Centro partijos suvažiavime pritarta vienijimuisi su tautininkais (nuotraukos) (55)

Naglis Puteikis ir Sakalas Gorodeckis | Alkas.lt, K. Tamašausko nuotr.

Naglis Puteikis ir Sakalas Gorodeckis | Alkas.lt, K. Tamašausko nuotr.

Liepos 27 d., Vilniuje BNS spaudos konferencijų salėje Centro partijos „Gerovės Lietuva“ (CP) ir Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga (LTRS) surengė bendrą spaudos konferencija, kurioje plačiau nušvietė šeštadienį Kaune vykusio CP suvažiavimo rezultatus, nesisteminių politinių jėgų jungimosi perspektyvas bei įvardinto abiejų partijų bendrai keliamų kandidatų į Seimą pavares.

Liepos 25 d. Kaune įvykęs CP suvažiavimas pritarė, kad būsimuose Seimo rinkimuose būtų dalyvaujama susivienijus su LTRS. Suvažiavimas patvirtinto CP ir LTRS  bendradarbiavimo sutartį ir bendrą su tautininkais rinkimų programą „Tikroji valstybė“. Šioje sutartyje, be kita ko, numatyta, kad iki 2020 m. pabaigos tautininkai surengs suvažiavimą, kuriame bus svarstomas ir sprendžiamas klausimas dėl LTRS  reorganizacijos ir  prisijungimo prie CP, pakeičiant ungtinės partijos pavadinimą ir  jos programą taip,  kad  būtų puoselėjamos tautininkų tradicijos ir vertybės, o taip pat, kad pariteto pagrindais būtų sudaryti jungtinės partijos valdymo organai. Pagal šią sutartį būsimos jungtinės partijos pavadinimas būtų „Centro partija – Tautininkai“.

Suvažiavime buvo patvirtintas ir pradinis kandidatų į Seimo narius sąrašas. Šiame sąraše įrašytos 22 Seimo nario mandato pasiryžusių siekti politikų pavardės. Pasak CP pirmininko Naglio Puteikio, šis daugiamandatėje rinkimų apygardoje keliamų kandidatų sąrašas yra pradinis arba preliminarus todėl, kad Centro partija yra sau iškėlusi uždavinį 2020 m. Seimo rinkimuose vienyti visas galimas nesistemines politines jėgas.

Jungtinės partijos sąrašą rinkimuose ves N. Putekis. Toliau dešimtuke rikiuojasi žinomas žurnalistas KristupasKrivickas, ekonomistas prof. Povilas Gylys, tautininkų vadovai Sakalas Gorodeckis ir Gintaras Songaila, signataras, ekonomistas Audrius Rudys, prof. Gediminas Merkys, muziejininkė, žurnalistė, Klaipėdos savivaldybės narė Nika Puteikienė, Centro partijos garbės pirmininkas, R.Ozolo bendražygis prof. Algimantas Stankus ir pirmąjį kandidatų dešimtuką užbaigia sąjūdžio laikraščio redaktorius, žurnalistas Linas Medelis. Toliau sąraše rikiuojasi: Kęstutis Skrebys, Algimantas Stalilionis, Tomas Baranauskas, Vaidas Židanavičius, Algirdas Bacevičius.

„Tai atviras sąrašas visiems politikams ir visuomenininkams, kurie ne žodžiais, o darbais pasiruošę vienytis ir sudaryti bendrą jungtinį nesisteminių politinių jėgų frontą prieš 2020 m. Seimo rinkimus. Deramės dėl jungtinio sąrašo plėtimo su kitais galimais partneriais, kurių vertybės ir programinės nuostatos yra artimos centristams ir tautininkams“, – sakė CP pirmininkas. Pasak jo, centristai kartu su tautininkais daugiamandatėje rinkimų apygardoje jau turi daugiau nei 70 kandidatų, tačiau ketina šį sąrašą praplėsti kitų bendras vertybes ir artimas politines pažiūras skelbiančių politinių jėgų atstovais.

Vienijimąsi pradėję centristai ir tautininkai sakė į bendrą frontą kviečia jungtis A. Juozaičio, Dariaus Kuolio, Neringos Venckienės, Stanislovo Buškevičiaus vadovaujamas partijas.

Paklaustas, kokias iš anksto įsipareigojamas atstovauti vertybines nuostatas esminiais politiniais klausimais turėtų deklaruoti norą vienytis su centristais ir tautininkais išreiškę bendražygiai, N. Puteikis sakė:

„Jokia bendra veikla nebūtų įmanoma be drauge pripažįstamų vertybinių nuostatų. Pagrindinė iš jų – tai Lietuva – vienintelė mūsų tautos valstybė, visais atžvilgiais tikra valstybė, jos piliečių valdoma ir jos piliečiams, jų bendrajam gėriui tarnaujanti valstybė. Ir visos su tuo susijusios nuostatos – dėl pagrindinių konstitucinių principų gynimo, dėl teisingumo įgyvendinimo bei korupcinių galios grupių užkardymo, dėl socialinės atskirties įveikimo bei paramos vidurinės klasės stiprėjimui, dėl pirmenybės nacionaliniam švietimui ir kultūrai, dėl lietuvių kalbos, istorinės atminties bei aplinkos puoselėjimo. Visos tarptautinės institucijos bei sutartys – tai tiktai įrankis mūsų valstybės interesams, mūsų tautos ateičiai. Globalistinės ideologijos ir tarptautinių struktūrų diktatas yra nepriimtini“. 

Suvažiavime apie vienijimąsi ir naują telkimosi kokybę, kuriant piliečiams tikrą pasirinkimą, nuotoliniu būdu pasisakė Latvijoje viešintis politinės partijos „Santalka Lietuvai“ pirmininkas Arvydas Juozaitis, Suvažiavimą sveikino ir  apie vertybinės politikos reikšmę ir naują darbotvarkę Lietuvai kalbėjo Seimo narys Vytautas Bakas.

LTRS pirmininkas Sakalas Gorodeckis savo kalboje pabrėžė teisingumo svarbą piliečiams ir valstybės ateičiai. Jis pareiškė, kad į šalies Generalinio prokuroro pareigas jungtinė partija turėtų siūlyti principingus kandidatus, tokius kaip V. Bakas, kuris, pasak jo, darbais, o ne žodžiais kovoja prieš oligarchinę sistemą.  

Suvažiavimo delegatus taip pat sveikino partijos „Lietuvos sąrašas“ pirmininkas Darius Kuolys, kitų bendradarbiaujančių politinių partijų  atstovai ir visuomenininkai – prof. Povilas Gylys, prof. Gediminas Merkys.

Pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje CP pirmininas N. Puteikis žurnalistams sakė: „Susiformavo stipriausia antisisteminė politinė jėga vienijanti daugiau kaip 7000 narių, penkta pagal dydį partija Lietuvoje. Istoriniame suvažiavime mus pasveikino ir mūsų sąjungininkai „Kartų solidarumo sąjungos – Santalka Lietuvai“ pirmininkas Arvydas Juozaitis, „Lietuvos sąrašo“ vadovas Darius Kuolys, Seimo narys Vytautas Bakas, partijos „Drąsos kelias“ lyderė Neringa Venckienė, partijos „Jaunoji Lietuva“ pirmininkas Stanislovas Buškevičius. Mes stipriai ir sėkmingai dalyvausime Seimo rinkimuose. Pagaliau rinkėjai turės tikrą ir stiprią alternatyvą Lietuvą užvaldžiusioms sisteminėms partijoms, kurios visos planuoja kaip išlikti valdžioje pasinaudojant juodosios buhalterijos byloje teista Darbo partija ir jos lyderiu V.Uspaskichu. Ir konservatoriai, ir valdantieji, ir Socialdemokratai – visi sako, kad Uspaskichas jiems tinka. O mes sakome – negali ir neturi taip būti valstybėje, kad už juodąją buhalterija teistą partija teismo sprendimu iš Vyriausybės gautų 2 milijonus eurų rinkimams, o tokios partijos lyderis būtų geidžiamas visų sisteminių partijų partneris valdžiai paimti. Tai ko verti tokie teismai, ko verta tokia valdžia ir visa politinė sistema, kurie flirtuoja ir dėl valdžios derasi su tokiais veikėjais.“

Visuomenei pristatydamas suvažiavimo patvirtintą pradinį rinkiminį sąrašą N.Puteikis pasidžiaugė, kad vien pirmajame dešimtuke yra net trys profesoriai, o sąraše daug mokslo daktarų, žurnalistų, skirtingų sričių profesionalų, intelektualų, visuomenininkų, kultūrininkų, o juos visus vienija pagrindinis tikslas – visuomenės interesų gynimas.

Visuomenei pristatydamas rinkimų programą ir pagrindines vertybes G.Songaila sakė, kad Centro partiją ir tautininkus vienija Sąjūdžio pirmeivio Romualdo Ozolo iškelti idealai, idėjos ir vertybės.

„R.Ozolas buvo centro partijos įkūrėjas, o taip pat ir mūsų – tautininkų bendražygis. Mūsų bendra rinkimų programa suformuota remiantis tomis idėjomis ir vertybėmis, kurios mums atrodo pačios svarbiausios. Visa ko pagrindas – Lietuva, lietuvių tautos namai, nacionalinė, tautinė valstybė. Kultūra, švietimas, tikras teisingumas, kova su korupcija, konstitucinės pamatinės vertybės, kurios telkia piliečius ir yra Lietuvos, kaip tautinės, nacionalinės valstybės pagrindas“ – kalbėjo G.Songaila.

Komentuodamas rinkimų programą prof. P.Gylys pabrėžė pilietiškumą. „Pilietiški, aktyvūs, visuomeninimas politiniams procesams neabejingi žmonės yra stiprios pilietinės visuomenės pagrindas. Lietuva – tai mūsų visų pilis, kuria visi kartu turime ginti nuo išorės ir vidaus priešų, visi mes esame kaip tie pilėnai nuo kurių ir priklauso kaip toliau gyvensime mes ir kaip ateityje gyvens mūsų vaikai ir anūkai. Sisteminės partijos ir jų statytiniai valstybėje sukūrė sau palankią neteisingo teisingumo sistemą. Korumpuoti parsiduodantys ir parduodantys politikai, šešėliniai lobistai, paperkami teisėjai – visa dabartinė sistema suformuota taip, kad aptarnautų turtingųjų ir įtakingųjų interesus, eiliniai žmonės jiems mažai rūpi. Lietuvoje teisingumo sistema neveikia tinkamai“ – sakė prof. P.Gylys.

Atsakydamas į žurnalistų klausimą, kokių svarbiausių darbų Centro partija – tautininkai imsis Seime po rinkimų Politinės tarybos pirmininkas K.Krivickas pabrėžė, kad tai bus antikorupciniai įstatymai ir sprendimai, kurie padės griežčiau ir efektyviau kovoti su valstybės lėšų grobstytojais.

„Pradėkime nuo to, kad Darbo partijos vadovas V.Uspaskichas, mano vertinimu, turėtų ne rinkimuose dalyvauti, o teisiamųjų suole sėdėti kaip įtariamasis didžiausioje politinės korupcijos byloje, kurią jau išnagrinėjo Anglijos teismas ir nustatė, kad jų energetikos korporacija „Alstom“ sumokėjo daugiau kaip 5 milijonus eurų kyšių Lietuvos politikams ir energetikos įmonių vadovams. Kyšių davėjai Anglijoje nuteisti kalėjimo bausmėmis. Latvija sugebėjo nuteisti kyšio gavėjus, politikus ir energetikus. Teismai rėmėsi itin svarbaus saugomo liudytojo iš Lietuvos parodymais, o jis be kita ko minėjo ir V.Uspaskichą kaip galimą milijoninio kyšio gavėją. O visos didžiosios sisteminės partijos tyli, nes nori su Uspaskicho pagalba paimti valdžią. Gali būti, kad tokie žmonės po rinkimų taps ministrais, Seimo vadovais, užims kitus aukščiausius postus. Tai skandalinga ir neteisinga. Tai pavojinga Lietuvai ir visiems žmonėms. Tauta nebepasitiki teisingumu ir teismais. Turime imtis ryžtingų veiksmų. Pirmiausia teismuose nagrinėjant bylas turi būti visuomenės atstovai – tarėjai, kad teisėjai jaustų didesnę atsakomybę ir visuomenės priežiūrą, sumažėtų papirkimo galimybės. Antra – turi būti suteikti ypatingi įgaliojimai ne tik generaliniam, bet ir visuomeniniam prokurorui, kuris gindamas visuomenės interesus turėtų teisę inicijuoti tyrimus ir pradėti baudžiamąsias bylas. Kova su politine korupcija – vienas svarbiausių mūsų darbų. – sakė K.Krivickas

Antisisteminė Centro partija – Tautininkai iki VRK nustatyto termino, rugpjūčio 7 d, rinkimams ketina registruoti 141 kandidato daugiamandatėje sąrašą, o taip pat iškelti savo kandidatus arba paremti sąjungininkų atstovus visose vienmandatėje apygardose.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , .

55 komentarai

 1. Julijonas:

  Tikimės, kad išmintingai darbuodamiesi sustiprinsite irstančius Lietuvos valstybės pamatus, atgaivinsite pasididžiavimą savo valstybe, kuris suteiks jėgų kovoje prieš įsikerojusias negeroves žiniasklaidoje, teisėsaugoje, valdžios sluoksniuose. Mes turime tik vieną žemę.

 2. Šaunuoliai. Tikėkimės, kad ir kitos patriotinės ir tautinės politinės jėgos bei visuomenininkai išdrįs atsisakyti solipsistinių pakylų ir prisijungs prie šio stipraus branduolio kuris jungia apie 7000 narių.

 3. Delfas:

  Sveikinu, apsivalius nuo klastingos Janutienės – puikus susijungimas.
  Tegyvuoja Centro Tautininkai!

  • stasys:

   o tai kurios R.Janutienės siūlomos priemonės, siekiu pažaboti korupcija, N.Puteikiui pasirodė perteklinės ? kauno.diena.lt/naujienos/lietuva/politika/r-janutiene-isstojau-centro-partijos-o-siandien-buvau-atleista-darbo-978002 . Puteikis palaikė Garliavos sąmokslininkus , todėl vargiai jam tinka to nesisteminio politiko vertinimas . Darbai apie politika kalba o ne viešos akcijos ir gražuliniai Lietuvos gelbėjimai ..

 4. stasys:

  su kuo sutapsi tokiu ir tampsi ..

 5. Diedas:

  Prasideda pasakorių konkursas.
  Buriasi nauja gauja, kuri, skaitant straipsnį, ruošiasi sekt labai gražią pasaką.
  Paklausysim
  O sausio, vasario mėnesį, kai tie “kuriems reikia” paklius prie lovio, pažiūrėsim kas iš tų pasakėlių bus likę
  Tautiečiai, nesileiskit mulkinami visokiausių partijų ir svieto perėjūnų.
  Į valdžią dori žmonės nesiveržia.
  Nerinkit nebalsuokit, netoleruokit žmonėmis apsimetusių komunistų.
  Tautiečiai -boikotuokit rinkimus

  • Diedui gudručiui:

   Tautiečiai, visada yra didesnis šansas ko geresnio sulaukti, jei laimės nesisteminės partijos. O gal ir įvykdys! Visi sisteminiai savo gražių pasakų neįgyvendino: kova su šesėliu, progresiniai mokesčiai, kova su korupcija, miškų apsauga, nelygybės mažinimas, nacionalinių interesų gynimas, sveikatos sistemos gerinimas ir t.t. O iš tiesų neoliberalistinės žiniasklaidos įsigalėjimas, šešėlio ir korupcijos klestėjimas, nelygybės didėjimas, sveikatos sistemos sugriovimas, miškų iškirtimas ir pardavimas už skatikus, žemės pardavimas svetimtaučiams, smulkaus ir vidutinio verslo žlugdymas.TAI sisteminių partijų viešpatavimo rezultatas. O rinkimų boikotavimo laikas neatėjo, nes tie, kas už sisteminius nei alko, nei Diedo skaito, reiškia į rinkimus ateis. Diede, koks gi tu gudrutis…Į rinkimus už nesistemines taurines partijas, kurių yra ne viena.

   • stasys:

    diedui gudručiui .. Jus čia tikrai apie Lietuva ? skaitant Tamstos pažadu sąrašą labiau panašu į komunizmą Lietuvai !!

    • Stasiui:

     P. Stasy, ar jus neseniai grįžot iš Rusijos ar kitokio užsienio? Visos sisteminės partijos buvusios valdžioje davė vienus ar kitus išvardintus pažadus, o padarė atvirkščiai ir kaip estafetine lazdele vieni kitiems perduoda frazę ” Mes niekada negyvenom taip gerai”. Kada mūsų buvo nepilni 3 mln. sunku pasakyti. Gal net carinės Rusijos vykdytame surašyme mūsų buvo daugiau? Sveikas atvykęs į Lietuvą, Stasy. Reiškia, anot jūsų, mus nuolatos maitino komunistinėmis idėjomis.

     • stasys:

      Jūsų ironiją suprantu , tik ar uždavėte sau klausimą kodėl Puteikis pasirinko būtent šias partijas rinkimams ? Jungtis aplink pavadinimą “nesisteminės partijos” kaip priežastį tolygu grįžti prie senos piratu partijos idėjos . Kai moralinės vertybės išmainomos į tikslą .. ir tokį gyvenimo būdą ..

  • Visada atsiras niurgzlių diedų, kurie su alaus bokalu žiūri TV komentuoja rašinius ir viską žino geriau. Diedas – nuo žodžio dead (angl.).

   • Diedas:

    Negražu pravadžiuotis.
    Kitas dalykas – kad ir koks bebūčiau, (savo komentare suklydot, teliko nebežiūriu bene 10 metų) aš esu lietuvis, myliu savo Tėvynę ir apie partijas turiu kitokią nuomonę negu tamstos.
    Nuo ruskio laikų deja, deja, “partija” man keiksmažodis.
    Taip niekas ir nepasikeitė.
    Į partijas lenda grynai tokia pat publika, kaip ir sovietmečiu.

  • Aš balsuoju rinkimuose ir raginu visus balsuoti. Džiaugiuosi, kad Lietuva yra nepriklausoma valstybė, demokratinė respublika ir galiu joje kaip pilietis dalyvauti.

   1982-1986 m. lankiau Čikagos universitetą. Įsiminiau “Politinės santvarkos ir permainos” klasės profesoriaus Michael Gillespie pamokymą, kad demokratijoje, ten kur rinkimai vyksta ne vieną kartą, ir valdžia keičia valdžią, kiekvienas balsas vertas lygiai vieną balsą. Mat, ne taip svarbu kas laimi, o kokiu santykiu, nes visi laukia ateinančių rinkimų. Sąžiningai balsuojantis išsako ko nori. Jeigu sistema iš esmės netenkina, tai prasminga balsuoti už nesistemines partijas. Iš tokių balsų visi supranta kiek jos palaikomos ir atitinkamai tikslina savo veiksmus.

 6. Getas:

  Tai dabarties partijos programa su akcentais politiniame lauke tarp tautiškumo ir globalizmo, kurio įrankis yra visų raugų neoliberalizmas. Kas dar palaikot neoliberalizmą, susimąstykite, nes tai nueinanti politinė ideologija, o Tautininkai su centristine ekonomine-socialine politika dabar yra mūsų Tautos vedliai, nes šiuo keliu eina daugelis V. Europos šalių bei Amerika. Net KGB liustracijos įstatymas bus priimamas. Kviečiu Alko skaitytojus balsuoti už protautinę partiją.

  • ŽEMAITIS:

   NEOLIBERALIZMAS – YRA ATEITIES IDEOLOGIJA. IR JI (KAD IR KAS TO NORĖTŲ) NEPASKANDINAMA.
   Nes tai labiausiai gamtos dėsniais paremta ideologija. Ji idealiausiai atitinka žmogaus prigimtį ir t.t. Neoliberalų tikslas – kaip jai suteikti žmogišką veidą – tikri neoliberalai nėra akli individualistai. Je padeda silpniesiems (bet tik tiems, kurie patys negali pasirūpinti savimi), jie siekia minimalizuoti valstybę (valstybė – tai tik sargas, teisingumo užtikrinimo sistema).
   Jokos žalios Gretutės, sakndinaviškos feministės, mūsų ir islamo kraštų davatkai ir kitų atspalvių trumpo protelio žmones inįveiks NEOLIBERALIZMO. Ir tai – puiku!

   • Telegrama DRAUGUI:

    Tovarišč Ž, vy samyj lutščij. Vy slielo prodolžajete liniju marksizma, kotoruju my umielo pereimienovali v neoliberaliz. Monogo durakov etovo nie ponimaet i man eto na ryky. Vsio ravno my staryj mir razrušem…Da zdrastvujet svoboda.

   • Getas:

    Žemaiti, maišote Liberalizmą su neoliberalizmu- liberalmarksizmu.
    Juk su liberalizmo atsiradimu ir tautinės valstybės susikūrė ar atsikūrė. Bet dabartinis liberalmarksizmas jau tampa totalitarizmu.

    • ŽEMAITIS:

     Gerb. Getai. Nieko nemaišau.
     Taip, liberalizmas turi daug atmainų (yra net ir nacionalliberalizmas!).
     Esate teisus, kad nuosaikiojo liberalizmo (populiariausia kryptis) idėjų dėka subyrėjo imperijos ir radosi tautinės valstybės. Čia jis sėkmingai susikoperavo su nuosaikiuoju nacionalizmu.
     Neoliberalizmas šiandienos pasaulyje nėra itin populiarus. Grynoje formoje – nebent kokios marginalios partijos (JAV Libertarų partija, Australijos Liberatarų partija ir pan.), bet yra artimų neoliberalizmui.
     O dabar – apie LABAI ĮDOMŲ IR, MANAU, DAUGUMAI NEŽINOMĄ, PARADOKSĄ. AR ŽINOTE, KAD IŠ ESMĖS VISOS DEŠINIOJO LIBERALIZMO (LABAI ARTIMO NEOLIBERALIMUI) PARTIJOS VAKARŲ ŠALYSE YRA KAŽKURIA PRASME TAUTIINĖS, NES SIEKIA DIDESNIO SAVO ŠALIE SAVARANKIŠKUMO. Pasižvalgykit: Norvegijos, Islandijosm, Nyderlandų neoliberalai yra prieš jų šalių narystę ES. Danijos dešinieji liberalai – iš esmės taip pat.
     TAIGI, VISIŠKAI ATVIRKŠČIAI, NEI DAUGUMA MANOTE. Net JAV Liberatrų partija remia “America first” politiką. Surantat kodėl – neoliberalusis ego nenori, kad jų šalių biudžetas būtų švaistomas Pietų Europos socialistų išlaikymui.
     Žinote, aš toks nesu, aš remiu ES integraciją. Todėl gaišau laiką, sąmoningai ieškojau kokios nors ekonomiškai stiprios Europos šalies neoliberalios (dešiniojo liberalizmo) partjos, kuri kartu būtų ir “globalistinė”. Peržiūrėjau iš esmės visų ekonomiškai stiprių Vakarų šalių partines sitemas, ir tokių rast nepavyko, nes visos neoliberalios (paparastai jos neįtakingos) buvo daugiau ar mažiau euroskeptiškos.
     O neoliberalių, kurios būtų palankios gilesnei ES integracijai, pavyko rasti tik naujųjų (silpnųjų) ES narių (kandidačių ir pan.) šalių grupėje.
     ŠTAI JUMS PARADOKSAS. JEI MANIMI NETIKITE – NESUNKIAI IR PATYS GALITE ATLIKTI TOKIĄ ANALIZĘ. TAM PAKANKA IR INTERNETO ŠALTINIŲ.

 7. amber:

  šitas centro – tautininkų partijų junginys bus priimtinesnis liaudžiai už VR mokslinių teoretikų partiją… nors abi antisisteminės jėgos panašios savo vertybėmis… atims viena nuo kitos balsus, ir tiek… naudos likučių nepakaks, kad būtų apginti valstybės ir tautos interesai… nors… o gal aukštesnės jėgos pagailės Lietuvos ir apšvies balsuojančius pasirinkti valstybei ir tautai naudingą, o ne amžinos betvarkės, skandalų, melo ir dezinformacijos kelią…

 8. Diedas:

  Stipriai prajuokinot kiekviename žingsnyje valkiodami žodį “nesisteminė partija”
  Kokia ji nesisteminė, jei pati deda didžiausias pastangas pakliūt į dabartinę galutinai supuvusią sistemą, kuri sustabdė Lietuvos progresą.
  Seimas ir partijos, oligarchų žaisliukai.
  Negana to,tie patys oligarchai valdo žiniasklaidą ir manipuliuoja vieša nuomone.
  Ir tai dar ne viskas. Oligarchas Karabasas (už kurį balsavo dauguma tikinčių ” nesisteminėm partijom”)
  per savo valdymą pasiekė aukčiausius Lietuvos nutręšimo rezultatus.
  Tokia mano Tėvynės valdymo sistema, su visomis mūsų pinigais penimomis, ar to siekiančiomis partijomis nepasitvirtino.
  Svoločiai pripuolę prie lovio, ką jie prieš rinkimus bežadėtų, dar niekada neatstovavo tautos interesų.
  Tokią sistemą reikia sugriaut.
  Ir tai padaryti visai nesunku.
  Dar lengviau negu eiti į taip vadinamus, atsiprašant rinkimus.
  Reikia likti namie ir parodyti, kad mums tokia “daugpartinė” sisteminių ir nesisteminių gaujų sistema netinka.
  Lietuvai reikia kito kelio.

 9. ŽEMAITIS:

  Va čia, Sakalai, padarei didžiulę kliadą.
  Tautininkų sąjunga, nors ir buvo neįtakinga, tačiau pakankamai solidi, nuosaikiai ir garbingiai gynusi tutines vertybes. Jos lyderis Sakalas – gana simpatiškas žmogus, visuomenininkas.
  Sutinku – trūko tautininkams ryškesnių figūrų (protingų yra, tik labiau žinomų). Bet gal jas buvo galima pritraukti? Pvz., gal priklabinus Juozaitį, gal dar (jaunimui pritraukti) – Sinicą ir pan.
  Bet susidėti su šitą rėksnių šaika… Be abejo, R. Ozolas buvo šviesus žmogus – jo laikais CP buvo kitokia. Bet kas įvyko po to? O po to – Puteikis, Janutienė, dar keli žmones, už kuriuos nei vienas nors kiek mąstantis žmogus nebalsuotų.
  Taigi, Sakalai, buvo galima jungtis su Nac. susivienijimu, buvo galima ieškoti ryšių su Juozaičiu, gal ir Jaunalietuvius įtraukti į savo gretas. Bet su isterikų CP – didžiulė klaida.
  Iš esmės šiuo metu Lietuvos padangėje nematau labiau nepriimtinos partijos už CP (net ir LLRA yra laipteliu aukščiau).

 10. Rokas:

  Jeigu susijungs 5-7 partijos viename sąraše – 10 vietų garantuota!

 11. A. A. Balandytė:

  ir Jai tariame ,,Sudie!’

 12. Patriotas:

  Turi visos nesisteminės mažystės patriotiškos partijos vienytis!
  Gerai, kad tai vyksta, bet Tautininkai yra nulis!!! Jie praeituose rinkimuose tik kelis tūkstančius balsų tegavo.

 13. Romas:

  Dar prieš pora mėnesių susivienyti nesisteminiams vilčių buvo mažai…
  Matyt, “Dievas vis dėlto yra”… Geras ženklas, nauja viltis. O nepatenkintų, trukdančių – buvo ir bus, kaip gi be jų.

 14. O kanapių duos?:

  Laisvės partija pristatė rinkimų programą: nori legalizuoti kanapes, 3 proc. BVP skirti mokslui
  – 15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/laisves-partija-pristate-rinkimu-programa-nori-legalizuoti-kanapes-3-proc-bvp-skirti-mokslui-56-1352934?copied

  • Dar ne viskas!:

   Laisvės partija į rinkimus eina su siekiu legalizuoti kanapes medicinos ir rekreacijos tikslais, leisti įteisinti seksualinių mažumų šeimos santykius, mokyklose daugiau dėmesio skirti programavimui.
   – diena.lt/naujienos/lietuva/politika/laisves-partija-zada-legalizuoti-kanapes-iteisinti-seksualiniu-mazumu-santykius-978391
   Ir dar ir to, ir ano pridės…
   Na, bent jau tie, kas su BLM keliais Gedimino pr. neseniai perėjo, tik už Laisvę be atsakomybės balsuos!

  • ŽEMAITIS:

   Geras pasiūlymas. Tik valstybė tai turėtų kontroliuoti.
   Dar būtų geriau, kad PASIŪLYTŲ LEGALIZUOTI SEKSO PASLAUGAS (“PROSTITUCIJĄ”), nes Lietuva liko viena iš nedaugelio šalių, kurios arba dėl radikalaus davatkizmo (Rytų Europa), arba dėl radikalaus feminizmo (Skandinavijos šalys) to vis dar nepadarė. Net kaimynai Latviai jau keli metai, kaip legalizavo. Neįsivaizduoju, kodėl to nedaroma, nes nauda yra labiau nei akivaizdi: ir pajamos biudžetui, ir valstybinė kontrolė, ir daug kam reikalingos paslaugos (teme nematau nieko “amoralaus”).
   Pasakysiu taip: 2020m. Seimo rinkimuose planuoju (aš mano artimieji, daraugai ir pan. – dauguma pasitiki mano nuomone ir prašo patarimo) balsuoti už Liberalų Sąjūdį (jis iki šiol man atrodo liberalaesniu), bet JEI Laisvės partija paremtų ir PROSTITUCIJOS LEGALIZAVIMĄ – balsuočiau už ją.
   Nors, prostitucijos legalizavimą greičiau parems Liberalų sąjūdis, nes Laisvės partija, deja, taip pat apsėsta feminizmo… Gaila.

   • Pajūrietis:

    Bet gal tamstai bus šiek tiek ramiau dėl to, kad politinė prostitucija nuo pat pradžių klestėte klesti. Iš susijaudinimo aikčiojantiems rinkėjams ji ne tik priimtina, bet ir kelia malonų jaudulį. Buvęs kpSSininkas, paxistas, krikdemas, violetinis, valstietis? Na, ir kas, šiandien tai visai nesvarbu.

 15. Ėjau pro šalį:

  Čia jau net ne politinė nekrofilija, čia yra fantasmagoriška politinė nekrofilija. Kažkoks politinių lavonų, politinių kekšių,atsitiktinės sėkmės medžiotojų bei prisiplakėlių marginalų sambūris. Kiekvieno sovietžmogio rinkėjo, turinčio šiokią tokią lėkštą tautinę jauseną, svajonė. Žvelgdamas į šį mirtimi dvelkiantį politinį cirką, su nenusakomai skaudžiu aiškumu suvoki kokią nepataisomą žalą tautai padarė sovietinė okupacija.
  Prisikėlę Basanavičius su Vidūnu turbūt gertų daug raminamųjų regėdami šią šizofreniją.

 16. Ejusiam pro šalį:

  Na žinoma, J. Basanavičius ir Vydūnas labai “džiaugiasi”, kad per 30 valdymo metų Lietuvoje neliko nei 3 mln. jų tėvynainių, o valstybės ateitis – jaunimas, masiškai pasiryžęs varyt iš Lietuvos (neoliberali švietimo sistema), žemės pardavimas užsieniečiams (ko nebuvo jokiais laikais), teisingumo jokio, korupcija, lobizmas, šešėlis, masiškai iškirsti miškai. Visa tai klęsti valdant didžiosioms partijoms – socdemams, konservatoriams, Darbo partijai, liberalams, Valstiečiams. Ėjęs pro šalį, matyt, ir aklas ir kurčias. Užjaučiam. 30 metų jus apgaudinėja – valstybė baigiama sunaikinti.

 17. Pajūrietis:

  „Euforija – (gr. euphoria < eu- + phero – nešu, pakeliu) – nenatūraliai pakili, džiaugsminga, linksma nuotaika, geraširdiškumo ir nerūpestingumo būsena, neatitinkanti objektyvių aplinkybių; apima ir sveiką žmogų, kai jis išgeria alkoholio“ (interneto lietuviuzodynas.lt.)

 18. Anupras:

  Vêl kauburiuojasi Lietuvos gelbėjimo tikslu, ir nê užuominos kad dirbs – reiskia garantuotai išdurs prie lovio atsidúrę 🙁

 19. Klausėt apie santykį su strategine:

  Vytautas Radžvilas. Laisvė, arba Kodėl NACIONALINIS SUSIVIENIJIMAS dalyvauja rinkimuose?
  – tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/vytautas-radzvilas.-laisve-arba-kodel-nacionalinis-susivienijimas-dalyvauja

  • O šeima, vaikai?:

   Ar girdėjote, jog VAIKŲ duomenų apsauga KIAURA? Ar ne keista, jog kažkas atsitiktinai ją aptiko? Jog galima vieną po kito vaikelių korteles, nuotraukas vartyti? O kur šio duomenyno tvarkytojas?Ar tai ne jo TIESIOGINĖ PAREIGA? Lygiai, kaip ir visų šakalienių, saugančių vaikus nuo jų tėvų bei giminių ir tuo tikslu kuo toliau nuo Lietuvos perduodančių… Kieno labui ,,užmiršta” vaikų duomenų saugumu rūpintis?

 20. Senis:

  Partijos baigia išsigimti. Reikia pastijas mažinti arba iš vis naikinti ir rinkti žmones. O dabar kaip bebalsuosi pusę ir daugiau sėdinčių bus tie patys.. Tos partijos Lietuvą ir nugyveno.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: