J. Survilaitė. Rinkimų išvakarėse (20)

Rinkimai | Alkas.lt, A.Sartanavičiaus nuotr.

Rinkimai | Alkas.lt, A.Sartanavičiaus nuotr.

Vakarų kryptimi Lietuvai kelią tiesęs prezidentas p. V. Adamkus vis paragina tautą netylėti, aiškiai reikšti nepasitenkinimą neteisybe, skelbti ir kritikuoti varguolių likimu nesidominčius, savo priešrinkiminių pažadų netęsiančius politikus. Vakarietiškai mąstančiam buvusiam gerbiamam p. Prezidentui sunku suvokti, kad Lietuvoje menkiausios kritikos pasireiškimus vis dar valdo nematomų sovietinių politinių despotų rankos. Kas yra mėginęs viešai pareikšti savo nuomonę, nesutampančia su valdančiųjų nubrėžta baudos linija, tas jau seniai įsitikino. Net toliausiai nuo Lietuvos Australijoje ar Naujojoje Zelandijoje įsikūrę emigrantai žino: kritikai Lietuvoje – VETO!

Emigrantai įsikūrę įvairiuose pasaulio kraštuose seniai žino, kad visa pažangiojo pasaulio žmonija, siekdama gerovės ir tikrosios demokratijos, be jokių apribojimų drąsiai reiškia nepakantumą blogiui: melui, neteisybei ir valdančiųjų daromoms klaidoms, nes aišku, kad tik visuotina atkakli kova už teisingumą gali sustiprinti ir sutvirtini kiekvienos valstybės pamatus, jos pažangą, demokratiją ir būsimą žmonių gerovę.

Apmaudu, kad naudodamasi visa sovietinio melo bjaurastimi savo veikloje nuo XXI a. iš išeivijos perėmė ir ėmė vadovautis PLB valdybos postus užsėdusios savo komjaunuoliškų idėjų neatsikratančios ir galios geismo apakintos, kvailai susireikšminusios asmenybės. Apmaudu, kad jos patogiai ir darniai iki šiol įsirašo ir į LR URM tokių pačių komjaunuoliškų tautos piktžolių darželį, veikia bendru niekingu sutarimu, ir net sulaukia  bet kurios LR institucijos paramos.

Dėl tokių diktatoriškų pažiūrų yra nusivylęs ne vienas Tėvynei ištikimybės nepraradęs emigrantas ar Lietuvoje pasilikęs pilietis. Tik pamėgink pakritikuoti kokį nors nesąmones kalbantį valstybės klerką – 90 procentų Lietuvos laikraščių redakcijų ne tik nespausdins, bet neduos jokio atsakymo. Tik kelis kartus primygtinai paprašius, kad atsakytų, dėl kokių priežasčių autoriaus straipsnis netinkamas spaudai, pasiųs automatišką atsakymą: „jūsų straipsnis nebus spausdinamas!“ Lietuvoje su žmogumi susidoroti nepateikiant jokių paaiškinimų – labiausiai paplitusi „mada“.

Apibendrinimui labai tinka p. R. Dagio sakinys: … mūsų politikų protus yra paralyžiavęs virusas žymiai pavojingesnis už koronavirusą, nes jie jau nebepaiso nei ideologijų, nei padorumo ir net natūralios darvinistinės atrankos, o tik kvailina ir naikina visa, ką sutinka savo kelyje ir kas ne su jais.

Ne tik lietuviškos spaudos teritorijoje, bet ir paminėto pavojingo viruso poveikis bujoja LR URM-joje ir Pasaulio lietuvių bendruomenės valdyboje, kur nenumarinusi sovietinį valdžios galios geismą, užsimojusi beširdiškai iškapoti visas senosios išeivijos istorinės veiklos šaknis, puikuojasi buvusių komjaunuolių kompanija…

Nors seniai vyksta protingos diskusijos, kam iš viso tokia centralizuota lietuvių emigrantų sumeluotai VALDŽIA reikalinga, kai Lietuva jau seniai iš okupacijos išsivadavusi, ir kiekvienos pasaulio LB-nės kiekvienam nariui seniai aišku, kad jis privalo laikytis šventos pareigos savo šalį paremti, stiprinti ir auginti demokratiškos pažangos linkme, įnešant į jos erdvę savo materialinį, kultūrinį, politinį vakarietiškos patirties turtą, skirtą tautos gerovei stiprinti, be jokių PLB valdybos menkaverčių projektų, kurie, dažniausiai, dosniai finansuojami iš Lietuvos biudžeto ir labai primena nereikalingus muilo burbulus.

Visiems susibūrus ir susikaupus reikia prašyti Aukščiausiojo palaiminimo, kad dar išsilaiko tokie tikros demokratiškos spaudos internetiniai puslapiai, kaip: tiesos.lt. alkas.lt, (JAV) biciulyste.com, proPatria, Lietuvos aidas. Garbė jų Redaktoriams! Reikia tik stebėtis, kad dabartinė LR valdžia neperdavė jų savo korumpuotai teisėsaugai pasmaugti ir teroru nepribaigė pilietiškų žurnalistų: Vytauto Matulevičiaus, Audriaus Nako, Rūtos Janutienės ir kt., dar galinčių piliečiams atverti akis ir ausis, padėti pamatyti ir išgirsti savo šalies tautos kenkėjų daromas klaikias klaidas ir negeroves…

Reikia pasidžiaugti, kad patriotiškai nusiteikusių emigrantų, vertinančių tikrus, o ne dirbtinus sumeluotos meilės, pagarbos ir pagalbos Tėvynei jausmus ir ginančių istorinės Tėvynės ir išeivijos veiklos garbę daugėja, o ne mažėja. Nesumenko patriotiškai nusiteikusių emigrantų supratimas ir noras padėti Tėvynėje likusiems artimiesiems: vaikams, tėvams, seneliams dar vis besikapstantiems žemiau skurdo ribos. Užsienio šalyse įgiję pažangių mokslų patirtis, jauni lietuviai, iš visos širdies skuba savo žinias perduoti Tėvynei, kad ji tvirčiau žengtų gerovės ir santaikos kryptimi, o ne trypčiotų vietoje ir ginčytųsi, kuris kvailesnis…

Kiekvienoje pasaulio LB-ėje meilė artimui ir Tėvynei tikrai taip greitai neužges, todėl visi dorieji pasaulio lietuviai pritaria profesorės O. Voverienės (alkas.lt, 2020-07-11) žodžiams:

Čia, Lietuva. Karžygių, o ne ištižėlių tauta. Susitelks, susiburs ir laimės vienybėje. Atkurs Lietuvą su lietuviais, nenorinčiais būti betaučiais pasaulio klajokliais. Užteks! Betaučiais klajokliais jau pabuvome 30 metų. Galvojome, kad ateis koks nors dėdė ir sukurs mums klestinčią Lietuvą. Neatėjo. Nesukūrė joks dėdė. Supratome, kad patys ją turime kurti. Ir padaryti ją tokią, kuria didžiavosi, dėl kurios savo gyvybės negailėjo, ir išlaikė pasaulio valstybių šeimoje jau daugiau negu du tūkstančius metų mūsų tėvai ir protėviai.

Belieka tik viso pasaulio lietuviams palinkėti darnos, proto ir savitarpio supratimo rudens rinkimuose!

Kategorijos: Lietuvos kelias, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress

20 komentarų

 1. ŽEMAITIS:

  Svarbu, kad naujai išrinkta valdžia panaikintų visus žaliavalstiečių sukurptus darudimus.
  Antra – svarbu liberalizuoti šalį tokių šalių, kaip Nyderlandai, Vokietija pavyzdžiu.
  Trečia – svarbu siekti, kad Lietuvos ekonomikoje vis svarbesne taptų laisvoji rinka. Reikia kuo labiau atsisakyti rinkos suvaržymų, mažinti mokesčius, valstybės kišimąsi į ekonomiką.
  Štai ko reikia Lietuvai, kad pagaliau liautųsi jaunimo emigracija ir šalis suklestėtų.

  • lietuvaitis:

   prabilo užkietėjęs liberalas su savo laisva rinka šimašiaus smėlio fone… ne liberalizuoti reikia valstybę, o protingai demokratizuoti, kad tautos ir valstybės interesai būtų pirmoje vietoje, kad išrinktoji valdžia netarnautų nei vakarų, nei rytų struktūroms ir sveikas protas padėtų išsaugoti valstybę…

  • Arūnas:

   bet jeigu rinkimuose tektų pasirinkti ar liberalus, ar valstiečius, tai tikrai nesirinkčiau liberalų. Valstiečiai dar gali pasitaisyti , o liberalai – niekuomet: jie labiau antilietuviški net negu LLRA

  • Kęstutis:

   Gal jūs kokį Shilerį pasiskaitykite ir lietuvių kilmės, ir Nobelio premijos laureatas, bet kapitalizmą ir tą “laisvą” rinką kritikuoja… Neatėjo kapitalizmas “visiems laikams”, o tik tam tikram žmonijos laikotarpiui ir jau “vakar” tas kapitalizmas patapo visiška atgyvena, ir dar besikėsinanti į žmonijos išlikimą…

   • ŽEMAITIS:

    Kapitalizmas, laisva rinka visiškai atitinką visai gamtai būdingus evoliucijos principus, ir jis niekur bei niekada neišnyks. Nes tai DĖSNINGA.
    O visokie Šileriai ir kitokie kairieji tegu peza ką tik nori – asmeniškai man jie neįdomūs.

 2. Pajūrietis:

  O jau pabaiga, jau tas supergrandiozinis baigiamasis akordas išrikuotiems karžygių pulkams.
  Tai sugrįžkite ir dirbkite Lietuvai, keiskite ją vietoje, čia, o ne nežinia iš kur ir kaip.
  „reikia prašyti Aukščiausiojo palaiminimo“ – prašyti ko: Seimo pirmininko, Ministro Pirmininko ar Prezidento?

 3. Žemyna:

  Vytautas Sinica per Marijos radiją. Ką šiandienos žmogui sako istorinės atminties ženklai: paminklai, memorialinės lentos, atminimo aikštės?
  – tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/vytautas-sinica-per-marijos-radija.-ka-siandienos-zmogui-sako-istorines-atm

  Nacionalinis susivienijimas. Apie cenzūrą ir Lukiškių aikštę
  – tiesos.lt/index.php/tinklarastis/straipsnis/nacionalinis-susivienijimas.-apie-cenzura-ir-lukiskiu-aikste

  Nacionalinės premijos laureatas Gytis Lukšas: Tamsiausia – prieš aušrą
  – respublika.lt/lt/naujienos/kultura/interviu/nacionalines_premijos_laureatas_gytis_luksas_tamsiausia__pries_ausra/

 4. Bartas:

  Dar kartą apie tą patį. Išbėgusiems prie sotesnio stalo.
  Pas jus nėra tvarkos ( pas mus likusius). Žmogus šūdo vietoje. Grįžčiau , jei viskas pasikeistų į gerą ir “komsamolcai išmušti , ir atlyginimai vakarietiški.
  Ne vienas taip ar panašiai kalba.
  Dainelė iš naujo . Jūs, likę senoliai, “uzbekai, kazbekai” ir kt. nemiegokit. Eikit, reikalaukit, muškitės, mitinguokit, o kai iškovosit , kad žmogus jau tapo ne šūdo vietoje ir didelius atlyginimus . ” Grįžtu namo kol saulė dar nenusileido…”

 5. Petsurasu:

  Gerb.redakcija kaip tokius straipsnius ir įsileidžiate spausdinti ….Adamkus atėjęs į valdžią per melagystę ir prisidirbęs valdydamas su JAV kalėjimais ir buvo tik “marionetė ” kitų valdomas gali patarynėti ką mums daruti…..Apsidairykite kas darosi Pasaulyje kur jis eina ir jei norite prisidėti prie Tautos gerovės kėlimo pagalvokite ką spausdinate ir kodėl vėl pulkinate žmones.Jei Jūs vėl norite,kad Jūs valdytų tie patys kurie jau valdo 30 metų tads aš tyliu….LReklama …..Smegenų turi ….Smegenų …jei turėtum tokių blūdų nespausdintum

  • Pajūrietis:

   „Formuoti pilietinę visuomenę, kelti jos sąmoningumo lygį“ – taip Alkas sako apie vieną iš savo tikslų. Trumpai čia pabuvęs, pradėjau tuo šiek tiek abejoti. Nes kai kurie čia skelbiami primityvūs parašinėjimai kažin ar atitinka minėtus tikslus. Tai tik subjektyvi nuomonė, gal ir klystu.

   • Žemyna:

    Kaip žinia, ,,Alką” maitina geranorių dovanojami tekstai. Mes, skaitytojai, būsime tik laimingi, jei tamstos prisidėsite prie jų, dovanosite savo kokybiškus tekstus. Vasarą jų pamažėja…
    Tačiau nemanau, jog reikia, kad visi tekstai būtų lyg nuo vieno kurpalio, visi tik vieną nuomonę skleistų. Jei taip bus, mūsų smegenys visai atbuks, tiesos nuo melo neatskirsime, tapsime dar labiau pažeidžiami. Be to, būti informuotam, žinoti, ką kita pusė galvoja, kam rengiasi, ne tik naudinga, bet ir būtina.

 6. mykolas:

  džiugašvilis kaip žinote yra pasakęs: svarbu ne kaip balsuoja, o kaip balsus skaičiuoja.Viename Šiaurės Rytų Lietuvos rajone Seimo rinkimuose prieš du penkmečius ir buvo pritaikyta jo metodika. Rytą sužinojome, kad vienos didelės rinkimų apylinkės komisija, nebaigusi darbo, išsikraustė kitur ir ten baigė skaičiuoti. Nebaigėte skaičiuoti? Tai sėdėkite savo vietose, kol baigsite, kaio liepia įrinkimų įstatymas. Kam tokio triuko galėjo prisireikti? Aišku, tam, kad galima būtų didelį kiekį biuletenių pakeisti į kitus, raudoniesiems reikalingus. Vyriausiajai rinkimų komisijai toks cirko triukas praėjo. Žmonės, saugokites naujųjų džiugašvilių.

 7. Romas:

  Pirmos pastraipos pabaiga ir visa antroji pastraipa tiek ESMINGOS, kad nors ant sienos kabink. Kad taip ją vietoje reklamos…

 8. Diedas:

  Pažvengiau nuo širdies.
  Janutienė žurnalistė.
  O gal?
  Pirmoji pradėjo kurti dergiamąsias, Lietuvą ir lietuvius žeminančias laidas, pirmoji iš Lietuvos menkinimo užsidirbo milijoną.
  Autorei siūlyčiau prisiminti tokius, ją pačią liečiančius “””šedevrus””” “Ar visi lietuviai vagys?” “Ar užsienyje sutikus lietuvį reikia kviesti policiją?” “Ar visos lietuvės paleistuvės?” ir t.t.
  Nėra Pasayje lietuvio, kurio Janutienė ben kartą nebūtų aptriedus

 9. Romas:

  Sakoma blogų žmonių nėra – yra žmonės skirtingi. Ta “rakštis su…” kitose pareigose gali tapti tikru atradimu, kokiu nors gydytoju, mechaniku ar žolininku “iš pašaukimo”, “nuo dievo”.
  Tai aktualu ir kalbant apie kritiką. Vieni jai turi įgimtą polinkį, kiti priešingai – nepakelia. Graudu žiūrėt, kai žmogus ne “savo rogėse”. Ne tik graudu, bet ir žala – visiems. Pvz. kai kritikos nepakelia žurnalistas. Eitų senelių prižiūrėti ar vaikų, kur reikalinga kantrybė, pakantumas…

  Kritika pažangos variklis. Jei viskas gerai, tobula, tada ateina stagnacija. Esant pilnai demokratijai, su pilietine teise ne tik valdžią rinkti, bet ir atstatydinti, “ne savo rogėse” liks žymiai mažiau…

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: