Mirė iškilus kalbininkas ir kraštotyrininkas Alfonsas Pilka (1)

Alfonsas Pilka (1935-2020) | Alkas.lt koliažas

Alfonsas Pilka (1935-2020) | Alkas.lt koliažas

Rugsėjo 10 d. eidamas 86-uosius metus mirė Vilniaus pedagoginio universiteto Užsienio kalbų fakulteto mokslininkas kalbininkas, kraštotyrininkas doc. dr. Alfonsas Pilka

A. Pilka gimė 1935 m. vasario 27 d. Anykščių rajono Trakinių kaime Stasės Pilkienės (Juškaitės) ir Prano pilkos šeimoje, 4-rių vaikų šeimoje. Baigęs Antanavos pradžios mokyklą, jis mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje (vardas suteiktas 1953 m., dabar J. Biliūno gimnazija).

A. Pilkai besimokant šioje mokykloje pasikeitė net šeši direktoriai: Leonas Vaitiekūnas (1946-48) – Lietuvos kariuomenės karininkas, kilęs iš Pamūšninkų k., Linkuvos vls. 1941 m. Birželio sukilimo dalyvis Linkuvoje; Antanas Kojelis (1948-50), kuris po partizanų išpuolio, kai iš Utenos gimnazijos (jis čia direktoriavo) buvo pagrobti karinio rengimo ginklai, jis buvo atleistas iš direktoriaus pareigų ir perkeltas į Anykščius, čia mokė muzikos ir meno dalykus; Vaclovas Dulevičius (1950-51), Antanas Maneika (1950-51),1920 m. jis buvo pakliuvęs į lenkų nelaisvę, bet pabėgo. Už pasižymėjimą Lietuvos Nepriklausomybės kovose buvo apdovanotas Vytauto Didžiojo ordinu ir Nepriklausomybės medaliu, mokykloje jis buvo karinio rengimo vadovu, dėstė rusų kalbą, istoriją, karinį rengimą, TSRS Konstitucijos žinias, tačiau kaip mokyklos vadovas neįtiko sovietinei valdžiai, buvo persekiojamas, jo namuose daromos kratos, kol iš pareigų atleistas ir vėl liko dirbti eiliniu Anykščių Jono Biliūno vidurinės mokyklos mokytoju; Rapolas Dobinas (1951-53); Vytautas Ramonas (1953-55) dėstęs TSRS istoriją.

Štai tokioje aplinkoje, nuolat permainų ir saugumiečių purtomoje mokykloje brendo jaunasis A. Pilka. 1954-1958 m. jis studijavo Vilniaus pedagoginio instituto Užsienio kalbų fakultete, įgijo anglų kalbos mokytojo išsilavinimą. Jam dėstė iškilūs to meto filologai, fonetikai dr. B. Svecevičius, B. Piesarskas, dekanas Chvasas, dėst. Jansonienė, pedagogiką ir jos istoriją dėstė prof. J. Laužikas.

Baigęs studijas, 1958-1962 m. A. Pilka gyveno ir dirbo Klaipėdoje. 1958-1959 m. Jis buvo Klaipėdos 4-osios vidurinės mokyklos anglų kalbos mokytojas, 1959-1962 m. – Klaipėdos jūreivystės mokyklos anglų kalbos dėstytojas. Nuo 1962 m. A. Pilka pakviečiamas dėstytojo darbui į Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą (nuo 1992 m. – Vilniaus pedagoginis universitetas) Užsienio kalbų fakulteto Anglų filologijos katedrą, kur 1962-1988 m. dirbo vyr. dėstytoju. 1988 m. instituto Taryba Jam suteikė docento pedagoginį vardą, docento pareigose Jis dirbo iki 1996 m., kol išėjo į pensiją.

1963-1965 m. stažavosi Rygos (Latvija) universiteto užsienio kalbų dėstymo dvimečiuose kursuose, vėliau – Didžiojoje Britanijoje. 1984 m. Vilniaus universitete A. Pilka apsigynė filologijos mokslų kandidato disertaciją „Lietuvių kalbos nežymimieji determinatyvai (gretinant su anglų kalba)“, 1993 m. nostrifikuotas humanitarinių mokslų, filologijos daktaras.

A. Pilkos mokslinių tyrimų sritis buvo loginė-semantinė anglų ir lietuvių kalbų gretinamoji analizė. Jis paskelbė profesinės ir mokslinės srities straipsnių „Kalbotyroje“, rinkiniuose „Kalba ir mintis“ (1980 m.), „Žodžiai ir prasmės 1“ (1991 m.) ir kitur, paskelbė šalies spaudoje kraštotyros tyrimų apie gimtojo kaimo ir jo apylinkių iškilius žmones: spaustuvininką Martyną Kuktą, Arkivyskupą Teofilių Matulionį, kunigą Stasį Ylą.

Užuojautą velionio šeimai ir artimiesiems, broliui Antanui, seseriai Natalijai, katedros bendradarbiams, studijų kolegoms ir studentams pareiškė LEU Alumnų bendruomenė.

„Tikimės, kad draugų, kolegų atmintyje ilgam išliksi kaip taurus nenuilstantis altruistas, asmenybė, nevengianti ir aštresnio bet teisingo žodžio, kurio subtilus humoras daug kam imponavo ir net padėjo. Ilsėkis ramybėje mielas kolega, tebūna lengva Tau Anykščių krašto žemelė“, – rašoma LEU Alumnų bendruomenės užuojautoje.      

Laidotuvės vyks rugsėjo 13 d., sekmadienį, Anykščių raj. Kurklių kapinaitėse.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Visi įrašai, Visuomenė, Žmonės | Žymos: , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: