R. Trimakas. Venesuelos keliu (video) (45)

Rinkimai JAV | valstietis.lt asociatyvus piešinys

Rinkimai JAV | valstietis.lt asociatyvus piešinys

Jungtinių Amerikos Valstijų demokratų partija sugebėjo išprovokuoti pilietinį karą 1861-1864 m. Ar pavyks jiems tą patį pakartoti antrą sykį – netruksime įsitikinti. Pirmtakų laimėjimai įkvepia. Tinkamai pasistengus, gali nusisekti darkart.

Per neilgą istoriniu požiūriu JAV valstybingumo egzistavimo laikotarpį rinkimų kampanijų metu pasitaikydavo daug ko. Būta rietenų, susidūrimų, šantažo, papirkinėjimo bei išdavysčių. Darniai ir vieningai rinkimai įvyksta nebent Šiaurės Korėjoje.

Nutikdavo taip, kad žurnalistai paskubėdavo skelbti ne tą asmenį tapus išrinktuoju prezidentu. Ko gero, vienu ryškiausių epizodų laikytinas 1948 m. lapkričio 3 dienos „Chicago Daily Tribune“ numeris, kurio pirmajame puslapyje didžiulėmis raidėmis buvo atspausdinta „Devėjus (Dewey) sutriuškina Trumeną“. Kaip ilgai netruko paaiškėti, Tomas E. Devėjus rinkimų nelaimėjo, o nugalėtoju tapo Haris S. Trumenas (Harry S. Truman).

Tačiau tokio nesutarimo ir susipriešinimo dėl rinkimų rezultatų, ko gero, nebuvo. Prabilus apie atvirą, masinį, suderintą ir įžūlų prezidento JAV rinkimų rezultatų klastojimą, vis garsiau aidi kaltinimai ir grasinimai D. Trampo šalininkams.

Pranešimai apie rimtus įtarimus skriejo iš visos šalies. Antai The New York Times entuziastingai atraportavo, jog Džo Baidenas pirmauja Pensilvanijos valstijoje. Nors dar rugsėjo 21 dieną Federalinio tyrimų biuro agentai ir Luzerne‘o apygardos pareigūnai atliko tyrimą ir nustatė, jog užjūryje tarnaujančių kareivių išankstinio balsavimo paštu biuleteniai išmesti į sąvartyną. Absoliuti dauguma balsų buvo už Donaldą Trampą. Demokratų partiją atstovaujantis rinkimų stebėtojas nufilmavo vaizdus, kaip tie patys asmenys balsuoja kelis kartus iš eilės (vaizdo kamera užfiksuotas „rekordas“ – šeši kartai). Kas visiškai nestebina, nes demokratų gubernatoriaus Tomo Volfo valdoma Pensilvanijos valstija tapo neskaidrumo, neetiškumo ir korupcijos simboliu. Surinkta medžiaga buvo patalpinta „Twitter“ paskyroje, kurią „Twitter“ atstovai suskubo ištrinti.

Mičigano valstijoje prezidentinės rinkimų D. Trampo kampanijos atstovai nebuvo įsileisti stebėti balsų skaičiavimo. Nors Mičigano valstijos įstatymai įpareigoja leisti stebėtojams užtikrinti balsavimo rezultatų skaičiavimo skaidruma, būtent oficialiems stebėtojams, atstovaujanties D. Trampo šalininkus, buvo atsakyta tai padaryti. Jiems beliko iškelti bylą teisme post factum. Tos pačios valstijos balsų skaičiavimo programa sugedo ir Antrimo rinkimų apygardoje 6000 balsų, skirtų D. Trampui, buvo atiduoti Dž. Baideno naudai.

Tiek Mičigano, tiek Viskonsino valstijose D. Trampas akivaizdžiai pirmavo, kol trečiadienį, lapkričio 4 dieną, maždaug ketvirtą valandą ryto staiga „pasipildė“ galingu balsų plūstelėjimu, iš kurių beveik visi 100 nuošimčių buvo už Dž. Baideną.

Savaime suprantama, kad oficialūs atstovai, atsakingi už balsavimo procedūros skaidrumo priežiūrą, nemato jokio reikalo paaiškinti, kaip čia atsitiko, kad tinkamu laiku demokratų partijos kandidato palaikymas taip ūmiai ir statistiškai daugiau negu keistai padidėjo. O jau stebuklo vardo verti balsavimo faktai, ištraukti į dienos šviesą, tokie kaip Viljamo Bradlėjaus (William Bradley), gimusio 1902 metų kovo 4 dieną ir mirusio 1984 m., tapo mūsų dienų klasika.

Taip vadinami „faktų tikrintojai“ (angl. fact-checkers), be perstojo neigiantys bet ką, kad jų manymu galėtų sugadinti demokratų ir Dž. Baideno reputaciją, suskubo pareikšti, kad tai „melaginga žinia“ (angl. fake). Deja, „faktų tinkrintojai“ net nepasivargino išsiaiškinti, jog Mičigano valstijos balso teisę turinčiųjų duomenų bazė nesusieta ir neatnaujinama, atsižvelgiant į socialinės apsaugos sistemos mirčių indeksą. Nežiūrint to, kad Viljamo Bradlėjaus mirties faktą patvirtina nekrologas, šis politiškai sąmoningas asmuo balsavo rinkimuose. Ir tuomet paaiškėjo, kad tokių energingų rinkėjų, galimai užpildžiusių rinkimų biuletenius ir kurių mirties faktą oficialiai patvirtina socialinės apsaugos sistema, yra 6553. Vietoje to, kad ramiai paaiškinti apie galbūt įvykusį nesusipratimą ar net ištaisyti jį, demokratų partijos atstovai sukėlė propagandinės isterijos seansą.

Nevadoje galima kiek tik nori pranešinėti apie mirusius artimuosius, pavyzdžiui, mirusią močiutę, kurie sėkmingai dalyvauja rinkimuose ir užpildo balsavimo biuletenius. Svarbu, kad reikiamas kandidatas laimėtų, visa kita neturi jokios reikšmės. Demokratų partijos naudai ūmiai atgijusieji mirusieji bei kiti skaitlingi paranormalios parapolitikos reiškiniai, antai balsų skaičiavimo komisijos nariui uždraudžiant skaičiuoti balsavimo rezultatus, tapo „naująja norma“ (tiksliau tariant, sena bolševikine praktika).

Minesotos valstijoje sistemingai falsifikuojami rinkimų rezultatai demokratų partijos naudai, pranešė politinis aktyvistas, užtektinai prisikentėjęs nuo „mokslinio socializmo“ padarinių gimtajame Somalyje ir visiškai netrokštantis, kad jo naujoji gyvenamoji vieta JAV pavirstų tokiu pačiu kairuolišku pragaru. Kairuoliškumu neužsikrėtę, vadinasi, padorumo dar nepraradę žurnalistai informavo apie atvirą reketą reikalaujant „teisingai balsuoti“ demokratų partijos naudai Ilhanos Omar Mineapolio rinkiminėje apygardoje. Libanas Muhamedas, Mineapolio municipaliteto tarybos nario Džiamalio Osmano brolis, nufilmavo ir atvirai papasakojo apie 300 tuščius balsavimo biuletenių, užpildytus demokratų partijos naudai.

Ir taip be perstojo, diena dienon. Nederėtų stebėtis, kodėl nėra jokios reakcijos į pažeidimus, vykdomus visų akivaizdoje. Kaipgi, reaguojama, ir dar kaip žaibiškai: „Facebook“ ir „Twitter“ akimirksniu išcenzūravo bei nutildė D. Trampo šalininkus, pranešančius apie veiksmus falsifikuojant rinkimų rezultatus.

Nutiko tai, ko apskritai nebuvo per visą JAV istoriją: vis dar einantis prezidento pareigas asmuo oficialiai pranešė apie rinkimų tvarkos pažeidinėjimą ir kreipėsi, reikalaudamas atlikti tyrimą, patikrinti faktus ir pateikti teisinį įvertinimą. Kadangi minėtas asmuo yra D. Trampas, televizijos MSNBC, ABC, CBS, CNBC, NBC, o taip pat leidinys USA Today nutraukė transliaciją jam tik spėjus prasižioti.

Tuo tarpu Sakartvele mūsų dienomis protestuoti yra normalu, kadangi rimtų abejonių sukėlė ką tik vykusių rinkimų rezultatų skaidrumas. Jokie „Facebook“ ar „Twitter“ prižiūrėtojai Sakartvelo opozicionierių necenzūruoja. Skaidrumo rinkimuose reikalaujantieji taip vadinamų „progresyvių veikėjų“ neapšaukiami nei „rasistais“, nei „fašistais“ ar dar kokiais „mačistais“. Tonas ir išsireiškimai kaip mat pakinta, vien tik kalbai pasisukus apie rinkimus JAV ir šios valstybės piliečius, pageidaujančius aiškumo.

Kaip nurodė Josifas Stalinas, nesvarbu kaip kas balsuoja, svarbu kas balsus skaičiuoja.

Dėliojant į vieną daiktą atskirus elementus, neišvengiamai tampa matoma visa sistema. Atrodytų, nereikšminga techninė smulkmena: „Scytl“ yra Ispanijoje, Barselonoje įsikūrusi kompanija, tiekianti bei prižiūrinti balsavimo sistemas ir programinę įrangą. 2018 metais ši įmonė techniškai užtikrino bei palaikė rinkimus 12-oje JAV valstijų, t. y. kontroliavo apytikriai 70 milijonų rinkėjų balsų. Kas netruko atsispindėti rinkimų rezultatuose, o būtent, pakilo vadinamoji „mėlynoji banga“ – žaibiškai šoktelėjo demokratų partijos populiarumas, ypač ten, kur anksčiau to nebuvo. Taip Dalaso rinkiminėje apygardoje, Teksaso valstijoje, kuri nuo seno buvo respublikonų tvirtovė, 2018 m. rinkimų rezultatai ūmiai pasisuko demokratų naudai. Techninis personalas pranešė apie gedimus, aptiko programos koduotės klaidas. Balsavimo rezultatai buvo pakeisti. Ir visai ne respublikonų naudai. Reikalavimo saugoti 22 mėnesius balsavimo duomenis privati įmonė nesilaikė ir visą informaciją sunaikino. Dar paaiškėjo, kad rinkėjų duomenys, kas ir už ką balsavo, buvo surinkti ir pateikti demokratų nacionaliniam komitetui.

Tas pats kartojosi ir kitose valstijose. Pavyzdžiui, Kentukio valstijoje, kur naudota tokia pati technika balsavimui bei programinė įranga, balsavimo metu 2019 metais, 560 balsų, skirtų respublikonų kandidatui, tiesiog prapuolė ir lygiai 560 balsų buvo atiduota demokratų partijos atstovui.

Šių metų JAV prezidento rinkimuose nieko naujo nenutiko, tai įprasta demokratų partijos praktika užvaldytose valstijose. Kita vertus, ėmus taikyti įprastas demokratams praktikas tradiciškai respublikoniškose valstijose, iškyla keblumai. Pavyzdžiui, Teksaso valstijoje nuo pat 2018 m. rinkimų tęsiasi bylinėjimaisi dėl rinkimų klastojimo, rinkėjų papirkinėjimo, apgavikišku balsavimo paštu, vyriausybės įrašu klastojimų ir t. t. demokratų partijos naudai. Kaltinamiesiems gresia įvairios trukmės įkalinamai (nuo pusės metų iki 99 metų).

2020 m. lapkričio 3 d. prasidėjus rinkimams, rinkimų apygardose vykę balsų skaičiavimai už uždarų durų ir uždangstytų langų, neįleidžiant stebėtojų; staiga pasikeitę balsavimo rezultatai, itin ankstyvais paryčiais plūstelėjus balsavimo biuleteniams; iš kapų pakilę ir balsuoti patraukę negyvėliai nėra zombių apokalipsė, bet aberacija matematiniu požiūriu.

Kur kas svarbesnis klausimas yra kokie pakeitimai daromi kompiuteriuose atliekant duomenų apdorojimą ir pateikiant rezultatus, o taip pat kur tie kompiuteriai išdėstyti. Balsų skaičiavimo sistema ir programinė įranga prižiūrima bei palaikoma Ispanijoje. Ten priimami galutiniai sprendimai dėl skaičiavimo rezultatų ir skelbiamos informacijos.

Rinkimų duomenys automatiškai persiunčiami DNS adresais, kurie leidžia teigti, jog kompiuteriai yra „Scytl“ būstinėje Barselonoje, „Smartmatic“ Londone ir Pietų Uralo valstybiniame universitete Čeliabinske, Rusijoje.

Todėl nenuostabu, kad šių rinkimų proga demokratai ruošėsi „mėlynajai bangai“ visų Jungtinių Amerikos Valstijų mastu. Keista, jog žadėtas „mėlynasis cunamis“ taip ir neatslinko, juk visi paruošiamieji darbai buvo atlikti, sistema išbandyta ir suderinta. Artimiausi keturi metai bus skirti rinkimų sistemos tobulinimui, rezultatus netruksime išvysti.

Kaip išgaunami pageidaujami balsavimo rezultatai, sugedus programinei įrangai, yra puikiai žinomi. Pavyzdžiui, Venesueloje, kurioje 2004 metais vyko referendumas dėl prezidento įgaliojimų pratęsimų Hugo Čavesui. Neturėjo jokios reikšmės, kad milijonai Venesuelos gyventojų protestavo – pilietinio pasipriešinimo banga buvo apėmusi visą šalį. Tradiciškai balsavimo metu įvyko gedimai. Pataisius programinius gedimus ir įvertinus balsavimo rezultatus, buvo paskelbta, kad 59,25% šalies gyventojų palaiko sumanymą, jog H. Čavesas liktų prezidentu. Kaip ištarė vienas pavaldiniams smarkiai įsiėdęs Lotynų Amerikos diktatorių: rinkimus laimėjai tu, o balsavimo rezultatus suskaičiavau aš.

Už balsų skaičiavimą ir rezultatų pateikimą Venesueloje 2004 m. referendume buvo atsakinga „Smartmatic“. Ši įmonė, beje, buvo įkurta ten pat, Venesueloje, Karakase. Vertėtų patikslinti, jog ji 2000 m. persikraustė į Floridą, JAV. 1999 metų vasario 2 dieną H. Čavesas oficialiai pradėjo eiti Venesuelos Respublikos prezidento pareigas. Nuo pat pirmos dienos jis ėmėsi įgyvendinti socialistinę politiką. Skaitmeninai „Smartmatic“ kapitalistai nusprendė pasišalinti iš gimtosios šalies, kol jų neeksproprijavo vardan „šviesių socializmo idealų“. Ta pati „Smartmatic“ skaičiavo balsus ir pateikė dabartinius JAV prezidento rinkimų rezultatus.

2020 metų JAV prezidento rinkimų ištakų reikia ieškoti 2004 Venesueloje surengtame taip vadinamame „referendume“. Veikiant tokiais metodais, JAV netrukus bus paversta dar viena „socialistinės demokratijos“ šalimi. Nuo venesuelietiško stiliaus rinkimų iki venesuelietiškos politikos ir pragyvenimo lygio skiria ne tiek jau daug prezidentinių kadencijų.

Padarinių nebūna be priežasčių.

Kategorijos: Akiračiai, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Vaizdai ir garsai, Vaizdų aruodai, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

45 komentarai

 1. Pajūrietis:

  Iš pateiktos labai gausios informacijos (šaltiniai nenurodyti) galima spręsti, kad rašytojas gyvena ir dirba JAV bei pats tiesiogiai dalyvauja rinkimų procese (kokios pareigos?).

  • Žemyna:

   ramunas.trimakas.home.mruni.eu/?page_id=2

  • Tvankstas:

   Gerb. Pajūrieti, gal nereikia pradėti nuo knaisiojimųsi po straipsnio autoriaus gyvenimą, pasiekimus, išmanymą.
   Straipsnis yra labai puikus, parodo neeilinius rašančiojo suvokimus apie rinkimų ir porinkimę padėtį JAV.
   Kuo Jus taip užgauna ?
   Skaitykite dar kartą, kol suprasite, kokia gryna Tiesa parašyta.
   Man nesvetimas tokio lygio žinojimas apie dešimtis pasaulio šalių, įskaitant ir JAV, bet aš nei buvau, nei turiu noro jose būti.
   Gerai, aš nesu nei vilnietis, nei kaunietis, gyvenu beveik 200 km nuo Vilniaus, ant upės kranto (50 m), nuostabiai gražioje vietoje, mėgstu auginti daržoves, turiu kuklų vištų ūkelį – mano meilė šiems paukščiams nuo 5 metų, man labai patinka stebėti jas ir lyginti, kaip žmonės supanašėja į gaidžius (du negali išsitekti ant vienos mėšlo krūvos) ir vištas, atsiduoda tik instinktams – lesti, daugintis, dėti kiaušinius giminei pratęsti ir išleisti išmatas. Kasdieniai triūsos darbai prie vištų ryte ir vakare po pusvalanduką mane atpalaiduoja.
   Prieš pora metų mano vienas pažįstamas po poros valandų pokalbio pasakė : ‘kas galėtų įsivaizduoti, pagal tavo protines mintis, kad tu gyveni taip nuošaliai ?’

   • Kęstutis:

    O apie vištas tai nesutinku, labai protingi sutvėrimai, čia žmonės vištas sužalojo, genetiškai modifikavo ir tol kol vištos deda kiaušinius, tol jos priverstos daug lesti. Greičiausiai jūs vištom, kurios nustoja dėti kiaušinius nukertat galvas ir suvalgote. Aš nevalgau nei mėsos nei kiaušinių, tad kai vištos pasensta ir nustoja dėti kiaušinius joms atsiranda laiko, jos pradeda domėtis aplinka, gyvūnais, žmonėmis, va tada jos ir atsiskleidžia, tik tada supranti kokios jos protingos… Turėjau višta kuri jau liko viena, tai draugaudavo su vilkšuniu ir manimi, galėčiau daug pripasakoti, kaip pvz. sėdėdama po suolu sugebėdavo atkartoti mano švilpaujama melodija, panašiai kaip varna ar papūga…

 2. Kęstutis:

  Trumpas šiaip tai turėjo laimėti. Per šiuos rinkimus jis gavo daugiau balsų nei per praėjusius kai laimėjo, bet apart balsų klastojimo buvo ir kitos nepalankios aplinkybės visų pirma – corona… Kitas dalykas, tai jog visą kadencija nuosekliai kilo Trumpo reitingai net nežiūrint į visą pasaulinį puvasklaidos puolimą ir tai privertė “liberastdemokratus” imtis kraštutinių priemonių – juoda-iknių riaušės. Corona, riaušės, balsų klastojimas, kai viską sudedi, tai gaunasi visiškas “bidenas”…

 3. Tvankstas:

  Labai dėkingas gerb. R. Trimakui už puikų straipsnį, parašytą taip, lyg pats gyventų JAV.
  Tokio straipsnio verkiant reikėjo, kad paaiškinti Lietuvos gyventojui tikrąją padėtį per rinkimus ir po rinkimų JAV.
  Šiuo metu žiniasklaidoje vyrauja apie 98 nuošimčiai žurnalistų, politikų, politologų, kurie laikosi Biden – Soros – Gates linijos, o sorosistai ir visi – 100 nuošimčių.
  Toks vaizdas, kad ką nors išmokyti būsimus Lietuvos politologus ir diplomatus, taip vadinamam TSPMI (atsiradusiam iš TSKP istorijos katedros) turi vadovauti prof. V. Radžvilas ar aš.
  Daugybė medžiagos internete apie klastotes, sąžiningas rusas Sanya vo Floride (vamzdyje) duoda daugiau medžiagos, negu viso pasaulio švinki (fake) žiniasklaida, labai gera yra NTD vamzdyje, turėkime omeny, kad Veidaknygėje ir Instagram siautėja sužvėrėjusi cenzūra – kas ne pagal Biden – Soros – Gates, viską negailestingai trina budrūs sargiai.
  Priešrinkimės nuotaikos JAV buvo tokios : Trump – 80 nuoš. balsų, Biden – 20 nuoš. balsų (labai vaizdžiai nupasakojo Sanya vo Floride, kuris iš Orlando ( Florida) per Atlantą nuvažiavo iki Georgia valstijos šiaurės, ir nuosavų namų savininkai ištisai skelbė lentelėmis : TRUMP, jo žodžiais santykiu 50 : 1 su Biden. Tebūnie 10 : 1.
  Mano kompiuteris kelias dienas buvo tvarkomas specialisto, tai negalėjau rašyti į Alką, rašiau į Tiesos iš kito, skaitytojai gali nueiti ir pasiskaityti.
  Iš FTB paleistas gandas : Trump – 73,9 mln. balsų, Biden – 25,9 mln. balsų. Ir tai yra GRYNA TIESA apie rinkimus.
  Paaiškinsiu Wiskonsin valstijos pavyzdžiu. Registruota rinkėjų 3,110 mln, balsavo 3,290 mln. Dalyvavimas 106 nuošimčiai. Surinko Biden 1,630 mln, Trump 1,610 mln, dar 0,050 mln kiti kandidatai (jų buvo trys).
  Paprastai JAV rinkimuose dalyvauja 50-60 nuošimčių balso teisę turinčių rinkėjų, tai Trump 1,610 mln. sudaro 53 nuošimčius nuo 3,110 mln. registruotų rinkėjų skaičiaus. Tebūnie už Biden 10 nuošimčių, ir tai bus 0,311 mln. rinkėjų.
  Kaip gavosi už Biden +1,319 mln. balsų ? Yra JAV kiekvienai grafystei mirusiųjų žmonių sąrašai, kuriuose grafystei (county) yra ir 5, ir 10, ir 15 ir daugiau tūkstančių nabašninkų. Nesunku patikrinti internete pagal nabašninko pavardę, vardą, gimimo mėnesį, metus, pašto kodą jo dalyvavimą rinkimuose. Nuostabiausia, kad nabašninkai mirę prieš 70 ar 2 metus, netgi prieš metus, darniai pakilo iš grabų ir nuėjo prabalsuoti tik už Biden, sugrįžo ir tvarkingai atsigulė.
  Štai Pensilvanija garsi tuo, kad už demokratus prabalsavo pasaulio bokso legenda Joe Frazier, jau kadais esantis Šv. Petro žinioje.
  Daugybė kitokių klastojimų, jų pilna internete.
  Taip per visas JAV gaunasi iki 50 mln. nabašninkų balsų.
  Grįžtu prie Wiskonsin (tas pat su Michigan, Pennsylvia, Georgia, Arizona, Nevada, N. Carolina). Nabašninkų balsai buvo geri ir gausūs, bet vis tiek nepakankami Biden pergalei. Štai tada įsijungė CIA Frankfurto / M kompiuterastai, kurie darė nuostabius reikiamus balsų šuolius Biden, kai pritrūko nabašninkų balsų – kur 150.000 (taip susidarė Wiskonsin 150.000 balsų perteklius), kur 20.000, kur …., taip pat labai gražiai aprašė gerb. R. Trimakas, kaip programomis buvo nučiulpiami balsai Trump ir pridedami Biden.
  Dar spalio 24 dieną Biden prasišnekėjo TV, kad jie turi geriausią balsų klastojimo sistemą iš visų politikų (yra Tiesos lt).
  Porai dienų po rinkimų praėjus buvo susemti CIA kompiuterastai Frankfurte ir parskraidinti į JAV duoda parodymus, manau, kad sunku bet kurį sustabdyti kalbėti, viską verčia vienas ant kito, nes gresia ir 99 metų kalėjimo bausmės.
  Iš Frankfurto buvo ‘pataisomi’ daugiau kaip 30 Europos valstybių rinkimai, tai be abejo, buvo paveikti ir skaičiai Lietuvoje spalio 11 ir 25 dienomis.
  Supraskime, kad Centro-Tautininkai ar NS neturi barstytis sau galvų pelenais, jų balsų gal 2, gal 3 nuošimčiai buvo padalinti teisingoms partijoms.
  Dar noriu pasakyti, kad 12 valstijų įvesta Nacionalinė Gvardija su įsakymu elgtis karo sąlygomis, tai parduotuvių plėšikai ar riaušininkai bus nušaunami vietoje.
  Aplamai, tai Trump yra palaikomas 80 nuošimčių amerikiečių, tai apie kokį nors pilietinį karą pradėta kalba yra kalbėtojo ar rašančiojo nusikalbėjimas, kaip neišmanančio šiandieninės tikrovės JAV. Arba klintonisto – sorosisto – geitsisto.
  Sunku čia viską surašyti, duoda trumpą apžvalgą.

  • Žemyna:

   O ar ne tie net nesilankantys RA, paliekantys savo balsalapius likimo ir RAK valiai, sudaro galimybes ,,balsuoti” ne tik 102, bet ir visiems 120 proc.?
   Susigundymas reiškia ne vieną žmogaus minusą. O neatsakingas sąlygų rastis pagundoms sudarymas? Per kiekvienus rinkimus?!

   • Tvankstas:

    Nesuprantu, juk iš CIA būstinės Frankfurte nesunku sutvarkyti skaičius ‘kaip reikia’, net jei 90 iš 100 ateitų balsuoti.
    Pvz., koks tikslas eiti į antrą turą, jei pasirinkimas yra arba konservatorius (jaunas paslaugus karjeristas), arba valstietis, balsavęs už vaikagrobystę ir dar keletą kitų kartų už Lietuvos sunaikinimą ?
    Jūs matote pasirinkimą ?
    Balsuojant – Nausėda ar Šimonytė – sugadinau, tai tokių Lietuvoje buvo apie 2 nuošimčius nuo viso balsavusiųjų skaičiaus.

  • Dar vienas Tvanksto melas:

   Tvankstas melagingai raso:

   “Aplamai, tai Trump yra palaikomas 80 nuošimčių amerikiečių..”
   “Iš FTB paleistas gandas : Trump – 73,9 mln. balsų, Biden – 25,9 mln. balsų.
   Ir tai yra GRYNA TIESA apie rinkimus.”

   Is tikuju siai dienai rezltatai yra apytiksliai tokie:

   Joe Biden – 50.9% ( 78,008,093 milionu balsu )
   D.Trump – 47.4% ( 72,671,503 milionu balsu )

   (https://www.washingtonpost.com/elections)

   (Rezultatai nezenkliai dar keisis, kol visi balsai bus suskaiciouti ,
   bet is esmes laimetojas yra Biden’as )

   Siulau Tvankstui tausoti jegas Lietuvotyrai , o ne
   aklai tiketi abejotinais saltiniai is…. bet kur….

   • Tvankstas:

    “Paaiškinsiu Wiskonsin valstijos pavyzdžiu. Registruota rinkėjų (registruota biuletenių rinkėjams – pataisau, kad mintis taptų labiau suprantama) 3,110 mln, balsavo 3,290 mln. Dalyvavimas 106 nuošimčiai. Surinko Biden 1,630 mln, Trump 1,610 mln, dar 0,050 mln kiti kandidatai (jų buvo trys).”
    Neapsirinku, pateikdamas skaičius negaliu apsirikti. Biuletenių buvo išduota 3,110 mln.
    Yra ir kiti šaltiniai, dar nespėti užblokuoti ar cenzūruoti CNN, BBC, Facebook, Twitter, Youtube, Lrytas ar Washington Post, užlieti jų melo tvanu.
    Man įdomu, ką Jūs rašysite po gruodžio 14 dienos, kai Biden liks su 25,9 mln. balsų, ar turėsite sąžinės atsiprašyti už tuos tyčiojimusis, kuriuos dabar darote.
    Klintonistai – sorosistai- geitsistai niekada dar nieko nėra atsiprašę.
    Dar neaišku, ką geriau išmanau – politologiją ar lietuvotyrą, ar dar keletą kitų mokslų.
    Turėkite kantrybės – pasikalbėsime po gruodžio 14 dienos, tikiuosi tada žinosime tikslius balsų skaičius.

   • Tvankstas:

    Oficialiai šiuo metu Biden turi 150 balsų – atimti tų valstijų balsai, kur rinkimų rezultatai perskaičiuojami, o tas perskaičiavimas nieko gero neduoda Biden, kai 78 nuošimčiai biuletenių yra be QFS čipo, taip, kad 12 valstijų gresia triuškinantis Biden pralaimėjimas, atmetus nabašninkus. Balsai bus perskaičiuojami visose 50 valstijų, įskaitant Kaliforniją ir sostinę Vašingtoną. Įdomu, tada surinks Biden 150 balsų ar dar sumažės.

    • Dar karta Tvankstui: Kantrybes ir sveiko proto:

     Balsus nuspresta perskaiciuoti tik vienoje Georgia Valstijoje,
     Biden – 49.5% – 2,472,002 mil.
     Trump – 49.2% – 2,457,880 mil.
     Priezastis : skirtumas tik 14.122 balsai, todel istatymu numatyta tvarka ir nuspresta perskaiciuoti,
     ( tokiais atvejais rezultatai statistskai pakinta nezenkliai kelis simtus blasu i viena ar kita puse)

     taigi Jav kontekste Georgios balsai is esmes nieko nekeicia…

 4. Kęstutis:

  Dėl klastojimų sutinku, kad dauguma už Trumpą tai aišku, bet tik ne santykiu 1/10… 2012 metais dirbau rinkimų apylinkėje, atstovavau tautininkus, žinau rinkimų balsų skaičiavimo tvarką, pats tą dariau ir ramus, kad jokie komiuterastai kol kas neturi galimybių klastoti rinkimų rezultatų Lietuvoje. Kol dar nėra elektroninio balsavimo. Na nebent per pirminį duomenų pateikimą vyriausiai rinkimų komisijai. Balsai skaičiuojami ir perskaičiuojami, dalyvauja (dalyvavo) stebėtojai, jei jiems kildavo įtarimų perskaičiuodavome krūveles, bet ne tie patys kurie skaičiavo, visi atstovavo skirtingas politines jėgas, rinkimų komisijos pirmininkas pradžioje perduoda rinkimų duomenis elektroniškai ir tada pasirašo protokolus ranka, užanspauduoja balsų ir protokolų maišus ir priduoda VRK. Kai jau paskelbiami galutiniai rezultatai, galima savo apylinkės rezultatus susitikrinti ar niekas nepasikeitė. Nežinau kurioje vietoje gali įsiterpti kokie nors elektroniniai klastotojai Lietuvoje… JAV klastojimai pasipylė balsuojant paštu, kai “prabalsavo” trigubai daugiau rinkėjų nei įprastai…

  • Tvankstas:

   Vakarų pakrantėje ir šiaurės rytų pakrantėje yra tikra persvara už Biden, tai šia persvara gaunasi 80 : 20 Trump naudai, kai kitose valstijose 10 : 1 Trump naudai, tai parodo mano duotuose paskaičiavimuose iš Viskonsino.
   Prisiminkime 1997 m. pabaigoje rinkimus Adamkus – Paulauskas, kai keliais nuošimčiais pirmavo Paulauskas, bet vis dar nebuvo paskaičiuoti balsai Kaune, lyg užkerėti. Staiga užstrigo kompiuteris TV, kaip perduodantis duomenis iš VRK, kai pagaliau buvo sutvarkytas, atsirado balsai iš Kauno ir jau Adamkus kaip nugalėtojas. Man įdomu, iš kur buvo atlikta ‘sutvarkymas’ : iš Frankfurt / M, iš Akmenų gatvės, iš spec. tarnybos Lietuvoje ?
   Jums, Kęstuti, neįdomu ?
   Neabejoju, kad spalio 11 dieną bent 2 ar 3 nuošimčiai balsų buvo atimti C-TS ir NS iš Frankfurt / M. Tegul sau dabar barstosi galvas pelenais …
   Labai aiškiai kalbama : CIA atstovybė Frankfurt / M yra ‘tvarkiusi’ rinkimų rezultatus daugiau kaip 30 Europos šalių.
   Lietuvoje netvarkė ? Gal pabandysite paneigti ?
   Vokietijoje pridedant dar vieną kryželį, buvo padaryta apie 1 mln. balsų už AfD niekiniais, o kiek patvarkė dar CIA ?

  • Kestuciui papildau keleta skaiciu:

   Kestuti ,
   apie 100 mil. Jav rinkeju dalyvavo isankstiniame balsavime pastu,
   nes nenorejo eiti i rinkimines apygardas,stoveti eilese ir.t.t. ,siauciant
   Covid-19 pandemijai…sveikam protui suprantamas elgesys…
   Taip elgesi daugiausia demokratu remejai apie 65-70%,
   Trumpo remeju balsavo pastu apie 30-35%….

   Rinkimu diena rink. apygardose balsavo tik apie 50-51 mil. rinkeju
   (apytiksliai 60 -65% respublikonu ir apie 30-35 % demokratu)

   Vidutiniskai siemet Jav balsavo apie 150- 151 mil. rinkeju,

   • Kęstutis:

    Mano duotoje nuorodoje saikingesni rinkimų apibendrinimai, bet pažeidimų buvo, virš 100 proc. rinkėjų susidarė, laiškai buvo priiminėjami ir po rinkimų dienos, dabar tie pridėtiniai balsai atmetinėjami ir dar neaišku kuom pasibaigs. Be to rinkimus galima būtų pavadinti – visi, visa pasaulio purvasklaida prieš Trumpą, o jis vis tiek surinko daugiau balsų nei per praėjusius rinkimus…

    • Kestuciui:Balsavimo biuleteniai gauti po rinkimų dienos...:

     Balsavimo biuleteniai gauti po rinkimų dienos,
     galioja su salyga jei jie issiusti iki rinkimu dienos ir turi pasto atzyma..
     cia nieko itartino nera,
     tokiu atkeliauja ne tik Jav bet ir is uzsienyje gyvenanciu Jav
     pilieciu ir kariskiu…

     2016m. Trumpas gavo -62,985,106 balsu,
     2020m.- 72,671,503
     2016m. Hilary gavo – 65,853,625,
     2020m. Biden gavo – 78,008,093

     Balsuotoju aktyvumas siemet pakilo apie 22 milionu:
     taigi is ju:
     Trumpas gavo apie 10mil. daugiau,
     Bidenas apie 12+mil. daugiau balsu

     viskas cia logiska ,aisku kaip diena, jokiu mysliu nera…

   • Tvankstas:

    Dar nėra surasta balsų paštu už Trump – NEKEISTA ? Štai nabašninkų balsų paštu tik 50 mln. už Biden – NEKEISTA ? Patikrinus Nacionalinei Gvardijai 14 mln. balsų už Biden 12 valstijų – 78 nuošimčiai yra be QFS čipo, nesureaguoja į infraraudonuosius spindulius, tai telieka tik 3,040 mln. balsų už Biden – NEKEISTA ?

    • Tvankstui: nėra surasta balsų paštu už Trump?:

     Uz Trumpa pastu balsavo vidutiniskai apie 30-35 % rinkeju..
     uz Bidena apie 60-65%
     Tai labai aiskiai iliustruoja Pennsylvania valstijos pavizdys:

     pagal sios valstijos rinkimu istatymus balsu skaiciavimas
     pradedamas nuo biuleteniu gautu rinkimu diena,po to biuleteniu
     gautu pastu,po to biuleteniu gautu paveluotai bet issiustu pries
     rinkimu data ir.t.t.(kiekviena valstija turi savita rinkimu procesa )

     Taigi rinkimu nakti apie 24 val. Trumpas pirmavo
     apie 600-700 tukstanciu balsu !
     (todel kad dauguma jo remeju atejo balsuoti rinkimu diena ,taigi ju balsai buvo skaiciuojami pirmiausiai),

     Kai prasidejo skaiciavimas pastu atsiustu balsu(nepamirskime dauguma demokratu balsavo pastu apie 60-65%,del Coronos viruso …)
     staiga skirtumas pradejo zenkliai mazeti !
     (tuo pat metu skaiciavimas suletejo nes kiekvienas biuletenis tikrinamas ir.t.t. pries paleidziant i kompiuterine skaiciavimo systema…)
     Taigi skirtumas mazejo,mazejo…ir galiausiai Bidenas pradejo pirmauti
     ir laimejo !

 5. Vidinis Balsas:

  Gal galit pasakyti, kada, kokiais metais JAV nekariavo kokioje nors šalyje ? Nevykdė valstybinių perversmų.

 6. Bartas:

  Nepamirškit, kad daug JAV valst. turi tokius rinkimų įstatymus . Nebūtinas asmenybę patvirtinantis pažymėjimas rinkimų metu. Už tai ir balsuoja “anapilio piliečiai” .

  • Tvankstas:

   Anapilio piliečiai balsavo todėl, kad demokratai įsivaizdavo esantys rinkimų genijai, žinojo, kad jei nabašninkų pritruks, padės kompiuterastai iš Frankfurt / M, šast 150.000 balsų Viskonsine ir jau Biden priekyje, kaip toje karikatūroje (yra Tiesos lt) : šlapinasi kartu Biden ir Trump, matosi, kad Trump priekyje, tik staiga Biden šauna į priekį horizontaliai palei pat žemę ir jau laimėtojas.

 7. Kęstutis:

  Nebloga apžvalga:
  ht tps://www.youtube.com/watch?v=fc2AZX-nu_c

 8. Tvanksto melas apie Wisconsin: pasitikrinkit savo vistu skaiciu:

  State of Wisconsin had 3,684,726 active registered voters on November 1, 2020

  WISCONSIN ELECTIONS COMMISSION
  (https://elections.wi.gov/node/7220)

  o cia tik vienas pvz… Tvankstas aistingai raso:
  “Paaiškinsiu Wiskonsin valstijos pavyzdžiu. Registruota rinkėjų 3,110 mln,
  balsavo 3,290 mln. Dalyvavimas 106 nuošimčiai. Surinko Biden 1,630 mln, Trump 1,610 mln, dar 0,050 mln kiti kandidatai… ”

  Kuris cia meluoja ????

  Viliuosi, kad Lietuvoturoje tokiu klaidu nedarysite…

  • Tvankstas:

   “Paaiškinsiu Wiskonsin valstijos pavyzdžiu. Registruota rinkėjų (registruota biuletenių rinkėjams – pataisau, kad mintis taptų labiau suprantama) 3,110 mln, balsavo 3,290 mln. Dalyvavimas 106 nuošimčiai. Surinko Biden 1,630 mln, Trump 1,610 mln, dar 0,050 mln kiti kandidatai (jų buvo trys).”
   Neapsirinku, pateikdamas skaičius negaliu apsirikti. Biuletenių buvo išduota 3,110 mln.
   Yra ir kiti šaltiniai, dar nespėti užblokuoti ar cenzūruoti CNN, BBC, Facebook, Twitter, Youtube, Lrytas ar Washington Post, užlieti jų melo tvanu.
   Man įdomu, ką Jūs rašysite po gruodžio 14 dienos, kai Biden liks su 25,9 mln. balsų, ar turėsite sąžinės atsiprašyti už tuos tyčiojimusis, kuriuos dabar darote.
   Klintonistai – sorosistai- geitsistai niekada dar nieko nėra atsiprašę.
   Dar neaišku, ką geriau išmanau – politologiją ar lietuvotyrą, ar dar keletą kitų mokslų.
   Turėkite kantrybės – pasikalbėsime po gruodžio 14 dienos, tikiuosi tada žinosime tikslius balsų skaičius. KANTRYBĖS

  • Tvankstas:

   Tam ir parašiau apie vištas, kad greičiau niekšus išsiaiškinti. Kabliukas veikia šimtu nuošimčių.

 9. Juras:

  Tikrai geda turetu buti Alko redakcijai
  Uz tokiu Trimako kvailysciu ir melo perspausdinima…
  Ar nebeturite rimtu zurnalistu kurie bent jau galetu
  Besaliskai perziureti straipsni pries ji paviesinant ?

 10. Tvankstas:

  Nesuprantu aklos meilės Biden, tai esate už Biden – Bergoglio sąjungą : už LGBT, už narkotikus, tai esate prieš Trump, kuris už šeimą ?
  Jūs verdate neapykanta šeimai, Lietuvai čia Alke ?
  Leiskite atsidusti.

  • Juras:

   Nemyliu nei vieno nei kito,tiesiog manau ,kad
   Biden yra “mazesnis blogis”.

   Dabar apie Trumpo pasiekimus per 4 metus ,
   Respublikonas gerb.Avizienis(buves Trumpo remejas)
   Labai diplomatiskai…,
   Gana teisingai ji sukritikavo “Varpoje”…

   Dar papildysiu del Seimos statuso Trumpas nieko nepadare ir
   Net nebande…greiciausiai zinote jo pacio triju seimu istorijas…
   ir istvirkeliska gyvenimo buda…
   dar pridesiu jo “escorto” bizni Kinijoje ,idealus seimos zmogus…

   Del iskrypeliu propagandos nieko jis nepadare…
   Del ju teisiu net ir respublikonai nepriestarauja : turekite visas
   Teises kaip ir kiti pilieciai ,ka cia bepadarysi su gamtos isdaigom…

   Ka Trumpas padare del marichuanos naudojimo….nieko,nes ir
   negali nieko,Jav valstijos pacios referendumo budu ju vartojima
   Iteisina medicininiams tikslams , o kai kurios ir pramogai…

   Daug Trumpo pazadu … mazai darbu…
   Toks visu pardaveju stilius zadeti ko darbininku ir vidurinioji klases
   geidzia isgirsti ,o daryti visai ka kita…

   Pabaigai pridursiu didziausia Trumpo pasiekima :
   Naslaiciams-Miliardieriams ir ju korporacijoms sumazintus Mokescius

   Apie uzsienio politika neverta net kalbeti….

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: