A. Kulakauskas: Naujoji pasaulio tvarka dar neišryškėjo (33)

Antanas Kulakauskas | valstietis.lt nuotr.

„Svarbu būtų pasiekti, kad liktume Europos geopolitinėje erdvėje“ – teigia politologas, istorikas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, humanitarinių mokslų daktaras Antanas Kulakauskas, kiek anksčiau mūsų laikraščio skaitytojams užsiminęs, kad Lietuvoje nelabai kas mąsto apie mūsų dienomis vykstančius globalius sisteminius pokyčius. Būtent apie tai ir paprašėme profesoriaus pasidalinti savo mintimis.

– Klimatologai jau seniai muša pavojaus varpais dėl spartaus klimato atšilimo, bet vis dar tarsi negirdime, bent jau Lietuvoje, jokių perspėjimų dėl rimtų permainų pasaulyje žadančios geopolitinio klimato kaitos. Kodėl – ar niekas nenujaučia geopolitikos sausrų, žemės drebėjimų, potvynių, o gal tai tik tyla prieš audrą?

– Apie prasidėjusias rimtas permainas pasaulio geopolitinėje ir geoekonominėje sąrangoje Lietuvos populiarioji žiniasklaida iš tikrųjų kalba mažai. Bet yra leidinių, nukreiptų į siauresnius intelektualesnės publikos sluoksnius, kurie apie tai rašo nemažai, pvz., „IQ“, „Valstybė“, beje, anaiptol ne iš vienodų pozicijų. Netgi „YouTube“ kanaluose galima rasti lietuviškų laidų šia tematika. Kodėl apie tai mažai kalbama populiariojoje žiniasklaidoje ir viešajame politikos lauke – kitas klausimas. Viena vertus, neturime bent kiek gausesnio šios srities nepriklausomų profesionalių žinovų rato, o Lietuvos valstybės laivą (ar laivelį) vairuojantys asmenys ir jiems padedantys ekspertai nelinkę kalbėti apie tai, kas neramina ir nuo Lietuvos mažai tepriklauso.

Iš dviejų organizacinių struktūrų susidedančią euroatlantinę bendriją (ES ir NATO), kuriai priklauso ir Lietuva, purto vidiniai nesutarimai tarp JAV iš vienos pusės ir Vokietijos bei Prancūzijos – šalių, lemiančių ES politiką ir net likimą – iš kitos. Ir tai anaiptol ne tik konjunktūriniai dvišaliai ar trišaliai tarpvalstybiniai nesutarimai, o globalaus virsmo proceso dalis, kova dėl to, kokia turi būti pasaulio tvarka. Ir kol kas neįmanoma vienareikšmiškai pasakyti, kiek tas virsmas užtruks ir kuo jis baigsis, t. y. kokia nauja pasaulinė tvarka nusistovės. O ir ES nėra sutarimo dėl pasaulio, Europos ir pačios ES politinės ateities galimybių.

– Pasaulinių galių sistema, kurią nagrinėja geopolitikos žinovai, iš pažiūros yra labai inertiška, sunkiai besikeičianti – kaip ir klimatas. Kokios permainos paskutiniaisiais dešimtmečiais, o gal ir šimtmečiais, atvedė prie geopolitinės padėties Lietuvai svarbiausiuose pasaulio regionuose nestabilumo?

– Pasaulyje susiklostanti galių sistema arba pasaulinė tvarka paprastai staiga nesikeičia, ji turi inercijos, nors kartais ta kaita pakankamai greita, primena katastrofą, iš pirmo žvilgsnio netgi nepareikalaujančią didesnių žmonių aukų. Taip 1986 m. Michailo Gorbačiovo inicijuota pertvarkos („perestroikos“) politika Sovietų Sąjungoje ir atsisakymas konfrontuoti su Vakarais per penketą metų atvedė prie vadinamojo sovietinio bloko ir pačios Sovietų Sąjungos subyrėjimo, nors „perestroikos“ sumanytojai ir vykdytojai to visiškai nesiekė ir nesitikėjo. Nelikus ideologinio ir istorinio strateginio priešininko ir atsiradus naujoms technologijoms (internetas ir kt.), Vakarai su JAV priešakyje ėmėsi iniciatyvos įgyvendinti globalizacijos projektą.

Jis grindžiamas neoliberalaus, monetaristinio kapitalizmo modeliu, iki tol išbandytu Jungtinėje Karalystėje ir Jungtinėse Valstijose, vartotojiškumo kultu bei nuolat plečiamu – praktiškai socialinių teisių sąskaita – individualių žmogaus (ir net gyvūnų) teisių konceptu. Geopolitikos plotmėje šio projekto įgyvendinimo pagrindinio prižiūrėtojo vaidmenį prisiėmė JAV, o į rytus Europoje besiplečiantis NATO tapo ir įrankiu, ir pagalbininku. Žinoma, buvusiems sovietinio bloko kraštams Europoje, o visų pirma Lenkijai ir Baltijos valstybėms, priklausomybė NATO reiškia apsaugą nuo Rusijos imperinių ambicijų recidyvo. Sudėtine minėto globalizacijos projekto dalimi pirmiausia geoekonomikos plotmėje tapo ir Europos ekonominės bendrijos pertvarkymas 1991–1993 m. į Europos Sąjungą su numatyta plėtros galimybe. Naujai į ES priimtos šalys neoliberalaus monetaristinio kapitalizmo sistemoje neišvengiamai tapo pusiau periferine zona, kurios pirminė ar pradinė paskirtis – būti pigių materialinių resursų, pigios, bet apmokytos darbo jėgos šaltiniu, o jai priklausančios šalys turėjo kautis dėl patekimo į geoekonominio branduolio valstybių, dar vadinamų išsivysčiusiomis, tarpą, bet nesėkmės atveju galėjo nusiristi į periferijos arba vadinamojo trečiojo pasaulio lygmenį.

Tačiau ilgainiui tapo akivaizdu, kad ką tik trumpai aptartas globalizacijos projektas negali būti tvarios ir darnios žmonijos raidos pagrindu. Pirmiausia dėl savo vidinių prieštaringumų: gimdo iki tol neregėtą nelygybę tarp šalių ir tarp žmonių atskirose šalyse, netgi turtingose Vakarų valstybėse; gilina globalią ekologinę krizę; valstybinę valdžią paverčia institucija, tarnaujančia pirmiausia globalaus kapitalo interesams, tai demokratijos procesą daro daugumai žmonių mažai prasmingu formaliu procedūriniu žaidimu ir t. t. Tad nenuostabu, kad ir tarptautinė tvarka arba geopolitinė sistema, kuri susiklostė per kelis pastaruosius dešimtmečius ir kurią galima pavadinti sistema su vienu dominuojančiu, bet visko suvaldyti nepajėgiančiu poliumi, patiria krizę.

Ryškiausi to požymiai – ekonominė ir politinė stagnacija ES, Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš ES; Donaldo Trampo išrinkimas JAV prezidentu ir jo pradėta vykdyti politika, kuria siekiama vėl paversti JAV ne tik pakankamai vartojančia, bet ir pakankamai sau gaminančia šalimi, grasinant atsisakyti „globalaus policininko“ vaidmens. Kadangi JAV yra pagrindinis globalaus pasaulio galios centras, tokia šios šalies prezidento politika negali nesukelti radikalių pokyčių ir konfliktų viso pasaulio geoekonominėje ir geopolitinėje erdvėje, taip pat pačiose Jungtinėse Valstijose. Tą ir matome. Tik nereikia turėti svajonių, kad jei D. Trampas nebus perrinktas JAV prezidentu, į tarptautinę sistemą sugrįš stabilumas. Žinoma, kažkiek pasikeis politikos turinys ir stilius, bet kova tarp jėgų, turinčių skirtingas pasaulio tvarkos vizijas, nesibaigs.

Vidurio Rytų Europos šalims, o pirmiausia Lenkijai ir Baltijos valstybėms, galėtų iškilti nemaloni dilema: ar prisidėti prie ES tapsmo geostrateginiu subjektu, ar likti JAV globoje | valstietis.lt nuotr.

Vidurio Rytų Europos šalims, o pirmiausia Lenkijai ir Baltijos valstybėms, galėtų iškilti nemaloni dilema: ar prisidėti prie ES tapsmo geostrateginiu subjektu, ar likti JAV globoje | valstietis.lt nuotr.

– Lietuva priklauso net keliems prestižiniais pasaulyje laikomiems politiniams ir ekonominiams klubams: esame Europos Sąjungos, NATO, euro zonos, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) nariai. Ar tokia narystė neapsaugo mūsų nuo nemalonių geopolitinio klimato permainų, jeigu jos kada ištiktų?

– Ne, neapsaugo. Visi tokie klubai kuriami ir veikia kaip tam tikros konkrečios tarptautinės tvarkos ar sistemos palaikytojai. Keičiantis tai tvarkai, o šiuo metu pasaulis stovi ant kaitos slenksčio, tokių klubų, tiksliau, tarptautinių organizacijų, vaidmuo ir sandara bei paskirtis gali keistis sulig juose dominuojančių didvalstybių interesais. Tam tikromis sąlygomis tos organizacijos apskritai gali būti paleistos ar likviduotos. Lietuvos išorinio nacionalinio saugumo požiūriu svarbios tik dvi pirmos organizacijos. Kaip jau minėta, ES kaip regioninės ekonominės organizacijos, turinčios federacijos elementų, politika ir net likimas labiausiai priklauso nuo Vokietijos ir Prancūzijos, o karinis politinis NATO aljansas neįsivaizduojamas be JAV. Tačiau dėl minėto globalizacijos projekto krizės dar Barako Obamos (Barack Obama) laikais iškilo fundamentalaus strateginio pobūdžio prieštaravimai tarp JAV iš vienos pusės ir Vokietijos bei Prancūzijos iš kitos pusės. D. Trampo politika juos tik pagilino.

Vokietijai ir Prancūzijai nusibodo būti JAV globotinėmis geostrateginiu požiūriu. Jose yra jėgų, kurios norėtų, kad ES būtų ne tik geoekonomiškai, bet ir geostrategiškai savarankiška. Vargu ar tai patiktų didžiajai daliai amerikiečių elito. Tad, jei procesas plėtotųsi šia kryptimi, ir viena, ir kita pusė tikriausiai ieškotų strateginės partnerystės su Rusija, kuri svarbi ES bei JAV ir santykių su Kinija kontekste. Vidurio Rytų Europos šalims, o pirmiausia Lenkijai ir Baltijos valstybėms, taigi ir mums, iškiltų nemaloni dilema, ar prisidėti prie ES tapsmo geostrateginiu subjektu, ar likti JAV globoje, jei ši mėgintų kariniu požiūriu pasilikti Europoje ir prisidėti prie Europos suskaldymo. Beje, dilema neiškiltų, jei JAV apsispręstų palikti Europą, ir visos trys pusės, o dar geriau ir Kinija, rastų modus vivendi, tarpusavio santykių pobūdį. Šiuo atveju mums taptų svarbu pasiekti, kad liktume Europos geopolitinėje erdvėje, o ne būtume sugrąžinti į Rusijos prioritetinių interesų sferą. Norime to ar nenorime, reikia pripažinti, kad geopolitiniu ir geostrateginiu požiūriu Rytų Pabaltijys Rusijai yra svarbesnis nei Vakarų Europai, juolab JAV. Tiesa, dar yra vadinamojo Intermariumo, arba Tarpjūrio, scenarijus su Lenkija centre, bet vargu ar jis be globalią geopolitinę galią turinčių žaidėjų paramos gali būti gyvybingas ir užtikrinantis saugumą savo nariams.

– Kaip atrodo mūsų laikų geopolitiniai iššūkiai, su kuriais jau susidūrė ar dar tik susidurs Lietuva, lyginant su tais, kurie buvo iškilę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) laikais? Gal jų nė negalima lyginti? Ar vis dėlto galima įžvelgti panašumų, o gal net iš kai ko pasimokyti – juk sakoma, kad istorija linkusi kartotis…

– Nors pagal bazinį išsilavinimą esu istorikas, nematau prasmės imtis dabartinės padėties lyginimo su LDK laikais. Viena vertus, LDK laikai – tai daugiau kaip pusės tūkstančio metų laikotarpis, ir keliais sakiniais to laikotarpio geopolitinės padėties kaitos nenusakysi, kita vertus, dabartinė Lietuva yra žinomų ir jau ne kartą minėtų globalaus Vakarų pasaulio interesus reiškiančių struktūrų dalis ir jos likimas, apskritai imant, priklauso nuo tų struktūrų kaitos ir jų santykio su Rusija. O tas santykis gali įvairiai keistis ir keisis, tik šiandien dar nežinome, kaip.

– Klimato kaitos nepajėgiame, ar, tiesą sakant, nė nemėginame sustabdyti: regis, belieka prisitaikyti prie neišvengiamų permainų ir tikėtis ateisiant geresnius laikus. Ar turėsime prisitaikyti ir prie geopolitinių pokyčių? Ką lietuviams žada vis labiau ryškėjanti naujoji pasaulio tvarka, kam turėtume ruoštis ir ką daryti?

– Deja, kol tarptautinėje politikoje didesnį svorį turi galia arba jėga, o ne vertybės, tol mažos galios valstybėms lieka, jei lieka, tik pasirinkimas, prie kokios didesnės galios glaustis. O kol kas naujoji pasaulio tvarka anaiptol neišryškėjo, ir, ko gero, greitai neišryškės. Tad tarptautinėje politikoje pageidautina elgtis kuo apdairiau ir išmintingiau, o svarbiausią dėmesį ir pastangas skirti tautos ir valstybės vidinių galių ir santaros stiprinimui, europietiškos bei savos tautinės tapatybės plėtrai. Mano galva, būtų labai svarbu kaip įmanoma labiau demokratizuoti ir sykiu debiurokratizuoti politinių sprendimų priėmimo procesą tiek nacionaliniame, tiek vietos savivaldos lygmenyje. Tam reikėtų sukurti ir įstatymais įteisinti dalyvaujamosios sutarimo demokratijos mechanizmą. Gaila, bet apie tai mūsuose kalbama dar mažiau nei apie galimas geopolitines permainas. Nors galbūt būtent kol kas miglotos tarptautinės tvarkos permainų perspektyvos paskatins apie tai susimąstyti ir pradėti veikti.

– Dėkoju už pokalbį.

Kategorijos: Akiračiai, Nuomonių ratas, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , .

33 komentarai

 1. Romas:

  Įdomiausios ir svarbiausios mintys akcentuotos paskutinėje pastraipoje:
  – “didesnį svori turi galia arba jėga, o ne vertybės”…
  – “labiau demokratizuoti ir sykiu debiurokratizuoti politinių sprendimų priėmimą”
  – ” Tam reikėtų sukurti ir įstatymais įteisinti dalyvaujamosios sutarimo demokratijos mechanizmą.”

  Iš tikrųjų jeigu įvykius lems jėga ir gale, tai nuo mūsų mažai kas priklauso… Bet mes galėtumėm (savo pavyzdžiu) atkreipti dėmesį į vertybes… Kalbu apie tikrąją, o ne apie formalia (kaip dabar) demokratiją. Autorius ją ivardino žodžiais “dalyvaujamoji sutarimo”.
  Tokiom permainom skatina ir dabartinis Dievo suvokimas. Kad jis – visur-esantis, kiekviename materijos atome. Tai perša mintį, kad tokia pat – dieviška – visur esanti turi būti ir valdžia. Ne tik “viršuje”, bet ir “apačioje”…
  Tikrajai demokratijai rinkimų teisės nepakanka. Tai, kaip namas be stogo, kaip automobilis be ratų. Jai trūksta pilietinės teisės, blogai dirbantį, apsivogusį ar kitaip susikompromitavusį pareigūną ATSTATYDINTI. Kiekvienas pilietis turi dalyvauti…

 2. PASAULIO TVARKA NEGALI BŪTI nei “NAUJOJI” nei “SENOJI”!!! TAI KAS VYKSTA ŽEMĖJE, nuo Pasaulio pradžios, VYKSTA PAGAL KETURIS ŽEMĖS AŠIES FIZINIUS JUDĖJIMUS!!!
  Kaip žinome, Mykalojus Kopernikas , prieš 500 metų atradęs PIRMĄJĮ ir ANTRĄJĮ ŽEMĖS AŠIES FIZINIUS JUDĖJIMUS! LIETUVIS kaunietis inž. Romualdas ZUBINAS, SENIAUSIOS ŽEMĖJE LIETUVIŲ KALBOS DĖKA , prieš 10 metų, ATRADO TREČIĄJĮ ir KETVIRTĄJĮ ŽEMĖS AŠIES FIZINIUS JUDĖJIMUS!!! PASAULIS TVARKOSI – PAGAL KETURIS ŽEMĖS JUDĖJIMO DĖSNIUS!!! Šia tema parašytos ir, su vyksmo technologinėmis schemomis bei grafikais, yra išleistos knygos: “Perkūnas”, “Per praeitį į ateitį”, “Praregėjimas”. “Praeitis ir ateitis”, “Pažadinta praeitis”, “Tvanai dievai civilizacijos”!

 3. O:

  Bandau stebėti, kas vyksta, man atrodo, kad Lietuvai yra parinktas policinės tvarkos Baltarusijoje modelis. Iliustruoja kad ir tai, kiek jėgos, propagandos, absurdo, nesiskaitymo su priimtais įstatymais buvo pasitelkta, išplėšiant mažametę mergaitę iš aplinkos, kurioje ji norėjo gyventi.Visi mato, kas šiandien Baltarusijoje daroma su kandidatais į prezidentus.

 4. Pirmiausiai MOKSLININKAI PRIVALO ŽINOTI, kad ŠIAURINIAME ŽEMĖS PUSRUTULYJE, KIEKVIENAIS METAIS, ŽEMĖS AŠIS Į SAULĘ PAKRYPSTA per 0. 08 radialinio laipsnio! O tai reiškia, kad nuo 2500-jų metų, ŠIAURINIAME ŽEMĖS PUSRUTULYJE BUS TIKTAI VIENAS METŲ LAIKAS – VASARA ir VIENAS PAROS LAIKAS – DIENA!!! Pietiniame – NAKTIS ir ŽIEMA!

 5. Kas dėl MAŽŲ VALSTYBIŲ GALIŲ, tai jos pačios, šias GALIAS, privalo išsikovoti!!!
  PAIMKIME kad ir KLIMATO KAITĄ bei KLIMATOLOGIJĄ!!!
  NEI VIENOS, NEI KITOS SRITIES neįmanoma pažinti be SENIAUSIOS ŽEMĖJE LIETUVIŲ KALBOS!? BŪTENT, SENIAUSIOS ŽEMĖJE LIETUVIŲ KALBOS DĖKA, BUVO ATRASTI TREČIASIS IR KETVIRTASIS ŽEMĖS AŠIES FIZINIAI JUDĖJIMAI!!!
  PASINAUDOKIME ŠIAIS TŪKSTANTMEČIO ATRADIMAIS ir BŪSIME PIRMI PASAULYJE!!!!!!
  KOSMONAUTIKA gi yra LAIKINAS dalykas! PAŽINTI REIKIA ŽEMĘ o ne planetas?!

 6. Žemyna:

  Ką daryti, kad ir vėl (kaip ir tarpukariu!!!), Europai pačiai smegenų perkaitimas – nuo beatodairiško lėkimo PAŽANGOP galva svaigsta, ir vėl pati smaugliui į nasrus šliaužia ir mažesnes, ten jau buvusias, atgal grūda???
  Šiąnakt vienoje iš „Svobodos” laidų buvo ir apie tai priminta, kaip Kremliaus pinigais tarpukariu Vakaruose buvo didelės riaušės rengtos (neskaitant smulkesnių, nuolat ten protus žmonėms knisusių). Labai patiko vienas pokalbis, kur apie mūsų su LV ir EE aneksiją kalbėta, o pokalbio dalyviai buvo iš priešingų stovyklų – vienas aiškino, jog buvo aneksija, kitas aiškino, jog nebuvo jokios aneksijos, o buvo tik… paprastas prijungimas(!!!). Ir buvo pačios liaudies valia, nes ji nubalsavo… Tik kažkodėl kukliai nutylėjo apie į mus kištus pinigus, apie APMOKAMUS „streikus”, finansuojamus kūrybininkų, naivaus jaunimo judėjimus, apie kitataučius entuziastus ir kolaborantus ir apie „laisvanorišką balsavimą” – visų pirma padrąsinamų kolaborantų (kai, kaip ir Krymo atveju, netoliese sutelkti armijos daliniai). Na, ir talentingus balsų skaičiuotojus.

 7. Kas dėl “EUROPOS GEOPOLOTINĖS ERDVĖS”, kaip ir kitos kultūros, – vizijų NETURI – nei iš kur
  atėjo?, nei kur reikia eiti?! VIENINTELĖ ŽEMĖJE LIETUVA GALI DIDŽIUOTIS JAU ĮMINUSI – IŠ KUR ATĖJO? ir KUR EINA MŪSŲ ŽEMĖ? BEI KOKS LIKIMAS JOS LAUKIA?”
  VISA TAI YRA IŠDĖSTYTA MANO KNYGOSE: “Perkūnas”, “Per praeitį į ateitį”, “Pažadinta praeitis”, “Praeitis ir ateitis”, “Praregėjimas”, “Tvanai dievai civilizacijos”. Skaitykite ir pažinsite!

  • Gerb. Zubinui, Tvankskui:

   Laida apie ATLANTIDĄ, Platoną, (ne)idealią valstybę ir kt. –
   ( Поверх барьеров с Игорем Померанцевым)
   – svoboda.org/a/30653797.html

   • Žemyna:

    ATSIPRAŠAU!!!! –
    Turėjo būti: TVANKSTUI!

   • Tvankstas:

    Dėkoju, gerb. Žemyna, už nuorodą, visada įdomu pasitikrinti savo žinojimą.
    Nustebino ta pati laida su tuo pačiu vedėju – jau virš 30 metų tęsiama.
    GaDaLanDa – iš šio pirminio pavadinimo gauta graikiška ‘Atlantides’, lietuviškai tartume ‘Atlantytis’, kaip ir ‘Atlantos’ tartume ‘Atlantas’.
    Dar prieš gerą dešimtmetį padariau sau atradimą, kur maždaug būta Platono minima ‘Atlantida’ iš Ispanijos pietuose esančio miesto Gadix / Cadix / Cadiz, žvelgdamas į žemėlapį spėjau, kad Guadalquivir žiotyse esančiose pelkėse turi būti pastatų akmenų, kas kiek vėliau buvo archeologų rasta ir pakrantės vandenyse, ir pelkėse.
    Kad surinkti, iškelti sunkius luitus, reikalingos didžiulės žmonių, technikos pajėgos, ką jau kalbėti apie fantastinio dydžio pinigines išlaidas.
    Galiu spėti, kad tie monolitai yra išlieti, kas vėliau buvo panaudota ir Aigupto piramides statant, ir kituose žemynuose šventyklas statant.
    Tai atsitiko prieš 9500 metų smogus 7 kometos galvutėms į Žemę, kilus apie 1 km aukščio bangoms, Atlantidą sugriovė prie Azorų salų nukritusi. Visi žmonės Europoje žuvo, išliko Kaukazo ir Uralo (apsaugojo betirpstantis Skandinavijos ledynas kaip bangolaužis) kalnuose, taip pat nuo kitos kometos galvutės, nukritusios šiauriniame Atlante.
    GaDa išliko kaukazainių tarpe : hatu / hetites graikiškai, gudai, vytigudai, Got, gud, gut, good,…
    Turime suprasti, kad ne šiaip GaDa turėjo stiprią reikšmę ir prieš Tvaną, ir šiandien.
    Žemiau esantis gerb. R. Zubino pasisakymas labai teisingai nusako esmę siekiant tikslo išrišti paslaptis, tik fizikiniui dėsniui patvirtinti nėra reikalinga kalbotyra, geriausiu atveju – kaip papildymas.

 8. Kas dėl Platono ATLANTIDOS, tai be seniausios ŽEMĖJE LIETUVIŲ KALBOS, neįminsite nei Platono ATLANTIDOS, nei “ILIADOS” nei “ODISĖJOS” , nei TREČIOJO ŽEMĖS JUDĖJIMO! ir t.t.

 9. O kokia tvarka čia įvedama?:

  Gaila vaikų, netekusių tokio Mokytojo!
  ,,Išėjus ilgamečiam direktoriui Š.Aleichemo gimnaziją drasko nesutarimai: pasipylė skundai dėl laikinosios vadovės”
  – 15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/isejus-ilgameciam-direktoriui-s-aleichemo-gimnazija-drasko-nesutarimai-pasipyle-skundai-del-laikinosios-vadoves-56-1334592?copied
  Ir ten giminystės ryšys kyšo?
  Minima ir itin diplomatiškos ir geranoriškos moters pavardė… 🙁

 10. KALBOTYRA!!!! Tiktai ji gali išgelbėti ŽMONIJĄ!!! Tiktai KALBOTYRA padėjo man ATRASTI TREČIĄJĮ ir KETVIRTĄJĮ ŽEMĖS AŠIES FIZINIUS JUDĖJIMUS!!! TIKTAI JOS DĖKA buvo įmintas “ŠUMERŲ KARALIŲ SĄRAŠAS” kuriam jau per 450 000 metų!!! Tiktai LIETUVIŲ KALBOS DĖKA buvo PERPRASTAS PLATONAS, įminti “ILIADA” ir “ODISĖJA” bei “SENASIS TESTAMENTAS” ir t,t. ir.t.t. BEJA, KIEKVIENAS ŠALTINIS GALI TURĖTI “RAKTĄ”!!!.IR TAS “RAKTAS” BUS LIETUVIŠKAS!!!!

 11. Tendencingas yra autoriaus suplakimas Baltijos šalių į vieną su Lenkija. Tai visiškai skirtingų interesų teritorijos. Suprantama Lenkija kaip ir viduramžiais norėtų savo karus vykdyti kitų – Baltijos šalių teritorijose, todėl visaip stengiasi jas įtraukti į Lenkijos gynybos problemas.

 12. GERB. TVANKSTI, BE KALBOTYROS NEAPSIEISI NEI TIRIANT PRAEITĮ, NEI GEOFIZIKĄ, NEI PRAEITIES FIZIKĄ, nei ISTORIJĄ, NEI PROISTORIJĄ, NE BET KURIĄ KITĄ SRITĮ! MŪSŲ gi PROTĖVIAI – KRIVIŲ KRIVAIČIAI BUVO ir istorikai, ir MATEMATIKAI, ir GEOFIZIKAI, ir FIZIKAI, ir HIDROLOGAI, ir METEOROLOGAI, ir POETAI, ir RAŠYTOJAI, ir ATRADĖJAI bei IŠRADĖJAI! JIE BUVO ŽMONIŲ DIEVINAMI ir net PRILYGO DIEVAMS!
  AR MŪSŲ LAIKAIS mokslininkai GALĖTŲ NUMATYTI ATLANTO – TERĖ- SANTARINĮ UGNIKALNIO SPROGIMĄ, kuris įvyko 1179 m.pr.m.e.?! NE! O KRIVIŲ KRIVAITIS VANDENORIUS Šį SPROGIMĄ ne tiktai numatė, bet ir iš anksto GEBĖJO ŽMONĖS evakuoti iš PAVOJINGOS VIDURŽEMIO JŪROS REGIONO!
  Mūsų laikais tai vadinama TAUTŲ KRAUSTYMOSI O mūsų mokslininkai ŠIA SUPER- KATASDTROGĄ, prilygstančia keliems KRAKATAU UGNIKALNIO SROGIMAMS, ir mūsų laikais vis dar švelniai vadina – “TROJOS KARŲ”! Ar tai ne pasityčiojimasis iš PRAEITIES?”

 13. Gerbiamieji ISTORIKAI, PROISTORIKAI, ir visi kurie nori pažinti PRAEITĮ, DABARTĮ ir ATEITĮ, privalo žinoti, kad mūsų ŽEMĖ PASTOVIAI VERČIASI PER SAVO AŠIGALIUS!
  PILNAS ŽEMĖS AŠIGALIŲ VIRSMAS ĮVYKSTA PER 6000 METŲ! DALINIS – PER 3000 metų.
  ERŲ SANDŪROJE eilinį kartą įvyko ŽEMĖS AŠIGALIŲ KAITA ir prieš tai buvęs PIETINIS tapo ŠIAURINIU o buvęs ŠIAURINIS – PIETINIU!
  Tad kalbant apie kurį nors LAIKMETĮ, ar ŽEMĖS PUSRUTULĮ, būtina žinoti ir nurodyti – KURIAME ŽEMĖS PUSRUTULYJE – PIETINIAME ar ŠIAURINIAME, tuo metu VYKO veiksmas!!!
  PAVYZDŽIUI kalbant apie SALIAMONĄ, būtina žinoti, kad TUO METU DABARTINIS ŠIAURINIS buvo PIETINIU ir kalbama apie LAIKMETI – nuo 10- 500 – a.pr.m.e.! TUO METU ŽEMĖJE VIEŠPATAVO SAULĖ ir MĖNULIS! O TAI REIŠKIA – VIEŠPATAVO – SALIAMONAS! Mūsų laikais – ŠIAURINIAME ŽEMĖS PUSRUTULYJE VIEŠPATAUJA – SAULĖ ir MĖNULIS! Tai tęsis iki 2500-jų metų!!! Nuo 2500- iki 3500-jų ŠIAURINIAME ŽEMĖS PUSRUTULYJE VIEŠPATAUS VIENA SAULĖ!!! PIETINIAME – VIENAS MĖNULIS!

 14. Karštligiškas visko statymas žemyn galva:

  VRM aiškinsis piliečių būtinybę turėti ANTRĄ PASĄ
  – diena.lt/naujienos/lietuva/salies-pulsas/vrm-aiskinsis-pilieciu-butinybe-tureti-antra-pasa-973511

  Ką taip domina perversmas LT pasų srityje – tai lietuviškai jame nerašyk, tik KOMERCINE ,,abėcėle”; tai atsarginę pilietybę (su pasu, žinoma) duok; tai tiesiog duok DU paso egzempliorius…
  Daryk ką nors, kad tik nebūtų, kaip yra – VIENAS pasas lietuviškais rašmenimis! Skubiai daryk, nes kažkam kai kas dega?

 15. Kur dingo garbusis mokslo daktaras Antanas Kulakauskas? Kodėl po Arvydo Praninsko paskelbto straipsnio, Antanas Kulakauskas nenori diskutuoti?! Gal tai ne jo mintis?

 16. Ei, ei, ei!!!!:

  Kas neklausėte, kas negirdėjote –
  LRT laidoje 10-12 šiandien kalbėjo… nesakysiu, kas, bet jo vardas JONAS. Kas negirdėjote – įsijunkite
  – lrt.lt/mediateka/irasas/2000112498/10-12-vilnietis-keleta-metu-irodinejo-kad-vairavo-blaivus-alkotesteris-parode-neteisingus-duomenis
  (Tik čia vakar dienos, šiandienos laidos dar nėra, bet susirasite)

  O DABAR KLAUSYKITE laidos 🙂 Kamanok, Nemira!
  Kalbės su MIŠA JAKOBU.
  (Jis jau išstumtas? ,,Neteisingai” kalbėjo? Na, o mokykloje už tai dabar itin ,,jauku”)

 17. Gerbiamasis Antanai Kulakauskai, anot šaltinių Lietuvių protėviai 10 t.pr.m.e. gyveno Japonų salose. 8-me t.pr.m.e. Lietuvių protėviai, anot MARIJOS GIMBUTIENĖS, gyveno ALTAJŲ kalnuose, kur paliko labai turtingus KURGANUS! ( Beje vieną jų 1955 m. teko atidenginėti ir MAN!).
  700 m.pr.m.e. Lietuviai jau Rytų Europoje. 600 m.pr..e. LIETUVIAI – EUROPJE PAGIMDĖ HOLŠTATO KULTŪRĄ, KELTŲ kultūrą, GALŲ KULTŪRĄ, ANGLŲ ir t.t.
  KODĖL MES – LIETUVIAI pamiršome savo GARBINGIAUSIĄJĄ PRAEITĮ?!?!?
  Ar ne lietuvių istorikų pareigą PRANEŠTI APIE TAI PASAULIUI?!?!?!?
  Laukiu gerbiamo Antano Kulakausko komentaro?

 18. O va, kokia tvarka:

  Neišgirdau, kas tai AE, kurią JAV turėjo pastatyti DE, tačiau DE jos atsisakė, todėl PL prašo jai tą AE pastatyti – prie… ŠIAURINĖS PL sienos.
  Taigi, mes be AE neapsieisime – jei ne iš Rytų, tai iš Pietų AE mums draugiškai mojuos?

 19. Mano nuomonė ALKO pagrindinė paskirtis yra ne – POLITIKAVIMAS, bet TURTINGIAUSIOS bei SENIAUSIOS ŽEMĖJE LIETUVOS PRAEITIES PAŽINIMAS!!!!

 20. Žemyna:

  Grybauskaitė tapo elitinio pasaulio lyderių klubo nare
  – delfi.lt/news/daily/lithuania/grybauskaite-tapo-elitinio-pasaulio-lyderiu-klubo-nare.d?id=84594109

  Ką tai duos Lietuvai?

 21. LAIKAS HERODOTO SKITUS, MAHATMOS GANDŽIO – ARIJUS, KURGANŲ TAUTAS IR KELTUS VADINTI VIENU ŽODŽIŲ – LIETUVIAI!!! IR ISTORIJOJE VISKAS STOSIS Į SAVO VIETAS!!!

 22. Ryškėja?:

  С карантина на парад.
  После Путина – Путин!

 23. Žemyna:

  Teroro aktą Vilniuje rengęs jaunuolis – neonacių gretose
  – kauno.diena.lt/naujienos/vilnius/nusikaltimai-ir-nelaimes/teroro-akta-vilniuje-renges-jaunuolis-neonaciu-gretose-974107
  Jų vadas – 13-metis EE vaikigalis? Ir jie vadinami ultraradikaliais dešiniaisiais?
  Kieno pastangomis ir lėšomis jie darbuojasi? Nuotoliniai vagneriukai? Ir Klaipėdos chuliganėliai pr. m. buvo itin pagyvėję.
  Vaikų teisės be pareigų ir atsakomybės primena kai ką iš Kryžiaus žygių laikų?

 24. Mūsų laikais vis labiau domimasi Platono ATLANTIDA! Beja, ši PROBLEMA jau seniai nėra PROBLEMA, kadangi ji jau seniai yra ĮMINTA inž. ROMUALDO ZUBINO KNYGOJE “PERKŪNAS”!

 25. Kuo baigsis:

  rinkimai Lenkijoje?
  Ką jie reikš Lietuvai ?
  O kaip geriau premjerui ir bendražygiams.

 26. Žemyna:

  Mums merą, lenkams prezidentą?
  Aistros Lenkijoje nenurimo: kandidatų į prezidentus dėmesio centre – LGBT bendruomenė
  – lrytas.lt/pasaulis/ivykiai/2020/06/30/news/aistros-lenkijoje-nenurimo-kandidatu-i-prezidentus-demesio-centre-lgbt-bendruomene-15448090/

 27. O ką mes apie tai žinome?:

  Ateities visuomenė: transhumanizmas ir posthumanizmas
  – technologijos.lt/n/zmoniu_pasaulis/redakcijos_akiratis/S-28962/straipsnis/Ateities-visuomene-transhumanizmas-ir-posthumanizmas

  Žmogaus prigimties keitimas. Transhumanizmo ideologija
  – fsspx.lt/straipsniai/apologetika/zmogaus-prigimties-keitimas-transhumanizmo-ideologija

  Posthumanistiniai pasikalbėjimai – LMA tikrųjų narių Viktorijos Daujotytės ir Giedriaus Kuprevičiaus pamąstymai konferencijos pranešimų paraštėse
  -http://www.lma.lt/uploads/kvietimai/2017-05-31_konferencijos_pranesimu_tezes.pdf

  Ar XXI a. transhumanizmo idėjos turi ką nors bendra su XVII a. alchemija?
  – radikaliai.lt/radikaliai/2488-ar-xxi-a-transhumanizmo-idejos-turi-ka-nors-bendra-su-xvii-a-alchemija

  Apšvietos filosofija kaip transhumanistinio mąstymo paradigma
  – zurnalai.vu.lt/problemos/article/download/17177/16336/28687

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: