A. Kulikauskas. Kas gerbia kapines, o kas sovietų brutalizmą? (65)

Plakatas. Julius Norvila (Norwilla). Lietuvių Kalba | J. Norvilo nuotr.

Plakatas. Julius Norvila (Norwilla). Lietuvių Kalba | J. Norvilo nuotr.

Birželio 14 d., Gedulo ir vilties dieną, sambūris „Gerbkime kapines“  ant vejos tarp Vilniaus sporto rūmų ir Rinktinės gatvės surengė plakatų parodą, „Ieškokime savo protėvių Sibire ir Vilniuje“.

Šioje vietoje sovietų okupantai ir jų talkininkai „mokslinio ateizmo“ dvasia išniekino seniausias Vilniaus žydų kapines, ant jų pastatydami Sporto rūmus. Mums skauda, kad nepriklausomos Lietuvos valstybė šių kapinių neduoda Vilniaus žydams, o verčiau ketina nebenaudojamus Sporto rūmus įamžinti, kaip kongresų rūmus.

Sovietų laikais buvo priimtina „iškeldinti“ šimtus tūkstančius žmonių, Šv. vysk. Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros bazilikoje „įrengti“ paveikslų galeriją, o šv. Kazimiero bažnyčioje – ateizmo muziejų. Buvo „racionalu“ Rasų kapines perkirsti plentu, „ūkiška“ suarti Kernavės senąją gyvenvietę.

Viso šito neužmiršime, nors visa tai praeityje. Užtat laukiame, kas mums primintų, kokią sau šventyklą sovietai pastatė and nekaltų žmonių kapų?

Ar žmonių palaikai yra vertybė?

2006 m. liepos mėn. 4 d. Kultūros vertybių registras įregistravo Vilniaus koncertų ir sportų rūmus kaip architektūrinę ir istorinę vertybę. Ne nacionalinio lygmens, o regioninio lygmens. Ji nei reta, nei išskirtinė, o tiesiog svarbi.

Sakyčiau, tai stebuklas, nes iš karto sužlugo visi sumanymai nugriauti rūmus ir ten statyti daugiabučius. Bet pasižiūrėkime dabar Eugenijaus Ivaškevičiaus vadovaujamos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos akimis.

Ruta Bloshtein, „Gerbkime Kapines“ | A. Kulikausko nuotr

Ruta Bloshtein, „Gerbkime Kapines“ | A. Kulikausko nuotr

Taryba nustatė ir pabrėžė:

13.5. Faktai apie svarbias visuomenės, kultūros ir valstybės istorijos asmenybes (valstybės veikėjus, menininkus, mokslininkus ir pan.), įvykius (mūšius, žudynes, mitingus, suvažiavimus ir pan.), tautosakos, literatūros ar kitus meno kūrinius, netradicinius ieškojimus, kurie susiję su vertybėmis ar vietovėmis – 1988 m. spalio 22-23 d. d. įvyko Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio steigiamasis suvažiavimas; 1991 m. sausio 14-16 d. visuomenė atsisveikino su pastate pašarvotais Lietuvos laisvės kovotojais, žuvusiais prie Vilniaus televizijos bokšto.

Visiškai pražiopsojo tūkstančius toje vietoje palaidotus palaikus, kurių tik maža dalis, įskaitant Vilniaus Gaoną, iškelta. Dalis palaikų liko aplinkui, dalis iškasta klojant pamatus, ir dalis įsimaišė į betoną.

Užtat riebiai pabrėžė:

13.6 Pastatytas – 1971 m., autoriai – architektai Eduardas Chlomauskas, Jonas Kriukelis, Zigmantas Liandzbergis, inžinieriai Henrikas Karvelis, Algimantas Katilius, Aleksejus Kamarauskas, Sofija Kovarskaja (rūmų kūrėjams 1973 m. paskirta LTSR valstybinis apdovanojimas).

Nepaminėjo, kad šios sovietų okupantų apdovanojimo laimėtojai buvo jų talkininkai, kapinių išniekintojai.

„Ieškokime savo protėvių Sibire ir Vilniuje“ reklaminis lapelis | A. Kulikausko nuotr.

„Ieškokime savo protėvių Sibire ir Vilniuje“ reklaminis lapelis | A. Kulikausko nuotr.

Ar svarbių asmenų ložė yra mūsų paveldas? 

Taryba savo sprendimus moksliškai pagrindė 2005 m. Architektūros fondo išleista knyga Vilnius 1900-2005: naujosios architektūros gidas, kurioje rūmai paminėti viename puslapyje, H21. Be šito, taryba rėmėsi šešiais sovietiniais šaltiniais, kurie įsivaizduoju liaupsino kūrėjus, kaip santvarkos atstovus.

Tiesa, 2015 m. spalio mėn. 13 d. Romo Pakalnio vadovaujama taryba kai ką peržiūrėjo.  Patikslino, kad architektūrinis reikšmingumas yra išskirtinis, o inžinierinis taipogi.  Įvardino naujas interjero smulkmenas, kaip antai, svarbių asmenų ložės baro sietynas“, matyt, su tikslu, kad architektai privalėtų sovietų paveldą išsaugoti.

Archeologiniais, sakraliniais, memorialiniais, mitologiniais, etnokultūriniais, kultūrinės raiškos atžvilgiais vertybė yra visiškai nereikšminga. Rėmėsi tais pačiais šaltiniais.

Brutalizmas, tai nulinė vertybė 

Taryba apibūdino rūmų stilių kaip brutalizmą. Kas pasaulyje pripažįsta mūsų rūmus kaip architektūrinę vertybę? Radau vienintelę svetainę www.sosbrutalism.org. Jos šūkis yra SOS brutalizmui – Išgelbėkime betono pabaisas! Ji savo mylimas pabaisas apibūdina šia citata:

…kas išskiria „naująjį brutalizmą“ … yra būtent jo brutalizmas, jo „je-m’en-foutisme“ (man nusispjauti), jo kraugeriškumas. (Reyner Banham, 1955).

Papildyčiau, kad nėra brutalizmo be cinizmo. Lietuviškai, nėra plėšrūnų be maitėdų. Bent mūsų kapines supa maitėdos, pradedant Vilniaus miesto merais, Turto banko valdytojais, Lietuvos ministrais, Lietuvos prezidentais. Paaiškinsiu.

Plakatas „Misija Sibiras“ | Rengėjų nuotr.

Plakatas „Misija Sibiras“ | Rengėjų nuotr.

Kokia kaina lietuviai ir žydai sutarė?

Ortodoksų žydų tikėjime nėra buvusių kapinių. Joks rabinas neleistų jokiai kitai veiklai jose vykti. Ką mūsų maitėdoms daryti? Suprantu taip. Pirma, nusprendė, kad rabinai dėl nieko nesutaria, žodžiu, neįmanoma su jais susitarti. Tad šiuo religiniu klausimu kreipėsi ne į religinę žydų bendruomenę, o į valstybės įrankį, jai palankią Lietuvos žydų bendruomenę, mūsų laikų geto tarybą. Jinai, manau, susiderėjo, Mes jums atiduosime šias kapines, o jūs mums padėsite su kitomis kapinėmis. Jinai nerado nė vieno rabino Lietuvoje, nė vieno litvako rabino išeivijoje, kuris nusileistų dėl kapinių, nes visi aiškiai, griežtai pasisako prieš. Užtat jinai susirado rabinus specialistus Londone, Europos žydų kapinių išsaugojimo komitetą, ir jiems pasakė maždaug taip, Mes nieko negalime padaryti. Toje vietoje įkurdins naujus kongresų rūmus. Ar jūs nors galėtumėte darbus prižiūrėti?“  Specialistai sutiko, už atlyginimą, prižiūrėti statybos veiksmus, kad niekas nesudrumstų palaikų.

2020 m. gegužės 1 d. Nacionalinė turizmo verslo asociacija (NTVA), Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija (LVRA) bei Lietuvos turizmo asociacija (LTA) surengė akciją, šalia Vilniaus koncertų ir sporto rūmų išrikiavo tuščių kėdžių eilės su simboliniais eurų banknotais.

Finansų ministerija siūlo gaivinti mūsų krašto ūkį šiomis statybomis.

Ką mums daryti?

Beprasmiška būtų rūmus susprogdinti, nes atsirastų, kas juos naujai sulipdytų, o paskui dar net labiau brutaliai atstatytų. Nebūkim brutalistai.

Lietuva sulaukė laisvės stebuklo. Jų irgi sulaukiame šiuo klausimu.

Stebuklas, kad LTSR architektų išgirtas vantinis stogas nepasiteisino ir 1965-1971 m. statytas pastatas nebetinkamas naudojimui. Stebuklas, kad Europos Sąjunga atsisakė skirti pinigų Sporto rūmus paversti kongresų rūmais. Stebuklas, kad teko vienas varžytuves atidėti, nes pasimaišė korupcija. Stebuklas, kad pasaulį sukrėtė koronaviruso pandemija ir nieks nežino, kada Vilniui prireiks kongresų rūmų.

Kaip paprieštarausime brutalistams ir cinikams? Mes, neabejingi taikdariai, laukdami naujų stebuklų, šioje vietoje puoselėsime vertybę „Gerbkime kapines“. Išvystysime tokį šventą įvaizdį, kaip Aušros vartų ar Kryžių kalno, kad joks operatorius nesiryš iš kapinių pasipelnyti. Maitėdos pakriks, sulaukę Vilniaus Gaono, jo giminės ir mūsų didžiųjų kunigaikščių Prisikėlimo.

Ruta Bloshtein, peticijos komentarai | A. Kulikausko nuotr.

Ruta Bloshtein, peticijos komentarai | A. Kulikausko nuotr.

1 minutė tylos

Birželio 14 d. 11:59 visuotine tylos minute vieningai stabtelėsime, kiekvienas pabūsime savo mintyse, savaip atminsime beveik 300,000 tremtinių ir politinių kalinių, kuriuos sovietai išvežė iš mūsų tėvynės.

Mus kviečia Lietuvos jaunimo žygio „Misija Sibiras“ rengėjai, dalyviai, gerbėjai. Mes prie savo jaunimo prisijungiame.

Vieną minutėlę įsitrauksime į tą amžiną vienatvę, kurią išgyvena kiekvienas nuskriaustas šviesuolis. Mirtis mirtingąjį gasdina šia vienatve. Tai kapinių amžina tyla.

Vilniaus sporto rūmai stovi ant seniausių Vilniaus žydų kapinių, kurios siekia šešioliktą ar netgi penkioliktą amžių. Čia yra vieta, kur mums priklauso vis truputį susikaupti, vis truputį įsijungti į vienatvę pranokstančią mūsų kasdienybę. Šios vienatvės pagrindu paieškokime esminės santarvės su kitais.

2 judėjimai, o 3 plakatai

Palyginkime du plačius judėjimus gerbti kapines.

„Misija Sibiras“ atspindi brandų ir sėkmingą, jaunimo vykdomą, visuomenės gerbiamą, valstybės palaikomą užmojį. O mūsų judėjimas – atsisakyti Vilniaus sporto rūmų ir gerbti ar net atkurti Vilniaus žydų kapines – yra kol kas be jaunimo, be užnugario, be didelių vilčių.

Nenusiminkime, verčiau pasimokykime!

Vienu plakatu pristatome „Misija Sibiras“ jaunimo veiklą, jo kasmetinius žygius tvarkyti tremtinių kapus. Šių žygių mąstai atspindi sovietų nusikaltimų mąstus. Daugiau kaip 13,000 jaunuolių yra pareiškę norą dalyvauti žygyje. Jaunimas yra sutvarkęs virš 100 kapinių.

Kitu plakatu anglų kalba pristatome Rutos Bloštein atrinktus komentarus, kurių sulaukė jos peticija „Prašome perkelti naujųjų Vilniaus kongresų rūmų projektą iš senųjų žydų kapinių į kitą vietą“. Ketiname parengti panašų plakatą lietuvių kalba. Jos peticiją pasirašė net 50,000 žmonių. Jų didelė dalis išeivijos litvakai, Lietuvos žydų palikuonys.

Trečiu plakatu Julius Norvilas (Norwilla) išreiškia sumanymą atsisakyti sovietinių Sporto rūmų ir atkurti senąsias Vilniaus žydų kapines. Mums reikia jo jaunatviškos drąsos!

10 talkininkų

Mūsų sambūris „Gerbkime kapines“ kas mėnesį šalia Vilniaus sporto rūmų rengs parodą, kuria mokysimės kaip gerbti šias ir visas kapines. Štai pirmoji mūsų paroda. Ji atspindi mūsų kuklias pajėgas.

Mes, lietuviai ir litvakai ir visų tautybių žmonės, privalome susitarti ne paviršutiniškai, o bendradarbiauti švenčiausių vertybių pagrindu, jei tik norėsime šias kapines apsaugoti. Neleiskime mūsų šalies vadovams išniekinti nei jų, nei visos nepriklausomos Lietuvos kartu su jomis.

Mums Lietuvoje ypatingai svarbu suprasti lietuvių požiūrį, suvokti lietuvių tautos skaudulius ir į juos įsijausti. Mums įdomu, kaip mes kiekvienas gerbiame savo kapines.

Dėkoju parodos rengėjui Arkadij Kurliandchik. Jisai mus paragino nesusitelkti į žydų skaudulius, bet žiūrėti plačiau. Dėkoju savo tėvui Edmundui, kuris išspausdino plakatus ir išsprendė, kaip juos pastatyti.

Kviečiame į talką!

Andrius Kulikauskas, parodos kuratorius, +370 607 27 665, ms@ms.lt, Arkadij Kurliandchik, parodos rengėjas, +370 659 74 776, allkuar@gmail.com. Ruta Bloštein, Edmundas Kulikauskas, Valdas Valiūnas, Chaimas Bargmanas, Evaldas Balčiūnas, Regina Kopilevich, Julius Norwilla, Polina Pailis.

www.kapines.com.

Kategorijos: Istorija, Kultūra, Lietuvoje, Lietuvos kelias, Naujienos, Nuomonių ratas, Pilietinė visuomenė, Politika ir ekonomika, Visi įrašai, Visuomenė | Žymos: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .

65 komentarai

 1. > Andriui Kulikauskui:

  Išties įvykis minėtų rūmų pastatymas ant žydų kapinių,o tai vyksta beveik visoje Europoje,pvz.Lenkijoj.Vis dėlto dar didesnis moralinis ir politinis nusižengimas yra lietuvių,Lietuvos piliečių mirusiųjų,nužudytų kūnų išniekinimas sumetant juos aikštėse, į išvietes ,-o ką kalbėti apie dabar nežmoniškai apleistus ,užmirštus k0nus palaidotus,o dažnai sumestus į duobes Sibire ir pan.Bet apie tai straipsnio autorius nė žodžio,tik išskyrė vienos tautos kapines.

  • mociute:

   vertetu nepamirsti kad visais sovietines okupacijos metais zydai patys turejo puikias galimybes saugoti ne tik savo pavelda……… Juk ne vien A.Snieckaus aplinkoje ir tarp bendrazygiu dauguma buvo labai itakingi ir svarbiausi zydu tautybes okupacines valdzios atstovai kurie ne kiek nepasistenge kad autoriaus minimos ir kitos ir ne vien zydu kapines butu issaugotos??? Kad tremimu ir represiju planai is kremliaus Lietuvoje nebutu 3x pervirsyti???Kodel?
   Kodel niekas nepaskaiciuoja – kiek gi vokieciu (protestantu) kapiniu Lietuvoje buvo okupacijos metais tiesiog uzarta, nusiaubta, sunaikinta?? Juk Lietuviu kultura nuo senu senoves GERBE ne tik savo kapines, to nepamirso net okupacijos metais. Dar, berods, 1979 ais Pravieniskiu miske vietiniai lietuviai inteligentai pastate medini paminkla 1944 sovietu susaudytiems eskadriles Normandija – Nemunas prancuzu lakunams, WW1 karo aukoms Jiezne ir kt. ir uz tai kgb tikrai nebuvo paglostyti….
   Paciame Kauno centre, Vytauto prospekte buvo sunaikintos irgi labai senos kapines ir irengtas parkas . O tenai juk kuriose ilsejosi ne vien Lietuviu bet ir totoriu, rusu ir kt. palaikai bei musu tautos didvyriu Dariaus ir Gireno kunai ir memorialas juk buvo sunaikinti 1940 rudeni kadangi okupantus labai papiktino kad nuo 1933 kiekviena lapricio 1-aja buvo tiesiog kiekvieno Lietuvio pareiga uzdegti zvakute ant musu Didvyriu kapo, butent 1940 lapkricio 1 -aja ir prasidejo didziules represijos ir zudymai! Laimei , patriotams pavyko issaugoti pacius Dariau ir Gireno kunus ir net iskilmingai perlaidoti, berods , 1962 ( cia galetu pagelbeti patikslinant tos akcijos dalyvis gerb Z.Tamakauskas)
   Pakanka pakelti archyvuose tikruju vykdytoju pavardes ir susimastyti – ar verta “kalti prie kryziaus” ir kaltinti genocidu ir visais kiauliskais veiksmais vien Lietuvius???
   O gal ir kitiems reiketu paatgailauti ir paprasyti Lietuviu atleidimo????

 2. Gerbiamoji, gerbiamasis,

  Mane stebina jūsų jautrumas ir žmoniškumas, kad jus jaudina žydų kapinių likimas ne tik Lietuvoje bet ir Lenkijoje ir visoje Europoje.

  Ačiū už siūlomas temas. Kiek supratau, galėtumėme kurti plakatus apie Rainių žudynes, taip pat apie išniekintus Lietuvos partizanų kūnus. Jums pritariu ir tikiu ateityje to imsimės.

  Prašau, ar galėtumėte pasiūlyti šiais dalykais besirūpinančias organizacijas, apie juos nusimanančius žinovus, juos nusakančius veikalus? Ačiū!

  • mociute:

   deja deja…… Kuomet pirma karta pries 15 metu apsilankiau savo tevu,seneliu ir proseneliu zemese Lenkijai Stalino padovanotoje Punsko parapijoje, panorejau uzdegti zvakute ant savo gimines sanuju kapu. Taciau toje vietoje ganesi priristos karves o kapines zymejo tik vien labai kuklus kryzius…..
   Lietuvos laukuose vis dar yra ar daug pavieniu WW2 vokieciu ir rusu kareiviu kapu kuriuos mena jau tik labai nedaug vietiniu kadangi dauguma jau iskeliave Anapilin….
   Pries keleta metu paskambinus i Vokietijos ambasada Vilniuje gavau telefona Lietuvos piliecio (pavardes dabar nepamenu) kuris,atseit, yra oficialus atstovas kuris rupinasi vokieciu kareiviu palaiku perlaidojimu, taciau mane pritrenke kuomet paskambinus tas ponas man pazere kruva isakmiu nurodymu kuriuos ivykdyti gyvenant Londone yra sudetinga o ir patys nurodymai mane izeide… Taciau ranku nenuleidau ir atvykus i Lietuva rengiuosi padirbeti.

  • mociute:

   Gerbiamas Andriau Kulikauskai,. kiekvienos tautos kultura ypac pabrezia poziuris, visu pirma, i savo artimuju kapus. Po WW2 vel okupuotoje Lietuvoje ypac aukstas ir atsakingas pareigas uzeme butent zydu tautybes zmones o ir siap zydu Lietuvoje buvo tikrai daug iki 1970- kuomet prasidejo masine zydu emigracija is visos cccp i Izraeli. Taciau neteko pastebetio kad zydai butu labai aktyvus savo kapiniu priziuretojai? Nuo 1968 iki 1974 metu teko gyventi visai netoli Kauno zydu kapiniu, labai dazanai eidavome i netoliese esancia sv.Antano kataliku baznycia ir Zoologijos soda ar tiesiog pabuti, pasivaikscioti po Azuolyna. Praeinant pro Zydu kapines labai stebino absoliuciai nelankomos ir ziauriai apleistos Zydu kapines kai, tuo tarpu, visose kitose ir ne vien Kauno kapinese bent jau savaitgaliais visuomet budavo gausu lankytoju o didzioji dauguma kapu o ir viso kapines buvo labai graziai sutvarkytos privaciu zmoniu rankomis.

  • mociute:

   atsiprasau, as rasau apie ABSOLIUCIAI VISAS kapines, neziurint kokios tautybes ar konfesijos zmones butu jose palaidoti……. Vokieciai labai graziai vadina kapines – Friedenhoff, Friedhoff (taikos kiemas), danai irgi panasiai -Kirkenhof (baznycios kiemas)…..
   Siulau aplankyti Petrasiunu kapines Kaune – tenai atgule daugybes tautybiu zmones,iskaitant ir zydu, taciau, geriausiai, vistik tvarkomi yra Lietuviu kapai… Kartais pervaziavus per Lietuva toks ispudis kad kapu lankymas ir kartais net perteklinis puosimas tapes net “varzytuvemis” jau yra tapes kazkokiu “apsedimu”… Juk reikia leisti ir pailseti Anapilin iskeliavuisiems tyloje ir ramybeje?

 3. Ėjau pro šalį:

  Nuolatiniam tautos dergėjui bei Holokausto verslininkų parankiniui Kulikauskui nepavyko apšmeižti tautos bei Birželio 23d. sukilimo dalyvių, tai dabar drums vandenį žydų kapinėmis.

 4. Ėjau pro šalį:

  Beje, įdomu apie ką galvoja tinklapio valdytojas J.Vaiškūnas, dėdamas šito diplomuoto menkystos rašinius?

  • mociute:

   labai teisingai elgiasi gerb.J.Vaiskunas suteikdamas salygas pacioms ivairiausioms nuomonems. Nuosiordus DEKUI jam uz tai. Juk idomu zinoti ka apie ivairius dalykus masto skirtingu paziuru zmones?
   Tik as taip ir nesupratau del ko gi toks nelaimingas p.A.Kulikauskas siame rasinyje ir ka jis aplamai norejo pasakyti???
   Mane labai jaudina tai, kad visi tyleje iki 1990 Kovo 11 arba pute okupantu “duda” ju viespatavimo metais , dabar taip intensyviai ir ikyriai persa savo nuomones kurios labai daznai prasilenkia su tiesa?
   Kodel tokie ir panasus klausimai nebuvo keliami pries 30 metu kuomet dar buvo gyvi daugybe to meto liudininku??????????

   • Ėjau pro šalį:

    Neteisingai elgiasi, nes vyksta karas, o šitas veikėjas yra priešo pusėje. O kare kaip kare, čia nėra vietos nuomonių pliuralizmui ir panašioms nesąmonėms. Jūs, Močiute, nesate šio karo lauke, todėl jums per atstumą prasčiau ir matosi.
    Turint savo valstybę tokiais niekšais turėtų užsiiminėti VSD, nes jų veiklą organizuoja užsienio žvalgybos. Deja, mes savo valstybės neturime, todėl įvairaus plauko perėjūnai ir gali nebaudžiamai veikti prieš mus.

    • Ėjau pro šalį:

     Neteisingai elgiasi, nes vyksta karas, o šitas veikėjas yra priešo pusėje. O kare kaip kare, čia nėra vietos nuomonių pliuralizmui ir panašioms nesąmonėms. Jūs, Močiute, nesate šio karo lauke, todėl jums per atstumą prasčiau ir matosi.
     Turint savo valstybę tokiais niekšais turėtų užsiiminėti VSD, nes jų veiklą organizuoja užsienio žvalgybos. Deja, mes savo valstybės neturime, todėl įvairaus plauko perėjūnai ir gali nebaudžiamai veikti prieš mus.

    • mociute:

     Klystate, megstantysis pasivaikscioti, zvelgiant is toliau is salies daznai matosi daug geriau ir toliau nei kad po nosimi yra bet nepastebima…..O ir informacijos daugiau ir ji labiau prieinama nei Lietuvoje. Nekariauju su niekuo ir kariauti nesiruosiu. Lietuvai karu nereikia – Lietuvai svarbu apginti savo oruma nuo suizulejusiu bet nelabai issilavinusiu, panasiu ir i sio straipsniuko autoriu ir jo buri….. Melas buvo vienas is kertiniu okupantu ramsciu, taciau kai toks didelis ir izulus MELAS siauteja Lietuvoje 31-ais atgautos Nepriklauomybes metais, jau darosi neramu…… Nemanykite kad isvyke is Lietuvos nezino ir nemato kas vyksta Lietuvoje – neveltui juk jau daug metu Lietuvoje varoma tokia intensyvi melo propoganda pries isvykusius dirbti, mokytis ar siap gyventi , atseit, emigrantus,norincius geriau pazinti pasauli. Kurioje dar civilizuotoje valstybeje pilieciai yra skirstomi pagal gyvenamaja vieta??? Netgi Putinas nevadina emigrantais savo po pasauli issilaksciusiu daugiau nei 30 000 000 pilieciu o juos priskiria bendram Rusijos gyventoju skaiciui!
     Ar girdejote kad nors vienas is po pasauli issibarsciusiu zydu butu vadinami emigrantais ar imigrantais??? Juk irgi ne visi moka mokescius Lietuvos valstybei o reikalvimus su nurodymais kelia o-ho-ho kokius!
     Pamastykite.

    • Žemyna:

     O ar šis kaltinimas neprimena karaliaus, kuris pasiuntinį už jo atneštą žinią baudžia, užuot padėkojęs, nes žino, kam ruoštis, todėl nebus iš netikėtos pusės ir netikėtu ginklu užpultas?

  • Tvankstas:

   Leidžia save išstatyti pajuokai.
   Negi turi būti skyrelyje ‘svajingas žiaumaras (humoras)’ ?

   • mociute:

    o man visai nejuokinga……
    Butent tokia polemika ir parodo kas is tikruju vyksta ir gyvena Lietuvoje. Pavyzdziui man butu labai idomu isgirsti ir ne vien A.Kulikausko nuomone – kodel Lletuvoje esanciose “fasizmo auku” kapinaitese “burzuaziniu nacionalistu nuzudytu” auku skaiciai taip drastikai isaugo po 1990 Kovo 11-os? Negi okupantai ir ju kolaborantai SLEPE kiek zydu buvo nuzudyta WW2 metu???
    Pamenu kokie zuvusiu skaiciai tenai buvo “sovietmeciu” kadangi po 1978 kuomet isigijome “ziguliuka” su vaikais labai daznai vaziuodavome per ivairias Lietuvos vietoves aplankeme ir nemazai masiniu zudyniu vietu ir labai gailiuosi kad nenufotografavau atminimo lentu su skaiciais tada….. Taciau senieji skaiciai yra sovietines brosiurose kurias dar tikiuosi surasti tarp “makulaturos” kurios nemazai yra tarp mano daiktu Lietuvoje. .
    Isauge sie zuvusiu skaiciai skaiciai pasirode butent tuo pat metu kuomet viesoje erdveje prasidejo aktyvus puolimas pries Lietuvos partizanus ir visus Laisves kovotojus su daznai is pirsto lauztais kaltinimais.

 5. -.-.-:

  keistokas agitacinis straipsnelis (ir įdomus stilius – kalbėti lozungais). Tiek prirašyta, tulžies pridrabstyta, o vienas dalykas ėmė ir pasimiršo. Senosios žydų kapinės buvo ne sovietų nukeltos, o buvo iškeltos caro laikais, susitariant su vietiniais žydais dėl kompensacijos ir palaikų iškėlimo, todėl nereikia juokinti pasaulio savo teiginiais apie “žydų ortodoksams nėra buvusių kapinių”, – juk yra, juk sutiko, juk patys tokį būdą priėmė, juk patys palaikus perkėlė. Kodėl? Nes mąstė blaiviai ir atsakingai apie savo pačių miesto plėtrą.

  Taip kad dabar nereikia savo tikėjimo tiesų ir dogmų, kurios, pasirodo, priklausomai nuo situacijos gali būti ir visai lanksčios, apsimestinai nuoširdžiai primetinėti pasaulietinei visuomenei, kuri tikybos požiūriu nėra vienalytė. Aišku, vieną kartą pavyko, prisikvietus kažkokį vudu meistrą ar virgulininką pakeisti senųjų planų mastelį (ką jau ten tie architektai su savo metrais, centimetrais ar coliais išmano, ar ne – suklydo bebraižydami ir skaičiukus rašinėdami, nors kontūrus “lyg ir pataikė”, bet va virgulė juk tiksliau rodo). Tačiau tai nereiškia, kad tai turi tapti įprasta praktika.

  Deja, bet dalis palaikų liko neiškelta, nes gal jau nebebuvo ir kas tais kapais pasirūpintų, – tokiu atveju tikrai paprasčiau būtų tuos užsilikusius palaikus surinkti ir su deramomis apeigomis perlaidoti (kas ir turėjo būti padaryta prieš daugiau nei 100 metų), kaip ir visuomet būna nežinomų palaikų radimo atveju, negu atkurti toje vietoje senąsias kapines.

  Įdomu tik, kaip tą atkūrimą įsivaizduoja tai siūlantys? Gal atkurti kiekvieno buvusio kapelio vietą, – bet juk ji nežinoma tiksliai, nežinomi net vardai. Gal pradėti naujai laidoti – bet tada bus laidojama permaišant senuosius palaikus, t.y. parodoma dar didesnė nepagarba. Taip kad man panašiau, kad paprasčiausiai keliamas didelis triukšmas dėl žinomai neįmanomo dalyko vien tam, kad jo nuraminimui būtų pasiūlyta kažkokia, atrodytų menkesnė, bet, visgi, labiau apčiuopiama nauda. Galima buvo ir tiesiai kažko paprašyti, apsieinant be visuomenės įžeidinėjimo (nes laikyti žmones visiškais kvailiais ir atitinkamai elgtis būtent tai ir reiškia).

  • Žemyna:

   Kuo skiriasi tai, kas vyksta Lietuvoje, nuo to, kas vyko RU po spalio perversmo? Pusiau raštingi, puse ausies kažką girdėję, bet net nepasitikslinę, naudojasi proga išgarsėti ir tapti „reikšmingais”. Jei reikia, dėl SAVO NAUDOS jie niekuo nesibjaurės „projektą” įgyvendindami; net ir seniai kitur perkeltų kapų „gaivinimo” imsis.
   Įdomiausia, kad prieš LT veikti imasi tie, kas visų pirma turėtų atsiprašyti už SAVO negarbingą, netgi nusikalstamą CV, už tai, kad patys asmeniškai, ar jų tėvai buvo tie, kas šaudė, trėmė, degino, tardydami mirtinai užkankindavo, tad kūnai po „apklausos” likdavo taip sudarkyti, kad net jie patys bijodavo tuos kūnus atiduoti artimiesiems palaidoti – tamsoje kuo toliau apleistuose laukuose į iškastą duobę suversdavo ir žemėmis užversdavo.
   Neturime įstatymo, kuriuo „padėkotume už suteiktą garbę” ir panaikintume jų pilietybę. O jie ir toliau savo kaltėmis mus kaltins. Kaip ir dera tikriems komunistams.
   Gal kas tai matėte – man neteko pamatyti viso kažkokio reportažo ar „dokumentinio” filmo su vanagaitėmis (tik nuotrupą jo pamačiau) su apleistų kapinių vaizdu ir, kaip supratau, MES buvome kaltinami už jų nepriežiūrą? Tai čia, palyginti, dar švelnus kaltinimas. Bet kuo toliau, tuo drąsesni darosi.

  • mociute:

   Danijoje kiekvieno piliecio laidotuvemis, kapaviete ir kukliu paminklu pasirupina valstybe uz mokesciu moketoju lesas. Netgi standartiniu geliu ant kapo kasmet pasodina ir krupsciai priziuri bukmedziu gyvatvores. Taciau artimieji gali visaip prisideti &ect. Kapai Danijoje saugomi 25 metus ir jeigu i ta pacia kapaviete nelaidojama daugiau artimuju, paminklai nukeliami ir sustatomi salia baznycios o laidojimo vieta atiduodama kitam mirusiajam palaidoti. Jei kapvieteje palaidojama veliau mire artimieji, tuomet 25 metai skaiciuojami nuo paskutinio palaidojimo.
   Britanijoje bendrosios kapines daugumoje padengtos krupsciai priziurima zalia veja ir tik antkapiais bei gana kukliais paminklais be jokiu tvoru ir tvoreliu ar ” gardening’u”
   Aristokratai turi savo dvaruose nuosavas seimos kapines
   Lietuvoje kapines jau tapo labiau panasios i ne visada skonigus “rutadarzius” o uzimami plotai kiekvienam kapui vercia susimastyti kiek gi hektaru uzims kapines Lietuvoje po ,pavyzdziui, 100 metu?
   O kolumbariumai kiek teko matyti – tiek Petrasiunu, tiek Romainiu kapinese Kaune, Jonavoje – pasibaisetini…. Gal projektu autoriams reiketu pasizvalgyti i panasius statinius kitur jeigu truksta viziju?

 6. Mielieji, Ačiū už visas pastabas. Kaip tik ieškome įvairiausių pavyzdžių kaip kapinės gerbiamos ar negerbiamos. Viskas labai naudinga. Siūlau ir jums rašyt straipsnius šiais klausimais. Jei norite bendradarbiauti, galite susisiekti su manimi.

  • mociute:

   Lietuvius kapu negerbimu tikrai kaltinti neimanoma! Net ir karu metais zuvusiu kunus,neziurint i zuvusiojo tautybe, eiliniai Lietuvos zmones palaidodavo pagal galimybes pagarbiai. Tegul ir neobliuotu lentu skubiai sukalti primityvoki karstai saugiai i butelius ar stiklainius sukisti rasti prie zuvusiuju dokumentai ir asmeniniai daiktai tai buvo taisykle o ne isimtis. Ir malda uz zuvusius sukalbedavo pazenkline kryziaus zenklu….
   Tokiu palaidojimu vietose budavo pasodinami medeliai, neretai ir geles…. Pamenu vaikysteje begiodami norejome pasiskinti geliu taciau vyresni broliai perspejo kad tai daryti negalima nes cia uzkasti kareiviai…. Iki siolei prie kaimo keliuko posukio tebeauga berzas po kuriuo palaidotas kareivis o kitoje to keliuko puseje auga akacija ant kito kareivio kapo – tik dabar nepamenu po kuriuo is tu medziu ilsisi vokieciu kareivis o po kuriuo rusas. Drauges tetis kuris abu karius palaidojo jau seniai mires o ir mums jau atmintis stringa…

  • Tvankstas:

   Gerb. Andreli, ar už buvusias kapines šiandien Lietuva turi užmokėti LŽB 1 ar 10 mlrd. eurų ? Suprantu, Jums nieko nereikia iš tų mlrd. eurų, Jūs gyvas ‘šventu dūku ir tabaku’.

  • mociute:

   Tamstos “ieskojimai” labiau panasus i juodo katino gaudyma tamsiame kambaryje. O jei rimtai tai pries ieskant patartina suzinoti (kaip matote is ypac informatyviu komentaru) tikraja istorija dar nuo caro okupacijos ir veliau, o ne “tapsnoti” kazkieno palietas “balutes”……
   O tikrieji Lietuviai tikrai moka ir gerbti ir priziureti ne vien savo kapines – ta pastebi visi kurie atvyksta susipazinti su Lietuva ir jos kultura ir, aisku, turi pakankamai proto kad tai suprasti…..
   p.s labai idomu, kaip atrodytu kapines Rusijoje po 1917 perversmo kai raudonuju buvo isszudyta apie 100 000 000 ivairiu tautybiu zmoniu ir jie visi butu buve tinkamai palaidoti??
   Ko gero,tai butu milziniskas, didziausias pasaulyje net ir uz visa Maskva didesnis memorialas “bez analogof v myre”?.

 7. Valdas:

  “…palaidoti Vilniaus m. gyventojai. Kapinės šioje vietoje funkcionavo nuo XVI a. (gal ir nuo XV a. pab.). Jose buvo palaidotas žydų mokslininkas, vienas žymiausių Talmudo aiškintojų Elijahu ben Šlomo Zalman (Vilniaus Gaonas) (1720-1797). 1948 m. Vilniaus Gaono, jo artimųjų palaikai buvo perkelti į Naująsias žydų kapines (Olandų gatvėje), 1963 m. palaikai perkelti į Sudervės žydų kapines. Kapinių Šnipiškėse teritorija palaipsniui kito žydams įsigyjant aplinkinius sklypus, kartu perimant buvusių žemės naudotojų mokesčių mokėjimą už žemę. Kapinės sujungtos į vieną sklypą ir didžiausią teritoriją (4,3 ha) pasiekė XVIII ir XIX a. sandūroje. Visa kapinių teritorijos žemė (gauta ir įsigyta) buvo valstybinė, t. y. priklausė Vilniaus pilies ir eiguvos jurisdikcijai. Žydų kapines uždaryti carinės Rusijos administracijos nuspręsta 1817 m., bet sprendimas įgyvendintas 1831 m., kai pradėta tvirtovės statyba. Šios teritorija apėmė apie ¼ kapinių teritorijos, o likusi teritorija buvo palikta, kaip apšaudymo laukas. Rusijos imperijos valdžia sumokėjo kompensaciją visiems, kurių žemė ir pastatai buvo nusavinti tvirtovės statybos reikmėms, neatsižvelgiant ar ta žemė buvo valstybinė ar privati. 1935 m. Lenkijos administracija buvo paskelbusi šias kapines muziejine vertybe. Sovietų valdžia po karo kapines galutinai sunaikino, o jų bei aplinkinėje teritorijoje pastatė Plaukiojimo baseiną ir Koncertų ir sporto rūmus. Dalis palaidojimų, kurių nesunaikino tvirtovės, Koncertų ir sporto rūmų bei įvairių požeminių trasų statybos darbai yra išlikę.”….tai ištrauka iš Kultūros vertybių registro. 2008 m. Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių vieta įtraukta į Kultūros vertybių registrą. Kulikauskas rašo tendencingai. Labiausia kritikuodamas nepriklausomos Lietuvos veiksmus. Kokius? Ne sovietai pradėjo naikinti šias kapines. Matome iš aprašo, kad dar 1831 m. Rusijos carinė valdžia kapines uždarė. Visiems už žemę sumokėta kompensacija. Ant dalies kapinių įrengta tvirtovės gynybiniai įtvirtinimai, šaudymo laukas. O galutinai kapinės sunaikintos pastačius ir sporto rūmus, stadioną. Apie 2006-2008 metus dar ieškota palaikų. Šalia upės kapų nebuvę. Rasti pavieniai kapai, dalis net ne žydų. Kulikauskas tyčia ar nesusipažinęs su istorija rašo klaidingai, vienpusiškai. Klaidina dėl baseino, pasak archeologų – baseinas statytas šalia kapinių. Pagindinai sen. žydų kapinės buvusios nuo koncertų ir sporto rūmų iki stadiono. Stadiono jau nėra – pastatyti įvairūs pastatai.

 8. Valdas:

  Vilniuje, Kalinausko g., pusiau sunaikintos liuteronų kapinės, dalis palaikų iškelta, – pastatyti santuokų rūmai. Šalia buvusios evangelikų reformatų kapinės sunaikintos pastačius profsąjungų rūmus. Sunaikintos ev. reformatų kapinės Pylimo g. Tai taip pat visų neabejingųjų, gerbiančių istoriją rūpestis. Santuokų rūmai privalo būti iškelti. Neleisti naujų statybų pietinėje dalyje, prie buv. profsąjungų rūmų.

 9. Virginijus:

  Kai menininkas pamiršta ką geriausiai moka ir imasi sau nebūdingos veiklos, dažniausiai tos veiklos rezultatas būna apgailėtinas. Nesena mūsų istorija kupina tokių pavyzdžių. Žinomiausias atvejis – kai gauja valinskininkų įsitaisė Seime. Įtariu, kad visiems, prisidėjusiams prie to gėdingo įvykio, šiandien nėra kur akių dėti. Todėl man ir ši muzikanto iniciatyva neatrodo verta dėmesio.

  • Žemyna:

   A.K. ne vienas yra. Tai ne muzikas.
   Autoriaus komentaras 2020 06 15 13:34 | IP adresas: 188.69.197.223 veda į:
   – ms.lt/

   Googlas daugiau pateikia:
   Andrius kulikauskas istorikas
   – google.com/search?client=firefox-b&q=Andrius+kulikauskas+istorikas&sa=X&ved=2ahUKEwiov76doYTqAhUM5aYKHYdyBooQ1QIoAXoECBcQAg&biw=1024&bih=674

   Andrius kulikauskas filosofas
   – google.com/search?client=firefox-b&q=Andrius+kulikauskas+filosofas&sa=X&ved=2ahUKEwiov76doYTqAhUM5aYKHYdyBooQ1QIoAnoECBcQAw&biw=1024&bih=674

   bet ir:
   – kanapiukultura.org/
   – lt-lt.facebook.com/hoolifan

   • -.-.-:

    na taip, tikrai spalvinga asmenybė, ieškanti ir bandanti save išreikšti daugybe įvairiausių būdų. Tiesa, dar nepaminėjote, kad “matematikas ir fizikas” ( htt ps://www.alfa.lt/straipsnis/49973986/matematikas-kulikauskas-kiekvieno-musu-gyvenimas-yra-atsakymas-i-klausima ). Dėl to net nežinau, kaip vertinti. Dominančių sričių įvairovė tikrai žAvi, bet kartu ir neramina.

    Dėl tyčinio faktų iškraipymo, kas mokslininkui paprastai būtų nepriimtina, ir dėl pasirinktų temų, visgi, vertinčiau kaip mėginantį eksperimentuoti minios psichologijos srityje, taigi daugiau neigiamai (nes tai – ne tik pažinimo įrankis, kurį galima panaudoti visuomenės tobulinimo tikslais, bet ir galingas ginklas, kurį galima nukreipti į tą pačią visuomenę siekiant savanaudiškų tikslų, tad vienam neaiškių vertybių žmogui tikrai per galingas).

    Domėtis tuo, aišku, nedraudžiama (mokslininkams būdingas smalsumas ir žingeidumas), bet problema yra ta, kad tam jis pasirinko itin neetišką būdą, nes bandomieji apie tai nebuvo informuoti ir nedavė sutikimo dalyvauti eksperimente (čia kalbu apie ėjimą į viešumą, o ne apie galimus eksperimentus uždarame savo suburtų bendraminčių ratelyje). Toks elgesys dar būna būdingas ir sociopatams, bet šis žmogus gal nebūtinai yra piktybiškas, o tiesiog turi problemų su empatija ir bando ją sau išsiugdyti “teisingai”, o tam jam reikia “duomenų”. Tik va, nepagalvojo, kad tas duomenų gavimo būdas gali būti ne visai deramas. Todėl gal ir nenuostabu tai, kad jį “… bent kartą į mėnesį už jo išsakomas mintis aplinkiniai išneša iš salės, išjungia iš eterio, nusisuka…”. Taigi taip, net nežinau, ką čia daugiau ir bepridurti.

   • Tvankstas:

    kanapiukultura.org/ – jei dalyvauja gerb. Andrelis kaip propagandonas, tai nenuostabu dėl protelio – gražių jausmų pažeria ‘džointelį’ sutraukęs.
    Kuris ‘džointo’ rūkytojas su metais netampa psichiatro klientu ?

 10. Žemyna:

  toks platus interesų ratas gali turėti savo priežastis, ištakas… Svarbu, kur tokios interesų įvairovės pradžia.
  Kai Pradžioje buvo Žodis, tos žmogui neaprėpiamos veiklos rezultatas kvapą gniaužia, jis tobulas. Nepažįstant žmogaus sunku pasakyti. Tačiau juk būna ir ne Žodis pradžioje?

 11. Tvankstas:

  Gerb. Andreli, man labai nesuprantamas dalykas, kaip Jūs iki šiol neturite laiko supratimo, kuris vyksta tiese iš praeities per dabartį į ateitį, negalimi jokie fokusai ‘triušiukas iš skrybėlės’ su laiku.
  Pasisakė Valdas: 2020 06 15 13:54, davė labai glaustą išdėstymą laike nuo pirmo laidojimo iki šiandien.
  Alko skaitytojai Jus prisimena dėl Jūsų ašaringų verkšlenimų, visiškai atmetant objektyvius faktus laiko tiesėje, sušluojant Jums nepatinkančius po Jūsų mintijimo kilimu, lyg skaitytojai būtų trumpaatminčiai mankurtai (žmonės – šunys).
  Sunku patikėti, kad Jūs, gerb. Andreli, esate filosofas, visiškai neišmanantis Aristotelio ‘Organon’, atsijoti pelus nuo grūdų matematine logika, nekalbant apie testamentinį priesaką Tiesai rasti “Peri elenchon sofistikon”.
  Alko skaitytojų tarpe abejoju Jūsų galimybe rasti šabes-gojų (šikpuodžių nešiotojų per šabą), kad patikėtų veršlenimams pagal Jūsų teisingus įsivaizdavimus metai iš metų aitrinantis. Kam gadinatės nervus, o nuo nervų sveikatą – nebent įsivaizduojate save mošiachu tarp lietuvių.
  Lakūs pastovūs įsivaizdavimai priimant juos už Tiesą, besitęsiantys metų metais, labai ardo dvasinę sveikatą.
  Gerb. Andreli, ar reikia to Jūsų dvasinei ir kūniškajai sveikatai, taip save naikintis vardan aiškių objektyvių reikalų pagal Jūsų subjektyvias svajas ?

 12. jonas:

  Ankstyvą pavasarį matytas vaizdas – nuo paminklo Gajūnuose nulaužtas kryžius – buvo pranašingas. Tai buvo to darbo pradžia. Nuvežė mane dabar pažiūrėti. Darbas baigtas, jokio paminklo. Kviečių laukas. Naujieji komsomolcai daro tą patį, ką anie darė pokaryje. Žmonės paminklą statė buvusių kapų viduryje. Pastatę pašventino, kaimo jubiliejų minėdami. O kas čia tokio? – pasakysite. Ras geresnę vietą, pašventins ten. Ras? Jau rado? Panašu, kad iš Gajūnų kildiną savę tautininkai irgi modernėja, nebesilaiko įsikibę žodžių „…iš praeities tavo sūnūs…“. Rado gerą sprendimą. Pasirodo, reikia tik truputį palaukti. Išmirs tie virkaujantys seneliukai, nebereikės jokios praeities minėti. Išnyks trukdžiai jauniems, energingiems. Nauji stiprūs vėjai pučia, nauji kriterijai pasirodo. Derlius, pelnas. Galės koks ketvirtakursis, radęs tinkamą kontrolinį sklypą, parašyti darbą. Kiek padidėja kviečių, patręštų numirėlių palaikais, derlius. Tik ataskaitoje parašyta, kad kaulai buvo išvežti. Pasibaigus mokslinei ekspedicijai, buvo iškasta didelė gili duobė, kas dar buvo likę, kas nebereikalinga tapo, išpilta čia pat.
  Skrėbiškio dvare, kolūkiniais laikais statant siloso tranšėją, irgi buvo užkliudvti labai seni kapai, kur mirusieji buvo apdėti akmenimis. Vietos nekeitė, nes buvo patogi, kalnelis, tik nustūmė kliūtis į šoną, kaip mėgstama dabar sakyti (prisiminkite Klonio gatvę). Ne be pagrindo satyrikai tuomet rašė: kur tik kalva, tenai galva, tarp kukurūzų ir dangaus pakibus Lietuva…
  Viskas praeina, – sakydavo senovės išminčiai. Argi po kelių metu bus dar svarbu, kieno ranka laužė kryžių – tautininko ar liberalo, kai virš Lietuvos užslinko daug juodesni debesys – įžanga į tironiją.

 13. Močiute, ačiū už susidomėjimą. Ačiū visiems už geras temas. Ypač pritariu Valdui dėl santuokos rūmų.

  Mano svetainė www ms lt. Kanapių nerūkau ir nesiūlau, tai kito žmogaus svetainės.

  1988 m. Gruodžio mėnesį sporto rūmuose dainavau Lietuva yra OK (okupuota). 2016 metais sužinojau iš savo draugo Dovid Katz apie kapines, kad tai opu. Jis prieš kelias dienas paskelbė mano straipsnį Respect Cemeteries in Siberia but also Vilnius. Gintautas Alekna parūpino žinių.

  Lietuvoje nėra visiškai laisvos spaudos. Su jūsų ir Alkas.lt pagalba bus geriau.

  Išvažiavau į Liškiavos botanikos sodą pas Henriką Gudavičių. Prie kompo būsiu tik už kelių dienų tuo tarpu planšete rašau trumpai.

  • mociute:

   1988 jau buvo daug “drasuoliu” kurie dainavo ka panoreje – Vakaru prispaustas Gorbaciovas net ir nenoredamas buvo priverstas atpalaiduoti “gelezines reples” ir okupuotose valstybese, iskaitant ir Lietuva. Tik nemanyk kad ne vien Sajudzio mitingai buvo “aprupinti” skvarbiomis “gelezinio Felikso” draugoves “akimis ir ausiomis”… Juk kad Vakaruose gyvenantys Lietuviai niekada nebuvo nustoje nei Tautiska gieme giedoti nei Lietuva valstybe vadinti ar kelti Lietuvos Laisve byla!. JAV ir dar keletas Vakaru valstybiu NIEKAD nepripazino Baltijos valstybiu aneksijos (okupacijos) o simtai tukstanciu disidentu nuo pat 1944 kai sugryzo okupantai is rytu puses stojo ginti Lietuvos Laisves ir su ginklu ir veliau pogrindyje. Ginantiems naturaliai mirusiu kapines pritiktu pasidometi ir savos tautos patriotu kapavietemis ne vien “Misija Sibiras” formatu – juk ir Lietuviu kaulais nubarstyta visa cccp teritorija kuria aprepti, aplankyti nerealu tai gal nors istorine atmintim verta pasirupinti?

  • !!!:

   Pasakyk kas tavo draugas aš pasakysiu kas esi tu….prajuokinai Andriuk su savo kacu.

   • mociute:

    beje, o kokios gi tautybes yra tasai Julius Norwilla? Grazi lietuviska bet sudarkyta pavarde – ar tai istekejes uz lenkes ar lenko ar kaip? Ar as senatveje busiu praziopsojus pataisas Lietuviu kalbos rasyboje???

 14. Liudvikas Rėza:

  Panašu, kad atsirado nauja uždarbio rūšis : Lietuvos šmeižimas ir niekinimas.
  Kai tokie dalykai ateina iš Rytų – galima suprasti. Bei kai tuo nesigėdina užsiimti ir mūsų piliečiai (buvusi veikėja Vanagaitė, buvusi tardytoja Kurliandsky, buvęs kažkas Kulikauskas ….), tai nori nenori kyla klausimas : ar tik iš nesupratimo, ar su kitais išskaičiavimais ? Kam reikalingas paskutiniais metais kurstomas žydų-lietuvių tautų supriešinimas ?

  • Tvankstas:

   Jūs puikiai suprantate, kad tai ‘gešeftinis’ intelektualumas pagal dainelės žodžius ‘…galima, galima neblogai prasigyventi …’.
   Praeitais metais atsitiktinai teko važiuoti pro Birštoną (ten pasibaigus ‘Būtent 2019’ šabašui) link Vilniaus, tai beveik 100 km vorele judėjo lengvieji automobiliai, didžioji dauguma grįžo į Vilnių iš minėto renginio, atskiriami pagal intelektualų važiavimo patirtį judant 70 km / h. Teko skubėti, tai važiavau 100-110 km, lenkiant ir kiek daugiau, pora baudelių buvau pasveikintas už nenuoramumą kelyje.
   Tai keli tūkstančiai šorošininkų, beveik visas Lietuvos intelektualų žiedas (išskyrus prof. V. Radžvilą, propatrijonus, dar kelias dešimtis), trokštantis įtikti, pasižymėti G. Soros akiratyje, prasigyventi iš intelektualumo pardavinėjant Lietuvą ir lietuvių tautą, ir lietuvių kalbą.

  • mociute:

   nesunku pastebeti kad dabartiniai super-aktyvistai ir yra kile is tu kurie buvo nepavargstantys okupacines sovietu valdzios atstovai ir talkininkai todel ir kyla abejoniu del ju nuosirdumo.
   Tarp nemazo pulkelio pazystamu turiu nemazai ir zydu tautybes zmoniu kurie yra puikus, protingi zmones kuriu daugelio saknys yra Lietuvoje, Latvijoje, Baltarusijoje (LDK teritorijose) ir neteko girdeti kad butu kas nors is ju tevu ir seneliu prisiminimu koneveikes Lietuvius. Priesingai, daugelis Lietuva ir jos zmones prisimena su ypatinga pagarba – tai dauguma palikuonys tu kurie is Lietuvos pastrauke iki WW2 – Juk po Lenkijos okupacijos 1939.09.03 daugybe zydu pasitrauke is cccp teritorijos i Pietu Afrika ir kt. Kodel niekas nenori prisiminti kad butent Stalinas,kuriam po karo daugelis labai uoliai tarnavo, neprieme Hitlerio pasiulymo priglausti zydus is Hitlerio okupuotu teritoriju? Tai galejo organizuoti ir A.Snieckus su savo buriu, Paleckis,Zimanas ir kiti, kaip kad dare Japonijos ambasadorius C.Suhikara ir kiti? Vertetu pagerbti atminima ir tu paprastu kaimo bernu kurie gelbedami zydus juos nese maisais per Hitlerio – Stalino nubrezta siena is Lenkijos i rusu okupuota Lietuvos teritorija. Vieni su lasiniais ir snapsu ejo girdyti rusu pasienieciu o kiti kaip imanydami gelbejo bedon pakliuvusius Po 1990 kovo 11 dar buvo nemazai gyvu ir siu gelbetoju

  • mociute:

   sis supriesinimas labiausiai reikalingas kremliui ir jo inamiams….
   Negi dar kam neaisku?.

 15. Ištrauka iš: ms.lt:

  Dorovė ir Holokaustas
  – Kaip pokalbiu atsisakyti paminklinių vaizdinių 1941 m. lietuvių tautos valios reiškėjams nusikaltusiems žmonijai
  – Lietuvių ir litvakų šimtametis vaidas, 1940-2040 m. Dorovinis tyrimas.
  – Atsakomybės tyrimas: Kaip lietuviai skriaudė litvakus
  – Grant Gochin vardu: Užklausa dėl Jono Noreikos nusikaltėlių gaujos
  – Pažinkime Kazį Škirpą iš jo paties dokumentų.
  – Vilniaus žydų kapinės kaip… dangaus vartai
  – Išardykime Sporto rūmus: atšaukime “svetingumo atšaukimą”
  – Santrauka: Požiūrių atsirinkimas: Kaip išsivystė kryptingi, klaidingi ir melagingi požiūriai į 1940-1941 m. įvykius Lietuvoje.
  – Santrauka: “Lietuvos žydai nusikalto, tad lietuviai keršijo.” Dviejų mitų ištakos K.Škirpos sumanymuose.

  • Žemyna:

   Tie, kas PRIVERSTI SAVO ETNINĖJE žemėje ginklu ją GINTI NUO ĮSIBROVĖLIŲ ir jiems talkinančių įv. tautybių KOLABORANTŲ, IŠDAVIKŲ, yra NUSIKALTĖLIŲ gauja!
   Tai buvo Andriaus žodis.
   Ligi šiol nepašalintas.
   Nežiūrint nei į Lietuvos, nei į Tarpt. Teismo pareikštą nuomonę.
   Ir tai ne vienas stebinantis žodis ms.lt

   Laukiu p. Andriaus veiksmų Raudonojoje aikštėje – ten nusikaltėliai, kovoję prieš vokiečių okupaciją, žiauriai žudę, viję Hitlerį iš RU, kasmet rengia savo pasididžiavimo paradus ne tik pasaulio visuomenės akyse, bet net ir p. Andriui tylint! Pono Andriaus suburti visuomenininkai, tikiuosi, su džiaugsmu dalyvaus protesto eitynėse – tuo pat metu, tik Putino paradui priešinga kryptimi. O po kaktomušos abejų eitynių dalyviai kultūringai apsikeis nuomonėmis?

 16. Ačiū visiems už naudingas mintis. Surašysiu jų santrauką. Tai pravers ateities veiklai.

  Močiutė klausė, ką aš norėjau pasakyti? Man svarbu atjausti Dovid Katz, Ruta Bloshtein ir kitus tikinčius žydus, kuriems skauda, kad mūsų visų mylima nepriklausoma Lietuva imtųsi viduryje seniausių Vilniaus žydų kapinių įkurdinti kongresų rūmus. Įsigilinus, tai yra visiškai nenuovoku, neūkiška ir nereikalinga, nebent Vladimirui Putinui ir jo informaciniam karui prieš Lietuvą ir visą pasaulį. Aš noriu pasakyti, kad mes visi dar galime susiprotėti ir atsisakyti sumanymo Vilniaus sporto rūmus paversti kongresų rūmais.

  Mūsų sambūryje “Gerbkime kapines” kol kas tėra penki lietuviai ir penki litvakai. Arkadij Kurliandchik mus ragino nepabrėžti, jog tai “žydų kapinės”, o tiesiog skatinti gerbti visas kapines. Užtat mes ir susidomėjome “Misija Sibiras”, bendrija “Lemtis” ir kitų veikla iš kurios galime pasimokyti.

  Močiutė užmezgė ryšį su Vokietijos ambasada ir ketina rūpintis vokiečių kapais. Būtų prasminga jums padėti, kiek sugebame. Svetainėje kapines.com rasite kaip susisiekti su manimi ir kitais.

  Toliau apžvelgsiu čia išsakytus pavyzdingus ir nepavyzdingus reiškinius, pavyzdingas ir nepavyzdingas kultūras, ir klausimus apie Vilniaus žydų kapinių istoriją bei ateities galimybes.

 17. mociute:

  Andriuk, dar ir dar karta su savo draugais labai atidziai perskaitykite labai issamu ir informatyvu gerbiamo Valdo (195.182.67.65) komentara, o ir kitus ir tikrai nei tau nei visai jusu grupei nereikes lauztis pro atidarytus vartus……..Pakaks susirasti archyvuose tai patvirtinancius dokumentus ir jusu iskelta problema sumazes iki minimumo…. Nors gerokai isibegejusi 8 desimti esu ne pagal amziu smalsi, daug skaiciau ir tebeskaitau ir domiuosi per visa savo samoninga gyvenima,daug ka pati puikiai atsimenu nuo pokario (WW2) laiku….. . Laisvai skaitau ir rasau vokieciu, anglu, rusu kalbomis, nemazai keliauju, todel pazystu ir kitas kulturas, iskaitant ir nemaziau nei lietuviai issibarsciusiu po pasauli zydu ir netgi zinau ju nuomones ir tamstos keliamu klausimu…. Negi manote kad kurioje nors is labiausiai civilizuotu valstybiu vietoje buvusiu kapiniu nestovi pastatai??? Klystate.
  O Lietuviu kultura ir kapiniu atzvilgiu yra labai labai auksto lygio netgi pasauliniu mastu!
  Jokiu rysiu su Vokietijos ambasada as nepalaikau o kad karta paskambinusi likau nepatenkinta tai sia klaida nesunkiai istaisysiu pati . Komentare tik pailiustravau kas nutinka kai viena ar kita darba atlikti pasirenkami nevisai tinkami zmones.
  Dekui jums uz pasisiulyma padeti bet as tikiuosi ir si reikala, tik viena is netrumpo dar nenuveiktu mano darbu saraso as iveiksiu pati o jei ir nespeciau, musu gimineje yra labai nemazai saunaus jaunimo…..
  Sekmes!

 18. mociute:

  kadangi i jokias cia nurodytas svetaines as rasyti nesiruoiu, tikiuosi kad Alkas.lt redaktoriai ir skaitytojai nesupyks kad cia parasysiu butent Andriui Kulikauskui ir jo grupei: prisiminiau kad, vistik, viena is neuzbaigtu savo darbu kuri vargu ar iveiksiu, galeciau patiketi siems entuziastingiems zmonems:
  Marijampoles apskrityje, Kalvarijos sav. yra labai tvarkingos – tipiskos lietuviskos Sangrudos parapijos kapines kuriose, sprendziant pagal datas ant salia esanciu paminklu, apie 1978 palaidotas ir “nezinomas kareivis” is netoliese buvusios cccp sienos Trumpaliu uzkardos pasienietis kuris sulaukes gal 20 metu vaikinukas paliktas be vardo, pavardes, gimimo metu&ect kuriu NERA ir niekada nebuvo ant metalinio obelisko su raudona zvaigzde…. Vietiniai zmones iki siolei kapeli priziuri, pasodina geliu o ir zvakeles per Velines uzdegamos taciau man taip ir nepavyko surasti nei jo pavardes nei gimimo ar pasaukimo i CA vietos nors tam pastangu su mano vaikais padejome tikrai nemazai bet visur buvo kaip i “siena”…. As netgi skambinau ir rasiau i Maskva populiariai tuo metu V.Molcianovo laidai “Do i posle polunoci”. Vietiniai pasakojo kad lyg tai buvo atvyke rusiskai kalbanciu zmoniu grupe prie to kapelio taciau nieko naujo taip ir neivyko. O gal is tiesu kazkur Rusijos platybese to jaunuolio seima tebelaukia zinios apie “propavsy bez viesti”??? Juk 22/06/1941 ryta vokieciu susaudyta Mocku dvare isikurusi sovietu kariskiu grupe – 6 ar 8 zmones kuriuos vietiniai zmones palaidojo ir ju dokumetus kartu sudeje i butelius ir, berods, 1961, perlaidojant palaikus i Kalvarijos kariu kapines atvyko ir dalyvavo siu kariskiu gimines ir artimieji net is Sibiro …..
  p.s. p. Andriui ir jo draugams siulau atidziai perskaityti pasaulyje garai zinomos zydu zurnalistes ir publicistes Claire Berlinski rasinius ir studijas o ypac jos “A Hidden History of Evil” bei daugybe kitu ir tikrai nebus taip liudna ir graudu net ir Lietuvoje……

 19. Gerbiama Močiute, Atsiliepiu dėl jūsų uždavinio. Paskambinau į Sangrūdos parapiją, atsiliepė kunigas. Man pasakė, kad po kapines daug nevaikšto ir šio kapo nepastebėjo. Bet patarė susisiekti su istorijos mokytoju Algirdu Balkumi. Internete radau puslapį apie 2000 m. į savivaldybės tarybą kandidatavusį Vincą Algirdą Balkų gimusį 1934 m. Taip pat Vincas Balkus paminėtas puslapyje apie Sangrūdos gimnazijos istoriją. Tad galėtumėte pabandyti parašyti į gimnaziją, gal padėtų su juo susisiekti. Aš net rusų kalbos nemoku, tad manau nesugebėsiu daug padėti šituo klausimu. Bet pradžiai tuo tarpu nors tiek.

  • mociute:

   Andriau, mokytojas Vincas Balkus yra buves ir mano mokytojas o jo sesuo Julija dar ir mano klases aukletoja buvo….As ji gerai pazystu,kartais suitinkame tose paciose kapinese, pasikalbam. Ir nezinomo kareivio kapo problema zino visi nuo pat jo palaidojimo….. Jeigu tai butu taip paprastai sprendziama problema, ji seniausiai butu isspresta – patikete tame kraste gyvena nuostabus zmones. O ir kunigas Smetonis yra tikras saunuolis. Jeigu nesupratote kodel as pasiuliau jums paieskoti to ,kaip manoma, tikriausiai, siautejusios “diedovscinos”nuzudyto jaunuolio pavardes , kadangi, galimai, pats faktas buvo nusleptas o deme uzmesta ant Lietuvos zmoniu. Juk pats irgi kaltinate musu valstybe ir jos zmones tikrai ne pagal Lietuvos nuopelnus o tuo ka mums primete okupantai. Tiesos ieskoti reiketu okupacines armijos archyvuose o ne sokdinti garbius Sangrudos zmones. Cia kur kas geriau padetu progresyvus ir veiklus Rusijos zurnalistai.
   O tamstai su tiek gabumu ir galimybiu nuosirdziai patarciau mokytis mokytis mokytis……..

 20. Gerbiama Močiute,
  Beieškodamas internete radau įdomų punskas.pl puslapį “Punsko parapijos klebonai”. Ten daug parašyta apie kapinių istoriją, pavyzdžiui:
  * …bažnyčia sudegė 1868-aisiais. Pusę metų pamaldos vyko kapinių koplyčioje, kol Mockavos dvaro savininkas Svida parapijai dovanojo didelį medinį kluoną…
  * 1877 m. … Bažnyčia buvo statoma kapinių ribose, tad kasant pamatus aptikta žmonių griaučių.
  * Pastebėjęs, kad senosiose Punsko kapinėse neliko vietos laidoti, Norkus už parapijos pinigus pirko iš Jono ir Bernardo Valinčių 6 margus žemės Trakiškėse. Čia įrengė naujas kapines, aptvėrė jas akmenine tvora. Rūpėjo jam dar pastatyti kapinėse koplyčią, tačiau pristigus lėšų (parapijiečiai dar nebuvo atsigavę po bažnyčios statybos), sumanymas buvo atidėtas. Vis dėlto koplyčią pavyko pastatyti. S. Norkus mėgdavęs lošti valstybinėje loterijoje. Atsitiko, kad išlošė didžiulę sumą rublių. Beje, banke jam pranešė, kad kunigams tokių pinigų neišduodama, nebent jie pradėtų kokią nors statybą. Klebonui to ir tereikėjo: paruošęs atitinkamą dokumentaciją kapinių koplyčios statybai, nuvyko į banką ir gavęs pinigus pradėjo darbus. Taigi Punsko naujosiose kapinėse stovinti koplyčia – tai kunigo Norkaus dovana Punsko parapijai.
  * Kaip pasakojo seniausia mūsų krašto gyventoja Anelė Maksimavičienė, seniau žmonės nesirūpino taip kaip dabar savo mirusiaisiais. Į kapines retai kas eidavo, o tik vienas kitas kapus tvarkydavo. Ėjimai į kapus Visų šventųjų dieną prasidėjo kunigo Juozo Švedo laikais. O buvo taip. 1923 m. rudenį Punsko klebonas J. Švedas iš sakyklos paskelbė, kad lapkričio pirmąją ruošiama gedulinga procesija į parapijos kapines. Ragino parapijiečius tvarkyti kapus ir dalyvauti procesijoje. …
  * Punsko parapijos mirusieji buvo laidojami, kaip ir dabar, kun. Simono Norkaus įsteigtose naujosiose kapinėse. Kelias į jas, ypač pavasarį ir rudenį, buvo nepervažiuojamas. Ratai klimpo iki ašių, pėstieji – kone iki kelių. Keletą mėnesių prieš pirmąjį Visų šventųjų dienos ėjimą į kapines, 1923-iųjų vasarą, kun. J. Švedas sušaukė parapijos tarybą. Susirinkusieji pritarė klebonui, kad kelią taisyti reikia. Nutarta jį ne žvyruoti, bet išgrįsti. Kitą sekmadienį klebonas sušaukė parapijiečių sueigą. Susirinkimui vadovavo jis pats. Papasakojo apie ketinimą taisyti kelią bei parapijos tarybos nutarimą. Dauguma susirinkusiųjų pritarė kunigui, bet buvę ir tokių, kurie prieštaravo. Klebonas nustatė, kiek kuris ūkininkas turi paaukoti pinigų, kiek atvežti akmenų, smėlio ir žvyro. Parapijiečiai gausiai atėjo talkon. Grindėjais pasirūpino pats klebonas. Darbas ėjo labai sklandžiai. Visi net nepajuto, kaip per kelias savaites kelias buvo išgrįstas.
  * Kunigas J. J. Macekas susijaudinęs atsakė: „Tiek metų nekalbėjau lietuviškai, nežinau, ar sugebėsiu, bet jei atleisite klaidas, kurias dėl kalbos nemokėjimo darysiu, ir jei parūpinsite lietuvišką mišiolą – kodėl ne.“ Per pirmas lietuviškas mišias Suvalkuose kunigas pašventino suvalkiečių pastangomis pastatytą Lietuvos partizanų Jurgio Krikščiūno ir Vytauto Prabulio simbolinį kapą Suvalkų kapinėse.

 21. Gerbiama Močiute,
  Labiausiai mane sudomino ši istorija iš to puslapio:

  Pirmajam pasauliniam karui pasibaigus, Punsko gyventojus išretino ispaniško gripo epidemija. Mirė drūti ir jauni vyrai. 1919 m. sausį Punsko bažnyčioje vienu metu buvo pašarvota 18 lavonų. Nebuvo kam šv. Mišių atnašauti, nes kunigai išsivaikščioję po kaimus su šv. Sakramentu. Kunigas dekanas M. Simonaitis, baisiai nusiminęs, ragino žmones melstis, kad būtų atitolinta Dievo rykštė. Per 2 mėnesius Punskas neteko per 360 žmonių. Nebuvo kam karstų dirbti nei duobių kapinėse kasti. Smalėnų parapijoje kunigas užsikrėtė liga nuo sergančiojo ir numirė.

 22. mociute:

  Mielas Andriau , nuosirdus ACIU uz pastangas. Savo gimtojo krasto istorija zinau tikrai net labai neblogai .Ir ne vien is knygeliu ar interneto o is savo tevu ir seneliu bei giminaiciu ar siaip geru pazystamu bei vietos istoriku. ……
  Tik po 1920 kuomet lenkai atplese nuo Lietuvos Suvalku krasta, Punsko parapijai priklause gyvenvietes pasistate dvi medines baznycias Budvietyje ir Sangrudoje. 1970 Sangrudos baznycia buvo apiplesta ir sudeginta o po 1988 atstatyta nauja labai jauki, ir kas labai idomu, kad vietiniai zmones dirbo neatlygintinai ir panaudojo plytas sunestas is sugriuvuisu sovietiniu fermu….

 23. Miela Močiute, AČIŪ jums už gražius žodžius, pamokymus, linkėjimus.

  Ačiū visiems už pastabas. Jas apžvelgiu su mintimi mokytis, kaip gerbti kapines.

  Galim mokytis iš vokiečių, danų, britų ir kitų kultūrų. Yra girtinų dalykų, taip pat savotiškų o gal ir abejotinų ar apgailėtinų. Manau, įsigilinus susigaudytumėme, kokia pagarba yra bendražmogiška, o kokia yra paskiros kultūros ar netgi asmenybės ypatybė.

  Bendrai lietuviai jaučia pareigą, kad kiekvienas žmogus, kas jis bebūtų, vokietis, rusas ar prancūzas kareivis, būtų pagarbiai palaidotas.

  Lietuvių kapinės yra tvarkingos, prižiūrimos. Yra dainų, kuriose bernelis prašo mergelę prisodinti gėlių šalia jo kapo, jas palaistyti. Pasodinami medeliai. Tačiau įdomu pasiskaityti Punsko krašto istoriją, “seniau žmonės nesirūpino taip kaip dabar savo mirusiaisiais. Į kapines retai kas eidavo, o tik vienas kitas kapus tvarkydavo”. Būtent 1923 m. rudenį Punsko klebonas J.Švedas pradėjo rengti gedulingą procesiją. O tai gal susiję ne tik su Pasauliniu karu, bet ypač su 1918-1919 m. ispaniško gripo epidemijos, nuo kurios Punskas neteko per 360 žmonių. Įtariu, taip pat mus galėjo įtakoti Lenkijos katalikai. Galima bandyti išsiaiškinti, kokia papročių raida.

  Nepriklausomoje Lietuvoje jaučiasi, kad gal kai kur perlenkta lazda, kad vyksta antkapių varžybos, jie dideli ir nevisada skoningi. Mano supratimu tai galėjo prasidėti sovietų laikais kai žmonės prisitaupydavo pinigų, kurių nelabai būdavo kaip išleisti. Negalėjo statyti namus, tad pirko paminklus. Mūsų laikais išauga kolambariumai, sako, pasibaisėtini. Gal irgi lemia kaina?

  Neseniai Gajūnuose, berods evangelikų reformatų kapinėse, buvusių kapų viduryje pastatytas paminklas. Sako, ten dirbusi mokslinė ekspedicija palaikus tiesiog kažkur supylė, o parašė, kad jie išvežti.

  Bendrai iškyla klausimas, ar išorinė pagarba išreiškia vidinę pagarbą? Kaip deramai išreikšti vidinę pagarbą? Matyt, reikia vis atsižvelgti į visumą.

 24. Sovietų laikais pagarba palaikams virto kartu ir pasipriešinimo veikla. 1979 m. Pravieniškių miške vietiniai lietuviai inteligentai pastatė medinį paminklų Normandija – Nemunas prancūzų lakūnams kovojusiems iš Lietuvos prieš Hitlerį.

  Zigmas Tamakauskas 2013.07.23 Voruta.lt “Minčių kelionė” yra parašęs prisiminimus kaip Dariaus ir Girėno palaikai buvo paslėpti ir tik 1964 m. palaidoti Aukštųjų Šančių karių kapinėse. Jų antkapio skulptorius Vytautas Mačiuika savo knygoje “Savi ir svetimi” įdomiai pasakoja kaip jisai lageryje susidraugavo su generolo Ivano Bagramjano sūnumi. Antanas Sniečkus nenorėjo duoti sutikimą perlaidoti, bet armėnas generolas atskrido į Lietuvą ir pareikalavo, kad būtų paminklas “fašistų aukoms”. Armėnai šį savo šaunų generolą laiko didvyriu, visgi suvokime, kad jisai po karo vadovavo sovietų kariuomenės pajėgoms prieš Lietuvos ir Latvijos partizanus. Aš tikiu vieną dieną Armėnijos visuomenė nuspręs, kad nepaisant jo visokių dorybių, yra nedraugiška ir netinka laikyti tautos didvyriu žmogų nusikaltusį žmonijai.

  Petrašiūnų kapinės Kaune yra laikomos pavyzdinės. Man asmeniškai nesmagu, kad 2015 m. jose esančiame Rašytojų panteone iškilmingai perlaidotas Bronys Raila, kaip žmogus nusipelnęs Kaunui. Žydų visuomenė šito nepastebėjo, bet aš pastebėjau kadangi esu perskaitęs Kazio Škirpos 1942-1943 m. rašytus prisiminimus ir jo tuomet surinktus dokumentus. Simonas Jazavita taipogi juos išnagrinėjęs ir tikiu pagaliau LGGTRC juos paskelbs, kaip jų prašiau 2015 m. 2019.07.24 Alkas.lt Kęstutis Skrupskelis rašė, “Šiaip ar taip, jeigu būtų Railos vardu pavadintų gatvių, mokyklų, ar pastatytų jam paminklų, remčiau žygius tai pašalinti.” Jėzaus žodžiais, “Jūs panašūs į pabaltintus antkapius, kurie iš paviršiaus gražiai atrodo, o viduje pilni numirėlių kaulų ir visokių nešvarumų. Taip ir jūs iš paviršiaus atrodote žmonėms teisūs, o viduje esate pilni veidmainystės ir nedorumo.” Jeigu jau vieną kartą Bronį Railą perlaidojo į netinkamą vietą, derėtų antrą kartą perlaidoti ten kur jis priklauso, pavyzdžiui, savo gimtinėje. Jėzaus žodžiais, “Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas”.

  Sutinku su Genocido centro direktore Birute Terese Burauskaite „Kapinės yra amžino poilsio vieta ir visi lygūs, kurie ten guli. Kapinėse paminklai turi būti gerbiami ir neniokojami“. Tačiau kai kapinėse yra nustatytos vietos “nusipelniusiems”, tai žymių nusikaltėlių pagerbimas jomis yra, sakyčiau, visų kapinių išniekinimas, jų išnaudojimas nežmoniškai politikai.

 25. Sovietų nepagarba palaikams yra stebėtina dėsninga. Skaudu, kaip darkė mūsų partizanų kūnus, kaip vertė žmonės į juos žiūrėti, kaip tyrė ar kam nebus jų gaila.

  Įžvelgiu “mokslinio ateizmo” dvasią, pabrėžtinai įrodanti, kad žmogaus palaikai gali ir turi nieko nereikšti. Aišku, Lenino palaikai jau kas kita. Keista!

  Kauno centre, Vytauto prospekte sunaikintos senos kapinės, įrengtas parkas. Skrėbiškio dvare, kolūkių laikais, statant siloso tranšėją nustūmė palaikus.

  Ypatingai nukentėjo Lietuvos protestantai. Sunaikintos evangelikų reformatų kapinės Pylimo gatvėje. Vilniuje, Kalinausko g., santuokų rūmai pastyti ant liuteronų kapinių. Profsąjungų rūmai pastatyti ant evangelikų reformatų kapinių.

  Jeigu visas sovietų aukas atskleisti gerbiant jų kapus, tai tada būt akivaizdu, kaip nuo jų santvarkos žmonės nukentėjo, kaip mes ir dabar kenčiame pasekmes.

  Bandysiu užmegzti ryšį su Lietuvos protestantais ir sužinoti jų požiūrį. Asmeniškai manau, kad Vilniaus santuokų rūmai turėtų ko greičiau savo veiklą vykdyti kitur, tų rūmų nebenaudoti, ir susitarti su liuteronais, ką toliau daryti. Dėl Tauro kalno irgi iškelčiau klausimą, ar nevertėtų persigalvoti?

 26. Valdas savo komentare pateikė Kultūros vertybio registro žinias apie “Vilniaus žydų Šnipiškių senųjų kapinių vietą”, objekto kodas 31812. O aš savo straipsnyje citavau registro įrašą apie “Vilniaus koncertų ir sporto rūmus”, 17400.

  Sutinku, kad reikia gilintis į istoriją. Renkame šaltinius, dokumentus, nuotraukas ir jų pagrindu rengsime parodą apie Vilniaus žydų kapinių ir Vilniaus sporto rūmų istoriją.

  Iš Valdo cituoto įrašo matome, kad ta žemė nepriklausė žydams, o priklausė Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybei. Mūsų valstybė globojo žydus, suteikė privilegiją turėti šias kapines ir šimtmečius laikėsi savo žodžio. Carinė Rusija užvaldė LDK ir kartu mūsų valstybės žemes. Žydų kapinės jai kaip nugalėtojai priklausė kaip grobis. Užtat jinai žydų kapinių nepirko bet tiktai kompensacijas išmokėjo. Bandysime sužinoti kokiu pagrindu jas išmokėjo. Abejoju, kad žydai suprato tvirtovės statymą kapinėse kaip “miesto plėtrą” kuriai pritartų. Kaip bebūtų, reikia įsigilinti.

  Aš nesu gynėjas nė caro, nė sovietų, nė jų talkininkų. Šiuo atveju esu tikslingas, kryptingas ir šališkas savo šaliai Lietuvai. Jeigu nelietuviškai – esu “tendencingas”. Užtat yra naudinga pabendrauti su rusais, sovietais, jei pažeminančiai – “sovietukais”, nes man jų pasaulis svetimas, gimiau Kalifornijoje ir turiu dėti pastangas atjausti žmones išgyvenusius priešišką, nežmonišką, slegiančią, gyvenimą iškreipiančią santvarką. Reikia bandyti viską suprasti iš jų pusės, juk tai mūsų Lietuva, įskaitant visus lėtai važiuojančius intelektualus ir juos lenkiančius paskirus mūsų valstybės įstatymų pažeidėjus. Juk daug kas, pavyzdžiui, prisimena kaip Sporto rūmuose šventė mokyklos metų pradžią. Aš pats ten dalyvavau Sąjūdžio steigiamajame suvažiavime. Reikia atjautos, užsispyrimo ir kūrybingos taikdarystės.

  Išnaršysime sovietmečio archyvus išsiaiškinti kas ir kokiu pagrindu išniekino Vilniaus žydų kapines ir ant jų pastatė Sporto rūmus. Jei tų pareigūnų tarpe pasitaikė žydų, tai svarbu žinoti.

  Sutinku, svarbu ištirti kas ir kaip mūsų laikais rūpinosi šiomis kapinėmis ar jomis nesirūpino.

  Bręsta keli sumanymai. Pirma, siūlyti šioms Vilniaus žydų kapinėms nustatyti ne regioninio lygmens, o nacionalinio lygmens reikšmingumą. (“Objektai ar vietovės pripažįstami reikšmingais Lietuvos visuomenei (visos valstybės teritorija). Juk 50,000 žmonių pasaulyje pasirašė peticiją gerbti šias kapines ir jose neįkurdinti kongresų rūmų. Tai galėtų ir turėtų būti suvoktas kaip visos Lietuvos ir netgi viso pasaulio vertybė.

  Antra, rūpintis, kad būtų ženklais pažymėtos šių kapinių ribos taip kad visiems būtų aišku kur jos yra ir kada jas peržengia.

  Trečia, rūpintis atkurti nors kapinių siena ir puošniuosius vartus.

  Tikiu rasim pakankamai daug geranoriškų lietuvių palaikančių šiuos pirmuosius žingsnius. Su kiekvienu tokiu žingsniu aiškės jog be reikalo galvojama čia vykdyti kažkokią veiklą. Panašius žingsnius reikėtų žengti ir dėl santuokos rūmų bei buvusių profsąjungos rūmų.

  • mociute:

   I’ sorry, o tai kaip su visomis kitomis kazkada buvusiomis ir ne vien zydu kapinemis???
   Kiek supratau po ilgu jo tiradu p.Andriui K. terupi vienos vieninteles Lietuvoje zydu kapines???
   Teisingumo ir tiesos delei visas ir visu konfesiju, iskaitant ir pagoniskasias bei dar iki XV amziaus kuomet LDK priglaude is Vakaru Europos ne visai savo noru atbegusius zydus , atstatyti ar kaip? Ar, vistik. p. Andrius K. pripazysta tik lygesnius uz lygius??
   Bet juk nebeliktu nei kur duona uzsiauginti o ir dabartines Lietuvos pilieciams tektu is tiesu visuotinai emigruoti kazkur i “Nova Lithuania”?????
   Sunkokai isivaizduoju ka galetu dominti tokio a la lektoriaus paskaitos ir pranesimai……
   Kaip pasakytu dzukas nuo Punsko – cik paskucinis (labai prastas) paukstukas savo lizdan sika…..

   ygius???

 27. Pabaigai pridėsiu, kad ne pirmą kartą iš draugų ir nedraugų girdžiu apie jiems nesuprantamą ilgametę netvarką Kauno žydų kapinėse. Iš žydų irgi girdžių susirūpinimą. Tad reikės tuo susidomėti.

  O dėl Holokausto aukų skaičiaus Lietuvoje galiu pasakyti, šiaip ne skaičiuose esmė, juk visi sutinkame jog žuvo baisus nuošimtis žydų. Tačiau berašant apžvalgą “Kaip lietuviai skriaudė litvakus” man teko ieškoti patikimų skaičių. Svetainė “Holokausto Lietuvoje atlasas” yra vertinga ir įspūdinga tačiau sudėjus visus 229 kapaviečių aukų skaičius gaunasi bent 309,726 ir ne daugiau 322,940 nužudytų žmonių. Kas yra akivaizdi netiesa nes Lietuvoje žydų tebuvo maždaug 200,000. Tad ėmiausi skaičiuoti kitu būdu, pagal atsakomybę, kas atsakė už žudymą. Labai apytikriai, 1941 metais: Laikinoji vyriausybė ir lietuvių pajėgos atsakė už maždaug 5,000 aukas Kaune ir Kauno VII forte. LAF Telšiai atsakė už maždaug 5,000. LAF Šiauliai irgi maždaug 5,000. Einsatzkommando Tilsit – maždaug 5,000 pasienyje. Einsatzkommando 3 Kaune – maždaug 80,000 Kaune ir Lietuvos provincijoje. Einsatzkommando 2 Rygoje – maždaug 30,000 šiaurės Lietuvoje. Einsatzkommando 9 – maždaug 40,000 Paneriuose, Vilniuje. Iš viso 1941 metais nužudyti maždaug 170,000 žydų. Liko tiktai getuose. 1942-1944 metais maždaug 5,000 žuvo juose. O likę 15,000 išvežti į Vokietiją, Lenkiją, Estiją, kur dauguma jų žuvo. Tad labai apytikriai 190,000.

  • mociute:

   Nusiramink, Andriuk. po Nepriklausomybes atkurimo 11/03/1990 Kauno zydu kapines buvo pakankankamai gerai aptvarkytos. Aisku, uz mokesciu moketoju pinigus . Taciau tokio niekada nesulauke jokios kitos kapines Lietuvoje….
   Del skaiciu irgi galima pasigincyti – juk is tu apie 200 000 iki WW2 Lietuvoje gyvenusiu zydu dar gerokai iki 1940 daugelis, o ypac turtingieji zydai pardave savo turta ir isvyko su seimomis is Lietuvos i Pietu Afrika ir t.t.t Kiek pamenu buvusiu “Kauno audiniu” savininku Kaganu atzala UK gyvenentis lordas Kaganas megino irgi atgauti tai uz ka jo seima gavo pinigus,berods, dar 1938. Ir tai, toli grazu, ne vienintelis pavyzdys. Deja.
   O getuose daugiausiai liko tie eiliniai zydai kurie tikejo ir pritare savo tautieciams komunistams. O tie ir paliko juos likimo valiai patys ismove i Maskva ar kitur i Rusijos giluma….
   Del skaiciu irgi nebutina triuksmingai lauztis pro atvirus vartus – tvarkingi vokieciai tikrai turi labai tikslius skaicius ir tikrai suskaiciave kam ir kiek po WW2 ismokejo trilijonines kompensacijas- jei paprasytumet, manau, maloniai sutiktu suteikti absoliuciai visa info.
   Juk po 1990 Kovo 11 vokieciai Lietuvai atidave ne tik Rainiu, Pravieniskiu, Lietukio garazu Kaune ar Petrasiunu kapinese 1941 pavasari iki birzelio 22 sovietiniu okupantu vykdytu brutaliu nekaltu Lietuvos zmoniu zudyniu nuotraukas atkasus palaikus ir su suimtais terororo vykdytojais su kastuvais rankose .
   Aisku svarbiausi dusanskiai jau buvo ismove kartu su Snieckum i Rusija ir terora tese sugryze 1944 rudeni

 28. Ėjau pro šalį:

  Tęsiant “Ištrauka iš: ms.lt” pateikiu iš ten pat “pūkuotuko” A. Kulikausko susirašinėjimo su V. Valiušaičiu ištrauką (h t t p://www.ms.lt/derlius/Kulikauskas-Valiusaitis.pdf):

  “Tad nesuprantu, Vidmantai, kodėl jūs taip primygtinai neigiate: “Tačiau tiesa yra kita. … nei K.Škirpa ragino “atsikratyti” žydų”. Vidmantai, yra tiek daug netiesos jūsų straipsniuose, tiek nelogikos šuolių, ir dar tokio neteisingo požiūrio į kitaip mąstančius, ir atjautos stokos jūsų įskaudintiems žmonėms, kad mąstau, kaip jūsų skriaudą taisyti. Tad pirmiausia jums rašau, kad jūs galėtumėte pasirinkti, kaip tai sutikti. Toks mano žingsnis. Manau, kad galiu įrodyti, jog jūs sąmoningai meluojate. Ir manau, kad įmanoma išsiaiškinti kodėl. Mano manymu jūsų melą finansuoja kai kurie JAV lietuviai katalikai, gal būt ateititininkai, kuriems reikalinga meluoti sau ir kitiems, kad būtent jų šviesuoliai buvo geriečiai. Turbūt laikas juos išaiškinti, įvardinti, suprasti ir įvertinti. Įsivaizduoju kitus žingsnius:

  * Galiu kreiptis į Lietuvos žurnalistų sąjungos Etikos komisija, kad svarstytų jūsų elgesį šiuo klausimu: h t t p://www.lzs.lt/lt/lzs_etikos_komisija.html
  * Galiu kreiptis į delfi.lt redakciją, kad jie paneigtų jūsų melą ir jum nebeleistų rašyti.
  * Galiu gilintis, kas finansuoja Damušio centrą ir kodėl.
  * Galiu kreiptis į Mažvydo biblioteką, kurioje neaišku kodėl, jūs vadovaujate Damušio centrui.
  * Galiu kreiptis į Roemerio universitetą, su kuriuo Damušio centras susijęs.
  * Galiu kreiptis į Lietuvos užsienio reikalų ministeriją, kuriai dirba ambasadorė Gintė Damušytė.
  * Galėčiau kreiptis į Danijos visuomenę, kurioje jinai dirba, kad ji paaiškintų kaip ji supranta nacių okupuotos Lietuvos istoriją, o gal tuo pačiu nacių okupuotos Ukrainos istoriją.
  * Galėčiau kreiptis į Lietuvos ateitininkų sąjungą, kad jinai viešai nuo jūsų ir panašių atsiribotų.
  Gal reikėtų pradėti nuo popiežiaus, kad jis paganytų Lietuvos katalikų bažnyčia, kad jinai pasirūpintų santykiais su Lietuvos žydais, kad jinai atgailautų už siaubingas Lietuvos katalikų šviesuolių nuodėmes ir neleistų istorijos iškraipytojams teršti katalikų vardą. Žodžiu, nereikia žiūrėti į jus, bet ką galima jumis pasiekti, jeigu taip atkakliai meluosite. Jumis arant galima iškelti visą teisybę. Jūs gal esate tas siūlas, kurį patraukus išsiardys visas išeivijos melas. Iš kitos pusės, mane labai guodžia, kad, pavyzdžiui, mano straipsnis “Veide” apie Škirpą, kuris balandžio mėnesį liko be jokio atgarsio, yra vis labiau nurodomas kai įvairiausiems žmonėms pasinori jums ir kitiems tokiems atsiliepti. Matyt, jis turi išliekamąją vertę. Supratau, ko jūs labiau meluosite, tuo labiau bus žmonėms progų skelbti teisybę. Gal tiesiog man reik kantrybės. Bet aš truputį pamąstau, kaip tokį jūsų ir Sinicos ir t.t melavimą išvarstyti, kad jis turėtų išliekamąją vertę. Amžiams bus galima mokytis iš jūsų elgesio. Ir iš mano elgesio. Arba gal Dievas jus kaip nors apšvies. O gal patys kažką gražaus sugalvosite. Aš suprantu Kazį Škirpą kaip sąmoningą ir savotiškai sąžiningą, bet smarkiai nuklydusį žmogų. Bet Vidmantai aš jūsų nesuprantu, kam jūs taip atkakliai ir keistai elgiatės? Šia proga padėkosiu Sauliui Sužiedėliui už labai turiningą pasisakymą: h t t p s://www.delfi.lt/news/daily/lithuania/profesorius-apie-zydu-zudyniu-dalyvius-lietuvoje-tai-nebuvo-tik-
  saujele-isgamu-bet-ir-dalis-inteligentijos.d?id=76344801
  Galėčiau moksliškai palyginti neigiamą ir teigiamą retoriką.

  Nežinau,
  Andrius
  Andrius Kulikauskas
  VGTU Lektorius

  2017.12.10 12:49, Vidmantas Valiušaitis rašė:
  Pone Andriau Kulikauskai,
  Jūsų laiškas yra nuostabus įrodymas kaip demokratinėje šalyje gimęs, užaugęs, mokslus baigęs žmogus gali būti totalitarinio mąstymo, nepakantumo kitokiam požiūriui, beveik apsėdimo persekioti kitokios pažiūros žmones pavyzdys. Šituo savo pareiškimu patvirtinate, kad esate mėgėjas srityje, kurioje bandote reikštis, nes naudojate profesionalui nederamas priemones: šantažą, gąsdinimus, kaltinimus “melu”, moralinęprievartą, įtraukiant į savo pamokslavimus net ir kitus žmones, kurie su mano straipsniais niekaipnėra susiję. Todėl į jūsų svaičiojimus neatsakinėsiu, jie kalba patys už save. Kaip ir jūsų straipsniai, kuriu nesiruošiu nei vertinti, nei komentuoti. Kadangi nesivadovauju jūsų logika: morališkai persekioti visus, kurie galvoja kitaip negu aš, ir kaltinti juos dar ir “sąmoningu melu”. Tepridursiu, kad savo pasisakymuose apie K. Škirpą primenate ne istoriką, bet sovietinį prokurorą ir teisėją viename asmenyje, kuris jau iš anksto turi ir parengtą nuosprendį. Nepaisant to, aš vis tiek nekaltinu Jūsų “sąmoningu melu” ir nesiteirauju kas jums moka už tokio pobūdžio “produkciją”. Apie kitus, sakoma, sprendžiame pagal savo pačių sugedimo laipsnį. Jūsų totalitarinį mąstymą ir nepajėgumą pakęsti kitokio požiūrio į istorijos faktus gerai atskleidžia Europos Parlamento rezoliucija “Dėl Europos sąžinės ir totalitarizmo”. Pabandykite į ją įsigilinti, galimas daiktas, tai paskatins jus pakabinti ant vinies savo teisuoliškumo botagą, padės suprasti, kad skundų rašinėjimas yra stalininių laikų atgyvena, ne istoriko reputaciją patvirtinantis argumentas. Dokumente, kuris išreiškia Europos šalių politinį konsensusą (manau, tam pritartų ir dauguma amerikiečių) be kita ko yra sakoma: “istorikai sutinka, kad istorinių faktų *neįmanoma interpretuoti visiškai objektyviai *(išskirta V.V.) ir kad visiškai objektyvaus istorinio jų perteikimo nėra; nepaisant to profesionalūs istorikai, remdamiesi mokslinėmis priemonėmis, studijuoja istoriją ir stengiasi būti kuo nešališkesni”. Daugiau – čia:
  h t t ps://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P6-TA-2009-0213+0+DOC+XML+V0//LT
  Tuo metu jūs pats savo interpretacijas brukate kaip vienintelę ir neginčijamą tiesą, piktai užsipuldinėjate kitus, kurie faktus interpretuoja skirtingai nei jūs.Net ir tuo atveju, kai nurodomi papildomi faktai, kurių jūs, kaip pats pripažįstate, nežinote, kurie jus nustebina, kurie išplečia interpretacijų lauką. Nekalbu jau apie tai, kad visiškai ignoruojate istorinį kontekstą ir savo prokuroro tonu dėstomus “kaltinimus” ano meto aplinkybėmis veikusiems žmonėms grindžiate žvilgsniu iš savo dabarties “žinojimo” aukštumų. Ir jei tai ko nors neįtikina, tada griebiatės “gąsdinimų skundais” jums žinomais adresais. Bet tokiuelgesiu jūs pats išsifauluojate kaip srities, kurioje bandote reikštis, žinovas ir pripažįstate, kad jūsų kvalifikacijos – ne istorija, bet skundų rašymas. Nežadu su jumis toje srityje varžytis. Linkiu jums geros kloties!

  Pagarbiai,
  Vidmantas Valiušaitis P.S.
  Būkite tikras, kad mano citatos yra tikslios. Jeigu nurodau šaltinį ir jį cituoju, būkite ramus, kad ten taip ir parašyta.

  O štai Vilniaus Adomo Mickevičiaus biblioteka prieš gerus metus atšaukė šio šmeižiko ir istorijos klastotojo renginį „Kaip mums atsakyti už Lietuvos praeitį, dabartį ir ateitį?“ nes:

  “Pil. Andrius Kulikauskas, pristatydamas šį renginį BNS portale, vartoja tokius niekuo nepagrįstus, įžeidžiamus teiginius kaip „Jono Noreikos nusikaltėlių gauja“, „1941 m. lietuvių tautos valios reiškėjų nusikaltimai žmonijai“ ir pan. Centro nuomone, šie teiginiai, kaip ir kiti, kuriuos pil. A. Kulikauskas kartu su pil. A. Gochinu pristato savo skelbiamame tyrime (pvz., Jono Noreikos prilyginimas Hitleriui ir Stalinui, lietuvių nacionalistų partijos prilyginimas nacių ar komunistų partijoms, teiginiai „lietuvių atsakomybė už nusikaltimus prieš žmoniją“, „žydų likimą visaip sprendė lietuviai“, „naciai netyrė Štuthofo kalinių“, „Jonas Noreika buvo Lietuvos ir žmonijos priešas“, „Jonas Noreika įvairiai nusikalto prieš žmoniją“, „Jono Noreikos nusikaltėlių gauja“, „Juozo Brazaičio-Ambrazevičiaus bei Lietuvos laikinosios vyriausybės nusikaltimus engiant Lietuvos žydus“, kaltinimai žydus gelbėjusio vyskupo Vincento Borisevičiaus, kitų Telšių vyskupų ir kunigų atžvilgiu („Jonas Noreika įklampino Telšių vyskupijos vyskupus ir kunigus į nusikaltimus prieš žmoniją“ ir kt.) sietini ne su mokslu, o su okupacinių laikotarpių propagandiniu neobjektyvumu ir dezinformacija ir galimai pažeidžia LR Konstitucijos 25 ir 31 str. ir LR Baudžiamojo kodekso 154 str. dėl šmeižto, taip pat Visuomenės informavimo įstatymo 3 str., Visuomenės informavimo etikos kodekso 3 str.”
  h t t p s://amb.lt/lt/naujienos/atsaukiamas-renginys/1322

  Na ir, žinoma, negalima apeiti A. Kulikausko apsišaukėlių istorikų ir istorijos klastotojų šutvės kuri nemažai pasako apie asmenį. Tai jau minėtas užkietėjęs lietuvių nekentėjas Dovydas Kacas, Evaldas Balčiūnas, Arkadijus Vonokuras, Silvia Foti (J.Noreikos anūkė) ir be abejo liūdnai pagarsėjęs Grantas Artūras Gočinas kuris taip kryptingai, nuosekliai ir su tokiu smarkiu įsiučiu šmeižia ir juodina Lietuvą bei lietuvius, jog jei nežinotum šią veiklą esant sąmoninga, galėtum pagalvoti, kad jam negerai su galva. Nežinau kiek šis sąrašas pilnas, bet manau pakankamas susidaryti bendrą vaizdą apie A. Kulikausko sėbrus.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Taip pat skaitykite: