Visuomeninė Rasų kapinių draugija skelbia varžytuves draugijos ženklo atnaujinimui (3)

Atnaujintas 1863 m. sukilėlio, knygnešio Valentino Urbonavičiaus antkapis Senųjų Rasų kapinėse 2019 m. | Visuomeninės Rasų kapinių draugijos nuotr.

Atnaujintas 1863 m. sukilėlio, knygnešio Valentino Urbonavičiaus antkapis Senųjų Rasų kapinėse 2019 m. | Visuomeninės Rasų kapinių draugijos nuotr.

Visuomeninė Rasų kapinių draugija šiemet švenčia savo veiklos 30-metį. Jau daugelį metų šios ne pelno siekiančios organizacijos skiriamasis ženklas yra angelo figūra, puošianti Vilniaus visuomenės veikėjo ir filantropo Juozapo Montvilos (Józef Montwiłł) antkapinį paminklą. Naudodamiesi gražia proga, Draugijos nariai nusprendė atnaujinti visuomeninės organizacijos logotipą, todėl ieško naujų idėjų ir kviečia kūrybingus žmones dalyvauti varžytuvėse!

Vilniaus Rasų kapinės – vienos žymiausios ir seniausios išlikusios Lietuvoje kapinės, įkurtos 1801 m. Tai lietuviškos ir

lenkiškos kultūros jungiamoji dalis, visos mūsų šalies istorijos bei kultūros paminklas, „atversta istorijos knyga“. Didžiausią niokojimo bangą kapinės patyrė po II pasaulinio karo.

Sovietinis laikotarpis nešė vis didesnį kapinių nuosmukį: buvo vagiamos geležinės tvorelės, šalinami metaliniai kryžiai, kurie dažnai patekdavo į metalo laužo supirktuves. Be to, vandalai niokodavo koplyčias, daužydavo antkapinius paminklus. 1991 m. Lietuva atgavo nepriklausomybę. Tais pačiais metais Lietuvos lenkė, gimusi ir užaugusi Vilniuje, Alicija Marija Klimaševska, kartu su kultūros veikėjais Halina Jotkela (Jotkiallo), Olgierdu Koženieckiu ir Ježi Survilo, pradėjo svarstyti, kokiu būdu gali praktiškai prisidėti prie Senųjų Rasų kapinių atnaujinimo ir klestėjimo.

Juk kapinėmis, kaip ir vyresnio amžiaus žmonėmis, būtinai reikia rūpintis, todėl nuspręsta įkurti nevyriausybinę, ne pelno siekiančią asociaciją, pavadintą „Visuomenine Rasų kapinių draugija“. Labai daug praktinių patarimų suteikė 1974 m. Ježio Prėjaus-Valdorfo (Jerzy Preyss-Waldorffo) (1910-1999) įkurtas Visuomeninis senųjų Povonzkų paminklų priežiūros komitetas. Abiejų komitetų draugystė ir glaudus bendradarbiavimas tęsiasi iki šiol.

Nuo 1990 m. iki 2018 m. A. M. Klimaševska buvo Lietuvoje veikiančios draugijos pirmininkė. Prieš dvejus metus garbaus amžiaus visuomenininkė pirmininkavimą perleido Lietuvos lenkų medikų draugijos pirmininkui Darijušui Žibortui. Šiandien asociacija susideda iš dvylikos, Lietuvoje gimusių ir užaugusių, lenkų tautybės narių. Draugija yra įkūrusi internetinę svetainę www.rossa.lt (lenkų kalba) ir Facebook tinklaraštį.

SKELBIAMO KONKURSO NUOSTATAI

ORGANIZATORIUS

 • Konkursą organizuoja Visuomeninė Rasų kapinių draugija.

KONKURSO TIKSLAS IR OBJEKTAS

 • Konkurso tikslas yra išrinkti geriausią naujojo Visuomeninės Rasų kapinių draugijos simbolio (logotipo) idėją (eskizą).
 • Logotipą organizacija naudos identifikavimo, reklamos, informavimo, korespondencijos ir žinomumo skatinimo tikslais.

DALYVAVIMO SĄLYGOS

 • Konkurse gali dalyvauti asmenys nuo 16 metų.
 • Konkursui pateikiami projektai turi būti individualūs ir autoriniai darbai. Darbą pripažinus plagiatu, dalyvis bus diskvalifikuotas.
 • Konkursui pateikiamų naujojo organizacijos simbolio (logotipo) eskizų kiekis neribojamas.
 • Dalyvavimas konkurse reiškia neatlygintiną autoriaus teisių atsisakymą Visuomeninės Rasų kapinių draugijos labui.
 • Konkursui pasiūlymus teikiantys asmenys sutinka, kad Organizatorius tvarkytų jų asmens duomenis tik konkurso reikmėms.
 • Konkurse negali dalyvauti Visuomeninės Rasų kapinių draugijos narių artimiausi šeimos nariai.
 • Šiuose nuostatuose nepaminėtus klausimus sprendžia Organizatorius.
 • Dalyvavimas konkurse reiškia sutikimą su anksčiau nurodytomis sąlygomis.

KONKURSO UŽDUOTIS

 • Konkurso užduotis yra sukurti naujojo Visuomeninės Rasų kapinių draugijos simbolio (logotipo) eskizą. Leidžiama bet kokia piešimo technika (pvz., kompiuterinė grafika, pieštukai, flomasteriai, tušas, guašas, pastelės ir t.t.) Svarbu, kad darbe būtų pateikta autoriaus turinio interpretacija ir jo asmeninė vizija. Naujasis simbolis (logotipas) taip pat turi kažkokiu būdu atspindėti Rasų kapinių istoriją, funeralinę architektūrą ar simbolizmą arba Visuomeninės Rasų kapinių draugijos veiklą. Dėmesio! Jei konkursą laimėtų fizinis asmuo, jo sukurtas organizacijos simbolio (logotipo) eskizas bus perduotas profesionaliai įmonei, kuri kompiuterinės grafikos programomis užbaigs logotipo projektą ir atliks jo pakeitimus (jei reikės).

KONKURSINIŲ DARBŲ PATEIKIMO TERMINAS

 • Darbų pateikimo terminas: nuo 2020 m. liepos 10 d. iki 2020 m. spalio 25 d. imtinai.
 • Konkurso nuostatų reikalavimų neatitinkantys darbai nebus vertinami.
 • Vėliau nurodyto termino atsiųsti darbai nebus svarstomi.
 • Konkursiniai darbai turi būti siunčiami tik el. paštu: rossa.wilno@gmail.com
 • Prie kiekvieno siunčiamo simbolio (logotipo) eskizo turi būti nurodyti tokie duomenys: autoriaus vardas ir pavardė, amžius, gyvenamoji vieta / adresas korespondencijai, el. pašto adresas arba telefono numeris.
 • Organizatorius pasilieka teisę pratęsti darbų pateikimo terminą.

KONKURSO KOMISIJA

Konkurso komisiją sudaro Visuomeninės Rasų kapinių draugijos nariai. Vertinant darbus bus remiamasi tokiais kriterijais:

 • temos pristatymo forma
 • meninė vertė
 • logotipo originalumas
 • kompozicija
 • asmeninė interpretacija

APDOVANOJIMAI

 • Naujojo Visuomeninės Rasų kapinių draugijos simbolio (logotipo) eskizo konkurso nugalėtojas gaus diplomą ir 100 eurų piniginį prizą (rėmėjas – UAB ,,Lietaus meistrai“).
 • Konkurso komisija turi teisę skirti papildomus prizus išskirtiems darbams, taip pat teisę neskirti apdovanojimų.
 • Visi atsiųsti darbai (neatsižvelgiant į tai, ar dalyvis taptų laureatu / būtų išskirtas) bus paskelbti interneto svetainėje rossa.lt ir Visuomeninės Rasų kapinių draugijos „Facebook“ puslapyje.
 • Organizatorius neorganizuoja apdovanojimų ceremonijos: pagrindinis finansinis prizas bus pervestas į nugalėtojo banko sąskaitą, o papildomi prizai ar diplomai laimėtojams bus išsiųsti paštu per 30 dienų nuo rezultatų paskelbimo.

KONKURSO REZULTATŲ PASKELBIMAS

 • Rezultatai bus paskelbti iki 2020 m. lapkričio 15 d. Su nugalėtoju bus susisiekta el. paštu. Konkurso rezultatai bus paskelbti organizatorių interneto svetainėje rossa.lt, Visuomeninės Rasų kapinių draugijos „Facebook“ puslapyje, Lietuvos informaciniuose tinklalapiuose ir spaudoje.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Konkurso organizatorius neatsako už galimą konkurso pratęsimą, sutrumpinimą, pakeitimą ar atšaukimą dėl nuo jo nepriklausančių priežasčių.
 • Dėl šiuose nuostatuose nepaminėtų klausimų sprendžia Organizatorius.
 • Organizatorius pasilieka teisę savo nuožiūra užbaigti ar modifikuoti konkursą laimėjusį projektą.
Kategorijos: Kultūra, Kultūros paveldas, Lietuvoje, Naujienos, Pilietinė visuomenė, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , .

3 komentarai

 1. Garbės žinija:

  Dabar jau atviriau ir…aiszkiau suwoksim, kad esame(nesame)TIEK OKUPUOTI, taip – ne uzhwaldyti,
  o TIEK GILIAI OKUPUOTI, kad netgi palaidojus (ar laidojant) iszlikti lituaneriu-litowcu (ka czia jau apie lietuwi) jokios gali*ybes

  /net M raides pagailo,kai kai kai KAI:

  Pierwszy prezes Społecznego Komitetu Opieki nad Starą Rossą – pani Alicja Maria Klimaszewska.

  Założyciele Komitetu:

  Alicja Maria Klimaszewska.

  ś. p. Halina Jotkiałło

  ś.p. Olgierd Korzeniecki

  ś.p. Jerzy Surwiło

  W chwili obecnej (2020 r.) SKOnSR składa się z następujących członków:

  Dariusz Żybort – prezes SKOnSR (od 01.03.2018), przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Medycznego na Litwie (PSML), stomatolog, właściciel gabinetu stomatologicznego w gmachu Domu Polskiego w Wilnie (ul. Naugarduko 76), działacz w Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie.

  Alicja Maria Klimaszewska – były prezes SKOnSR (od 1990 r. do 28.02.2018), honorowy prezes (od 01.03.2018), filolog, pedagog, działacz społeczny na Litwie.

  Adam Błaszkiewicz – dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, wieloletni przewodniczący Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie.

  Dariusz Lewicki – (w komitecie od 2013 r.); magister Ochrony Zabytków i Dziedzictwa Kulturowego, kierownik projektu w ZSA “Termodinaminiai procesai”, badacz kościoła Opatrzności Bożej i “Domu Serca Jezusowego” w Wilnie oraz działalności ks. Karola Lubiańca na Wileńszczyźnie.

  Jolanta Nowosielska – nauczyciel języka angielskiego w Gimnazjum im. Władysława Syrokomli w Wilnie.

  Alina Obolewicz – (w komitecie od kwietnia 2018 r.) licencjowany przewodnik po Wilnie i całej Litwie od 2004 r., członkini Polskiego Klubu Dyskusyjnego, prezes PKD (2019 r.).

  Alina Ewelina Szostak – (w komitecie od kwietnia 2018 r.) instruktor w Związku Harcerstwa Polskiego na Litwie, członek Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca “Wilia”, świetny fotograf-amator.

  Terenia Dzikiewicz-Wrona (w komitecie od kwietnia 2018 r.) magister Akademii Podlaskiej w Siedlcach, wieloletnia chórzystka w zespole “Wileńszczyzna”, chórzystka w kościele Opatrzności Bożej i w kościele Wszystkich Świętych w Wilnie oraz wolontariusz w programie “Artumas”.

  Romuald Szumski – (w komitecie od kwietnia 2018 r.) dyrektor ZSA “Dažymo meistras” i ZSA “Lietaus meistrai”.

  Marzena Rynkiewicz – (w komitecie od stycznia 2019 r.) project manager, księgowa SKOnSR.

  Wiktor Nowosielski – współwłaściciel księgarni polskiej “Elephas” w Wilnie, przedsiębiorca.

  Paweł Żemojcin – (w komitecie od kwietnia 2018 r.) prezes agencji artystycznej “Polskie imprezy na Litwie”.

  Taigi taigi,tas 345,28 Lt (mat Lietuvos KT Nutarimu 2014-01-24 pripazinta Euro ivedimo Lietuvos Respublikos Konstitucijai neatitikimas ir tuo, – KADANGI NE PAGAL g a l i o j a n c i o s Konstitucijos str., negaliojantis) – atveda bei atveria ir ALKO negalias (manas, tavas, – visiszkas) Pirmojo Lietuvos Valstybes – po 1918 vasario 16-ta pasiraszyto Nepriklausomybes Nutarimo (iszwersto “pod Aktem”) isigaliojimo veikusio ir b u v u s i o (beje Rasose palaidoto) – Vadovo
  …o kapgi KITAIP Alke??… atminima, pripazinima ir BUVIMA.

  Ar …esame?????

  LTSR AT kolaboracines prievartos bunkeryje tunant k e t v i r t a deszimtis metu SEIMOWAI LT
  LKP CK sztabe pobrazauskiniame su KGB valdomo zudyniu lykio tvaiku ispraustu Kampe “premj.”
  Su
  ziauriai ziauriai, be Gedos ir saziniu ant Jomarkinio pliaciaus is Kulturkanalizacijos (po Kultsosto””) isz anapus Neries pripersto smelio /nesvarbu kas “perdikas”: WAMZDIECOWA tai ir Palucko su SZ… ir Zuokucko, ir Paksowo, netgi sakykim parazitu parazitiszkiausiu politikanu Matijoszowu, –
  tokia tad czia ir dabar Lithuania (su ir BE “beach”, bet su ACH) /
  ant busimo AUKU atminties ir garbes memorialo – VISISZKAI LUKISKI pertvarkius ir isz Rossa in Rasas irgi …grįžus.
  Grįžta ten visi,
  net lietuviai.

 2. Garbės žinija:

  JAN BASSAN’OWICZ
  jei dar bus Lietuva, lietuviai,
  tai ir bus ne wien Rossa, bet ir Rasos
  – su aiszkia, Walstybine kalba (kol kas kaip matyt..BE-
  ACH… :))
  ht tps://www.15min.lt/media-pasakojimai/signatarai-basanavicius-282

 3. Žemyna:

  iš 10 pavardžių 7 paviršius apdorotas, 2 – ir vidus (išverstos), 1 slaviška.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: