Lietuva, Lenkija ir Ukraina kuria „Liublino trikampį“ (0)

Lenkijos, Ukrainos ir Lietuvos pusės derybose sutarta steigti „Liublino trikampį“ | Twitter, MSZ nuotr.

Lenkijos, Ukrainos ir Lietuvos pusės derybose sutarta steigti „Liublino trikampį“ | Twitter, MSZ nuotr.

Liepos 28 dieną, Liubline (Lenkijoje), vyko Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos užsienio reikalų ministrų susitikimas, kuriame aptarta saugumo padėtis regione, Ukrainos pertvarkos procesas. Ministrai taip pat pasidalino nuomonėmis apie Rusijos veiksmus regione, padėtį Baltarusijoje prieš prezidento rinkimus.

Ministras Linas Linkevičius kartu su kolegomis Jaceku Čaputovičiumi (Jacek Czaputowicz) ir Dimitrijumi Kulebu (Dmytr Kuleb) pasirašė susitikimo deklaraciją, kuria šalys sutarė steigti „Liublino trikampį“. „Liublino trikampio“ tikslas – skatinti, plėsti ir stiprinti bendradarbiavimą saugumo srityje, atsakant į bendras grėsmes regione, gilinti trišalius karinius ir gynybos ryšius pilnai išnaudojant NATO ir Europos Sąjungos (ES) teikiamas galimybes, toliau

plėsti ekonominį ir socialinį bendradarbiavimą, vystyti ES Rytų partnerystės iniciatyvą bei paramą Ukrainos pertvarkų procesui, perduodant įgytą Lenkijos ir Lietuvos patirtį. Įgyvendinant deklaraciją bus rengiami reguliarūs ministrų trišaliai susitikimai ir užsienio reikalų ministerijų atstovų konsultacijos.

Lenkijos, Lietuvos  ir Ukrainos užsienio reikalų ministrų bendra deklaracija dėl „Liublino trikampio“ įsteigimo

Liublinas, 2020 m. liepos 28 d.

Lenkijos, Lietuvos ir Ukrainos užsienio reikalų ministrai pabrėžia, kad tautas sieja daugiaamžiai istoriniai ir kultūriniai ryšiai;

taip pat pripažįsta politinių, ekonominių, infrastruktūrinių, saugumo, gynybos ir kultūrinių ryšių stiprinimo naudą šiandieniniame pasaulyje mūsų šalių žmonėms;

atkreipia dėmesį į Lenkijos, Lietuvos ir Ukrainos indėlį kuriant modernios Vidurio Europos politines, kultūrines ir socialines realijas;

pabrėžia glaudesnio Europos Sąjungos, NATO ir Rytų partnerystės šalių bendradarbiavimo strateginę svarbą, skiria deramą dėmesį Trijų jūrų sumanymui;

taip pat atkreipia dėmesį į visoms valstybėms kylančias bendras grėsmes saugumo ir kitose srityse, t. y. į pandemijos grėsmę;

pabrėžia trišalio dialogo svarbą parlamentiniame lygmenyje, ypač Lenkijos, Lietuvos ir Ukrainos Parlamentinėje Asamblėjoje;

taip pat pripažįsta trišalio bendradarbiavimo saugumo srityje naudą, ypač po bendros Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos brigados LITPOLUKRBRIG įsteigimo.

Atsižvelgdami į Rusijos agresiją prieš Ukrainą, įsipareigoja prižiūrėti veiklą, vadovautis pripažintais tarptautinės teisės principais ir normomis bendradarbiaujant tiek trišaliu, tiek ir tarptautinių organizacijų formatu (NATO, Europos Sąjungoje, Jungtinėse Tautose, Europos Taryboje, ESBO);

griežtai smerkia Rusijos Federacijos siekį aneksuoti Krymo Autonominę Respubliką ir Sevastopolio miestą, nepripažįsta ir niekada nepripažins šios aneksijos, taip pat ragina Rusijos Federaciją išvesti ginkluotąsias pajėgas iš rytų Ukrainos Donecko ir Luhansko regionų;

pakartotinai reiškia tvirtą paramą Ukrainos nepriklausomybei, suverenitetui ir teritoriniam vientisumui tarptautinės bendruomenės pripažįstamų sienų ribose, ir ragina Rusijos Federaciją nutraukti agresiją prieš Ukrainą, laikiną Ukrainos teritorijų – Krymo ir rytų Ukrainos Donecko ir Luhansko regionų – okupaciją;

dar kartą tikina tvirtai remiantys šios šalies euroatlantinius siekius ir palankiai vertinantys Ukrainos žmonių europinį pasirinkimą;

sveikina NATO Sustiprintų galimybių partnerės statuso suteikimą Ukrainai, remia šalies siekius tapti NATO nare. Kitas žingsnis šia linkme turėtų būti narystės NATO veiksmų plano suteikimas Ukrainai;

įsipareigoja plėsti ir stiprinti Lietuvos, Lenkijos bei Ukrainos karinį bendradarbiavimą tiek dvišaliu, tiek ir trišaliu lygmenimis, visapusiškai išnaudojant NATO suteiktas galimybes;

dar kartą patvirtina savo nesvyruojantį įsipareigojimą Rytų partnerystės atžvilgiu, siekiant plėsti ir stiprinti bendradarbiavimą, siūlyti telktis į plataus užmojo strateginius ilgalaikius tikslus;

įsipareigoja teikti abipusę paramą kovai su koronaviruso pandemijos sukeltos krizės padariniais;

numato aktyvius veiksmus, kuriais siekiama skatinti prekybą ir investicijas, užtikrinti geresnes galimybes naudotis regionine infrastruktūra ir pagerinti jos kokybę, įgyvendinant plataus užmojo projektus, skatinančius sanglaudą regione.

remia Ukrainos dalyvavimą Trijų jūrų iniciatyvoje, taip pat bendradarbiavimą ir kitais regioniniais formatais;

remia veiksmingą Ukrainos politinių ir ekonominių pertvarkų įgyvendinimą, pasinaudojant Lenkijos ir Lietuvos patirtimi bei geriausia patirtimi, sukaupta bendradarbiaujant su kitomis Europos šalimis;

įsipareigoja stiprinti žmonių tarpusavio ryšius, remti pilietinę visuomenę, intensyvinti mokslininkų ir žinovų tarpusavio bendradarbiavimą.

Siekdami šių tikslų, užsienio reikalų ministrai nutaria įsteigti „Liublino trikampį“ – trišalę Lenkijos, Lietuvos ir Ukrainos politinio, ekonominio ir socialinio bendradarbiavimo platformą.

Įgyvendinant deklaraciją bus rengiami reguliarūs užsienio reikalų ministrų susitikimai, taip pat daugiašalės sesijos, į kurias bus kviečiami dalyvauti išrinkti partneriai.

Taip pat nuspręsta rengti aukšto rango Užsienio reikalų ministerijų atstovų konsultacijas ir sukurti ryšių palaikymo pareigūnų tinklą Užsienio reikalų ministerijose.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Užsienyje, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: