Žymos archyvas: LMA

Profesoriui Zigmui Zinkevičiui – 86 (4)

prof .Zigmas Zinkevičius / Mykolo Ambrazo (ELTA) nuotr.

Sausio 4-ąją Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui profesoriui Zigmui Zinkevičiui sukako 86-eri, bet iš kasmet pasirodančių vis naujų iškilaus kalbininko knygų nepasakytum, kad autorius tokio garbingo amžiaus.

Z. Zinkevičius Gimė 1925 m. Juodausių vienkiemyje prie pat Ukmergės. 1939-1945 m. mokėsi Ukmergės gimnazijoje. 1945-1950 m. studijavo Vilniaus universitete lituanistiką. Nuo 1946 m. jame dirbo. 1956-1962, 1964-1968 m. Istorijos ir filologijos fakulteto prodekanas, 1973-1988 m. Lietuvių kalbos, 1988-1989 m. Baltų filologijos katedrų vedėjas, 1995-1996 m. – Lietuvių kalbos instituto direktorius, 1996 12 10 – 1998 03 25 – Lietuvos švietimo ir mokslo ministras.

Habilituotas humanitarinių mokslų akademijos akademikas, profesorius, nuo 1982 m. Švedijos karališkosios humanitarinių mokslų akademijos Skaityti toliau

Siūloma steigti mokslo populiarinimo centrą ir mokslo muziejų (2)

Mokslo muziejus2011 m. gruodžio 22 d., Vilnius – Lietuvos mokslų akademijos ekspertų grupė baigė mokslo populiarinimo sistemos studiją, kurioje konstatuota, kad Lietuvos gyventojų susidomėjimas mokslu ir technologijomis itin menkas. Siūloma valstybiniu lygiu imtis priemonių, jų koordinavimui steigti Mokslo populiarinimo centrą ir, pagal Vakarų Europos šalių pavyzdį, Mokslo muziejų.

Nors Lietuvos gyventojai domisi mokslu, tačiau vykdomos veiklos yra netinkamas ir (ar) nepakankamos – „Eurobarometro“ tyrimų apie mokslą ir technologijas 2002-2010 metų rezultatų palyginimas liudija, kad Lietuva tarp ES valstybių užima paskutiniąsias vietas. Skaityti toliau

Muziejai ketina glaudžiau bendradarbiauti su mokyklomis (1)

Moksleiviai muziejuje | vischool.lt nuotr.2011 m. lapkričio 18 d. Lietuvos muziejų asociacija (LMA) ir Europos socialinio fondo agentūra (ESFA) pasirašė dvišalę finansavimo ir administravimo sutartį dėl projekto „Muziejus-mokykla-moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ įgyvendinimo pagal 2007-2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą“ priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“. Projekto įgyvendinimui skirta 1 mln. 95 tūkst. litų iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos valstybės biudžeto lėšų. Skaityti toliau

Tautininkų forume aptarti šiandienos iššūkiai kultūrai ir tapatybei (video) (5)

Spalio 20 d. Vilniuje Lietuvos Mokslų Akademijoje įvyko Tautininkų sąjungos, Tautinės politikos instituto ir LMA Mokslininkų rūmų surengtas Tautinės minties forumas „Nacionalinė kultūra ir tapatybė kaip pagrindinis nacionalinio saugumo rūpestis šiuolaikiniame pasaulyje“.

Forume buvo aptarti Lietuvos kultūrai ir lietuviškai tapatybei iškylantys iššūkiai, ieškota atsakymų kaip jiems galima būtų pasipriešinti ir atsispirti. Skaityti toliau

Kviečia paroda skirta dr. Jono Šliūpo 150-osioms gimimo metinėms paminėti (3)

dr. J.Šliūpas

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Vrublevskių bibliotekoje nuo liepos 5 veikia paroda „Laisvės daktaras“, skirta aušrininko, kovotojo už lietuvybę, istoriko, žymaus visuomenės ir kultūros veikėjo, mokslinių darbų autoriaus, publicisto, redaktoriaus, vertėjo, leidėjo, oratoriaus, diplomato, gydytojo Jono Šliūpo 150-osioms gimimo metinėms paminėti.

Parodoje pateikiami svarbiausi dr. J. Šliūpo biografijos faktai, eksponuojami jo darbai bei LMA Vrublevskių bibliotekoje saugomo Jono Šliūpo fondo dokumentai (LMAVB RS F218). Fondas gautas 1951 m. iš Kauno valstybinio universiteto (dabar VDU) bibliotekos. 1999 ir 2001 m. fondą papildė Jono Šliūpo sūnus Vytautas, gyvenantis Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV), kuris rūpinasi tėvo palikimo išsaugojimu. Skaityti toliau

Metų muziejininko vardas – dr. Aldonai Snitkuvienei (2)

www.alkas.lt

Aldona Snitkuvienė

Lietuvos muziejų asociacijos (LMA) valdyba nutarė 2010 Metų muziejininko vardą suteikti ir 2000 litų premiją skirti Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Taikomosios dailės skyriaus vedėjai dr. Aldonai Snitkuvienei.

Garbingas profesinis apdovanojimas muziejininkei skirtas už parengtas ekspozicijas M. Žilinsko dailės galerijoje, įspūdingas parodas, publikacijas, kuriose populiarinami įvairių Lietuvos muziejų rinkiniai. Skaityti toliau