E. Balika. Durys į lietuviškąją latrinaliją (nuotraukos) (0)

Įrašas duryse. E. Balikos nuotrauka. 2010 metai

Įrašas duryse. E. Balikos nuotrauka. 2010 metai

Nedidelis teorinis prieangis

Latrinalija (piešiniai ir raštai viešuose tualetuose) yra ne tik atskira grafičio rūšis, bet ir savita rašytinio folkloro forma. Lietuviškoji latrinalija dar tik laukia deramo tyrinėtojų dėmesio. 1989 m. žurnalistas Vidmantas Užusienis žurnale ,,Jaunimo gretos“ pristatė savo tyrimo rezultatus (Užusienis 1989: 28–29). Autorius latrinaliją rinko Vilniaus ir Kauno geležinkelio, Vilniaus autobusų stoties tualetuose. Radinius aptarė su tualetų kasininkėmis, administracijos darbuotojais. Lyginant su autobusų stotelėse, nuošalesnėse gatvelėse, telefonų būdelėse, liftuose, laiptinėse matytais užrašais ir piešiniais, tualetiniai jam pasirodė gerokai išradingesni ir sąmojingesni. Straipsnio autorius rašo: ,,Dėl (tikiuosi) visiems suprantamų priežasčių man teko aplankyti tik vyriškosios žmonijos pusės tualetus. Tačiau nenusimenu, kadangi manau, jog moterų tualetuose kažin ar būčiau radęs tiek ,,gero“, kiek vyrų tualetuose“ (Ten pat, 28). V. Užusienis iškėlė labai įdomius klausimus: ar skiriasi vyrų latrinalija nuo moterų? Ar tie skirtumai ne tik kiekybiniai, bet ir kokybiniai? Ar vyriška latrinalija nešvankesnė už moterišką?

Ieškodama atsakymo į minėtus klausimus psichologė Jolita Balžekaitė 2003–2004 m. Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių aukštųjų mokyklų tualetuose surinko 364 latrinalijos pavyzdžius (216 vaikinų tualetuose ir 148 merginų tualetuose) (Balžekaitė 2005). Žinoma, vaikinų tualetinę kūrybą fiksavo tyrėjos pagalbininkai vyrai. Pasitvirtino autorės iškelta hipotezė, jog Lietuvos vaikinai tualetuose rašo ir piešia daugiau negu merginos. Tačiau nepasitvirtino hipotezė, kad vaikinų tualetuose bus rasta daugiau seksualinio turinio latrinalijos. Statistiškai reikšmingo skirtumo tarp vaikinų ir merginų tualetuose aptiktų seksualinio pobūdžio piešinių ir tekstų nerasta. Skatologinio turinio latrinalijos kiekis vaikinų ir merginų tualetuose sutapo. Statistiškai reikšmingą skirtumą J. Balžekaitė nustatė, palyginusi merginų ir vaikinų rašytus personalinio / interpersonalinio turinio tekstus. Personaliniai / interpersonaliniai grafičiai išreiškia norą būti geriau kitų žmonių suprastam, siekį bendrauti, įveikti kasdienes problemas. Merginų tualetuose tokios latrinalijos autorė aptiko beveik dvigubai daugiau nei vaikinų. Merginų tualetuose autorė užfiksavo daugybę pašnekesių, pavyzdžiui, ,,Man taip negera gyventi… … bet užtat gera būti tualete: čia manęs niex nemato…“; ,,Turbūt baisi esi“; ,,Tai kad ne – visi mane myli“; ,,Tau taip atrodo!“  (Balžekaitė 2005: 21, 29).

2019 m. Vytauto Didžiojo universiteto magistrantė Silvija Greta Krogh Vilniaus ir Kauno aukštųjų mokyklų, jaunimo pamėgtų pasilinksminimo vietų tualetuose surinko 234 latrinalijos pavyzdžius. Iš jų 79 rado vyrų, o 155 moterų tualetuose. Šią medžiagą autorė analizavo  lingvistiniu aspektu (Krogh 2019).

Latrinalijos, kaip tyrimo objekto, specifiškumą ir tualetinio grafičio lytinius skirtumus glaustai apžvelgė psichologas Vytautas Navickas (Navickas 2008: 24–29).

Tyrimo objekto specifikacija

Lietuviškos latrinalijos objektas: durys iš faneruotos medienos, 0,80 x 2,0 (m).

Radimo laikas: 2010 m. kovo 10 d.

Radimo vieta ir aplinkybės: duris, išėjęs gryname ore pabėgioti ir kitaip pasisveikatinti, atsitiktinai radau Vilniuje, Fabijoniškėse, prie šunų aikštelės, pamiškėje, šalia Geležinio Vilko gatvės, už kurios prasideda Baltupių mikrorajonas. Kiek šiauriau stovi: Vilniaus kolegijos Dizaino ir technologijų fakultetas, Verslo vadybos fakultetas, dar toliau – Mykolo Romerio universitetas. Kitoje Geležinio Vilko gatvės pusėje – prekybos centras „IKI“,  tolėliau – Baltupio gimnazija. Durys gulėjo ant žemės visai apsnigtos, bolavo tik kontūrai. Atkapstęs ir apvertęs radinį, nustėrau – prieš akis atsivėrė užrašų ir piešinių margumynas.

Numanoma kilmės vieta: nors durys aptiktos Fabijoniškėse, galima teigti, kad jų kilmės vieta – Baltupių mikrorajonas, prasidedantis už Geležinio Vilko gatvės (į vakarus nuo radimvietės), kadangi ant radinio yra nuoroda:

BILIETO
KAINA 15 LT
MIXZET
BALTUPIO 41-RUSYS

Juokais nurodyta bilieto į „klubą“ kaina, ,,klubo“ pavadinimas ir adresas – Baltupio gatvės 41-ojo namo rūsys (tas namas visai netoli Geležinio Vilko gatvės) perša mintį, kad durys galėjo būti perneštos per gatvę (netoliese pėsčiųjų perėja). Tik nešimui turėjo būti rimtas motyvas, nes durys sunkios – tuo įsitikinome, gabendami jas raižyta vietove į dabartinę saugojimo vietą. Nenuostabu, kad tą sunkenybę kažkas pavargęs paliko prie šunų aikštelės. Gal tai buvo benamiai, ketinę duris pritaikyti laikino būsto statybai? Aukštėliau, ant kalvelės miške mačiau pašiūrę, suręstą iš įvairaus laužo. Panašias statosi šalia šiukšlynų gyvenantys ir juose besidarbuojantys žmonės.

Užrašai ir piešiniai dengia tik vidinę durų pusę, kurios plotas ~1,6 m2. Grafičių išsidėstymas plokštumoje netolygus. Apatinis durų ketvirtadalis tuščias, kadangi apačioje sunku ką nors užrašyti ir perskaityti.

Užrašais ir piešiniais išmargintoje durų dalyje (~1,2m2) iš viso 69 grafičiai. Jų tankis nemažas: 69 : 1,2 = 57,5 grafičių/m2. Piešinių tėra 3, prie dviejų po užrašą. Atėmus piešinius iš bendro 69 grafičių skaičiaus, lieka 66 latrinaliniai tekstai, kurių bendra apimtis – 3218 spaudos ženklų, arba ~ 0,05 autoriaus lanko. Vienus grafičius sudaro tik vienas žodis ar logotipas, kitus – kelių ar keliolikos žodžių virtinė. Keturių (4) nepavyko iššifruoti. Tai galėjo būti teksto nuotrupos arba liekanos. Šis nedidelis nuostolis (4/66 = 6 proc.) rodo, kad latrinalija suprantama ne vien tiksliniam adresatui (draugams / priešams), bet ir atsitiktiniam žiūrovui.

Štai latrinalijos inventorius (pavyzdžiai tekste pateikti tiksliai taip, kaip juos duryse užrašė nežinomi autoriai):

Asmenvardžiai (vardai, inicialai, pravardės, nikai). Iš viso 17, pavyzdžiui, Tomas. Tokių pavienių vos keli. Dauguma įterpti į didesnės apimties tekstus, tad iš viso susidaro 9 asmenvardiniai grafičiai. Jų santykis su bendru tekstų skaičiumi (9/66) siekia 13 proc.

Prekiniai ženklai, firminiai pavadinimai (daugiausia svaigalai, pavyzdžiui, rūkalai, gėralai, kvaišalai; taip pat muzika ir automobiliai). Štai keli:

ORBITAL

„Orbital“ – 1989–2004 m. gyvavusi elektroninės šokių muzikos grupė (D. Britanija). Broliai Paul ir Phil Hartnoll 1989 m. tėvo kasetiniu grotuvu įrašė takelį, vardu „Chime“. Tų pačių metų gruodį jį išleido „Oh Zone Records“ įrašų kompanija, po kelių mėnesių perleido „FFRR Records“. Takelis, pasiekęs 17 vietą D. Britanijos topuose, tapo reivo himnu.

„music.lt“, <http://www.music.lt/lt/grupe/Orbital/1166/>.

 VW / GOLF / Tdi

VW Golf – „Volkswagen” firmos nuo  1974 m. gaminamas mažas šeimos automobilis.

„Wikipedia“, <http://en.wikipedia.org/wiki/Volkswagen_Golf>.

TDI – „Volkswagen“ AG registruotas prekinis ženklas. TDI (Turbocharged Direct Injection) – turbodyzelinio variklio modifikacija.

„Wikipedia“, <https://en.wikipedia.org/wiki/TDI_(engine)>.

Kita vertus, Tdi gali būti ir “Tolerable Daily Intake”, toksikologijoje- cheminių priemaišų maiste ir vandenyje kiekis, kuris, patekdamas į organizmą, ilgą laiką nesukelia ženklaus pavojaus sveikatai.

<https: //www.bfr.bund.de/en/a-z index/tdi-187181.html>.

Galimas ir dar vienas variantas: toluene diisocyanate (TDI) – viena iš pačių pavojingiausių medžiagų.

The Fat Boys – amerikiečių hip-hopo trio.

Iš viso durų plote – 16 tekstų, kuriuose po vieną ar po kelis įterpta 30 firminių prekių pavadinimų. Tai rodytų, kokią nemažą dalį latrinalinių svajonių turinio sudaro svaigiosios gėrybės (pavyzdžiui, muzika, automobiliai, narkotinės medžiagos), kurios latrinistams pasiekiamos tiek oficialiais, tiek ir neoficialiais keliais.

Iš 66 tekstų atmetus 4 neiššifruotus, 9 asmenvardinius ir 16 firminių, lieka 37. Tai ir bus pagrindinis tekstų skaičius, kuriuo remdamiesi analizuosime radinį.

Rimuoti / eiliuoti tekstai. Jų iš viso 17. Tai apytikriai pusė (17/37 = 45 proc.) visų tekstų. Šis santykis patvirtina, kad duris iš tikrųjų globojo, brazilų psichologės E. Otta ir jos bendraautorių (1996) žodžiais tariant, Musa latrinalis (Latrinų mūza). Žanro požiūriu, duryse aptikta pasakojamosios poezijos (parodijos), pseudokaimiškų čiastuškų, lyrikos. Štai neva graudžių, širdį draskančių, į neviltį varančių eilių pavyzdys:  UŽPUOLĖ KaiME MANO GRYČiA, / IŠPiSO KARVE iR TELYČiA, / NULAUŽĖ TriS ŠAKAS PRIE KELiO, / PADARĖ gĖju iš SENELIO.

Yra ir ketureilis, prasidedantis žodžiais ,,sėdžiu aš…“:  SĖDŽIU AŠ ANT jūROS KRANTO, O MAN / UODAS BYBi KRAMTO. TEGUL KRAMTO, / TEGUL KRAMTO, nePALiKSiu / jūROS KRANTO. Apskritai, formule ,,sėdžiu aš…” prasidedantys eilėraštukai sudaro savitą tradicinės introspektyviosios tualetų poezijos rūšį. Ją labai mėgsta įvairių tautų latrinistai. Štai tipinis angliškas pavyzdys: Here I sit broken-hearted / Tried (came) to shit and only farted (Dundes 1965: 99–100). O štai rusiškas atitikmuo: Я здесь сидел и горько плакал, / Что много ел и мало какал (Липков 2001: 240)  arba Сижу, одинок, на краю унитаза, / Как горный орел на вершине Кавказа (ten pat, 245). Duryse aptiktas lietuviškas pavyzdys turbūt atitinka ne visus introspektyviajai poezijai keliamus reikalavimus. Jam stinga sielvarto gaidos, jame per daug pabrėžtas autoriaus ryžtas, drąsa, atkaklumas ir ištvermė. Šiuo požiūriu ketureilis šiek tiek primena pseudokaimišką čiastušką, kurių iš viso duryse – 7. Visos labai nepadorios, dėl to citavimui netinkamos.

Neeiliuoti tekstai. Jų turinį sudaro tariamų įstaigų adresai, pavadinimai, netikri nurodymai, komandos, instrukcijos, pavyzdžiui, BERNIUKAi / NULEiskiT / VANDENĖLį. Juokais nurodoma bilieto kaina į „klubą“: BILIETO / KAINA 15 LT.

,,Klube“ siūlomo meniu pavyzdys: žoleėdių meniu: / SKUNKĖ / VITAMINAS / HAŠAS / GĖRAS / RATAi / KOKSAS / PIENAS / ČEFYRAS / VODKA / ALUS / TROJNOj / TARENAS / MARKĖ / white WIDOW/ MOMENTAS / ASPIRINAS SU ŠOMPANU / VASBUDiTiLiS / ViAGRA / SiLKĖ / PAPAi / CIGARĖTĖS / LOVE DROPS / LELYTĖ Ramaška / L-1-9 / Erik

„Skunkė“ – marihuanos lapų suktinė.

„www.legalus.net“, <http://www.legalus.net/dis/viewtopic.php?p=64288#p64288>.

„Hašas“ – hašišas.

,,Koksas“ – kokainas.

,,Ratai“ – „MDMA (XTC, ecstasy, pagal IUPAC 1-(benzo[d][1,3]dioksol-5-il)-N-metilpropan-2-aminas) – vienas populiariausių narkotikų, amfetamino darinys. Lietuvoje dažniausiai žinomas pavadinimu „ratas“, „ratai“. Nors ratai tai tabletės, į kurias gali įeiti ir kitų narkotinių medžiagų, dažniau amfetamino (tada „amfiniai ratai“, „delfinai“) ir daug kitų. Ratams bendra tik tai, kad jie – dviejų ar trijų medžiagų mišinys, kuriame beveik visad yra MDMA. Kaip LSD siejamas su hipiais, taip MDMA siejamas su reivo kultūra.“

„Vikipedija“, <http://lt.wikipedia.org/wiki/MDMA>.

„Čefyras“ – ypatingu būdu paruošta labai stipri juodoji arbata, paplito Stalino laikų lageriuose.

„Trojnoi“ – odekolonas „Тройной“, vartojamas benamių ir kitų asocialių asmenų kaip alkoholinis „gėrimas“.

„Momentas“ – klijai, vartojami toksikomanų.

„Aspirinas su šompanu“ – derinys, vartojamas stipresniam apsisvaiginimui: aspirinas, užgeriamas šampanu, dėl didelio angliarūgštės kiekio, stipriai „muša“ į galvą.

„VASBUDiTiLiS“ – „возбудитель“ (sužadinimo priemonė).

LOVE DROPS – meilės lašai, naudojami meilės magijoje.

„LUCKY MOJO“, <http://www.luckymojo.com/lavenderlove.html>.

„Viagra“ – sildenafilis, peroralinis vaistas sutrikusiai erekcijai gydyti.

<https://www.nhs.uk/medicines/sildenafil-viagra/>.

„Papai“ – šnek. krūtys.

„Tarenas“ – preparatas, haliucinogenas.

<https://lt.erch2014.com/zdorove/114339-tabletka-taren-ot-radiacii.html>.

„Markė“. „Markės“ – želatinos lapeliai su LSD, popieriaus gabalėliai, prisodrinti LSD.

„djscene“, <http://www.djscene.lt/forum/viewtopic.php?p=97540#97540>.

LSD (lizergidas) – haliucinogenų grupės sintetinė psichotropinė medžiaga. Nelegalioje rinkoje realizuojamas įvairių formų. Tai ir mini tabletės (l–2 mm skersmens), kapsulės, želatinos lapeliai su LSD, popieriaus gabalėliai, prisodrinti LSD.

LIETUVOS TEISMO EKSPERTIZĖS CENTRAS, <http://www.ltec.lt/narkotiniu-metodines>.

„white WIDOW“ – kanapių rūšis.

„Wikipedia“, <http://en.wikipedia.org/wiki/White_widow_(cannabis)>.

Kaip ir tikėtasi, ne kiekvieną ,,meniu” punktą pavyko perprasti, bet didžioji dalis buvo įkandama.

Kalbos požiūriu, tekstai įvairūs. Lietuviškų 29, iš jų su rusiškais (o gal jau neatsiejama šnekamosios lietuvių kalbos dalimi tapusiais, lietuviškai tarties ir gramatinės formos požiūriu apdorotais) intarpais (nachui, pochui, člėnas, lochas) yra 4. Pavyzdžiui, YRA, PASiRODO, ŠVENTĖ AkiMS, / ŠVENTĖ AUSiMS, ŠVENTĖ PiLVUI, / O AŠ NORĖČiAU SURASTi ŠVENTE / SAVO ČLĖNUi, SAVO PiFUi.

Su grynai rusiškais (t. y. visai lietuviškai neapdorotais) intarpais pasitaikė 3. Pavyzdžiui,

GALBŪT PER DAUG iR PER ILGAI MES ŠYRELIS / GALBŪT PER DAŽNAi KARTOJOM ŽODĮ ŽOLĖ jė jė / GAL KARTAiS PER DAUG SU KITAiS TUSAVALIS / IR KARTAIS PER TYLiAi MES NORĖJOM SUSILEIST / iR AŠ TEN BUVAU SU NARKOMANAiS HAŠiŠA RUKIAU

Perfrazuotas Marijono Mikutavičiaus himnas, sukurtas Lietuvos krepšinio rinktinei. Romantizuojamas narkomanų gyvenimo būdas.

Čia girtuoklių variantas: „Tostai.lt“, <http://www.tostai.lt/anekdotai/getText/11056>.

Pagal šį sukurtas ir programuotojų himnas: „CHATAS.LT“, <https://www.chatas.lt/?s=hakeri+himnai+>.

 

Su rusiškais ir kartu angliškais intarpais rastas tik 1 lietuviškas tekstas. Lietuviškų tekstų, palyginti, gausu (29/37=76 proc.).

Lietuviškų tekstų autorių raštingumo klausimą šį kartą apeisime. Vis dėlto maloniai nustebino duryse aptikti net 7 visai taisyklingi lietuviški tekstai. Dauguma jų trumpi, pavyzdžiui, METRAS su kepure. Tačau yra ir ilgesnių, pavyzdžiui, 28 žodžių sakinys, kuriame nėra nei skyrybos, nei rašybos klaidų. Dešimt (10) tekstų (iš jų 3 trumpi, 7 ilgi) turi trūkumų, pavyzdžiui, JŪS NEPAŽįSTAT MŪSŲ / MES – JŪSŲ. iR NĖR ČiA / KO KNAiSiOTiSą. Rastas 26 žodžių tekstas, kuriame stinga tik vieno kablelio, arba 17 žodžių tekstas, kuriame trūksta tik vienos nosinės. Prie 10 beveik taisyklingų pridėjus 7 visai taisyklingus, gauname iš viso 17 gana taisyklingai lietuviškai parašytų tekstų. Jie sudaro daugiau kaip pusę (17/29=59 proc.) visų lietuvių kalba duryse parašytų grafičių.

Rusiškų tekstų aptikta 5. Visi gryni, be kitos kalbos priemaišų. Rusiškų tekstų santykis su bendru tekstų skaičiumi nemažas (5/37=13 proc.). Tačiau įvertinus apimtį spaudos ženklais, jis dar didesnis (520/3218=16 proc.), kadangi rusiški tekstai gana ilgi. Įdomu, kad visi užrašyti lotyniškomis raidėmis. Sprendžiant iš turimos medžiagos, rašė rusiškai suprantantys ir kalbantys jauni lietuviai,  mokykloje nesimokę rusų kalbos, pavyzdžiui: JA UZNAL ŠTO UMINIA / JEST AGROMNAJA SIMJA / Y TRAPINKA, Y LISOK / V POLĖ KAŽOij KOLOSOK, / RĖČKA, NĖBA GOLOBOJA / ĖTA VSIO MojO RPDNOjO / ĖTA RODINA MajA / VSĖch LIUBLIU NA SVĖTĖ Ja

Я узнал, что у меня / Есть огpомная семья –  / И тpопинка, и лесок, / В поле каждый колосок! // Речка, небо голубое – / Это все мое, pодное! / Это Родина моя! / Всех люблю на свете я!

Eilėraštis iš filmo „Брат-2“. „Евангелие. Христианский портал“, <http://www.evangelie.ru/forum/t38713.html#post1005139>.

 

Angliškų tekstų duryse 6. Iš jų 1 net aplietuvintas:     WELCOM / TO HELLą. Du (2) visai taisyklingi, pavyzdžiui, FUCK OFF, o 3 iškraipyti, gal kai kurie ir tyčia, nes taip daro prekybininkai, pavyzdžiui,  WEED RULEZ. Angliškų tekstų santykis su bendru tekstų skaičiumi toks, koks ir rusiškų  (6/37 = 15 proc.). Tačiau įvertinus jų apimtį spaudos ženklais, matyti, kad angliškų žymiai mažiau (171/3218 = 5 proc.).

Latrinalijos turinys tradicinis.  Yra pseudoreklamos, pseudoskelbimų, pavyzdžiui: Kaimo / tūsas

,,Tūsas“ – slengo žodis. „Diskoteka, vakarėlis, kurio metu dažniausiai jaunimas ne tik šoka, bet ir išgerinėja“ (Dominyka, gruodžio 14, 2007).

„Jaunimo žodynas“<http://zodynas.kriu.lt/zodis/tusas>.

Rasta ir instrukcijų / pseudoinstrukcijų, pavyzdžiui: Šik be Triukšmo, be skandalo, Šik RAMiAi iR iki GALO, šik BE kLIZMOS, / be RiCiNOS, be pagalbos mediciNOS. / JUK šikiMAS – idealas, iEi NEŠiksi / BUS TAU GALAS. Tai tradicinis skatologinis pamokomasis eilėraštukas. Labai būdingas latrinalinei kūrybai, kurioje mėgstama pabrėžti defekacijos / urinacijos garsinius, vaizdinius aspektus. Rusiška instrukcija iš A. Lipkovo rinkinio skamba šitaip: Джентельмены! Не бросайте окурки в унитаз, они намокают и плохо раскуриваются! (Липков 2001: 242). Kone žodis žodin ji sutampa su amerikietiška: Don’t throw cigarette butts into the urinal – it makes them soggy and hard to light (Dundes 1965: 94). Štai pora eiliuotų nurodymų rusų kalba: Не допускай утечки газу,/ Прижмись плотнее к унитазу! (Липков 2001: 245). Товарищи, друзья, не срите на края!/ Для этого есть яма — держите жопу прямо! (Ten pat, 240). Amerikietiškas atitikmuo iš moterų tualeto toks pat įsakmus, tik truputį mandagesnis: For those in a hurry / With no time to sit / Please lift the lid / For a more direct hit (Dundes 1965: 96).

Pasitaikė ir TV laidų, animacinių filmų įkvėptų užrašų, pavyzdžiui, Tamazas.

Plg. Tamazas (Tomas Ališauskas) ir Marazas (Marius-Tru-Sabaka-Berenis). Internetinių nuorodų į šį seniai iširusį, bet anksčiau TV laidose dažnai dalyvavusį humoristų duetą dar pasitaikydavo prieš dešimtį metų, durų radimo laikais.

AŠ ŽALIASiS AGURKĖLiS / NEBAiSUS MAN VANDenėlis. Šiais žodžiais prasideda dainelė iš 1970 m. tarybinio animacinio filmo ,,Agurkėlio nuotykiai”.

Duryse yra dar vienas rusiškas latrinalijos pavyzdys: DZIK V RAJU GDE V GAVNE / Y PIOS, Y PITUCH, Y KOT / BiLi BRODIAŠČIJĖ NARKAMANi : / „NiČiVO NA SVIETĖ LUČĖ NĖTU / ČEM TRAVOJ ZABIT JiM CIGARĖTŲ.“ / NAŠA KTIŠA NEBA GOLUBOjA / LIA LIA LIA LIA, JĖ, JE, JĖ. Jis sukurtas, remiantis 1969 m. tarybiniu  animaciniu filmu ,,Brėmeno muzikantai”.

Nestinga seksualinio turinio komentarų, pastebėjimų, pajuokavimų, pavyzdžiui, SEKSAS KaiP MATEMATIKA, / plius LOVA, miNUS DRABUŽiAi, / PADALINTi kojAS IR KARTOTi. Tai tipiškas, pseudoišmintingas pasvarstymas. Jo forma atitinka formulę: X – tai Y…. Štai kaip skamba pagal šią formulę sudarytas, taip pat matematikos įkvėptas amerikietiškos latrinalijos pavyzdys: The heat of the meat is inversely proportional to angle of the dangle  The heat of the meat, t.y. seksualinio sužadinimo būsena, tiesiogiai proporcinga erekcijos laipsniui. Kuo didesnė erekcija, tuo mažesnis angle of dangle kampas (Dundes 1965: 99).

Antihomoseksualinę temą plėtoja eilėraštukas: KAS TĖN SĖDI KRUMUOS / KaiP AGRASTAS Tai / MUS LaiMiS PIDARASTAS.

Iš daugelio galimų homoseksualo įvardijimų duryse aptiktas tik vienas – PIDARASTAS.  Tai skurdu, palyginti su atidžiai cenzūruojamais internetiniais komentarais. Juose šio žodžio sinonimų gausu, pavyzdžiui: pederastas, pydaras, pidaras, pederas, pidarosas, pedarosas, pedryla, pedas, pidryla, pedikas, pedalas, piodoras, pidorosas, piredastas, peredastas, pedagrastas, pidergejus, pedriūga, π-deras, πdarastas, 3,14darastas. Kaip jau minėta, viešuosius tualetus prižiūrintis personalas efektyviai blokuoja latrinaliją. Jo funkcijas internete mėgina atlikti komentarų stebėtojai ir specialios programos. Siekdami apeiti šias kliūtis išradingi komentatoriai imasi visokių gudrybių (sukeičia raides, atskiria jas taškais, brūkšneliais ir pan.). Gausėjantys sinonimai rodo, kaip sparčiai ir nepaliaujamai cenzūra turtina kalbą. Šiuo požiūriu cenzūruojamas tualetas nuo cenzūruojamo interneto labai atsilieka.

Antimasturbacinei temai atstovauja atitinkamai iliustruotas pseudoskelbimas: NORiNTiS SMAUKYTi / TURi SUMOKĖTi PRADiNi / MOKĖSTi 5 min. – 5 LT.

Yra net latrinalijos apie latrinaliją: PASAULYje yra beveik 7 MILIJARDAI ŽMONiŲ, 50 % jų dabaR MiEGA, 20 % / dabar mylisi, 23.9 % klauso muzikos, / 15 % geria ir 10 % Rūko žolę, ir tik vienas LOCHAS sKAiTO / KAS ČiA PARAŠYTA. Tai tradicinis apgaulingas tekstas. Prasidėjęs iš tolo aukšta gaida jis rimtai nuteikia skaitytoją, verčia susikaupti, atidžiai įsiskaityti, o pabaigoje apstulbina – išvadina kvailiu. Šitokio pobūdžio grafičiai – įprastas reginys pasaulio viešuosiuose tualetuose (Dundes 1965:  97). Apgaulingieji tekstai kartais tyčia rašomi sunkiau įskaitomu, vingiuotu, smulkėjančiu šriftu, kad skaitant reikėtų nepatogiai persikreipti. Pavyzdžiui, užrašas While you are reading this, you’re peeing on your shoes rastas ant tualeto lubų (Dundes 1965: 100). Kai kurie eiliuoti arba neeiliuoti latrinalijos apie latrinaliją tekstai sudaryti laikantis konstrukcijos: vieni…, kiti…, o aš… Pavyzdžiui: Some prople come to sit and think, / Others come to shit and stink. / But I just come to scratch my balls / And read the bullshit on the walls (Ten pat, 100). Plg. pavyzdį iš A. Lipkovo kolekcijos: Одни приходят насрать, навонять. / Другие приходат сидеть, размышлять. / А я прихожу сюда яйца чесать / И всякую гадость на стенах читать (Липков 2001: 244).

Daugelyje kultūrų nuo seno vartojamas eufemizmas ,,sostas”, kai norima nurodyti vietą, į kurią karalius pėsčias vaikšto (Dundes 1965: 96). Mūsų duryse tradicinė ,,sosto“ tema taip pat atspindėta. Tik šiuo atveju ją daugiau išreiškia iliustracija (karikatūra). Šalia karikatūros – komanda,  reikalaujanti nuleisti vandenį. Šitokio pobūdžio latrinalija dažna įvairiuose kraštuose. Štai kas rasta 1965 m. Misūrio valstijos (JAV) kavinės tualete: Please, flush the toilet. / We want the niggers to starve to death (Dundes 1965: 96). Šiame pavyzdyje skamba jau ir politinė (rasistinė) tema. Mūsų duryse rastas nurodymas nuleisti vandenį neeiliuotas. Tačiau pasaulyje netrūksta nei eiliuotų, nei neeiliuotų, plg.: Если ты посрал, зараза, / Дерни ручку унитаза, / И большой поток воды / Унесет твои труды! / Если нету ручки той – / Протолкни говно рукой (Липков 2001: 241).

Politinių komentarų duryse nerasta. Tai ir nenuostabu, kadangi, kaip jau buvo minėta, apie jų stygių latrinalijoje rašė A. Dundesas (1965: 98). Politinio įkarščio (Lietuvos stojimas į NATO, ES, Prezidento R. Pakso skandalas) metais tualetinius grafičius rinkusi J. Balžekaitė užfiksavo tik 6 politinės latrinalijos pavyzdžius. Įdomu, kad tualetuose autorė neaptiko nė vieno su minėtais įvykiais susijusio užrašo ar piešinio, nors ant miesto mūrų tokių grafičių tuo metu būta (Balžekaitė 2005: 30). Kai ką tokiais atvejais turbūt lemia politinė situacija, kai ką – kultūriniai skirtumai. Politinių latrinisto / grafitisto pažiūrų raiškos klausimas dar galutinai neišspręstas (Navickas 2008: 34–36).

Apie mirtį duryse nieko tiesiogiai neparašyta. Tačiau, kaip jau minėta, netrūksta tekstų, kuriuose kalbama apie svaigalus, ypač kvaišalus. Jeigu turėtume duomenų, kad duris marginusieji latrinistai mirtį linkę suprasti kaip gražiais sapnais paįvairintą miegą, galbūt darytume prielaidą, kad  mirties tema duryse yra gausiai, bet netiesiogiai atstovauta.

Nepasitaikė nė vieno teksto apie sportą, rasę, tautą. Nėra net gerai žinomo tarptautinio grafičio You are holding the future of America in your hands (Dundes 1965: 97) lietuviško atitikmens. (Plg. rusiškus variantus: Студент, ты держишь в руках свое будущее и будущее всей страны. Аспирант, ты держишь в руках свое настоящее! Профессор, ты держишь в руках свое прошлое (Липков 2001, 242).

Durų prasminė kompozicija nepadrika. Viršuje, virš ,,reklaminių“ šūkių, deklaracijų, prekinių ženklų pavadinimų juokais užrašyta: SKELBIMU LENTA. Apačioje telkiasi  ,,žemesnio“ (,,liaudies“) žanro kūriniai (pavyzdžiui, pseudokaimiškos ,,čiastuškos“). Centre, ties ,,akimi“ atitinkamas užrašas: NEŽIURĖK GAIDY. Arčiau centro – prakilnesni įrašai. Jiems atstovauja, pavyzdžiui, romantinės filosofinės lyrikos posmai: JA MOG Bi ViPiT MORiA / JA MOG Bi STAT KRUTiM / VĖČNA MOLODOj / VĖČNA PjANij / JA MOG Bi STAT RYKOju / STAT TiOMNOjU VADOj / VĖČNA MOLODOj / VĖČNA NIKOKOj

Я мог бы выпить море, я мог бы стать другим  вечно молодым – вечно пьяным / Я мог бы стать рекою, быть темною водой, вечно молодым – / вечно пьяным / Я мог бы стать скалою, но уже другой  кто-то молодой, кто-то пьяный / Хочет стать рекою, быть темною водой – вечно молодой – вечно пьяный

„Проза ру“, Savanna, „Вечно молодой, вечно пьяный“, http://www.proza.ru/2006/01/14-159.

Keiksmažodžių duryse nedaug. Visi rusiški, su sąlyga, kad nachui, pochui pobūdžio keiksmažodžius laikysime vien rusų kalbos nuosavybe. Tyrinėtojai mokėjimą keiktis laiko žmonių solidarumo ženklu, solidarumo praktika, svarbiu priklausymo grupei žymeniu. Ką gi, tenka pripažinti, kad blogis kartais virsta gėriu ir gerosios keiksmažodžio savybės atsveria blogąsias (žr. Muehlmann 2008: 79–97; Jay 2009).

Durų emocinis tonas nepriešiškas. Piktų, agresyvių, kandžiai pašiepiančių grafičių – vos 3 (NEŽIURĖK GAIDY; LERVa čmo; … LaiMiS PIDARASTAS). Kiaurai pesimistinių tekstų nėra.  Vyrauja humoras, autoironija. Šiuo požiūriu durų turinys atitinka latrinalijos dvasią – žaismingą, parodijuojančią, autoritetą pajuokiančią (Haslam 2012: 121).

APIBENDRINIMAS

Nors įrašų ir piešinių duryse nėra labai daug, radinys atitinka klasikinėje literatūroje pristatytą latrinalinį standartą tiek formos, tiek turinio, tiek nuotaikos požiūriu. Aptikti tokį stebėtinai glaustą, bet  sukomplektuotą objektą – reta sėkmė.

Ryškiai duryse skambanti svaigalų (kvaišalų) tema kone stelbia skatologinę / seksualinę. Jeigu tai nėra autoagresijos ir savigriovos siekio raiška, galima tvirtinti, kad durys beveik nedvelkia agresija ir priešiškumu. Tai keista, nes, sprendžiant iš įrašų ir piešinių formos bei turinio, durų radimo ir numanomos kilmės vietos, grafičių autorius turbūt yra XX a. paskutiniaisiais dešimtmečiais gimusių vaikinų (vyresniųjų klasių moksleivių ar studentų) neformalus kolektyvas. Gal dėl to duryse daug humoristinio turinio grafičių. Po pasaulį sienomis keliaujantys juokai, panašiai kaip keiksmažodžiai, telkia ir vienija, skatina kurti, laikytis bendrų įsitikinimų ir vertybių. Be to, juokai, kaip ir svaigalai bei kvaišalai, lengvai įkvepia ir drąsina. Nors trumpam, bet efektyviai nuramina ir įtikina: mes įveiksim visas kliūtis! Visa tai vaikinams ypač aktualu.

Jeigu latrinalija atspindi tikrovės veidą, tuomet nešvankiųjų grafičių santykis su politiniais būtų  politinių nuotaikų kitimo rodiklis. Deja, duryse politinių grafičių visai nėra. Tačiau šis rezultatas nerodo, kad autoriai apolitiški. Neprotinga būtų laukti ir tikėtis, kad nerimas dėl ateities, politinis ar ekonominis protestas atsispindės tualetiniuose grafičiuose vien lozungų forma. Savo nerimą ir protestą latrinistas galbūt išreikš savitai, pasitelkęs, tarkim, seksualinio ir/ar skatologinio turinio priemones.

Kai kurių tyrinėtojų manymu, latrinalija iš viešojo tualeto persikraustė į internetą. Latrinistui neliko prasmės piešti ir rašyti tualeto kabinoje. Į ją žmonės užeina po vieną, minia skaitytojų ir žiūrovų vienu metu nesusirenka. Darbuotis – ir žymiai našiau – galima, pavyzdžiui,  chatroome. Jame latrinisto kūrinius iš karto mato daugelis. Bendravimas online režimu garantuoja tiek pat anonimiškumo, privatumo ir laisvės, kiek ir tualetas. Dėl to internetinės komunikacijos turinys toks pat žaismingas, užgaulus, šališkas, seksualus ir agresyvus, koks ir latrinalinis. Latrinaliją net galima laikyti internetinio bendravimo  pirmtake (Haslam 2012: 135). Kiti autoriai latrinalijos ir interneto griežtai netapatina. Jų nuomone, šie du saviraiškos režimai smarkiai skiriasi. Pirma, internetas, skirtingai negu tualetas, lyties požiūriu nesegreguotas: moteriško, vyriško, bendralyčio/daugialyčio interneto kol kas nėra. Antra, viešasis tualetas – tikrai nepakartojama erdvė. Tualeto aplinkos su jokia kita nesupainiosi. Trečia, internetinius postus be vargo pavyks patalpinti pasirinktoje vietoje. Tualete kitaip. Panorėjus ką nors parašyti ant tualeto sienos, teks atsargiai patikrinti perimetrą, po to užsukti į kabiną, o joje  įsitikinti, ar patikimas durų užraktas (Trahan 2016: 101). Mano durys – mažos apimties latrinalijos objektas. Jame latrinalinės komunikacijos nedaug. Todėl gretinti ją su virtualiąja internetine, siekiant pastebėjimus apibendrinti, neverta. Tačiau virtualiosios ir latrinalinės saviraiškos skirtumus ir panašumus tyrinėti būtinai reikėtų. Tai parodytų, kaip saviraišką veikia skirtingi ir naujai atsirandantys socialinės sąveikos būdai.

Grafičio reiškinys per daug pabrėžtinai siejamas tik su vandalizmu, visuomenei priešišku elgesiu, žiaurumu ir noru naikinti. Tačiau net visai jaunų autorių latrinalija išreiškia labiau visuomeninius nei privačius, asmeninius, nebrandaus žmogaus rūpesčius ir ketinimus. Latrinalija – nevienaprasmis daugiabalsis reiškinys. Neverta siekti jį supaprastinti tiek, kad tilptų būtinai tik į vieną iš anksto numatytą schemą – vandalinę, antisocialinę, kriminalinę.

Literatūra:

Balžekaitė J. (2005) Vaikinų ir merginų graffiti raiškos ypatumai. Vilniaus universiteto psichologijos bakalauro darbas. Vilnius.
Dundes A. (1965)  Here I sit – A study of American latrinalia // Kroeber Anthropological Society Papers. vol. 34, 91–105.
Haslam N. (2012) Psychology in the bathroom. Palgrave Macmillan.
Jay T. (2009) Do offensive words harm people? // Psychology, Public Policy, and Law, vol. 15, No 2,  81–101.
Krogh S. G. (2019) Pee-pee time: Reading and interpreting transgressive signs in female and male public restrooms in Vilnius and Kaunas. Master of Arts thesis. Vytautas Magnus university. Kaunas.
Navickas V. (2008) Graffiti kaip nelegali vizualinė raiška. Vilnius: Eugrimas.
Muehlmann S. (2008) ,,Spread your ass cheeks“: And other things that should not be said in indigeneous languages // American Ethnologist, vol. 35, No 1, 34–48.
Otta E., Lafraia L. M., Hoshino R. L., Teixeira R. P., Vallochi S. L., Santana P. R. (1996) Musa latrinalis: Gender differences in restroom graffiti // Psychological Reports, vol. 78, 871–880.
Trahan A. (2016) Research and theory of latrinalia // Routledge Handbook of Graffiti and Street Art. Ed. by Jeffrey Ian Ross. Routledge, 92–102.
Užusienis V. (1989) Truputis pastebėjimų iš pasivaikščiojimo po tualetus // Jaunimo gretos,  Nr. 10,  28–29.
Липков А. И. (2001) Толчок к размышлению, или Все о сортирах. М.: Совершенно секретно.

Edvardo Balikos ir Monikos Balikienės nuotraukos:

logo_srtrf (1)

Kategorijos: Saulės arkliukai, Subkultūros, Visi įrašai | Žymos: , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: