Žymos archyvas: instrumentinė muzika

Respublikinis moksleivių instrumentinio folkloro renginys „Čirpynė – 2016“ (0)

Dalyvauja vaikų folkloro ansamblių, ugdymo įstaigų tradicinės kapelos, muzikantų grupės, lietuvių tradicinės instrumentinės muzikos atlikėjai. Rengėjas – Kauno tautinės kultūros centras.

 

PATVIRTINTA
Kauno tautinės kultūros centro
direktoriaus 2016 m. rugsėjo 17 d.
įsakymu Nr. V- 117 (1.3)

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS

RESPUBLIKINIO MOKSLEIVIŲ INSTRUMENTINIO FOLKLORO RENGINIO „ČIRPYNĖ – 2016“

NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Respublikinio moksleivių instrumentinio folkloro renginio „Čirpynė – 2016“ (toliau – renginio) nuostatai reglamentuoja renginio tikslus ir uždavinius, organizatorius ir partnerius, laiką ir vietą, dalyvius, repertuarą, paraiškų teikimo tvarką, apdovanojimą.

  II. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 1. Renginio tikslas – surengti moksleivių, muzikuojančių liaudies instrumentais, šventę, atskleidžiančią tautų instrumentinio muzikavimo įvairovę.
 2. Renginio uždaviniai:
  • perimti ir tęsti senąsias liaudiško instrumentinio muzikavimo tradicijas;
  • skatinti moksleivių saviraišką ir bendravimą per tradicinį instrumentinį muzikavimą;
  • siekti mokinių gilesnio lietuvių ir kitų tautų tradicinės kultūros suvokimo, geresnio folkloro kolektyvų, muzikantų grupių ir pavienių atlikėjų meninio lygio;  meniškai vertingo, autentiško ir originalaus repertuaro pristatymo, profesionalaus atlikimo bei šio žanro muzikos populiarinimo.

               III. RENGINIO ORGANIZATORIUS IR PARTNERIAI

 1. Renginio organizatorius – Kauno tautinės kultūros centras, folkloro ansamblis „Dailingė“; kontaktinis asmuo – Birutė Nemčinskienė, +3706141493, el.p. nemcidail@gmail.com
 2. Renginio partneris: Kauno miesto etninės kultūros mokytojų metodinis būrelis.

  IV. LAIKAS IR VIETA

 3. Renginys vyks 2016 m. lapkričio 26 d. 12 val.
 4. Renginio vieta – Kauno J. Dopkevičiaus progimnazijoje, V. Čepinskio g. 7 (organizatorius turi teisę keisti renginio vietą ir laiką, apie pasikeitimus bus skelbiama Kauno tautinės kultūros centro svetainėje ktkc.lt ).V. DALYVIAI
 5. Renginyje kviečiami dalyvauti visi pageidaujantys, gerai muzikuojantys respublikos moksleiviško amžiaus lietuvių tradicinės instrumentinės muzikos (žr. priedą Nr.1) atlikėjai – folkloro ansamblių dalyviai, pradinių, vidurinių, muzikos mokyklų, gimnazijų tradicinės instrumentinės muzikos puoselėtojai, tradicinės instrumentinės kapelos, muzikantų grupės ar pavieniai instrumentalistai, moksleiviško amžiaus Lietuvos tautinių mažumų atstovai, grojantys tradiciniais instrumentais.
 6. Dalyvių amžius – 6 -19 m.

  VI. REPERTUARAS
 7. Atlikėjų programa – du tradicinės instrumentinės (ne autorinės)  muzikos kūriniai, kurių  bendra trukmė iki 5 minučių, atliekami tradiciniais instrumentais.
 8. Festivalio finalas – polka „Be stabdžių“, t.y. ansamblių bei pavienių muzikantų paeiliui, be sustojimo atliekama polkų grandinėlė. Norintys jungtis į polkų grandinę, tą pažymi paraiškoje. Pasirinkta finalinė polka – tai trečias atlikėjų kūrinys.
 9. Kitų tautų muzikantai prie finalinės „grandinėlės“ gali prisijungti charakteringu savo tautai linksmu kūriniu.

              VII.  PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

13. Norintys dalyvauti renginyje privalo užpildyti paraišką (priedas Nr. 2.)

14. Dalyvių paraiškos siunčiamos iki 2016 m. lapkričio 10 d. Kauno etnokultūros mokytojų metodinės tarybos pirmininkei Birutei Nemčinskienei elektroniniu paštu nemcidail@gmail.com.

             VIII. APDOVANOJIMAI

15. Visi renginio dalyviai bus apdovanoti padėkos raštais, suvenyrais, o geriausiai pasirodžiusieji – specialiais prizais.

            IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16. Dalyvaudami šiame renginyje dalyviai pritaria jo nuostatams.
17. Dalyviai, laiku nepateikusieji paraiškų,  renginyje dalyvauti negalės.
18. Renginio dalyviai bus fotografuojami ir filmuojami. Nuotraukos bei filmuota medžiaga laikoma Kauno tautinės kultūros centro nuosavybe ir gali būti naudojamos įstaigos reklamos tikslams be atskiro dalyvių sutikimo.
19. Išsamesnė informacija apie renginį skelbiama Kauno tautinės  kultūros  centro svetainėje ktkc.lt.

__________________________________________________

Priedas Nr.1.

Aprašas

Tradicinė instrumentinė muzika atliekama: diatoninio derinimo lamzdeliais ir birbynėmis, dūdmaišiu, švilpa, ožragiu, daudytėmis, šiaudo birbynėmis, sekminių rageliais, bandūrėliais (dambreliais), tradicinėmis kanklėmis, basetlėmis, smuikais, cimbolais, armonika („Peterburgska“, „Hohner“) bandonija, koncertina, būgnais, klarnetu, lūpine armonikėle.

Tradicinės kapelos (kapelijos)  – vienarūšių (skudučių, ragų, daudyčių, kanklių, lamzdelių ir pan.) arba mišrių tradicinių instrumentų ansambliai. Tradicinė kapela – 3 – 6 muzikantų kolektyvas. Atsižvelgiant į regionų specifinį instrumentarijų kolektyvą sudaro styginiai, dumpliniai, mušamieji, pučiamieji lietuvių liaudies tradiciniai ir atneštiniai muzikos instrumentai, kuriais atliekama tradicinė lietuvių liaudies instrumentinė muzika. Pagal instrumentų sudėtis kapelos gali būti senosios ir vėlyvosios.

Senosios kapelos:
Aukštaitija  – 1-2 smuikai, lamzdelis, kanklės, baselė, būgnas.
Dzūkija – 1-2 smuikai, cimbolai, baselė, būgnelis.
Sūduva  – 1 -3 kanklės, smuikas, cimbolai, būgnelis arba būgnas.
Žemaitija – 1-3 smuikai, baselė, kanklės, cimbolai, būgnas.
Mažoji Lietuva (XVI-XVII a.) – Smuikas, cimbolai, citra, vamzdelis, dūda (dūdmaišis), skersinė fleita (švilpa), būgnas.

Vėlyvosios kapelos:

Aukštaitija – Smuikas, armonika (Peterburgo), arba koncertina, baselė, būgnas, kartais- klarnetas
Dzūkija – 1-2 smuikai, armonika (vokiška), būgnelis. Kartais – cimbolai, basetlė.
Sūduva – 1-2 smuikai, armonika (vokiška), arba bandonija, koncertina, būgnas su lėkštėmis, kartais – cimbolai, basetlė, klarnetas.
Žemaitija – 1-2 smuikai, bandonija ar koncertina, basetlė, kartais – klarnetas, būgnas.

Skudutininkų ragininkų ansambliai

Apie 19 a. vidurį Lietuvoje, ypač Šiaurės rytuose, taip vadinamame „skudučių krašte“ buvo žinomi skudutininkų ir  ragininkų ansambliai vadinami kapelijomis.

Skudutininkų kapelijas sudarydavo 3, 4, 5, 6 muzikantai.

Ragininkų kapelijas sudarydavo 4, 5 muzikantai.

Skudučiais pritariama dainoms ir kitiems instrumentams.

 

Priedas Nr. 2.

RESPUBLIKINIO  MOKSLEIVIŲ INSTRUMENTINIO FOLKLORO RENGINIO „ČIRPYNĖ  – 2016“

DALYVIO  PARAIŠKA

 1. Atlikėjų grupės pavadinimas………………………………………………………………………………………
 2. Atlikėjų ugdymo įstaigos pavadinimas………………………………………………………………………..
 3. Vadovo vardas, pavardė …………………………………………………………………………………………
 4. Vadovo telefonas …………………………………… el. paštas……………………………………………………
 5. Dalyviai
Nr. Vardas, pavardė Amžius
1.
2.
3.
4.
5.
 1. Atlikėjų  instrumentarijus……………………………………………………………………………………………
 2. Programa.
Eil. nr. Kūrinių pavadinimai, metrikai, šaltiniai

 

 1.  Trumpas atlikėjų(-o) veiklos aprašymas, nuotrauka.
 2.  Finalinė polka:      Taip/ Ne   (pabraukti)

Instrumentai……………………………………………………………………………………

Polkos pavadinimas,  tonacija……………………………………………………………

 1.  Ko prašoma iš organizatorių (pvz.: reikalingos 5  kėdės)………………………………………………..

Ant Medvėgalio kalno – viso pasaulio pučiamųjų skambesys (0)

IMG_453_2-K100

Liepos 25 d. 18 val.  jau devintąjį kartą ant aukščiausio Žemaitijos kalno – Medvėgalio vyks klasikinės, džiazo ir instrumentinės muzikos šventė. Šiemet joje dalyvaus jauni, bet jau žinomi klasikinės muzikos atlikėjai. Iš kurių bene ryškiausias – pučiamųjų instrumentų virtuozas Saulius Petreikis. Jis yra surinkęs unikalų muzikos instrumentų iš viso pasaulio rinkinį ir pats groja visais šiais instrumentais.

Lietuvos klasikinės muzikos atlikėjai Medvėgalio kalną praminė žemaičių šveicarija,  kur vykstantis festivalis traukia ypatinga akustina Skaityti toliau

„Raskilos“ dzūkiškos dainos skambėjo 50-joje „Europiadoje“ Vokietijoje (2)

„Raskila“_Birštone

Liepos 22 d., pirmadienį, iš 50-tojo tarptautinio folkloro festivalio „Europiada“, kuris vyko Gotha (Vokietija) mieste, sugrįžo Birštono folkloro ansamblis „Raskila“. Į tradicinę, kasmet vykstančią vis kitame Europos mieste „Europiadą“ reprezentuoti Lietuvos birštoniečiai vyko kartu su folkloro kolektyvais iš Palangos, Klaipėdos ir Ukmergės. Kaip teigė Birštono kultūros centro direktorius Zigmas Vileikis, pasitikęs iš 6 dienas trukusios kelionės dainininkus, „Europiada yra savotiška folkloro olimpiada, kurioje prisistato geriausi kolektyvai, o tarmiškai dainuojanti „Raskila“, atspindinti dzūkų kraštą – vienas iš jų.“

Pasak „Raskilos“ sumanytojo ir vadovo Algirdo Seniūno, „Europiada jungia Europos šalių folkloro sambūrį, kuriame savo regiono kultūrinį paveldą – šokius, tarmiškas autentiškas dainas ir instrumentinę muziką – pristato geriausi folkloro kolektyvai, Skaityti toliau

Uždeganti lietuviška vakaronė prie malūno (0)

Žaliūkių malūnininko sodyba | travelnews.lt nuotr.

Liepos 8 d., sekmadienį, 20–23 val. Šiaulių „Aušros“ muziejaus Žaliūkių malūnininko sodyboje (Architektų g. 73, Šiauliai) vyks uždeganti lietuviška vakaronė. Programoje linksmos lietuvių liaudies dainos, šokiai, rateliai, instrumentinė muzika, kulinarinis paveldas, kūrybinės dirbtuvės. Dalyvauja: Panevėžio folkloro ansamblis „Raskila“ (vad. Lina Vilienė), Radviliškio miesto kultūros centro folkloro ansamblis „Aidija“ (vad. Donatas Stakvilevičius), netradicinio folkloro grupė „Kitava“ (vad. Rasa ir Kęstutis Stoškai). Vakaronę ves Dalė Dargienė ir Vaidotas Bačianskas. Skaityti toliau