Žymos archyvas: politinis protestas

93-oji Maidano diena. Artėja V.Janukovyčiaus politinis galas? (video, tiesioginė transliacija) (34)

Fesibuko nuotr.

Šiandien, vasario 22 dieną, Kijeve politinė situacija sparčiai keičiasi. Ukrainos parlamento pirmininkas Vladimiras Rybakas, kuris yra prezidento V.Janukovyčiaus sąjungininkas, šeštadienį pareiškė atsistatydinantis dėl pašlijusios sveikatos.

Aukščiausia Rada šiandien išsirinko naują vadovą. Juo išrinktas Aleksandras Turčinovas. Už jį balsavo 288 deputatai iš 326 dalyvavusių.

Šiandien valdžios įstaigų kontrolę Kijeve perėmė protestuotojai. Naujieji tvarkdariai užėmė Aukščiausios rados, Skaityti toliau

D.Paulauskas. Gat­vės po­li­ti­ka: pa­da­ry­ta vis­kas, kad ji ne­eg­zis­tuo­tų (0)

Efoto.lt, Sauliaus nuotr.

Ne­re­tai ži­niask­lai­do­je pa­brė­žia­ma, kad Lie­tu­vos pro­tes­to kul­tū­ra yra su­vo­kia­ma per­ne­lyg siau­rai, kad ji per­ne­lyg skur­di ir to­dėl bu­ta­fo­ri­nė. Pro­tes­tai ar – pla­čiau – vie­ši su­si­rin­ki­mai iš tie­sų su­pran­ta­mi kaip la­biau pro­gi­nė gat­vės po­li­ti­kos for­ma. Dėl to ji vi­sa­da ne­tvir­ta, leng­vai nu­sa­vi­na­ma po­pu­lis­tų, ne­ku­rian­ti ir ne­ska­ti­nan­ti su­vok­ti sa­vęs kaip po­li­ti­nės-so­cia­li­nės ben­dri­jos.

To­kios ad hoc for­mos – spon­ta­niš­kos, ne­su­var­žy­tos, bet re­tai ka­da pa­sie­kian­čios tiks­lą, nes kar­tu – vien­kar­ti­nės ir ne­pa­vo­jin­gos. Jei pro­tes­tas ar vie­šas su­si­rin­ki­mas ne­ke­lia pa­vo­jaus sis­te­mai, tai jis – be­pras­mis. Skaityti toliau

Nacionalinėje dailės galerijoje pristatomas šiuolaikinio menininko Dainiaus Liškevičiaus projektas „Muziejus“ (0)

Balandžio 19 d., ketvirtadienį, 18 val. Nacionalinėje dailės galerijoje (Konstitucijos pr. 22) pristatomas naujas menininko Dainiaus Liškevičiaus projektas „Muziejus”.

Naujas Dainiaus Liškevičiaus projektas atveria platesnei diskusijai kūrybiškumo ir kūrybos sampratas.

Provokatyviai imituodamas muziejinės veiklos principus ir institucijos teikiamą statusą bei gretindamas sovietinės okupacijos laikotarpio istorinių figūrų rezistencijos ir politinio protesto formas su menininko biografija ir kūrybine veikla, D. Liškevičius iškelia protesto kaip kūrybinio akto idėją. Skaityti toliau