvimo kartu forma, kurią šiandieninis jaunimas vargiai begali suprasti.

Tačiau, kadangi tokia, tegul ir išsigimusi, forma egzistavo, ji kažkaip vertėsi, kažką turėjo.

Atsikūrus Nepriklausomai Lietuvai, tas „kažkas“ ėmė gundyti naujo gyvenimo kūrėjus. Kolūkiai buvo sunaikinti, „kažkas“ paprasčiausiai išvogtas. Skaityti toliau

L.Milčius. Aukščiausios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatą profesorių tautininką Mečislovą Treinį prisimenant (0)

Leonas Milčius mokslinėje konferencijoje „Tautos ir jos žemės jungtis prof. Mečislovo Treinio spaudiniuose“

Dar praeitų metų spalio 1 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausios Tarybos – Atkuriamojo Seimo deputatui Aleksandro Stulginskio Universiteto (toliau ASU) ekonomikos profesoriui ir vienam iš reikšmingiausių atkurtos Lietuvių Tautininkų Sąjungos valdybos narių Mečislovui Treiniui (1941-10-01 – 2008-07-18) būtų sukakę 70 metų. Deja, šių metų vasarą jau sukaks ketveri metai, kai šviesios atminties profesoriaus neturime gyvųjų tarpe.

Bet liko jo dideli moksliniai darbai, parašytos monografijos, šimtai publicistinių straipsnių Lietuvos ir užsienio leidiniuose. Skaityti toliau