Žymos archyvas: keramikos paroda

EKGT kviečia į austinių juostų ir raugo keramikos parodas (0)

EKGT kviečia į austinių juostų ir raugo keramikos parodas | Rengėjų nuotr.

Kovo 14 d., antradienį, 15 val. Etninės kultūros globos tarybos (EKGT) patalpose (J. Tumo-Vaižganto g. 4-1, Vilniuje) atidaroma Palmiros Damijonaitienės austinių juostų ir Kristinos Zazerskienės raugo keramikos parodos.

Iškilios audėjos Palmiros Damijonaitienės austinių juostų parodą skiriama Tautinių drabužių metams. Tautodailininkės P. Daminjonaitės darbuose tradicinės spalvos ir formos įgauna naują gyvybę. Kūrėjos dvasios laisvė suteikia galimybę per šimtmečius kartojamiems ženklams pulsuoti gyvastingumu.   Skaityti toliau

Menininkai neįgaliuosius mokė keramikos paslapčių (0)

Rengėjų nuotr.

Žinomi Lietuvos keramikos kūrėjai globos namuose įgyvendins bendrą kūrybinę programą kartu su globos namų gyventojais. Dailininkų sąjungos galerija vykdydama projektą „Keramikos menas-žmogaus gerovei“, liepos 18-29 dienomis Pabradės socialinės globos namuose surengs kūrybines dirbtuves, kurioms vadovaus profesionalūs dailininkai- keramikai (kuratorius-keramikas Gvidas Raudonis). Projekto vykdytojai tikisi, kad glaudus sąlytis su keramikos menu praturtins globotinių ir darbuotojų kasdienybę, suteiks prasmingą užimtumą, teigiamų emocijų ir pagerins socialinio gyvenimo kokybę. Skaityti toliau

„Gamta – kultūros lopšys“ vieši Baltarusijoje (0)

Gardino dailės galerijoje paroda „ Gamta – kultūros kopšys“ | Dzūkijos NPD archyvo nuotr.

Erd­vio­je ir jau­kio­je Gar­di­no dai­lės ga­le­ri­jo­je, ša­lia Dzū­ki­jos na­cio­na­li­nio par­ko ir Čep­ke­lių vals­ty­bi­nio gam­ti­nio re­zer­va­to dar­buo­to­jų fo­tog­ra­fi­jų, eks­po­nuo­ja­mi ir El­vy­ros Pe­trai­tie­nės ke­ra­mi­kos dar­bai. Lie­tu­vo­je ir už­sie­ny­je ži­no­ma ke­ra­mi­kė, ku­rios di­džiu­liai ke­ra­mi­kos pa­no so­vie­ti­niais lai­kais pa­puo­šė ne vie­ną in­ter­je­rą ne tik Lie­tu­vos, bet ir Ru­si­jos, Es­ti­jos, Azerbai­dža­no mies­tuo­se, dau­giau kaip dvi­de­šimt me­tų gy­ve­na ir ku­ria Dzū­ki­jo­je, Maksimo­nių kai­mo „Vie­na­ra­gio ši­lo“ so­dy­bo­je. Šeimyninėje sodyboje gyvena vi­sa Elvyros kū­ry­bin­ga šei­ma. Skaityti toliau

Seime pristatoma keramikos paroda „Ateities archeologija“ (0)

Keramikė Ona Kreivytė-Naruševičienė | visitneringa.com nuotr.

Spalio 4 d. 15 val. Seimo II rūmų parodų galerijoje pristatoma keramikos paroda „Ateities archeologija“. Darbai sukurti ,,Harmonijos“ simpoziumų, kur susitinka skirtingų kartų menininkai, išbandomos naujos idėjos, įtvirtinami ankstesni atradimai, metu. Tai kasmetinė keramikos panorama – nesivaikanti efektų, tačiau tiksliai atspindinti dabarties pulsą.

„Vienas iš simpoziumo leitmotyvų – laiko skaičiavimas. Keramiką įprasta sieti su praeitimi, archeologija, senovės civilizacijomis. Bet ne mažiau svarbus ir futuristinis keramikos matmuo. Skaityti toliau