M. Kundrotas. Lietuviškas centras – pusiausvyros ideologija (58)

Marius Kundrotas | asmeninė nuotr.

Marius Kundrotas | asmeninė nuotr.

Politinės ideologijos dažnai simboliškai siejamos su smegenų pusrutuliais. Vieni mąsto dešiniuoju pusrutuliu, kiti – kairiuoju. O kaip vadinami žmonės, mąstantys abiem pusrutuliais? Tikriausiai centristais. Nors tam tikra prasme centristu gali būti ir žmogus, kuriam sunkiai veikia abu pusrutuliai.

Sveikas centristas atsirenka, kas geriausia, iš dešinės ir iš kairės pozicijų. Iš dešinės jis perima prigimtinės šeimos, klasikinės doros, tautinės valstybės akcentus. Iš kairės – socialinį solidarumą ir ekologiją. Liguistas centristas tiek iš kairės, tiek iš dešinės atsirinks tai, kas blogiausia: iš kairės – radikalų kosmopolitizmą ir moralinį reliatyvizmą, iš dešinės – laukinės rinkos principus. Jei politinę erdvę suvoksime ne linijos, o apskritimo pavidalu, ir vieni, ir kiti galės vadintis centristais. Pirmuoju atveju centrizmas – tai socialinis konservatizmas, antruoju – liberalus komunizmas.

Lietuviškieji centristai aiškiai renkasi socialinio konservatizmo modelį. Jie pasisako už vyro ir moters šeimą, atvirą gyvybei, vaiko teisę į mamą ir tėtį, lietuvišką ir suverenią Lietuvą, solidarią visuomenę, darną su sava gamtine, istorine ir kultūrine aplinka. Jie mąsto abiem smegenų pusrutuliais. Nemąstantys nei vienu buriasi į tokias partijas, kaip tariamoji Laisvės partija ar Liberalų sąjūdis. Čia Lietuvą siekiama užleisti iškrypėliais ir perėjūnais. Tokiose partijose, kaip Tėvynės sąjunga, abi socialdemokratų partijos, Valstiečių ir žaliųjų sąjunga, apskritai turime mišinius iš labai įvairių pozicijų atstovų.

Žvelgiant į bendrą Vakarų pasaulio kontekstą, kuriame esame ir mes, geometrinės dešinės ir kairės apibrėžtys radikaliai keičiasi. Ypač tai pasakytina apie Europą. Klasikinė kairė palieka vietinį darbo žmogų likimo valiai, persiorientuodama į migrantų ir homoseksualų interesus. Vietiniai darbo žmonės vis labiau orientuojasi į taip vadinamą radikaliąją dešinę, kur tautiškumas praturtinamas socialiniais akcentais. Šia kryptimi orientuojasi ir tautiškoji inteligentija, ir tautiškasis verslas, spaudžiamas globalių korporacijų, palaikančių liberalizmą ekonomikoje ir marksizmą kultūroje.

Drąsiai galima sakyti, kad dauguma partijų, krikštijamų radikaliosios dešinės vardu, iš tiesų yra centristinės: kultūrinė dešinė ir ekonominė kairė. Ar tai būtų lenkų „Teisė ir teisingumas“, ar vengrų Fidesz, ar prancūzų Nacionalinis susivienijimas (buvęs Nacionalinis frontas). Geopolitiškai šios partijos – gana skirtingos, vienos palaiko Vakarų demokratiją prieš Rytų despotijas, kitos su pastarosiomis koketuoja, trečios bando rasti pusiausvyrą. Bet vidaus politikoje jas visas galima įvietinti centre.

Amerikoje padėtis kiek keblesnė. Ten, jei esi dešinysis, turi palaikyti moralinį konservatizmą ir patriotizmą drauge su brutaliu ekonominiu liberalizmu, o jei esi kairysis – socialinį solidarumą kartu su radikaliu kosmopolitizmu ir moraliniu reliatyvizmu. Renkiesi vieną vertybinę poziciją – gauni visą paketą. Kitokie paketai dvipartinėje politinėje sistemoje – labai sunkiai įmanomi. Amerikiečiams tenka rinktis iš dviejų liberalų stovyklų: kultūrinių arba ekonominių liberalų.

Nepaisant daugkartinių bandymų Lietuvoje sukurti amerikietiško pavyzdžio dvipartinę sistemą mūsų valstybė aiškiai lieka europinėje politinėje sistemoje su daugiapartiniu politiniu modeliu. Čia galima rinktis iš įvairių pozicijų ir jų kombinacijų, nuo socialinio konservatizmo iki liberalaus komunizmo.

Jei žvelgsime giliau, tai dešinės ir kairės apibrėžimai visais atvejais – sąlyginiai. Kas nustatė, jog patriotizmas ir konservatizmas turi žengti drauge su ekonominiu liberalizmu? Arba kad socialinis solidarumas ir ekologiškas požiūris privalo jungtis su kultūriniu liberalizmu? Daug nuoseklesni atrodo kiti ideologiniai junginiai. Pripažįstant žmogaus asmenį svarbia, bet sudėtine didesnės visumos dalimi nuoseklu palaikyti jo tautinį tapatumą ir visuotines doros normas kartu su socialiniu solidarumu ir ekologija. Ir atvirkščiai, ekonominis ir kultūrinis egoizmas nuosekliai žengia kartu.

Vis dėlto iki konceptualios revoliucijos tenka naudotis tomis sąvokomis, kurios vyrauja šiuo metu. O tai reiškia, kad socialinis konservatizmas jungia kultūrinę dešinę su ekonomine kaire. Tai – centro pozicija, kurioje vengiama bet kokių kraštutinumų, ar tai būtų komunizmas, ar liberalizmas, ar fašizmas. Centro pozicijos fokuse – laisvas, doras ir sąmoningas žmogus, kuriantis atitinkamą bendruomenę ir per ją žengiantis į pasaulį. Centras – tai pusiausvyra ir darna. Tarp laisvės ir atsakomybės, teisės ir pareigos, išskirtinumo ir vienybės. Žmogus-bendruomenė-žmonija-pasaulis. Ir visi lygmenys – svarbūs.

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , .

58 komentarai

 1. ŽEMAITIS:

  Jokio centrizmo tokiose partijose, kaip jūsų Centro partija, Teisė ir teisingumas“, Fidesz tikrai nėra. Nei pagal vieną, nei pagal kitą politinio spektro modelį. Jei vadovautis klasikiniu (tačiau visuomenėje mažiau populiariu) modeliu, tai jūsų Centro partija keliauja į kairę (liberalai tuomet – dešinieji), nes ekonomikoje remia valstybės reguliavimą ir yra skeptiški laisvąjai rinkai. O liberalai – laisvosios rinkos ir mažesnio valstybės dalyvavimo šalininkai – yra dešinieji.
  Pagal antrąjį (populiarųjį) modelį: lygybė (socialistai) – laisvė (liberalai) – tvarka (konservatoriai, tautininkai ir kt.) Jūsų Centro partija yra dešinioji, o Liberalų partijos centristinės.
  Taigi, Mariau, nereikia “pritempinėti” – tiesiog nėra tokio politologinio modelio, kuriame Centro partija taptų iš teisš centristine.
  Dabartinis Centro partijos pavadinimas nieko bendro su centrizmu neturi, panašiai kaip ir Rusijos veikėjo Žirinovskio Liberalų demokratų partija. Karatais, dėl nežinomų priežasčių, partijos pasirenka absoliučiai su jų ideologinėmis nusotatomis nederančius pavadinimus.
  Tiesa, “Laisvės partijos” pavadinimas taip pat nieko nesako (laisvės nuo ko?). Lietuvoje suprantama vienaip, o štai Austrijoje tokių pat pavadinimu (Laisvės partija) vadinama gana radikali, į mūsų Centro partiją panaši eurosketikų (ir visai ne liberalų) partija.
  Taigi, gerb Mariau, šį kartą visiškai nesupratau jūsų išvedžiojimų. Jie nelogiški ir visiškai nedera su politologinėmis tiesomis.

 2. Socialistas:

  Rolandas Paulauskas tokius kaip Kundrotas vadina naivuoliais su menka smegenų keliamąją galia. Gyvena kažkokioje uotpijoje – kultūrinė dešinė… kas tai per daiktas? Tai turbūt tie masinio vartojimo produktai – knygos (kaip tapti turtingu ir t.t.), filmai (50 pilkų atspalvių ir t.t.), kurių meninė kultūrinė vertė yra nulinė, o poveikis žmogaus kultūrinei brandai yra neigiamas, nes formuoja gobšų, savanaudį hedonistą, kuris susikoncentravęs į save. Sujungti dešinę su kaire tas pats kaip skiepyti rastą, jei Kudnrotas užsiima tokiais kliedesiais, tai rodo jo labai ribotą mąstymą.

 3. Pajūrietis:

  „Centro pozicijos fokuse – laisvas, doras ir sąmoningas žmogus, kuriantis atitinkamą bendruomenę ir per ją žengiantis į pasaulį.“ Klausimas: kiek pas juos būtent tokių žmonių yra? Laisvų, dorų ir sąmoningų? Per bendruomenę žengti į pasaulį? Ačiū, ne.

 4. Romas:

  Visiems neįtiksi, nes žmogus tai “kopėčios” tarp pragaro ir dangaus. Ir kiekvienas stovi ant savosios pakopos…
  Dėkui Mariau už idėjas, įžvalgas, už drąsą. Nes tai ir augina sąmoningumą.

 5. Virginijus:

  Teoriškai – viskas teisingai. O štai ar pavyks praktiškai sukurti centristinę partiją su tokiu “centristu” kaip Puteikis priešakyje – didelis klaustukas…

 6. Romas:

  Toks “taranas”, kaip Naglis Puteikis, bet kuriai partijai didžiausia vertybė, nes tenai “viršuje” ne vaikų darželis, o tikras “gyvatinas”.

 7. Dainius Razauskas:

  Marius Kundrotas – vienas mano mėgstamiausių autorių. Gal dėl to, kad, atrodo, supranta, jog lemtinga kova vyksta ir esminiai sprendimai įvyksta mintyse. Visa kita – tik padariniai. Maždaug kaip užuomazgos genai ir paskui jau suaugusiojo kūno sandara bei polinkis į ligas.
  Ir dabar jam pritariu: iš tikrųjų, kodėl tautiškumas negalėtų eiti ranka rankon su socialiniu teisingumu ir ekologija? Netgi priminčiau, kad į Nepriklausomybę atvedė kaip tik šita „kekė“, netgi ne kekė, o viena bendra šaknis su trimis stiebais: tautiškumas, tarpusavio bendrumas ir bendrumas su gamta, aplinka, Tėvynės žeme ir Žemės tėvyne.
  Todėl šių dėmenų atskyrimas – tik manipuliacija, neturinti nieko bendra su tikrove. Ir jokios „kairės“ nei „dešinės“ iš vis n(eb)ėra – tik „smegenų pudrinimas“. Yra meilė, rūpestis, atida ir, kita vertus, pyktis, pavydas, suktybė, niekšybė ir t.t.

  • Pajūrietis:

   Kurioje pasaulio valstybėje buvo ar yra įgyvendintas „socialinis teisingumas“? Turiu galvoje visą žmonijos istoriją.

    • Pajūrietis:

     Socialistui: balandžio pirmoji ne šiandien. Dar tik rugsėjis.

     • Socialistas:

      TSRS buvo trūkumų niekas to neneigia, bet išmokit objektyviai vretinti tikrovę: socialistinės santvarkos esmė yra gamybinių priemonių suvisuomeninimas, o tai reiškia, kad nėra kapitalistų, kurie išnaudoja samdomą darbuotoją. Darbo kolektyvams priklauso gamybos priemonės ir iš darbo gauto pajamos išdalinamos darbuotojams po lygiai – nėra ponų. Ar tai ne socialinis teisingumas? Ar jums socialinis teisingumas tai kapitalizmas kuomet įmonės savininkas melejonierius, o jo darbuotojams mokama alga, kuri lygi ~25% darbuotojo sukurtos vertės?

      • Pajūrietis:

       Aha, socialinis teisingumas prie sovietų, kai buvo uždaros parduotuvės kpSS partinei nomenklatūrai, kai tie ilsėdavosi prie Juodosios jūros ir ne tik, o darbo žmonių kolektyvai nuomodavo butus daugiabučiuose kartu su tų būtų šeimininkais, kad tik galėtų nors kiek pabūti prie Baltijos jūros… Sąrašas būtų ilgiausias tokio sovietinio socialinio teisingumo, ypač gaunant kelionę į užsienį ar paskyrą lengvajai mašinai. Matosi, negyvenote tuo metu, nieko nežinote ir apie neeilinių komsomolcų ir partškolininkių smagaus gyvenimo ypatumus. Ir nieko nežinote apie paprastų žmonių gyvenimą. Neturi pažįstamų prekyboj, vaikščiosi papasčiausiais drabužiais, kai tuo metu miesto vykdomojo komiteto ponai ir ponios spindėdavo. Nereikai lia, lia. Juokinga propoganda.

       • Socialistas:

        Sniečkus ilsėdavosi su visa tauta Palangos pliaže. Tuo tarpu eiliniai lietuvių darbininkai laisvai važiuodav prie Juodosios jūros. Skirtingai nei dabar Lansbergiai ilsisi asmeniniame Nemirsetos pliaže toliau nuo tautos. Apie parduotuves nomenklatūrai papasakok Numavičiui jis tau į akis nusijuoks. Ekonominės atskirties tarp tarybų valdžios ir gyventojų nebuvo kaip dabar tarp numavičių kišenėse sėdinčios valdžios ir t.t. Bet geriau lai oficalūs mokslininkų tyrimai pasako jog socialistinės valstybės geriau aprūpino žmones ir sukūrė didesnę gerovę nei kapitalistinės: https://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.76.6.661

      • ŽEMAITIS:

       SSRS, kaip ir bet kurioje kitoje socialistinėje šalyje buvo ne “trūkumų”, o ABSOLIUČIAI VISKAS KLAIDINGA.
       Gamybinių priemonių suvisuomeninimas – ir NETEISINGA, nes iš kažko jos bus atmtos. O tai ne “teisybė” o skriauda žmogui, kuris (pats, arba jo bočiai) intensyviai dirbo ir rankomis ir galva kad tą kapitalą sukrauti. O dabar mat tinginių šaika atims ir padalins…
       Gamybos priemonių visuomeninė priklausomybė dargi veda į visišką nustekenimą. Aibės pavyzdžių – pradedant SSRS, baigiant iššvalgytais naftos ištekliais turtingiausią šalį – Venesuelą. Puikūs pavyzdžiai, kokį rezultatą duoda privačios nuosavybės nebuvimas.
       SOCIALIZMAS – TAI ABSOLIUTI UTOPIJA, KURIE PRIEŠTARAUJA BET KOKIEMS DĖSNIAMS. SOCIALIZMAS – TAI VISIŠKŲ KAVAILIŲ IDEOLOGIJA (nepykit, griežtai, bet teisingai).

    • Bartas:

     Maskovijos balševike, kodėl sugriuvo “sovietskij sojūz?
     Karas buvo ? Vidiniai priešai ? Tankų mažai pagamino? O gal raketų.

    • juras:

     TSRS vertimas i siandienos lietuviu kalba : Trumpai Sakant Rusiskos Skerdynes.

  • ŽEMAITIS:

   Dainiau, visais aspektais klystate.
   Pirmiausia tokio reiškinio, kaip “socialinis teisingumas” aplamai nėra. Kad tai suprasti – saitykite Hayek “Kelias įvergovę”. Yra TEISINGUMAS – ir taškas. O kažkokie “socialiniai teisingumai” – tai kariųjų (t.y., socialistų) išmislas, kurie iš tiesų yra neteisingumas. Nėra ir tokio reiškinio, kaip taip pat keinsistinė kairiųjų utopija “gerovės valstybė”.
   Antra, nesu prieš gamtą, dažnai komentaruose pasisakau prieš medžioklę ir t.t., tačiau žaliųjų perlenkimai jau erzina. Iš tiesų ekologinių reguliavimų ir Lietuvoje, ir ES jau ir taip yra per daug. Tad remti jėgas, kurios skatina jų skaičiaus padidinimą taip pat yra klaida. Esu žaliųjų priešininkas ir manau, kad jie nuėjo per toli.
   Tad, dainiau, jei norite kad ir taip daugeliui abejonių keliantis nacionalizmas (kuriame taip pat gali būti tautinių perlenkinų” dar taptų kairuolišku bei žaliuoju – tokiu atveju tuo tik pakenksite ir taurinės jėgos mąstančių šalininkų turės dar mažiau.

   • Žemyna:

    Erzina tai, kad žalieji spiegliai ir spieglės spiegia apie debesis, nors juos i9r viešumoje ir namuose supa kalnai apčiuopiamos chaltūros. Bet jie mielai chaltūrą perka ir vis naujesne ,,modernesne” keičia…

    • ŽEMAITIS:

     Taip, pritariu. Asmeniškai pažįstu ekologines pažiūras turinčių jaunuolių, kurių vartojimas dar didesnis, nei mano.
     Na, manasis yra žemas, bet pirmiausia ne dėl ekologinių motyvų, o dėl tam tikros įgimtos savybės – taupumo (t.y., ekonominių išskaičiavimų). Bet tai dažniausiai sutampa.
     O jaunimas dažnai nesuvokia, kad pinigai tei ne mana – į valstybės biudžetą “iš Dangaus” nepribyrės. Be to, Lietuva nėra uždara valstybė. Jei sukursime verslui labai griežtas taisykles bei apkrausime mokesčiais, tuomet jis tiesiog “perbėgs” į kitas šalis. ES istorijoje jau būta tokių atvejų. Tad žaliųjų nemąstymas mane stebina, jį sieju su nebrandumu, kurį geriausiai “vainikavo” Astravo AE atsiradimo istorija…

   • Pajūrietis:

    Žemaičiui: taip, nėra jokio socialinio teisingumo, bet yra arba didelis naivumas, arba juokingas manipuliavimas iš politikų garsiakalbių, ypač prieš rinkimus.

    • ŽEMAITIS:

     Aš nepartinis. Žinoma, turiu aiškias politines pažiūras bei partiją (LRLS) už kurią balsuosiu rinkimuose. Tačiau asmeniškai nėra jokio intereso.
     Jei labai asmeniškai – tai man gal net patogiau būtų balsuoti už socialdemokratus ar valstiečius. Jų politika ŠIUO METU duoda teisioginės materialinės naudos man ir mano šeimai. Aš nesu versilininkas ir pan. Tad algų kėlimas, pensijų kėlimas (mano artimiesiems) yra naudingas.
     Tačiau galvojant apie vaikų ateitį, norėtųsi investicijoms patrauklesnės Lietuvos. Tad ir balsuoju už liberalus.
     TAI NE ASMENINĖS NAUDOS (netgi atvirkščiai – liberalų sprendimai asmeniškai man gali būti net nenaudingi), o PILIETINĖ POZICIJA (galvojimas apie šalies ateitį).

     • Socialistas:

      Rūpi vaikų ateitis ir balsuoji už liberalus??? Koks tavo IQ??

      • ŽEMAITIS:

       O koks Tamstos, jei esate socialistas? 🙂
       Vien faktas, kad esi socialistas parodo IQ “lygį”…

       Ps., Lietuvoje akademinės benduomenės tarpe socialistų iš esmės nerasi. Netgi nuosaikesnių – socialdemokratų yra itin mažai. Dominuoja liberalai.
       Man yra tekę bendrauti su vienu kolega iš Prancūzijos, kuris prisipažino esąs … “komunistas”. Na, ten gal ir įmanoma, bet mąstymo naivumas – tiesiog stebinantis. Nemandagu buvo klausti, bet kažkaip labai norėjosi pasiteirauti, kaip jūsų išsailavinimas dera su tokiomis pažiūromis. Neklausiau, tačiau išvadas padariau.

       • Pajūrietis:

        Todėl, kad išsilavinimas, deja, proto nesuteikia.

        • Socialistas:

         Haičio ekonomika liberalesnė už JAV, bet nei ekonomine gerove nei tuo labiau socialiniu žmonių aprūpnimu negali pasigirti. Priešingai Haitis yra JAV elektroninių atliekų savartynas. O kad akademinėje bendruomenėje socialistų nerasi ne tiesa, kita vertus, liberalų dominavimas dar nereiškia, kad liberalių pažiūrių žmonės protingesni, čia loginė klaida, o tai kad darai tokias argumentavimo klaidas jau rodo tavo menką smegenų keliamą galią. Ir vėlgi grįžtu prie JAV mokslininkų tyrimo, tavo nepagrįstiems įsitikinimams priešpastatau faktus: analysis of the World Bank’s data supports a
         conclusion that, the socialist countries have achieved more favorable Physical Quality of Life outcomes than capitalist
         countries at equivalent levels of economic development. https://ajph.aphapublications.org/doi/pdf/10.2105/AJPH.76.6.661
         Skaitykite ir šviesitės.

         • ŽEMAITIS (NEOLIBERALAS):

          Aš ne ekonomistas, ne politologas, aplamai ne socialinių mokslų atstovas, tad visokiais ale pritraukimas bandant lapu dangstyti š….., vardu “socializmas” tikrai nesidomiu. Absoliučiai kalidainga, ikreipa ir aplamai su išmintimi absoliučiai nederanti ideologija. Nebent vienintelė išlyga – ji yra tikrai tinkama materialinių gėrybių atsisakiusiems ir dvasinei tarnystei atsidavusiems žmonėms (venuoliams ir pan.). Jų pozicija suprantam, tikslas – aiškus, tad buvimas socialistais visiškai suvokiamas. Bet tai išimtis, visiškai netinkanti materialinio gerbūvio siekiančiam asauliečiui.
          Tad ne kairiųjų išvedžiojimus, o geriau seną gerą klasiką – Č. Darvino “Rūšių atsiradimas” (angl. On the Origin of Species) skaityk 🙂

          • Socialistas:

           Tavo teiginiai infantiliški (nepagrįsti), suprantama juk ko daugiau tikėtis iš neoliberalo. Neoliberalams tiesa yra ne faktai o jų asmeniniai įsitikinimai. Bet jei jau į kovą trauki ne loginius argumemtus, o autoritetus, tai siūlau ir aš tau paskaityti Alberto Einšteino straipsnį Kodėl socializmas, kuriame jis pagrįstai argumentuoja, kodėl socializmas yra teisingas kelias: h ttps://www.fmf.uni-lj.si/storage/35099/Einstein%20on%20Why%20Socialism.pdf?access=28753d2d6538353acbfa1b728a8ba5fd

         • ŽEMAITIS (NEOLIBERALAS):

          BEJE, MELUOJI…
          Pagal ekonominės laisvės indeksą JAV yra 13, o Haitis – tik 142 vietoje (greta tokių šalių, kaip Uzbekistanas).
          Žr. (panaikinti tarpus):
          https :// worldpopulationreview.com/country-rankings/capitalist-countries

          • Socialistas:

           Nuo kada ekonominė laisvė reiškia socialinį teisingumą ir gerovę?
           Haitis užima 5 vietą pagal didžiausią pajamų nelygybę. Haičio BVP vienam gyventojui 1800$ per metus, o tai yra 213 vieta iš 228. Kitaip tariant Haitis tai liberalų rojus.

         • ŽEMAITIS (NEOLIBERALAS):

          ir dar. Su socialistais Lietuvos kaademinės bendruomenės žmonių tarpe susidurti niekuomet neteko. Nemažai pažįstu, tenka bendrauti, bet sicialistų visai nerasta.
          Socialdemokratinių (veikiau “senosios LDDP gvardijos”) bei konservatyvių (TS gerbėjų) yra iš esmės tik vyresniosios kartos tarpe. Dar teko girdėti, kad “naujoji kairė” rado užuoveją VDU bei VU Filosofijos fakultete (tarp jaunų sociologų). Tuo tarpu likusi didžioji mokslininkų ir studentų dalis yra aiškiai liberalių pažiūrų. Nors kartais pasitaiko ir tautiškai nusiteikusių jaunuolių. Tačiau socialistų – niekada nesutikau.

          • Socialistas:

           Pirma: jei nesutikai nereiškia, kad nėra.
           Antra: kaip ir minėjau dauguma nebūtinai teisi ir tai tikrai ne rodiklis, kad liberalizmas teisinga teorija, o socializmas, neteisinga.
           Ir trečia: aš tau pateikiau faktus, išanalizuok o tada ginčykis.

   • Socialistas:

    Socialinis teisingumas tai ne kairiųjų išmislas, o dešiniųjų sugalvotas masių mulkinimo terminas, todėl kad šita sąvoka bandoma sukurti žmonėms iliuziją jog “teisingi” kapitalistai nešnaudos darbuotojų. O tai yra melas, nes kapitalimas – tai išnaudojimu, spekuliacijomis ir apgavyste paremta santvarka

    • Pajūrietis:

     Ir tie, ir anie kvailina naivius, paprastus, patiklius žmones.

    • ŽEMAITIS:

     Tikri dešinieji – liberalai tameta tokią sąvoką, kaip “socialinis teisingumas”. Nes ji skamba panašiai, kaip “vilkas vegetaras”.
     Tas “soc. teisingumas” – tai primityvi lygiava ir yra visiškai neteisingas kuriančiųjų atžvilgiu. Argi teisinga iš kūribingo darbštaus, kapitalą sukaupusio žmogaus atimti ir atiduoti tinginiui arba nekūrybingam laiką stumiančiam atsipūtėliui? Manau, kad ne.
     Tad jūsų socializmas nepraeis, nes tai primityvi, vulgari, neteisnga ir antihumaniška ideologija. Apsišvietusi visuomenė jos netoleruos.

     • Socialistas:

      Jei kapitalas atsirastų iš oro (ala kūrybiškumo kaip tu įvardini) tai būtų neteisinga, deja realybė tokia, kad kapitalas sukuriamas darbu, todėl neteisingai yra kai maximos darbuotojų sukurtą kapitalą pasisavina saujelė maximos akcininkų.

      • Bartas:

       Negi klausimas; kodėl sugriuvo “cccp” toks sudėtingas.

      • ŽEMAITIS (NEOLIBERALAS):

       Jei nepatinka, Maximos darbuotojas gali susirasti kitą darbą. O jei jis dirba – reiškia viskas gerai.
       Aš taip pat dirbu ne itin mėgiamą sunkų bei stresuotą darbą. Tačiau dėl tokio pasirinkimo ir sąlygų kaltinu tik pats save. nereikėjo rinktis kūrybinio darbo – gyvenčiau ramiai, be stresų. Tad pats esu kaltas – ką pasirinkau, tą ir turiu.
       Jei bus darbdavys blogas (mažai mokės ir t.t) tiesiog neturės darbuotojų, nes juos pervilios konkurentai. Ir bankrutuos. Elementarūs dėsniai, ir savireguliacija. Tad visokio profsąjungų ir kt. socialistų reguliavimai tokiais atvejais tik viską sužlugdo.

       • Socialistas:

        Tavo elementarūs dėsniai galioja tavo asmeninėje terijoje, bet ne pasaulinėje praktikoje. Darbdaviai visais laikais mažai mokėdavo, nes už durų visada šimtai stovi, kurie greitai užims išėjusiojo vietą. Jei tavo teorija veiktų praktikoje tai Girteka nuolat neieškotų vadybininkų ir vairuotojų. O tas susirasti kitą darbą patarimas tipiško naivaus neoliberalo kasininkei iš maksimos pereiti į norfą. Lygtai kitas darbdavys mokės daugiau. Nusikalbi. Geriau dedam tašką, nes protingų argumentų neturi, o ir straipsnis ne ape tai. Jūs neturėdami ką protingo pasakyti visada replikuojate į mano komentarus, nes jūsų asmeniniai įsitikinimai neatitinka faktų. Bet tai jau jūsų problema, ne faktų.

 8. Rinkiminiai debatai 19 val:

  sveikatos apsaugos tema per LRytą
  (Tapino TV)

  Mačiau gabalėlį laidos apie švietimą, ar gal tik šiaip užkabino tą klausimą. Tai vienam iš Tapino ekspertų, nuleidusi kelnes, diržu sėdimąją taip išekspertinčiau, kad ilgai prisėsti negalėtų

 9. apie laimingaja JAV:

  Mariau, suprantu Tamstos gera valia ir vizija…
  bet pats klysti apie JAV….

  Labai trumpai apie dvi valdanciasias desiniuju partijas JAV:

  Amerikos valdzioje yra tik radikalioji desine ( gobsus protestantai ligonys…beveik fasistai,ne liberalai…)
  ir liberalai pasivadine demokratais ( prisitaikeliai intelektualai ir kita dalis gobsiu verslo atstovu..)

  Centro ten nera, klasikine prasme….

  O Socdemai kurie kalba apie socialine lygybe jau nuo Reigano laiku jokios rimtos itakos valdyme neturi,
  nors ir bando paskutiniu keleta metu viesinti savo idejas…

  Tokia tikra padetis JAV, nelinkeciau to Lietuviu tautai….

 10. Antiglobalistas:

  Nereikia jokios ekologijos. Tai globalistu planas sunaikinti planeta ir žmonija

 11. Bravo, ko gero teisingiausias ir savikritiškiausias autoriaus teiginys: “centristu gali būti ir žmogus, kuriam sunkiai veikia abu pusrutuliai”

 12. Gilios mintys:

  R.Bagdzevičius: Vidutinybių balius visas tekstas
  – respublika.lt/lt/naujienos/lietuva/lietuvos_politika/rbagdzevicius_vidutinybiu_balius/

  ir neužmirškite spalio 08, ketvirtadienį, su žvakutėmis ateiti prie MA – prie J.Noreikos atminimo lentos. Paminėti gimtadienį

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: