Centro partijos suvažiavime pritarta vienijimuisi su tautininkais (nuotraukos) (55)

Naglis Puteikis ir Sakalas Gorodeckis | Alkas.lt, K. Tamašausko nuotr.

Naglis Puteikis ir Sakalas Gorodeckis | Alkas.lt, K. Tamašausko nuotr.

Liepos 27 d., Vilniuje BNS spaudos konferencijų salėje Centro partijos „Gerovės Lietuva“ (CP) ir Lietuvių tautininkų ir respublikonų sąjunga (LTRS) surengė bendrą spaudos konferencija, kurioje plačiau nušvietė šeštadienį Kaune vykusio CP suvažiavimo rezultatus, nesisteminių politinių jėgų jungimosi perspektyvas bei įvardinto abiejų partijų bendrai keliamų kandidatų į Seimą pavares.

Liepos 25 d. Kaune įvykęs CP suvažiavimas pritarė, kad būsimuose Seimo rinkimuose būtų dalyvaujama susivienijus su LTRS. Suvažiavimas patvirtinto CP ir LTRS  bendradarbiavimo sutartį ir bendrą su tautininkais rinkimų programą „Tikroji valstybė“. Šioje sutartyje, be kita ko, numatyta, kad iki 2020 m. pabaigos tautininkai surengs suvažiavimą, kuriame bus svarstomas ir sprendžiamas klausimas dėl LTRS  reorganizacijos ir  prisijungimo prie CP, pakeičiant ungtinės partijos pavadinimą ir  jos programą taip,  kad  būtų puoselėjamos tautininkų tradicijos ir vertybės, o taip pat, kad pariteto pagrindais būtų sudaryti jungtinės partijos valdymo organai. Pagal šią sutartį būsimos jungtinės partijos pavadinimas būtų „Centro partija – Tautininkai“.

Suvažiavime buvo patvirtintas ir pradinis kandidatų į Seimo narius sąrašas. Šiame sąraše įrašytos 22 Seimo nario mandato pasiryžusių siekti politikų pavardės. Pasak CP pirmininko Naglio Puteikio, šis daugiamandatėje rinkimų apygardoje keliamų kandidatų sąrašas yra pradinis arba preliminarus todėl, kad Centro partija yra sau iškėlusi uždavinį 2020 m. Seimo rinkimuose vienyti visas galimas nesistemines politines jėgas.

Jungtinės partijos sąrašą rinkimuose ves N. Putekis. Toliau dešimtuke rikiuojasi žinomas žurnalistas KristupasKrivickas, ekonomistas prof. Povilas Gylys, tautininkų vadovai Sakalas Gorodeckis ir Gintaras Songaila, signataras, ekonomistas Audrius Rudys, prof. Gediminas Merkys, muziejininkė, žurnalistė, Klaipėdos savivaldybės narė Nika Puteikienė, Centro partijos garbės pirmininkas, R.Ozolo bendražygis prof. Algimantas Stankus ir pirmąjį kandidatų dešimtuką užbaigia sąjūdžio laikraščio redaktorius, žurnalistas Linas Medelis. Toliau sąraše rikiuojasi: Kęstutis Skrebys, Algimantas Stalilionis, Tomas Baranauskas, Vaidas Židanavičius, Algirdas Bacevičius.

„Tai atviras sąrašas visiems politikams ir visuomenininkams, kurie ne žodžiais, o darbais pasiruošę vienytis ir sudaryti bendrą jungtinį nesisteminių politinių jėgų frontą prieš 2020 m. Seimo rinkimus. Deramės dėl jungtinio sąrašo plėtimo su kitais galimais partneriais, kurių vertybės ir programinės nuostatos yra artimos centristams ir tautininkams“, – sakė CP pirmininkas. Pasak jo, centristai kartu su tautininkais daugiamandatėje rinkimų apygardoje jau turi daugiau nei 70 kandidatų, tačiau ketina šį sąrašą praplėsti kitų bendras vertybes ir artimas politines pažiūras skelbiančių politinių jėgų atstovais.

Vienijimąsi pradėję centristai ir tautininkai sakė į bendrą frontą kviečia jungtis A. Juozaičio, Dariaus Kuolio, Neringos Venckienės, Stanislovo Buškevičiaus vadovaujamas partijas.

Paklaustas, kokias iš anksto įsipareigojamas atstovauti vertybines nuostatas esminiais politiniais klausimais turėtų deklaruoti norą vienytis su centristais ir tautininkais išreiškę bendražygiai, N. Puteikis sakė:

„Jokia bendra veikla nebūtų įmanoma be drauge pripažįstamų vertybinių nuostatų. Pagrindinė iš jų – tai Lietuva – vienintelė mūsų tautos valstybė, visais atžvilgiais tikra valstybė, jos piliečių valdoma ir jos piliečiams, jų bendrajam gėriui tarnaujanti valstybė. Ir visos su tuo susijusios nuostatos – dėl pagrindinių konstitucinių principų gynimo, dėl teisingumo įgyvendinimo bei korupcinių galios grupių užkardymo, dėl socialinės atskirties įveikimo bei paramos vidurinės klasės stiprėjimui, dėl pirmenybės nacionaliniam švietimui ir kultūrai, dėl lietuvių kalbos, istorinės atminties bei aplinkos puoselėjimo. Visos tarptautinės institucijos bei sutartys – tai tiktai įrankis mūsų valstybės interesams, mūsų tautos ateičiai. Globalistinės ideologijos ir tarptautinių struktūrų diktatas yra nepriimtini“. 

Suvažiavime apie vienijimąsi ir naują telkimosi kokybę, kuriant piliečiams tikrą pasirinkimą, nuotoliniu būdu pasisakė Latvijoje viešintis politinės partijos „Santalka Lietuvai“ pirmininkas Arvydas Juozaitis, Suvažiavimą sveikino ir  apie vertybinės politikos reikšmę ir naują darbotvarkę Lietuvai kalbėjo Seimo narys Vytautas Bakas.

LTRS pirmininkas Sakalas Gorodeckis savo kalboje pabrėžė teisingumo svarbą piliečiams ir valstybės ateičiai. Jis pareiškė, kad į šalies Generalinio prokuroro pareigas jungtinė partija turėtų siūlyti principingus kandidatus, tokius kaip V. Bakas, kuris, pasak jo, darbais, o ne žodžiais kovoja prieš oligarchinę sistemą.  

Suvažiavimo delegatus taip pat sveikino partijos „Lietuvos sąrašas“ pirmininkas Darius Kuolys, kitų bendradarbiaujančių politinių partijų  atstovai ir visuomenininkai – prof. Povilas Gylys, prof. Gediminas Merkys.

Pirmadienį surengtoje spaudos konferencijoje CP pirmininas N. Puteikis žurnalistams sakė: „Susiformavo stipriausia antisisteminė politinė jėga vienijanti daugiau kaip 7000 narių, penkta pagal dydį partija Lietuvoje. Istoriniame suvažiavime mus pasveikino ir mūsų sąjungininkai „Kartų solidarumo sąjungos – Santalka Lietuvai“ pirmininkas Arvydas Juozaitis, „Lietuvos sąrašo“ vadovas Darius Kuolys, Seimo narys Vytautas Bakas, partijos „Drąsos kelias“ lyderė Neringa Venckienė, partijos „Jaunoji Lietuva“ pirmininkas Stanislovas Buškevičius. Mes stipriai ir sėkmingai dalyvausime Seimo rinkimuose. Pagaliau rinkėjai turės tikrą ir stiprią alternatyvą Lietuvą užvaldžiusioms sisteminėms partijoms, kurios visos planuoja kaip išlikti valdžioje pasinaudojant juodosios buhalterijos byloje teista Darbo partija ir jos lyderiu V.Uspaskichu. Ir konservatoriai, ir valdantieji, ir Socialdemokratai – visi sako, kad Uspaskichas jiems tinka. O mes sakome – negali ir neturi taip būti valstybėje, kad už juodąją buhalterija teistą partija teismo sprendimu iš Vyriausybės gautų 2 milijonus eurų rinkimams, o tokios partijos lyderis būtų geidžiamas visų sisteminių partijų partneris valdžiai paimti. Tai ko verti tokie teismai, ko verta tokia valdžia ir visa politinė sistema, kurie flirtuoja ir dėl valdžios derasi su tokiais veikėjais.“

Visuomenei pristatydamas suvažiavimo patvirtintą pradinį rinkiminį sąrašą N.Puteikis pasidžiaugė, kad vien pirmajame dešimtuke yra net trys profesoriai, o sąraše daug mokslo daktarų, žurnalistų, skirtingų sričių profesionalų, intelektualų, visuomenininkų, kultūrininkų, o juos visus vienija pagrindinis tikslas – visuomenės interesų gynimas.

Visuomenei pristatydamas rinkimų programą ir pagrindines vertybes G.Songaila sakė, kad Centro partiją ir tautininkus vienija Sąjūdžio pirmeivio Romualdo Ozolo iškelti idealai, idėjos ir vertybės.

„R.Ozolas buvo centro partijos įkūrėjas, o taip pat ir mūsų – tautininkų bendražygis. Mūsų bendra rinkimų programa suformuota remiantis tomis idėjomis ir vertybėmis, kurios mums atrodo pačios svarbiausios. Visa ko pagrindas – Lietuva, lietuvių tautos namai, nacionalinė, tautinė valstybė. Kultūra, švietimas, tikras teisingumas, kova su korupcija, konstitucinės pamatinės vertybės, kurios telkia piliečius ir yra Lietuvos, kaip tautinės, nacionalinės valstybės pagrindas“ – kalbėjo G.Songaila.

Komentuodamas rinkimų programą prof. P.Gylys pabrėžė pilietiškumą. „Pilietiški, aktyvūs, visuomeninimas politiniams procesams neabejingi žmonės yra stiprios pilietinės visuomenės pagrindas. Lietuva – tai mūsų visų pilis, kuria visi kartu turime ginti nuo išorės ir vidaus priešų, visi mes esame kaip tie pilėnai nuo kurių ir priklauso kaip toliau gyvensime mes ir kaip ateityje gyvens mūsų vaikai ir anūkai. Sisteminės partijos ir jų statytiniai valstybėje sukūrė sau palankią neteisingo teisingumo sistemą. Korumpuoti parsiduodantys ir parduodantys politikai, šešėliniai lobistai, paperkami teisėjai – visa dabartinė sistema suformuota taip, kad aptarnautų turtingųjų ir įtakingųjų interesus, eiliniai žmonės jiems mažai rūpi. Lietuvoje teisingumo sistema neveikia tinkamai“ – sakė prof. P.Gylys.

Atsakydamas į žurnalistų klausimą, kokių svarbiausių darbų Centro partija – tautininkai imsis Seime po rinkimų Politinės tarybos pirmininkas K.Krivickas pabrėžė, kad tai bus antikorupciniai įstatymai ir sprendimai, kurie padės griežčiau ir efektyviau kovoti su valstybės lėšų grobstytojais.

„Pradėkime nuo to, kad Darbo partijos vadovas V.Uspaskichas, mano vertinimu, turėtų ne rinkimuose dalyvauti, o teisiamųjų suole sėdėti kaip įtariamasis didžiausioje politinės korupcijos byloje, kurią jau išnagrinėjo Anglijos teismas ir nustatė, kad jų energetikos korporacija „Alstom“ sumokėjo daugiau kaip 5 milijonus eurų kyšių Lietuvos politikams ir energetikos įmonių vadovams. Kyšių davėjai Anglijoje nuteisti kalėjimo bausmėmis. Latvija sugebėjo nuteisti kyšio gavėjus, politikus ir energetikus. Teismai rėmėsi itin svarbaus saugomo liudytojo iš Lietuvos parodymais, o jis be kita ko minėjo ir V.Uspaskichą kaip galimą milijoninio kyšio gavėją. O visos didžiosios sisteminės partijos tyli, nes nori su Uspaskicho pagalba paimti valdžią. Gali būti, kad tokie žmonės po rinkimų taps ministrais, Seimo vadovais, užims kitus aukščiausius postus. Tai skandalinga ir neteisinga. Tai pavojinga Lietuvai ir visiems žmonėms. Tauta nebepasitiki teisingumu ir teismais. Turime imtis ryžtingų veiksmų. Pirmiausia teismuose nagrinėjant bylas turi būti visuomenės atstovai – tarėjai, kad teisėjai jaustų didesnę atsakomybę ir visuomenės priežiūrą, sumažėtų papirkimo galimybės. Antra – turi būti suteikti ypatingi įgaliojimai ne tik generaliniam, bet ir visuomeniniam prokurorui, kuris gindamas visuomenės interesus turėtų teisę inicijuoti tyrimus ir pradėti baudžiamąsias bylas. Kova su politine korupcija – vienas svarbiausių mūsų darbų. – sakė K.Krivickas

Antisisteminė Centro partija – Tautininkai iki VRK nustatyto termino, rugpjūčio 7 d, rinkimams ketina registruoti 141 kandidato daugiamandatėje sąrašą, o taip pat iškelti savo kandidatus arba paremti sąjungininkų atstovus visose vienmandatėje apygardose.

Kategorijos: Lietuvoje, Naujienos, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , .
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: