Prezidento prašoma nepritarti E. Dobrovolskos kandidatūrai į Teisingumo ministres (100)

Iniciatyvinė grupė „TALKA: už Lietuvos valstybinė kalbą“ prie VRK | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Iniciatyvinė grupė „TALKA: už Lietuvos valstybinė kalbą“ prie VRK | Alkas.lt, J. Vaiškūno nuotr.

Šiandien lapkričio 19 d., ketvirtadienį, piliečių visuomeninės iniciatyvinės grupės „Talka: už lietuvių valstybinę kalbą“ („Talka“) nariai,  kreipėsi  į Lietuvos Respublikos Prezidentą Gitaną Nausėdą prašydami nepalaikyti advokatės padėjėjos Evelinos Dobrovolskos kandidatūros į Teisingumo ministro pareigas buriamoje Ingridos Šimonytės Vyriausybėje.

Kreipimosi autoriai ne tik išreiškė abejones dėl Laisvės partijos teikiamos kandidatės kompetencijos eiti šias pareigas, bet ir pateikė argumentus, kad E. Dobrovolska negali būti Teisingumo ministre dėl jos vykdytos veiklos nukreiptos prieš Lietuvą.

Visuomenininkai Prezidentui priminė, jau dvi kadencijas Seimo stalčiuose dūlantį pagal konstitucinio įstatymo reikalavimus „Talkos“ bemaž 70 000 piliečių parašais Seimui pateiktą kompromisinį įstatymo projektą nustatantį piliečių asmenvardžių rašybos tvarką asmens tapatybės dokumentuose (Nr. XIIP-3796).

„Šiuo projektu siekėme išsaugoti Konstitucijos ginamą principą, kad piliečių asmenvardžiai oficialiuose valstybės dokumentuose būtų rašomi valstybine kalba. Asmenvardžių įrašai piliečių asmens tapatybės dokumentuose pagal projektą būtų leidžiami ir kitomis kalbomis, tačiau nepakeičiant pagrindinio įrašo valstybine kalba. Tokia pat tvarka yra ir kaimyninėje Latvijoje, kurios raštvedyboje nuosekliai laikomasi fonetinės rašybos ir asmenvardžių formos valstybine kalba ir kuri yra apginta tarptautiniuose teismuose“, – priminė „Talkos“ nariai.

Kandidatę į Teisingumo  ministres kaltina teisinės sumaišties kėlimu

Pasak kreipimosi autorių, advokatės padėjėja Evelina Dobravolska atstovaudama Lenkijos senato palaikomą „Europos žmogaus teisių fondą“ (EŽTF) Lietuvos administraciniuose teismuose nuolat kėlė bylas, siekdama įteisinti piliečių asmenvardžių rašybą nevalstybine kalba. Ir nors Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas asmenvardžių rašybos klausimą galutinai išsprendė savo 2017 m. sprendimu, taip gindamas tvarką, kai šalia piliečio asmenvardžio, parašyto laikantis rašybos valstybine kalba, gali būti įrašytas asmenvardis ir kita kalba, „tačiau kandidatė į Teisingumo ministrus E. Dobrovolska ir toliau atstovavo EŽTF veiklą, inicijuojant bylas Vilniaus apygardos administraciniame teisme, o taip pat kituose teismuose, siekdama pasinaudoti spragomis, kai teismai ne visada vadovaujasi patvirtinta teismų praktika“, – rašo kreipimosi autoriai.

EŽTT tinklapio raginimas | Alkas.lt ekrano nuotr.

EŽTT tinklapio raginimas | Alkas.lt ekrano nuotr.

Pasak „Talkos“ atstovų EŽTF, tokia savo veikla vykdydamas kaimyninės valstybės institucijų užduotis sąmoningai ignoravo ne tik labai aiškius Lietuvos Respublikos Konstitucijos reikalavimus, bet ir „nesilaikė tarptautinių teismų išaiškinimų, negerbė Konstitucinio Teismo (KT) ir įsiteisėjusių galutinės instancijos administracinio teismo sprendimų, siekė juos apeiti, keldamas sumaištį Lietuvos teisinėje sistemoje“.

„Tokio fondo atstovė niekaip negali būti paskirta Lietuvos Respublikos Teisingumo ministre. Ji ne tik neturi tam kompetencijos, bet ir vienintelis jos „nuopelnas“ Lietuvos  teisingumo sistemai, tai jos ardomoji veikla teismuose, teisinis ir etinis nihilizmas, siekiant paneigti Lietuvos Respublikos Konstituciją“, – teigia kreipimosi autoriai primindami, kad 1999 m. spalio 21 d. KT patvirtino, jog valstybinė lietuvių kalba yra konstitucinė vertybė, kuri „saugo tautos identitetą, integruoja pilietinę tautą, užtikrina tautos suvereniteto raišką, valstybės vientisumą ir jos nedalomumą, normalų valstybės ir savivaldybių įstaigų funkcionavimą ir yra svarbi piliečių lygiateisiškumo garantija, nes leidžia visiems piliečiams vienodomis sąlygomis bendrauti su valstybės ir savivaldybių įstaigomis, įgyvendinti savo teises ir teisėtus interesus“, o taip pat nustatė, kad „asmens vardas ir pavardė piliečio pase turi būti rašoma valstybine kalba“.

Priminė priešrinkiminius Prezidento įsipareigojimus

Visuomenininkai perspėjo, kad įvedus chaotišką piliečių asmenvardžių rašybą būtų pakenkta ne tik valstybei ir jos funkcijų vykdymui, bet ir būtų padaryta žala lietuvių kalbos sistemai, kuri yra panaši į latvių.

„Sugriovę abiem gyvosioms baltų kalboms bendrą raštvedybą valstybine kalba paremtą asmenvardžių fonetine rašybą, kartu sugriautume ir baltų geopolitinės vienybės principą. /…/ Nusistovėjusios asmenvardžių rašybos keitimai suponuotų abejones ir nusistovėjusia vietovardžių rašybos praktika, o tai turėtų neigiamos įtakos ne tik valstybinės kalbos statusui, bet ir sukeltų nemažai politinių bei lingvistinių problemų, kurių pasekmės gali būti toli siekiančios“, – perspėjo visuomenininkai ir priminė Prezidentui jo priešrinkiminius įsipareigojimus:

Evelina Dobrovolska | Alkas.lt ekrano nuotr.

Evelina Dobrovolska | Alkas.lt ekrano nuotr.

„Jūsų Ekscelencija, rinkimų kampanijoje Jūs ne kartą pasisakėte už Lietuvos valstybinės kalbos statuso išsaugojimą ir piliečių asmenvardžių rašybos tvarkymą Latvijos pavyzdžiu. Labai tikimės, kad šių įsipareigojimų nuosekliai laikysitės ne tik nepatvirtindamas tokių Vyriausybės narių, kurie veiktų prieš Lietuvos Respublikos Konstituciją, bet ir vetuodamas visus teisės aktus, kuriais bus siekiama paneigti mūsų šalies konstitucines vertybes“.

Kreipimąsi pasirašė buvę iniciatyvinės grupės „Talka: už lietuvių valstybinę kalbą“ nariai: Nijolė Balčiūnienė, Jonas Burokas, hab. dr. Kazimieras Garšva, kunigas Robertas Grigas, Mindaugas Karalius, vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, dr.Vytautas Rubavičius, Vytautas Sinica, Gintaras Songaila, Gediminas Storpirštis, Jonas Vaiškūnas ir Jonas Vaitkus.

Primename, kad 2015 m. pasinaudoję Lietuvos Respublikos Konstitucijoje įtvirtinta piliečių įstatymo iniciatyvos teise ir surinkę bemaž 70 000 Lietuvos piliečių parašų, iniciatyvus piliečiai Seimui pateikė privaloma tvarka svarstyti Asmens tapatybės kortelės ir paso įstatymo Nr. XII-1519 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą Nr. XIIP-3796. Šiuo projektu siūlydami paso papildomų įrašų puslapyje arba tapatybės kortelės antroje pusėje leisti įrašyti piliečio pageidavimu jo vardą ir pavardę ir „kita kalba lotyniško pagrindo rašmenimis arba perrašius juos lotyniško pagrindo rašmenimis pagal piliečio pasirinktą transliteravimo sistemą (jei piliečio pageidaujamoje kalboje naudojami ne lotyniško pagrindo rašmenys)“.

Kategorijos: Kalba, Kultūra, Lietuvoje, Naujienos, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , .

100 komentarų

 1. Šiaip:

  Abejonių nėra – Dobrovolska netinkama į ministres. Pagrindinis argumentas – kompetencijos stoka. Bet šis talkos raštas, matyt, skirtas specialiai kompromituoti abejones dėl kandidatės tinkamumo. Mat jis remiasi melagingais argumentais. Ir tai jau tampa Talkos raštų bloga tradicija – stebiuosi pasirašančiais, negi jiems nerūpi jų reputacija.

 2. Šiaip:

  Faktai? Pašom: Konstitucinis teismas nepasakė. kad negalima pasuose rašyti svetimvardžių lotynišku raidynu. Jūs teigiate atvirkščiai.

  • Pajūrietis:

   Skirta šiaip: Ak, jau tie tvirti faktai. Tas (!) pasakė tą, ana (!!) pasakė dar kažką, o tie (!!!) nusprendė, kad bus tik taip. Tai pulkime prieš juos ant kelių. Viskas, nes iškalta amžiams. Be jokios politinės konjuktūros. Skaidriausiai ir išmintingiausiai. O sava galva, savas supratimas, o gal net ir savas jausmas yra? Ne? Tik bejausmis skaičiuotuvas ir videokamera ant pečių? Tarsi tie, kurie išteisinimo, pasodino, nusprendė, išleido įstatymą ir pan. nebūtų patys paprasčiausi eiliniai žmonės, labai dažnai pilkos vidutinybės, taip pat klystantys ir nuodėmingi, kaip ir visi likę?

  • Jums nepatinka, kad primenamas imperatyvus KT sprendinys: „asmens vardas ir pavardė piliečio pase turi būti rašoma valstybine kalba“? Tuo viskas pasakyta. O raidyną mokėmės 2-oje klasėje. Ts knyga vadinosi SBC. Gai dar nepamiršote?

   • Šiaip:

    Problema kitur: cituojate teisingai, bet ištraukiate iš konteksto. O pats bjauriausias, nesąžiningiausias ir klastingiausias melas ir yra pusės tiesos sakymas. Be šito jūsų cituojamo sakinio, ten pat dar sakoma: o kas yra valstybinė kalba, sprendžia atsakingos institucijos, t.y. VLKK; o VLKK berods net tris kartus šiuo klausimu pasakė savo nuomonę: svetimvardžių rašymas lotyniškomis raidėmis pasuose yra normalus dalykas. Taigi, melagis melavo, per tiltą važiavo…

    • Žemyna:

     Iki to momento, kai lotyniškos raidės jau žymi visai ne tuos garsus, kuriuos žymėjo lotynų k. ir žymi valstybinė kalba.
     Patikėkite, ne visame pasaulyje b, h, o z ir visos likusios abėcėlės raidės skamba vienodai. Jų skambesio variantų – be-ga-lė. Net ir toje pačioje kalboje (dar priklauso, ir šalia kokių raidžių ji įrašyta). Iš to ,,lotyniško” ar ,,komercinio” užrašo jau ir serialuose šaipomasi, rodoma, kokių nesąmonių (o kam ir bėdų) tai iškrečia, kai užrašas nieko nesako apie pavardės (svetimvardžio) skambesį. Tiksliau – jis NUSLEPIA ORIGINALŲ skambesį.
     Tuo latviškasis (bei ,,Talkos” siūlytas) paso variantas ir optimalus, kad tai yra DU VIENAME – jame valstybine kalba žymimas originalus pavardės skambesys, o šalia pateikiama ir jos kopija iš dokumento šaltinio.

    • Pajūrietis:

     Skirta šiaip: LR Konstitucija, 14 straipsnis, Valstybinė kalba – lietuvių kalba. Bet tamsta rašote: „o kas yra valstybinė kalba, sprendžia atsakingos institucijos, t.y. VLKK“.

     • Šiaip:

      Uspaskichas irgi kalba lietuvių kalba. Ir ką?

      • Pajūrietis:

       Nesiklausau jo, tamstai geriau žinoti.

      • Bartas:

       Šiaip’ . O Tamstos garbinamas Uspaskichas tikrai kalba lietuviškai? O aš manau , kad šitas kitatautis “kalbininkas” sugalvojęs naujadarą “generuoti finansus” vertas “šnobelio premijos”.
       Žemyna , neužpyk , juokauju , bet “šnobelio premija” , kaip sakei , priklauso man.

       • Šiaip:

        O aš ką, aš nieko. Čia tik Pajūrietis įsitikinęs, kad Uspaskichas kalba valstybine kalba, Konstitucija baksnojasi…

        • Pajūrietis:

         Tamstos parašymas: „o kas yra valstybinė kalba, sprendžia atsakingos institucijos, t.y. VLKK“. Galėtumėte paaiškinti?

         • Šiaip:

          Puiku. Į rimtą klausimą rimtas atsakymas. Mano tekstas – laisvas atpasakojimas. Dabar patikslinu ir išplečiu su citatomis iš KT nutarimo. Pirma, KT nutarime yra toks sakinys: „Konstitucinio Teismo nutarimas yra vientisas, jo visos sudedamosios dalys yra tarpusavyje susijusios…“ Jis atsiradęs ne veltui: net KT pastebėjo ir buvo priverstas perspėti, kad išplito mėginimai ištraukti iš teksto sakinį ir juo mojuoti (kas ir yra dalies tiesos sakymas – sukčiausia melagystė). Antra, bet koks žargoniškas pliurpimas lietuviškai nėra valstybinė kalba. Citata iš KT nutarimo: „valstybinė kalba – bendrinė lietuvių kalba“, o bendrinės kalbos taisyklės nustatomos, kaip suprantate, atsakingų institucijų, o ne suklaidintų protestuotojų parašais, kad ir kokie jie gausūs būtų. Trečia, vėl citata: „…kai įstatymų leidėjui nustatant asmens vardo ir pavardės rašymo Lietuvos Respublikos piliečio pase teisinį reguliavimą yra reikalingos specialios žinios, jis turi gauti specialių (profesinių) žinių turinčių asmenų (institucijų) oficialią išvadą, inter alia aiškiai išdėstytą poziciją, aiškius siūlymus, į kuriuos įstatymų leidėjas negali neatsižvelgti.“ Ta institucija yra VLKK. Jis savo išvadą šiuo klausimu jau pateikė kelis kartus – svetimvardžius pasuose galima rašyti visu lotynišku raidynu.

    • LosAngeles:

     ‘..o kas yra valstybinė kalba, sprendžia atsakingos institucijos, t.y. VLKK..’

     cia is kur?… ir tai raso kaltintojas melu? butu labai juokinga, jei nebutu apgailetina.
     LR Konstitucija, 1skirsnis, 14 straipsnis…

     p.s. gal nepulkite taip zemai

 3. !!!:

  Šiaip Alkas galėjo gražesnę Evelinos fotkę įkelti,tą kur matosi nakolkės…cha cha cha.

 4. Žemyna:

  A.Jokubaitis: už 3 metų tie, kuriuos išrinkom, pradės daryti dalykus, kurie mums nepatinka
  – ziniuradijas.lt/laidos/persona-grata/kaip-liberalai-valdys-sali?video=1

 5. Žemyna:

  Kažkieno patarta, išeidama iš prezidentūros kandidatė į užduodamus klausimus atsakė taip aptakiai, kad turinio sakinyje neliko.
  Tačiau ne tai svarbiausia. Svarbiausia, kad ji, LT pilietė (vadinasi, lojalumas ŠIAI valstybei – jos PAREIGA!), prisiekusi ištikimybę LR Konstitucijai, diplomuota teisininkė, visiškai ignoruoja ir LR Konstituciją, ir LR įstatymus, ir Tarptautinę Teisę… Ar gal net nėra apie visa tai girdėjusi??? Iš jos ankstesnių pasisakymų bei fondo veiklos, valstybės išduodamo piliečio paso statusui ji nori suteikti nebent troleibuso talonėlio vertę*, nes jis atspindės nebent jo turėtojo šios dienos nuotaiką ar tos dienos vakarėlyje skelbtą tostą, o ligi šiol valstybių priskiriamo pasui vaidmens nebeatliks.
  Įdomus, pasaulyje negirdėtas precedentas – Seimas kelia į Teisingumo ministrus tą, kas pasiryžęs sugriauti valstybės konstitucinius pamatus. O ką? Taigi, linksminkimės, eksperimentuokime – ar ne įdomu, kas liks ant Konstitucijos griuvėsių ir po jais?
  ………………..
  * Šiame kelionės etape rodau talonėlį su tokiomis žymomis, o kitame jau ir talonėlis kitas, ir žymėtas kitaip; šiame vakarėlyje dūkstu su tokia, o kitame – jau su kitokia kauke ir grimu prisistatydama.

 6. Iš tiesų:

  Pagarba Kreipimosi į Prezidentą autoriams.Žinotina,kad kandidatė į Teisingumo ministerijos postą savo teisine ir politine veikla pasižymėjo antilietuviška veikla dėl nelietuviškų asmenvardžių rašymo prisidengiant ,,žmogaus teisių” skraiste.

  • Visgi... jei vogti ant Lukiškių "pliaciaus" bele kaip leidžia prokurorai, tai Teising. buvęs minas R.Szimassz:

   ir “armonaitiszkai” ima-grobia-srebia ligi szioll /padedant aišku ir šios virš. foto žiopliams, “ultrabukapatriotizmu” ant WC lukiškinio… tempiant, o ne SODINANT “kvadratiš” medelyno savivalės iždo grobėjus)

   TAD KĄ ČIA PŪST PRIEŠ E S A M U S Konstitucijos darkytojus, nužvėrėjusius poli-tikus
   (žr. ne vien KT nutartį 2014-01-24 …visiškai nevykdomą, bet ir skaityk visa – kas iš LTSR AT su LKP CK banditstribyno palikimo pastogių t e b e d e j u o j a m o j e jau skant nelaisvoje Lietuvoje)
   deja,
   – kol nebus Naujo SEIMO rūmo,
   Vyriasusybės pastato Laisvos Lietuvos tol
   ‘laisvėsim’ armoniškai

 7. Keltinas klausimas, ar Teisingumo ministerija kaip tokio rango institucija apskritai yra reikalinga. Dėl nepriklausomumo principo išlaikymo Teisingumą vykdančios institucijos neturėtų būti administruojamos Vyriausybės. Savo žinioje, jai pakaktų turėti Teisės departamentą. Teisingumo ministerijoje esantys Antstolių, Notarų, Kalėjimų departamentai galėtų būti perduoti Vidaus reikalų ministerijos žinion.
  Taigi Šimonytei užuot ieškojusi Teisingumo ministro derėtų imtis šios ministerijos panaikinimo reformų. Tokiu atveju yra keistina ir STT, FNT žinybinė priklausomybė, ji perduotina naujai steigtinai nepriklausomai valstybės valdžios rango teisingumą vykdančių pareigūnų priežiūros ir kontrolės institucijai, kurios vadovybė atitinkamai kadencijai būtų renkama visuotiniu balsavimu..

 8. jurgis ne visiškas:

  Kodėl Alkas operatyviai netalpina informacijos apie Kaurbauskio monus ir apie jo-Kildišienės-Norkienės liniją?

 9. martynas:

  Atsiliepiantys į Piliečių Talkos susirūpinimą teisūs: jei anksčiau Teisingumo ministerija buvo tapusi omonininkų užuovėja, tai dabar taps dar ir antilietuviškumo flagmanu.

 10. Diedas:

  Mockus su savo Laisvės partijos kandidatais į vyriausybę, Šimonytei pakišo kiaulę.
  Panašu kad ne vieną.
  Su žiniasklaidos ir sabotuojančių ministrų pagalba, galima sužlugdyti bet kžkias geras iniciatyvas.

 11. Pajūrietis:

  Tik gavo valdžią ir iškart apsi… Tai kas bus rytoj?

 12. Memelschvanz:

  Dedikuotas kandidatei į teisingumo (!) ministrus:

  – Tėveli, kodėl kitų vaikų mamos, kai grįžta iš, kaip tu sakei, ilgalaikių komandiruočių,
  parsiveža naujų magnetukų, o mūsų – tik tatuiruočių?

 13. Jau advokato prireikė?:

  Viešai suabejojus kandidatės į teisingumo ministres deklaracija, paaiškinimus pateikė ir advokatai, ir ji pati
  – lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2020/11/18/news/viesai-suabejojus-kandidates-i-teisingumo-ministres-deklaracija-paaiskinimus-pateike-ir-advokatai-ir-ji-pati-17171072/

 14. O Delfio skaitytojai:

  nustebę, kodėl ne Švinių siūlo į šį postą…

 15. Tatuiruotė - aukščiausia garantija!:

  Politikai išreiškė palaikymą Evelinai Dobrovolskai: iš solidarumo parodė savo tatuiruote
  – delfi.lt/news/daily/lithuania/politikai-isreiske-palaikyma-evelinai-dobrovolskai-is-solidarumo-parode-savo-tatuiruotes.d?id=85786305

 16. Laisvės balsas:

  O gal tieiog: susigražinkim Mažiekius ir 40 naftos gęžinių ? Kam tai rūpi ? 🙂 Besmegenių kraštas…

 17. Man asmeniškai atrodo, kad Lietuvos Respublikos tapatybės dokumentuose kiekvienas gyventojas savo vardą pavardę rašytų lietuvių kalbos rašmenimis. Manau taip pat kad ir tame pačiame lape turėtų būti papildoma eilutė rašyti kitu pavidalu, kitais rašmenimis. Tokiu būdu pagerbtumėme tiek mūsų šalies lietuvių kalbą, tiek ir įvairiausių asmenų tapatybes, kurios gi nesiriboja lietuvių tautos lauku.

  O Evelina Dobrovolska, kiek teko su ja bendrauti, yra protinga, įžvalgi, dalykiška, prityrusi, supratinga, sąžininga, žmoniška, teigiama, geranoriška ir dora.

  • Šiaip:

   Viskas taip, pritariu šimtu procentų: „protinga, įžvalgi, dalykiška, prityrusi, supratinga, sąžininga, žmoniška, teigiama, geranoriška ir dora“. Bet, deja, ministrui to maža. Pirmoji sąlyga – profesionalumas. Aišku, dar autoritetas teisininkų bendruomenėje. Va čia ir yra problemų.

  • T0mas J.:

   “Man asmeniškai atrodo, kad Lietuvos Respublikos tapatybės dokumentuose kiekvienas gyventojas savo vardą pavardę rašytų lietuvių kalbos rašmenimis.”
   – Rašiau kažkada raštą su klausimu į kompetentingas institucijas ir sužinojau, kad asmens dokumentai – pasas, tapatybės kortelė – nėra asmens asmeninė nuosavybė. Asmens dokumentų bendrasavininkai yra du – valstybė ir asmuo. Ir man truputį naiviai atrodo mintis “tapatybės dokumentuose gyventojas savo pavardę rašytų”… Gyventojas nerašo,

   pasą parašo, pagamina valstybės institucija. Pageidavimai čia nepriimami.

 18. Šiaip:

  Pajūrietis klausia: „Per kurį garsiakalbį šiuo metu galima išgirsti bendrinę lietuvių kalbą?“ Klausimas teisingas, todėl paaiškinu plačiau. Pirma, šiuo metu kai kurių kalbininkų į kalbamą sritį nešama terminologinė sumaištis (kodėl – nežinau). Bendrinė kalba yra standartinės kalbos ankstyvasis etapas. Todėl korektiškiau dabar kalbėti apie standartinę kalbą (standard language). Antra, taigi, jūsų klausimo potekstė iš tiesų yra teisinga. Tačiau jūs neimate domėn esminio tiek standartinės, tiek ankstyvojo jos etapo bendrinės kalbos tikrojo gyvavimo pavidalo – tai pirmiausia sunorminta rašytinė kalba. Todėl standartinė rašytinė kalba gyvena pirmiausia „Dabartinėje lietuvių kalbos gramatikoje“ ir, suprantama, rašytiniuose tekstuose, kurie rašomi laikantis tos gramatikos normų. O jų daug, jie dominuoja – pradedant grožine literatūra ir baigiant teisės kodeksais. Trečia, lygiai taip pat suprantama (iš čia ir teisinga klausimo potekstė): gyva žmonių kalba skiriasi nuo standartinės (ir juo labiau nuo bendrinės). Tačiau negalima sakyti, kad masiškai žmonės kalba visiškai atsietai nuo standarto. Čia svarbu prisiminti du aspektus: viena, visi dabartiniai lietuviški kalbėtojai yra pabaigę vidurines mokyklas, o ir aukštąsias baigusių milžiniškas procentas; antra, daugelis dabartinių kalbėtoju jau nutolo nuo tarminio kalbėjimo. Tai užtikrina, kad vis dėlto gyvasis kalbėjimas nors ir ne identiškas standartiniam, bet yra netoli jo. jam pavadinti moksle neseniai radosi nauja sąvoka: substandartinė kalba. Taigi, jei ieškote grynos standartinės kalbos, atsiverskite geros leidyklos romaną, kokį nors kodeksą, paklausykite kvalifikuotų diktorių, aktorių, mokytojų, o jei norite išgirsti substandartinę šneką (bendrinės kalbos šnekamąją atmainą) – ją jums pademonstruos bet kuris bent kiek labiau praprusęs miestietis.

 19. A.:

  VRM 2019-2020 m.
  TM 2020 m. (?)
  KAM 202… m.

 20. T0mas J.:

  LT yra daug patyrusių teisininkų. Vieni iš jų yra garsūs, kiti mažiau žinomi, nes neturi tikslo afišuotis. Bet kodėl, KODĖL Teisingumo ministre turi būti teisininkė, kuri per 10 m. nuo teisės baigimo MRU neapsigynė magistro, netapo nei advokate, nei prokurore, nei teisėja? Ji šiandien net teisėjo padėjėja dirbti negali! Ar maža Lietuvoj teisės profesorių, kitų teisininkų su 25 – 30 metų teisinio darbo patirtimi?
  Kodėl Ewelina savo biografijoje slepia pavardę, su kuria gimė? Kas jos tėvai?

  P.S. Žurnalistai, juk kartais turite galimybę – paklauskit prašau Armonaitę apie sklandančius gandus, kad Armonas Anzelmas Jono, daugybę metų LTSR išdirbęs KGB karininku (1990.11.12 – generolas majoras) – būk tai šis Anzelmas (g. 1937.10.27 gimimo vieta: Raseinių r., Vailabų k.) yra Armonaitės senelis.
  Gandai gandais, o tiesą žinoti visada yra gerai.

  • Pajūrietis:

   Taip, gerų teisininkų yra daug, bet juk siūloma galimai pati pati geriausia, labiausiai išsilavinusi (galimai labai stiprus akademinis išsilavinimas, įskaitant ir mokslinius darbus), galimai turinti įvairiapusę ilgametę teigiamą praktinio darbo patirtį teisės srityje. Jei tokia nebūtų, tikrai nesiūlytų. Pasitikėkite ir nedvejokite. Malda, o ne kritinis mąstymas padarys mus laimingais!

   • Žemyna:

    Na, tas kaimynės fondas, jei jau imasi išlaikyti ŽT org-ją kitoje valstybėje, jei apmoka jo veiklą ir darbuotojus, gal ir visokius kvalifikacijos kėlimo kursus apmoka, kad tik jų globojama organizacija būtų kuo naudingesnė užsienio valstybei, t.y., Lietuvai…

 21. Žemyna:

  Evelina Dobrovolska atsakė į nepatogų klausimą dėl prioritetų: gėjų partnerystė ar teisėjų korupcija?
  – delfi.lt/news/daily/lithuania/evelina-dobrovolska-atsake-i-nepatogu-klausima-del-prioritetu-geju-partneryste-ar-teiseju-korupcija.d?id=85792507

  Kaip suprantu, kandidatė apie ją dominančius FAILUS čia šnekėjo:
  – ziniuradijas.lt/laidos/dienos-klausimas/kokia-kandidatu-i-ministrus-kompetencija-ir-prioritetai?video=1

 22. Žemyna:

  Ši kandidatė su savo partija bei jos vade ne postais turėtų rūpintis, o rasistiniu išpuoliu – girto vairuotojo ŽT pažeidimu
  Po linksmybių sulaikė neblaivų kamerūnietį: Vilniaus policininkus išvadino rasistais
  – delfi.lt/news/daily/lithuania/po-linksmybiu-sulaike-neblaivu-kamerunieti-vilniaus-policininkus-isvadino-rasistais.d?id=85787773

 23. Pala, pala -:

  O ko mes taip jaudinamės?
  Kaimynų prezidentas buvo? Su mūsiškiu susitiko? Na, tai viską susakė. Galime būti ramūs, mūsų prezidentas žino, ką privalo patvirtinti, ką pats gali nuspręsti…

 24. Ka darys Nauseda?:

  Trumpai tariant
  Laisves partija nuo pat pradzios
  susidirbo siulydama sia kandidate i ministro posta,
  Ir atsiprasant apsiko Simonyte…ir TS…
  Tikekimes Nauseda atmes sia kandidate..?

 25. ŽEMAITIS:

  Nepritarčiau ir aš.
  Tiesiog kyla rimtų abejonių dėl kompetencijos. Tik bakalauro studijas baigusi jauna politikė. Ar ji jau sukaupė pakankamai patirties? Manau, kad tikrai ne.
  Nejau Laisvės partija į TM poziciją negalėjo rasti tinkamesnio kandidato?

 26. Astronomas, proistorikas 41-jų tremtinys inž. Romualdas Zubinas:

  LIETUVIŲ KALBA YRA SENIAUSIA KALBA PASAULYJE!
  MAHATMA GANDIS ANTANUI POŠKAI BUVO SAKĘS – LIETUVIŲ KALBA SENESNĖ UŽ SANSKRITĄ! O TAI REIŠKIA KAD LIETUVIŲ KALBAI JAU PER 96 000 tūkstančių metų!
  Pasaulio eruditas E. KANTAS buvo sakęs – LIETUVIŲ KALBĄ BŪTINA IŠSAUGOTI
  ATEINANČIOMS KARTOMS, KADANGI JOJE YRA RAKTAS, KURIS AINIAMS LEIS ĮMINTI
  PRAEITĮ, DABARTĮ ir ATEITĮ! Beja, tai jau yra ir padaryta!
  LIETUVIŲ KALBOS DĖKA, INŽINIERIUS ROMUALDAS ZUBINAS, – ATRADO TREČIĄJĮ IR KETVIRTĄJĮ ŽEMĖS AŠIES FIZINIUS JUDĖJIMUS, KURIE LEIDŽIA PAŽINTI : KAS ir KODĖL? ŽEMĖJE VYKO? KAS IR KODĖL VYKSTA? KAS IR KODĖL VYKS ATEITYJE!

 27. Netinku, bet būsiu?:

  Dobrovolska: advokato egzamino neišlaikiau, bet tai neturėtų kelti abejonių dėl mano kompetencijų
  – delfi.lt/news/daily/lithuania/dobrovolska-advokato-egzamino-neislaikiau-bet-tai-neturetu-kelti-abejoniu-del-mano-kompetenciju.d?id=85800949

  • Pajūrietis:

   Ji tiko p. Šimonytei? Tai čia problema su p. Šimonyte, o ne su p. Dobrovolska. Visi tik apie p. Dobrovolska, kai reikia kalbėti būtent apie p. Šimonyte! Apie tai, kad jos nuomone, ši kandidatė yra tinkama vadojauti TM. Klausimų yra? Atverkite pagaliau akis, net, jei tai ir nemalonu krikščionių gerbėjams 🙂

   • Žemyna:

    Nežiūrint, kad ji
    mato TM, kur jų niekada nebuvo,
    kad jai rūpi nuleisti žemyn valst. k. statusą ir
    trokšta kuo greičiau tapti gal net etatine vyr. pamerge vienalyčių veselijose,
    mes matome joje Atpirkimą

 28. ? ? ?:

  Ar prezidento komanda ir kiti tuo domėjosi, tikrino? – Kam priklauso, kas kuruoja tą fondą – žinome. O daugiau žinome?
  E. Dobrovolskos kandidatūra į Teisingumo ministrus labai įdomi (teisininkės D. Guobienės komentaras)
  – ekspertai.eu/edobrovolskos-kandidatura-i-teisingumo-ministrus-labai-idomiteisininkes-dguobienes-komentaras/?comm=1

 29. juras:

  Visa tai tik parodo kokia tragikomiska yra sita koalicija…
  Laisves partija yra naujoku gauja kuriai pasiseke rinkimuose…
  Jie net neturi rimtu kandidatu i vyriausybe…
  Siulo kazkokias vydutinybes be jokios patirties ir kompetencijos…
  Ju tikslas : iskrypeliu teises, narkotiku legalizavimas ir lenku korta…
  Kas istikro uz ju stovi????
  Siuo atveju socdemai butu geresni koalicijos partneriai…

 30. Diskriminacija:

  išpleikta guli čia
  Rasa Čepaitienė. DiskrimiNacija
  – ht tp://www.tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/rasa-cepaitiene.-diskriminacija

  Jetau, jetau, musėt visai apakau – kaip aš tą galimybę pražiopsojau – dis-kri-mi-Nacija… Tik viena raidelė, o še tau.

 31. grazina:

  Manau, kad Prezidentas sugebės pats atskirti grūdus nuo pelų. Bent jau šiuo klausimų patarėjų jam nereikia.

 32. Savo akimis netikiu::

  Teisės profesoriai įvertino Dobrovolskos kandidatūrą: ji visa galva aukščiau už prieš tai buvusius
  – delfi.lt/news/daily/lithuania/teises-profesoriai-ivertino-dobrovolskos-kandidatura-ji-visa-galva-auksciau-uz-pries-tai-buvusius.d?id=85819739#cxrecs_s

  Ir kas – Sinkevičius!!!
  Na, sakykime, jei iki tol ministravo beraščiai, tai bent didžiosiomis raidėmis spausdintą tekstą paskaitantis iš tiesų yra už anuos visa galva aukštesnis. Nesiginčiju – ji iš tų dinastijos, kur moka gyventi . Nemirs nuo savikriškumo ar kuklumo. Bet bent jau išmanyti, katrai teisės sričiai koks klausimas priskirtinas, privalu?

  • Pajūrietis:

   Kiek Lietuvoje šiuo metu yra profesorių? Manau, labai daug. Antra, ar bet kuris profesorius yra visada teisus ir neklystantis vien tik todėl, kad jis profesorius? Aišku, kad ne. Pasakė? Pasakė. Na, ir kas?

 33. Egzaminas:

  tikrinant, ar kiekviena volska (iš wollen = norėti), ir pakankamai dobra (gera, tinkama) ten, kur veržiasi…
  – lrt.lt/mediateka/irasas/2000130874/dviracio-zinios-evelina-dobrovolska-gal-galeciau-perlaikyti-advokato-egzamina

 34. Ir neišardomojo 2K 1/2 nuomonės:

  Vytautas Radžvilas. TS-LKD nariams ir rėmėjams
  – tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/vytautas-radzvilas.-ts-lkd-nariams-ir-remejams

  • Prisiminimai, spėjimai, pastebėjimai:

   Tomas Matulevičius. Kam tos profesinės kompetencijos, jei gali pasitarnauti ideologiniam reikalui
   – tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/tomas-matulevicius.-kam-tos-profesines-kompetencijos-jei-gali-pasitarnauti-#komentarai

   Beje, komentaruose finansinė mįslė:
   T0mas J. 2020-11-25 11:44 ,
   ir daugiau užuominų bei klausimų apie šį bei tą
   apartheidas 2020-11-24 21:57

 35. Šlykštu:

  Kaip gali priimti tokia į ministrus? su nakolkem visas kūnas matosi. Kaip dar seime vaišto.? Fuj.Šlykštu.😎

 36. ekvos:

  Gi padorūs žmonės į politiką neina.

 37. antanas:

  Dobrovolska tinka tik narkevičiui į padėjėjas, sau ir jam paišyti pilsuckio ir želigovskio tatuiruotes.

 38. žada daryti tai, kas jau padaryta:

  Būsima Teisingumo ministrė žada daryti tai, kas jau padaryta
  – ekspertai.eu/busima-teisingumo-ministre-zada-daryti-taikas-jau-padaryta103383/

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: