Žymos archyvas: Kalvarija

Netekome partizanų ryšininko Bronislovo Jungaičio (9)

Bronislovas Jungaitis | veteranai.lt nuotr.

Atsiremsiu, sakau,
Į nedidelį žemės sklypelį,
vadinamą Lietuva.
Žvilgsnį, mintį ir širdį
joje panardinsiu
Just. Marcinkevičius

Balandžio 13 d. užgeso Kalvarijos krašto Skaityti toliau

Renginys Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-ečiui KALVARIJOJE (0)

2020 03 10 Kalvarijoje

Kapelai GEGUŽIO ŽIEDAI „Keturiasdešimt žydinčių pavasarių“ KALVARIJOJE (0)

2020 02 08 Keturiasdešimt žydinčių pavasarių

Kelionių vadovo „Kalvarijos kraštas“ pristatymas KALVARIJOJE (0)

2020 01 30 Kalvarijos kraštas

VI – asis tarptautinis žygis „Lietuvos himną giedosiu Punske“ (0)

2019 07 06 Lietuvos himną dainuosiu PunskeVI – JO TARPTAUTINIO ŽYGIO „LIETUVOS HIMNĄ GIEDOSIU PUNSKE“ NUOSTATAI
I. BENDROJI DALIS

1. Žygio „Lietuvos himną giedosiu Punske“ (toliau žygis) nuostatai (toliau nuostatai) nustato žygio tikslus ir uždavinius, organizavimo tvarką ir žygio taisykles.
2. Žygyje dalyvauja visi norintys be jokių apribojimų, galintys įveikti 30 km arba 12 km atstumą pėsčiomis.
3. Kiekvienas dalyvis žygio metu pats atsako už savo nešamus asmeninius daiktus. Už asmenis, kurie yra jaunesni nei 16 m. atsako juos lydintieji suaugusieji. Jaunuoliai iki 18 m PRIVALO turėti tėvų sutikimą.

II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Žygio tikslai:
4.1. Skatinti tarptautinį bendradarbiavimą su Punsko krašto lietuviais.
4.2. Ugdyti visuomenės pilietiškumą, bendruomeniškumą, kelti jos sąmoningumą.
5. Žygio uždaviniai:
5.1. Supažindinti žygio dalyvius su įsimintinomis vietomis, kraštovaizdžiu, krašto istorija.
5.2. Su Punsko lietuviais kartu sugiedoti Lietuvos himną, puoselėti kultūros ir istorines tradicijas;
5.3. Skatinti aktyvų ir sveiką gyvenimo būdą;
5.4. Tobulinti asmens fizinį ir psichologinį pasirengimą.

III. PROGRAMA IR ORGANIZAVIMAS

6. Žygio organizatoriai: M. Lietuvininkas, V. Aleknavičius, Punsko valsčius.
7. Žygis vyks 2019 m. liepos 6-ąją dieną:
7.1. Atvykimas, registracija, žygio atidarymas liepos 6 d. Atvykstantieji iš vakaro turi turėti stovyklavimo inventorių: palapines, miegmaišius, savo maistą.
7.2. Žygis liepos 6 d.:
7.2.1. Dalyvių registracija ir startas, Kalvarija, Dariaus ir Girėno g. 49 -7:00- 9:30 val.
7.2.2. Žygio atidarymas : 9:30- 10 val. Prieš žygį veiks Kalvarijos krašto muziejus, įrengtas restauruotame caro laikų arklių pašte, stovėjusiame prie kelio Sankt Peterburgas- Varšuva. (Lietuvoje yra tik trys tokie išlikę paštai)
7.2.3. Startas: 10 val.
7.2.4. Pietūs Sangrūdoje,. Programa- 13:30.
7.2.5. Startas iš Sangrūdos 15 val.,
7.2.6 Žygeivių sutiktuvės ties Lietuvos siena – 17 val. Lietuvos laiku.
7.2.7. Susitikimas su punskiečiais.
7.2.8. Lietuvos himno giedojimas: 21 val.
7.2.9. Meninė programa.
7.2.10. Grįžimas namo. Iš Punsko bus autobusas, kuris, jei dalyvių bus nedaug, parveš visus namo, kitu atveju parveš automobilių vairuotojus, kurie juos galės nusivaryti į Punską.
7.2.11 Punske norintiems bus sudarytos sąlygos nakvoti, ryte aplankyti Prūsų gyvenvietę.

8. Registracija į žygį:
8.1. Dalyviai imtinai iki 2019 m. liepos 4 d. registruojami el. pašto adresu mindaugas.liet@gmail.com :
8.2. Laiško pavadinimas- „REGISTRACIJA“!
Pavardė, vardas el. paštas, telefono nr., miestas, gimimo data, atsakomybę už sveikatą prisiimu pats/i. Komanda siunčia bendrą sąrašą.
8.3. Galutinė dalyvių registracija vyks, Kalvarija, Dariaus ir Girėno 49, liepos 6 d. Visi žygio dalyviai galutinės registracijos metu PRIVALO pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Asmenys iki 18 m. privalo turėti ligonių kasų išduotą tarptautinio sveikatos draudimo kortelę.
9. Dėl sienos kirtimo procedūrų, žygis vyksta kolona.
10. Registracijos metu dalyviai gaus žygio korteles su pavardėmis, kurios bus reikalingos atsižymėti kontroliniuose punktuose .

11. Organizatoriai sudarys sąlygas asmens higienai palaikyti ir suteiks pirmąją medicininę pagalbą.
12. Visa informacija apie žygį skelbiama starto vietoje.

IV. ŽYGIO TAISYKLĖS

13. Žygio dalyviai privalo:
13.1. Žygio metu su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, nes bus žygiuojama į kitą valstybę; NETURINTIEMS ASMENS DOKUMENTO ŽYGIUOTI NEBUS LEIDŽIAMA
13.2. Laikytis žygio nuostatų;
13.3. Laikytis bendrosios etikos normų, nepažeisti žmogaus teisių ir laisvių, būti drausmingais, tausoti gamtą ir aplinką;
13.4. Žygio metu laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų, komanda privalo turėti bent 2 šviesą atspindinčias liemenes.
13.5. Nedelsiant informuoti organizatorius apie pasitraukimą iš žygio;
13.6. Žygio metu tausoti savo sveikatą, esant būtinybei kreiptis į medikus;
14. Žygio dalyviams draudžiama:
14.1. Įveikiant pasirinktą atstumą, naudotis bet kokiomis transporto priemonėmis ir bėgti;
14.2. Skleisti politinę propagandą;
14.3. Šiukšlinti ir pažeidinėti viešąją tvarką, kelių eismo taisykles, gamtos apsaugos ir priešgaisrinės apsaugos reikalavimus;
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:
15. Žygio kortelė bus ir diplomas žygio dalyvavime.
16. Žygio partneriai- Lietuvos Karių Kūrėjų Sąjungos V. Kudirkos Marijampolės skyrius, Kalvarijos viešoji biblioteka, Vaikų ir jaunimo klubas „Arka“, Choras „Sonantem“.
17. Papildoma informacija el. paštu arba tel 868506971.
18. Nuostatai gali būti taisomi!

Mistinis folk-miuziklas „Saulės ratu“ (0)

2017 04 22 Saulės ratuTikriausiai ne vienam iš Jūsų teko būti (o gal ir matyti „LRT kultūra“ kanalu) pristatant misteriją „Perkūno sakmės“ 2015 metais Joninių šventėje. Jau tuomet buvo kalbama, jog misterija – viena geriausių folkloro ansamblio „Diemedis“ sukurtų renginio programų. Kolektyvas ir vadovė „neužsnaudė ant laurų“.

Po sunkaus dviejų metų darbo sukurta, vis dar tobulinama, ir jau netrukus pristatyta bus dar viena programa:

MISTINIS FOLK-MIUZIKLAS SAULĖS RATU

skirtas folkloro ansamblio „Diemedis“ 20-mečiui
bei tautinio kostiumo ir piliakalnių metams

Renginio metu bus pristatoma folkloro ansamblio „Diemedis“ kompaktinė plokštelė „SAULĖS RATU“

Jūsų lauks didelis dalyvių skaičius, gausus būrys svečių ir neišdildomų įspūdžių kupinas reginys
Krosnos g. 28 (buvusi Suvalkų g. 28), Kalvarija

Prie Kalvarijos sužaliuos mokinių pasodintas miškas (0)

Organizatorių nuotr.

Lietuva nuo seno garsėja kaip miškų kraštas, šiuo metu jie sudaro maždaug trečdalį šalies teritorijos. Kad ir ateityje galėtume didžiuotis savo miškais, kiekvienas turime pasodinti bent po medį. Kalvarijos gimnazijos mokiniai, siekdami gražinti gimtinės aplinką ir padėti spręsti aplinkosaugos problemas, pavasarį netoli Kalvarijos, Vinkšnupių kaime, pasodino net 1 000 pušelių ir 400 berželių.

„Miškai – lyg antrieji lietuvių namai: juos garbino mūsų protėviai, dabar atėjo mūsų eilė Skaityti toliau

Prie Kalvarijos sužaliuos mokinių pasodintas miškas (0)

Organizatorių nuotr.

Lietuva nuo seno garsėja kaip miškų kraštas, šiuo metu jie sudaro maždaug trečdalį šalies teritorijos. Kad ir ateityje galėtume didžiuotis savo miškais, kiekvienas turime pasodinti bent po medį. Kalvarijos gimnazijos mokiniai, siekdami gražinti gimtinės aplinką ir padėti spręsti aplinkosaugos problemas, pavasarį netoli Kalvarijos, Vinkšnupių kaime, pasodino net tūkstantį pušelių ir 400 berželių.

„Miškai – lyg antrieji lietuvių namai: juos garbino mūsų protėviai, dabar atėjo mūsų eilė jais pasirūpinti, – sako Daura Jonylienė, Kalvarijos gimnazijos istorijos ir pilietinio ugdymo mokytoja Skaityti toliau

Kalvarijoje iškils paminklas knygnešiams (3)

knygnesysAr sparčiai skverbiantis anglų kalbai ir kitoms svetimybėms, sugebėsime išsaugoti vieną svarbiausių tautos vertybių – lietuvišką žodį? Proseneliams, seneliams ir tėvams teko kaip reikiant dėl jo pasistengti, dabar atėjo mūsų eilė. Kalvarijos savivaldybės Jungėnų pagrindinė mokykla kartu su labdaros ir paramos fondu „Sūduvos ateitis“ nusprendė priminti kraštiečiams reikšmingą knygnešių darbą, įkvėpti gerbti ir branginti gimtąją kalbą. Jų iniciatyva Kalvarijoje, už buvusios arklių pašto stoties, kitąmet turėtų iškilti paminklas knygnešiams ir spaudos darbuotojams atminti. Skaityti toliau