Išrinktas geriausias Vilniaus Vokiečių gatvės atnaujinimo pasiūlymas (0)

Vokiečių gatvė | Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

Vokiečių gatvė | Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

Vilniaus miesto savivaldybės inicijuotas Vokiečių gatvės atnaujinimo architektūrinės idėjos varžytuves vertinusi komisija baigė diskusijas ir išrinko geriausius iš 18 darbų. Geriausią žinią šiandien iš varžytuvių rengėjų gavo kūrybinė komanda, pateikusi projektą „Strassen-Platz“ – tarptautinė septynių narių žiuri vieningai jį išrinko nugalėtoju. Antrą vietą laimėjo projekto „Willkommen“ kūrėjai, trečią – „Paralelių“ autoriai.

„Varžytuvėms pateiktų idėjų profesionalumo lygis, problemos supratimo gylis bei pateiktų sprendimų atitikimas erdvės problematikai labai skirtingi. Tai suprantama – atvirose varžytuvėse galėjo dalyvauti ir patyrę kraštovaizdžio architektai, ir pradedantieji architektai. Bet tuo metu, kai viešai pradėjo sklisti kritika kai kuriems varžytuvėms

pristatytiems darbams, mums atrodė, jog užteks vieno gero darbo, kad galėtume pasakyti varžytuves pavykus. Sakyčiau, kad jį radome: nors ir ne tokį, kuris tinkamas įgyvendinti „čia ir dabar“, dar tikrai taisytiną, derintiną, bet atitinkantį ir savivaldos, ir gyventojų lūkesčius esminiais aspektais“, – kalbėjo vyriausiasis Vilniaus miesto architektas Mindaugas Pakalnis.

„Komisija išrinko geriausią idėją, su kuria galima dirbti toliau – šiuo atveju skubėti nėra kur, pirmenybė – kokybei. Tikslas yra, kad Vokiečių gatvė būtų žalia, patogi darniam judėjimui, gerbtų, saugotų ir pabrėžtų istoriškumą, žmonės joje jaustųsi jaukiai, o jos atnaujinimui būtų rasti geriausi architektūriniai sprendimai. Šie miesto lūkesčiai projektuotojams turės būti įgyvendinti. Dėl kokybės šioje vietoje abejonių nebus“, – sakė Vilniaus meras Remigijus Šimašius.

 Vokiečių gatvė | Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

Vokiečių gatvė | Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

Pasak M. Pakalnio, akivaizdu, kad po pastarojo atnaujinimo, įvykdyto prieš daugiau nei 20 metų, Vokiečių gatvė įgijo naujų funkcijų ir tapo patrauklesnė, tačiau jos galimybės vis dar nėra visiškai atskleistas ir išnaudojamas, ypač vertinant tai, kad viešų žaliųjų erdvių, skirtų aktyvesniam plėtimui, senamiestyje labai trūksta.

Vyriausiasis Vilniaus miesto architektas pažymi, kad savivaldybės sprendimas ne tęsti projektavimą pagal 2015 metais parengtus Vokiečių gatvės pertvarkymo projektinius pasiūlymus, kuriuose buvo numatyta želdiniais pažymėti buvusio užstatymo ribas ir taip suskaidyti šiuo metu labiausiai naudojamą pėsčiųjų traktą, o rengti vienos svarbiausių senamiesčio viešųjų erdvių architektūrines varžytuves, buvo savalaikis ir reikalingas.

1 vieta „Strassen-Platz“ | Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

1 vieta „Strassen-Platz“ | Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

Varžytuvių rengėjas, Lietuvos architektų sąjunga, buvo įpareigotas sudaryti sąlygas varžytuvėms, kurių dalyviai pasiūlytų gatvės pertvarkymo projekto sprendinių, atitinkančių šios vietos urbanistinius, kraštovaizdžio architektūros ir funkcinius iššūkius. Iš varžytuvių dalyvių tikėtasi, kad jie ras būdų atskleisti daugiasluoksnę vietos istoriją, išryškinti vertingiausius gatvės bruožus, pasiūlyti vietos istorijos įamžinimo būdus, atnaujinti ir praturtinti gatvės želdinius, sureguliuoti automobilių, pėsčiųjų, dviratininkų eismą, sudaryti sąlygas paslaugų infrastruktūros viešojoje erdvėje ir aplinkiniuose pastatuose plėtojimui, be to, pasiūlyti viešosios erdvės naudojimo būdus skirtingiems metų laikams įvertinant galimybę ją naudoti miesto renginiams, šventėms, prekybai ir pan.

Vertinimo komisija (pirmininkas – Mindaugas Pakalnis, architektas, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vedėjas, nariai – Rūta Matonienė, architektė, Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Vyriausiojo miesto architekto skyriaus vyresnioji patarėja, Vilemas Tomistas (Villemas Tomiste), architektas (Estija), Seilana Beleka Ombrektė (Ceylan Belek Ombregt), architektė (Marthos Schwartz biuras, Londonas, UK), Irena Kliobavičiūtė, architektė, Viltė Janušauskaitė, architektė, nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos specialistė, Mantas Pilkauskas, Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjungos pirmininkas) nutarė, kad į didžiąją dalį klausimų projektas „Strassen-Platz“ (liet. „Gatvės aikštė“) atsakė.

2 vieta „Willkommen“ | Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

2 vieta „Willkommen“ | Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

Vertinant nugalėtojų komandos sprendinių urbanistinį pritaikymą įvardinta, kad tai – profesionalus, protingas ir nuosaikiai filosofiškas darbas, kuriame suvokti pagrindiniai šios erdvės bruožai – istorija, pėstieji, želdynai ir išskirtinumas. Paveldo sluoksnis darbe išspręstas itin grakščiai – buvęs užstatymas išryškintas sutapdintomis dangomis, pereinančiomis į lėto eismo gatvę, kuri vaizdžiai susitapatina su pėsčiųjų erdve. Užstatymo linijos išryškinamos subtiliomis metalo gijomis ir salomis, kai kur eksponuojami archeologiniai sluoksniai. Aiški pirmenybė pėstiesiems netgi numato galimybę ateityje transporto eismą panaikinti. Nauji želdynai sodinami buvusių kiemų vietose, saugant kultūrinį negilų sluoksnyną, esami medžiai perkeliami į naują erdvę, o išskirtinės erdvės leidžia pritaikyti erdvę pagal miesto ir žmonių poreikius.

Daugiafunkcę Vokiečių gatvės viešųjų erdvių sistemą „Strassen-Platz“ autoriams, komisijos nuomone, pavyko sukurti glaustais protingais sprendiniais, kurie leidžia skleistis gatvės charakteriui, išryškinti vietos tapatumą.

3 vieta „Paralelės“ | Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

3 vieta „Paralelės“ | Vilniaus miesto savivaldybės nuotr.

Profesionalūs ir praktiški šiame projekte želdinių tvarkymo pasiūlymai. Projekto autoriai pakankamai įsigilino į Vokiečių gatvės želdinių priežiūrą, praktinius aspektus ir skirtingų metų laikų keliamus iššūkius. Apgalvotas ir vietos bruožams pritaikytas technologinių sprendimų – pavyzdžiui, šaknų ar vandeniui laidžios dangos panaudojimas projekte. Toks projektas galėtų būti įgyvendintas kokybiškai, naudojant ilgaamžes medžiagas. Komisijos vertinimu, mažosios architektūros išpildymas kelia abejonių dėl jų praktiškumo, tačiau šie klausimai galėtų būti sėkmingai išspręstos tolesniame projekto nagrinėjime.

Spręsdami istorinio suderinamumo iššūkį, projekto autoriai pasiūlė išryškinti buvusio užstatymo ribas, vaizdiškai atkuriant posesijų struktūrą, bet išvengiant dirbtinių ribų pakitimų.

„Funkcinis erdvės dalijimas nėra fizinis, dėl to nekelia pavojaus bendram bulvaro erdvės suvokimui, neuždengiami gatvės išklotinės fasadai, išsaugoma pagrindinė bulvaro ašis, atverianti barokinės Šv. Kotrynos bažnyčios perspektyvą pietuose, parodomos senosios skersinių Žydų ir Mėsinių gatvių trasos“, – komentavo M. Pakalnis.

Komisijos išvada šiam projektui buvo palankiausia: pažymėta, kad projekto autoriai sukūrė dinamiškai besivystančią viešąją erdvę tam panaudoję paprastas priemones, kurios kiekviename segmente yra išsikirtinės ir atsižvelgia į visumą. Tuo pat metu apjungiamos abi gatvės pusės ir taip sukuriama vientisa, visiems patogi gatvės šerdis. Autorių pasiūlytas istorinę urbanistinę struktūrą žymintis dangų piešinys sudaro vietas, kurios pritaikomos skirtingoms funkcijoms – kavinių, želdynų, erdvių išdėstymui. Toks sprendimas suteikia galimybes bandymams, nekeičia gatvės erdvės, sudaro sąlygas kurti kiekvieno atskiro gatvės ploto, atskiros atkarpos, savitą charakterį, formuojamą istorinių fasadų, želdinių bei gatvės erdvei suteikiamų funkcijų. Komisija įvertino, kad taip autoriai sukuria įvairių pakeitimų gatvės erdvėje galimybę.

Nuramintas eismas naujojoje gatvės dalyje leidžia sukurti vieningesnę gatvės erdvę, tačiau kartu kelia ir pėsčiųjų saugumo iššūkius. (Projekto autoriai pabrėžė siekę sukurti įspūdį, kad automobilių vairuotojai jaustųsi važiuojantys pėsčiųjų taku, o ne atvirkščiai.) Žiuri išvadose atkreiptas dėmesys, kad projekte numatyta dviračių tako vieta ant istorinio grindinio keistina – jis išskirtinai nepatogus važiuoti dviračiu. Siūlytina dviratininkus iškelti į naująją gatvės dalį, kur jie galėtų judėti bendrame ramesnio eismo sraute.

Komisijos nuomone, projekto autoriams dar nepavyko rasti tinkamo gatvės želdinių ir kietųjų dangų santykio, toliau vystant projektą būtina kietųjų dangų sąskaita didinti gatvės želdinių plotą ir įvairovę, parinkti įvairius šių želdinių įveiksminimo būdus.

Komisija išsamias pastabas sudarė tris pirmas vietas užėmusiems projektams – visi jie gali būti įgyvendinami susiklosčius tam tikroms procedūrinėms aplinkybėms.

Antrąja vieta įvertintas varžytuvių darbas „Willkommen“ pratęsė bulvaro paprotį išryškinti „senąją“ ir „naująją“ gatvės dalis. Projekto stipriąja puse komisija pavadino padidintą želdynų kiekį, tačiau kartu išsaugotą gatvės-bulvaro įvaizdį, dalykiškus ir paprastus gatvės bruožų sprendimus. Pagrindinė projekto silpnybė – išskirtinė ir niekaip su vieta nesusisiejanti architektūrinių bei kraštovaizdžio bruožų raiška.

Projekto „Paralelės“ kūrėjai, įvertinti 3-iąja vieta, buvo pagirti už tai, kad sugebėjo gatvės rytinę išklotinę išlaisvinti nuo transporto eismo, taip laimint erdvės pėstiesiems ir aptarnavimo paslaugų plėtrai saulėtoje gatvės pusėje. Tai sudaro išskirtines sąlygas tiek naujų veiklų gatvės erdvėje plėtojimui, tiek želdynų plėtrai. Komisija tai pavadino drąsiu bandymu ir stipriu autorių atradimu. Galiausiai darbas įvertintas kaip jautrus projektas, pagrįstas pagarba Vokiečių gatvės istorijai, siūlantis mažiausią galimą vietos keitimą. Deja, pasiūlymas likęs idėjos būsenoje, smulkiau nenagrinėtas, todėl nebuvo įmanoma įvertinti, koks jis būtų įgyvendinus, ypač želdinių ir srautų rengimo požiūriu.

Trijų geriausių darbų kūrėjams bus įteikti apdovanojimai – I-os vietos laimėtojui skiriama 9000 Eur, II-os – 7000 Eur, III-ios – 4000 Eur. Po to projekto užsakovo – Vilniaus miesto savivaldybės – ir laimėjusios idėjos autorių laukia ilgas, kruopštus darbas, tyrimai, diskusijos su žinovais ir bendruomenėmis, kad varžytuvėms pateikta idėja virstų projektu.

Visą varžytuvių darbų medžiagą galima rasti čia: www.dropbox.com/sh/n0305ij7l0bht0z/AABPC-zTUahtE1HqGjpjnzKta?dl=0.

Kategorijos: Architektūra, Kultūra, Lietuvoje, Naujienos, Visi įrašai | Žymos: , , , , , , , , , , , , .
Screenshot_2020-08-04 Redaguoti puslapį ‹ Alkas lt — WordPress
Skaityti komentarusKomentavimo taisyklės

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: